U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffersIAS nieuwsbrief

Redactie

Instituut Asbestslachtoffers

t.a.v. Simone Aarendonk

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T: (070) 349 97 54

E: secrias@ias.nl

I: www.asbestslachtoffers.nl

december 2020

Woord vooraf

Dit is de 63ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid dat tussen september en december 2020 op de IAS website is geplaatst. In april 2021 ontvangt u het 64ste nummer. Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2021. 

Asbestkaart vernieuwd

Asbestslachtoffers worden ziek lang nadat het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Op dat moment zijn zij zich opeens pijnlijk bewust hoe het verleden ook fysiek sporen nalaat. Op welke manier is er contact met asbest geweest? Daarvoor moeten zij 30 tot 60 jaar terug in het geheugen graven. Sinds 2004 bestaat de Asbestkaart, een digitale geheugensteun voor iedereen die wil weten hoe asbestblootstelling in het verleden in bedrijfstakken en beroepen heeft plaatsgevonden. In 2020 is de Asbestkaart vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt. 

Een asbestslachtoffer heeft te maken met een snel aftakelende gezondheid, maar wordt ook geconfronteerd met juridische vraagstukken. Bijvoorbeeld de vraag of er recht is op schadevergoeding van een vroegere werkgever. Hij of zij zal aan moeten tonen bij deze werkgever aan asbest te zijn blootgesteld. Om deze en andere juridische problemen waarmee asbestslachtoffers te maken krijgen te beslechten, hebben de overheid en maatschappelijke organisaties in 1999 het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) opgericht.

Na de oprichting heeft het IAS opdracht gegeven om de Asbestkaart op te stellen. In de Asbestkaart is vastgelegd wat er bekend was over blootstelling aan asbest in een bepaald beroep of in een bedrijfstak. In feite gaat het om een databank met historische onderzoeksgegevens. De Asbestkaart vormt een hulpmiddel om vast te stellen of een werknemer in contact is geweest met asbest.

De totstandkoming van de Asbestkaart dateert alweer van 2004. Het was een expertsysteem, dat eigenlijk ook alleen voor experts toegankelijk was. Databanken zijn sindsdien veel gebruikersvriendelijker geworden. Door de gedateerde uitstraling en de lastige toegankelijkheid werd de Asbestkaart steeds minder toegepast. Daar is nu verandering in gekomen.

Digitale geheugensteun voor asbestslachtoffers
In 2020 heeft de Asbestkaart een nieuw jasje gekregen. Nieuwsgierigen kunnen kijken op www.asbestkaart.nl.  Dankzij de heldere lay-out en de goede zoekfunctie kunnen asbestslachtoffers, maar ook werkgevers en verzekeraars, nu vrij eenvoudig nagaan welke kans op blootstelling er in een bepaald beroep was.

Laten we het voorbeeld nemen van een asbestslachtoffer dat verklaart van eind jaren zestig tot eind jaren zeventig te hebben gewerkt als metaalbewerker en lasser bij een bedrijf gespecialiseerd in container- en koeltechniek. Het slachtoffer voerde voornamelijk reparaties uit aan de trailers waarmee de containers werden vervoerd. Hij verving onder meer bumpers en plaatwerk. Een collega was verantwoordelijk voor het controleren en vervangen van de asbesthoudende remvoeringen van de trailers. Deze collega spoot de remvoeringen schoon met perslucht waardoor veel stof vrij kwam. Met deze gegevens is het eenvoudig zoeken in de Asbestkaart. We kijken naar het beroep ‘lasser’ en de bedrijfstak ‘carrosserie- aanhanger- en opleggerindustrie’ voor de betreffende periode. De Asbestkaart meldt dat er ‘goede kans op blootstelling’ was en dat deze blootstelling volgens de literatuur 1 tot 2 vezels per cm3 bedroeg.

Hiermee is de Asbestkaart een handige digitale geheugensteun voor asbestslachtoffers geworden. Ook voor werkgevers en verzekeraars die met een claim worden geconfronteerd vormt het een goed hulpmiddel om het verhaal van het slachtoffer te bevestigen.

Het eind van het jaar is ook het moment van goede voornemens. Het valt te hopen dat, om asbestslachtoffers te helpen bij juridische problemen, in 2021 veel gebruik wordt gemaakt van de vernieuwde Asbestkaart!

December 2020,
Jan Warning
Directeur Instituut Asbestslachtoffers
j.warning@ias.nl

In dit nummer:

Epidemiologisch nieuws

 • Mesothelioom komt vooral in rijke landen voor
 • Mesothelioomsterfte in Japan
 • De wereldwijde asbestepidemie groeit nog steeds

Juridisch nieuws

 • Geen rectificatie in asbestzaak Hema

Medisch nieuws

 • Nieuw inzicht in hoe asbest mesothelioom veroorzaakt
 • Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Milieu/Veiligheid nieuws

 • Onderzoek VS: sommige talkproducten bevatten asbest
 • Asbest kan uitstoot CO2 tegengaan
 • Drie keer zo veel asbestafval naar Portugal in 2019

Politiek nieuws

 • Helft agrariers kan en wil asbestdak saneren
 • Verzekeren asbestdaken steeds lastiger
 • 144000 pond voor Britse mesothelioomslachtoffers
 • Frankrijk erkent 2881 beroepsgerelateerde asbestslachtoffers in 2019
 • Antwoord kamervragen beperkte dekking asbestdaken
 • Vlaanderen investeert recordbedrag in asbestverwijdering uit woningen
 • Aanpassingen asbestregelgeving
 • 20.000 euro voor slachtoffers van werk met gevaarlijke stoffen

Epidemiologisch nieuws

Mesothelioom komt vooral in rijke landen voor

In landen met een hoog of gemiddeld inkomen per inwoner overlijden meer mensen aan mesothelioom dan in lage inkomenslanden is de conclusie van een internationaal onderzoek. De auteurs verwachten dat de aantallen mesothelioom in de nabije toekomst eerst in de  midden inkomen-landen toe zullen nemen en uiteindelijk in de armste landen. Bron: Chimed-Ochir e.a. 2020

Mesothelioomsterfte in Japan

Hoewel de onlangs gepubliceerde jaarcijfers een lichte daling laten zien, verwacht het Japanse ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn dat het jaarlijkse aantal sterfgevallen door mesothelioom de komende jaren toe zal nemen. In 2019 overleden in Japan 1466 mensen door mesothelioom, vergeleken met 1.512 in 2018. De sterftecijfers zijn het hoogst in Osaka (148), Tokio (123) en Hyogo (107). Sinds 1995 zijn in Japan in totaal 26.608 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom: Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 5 oktober 2020

De wereldwijde asbestepidemie groeit nog steeds

De wereldwijde sterfte door asbestgerelateerde ziekten blijft toenemen. In 2019 ging het totaal om 241.764 mensen, meer dan in 2016 en 2017 (respectievelijk 224.918 en 234.904). Bron: The Lancet, 17 oktober 2020

Juridisch nieuws

Geen rectificatie in asbestzaak Hema

Geen rectificatie in asbestzaak Hema

Actualiteitenprogramma EenVandaag hoeft een uitzending waarin het claimt dat make-upproducten van HEMA asbest bevatten niet te rectificeren. Dat besliste de rechtbank in Amsterdam in een kort geding over de kwestie. In vervolgpublicaties moet Eenvandaag wel melding maken van de conclusie van TNO dat nader onderzoek nodig is alvorens te kunnen bepalen of er asbest in de make-up zit. Bron: ANP-RD.nl, 27 november 2020

Medisch nieuws

Nieuw inzicht in hoe asbest mesothelioom veroorzaakt

Veel mesotheelcellen gaan dood als ze in aanraking komen met asbest, maar niet alle. Sommige mesotheelcellen overleven en veranderen in kankercellen. Recent onderzoek bij muizen laat zien dat blokkering van het eiwit HMGBI deze verandering in kankercellen kan tegengaan. Bron: surviving mesothelioma, 5 oktober 2020

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Gouden nanobuisjes, 1000 x zo klein als een mensenhaar, zouden volgens onderzoekers van Cambridge University kunnen worden gebruikt voor de behandeling van mesothelioom. Een in Italië uitgevoerd onderzoek suggereert dat vitamine D3 kan helpen voorkomen dat mesothelioomcellen groeien en zich verspreiden. Een gemodificeerd herpes virus kan mogelijk de groei van een mesothelioomgezwel remmen, aldus Brits onderzoek. Het eiwit UHRF1 speelt volgens Amerikaans onderzoek mogelijk een rol bij de overlevingsduur van mesothelioompatiënten. Ander Amerikaans onderzoek wijst op een mogelijk effect van een medicijn tegen leukemie (Ponatinib) bij de behandeling van mesothelioom. Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv hebben een gen-bewerkingstechnologie genaamd CRISPR ontwikkeld die de genen van kankercellen verandert zodat ze niet kunnen repliceren.

Milieu/Veiligheid nieuws

Onderzoek VS: sommige talkproducten bevatten asbest

Onderzoek VS: sommige talkproducten bevatten asbest

Bijna 15% van de op talk gebaseerde cosmetische producten die in een recent onderzoek in de Verenigde Staten zijn geanalyseerd, bevatte asbest. De Environmental Working Group (EWG) - een Amerikaanse non-profitorganisatie die opdracht gaf tot de tests en de analyse uitvoerde - zei dat de methoden die door de cosmetica-industrie worden gebruikt om talkvoorraden te screenen, ontoereikend zijn. De vrijwillige testmethode die door de industrie is ontwikkeld, is niet gevoelig genoeg om op asbest te screenen in vergelijking met elektronenmicroscopie, aldus de groep. Amazon en Ebay hebben inmiddels bepaalde producten uit hun aanbod verwijderd. Bron: consumer.healthday.com, 30 november 2020

Asbest kan uitstoot CO2 tegengaan

Asbest kan uitstoot CO2 tegengaan

In een recent rapport van MIT Technology Review hebben onderzoekers vastgesteld dat asbest kan worden gebruikt als een nieuwe methode om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Bron: sciencetimes.com/technology review, 24 oktober 2020

Drie keer zo veel asbestafval naar Portugal in 2019

De hoeveelheid asbesthoudend afval dat vanuit het buitenland naar Portugese stortplaatsen is verscheept, is vorig jaar meer dan verdrievoudigd. Dit alarmeert zowel milieuactivisten als de lokale bevolking. Het Portugese milieuagentschap APA meldt dat in 2019 1.684 ton asbesthoudend puin en bouwafval in 2019 het land is binnengekomen vanuit Griekenland, Malta, Nigeria en Oman. Veel meer dan de 496 ton in 2018. Reden is de lage afvalverwerkingskosten. Bron: reuters.com, 19 oktober 2020

Politiek nieuws

Helft agrariers kan en wil asbestdak saneren

Ongeveer 50% van de agrariërs en bedrijven zijn bereid om asbestdaken te saneren en hebben daar de financiële middelen voor. Dat blijkt uit een onderzoek van Sira in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 30% wil wel saneren, maar heeft het geld er niet voor, 15% moet nog overtuigd worden van de noodzaak van de sanering. Bron: boerderij.nl, 17 december 2020

Verzekeren asbestdaken steeds lastiger

Hoewel een wetsvoorstel voor een verbod van asbestdaken in de Eerste Kamer verworpen werd, bieden steeds meer verzekeraars  geen of slechts beperkte dekking voor asbestdaken. Sommige verzekeren alleen tegen bepaalde voorwaarden. Bron: Pluimveeweb.nl, 7 december 2020

144000 pond voor Britse mesothelioomslachtoffers

Het Diffuse Mesothelioma Compensation Scheme heeft vorig jaar 315 aanvragen voor schadevergoeding van Britse mesothelioompatiënten in behandeling genomen. 79% werd toegekend. De gemiddelde vergoeding was 144.000 pond. Sinds de regeling in 2014 van start ging, hebben 1.500 mensen met mesothelioom een ​​schadevergoeding ontvangen. Het gaat om slachtoffers die geen werkgever of verzekeraar meer aansprakelijk kunnen houden voor hun ziekte. Bron: Department for Work & Pensions, 26 november 2020  

Frankrijk erkent 2881 beroepsgerelateerde asbestslachtoffers in 2019

Asbestgerelateerde beroepsziekten stonden in 2019 in Frankrijk op de tweede plaats van de erkende beroepsziekten (na aandoeningen van spier en skelet). Het betreft 2.881 erkende slachtoffers, waarvan 1800 met asbestgerelateerde kanker. In de meeste gevallen gaat het om gepensioneerde werknemers. In de loop van het jaar heeft het Fonds Vergoeding Asbestslachtoffers (FIVA) € 260 miljoen uitgekeerd. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 4 november 2020

Antwoord kamervragen beperkte dekking asbestdaken

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de schriftelijke vragen over de beperkte dekking van asbestdaken. Bron: rijksoverheid.nl, 15 december 2020 

Vlaanderen investeert recordbedrag in asbestverwijdering uit woningen

De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir gaat de komende twee jaar een recordbedrag van 124 miljoen euro investeren in asbestverwijdering uit woningen. Anno 2020 bevatten nog ruim 2,7 miljoen woningen in Vlaanderen de kankerverwekkende stof. Om asbestverwijdering te versnellen in particuliere woningen komt er voor het eerst een verhoogde premie wanneer isoleren gepaard gaat met asbestverwijdering. Bron: nieuwsblad.be, 9 november 2020

Aanpassingen asbestregelgeving

In een brief informeert de Staatssecretaris van SZW de Tweede Kamer over een aantal aanpassingen om de asbestregelgeving meer risicogericht en eenduidiger te maken. De wijzigingen zijn gebaseerd op een rapport van TNO dat in september 2019 werd gepresenteerd. Hierop is een aantal reviews uitgevoerd door onafhankelijke experts. Bron: rijksoverheid.nl, 7 oktober 2019 en 9 november 2020

20.000 euro voor slachtoffers van werk met gevaarlijke stoffen

20.000 euro voor slachtoffers van werk met gevaarlijke stoffen

Per 1 juli 2022 kunnen slachtoffers van werk met gevaarlijke stoffen een tegemoetkoming krijgen van 20 duizend euro. Dat geld komt uit een nieuw, nationaal fonds dat werkgevers gaan vullen. Bron: volkskrant.nl, 10 november 2020

== Einde IAS nieuwsbrief ==

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite | www.primosite.nl