menu

Laatste nieuws

Symposium '25 jaar asbestverbod'

Op maandag 16 april 2018 vindt in Den Haag het symposium 25 jaar asbestverbod plaats. Toegang is gratis.

>Lees verder

Machiel van der Woude Stipendium voor onderzoek naar passieve asbestblootstelling

Steven Ronsmans heeft het tweede Machiel van der Woude stipendium ontvangen. De Belgische onderzoeker uit Leven kan hiermee een onderzoek uitvoeren naar passieve asbestblootstelling in kantoorgebouwen.

Er is al veel bekend over de gevolgen van asbestblootstelling bij werknemers die zelf asbest hebben verwerkt. Minder kennis bestaat er over risico’s van passieve asbestblootstelling, zoals tijdens het werken in kantoorgebouwen waarin asbest is verwerkt. Ronsmans doet onderzoek naar de ca drieduizend werknemers die van 1967 tot 1991 in het gebouw van de Europese Commissie in Brussel hebben gewerkt. In dit gebouw is overvloedig spuitasbest aangebracht op de staal- en betonconstructie. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd het gebouw tijdelijk verlaten en vond er een grondige sanering plaats. In 2004 nam de Europese Commissie het opnieuw in gebruik.

 

>Lees verder

IAS-patientenfolders van 2018 beschikbaar

Vanaf 1 januari geldt er een nieuw bedrag voor de tegemoetkoming voor asbestslachtoffers. Het normbedrag voor een volledige schadevergoeding door de werkgever of verzekeraar is geïndexeerd. De nieuwe bedragen zijn te vinden in de IAS-patiëntenfolders van 2018. Het IAS heeft een folder voor mesothelioom en voor asbestose.

>Lees verder

Instituut Asbestslachtoffers

Welkom bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid. Op 26 januari 2000 werd het IAS geopend door toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer Hoogervorst.

Het IAS heeft drie hoofdfuncties:

  • Advies aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming van € 20.355,-,- (2018) voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose.
  • Bemiddeling tussen (ex-)werknemers met mesothelioom of asbestose (en hun huisgenoten) en (ex-)werkgevers of hun verzekeraars over het betalen van een schadevergoeding.
  • Voorlichting aan belanghebbenden en geïnteresseerden op het gebied van asbest en gezondheidsschade. De resultaten van door het IAS verricht onderzoek worden breed verspreid.

Adresgegevens

Dossierbehandeling

Bredewater 6
Postbus 684
2700 AR Zoetermeer

T 079 - 750 71 50
F 079 - 750 71 01
E info@ias.nl

Directie

Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T 070 - 349 97 54
E secrias@ias.nl