menu

Asbest en Gezondheid nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Geschiedenis onderzoek asbestziekten

09-09-2009 15:18

In het British Journal of Industrial Medicine zijn al vanaf 1955 artikelen gepubliceerd die van doorslaggevend belang waren voor het bewijs dat asbestblootstelling longkanker en mesothelioom kan veroorzaken.
Allereerst was er het onderzoek van Richard Doll onder asbestwerkers dat in 1955 de relatie tussen asbest en longkanker aantoonde. Een studie van Wagner bevestigde in 1960 de relatie tussen crocidoliet asbest en mesothelioom bij Zuidafrikaanse mijnwerkers en omwonenden van de mijn. Door onderzoek van mesothelioompatienten uit Londen liet Newhouse in 1965 zien dat asbestblootstelling deze ziekte niet alleen bij asbestwerkers veroorzaakte, maar ook bij hun huisgenoten en bij omwonenden van een asbestfabriek. Bron: Newman Taylor, A. (2009). Asbestos, lung cancer and mesothelioma in the British Journal of Industrial Medicine. Occup. Environ. Med. 2009; 66;426-427.