menu

Politiek nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Asbestvolgsysteem leidt tot minder regeldruk in Nederland

07-12-2009 12:21

Een nieuw asbestvolgsysteem moet leiden tot een veilige en verantwoorde verwijdering van asbest en merkbaar minder regeldruk in de asbestsector.
Het systeem is gebaseerd op een nieuwe werkwijze voor informatie-uitwisseling rond asbestverwijdering tussen alle betrokken partijen. Het gebruik biedt de sector een financieel voordeel van jaarlijks 1 miljoen euro. Op 7 december jl. startte het project om het systeem medio 2010 in te kunnen voeren. Bron: ministerie van Economische Zaken, 4 december 2009.