menu

Politiek nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Nederland importeert nog steeds asbest

15-11-2009 21:00

De laatste cijfers over 2008 inzake de asbestexport vanuit de Verenigde Staten geven de indruk dat het EU-asbestverbod onvoldoende wordt nageleefd.
Volgens het rapport van de United States Geological Survey importeren vijf EU-landen nog steeds asbest. In volgorde van omvang zijn dat: het Verenigd Koninkrijk (375.000 usd), Duitsland (334.000 usd), Italie (170.000 usd), Frankrijk (53.000 usd) en Nederland (34.000 usd). Strikt genomen zou alleen Duitsland een uitzondering op het asbestimportverbod mogen hebben voor het product asbestdiafragma s in electrolyse-fabrieken. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 8 oktober 2009.