menu

Politiek nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Wetsvoorstel verbetert compensatie Australische asbestslachtoffers

15-10-2009 12:40

Begin oktober is bij het Australische parlement een wetsvoorstel ingediend om de schadevergoeding voor mesothelioomslachtoffers te verhogen van $ 250,000 (ca. 154.000 euro) tot $ 294,500 (ca.181.000 euro).
Het voorstel houdt ook in dat nabestaanden het recht krijgen gederfde inkomsten te claimen en de verjaringstermijn voor stofgerelateerde ziekteclaims inclusief asbestose, mesothelioom en silicose, wordt afgeschaft. De nieuwe wet zal met terugwerkende kracht gelden voor actuele claims wegens blootstelling in de jaren 50, 60 en 70. Bron: AAP Newsfeed, 4 oktober 2009