menu

Politiek nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

VK: Kritiek op cijfers overheidscampagne

06-10-2009 13:09

ASA, de Britse overheidsautoriteit voor controle op adverteerders, heeft een klacht ingediend tegen een andere overheidsautoriteit, die voor Gezondheid en Veiligheid (Health and Safety Executive), omdat de voorlichtingscampagne "Asbestos, the hidden killer" misleidend zou zijn.
In deze bewustwordingscampagne wordt beweerd dat elk jaar meer mensen aan de gevolgen van asbestcontact overlijden dan aan verkeersongelukken. Verder worden sterftecijfers als vaststaand gepresenteerd terwijl het schattingen zijn. ASA vindt dat de campagne het gevaar van asbest ten opzichte van huidige werknemers overdrijft omdat de sterfgevallen nu te wijten zijn aan asbestblootstelling lang geleden. Bron: Guardian Unlimited, 23 september 2009.