menu

Politiek nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Geen uitbreiding TAS-regeling naar asbestose

22-09-2009 14:14

Minister Donner zal de TAS-regeling niet openstellen voor asbestosepatienten. Dit is zijn reactie op een verzoek van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN).
In zijn brief vermeldt Donner zijn motivatie voor deze reactie. De TAS-regeling is er destijds gekomen doordat een aantal partijen, waaronder werkgevers- en werknemersorganisaties-, een convenant hebben gesloten voor oprichting van het IAS voor werkgeversaansprakelijkheid, gebaseerd op de eenduidige lijn in de jurisprudentie. De TAS-regeling is een vangnet onder het convenant en een erkenning door de overheid van het maatschappelijke leed. De overheid neemt de financiele verantwoordelijkheid van de werkgever niet over. De verantwoordelijkheid van de werkgever, als verzoorzaker en aansprakelijke voor de veroorzaakte asbestschade, blijft vooropstaan. Cruciaal is daarom dat de convenantpartijen eerst het convenant uitbreiden voordat de overheid overweegt de TAS-regeling uit te breiden. Bron: AVN, 1 september 2009.