menu

Politiek nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Geen versoepeling TAS-regeling

22-09-2009 16:06

Minister Donner is niet van plan de voorwaarde dat de aanvraag voor een TAS-uitkering bij leven moet worden ingediend te versoepelen. De Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) had een verzoek ingediend voor deze wijziging omdat zich schrijnende situaties kunnen voordoen waarin het feitelijk onmogelijk is voor een slachtoffer een aanvraag in te dienen.
Donner licht zijn reactie aan de AVN als volgt toe. Doelstelling van de TAS-regeling is dat zoveel mogelijk rnesothelioomslachtoffers tijdens hun leven de maatschappelijke erkenning krijgen van hun leed, in de vorm van een tegemoetkoming in de immateriele schade. De achterliggende gedachte van de TAS-regeling is dat het slachtoffer zelf bij leven de maatschappelijke erkenning moet kunnen verkrijgen en niet ook nog eens de juridische lijdensweg van een civiele procedure hoeft te doorstaan, naast de lijdensweg van zijn ernstige ziekte. De TAS-regeling is dan ook een vangnetregeling waarbij de eenmalige financiele
tegernoetkoming vooruitloopt op de schadevergoeding door de aansprakelijke( voormalige) werkgever, via bemiddeling van het instituut Asbestslachtoffers( IAS) of via gerechtelijke weg, aangezien de (voormalige) werkgever aansprakelijk is en blijft voor de asbestschade. Het recht op een TAS-uitkering is een persoonlijk recht van de door maligne mesothelioom getroffen werknemer. Het slachtoffer moet zelf immers tijdens zijn leven de maatschappelijke erkenning kunnen krijgen van het door hem geleden leed. De werknemer moet er derhalve zelf blijk van hebben gegeven de uitkering te willen ontvangen. Daarom is in de TAS-regeling als voorwaarde gesteld dat de aanvraag moet worden gedaan door de werknemer zelf, die op dat moment nog in leven is. Bron: AVN, 1 september 2009