menu

Juridisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Eindvonnis in zaak asbestverontreinigd staalgrit

17-06-2020 11:57

Op 3 juni heeft de rechtbank Rotterdam eindvonnis gewezen in een zaak naar aanleiding van leveranties in 2017 van met asbest verontreinigd staalgrit. De rechtbank wijst een deel van de vordering van de klant, een straalbedrijf, tegen de leverancier en verkoper van het grit toe, maar lang niet alles. Alleen de directe schade, voor zover die nog niet is vergoed, moet vergoed worden. Wel wordt een opening gelaten voor het geval er werknemersclaims wegens gezondheidsschades komen. Bron: rechtspraak.nl, 3 juni 2020

Eindvonnis in zaak asbestverontreinigd staalgrit