menu

Juridisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Verjaring: verdieping gezichtspunt f nodig

27-08-2009 12:35

Hoewel zes van de zeven gezichtspunten zich niet verzetten tegen de doorbreking van de verjaringstermijn, acht de Rotterdamse kantonrechter het niettemin wenselijk de kwestie van de verzekering (gezichtspunt f) verder uit te diepen. Het is immers niet zo dat er sprake is van een hierarchie in de "gezichtspuntencatalogus".
Het feit dat de werkgever stelt dat er geen dekking is, betekent nog niet dat de verjaring niet doorbroken zou mogen worden. Eerst moet vastgesteld worden of en in hoeverre het in de periode 1958 - 1972 gebruikelijk was, of gaandeweg werd, dat werkgevers zich verzekerden tegen aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Bron: LJN: BJ4403,Sector kanton Rechtbank Rotterdam.