menu

Juridisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Kritiek op kansberekening arrest Hoge Raad proportionele aansprakelijkheid

03-04-2007 00:00

Advocaat Wouters heeft kritiek op de kansberekening die in het arrest Karamus/Nefalit d.d. 31 maart 2006 is toegepast. Deze beoordeling voldoet niet omdat de kennis over de relatie tussen roken en asbestblootstelling als risicofactoren voor longkanker nog gebrekkig is. Medische ontwikkelingen moeten dus in de gaten gehouden worden. Bron: Wouters, J. (2007). Kansbepaling bij het arrest over roken en asbest. Advocatenblad, 19 januari, p. 18-21.