menu

Juridisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

School niet aansprakelijk voor asbestziekte leerling

28-03-2008 00:00

"Een basisschool in De Bilt hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een oud-leerling met buikvlieskanker. Deoud-leerling stelde zijn school aansprakelijk, omdat hij meende dat hij de ziekte alleen kon hebbengekregen door deasbest die op school aanwezig was.De rechtbank bepaalde dat de oud-leerling onvoldoende heeft bewezen dat zijnziekte in verband staat met de destijds aanwezige asbestplaten in deschool. Hij had zijn aanklacht beter moeten onderbouwen, bijvoorbeeld met een rapport van een deskundige, oordeelde de rechter.De SP gebruikt het voorbeeld van de oud-leerling in een vijfpuntenplan dat aan minister Cramer van VROM overhandigd is. In dit plan vraagt de SP om verdergaande stappen zoals een inventarisatieplicht en een schoonmaak- en saneringsregeling voor gebouwen die v��r 1993 zijn gebouwd en waarin asbest is gebruikt. Minister Cramer heeft de Tweede Kamer toegezegd extra voorlichting te geven aan burgers zodat ,,klip en klaar\'\' is wat de gevaren van asbest zijn. Zij legt wel de eerste verantwoordelijkheid bij gemeenten. Bron: Rechtbank Utrecht, Voorzieningenrechter, 244286 - 26 maart 2008
ANP, diverse kranten: 12,13 februari 2008, 26 maart 2008."