menu

Het deskundigenpanel verjaring

Om de snelheid in de bemiddeling rond de schadevergoeding van asbestslachtoffers met maligne mesothelioom te bespoedigen is een deskundigenpanel verjaring opgericht. Het deskundigenpanel velt een oordeel of er in het betreffende dossier door de (ex)werkgever of diens verzekeraar terecht een beroep is gedaan op verjaring.

Er wordt advies gevraagd aan het deskundigenpanel als er een beroep is gedaan op de absolute verjaringstermijn voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom. Om tot een advies te komen belegt het deskundigenpanel een hoorzitting. Partijen en hun deskundigen worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de hoorzitting kan het panel vragen stellen aan de partijen. Het deskundigenpanel geeft na de hoorzitting een advies of in deze zaak het beroep op verjaring wel of niet standhoudt en geeft een motivering. Op zes dagen per jaar kan er een hoorzitting plaatsvinden.

De werkwijze van het panel is vastgelegd in een protocol (zie onderzijde pagina). 

Het deskundigenpanel bestaat uit drie leden: mr. Chris Aarts, (oud) senior raadsheer Hof ‘s-Hertogenbosch; mr. Lydia Charlier, advocaat Beer Advocaten; mr. Theo Kremer, voormalig directeur Stichting Personenschade Instituut Verzekeraars en voormalig directeur Letselschaderaad a.i.. De leden van het deskundigenpanel zijn een autoriteit op het vakgebied en onpartijdig. Zij zijn benoemd door de Raad van Toezicht en Advies (RTA) van het IAS.

Het deskundigenpanel verjaring: v.l.n.r. Chris Aarts, Marjan Boot (griffier), Lydia Charlier, Theo Kremer.

Hieronder het advies van 5 februari 2019 van het deskundigenpanel (in geanonimiseerde vorm) en het protocol deskundigenpanel verjaring.