menu

Het deskundigenpanel verjaring

Om de snelheid in de bemiddeling rond de schadevergoeding van asbestslachtoffers met maligne mesothelioom te bespoedigen is een deskundigenpanel verjaring opgericht. Het deskundigenpanel velt een oordeel of er in het betreffende dossier door de (ex)werkgever of diens verzekeraar terecht een beroep is gedaan op verjaring.

Er wordt alleen advies gevraagd aan het deskundigenpanel als er een beroep is gedaan op de absolute verjaringstermijn voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom. Een uitspraak van het panel laat de mogelijkheid open dat partijen bij de rechter een beroep doen op verjaring of het beroep op verjaring aanvechten.

Het IAS legt een zaak voor aan het deskundigenpanel als de verjaring het enige punt van geschil is in de bemiddeling. Eerst worden andere mogelijke geschilpunten besproken en opgelost. Vervolgens vraagt het IAS aan beide partijen of zij instemmen met het voorleggen aan het deskundigenpanel.

Het deskundigenpanel bestaat uit drie leden: mr. Chris Aarts, (oud) senior raadsheer Hof ‘s-Hertogenbosch; mr. Lydia Charlier, advocaat Beer Advocaten; mr. Theo Kremer, voormalig directeur Stichting Personenschade Instituut Verzekeraars en voormalig directeur Letselschaderaad a.i.. De leden van het deskundigenpanel zijn een autoriteit op het vakgebied en onpartijdig. Zij zijn benoemd door de Raad van Toezicht en Advies (RTA) van het IAS.

Het deskundigenpanel verjaring: v.l.n.r. Chris Aarts, Marjan Boot (griffier), Lydia Charlier, Theo Kremer.

Het deskundigenpanel belegt een hoorzitting. Partijen en hun deskundigen worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de hoorzitting kan het panel vragen stellen aan de partijen. Het deskundigenpanel velt na de hoorzitting een advies of in deze zaak het beroep op verjaring wel of niet standhoudt en geeft een motivering. Op zes dagen per jaar kan er een hoorzitting plaatsvinden.

Hieronder zijn de adviezen van het deskundigenpanel (in geanonimiseerde vorm) opgenomen.