menu

Terug naar

Archief Milieu/Veiligheid nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Veel overtredingen regels bij asbestverwijdering

19-02-2008 00:00

De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen jaren meer overtredingen van asbestregels aan het licht gebracht. Bij sloop van gebouwen en verwijdering van asbest zagen de inspecteurs in meer dan de helft van de gevallen tekortkomingen, blijkt uit de controles die in 2005 en 2006 zijn verricht. Eerder lag dit percentage op 40. Het ministerie van VROM constateerde dat gemeenten die hun sloopvergunning niet op orde hebben, meestal hun asbesttaken ook niet goed uitvoeren. Bouwverordeningen zijn niet actueel en sloopformulieren zijn niet aangepast aan de nieuwe asbestregelgeving. Bron: Ministerie SZW, persbericht 11 januari, 2008, ministerie van VROM, 31 januari 2008. Meer http://www.vrom.nl/