U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffers
Redactie
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Simone Aarendonk
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T (070) 349 97 54

www.asbestslachtoffers.nl

Woord vooraf

Dit is de 58ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid dat op de IAS website is geplaatst tussen juli en september 2019. In december ontvangt u het 59ste nummer.

De meest gerede werkgever

Over een heel leven gezien doorlopen mensen vaak een boeiende carrière. Neem de loopbaan van Willem de Groot. Het was rond 1950 dat hij als zeventienjarige jongen zijn loopbaan begon bij een metaalbuizenfabriek, waar hij als bankwerker metalen buizen moest draaien. Daarna werkte hij enkele jaren als assistent machinist op de wilde vaart, in de machinekamer op het motorstoomschip de Aurora. Tijdens de daaropvolgende militaire diensttijd was De Groot naar eigen zeggen ‘zandhaas’ en moest oefeningen doen in de buitenlucht. Er volgden enkele jaren waarin De Groot werkte als pompmachinist bij een petrochemisch bedrijf, waarbij hij pompen bediende voor de bewerking van olie. En uiteindelijk heeft Willem de Groot 35 jaar gewerkt bij een gemeentelijk vervoerbedrijf. Eerst was hij monteur bij onderhoud en reparatie van trams in de remise. Daarna werd hij tijdschrijver en uiteindelijk trambestuurder. Van de wilde vaart tot trambestuurder, dat is een afwisselend arbeidzaam leven.

Lees verder »

IAS nieuws

IAS op bezoek bij Fedris Belgie

IAS op bezoek bij Fedris Belgie

Woensdag 18 september waren de medewerkers van het IAS op bezoek bij Fedris in Brussel. Fedris is de afkorting van Federaal agentschap voor beroepsrisico's. Het agentschap zorgt voor compensatie van asbestslachtoffers in Belgie. In 2018 heeft het agentschap aan 202 slachtoffers een vergoeding toegekend. Bron: IAS, september 2019

Christa’s Ride was eerbetoon aan alle asbestslachtoffers

Christa’s Ride was eerbetoon aan alle asbestslachtoffers

Vanaf de ijs- en skeelerbaan Weteringpark in Leiderdorp is voor de tiende en laatste keer Christa’s Ride verreden. Paco Busteros heeft de toertocht een decennium lang georganiseerd ter nagedachtenis aan zijn vrouw Christa. Met het evenement is jaarlijks geld ingezameld voor onderzoek naar asbestkanker.

Lees verder »

Epidemiologisch nieuws

Britse werknemers elektriciteitsvoorziening krijgen vaker mesothelioom

Britse werknemers elektriciteitsvoorziening krijgen vaker mesothelioom

Britse werknemers uit de elektriciteitsvoorziening hebben meer kans op het ontwikkelen van mesothelioom en huidkanker dan de algemene bevolking, aldus een langdurige studie naar het voorkomen van kanker in deze beroepsgroep. Bron: Sorahan, TM (2019)

Asbestziekten in Duitsland in 2018

Asbestziekten in Duitsland in 2018

De Duitse Sociale Beroepsgerelateerde Wettelijke Ongevallenverzekering (DGUV) meldt dat in 2018 2435 Duitsers door een beroepsziekte zijn overleden. Asbest is de belangrijkste oorzaak met 775 sterfgevallen door mesothelioom, 592 door asbestgerelateerde long-, strottenhoofd- of eierstokkanker en 182 mensen door asbestose. Bron: DGUV, september 2019

Mesothelioom in Australie

In 2018 zijn in Australie 699 mensen aan mesothelioom overleden. De incidentie is het hoogst in West Australie, 4,4 mensen per 100.000 inwoners. Het gaat in het algemeen over mannen van ca. 75 jaar die na diagnose nog gemiddeld 11 maanden leefden. Bron: Australische regering, augustus 2018

Is er een relatie tussen asbestblootstelling en prostaatkanker?

Er lijkt een relatie te zijn tussen blootstelling aan asbest en het risico op prostaatkanker. Dat geldt met name als het gaat om blootstelling aan blauw (crocidoliet) asbest en werknemers uit de asbestcementindustrie. Aldus Peng na een vergelijking van 17 verschillende cohortonderzoeken. Bron: Peng, R. e.a. (2019)

Info Asbest en Gezondheid

Documentaire over asbest in Canada

Documentaire over asbest in Canada

De documentaire Town of widows gaat over de gevolgen van asbestblootstelling bij de General Electric fabriek in Peterborough, Ontario. Hier werd sinds 1971 dagelijks meer dan 225 kilo asbest gebruikt. Inmiddels zijn ca 675 beroepsziekteclaims van werknemers van deze fabriek behandeld, waarvan er 293 zijn erkend. Sinds 2002 werd General Electric in de Verenigde Staten geconfronteerd met meer dan 400.000 asbestgerelateerde claims. Bron: CBS Canada, augustus 2019

Juridisch nieuws

Californie beschermt terminale asbestslachtoffers tijdens rechtszitting

Nieuwe wetgeving in de Amerikaanse staat Californie zorgt ervoor dat terminale asbestslachtoffers niet te zwaar belast kunnen worden tijdens een rechtszitting. Er komt een limiet aan het aantal uren dat de slachtoffers ondervraagd kunnen worden. Bron: targeted news service, 30 augustus 2019

Frans oud-marine personeel ontvangt compensatie wegens asbest-angst

De Franse staat moet aan 45 oud-werknemers van de marine vergoedingen van 3000 tot 10000 euro betalen wegens blootstelling aan asbest tussen 1950 en 2000. Grond voor de vergoeding is asbest-angst. Bron: International Asbestos Secretariaat, 28 augustus 2019

Franse Raad van State schorst certificeringsplicht voor asbestinventarisatie

Franse Raad van State schorst certificeringsplicht voor asbestinventarisatie

Een uitspraak van de Franse Raad van State schorst de verplichting om voorafgaande aan werkzaamheden een asbestinventarisatie door een gecertificeerd bureau te laten doen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat/actu-environnement.com, 9 september 2019

Medisch nieuws

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Het middel JH-RE-06 kan volgens Wojtaszek misschien de werking van een chemokuur met cisplatine verbeteren. In de Verenigde Staten is een omvangrijke studie (fase 3) gestart naar de werking van TR002, een nieuw gentherapie medicijn. Ondanks recent onderzoek wordt mesothelioompatiënten afgeraden mee te doen aan het Keto dieet, dat gebaseerd is op weinig suiker en koolhydraten en veel vet. Er zijn geen gegevens over effecten van het keto-dieet bij mesothelioom. Het gewichtsverlies en de voedings-onevenwichtigheden die het kan veroorzaken, zijn misschien gevaarlijk zijn voor mesothelioompatiënten.

Herman Oldenhof volgt innovatieve kankerbehandeling

Herman Oldenhof volgt innovatieve kankerbehandeling

Herman Oldenhof kreeg de mogelijkheid om mee te doen aan een experimentele behandeling voor mesothelioom van het Erasmus MC. Bron: nrc.nl, 17 september 2019; foto Marieke Duijsters; IAS Nieuws, 10 juni 2015; artikel in EOS wetenschap

Overzichtsstudies asbestziekten

Carbone, Lo Russo en Ospina belichten genetische aspecten van de ontwikkeling van asbestziekten, met name mesothelioom. Volgens Carbone heeft ca. 12 procent van de mesothelioompatiënten een bepaalde mutatie in de genen die mesothelioom kan veroorzaken. IAS, september 2019

Milieu/Veiligheid nieuws

Australisch Wittenoom trekt nog steeds toeristen

Australisch Wittenoom trekt nog steeds toeristen

Ondanks officiële waarschuwingen blijven toeristen het voormalige Australische asbestmijnplaatsje Wittenoom bezoeken. Vanwege de hoge asbestconcentraties zijn de bewoners van Wittenoom geëvacueerd en zijn rondom borden geplaatst om mensen te waarschuwen het gebied te vermijden. Bron: New Zealand Herald, 10 juli 2019; IAS Nieuws, 14 september 2016

Schip met asbest en cocaine onderschept

Schip met asbest en cocaine onderschept

Een schip dat uit het Braziliaanse Santos richting Europa met een lading chrysotiel asbest was vertrokken bleek daarnaast ook 700 kilo cocaïne te bevatten. Met hulp van Interpol werd het schip bij Zuid Afrika onderschept en de bende Braziliaanse smokkelaars opgerold. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 2 september 2019

Politiek nieuws

Zimbabwe hervat export asbest

Zimbabwe hervat export asbest

Het bedrijf - Shabanie Mashaba Mines (SMM) - dat de Mashaba-chrysotielmijn van Zimbabwe exploiteert, heeft plannen aangekondigd om voor het eerst in tien jaar ruwe asbestvezels te exporteren. Het gaat om vezels die geproduceerd worden uit het stortafval van 143 miljoen ton, dat werd verzameld tijdens de 100 jaar dat het bedrijf opereerde, van 1907 tot 2007. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat/The Sunday Mail, 25 augustus 2019

Tata Steel gaat asbestslachtoffers sneller schadevergoeding uitkeren

Tata Steel gaat asbestslachtoffers sneller schadevergoeding uitkeren

Staalfabrikant Tata Steel buigt voor de asbestslachtoffers die bij het bedrijf gewerkt hebben. Voormalige werknemers of nabestaanden hoeven geen langdurige procedures meer te volgen om een schadevergoeding te krijgen. Ook gaat het bedrijf recent afgewezen zaken opnieuw bekijken. Bron: volkskrant.nl, 13 september 2019. Foto: Esther Lüschen, dochter van asbestslachtoffer Willem Gerritsen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Britse mesothelioomcompensatie

Sinds 2014 kunnen Britse mesothelioompatienten die geen werkgever aansprakelijk kunnen houden toch in aanmerking komen voor een schadevergoeding via het Diffuse Mesothelioma Payment Scheme. Deze regeling wordt door de Britse verzekeraars gefinancierd. Van april 2018 tot en met maart 2019 heeft het Fonds 370 aanvragen ontvangen; exclusief lopende aanvragen was 79% van de ontvangen aanvragen succesvol; 92% van de aanvragers was man - 68% van de succesvolle aanvragers (68 procent) was tussen de 65 en 79 jaar oud. Het fonds heeft tot op heden totaal 172,6 miljoen pond aan schadevergoeding uitbetaald. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat/Diffuse Mesothelioma Scheme, september 2019

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite