U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffers
Redactie
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Simone Aarendonk
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T (070) 349 97 54

www.asbestslachtoffers.nl

Woord vooraf

Dit is de 52ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met een selectie uit het nieuws dat op de IAS website is geplaatst tussen december 2017 en april 2018. In juni r 2018 ontvangt u het 53ste nummer.

Een dossier om hopelijk nooit te gebruiken

In 2018 is het 25 jaar geleden dat het asbestverbod in Nederland van kracht werd. Deze ‘verjaardag’ was voor het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) reden om een symposium te organiseren. Wat kunnen we leren uit het verleden en hoe staat het er op dit moment voor met de asbestproblematiek? Een impressie van het symposium is te lezen op de website van het IAS.

Lees verder »

IAS nieuws

Tot 2035 nog ruim 8000 sterfgevallen door asbest

25 jaar na asbestverbod sterven jaarlijks nog honderden mensen aan asbestziekten

In Nederland sterven jaarlijks enkele honderden mensen aan de gevolgen van het onbeschermd omgaan met asbest. Ook 25 jaar na het verbod op het gebruik van asbest, worden bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) jaarlijks nog zo'n 600 aanvragen ingediend voor een tegemoetkoming. Dit aantal is al circa 10 jaar stabiel. Naar verwachting zal tot 2035 nog bij zo’n 8000 mensen een asbest gerelateerde ziekte worden ontdekt. In de meeste gevallen is deze dodelijk. Lees verder

IAS Symposium 25 jaar asbestverbod

IAS Symposium 25 jaar asbestverbod

‘In zekere zin een paradox’ noemde bestuursvoorzitter Rob van der Heijden het in zijn welkomwoord. Want ondanks het verbod uit 1993, wordt er nog elke dag in gebouwen of in de grond asbest gevonden. En er melden zich elke dag wel één of twee asbestslachtoffers bij het IAS, bij wie een asbestziekte is geconstateerd. ‘Mensen bij wie deze diagnose als bij een donderslag het hele toekomstbeeld op zijn kop zet’, aldus van der Heijden.

Lees verder »

IAS Jaarverslag over 2017

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2017 517 aanvragen voor de ziekte mesothelioom en 74 voor de ziekte asbestose in behandeling genomen. Minder dan in 2016. Bijna 90% van alle aanvragen bij het IAS resulteert in een tegemoetkoming bij leven. Dit staat in het jaarverslag van het IAS over 2017. Daarnaast bevat het verslag verhalen van asbestslachtoffers en informatie over de andere verrichtingen van het IAS op het gebied van voorlichting en kennisontwikkeling. Klik hier voor het verslag. Bron:IAS, 16 april 2018

Epidemiologisch nieuws

Prognose mesothelioom Zuid Korea

Op basis van gegevens van de Zuid Koreaanse Kankerregistratie verwacht onderzoeker Kwak dat de vijfjaars-mesothelioomincidentie in Zuid Korea voor mannen tot 2033 zal blijven stijgen. Bron: Kwak, K.M. (2018)

Juridisch nieuws

Hoge Raad: duur en intensiteit blootstelling is bij mesothelioom van belang

De Hoge Raad oordeelt dat het feit dat mesothelioom altijd wordt veroorzaakt door asbestblootstelling, niet zonder meer meebrengt dat een werkgever bij wie blootstelling heeft plaatsgevonden oorzaak is van en daarmee aansprakelijk voor de asbestziekte die de werknemer heeft gekregen. Van belang zijn duur en intensiteit van de blootstelling bij deze werkgever en van andere blootstellingen gedurende de latentieperiode, en de verhouding daartussen. Bron: recht.nl 6 april 2018: ECLI:NL:HR:2018:53 ; cms.law, 25 april 2018

25 miljoen schadevergoeding wegens asbesthoudend talkpoeder

25 miljoen schadevergoeding wegens asbesthoudend talkpoeder

Een Amerikaan krijgt ca. 25 miljoen euro schadevergoeding van multinational Johnson & Johnson omdat hij mesothelioom van babypoeder zou hebben gekregen. Talk wordt vaak vlakbij asbest ontgonnen. Volgens het Amerikaanse National Cancer Institute zitten in de Johnson&Johnson-talkpoeders geen kankerverwekkende stoffen. Het International Agency for Research on Cancer is minder uitgesproken en meldt dat deze producten kanker kunnen veroorzaken. Johnson & Johnson gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Bron: Het Nieuwsblad, 9 april 2018

Opmerkelijke schikking met verzekeringsmaatschappij

Een Britse mesothelioompatient heeft een overeenkomst met een verzekeraar gesloten die inhoudt dat de verzekeringsmaatschappij een toekomstige behandeling voor zijn ziekte die nu nog niet bekend is zal vergoeden. Bron: law360.com, 16 maart 2018

Veroordeeld voor sloop asbestschip in India

Half maart werd een Nederlandse koelschiprederij bij de rechtbank in Rotterdam strafrechtelijk veroordeeld voor het overtreden van de afvalstoffenwetgeving door het naar de sloop in India sturen van vier oude koelschepen. Een unieke zaak, omdat deze als eerste in zijn soort aandacht vraagt voor de schrijnende problemen van scheepssloop. Afgedankte schepen, zoals deze koelschepen, zitten vol met gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest en fluorkoolwaterstoffen. Bron: fd.nl, 27 maart 2018

Japanse overheid moet 21 miljoen dollar vergoeden

Japanse overheid moet 21 miljoen dollar vergoeden

Het Tokio Hooggerechtshof beveelt de Japanse overheid om meer dan 21 miljoen us-dollar te compenseren aan 327 asbestslachtoffers die in de bouw hebben gewerkt en daar aan asbest zijn blootgesteld. Reden is dat de overheid vanaf midden jaren 70 verzuimd heeft bouwondernemingen te verplichten hun werknemers met stofveilige maskers te laten werken. Bron: Japanse publieke omroep NHK, The Mainichi, 14 maart 2018

Asbestrisico geen rol bij aanvraag omgevingsvergunningen

Advocaat Tim Segers concludeert uit een uitspraak van De Raad van State dat de bestrijding van gezondheidsrisico’s van asbest geen rol speelt bij de beoordeling van een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning. Bron: lxa.nl, 13 maart 2018

Medisch nieuws

ZonMw Parel voor afweerreactie tegen mesothelioom

Op 15 maart 2018 kreeg longarts prof. dr. Joachim Aerts uit Rotterdam de ZonMw Parel voor zijn werk aan het ontwikkelen van immunotherapie tegen asbestkanker. Zijn team slaagde erin om bij patiënten een afweerreactie tegen de tumor op gang te brengen. Het is de eerste stap op weg naar een effectieve behandeling van deze nu nog fatale vorm van kanker. Bron: zonmw.nl, 15 maart 2018

Milieu/Veiligheid nieuws

Asbest in kindermake-up

Asbest in kindermake-up

In make-up voor kinderen van de Amerikaanse winkelketen Claire’s is eind vorig jaar asbest gevonden. Na de ontdekking haalde Claire’s in de Verenigde Staten en Canada negen make-up producten uit de schappen. Nederland telt 32 Claire’s winkels. Bij een eerste controle dit jaar werd in geen van de geteste producten asbest aangetroffen. Bij een tweede controle eind maart werd in twee producten wel asbest gevonden. Het betreft een compact poeder en een set contour poeder in acht kleuren. Inmiddels zijn deze producten uit de schappen gehaald. Bron: eenvandaag, 22 januari 2018; rijksoverheid.nl, 27 maart 2018

Onrust over asbest in verf Belgische treinwagons

Onrust over asbest in verf Belgische treinwagons

In de verf op sommige goederenwagons van de Belgische Spoorwegen (NMBS) is asbest aangetroffen. Volgens de vakbonden heerst er grote ongerustheid onder het personeel. De spoorwegmaatschappij belooft alle werknemers in de betrokken werkplaatsen van de situatie op de hoogte te houden. Bron: De Standaard, 23 maart 2018

Inspectie onderzoekt nieuwe methode asbestverwijdering

Inspectie onderzoekt nieuwe methode asbestverwijdering

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet onderzoek naar een nieuwe methode om asbest te verwijderen. Het gaat om MiniContainment, een werkwijze waarbij asbestverwijderaars geen beschermende kleding hoeven te dragen. Nog niet bekend is wanneer het onderzoek van de Inspectie SZW klaar is. De veiligheid van deze methode is omstreden. Bron: nos.nl, 21 maart 2018; trouw, 21 maart 2018; asbestmagazine.nl, 22 maart 2018

Politiek nieuws

Te strenge asbestregels

Te strenge asbestregels

Te strenge regels jagen de kosten voor het verwijderen van asbest op met vele miljarden, aldus vertegenwoordigers van woningcorporaties en andere deskundigen. Alleen al de woningcorporaties zijn door de overdreven regelgeving een miljard euro duurder uit dan nodig is. Voor de hele woningvoorraad gaat het om een veelvoud van dat bedrag. En het verwijderen van asbestdaken, uiterlijk in 2024, is een overbodige maatregel en kost 3 miljard euro. Bron: Volkskrant, 7 april 2018

Budget verwijderen asbestdaken voor 2018 verhoogd naar 17,5 miljoen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verhoogt het budget van de Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken voor 2018. Het beschikbare bedrag voor 2018 gaat van 11,3 miljoen naar 17,5 miljoen euro. Het oorspronkelijke budget is naar verwachting omstreeks medio april 2018 uitgeput. Bron: Agriholland.nl, 5 april 2018

Zo maken gemeenten en provincies het verwijderen van asbest mogelijk

De gemeente of provincie kan een handje helpen bij het verwijderen van asbestdaken. Drie voorbeelden van overheden die het verwijderen van asbest mogelijk maken, samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Bron: Binnenlands Bestuur, 5 april 2018

Overheid krijgt geen grip op asbestbranche

Nog altijd zit de overheid met de asbestbranche in de maag. Er wordt nog steeds gesjoemeld, slecht gecontroleerd en geruzied door overheidsinstanties onderling over hoe bepaalde kwesties aan te pakken. Bron: trouw.nl, 21 maart 2018

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite