U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffers
Redactie
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Simone Aarendonk
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T (070) 349 97 54

www.asbestslachtoffers.nl

Woord vooraf

Dit is de 53ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met een selectie uit het nieuws dat op de IAS website is geplaatst tussen maart en juli 2018. In oktober 2018 ontvangt u het 54ste nummer.

Drempel voor asbestslachtoffers weggenomen

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is in 2000 opgericht om de juridische lijdensweg voor asbestslachtoffers te verkorten. Daarin is het IAS in veel opzichten in geslaagd. Maar op die inmiddels veel kortere juridische lijdensweg bevond zich nog steeds een hoge verkeersdrempel: de drempel van de verjaring. Partijen verenigd in het IAS hebben in juni een besluit genomen dat die drempel kan beslechten. Er wordt een panel opgericht dat buiten de rechter om een oordeel velt over de verjaring.

Lees verder »

IAS nieuws

Asbestslachtoffers en de aansprakelijkheid van werkgevers

Asbestslachtoffers en de aansprakelijkheid van werkgevers

Direkteur IAS Jan Warning heeft in juni een presentatie verzorgd voor leden van de Nederlandse Associatie voor Risk en Insurance Management (NARIM). Onderwerp was hoe omgegaan wordt met claims van mensen die lijden aan kanker als gevolg van het feit dat ze vele tientallen jaren geleden met asbest hebben gewerkt. En wat de rol van het IAS daarbij is. Bron: narim.com, 26 juni 2018

Lezingen IAS Symposium 25 jaar asbestverbod op ias.nl

De lezingen die tijdens het IAS Symposium 25 jaar asbestverbod op 16 april jl. zijn gehouden zijn op de website van het IAS geplaatst. U vindt ze hier.

Epidemiologisch nieuws

Hoger risico door vroege asbestblootstelling

Intensieve asbestblootstelling lang (meer dan 40 jaar) voordat de ziekte zich openbaart, verhoogt het risico op longkanker meer dan als deze blootstelling later heeft plaatsgevonden. Bron: Leveque, E. e.a (2018), IAS Nieuws, 26 juni 2017

Historische ontwikkeling asbestziekten in Duitsland

Baur beschrijft de ontwikkeling in het gebruik van asbest in Duitsland sinds eind 19de eeuw en de gevolgen daarvan op het gebied van diagostiek en compensatie van asbestziekten. Bron: Baur, X (2018)

Verschillen tussen milieu- en werkgerelateerde asbestblootstelling

De Turkse epidemiologe Metintas meldt dat er unieke verschillen in asbestblootstellingsduur en intensiteit zijn tussen patiënten die via het werk of via het milieu mesothelioom hebben gekregen. Bron: Metintas, S. e.a. (2018); surviving mesothelioma, 21 april 2018

Info Asbest en Gezondheid

Asbestslachtoffers en deskundigen in beeld

De Asbestslachtoffers Vereniging Nederland heeft interviews met slachtoffers en enkele deskundigen op haar website gezet. Direkteur IAS Jan Warming licht de werkwijze van het IAS toe. Bron: AVN, juli 2018

Wittenoom: een Australische asbest-tragedie

De BBC laat het indringende verhaal zien van Bronwen Duke die het grootste deel van haar familie verloor omdat zij in Wittenoom woonde. De plaats in West Australië die tot de jaren 60 van de vorige eeuw leefde van de blauwe asbestmijn vlakbij. De mijn sloot in 1966. Bron: bbc.com, 20 juni 2018

Film en boek over het asbestdrama

Film en boek over het asbestdrama

We mogen een westers bedrijf niet laten wegkomen met een massamoord in ontwikkelingslanden. Tijdens de bijeenkomst van Asbestslachtoffers Vereniging Nederland op zaterdag 16 juni in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boek De langste adem is niet lang genoeg van Peet Adams en de Nederlandse première van de documentaire Ademloos van de Belgische documentairemakers Daniel Lambo en Maarten Schmidt. Bron: asbestmagazine.nl, juni 2018

Is asbestverwijdering met MiniContainment wel veilig?

Is asbestverwijdering met MiniContainment wel veilig?

Onderzoeksbureau TNO zegt dat er meer duidelijkheid moet komen over asbestverwijdering met MiniContainment, voordat deze nieuwe methode van asbestsanering gebruikt gaat worden. Waarom wordt het dan toch op steeds grotere schaal toegepast? Op die vraag gaat het consumentenprogramma Radar op 30 april in. In antwoord op kamervragen meldt staatssecretaris Van Ark (SZW) dat de Inspectie SZW vooralsnog geen reden heeft om aan te nemen dat bij correct gebruik getwijfeld zou moeten worden aan de veiligheid. Bron: radar.avrotros.nl, 30 april 2018 ; rijksoverheid.nl, 11 juni 2018; foto cobouw.nl

Ontwikkeling kennis over gevaren asbest bij Eternit

Ontwikkeling kennis over gevaren asbest bij Eternit

Onderzoeksjournalist Rob Vorkink van het platform Follow the Money meldt dat de top van voormalig asbestverwerker Eternit al in de jaren ’60 van de vorige eeuw wist dat blootstelling aan asbest dodelijk kon zijn. Bron: follow the money, 4 juni 2018; CBS (tabel ziekteverzuim)

Campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Op 14 mei is de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start gegaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de campagnepartners vragen de komende maanden aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen aan. Via een online campagne, werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten waar goede voorbeelden steeds centraal staan, spoort het ministerie werkgevers en werknemers aan om werk te maken van een verstandige omgang met gevaarlijke stoffen. Bron: asbestmagazine.nl, mei 2018

Juridisch nieuws

Miljoenen schadevergoeding wegens asbesthoudend babypoeder

Miljoenen schadevergoeding wegens asbesthoudend babypoeder

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson is veroordeeld tot het betalen van $4 mln aan een 68-jarige vrouw. Ze claimt kanker te hebben gekregen vanwege asbest in de babypoeder van het bedrijf en werd onlangs door een Californische jury in het gelijk gesteld. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is lang niet de enige zaak tegen het bedrijf. J&J had op 1 mei claims ontvangen van meer dan 9.000 eisers. In totaal is J&J  al veroordeeld tot het betalen van bijna $26 mln. Bron: FD 24 mei 2018, foto Reuters.

Medisch nieuws

Onderzoek in Nederland

Immuuntherapie met het middel Nivolumab (een checkpoint remmer) heeft klinische werkzaamheid en een manageable veiligheidsprofiel bij patiënten die eerder voor mesothelioom zijn behandeld. Bron: Quispel-Janssen, J. e.a. (2018)

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Japanse chirurgen melden een nieuwe techniek om een mesothelioomtumor te verwijderen zonder dat er risico op uitzaaiing ontstaat. Onderzoekers van Stanford University zien mogelijkheden in een stamcel-vaccin bij de behandeling van mesothelioom. Een medicijn dat een bepaald enzym uitschakelt kan volgens een internationaal team van onderzoekers mogelijk het effect van chemo bij mesothelioom verbeteren. Volgens Sai werkt bestraling met koolstof-ionen beter dan conventionele bestralingGiger-Pabst pleit bij buikvliesmesothelioom voor het toepassen van PIPAC: vernevelde chemotherapie die via een kijkoperatie wordt toegediend. Alberti meldt dat BNCT, een behandeling met het mineraal Borium, gevolgd door bestraling, bij muizen de mesothelioomtumor met 80 tot 85% verkleinde. Duitse onderzoekers signaleren een mogelijk effect van plantaardige extracten uit de maretak en helleborus. Chronotherapie, rekening houden met het bioritme van een patiënt, kan volgens asbestos.com misschien de werking van chemo versterken.

VS: experimentele behandelingen eerder beschikbaar

President Trump heeft de Right to try wet getekend die uitbehandelde mesothelioompatiënten de mogelijkheid geeft aan experimenteel onderzoek mee te doen dat nog niet door de autoriteiten is goedgekeurd. Bron: surviving mesothelioma, 31 mei 2018

Milieu/Veiligheid nieuws

Wereldwijde asbestproductie en consumptie gedaald

Wereldwijde asbestproductie en consumptie gedaald

De United States Geological Survey (USGS) heeft haar cijfers over het wereldwijde asbestgebruik in 2016 sterk naar beneden bijgesteld (vergelijk (1) en (2) in figuur). Zowel de productie als consumptie zijn 2016 gedaald. Verklaringen zijn onduidelijk. Rusland blijft in 2016 de grootste asbestproducent (692.000 ton), India is de grootste gebruiker (308.000 ton). Bron: International Ban Asbestos secretariaat/USGS, maart 2018

Asbest weghalen kost veel te veel

Asbest weghalen kost veel te veel

Asbest kan vaak veel goedkoper, sneller en soms zelfs veiliger worden verwijderd dan nu gebeurt. Dat blijkt uit honderden metingen, die door TNO en milieu-onderzoeksbureaus zijn uitgevoerd. Toch worden de strenge veiligheidseisen niet aangepast en worden binnen de sector geen nieuwe werkmethoden toegelaten. Daardoor geeft de samenleving miljarden euro's te veel uit aan asbestsaneringen, zeggen de koepel van woningcorporaties Aedes en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO). Bron: nos.nl, 27 juni 2018

Politiek nieuws

Asbest groot risico voor verzekeraars

De wereldwijd opererende herverzekeraar Swiss Re categoriseert asbest als één van de vijf grootste risico’s voor verzekeraars. De verliezen lopen naar verwachting op tot 100 miljard us dollar. Een derde van de mensen die in Europa wonen kan potentieel via werk of milieu aan asbest worden blootgesteld. Bron: International Ban Asbestos secretariaat/strategic-risk-europe.com

Provincie Drenthe publiceert asbestdakenkaart

Provincie Drenthe publiceert asbestdakenkaart

Een vliegtuig met geavanceerde camera bracht de hoeveelheid asbest in de provincie Drenthe in beeld: zes miljoen vierkante meter. Met de eerste openbare asbestdakenkaart kan elke Drent zelf ontdekken hoe het met de eigen dakbekleding is gesteld. Zo hoopt de provincie de asbestsanering te versnellen. Bron: binnenlands bestuur, 11 juni 2018

Nota over verbod asbestdaken per 2024

Nota over verbod asbestdaken per 2024

Een verbod op asbesthoudende daken per 2024 is volgens staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) haalbaar. Ook zou een verbod meer duidelijkheid bieden dan de huidige wetgeving. Dat stelt de staatssecretaris in een nota aan de Tweede Kamer, waarin ze antwoord geeft op vragen over het voorgenomen verbod. Bron: nu.nl, 7 juni 2018

Canadese plaats Asbestos zoekt nieuwe functie

Canadese plaats Asbestos zoekt nieuwe functie

De Britse omroep BBC beschrijft op haar site hoe het voormalige Canadese asbestmijnstadje Asbestos een nieuwe economische betekenis probeert te krijgen nadat de Jeffrey Mine, de laatste Canadese asbestmijn in 2012 werd gesloten. Bron: bbc.com, 30 mei 2018

Asbest in jaarverslag 2017 Inspectie SZW

Naast de aanpak van het probleem van het met asbest verontreinigde straalgrit heeft de Inspectie SZW zich in 2017 met name ingezet op: het opsporen en verminderen van asbestsaneringen door niet-gecertificeerde bedrijven, betere naleving van de regels door gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven, betere asbestinventarisatierapporten, vergroting van kennis en bewustwording bij werkgevers en werknemers over de risico's van asbest, en het creëren van een sluitend publiek/privaat systeem van toezicht. Bron; Inspectie SZW, 14 mei 2018

Ministerie houdt ondanks kritiek vast aan verbod asbestdaken

Ministerie houdt ondanks kritiek vast aan verbod asbestdaken

Hoewel experts twijfelen aan het gezondheidsrisico van asbestdaken en daarmee aan de noodzaak van het asbestdakenverbod met ingang van 2024, zet staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) door. Dit laat het ministerie weten naar aanleiding van vragen van onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) dat op 22 mei werd uitgezonden op NPO2. Het versneld opruimen van het asbest, zoals het ministerie wil, zal volgens critici voor veel mensen betekenen dat ze met hoge kosten worden geconfronteerd. Milieudeskundige Henk Jans pleit voor een gefaseerde sanering waarbij de meest risicovolle daken eerst aangepakt worden. Bron: AD en Kro-Ncrv, 22 mei 2018

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite