U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffers
Redactie
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Simone Aarendonk
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T (070) 349 97 54

www.asbestslachtoffers.nl

Woord vooraf

Dit is de 56ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid dat op de IAS website is geplaatst tussen januari en april 2019. In juli ontvangt u het 57ste nummer.

Tienduizendste aanmelding bij het IAS stemt tot nadenken - en niet vergeten

We wisten dat het zou komen. Bij het IAS bestaat de gewoonte om alle bestuursvergaderingen, nieuwbrieven en andere belangrijke gebeurtenissen van een volgnummer te voorzien. Dit geldt ook voor de dossiers. Zo werpt een mijlpaal zijn schaduw vooruit.

Lees verder »

IAS nieuws

Ook bij incidentele asbestblootstelling is bescherming nodig

Ook bij incidentele asbestblootstelling is bescherming nodig

We hoeven niet te wanhopen na een korte incidentele asbestblootstelling. Maar er is wel alle aanleiding om het zekere voor het onzekere te nemen. Ook bij incidentele blootstelling aan asbest moeten uit voorzorg veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Aldus Jan Warning, directeur IAS. Volgens secretaris van de Gezondheidsraad Sies Dogger zijn er geen veilige soorten asbest. Het Expertisecentrum Asbest & Vezels roept de samenleving op de gevaren van asbest vooral niet te bagatelliseren. NRC belicht aan de hand van vijf vragen hoe gevaarlijk asbest is en hoe  de Nederlandse omgang met asbest met die van andere landen verschilt. Bron: bouwkennisblog.nl, arbo-online.nl, NRC, april 2019; Expertisecentrum Asbest & Vezels, mei 2019

Presentatie IAS voor Risk en Assurance Managers

Presentatie IAS voor Risk en Assurance Managers

Tijdens een studiemiddag van de Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers (NARIM) ging directeur IAS Jan Warning in op de bemiddeling van het IAS en de uitkering van claims. Bron: narim.com, maart 2019

Epidemiologisch nieuws

Mesothelioom in asbestcement/isolatie-industrie, scheepsbouw en scheepvaart

Verschillende recente studies bevestigen dat de ziekte mesothelioom vaker dan gemiddeld voorkomt bij mensen die in het verleden in de asbestcement- of isolatie-industrie, de scheepsbouw en scheepvaart hebben gewerkt. Bron: Lee e.a. (2018); Till e.a. (2018); Merlo e.a. (2018); Cuccaro e.a. (2019)

Info Asbest en Gezondheid

Belgie besteedt 150.000 euro aan preventiecampagne

Belgie besteedt 150.000 euro aan preventiecampagne

Belgie besteedt dit jaar 150.000 euro aan een campagne ter preventie van asbestblootstelling. Nieuw is dat ook gezondheidszorgberoepen betrokken zullen worden. De acties zijn met name gericht op werknemers in de bouw. Bron: plusmagazine, 17 maart 2019

Politiek nieuws

Belgie verbetert regeling voor asbestslachtoffers

Belgie verbetert regeling voor asbestslachtoffers

Een Belgische parlementaire commissie heeft een wetsvoorstel voor verbetering van het Asbestfonds met een brede meerderheid goedgekeurd. De verbetering houdt diverse wijzigingen in, zoals verlenging van de aanvraagperiode, uitbreiding naar ziektes als longkanker en larynxkanker, verhoging van specifieke vergoedingen. Bovendien geldt verjaring niet als slachtoffers zich binnen vijf jaar na diagnose bij het Asbestfonds aanmelden. Het voorstel moet nog door de plenaire kamer worden goegekeurd voordat het in werking kan treden. Bron: Belga/Knack, 3 april 2019

Financiele tegemoetkoming voor slachtoffers schildersziekte

Financiele tegemoetkoming voor slachtoffers schildersziekte

Mensen die jarenlang tijdens hun werk zijn blootgesteld aan giftige oplosmiddelen en daardoor de schildersziekte hebben opgelopen, krijgen binnenkort een financiële tegemoetkoming van de overheid van 20.730 euro. Er gelden wel strenge voorwaarden. Tot nu toe komen alleen asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van de overheid als de schade niet bij een werkgever kan worden verhaald. Bron: rijksoverheid.nlnos.nl, 29 maart 2019;

Verplicht asbestcertificaat in Vlaanderen

Verplicht asbestcertificaat in Vlaanderen

Binnenkort is bij de verkoop van een gebouw in Vlaanderen van vóór 2001 een asbestcertificaat verplicht, als resultaat van een asbestinventarisatie. Zo kan elke koper weten of er asbest in een gebouw aanwezig is. Bron: Belga/HLN.be, 20 maart 2019

Moties kamerdebat asbestdakenverbod

Om de haalbaarheid van het asbestdakenverbod in 2025 te vergroten heeft de Tweede Kamer op 12 maart verschillende moties aangenomen. Deze vragen de regering ervoor te zorgen dat: meer ruimte geboden wordt aan innovatieve werkmethoden, tot meer differentiatie in risicoklassen te komen, en te onderzoeken of bepaalde werkzaamheden in een lagere risicoklasse kunnen worden ingedeeld. Verder wordt de regering gevraagd de capaciteit op de asbestsaneringsmarkt jaarlijks te monitoren en zowel de door het kabinet genomen maatregelen als het huidige stelsel medio 2020 extern te laten evalueren. Bron: tweedekamer.nl, 12 maart 2019

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite