menu

Laatste nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Kamerbrief over voortgang asbest

25-01-2021 16:50

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het saneren van de resterende asbestdaken in Nederland. Daarbij gaat zij in op de samenwerkingsverklaring met provincies, gemeenten en andere partijen. Ook reageert zij op een aantal toezeggingen en moties rondom asbest. Tot slot bespreekt zij het Productenbesluit asbest en asbest regelgeving voor Caribisch Nederland. Bron: rijksoverheid.nl, 16 december 2020