menu

Laatste nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Oudere mesothelioompatienten krijgen minder behandelingen

21-05-2019 13:58

Onderzoek in Amerika en Australie wijst uit dat gemiddeld oudere mesothelioompatienten minder behandelingen krijgen dan jongere. Dat geldt ook voor chemokuren die ook bij oudere patienten levensverlengend kunnen zijn en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Uit ander Australisch onderzoek komt naar voren dat patienten behoefte hebben aan betere communicatie, kwalitatieve informatie en discussie over behandelmogelijkheden, palliatieve zorg en zorg voor nabestaanden. Bron: surviving mesothelioma.com; Verma, V (2019), Linton, A. (2019), Warby, A. (2019)