menu

Laatste nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Belangrijk dat iedereen weet hoe ze veilig met asbest om moeten gaan

05-03-2019 10:57

Afgelopen 25 jaar is in Nederland hard gewerkt aan strenge wet- en regelgeving op het gebied van asbest. Daarmee hebben we wereldwijd een koploperspositie verworven. Asbest is kankerverwekkend en aandacht voor de risico’s en gevaren van asbest is heel goed. Het is belangrijk dat klussende particulieren, burgers en werknemers weten hoe ze veilig met asbest om moeten gaan. Het risico voor het vormen van asbestgerelateerde gezondheidsklachten is afhankelijk van de mate van blootstelling (concentratie), duur van de blootstelling (aantal uren) en de frequentie van de blootstelling (aantal keer). Deze toelichting geeft TNO bij het vandaag verschenen rapport 'Inzichten voor proportioneel asbestbeleid' van de Vereniging van woningcorporaties Aedes waaraan ook TNO heeft meegewerkt. Bron: tno.nl, 5 maart 2019

Belangrijk dat iedereen weet hoe ze veilig met asbest om moeten gaan