menu

Laatste nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Nieuw certificatieschema voor asbest inventariseren en verwijderen

12-12-2018 14:59

Op 6 december is het eerste schema voor Asbest procescertificatie gepubliceerd dat door de Raad voor Accreditatie (RvA) geschikt is bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. Het nieuwe schema voor bedrijven die asbest inventariseren en verwijderen is opgesteld door de Stichting Ascert. In de Arbeidsomstandighedenregeling is bepaald dat deze bedrijven dienen te beschikken over een certificaat op basis van dit nieuwe certificatieschema. Bron: arboportaal.nl, 11 december 2018

Nieuw certificatieschema voor asbest inventariseren en verwijderen