menu

Laatste nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Hoe gevaarlijk is lage asbestblootstelling

12-12-2018 11:57

Volgens een artikel op Forbes.com passen de resultaten van het onderzoek van Glynn e.a. niet bij de stelling dat blootstelling aan zeer lage hoeveelheden asbest mesothelioom kan veroorzaken. Deze stelling wordt in Amerika naar voren gebracht in rechtszaken over de risico’s van asbesthoudend talkpoeder. Bron: Forbes.com, 4 december 2018, Glynn, ME e.a. (2018)