Instituut Asbestslachtoffers - Juridisch nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Juridisch nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737 Bijna 4 miljard voor proceskosten over kanker door talk met asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,4259138 <p>Producent Johnson &amp; Johnson heeft in 2020 $ 3,9 miljard aan proceskosten opzijgezet voor rechtszaken en schikkingen over kanker door met asbest vervuild talkpoeder. Bron: <a href="https://www.reuters.com/article/us-johnson-johnson-talc-idUSKBN2AN07W">reuters.com, 23 februari 21</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2021/03/02/4259138 Tue, 02 Mar 2021 15:16:59 +0100 Werkstraffen en boetes vanwege sloop ‘asbest-jacht’ Heineken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,4259132 <p>Een Friese scheepsbouwer en een Gronings sloopbedrijf zijn veroordeeld voor het in gevaar brengen van personeel. Dit door het laten slopen van het voormalige jacht van Freddy Heineken dat nog vol asbest zat, oordeelde de rechtbank in Zwolle. Bron: <a href="https://www.ad.nl/binnenland/werkstraffen-en-boetes-vanwege-sloop-asbest-jacht-heineken~aadc9ce3/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F">ad.nl, 26 februari 21</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2021/03/02/4259132 Tue, 02 Mar 2021 14:18:47 +0100 Dwangsom van 100.000 naar 180 euro http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,4228190 <p>Asbestgevaar kan onverwacht grote gevolgen hebben. Dat blijkt uit de gebeurtenissen tijdens de grootschalige renovatie van de Apeldoornse serviceflat Lindenhove. Bron: <a href="https://www.destentor.nl/apeldoorn/dwangsom-van-100-000-naar-180-euro-maar-bewoners-van-deze-asbestflat-in-apeldoorn-weigeren-te-betalen-principekwestie~a3575b24/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F">destentor.nl, 27 januari 2021; foto Maarten Sprangh</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2021/01/28/4228190 Thu, 28 Jan 2021 09:48:28 +0100 Australie erkent productaansprakelijkheid bij mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,4205512 <p>Het Hooggerechtshof van Zuid-Australi&euml; erkent in een uitspraak dat bouwmaterialenproducent James Hardie zorgplicht had voor mensen die tijdens het klussen thuis producten van de firma gebruikten. Een man met mesothelioom door het klussen krijgt hiervoor schadevergoeding van de firma. Bron: <a href="https://www.abc.net.au/news/2020-12-22/mesothelioma-sufferer-beats-james-hardie-appeal-payout-reduced/13006422">abc news, 22 december 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/12/31/4205512 Thu, 31 Dec 2020 11:43:22 +0100 Geen rectificatie in asbestzaak Hema http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,4193551 <p>Actualiteitenprogramma EenVandaag hoeft een uitzending waarin het claimt dat make-upproducten van HEMA asbest bevatten niet te rectificeren. Dat besliste de rechtbank in Amsterdam in een kort geding over de kwestie. In vervolgpublicaties moet Eenvandaag wel melding maken van de conclusie van TNO dat nader onderzoek nodig is alvorens te kunnen bepalen of er asbest in de make-up zit. Bron: <a href="https://www.rd.nl/vandaag/economie/eenvandaag-hoeft-uitzending-over-hema-niet-te-rectificeren-1.1717834">ANP-RD.nl, 27 november 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/11/30/4193551 Mon, 30 Nov 2020 10:07:04 +0100 Johnson & Johnson schikt in 1000 zaken over asbesthoudend babypoeder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,4183431 <p>Naar verluidt zal producent Johnson &amp; Johnson $ 100 miljoen betalen om meer dan 1.000 rechtszaken over asbesthoudend babypoeder te schikken dat kanker zou hebben veroorzaakt. Volgens Bloomberg omvatten de schikkingen meer dan 75 gevallen van mesothelioom. Dit is een strategisch besluit, het bedrijf erkent geen aansprakelijkheid. Volgens een woordvoerder is het babypoeder veilig, bevat geen asbest en veroorzaakt geen kanker. Bron: <a href="https://www.drugwatch.com/news/2020/10/13/johnson-johnson-settles-talc-lawsuits/">drugwatch.com, 13 oktober 2020&nbsp;</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/10/19/4183431 Mon, 19 Oct 2020 11:44:40 +0100 Aannemer had asbestinventarisatie moeten adviseren http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,4183395 <p>Een aannemer is als redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsbeoefenaar gehouden zijn opdrachtgever in bepaalde situaties te adviseren om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Wanneer de aannemer dit nalaat, is hij aansprakelijk voor eventuele schade. Bron: <a href="https://www.cobouw.nl/aanbesteden/artikel/2020/10/schiet-een-aannemer-tekort-wanneer-hij-zijn-opdrachtgever-niet-adviseert-om-een-asbestinventarisatie-te-laten-uitvoeren-101289123?_ga=2.69496659.232168416.1603098151-1623178827.1603098151">Cobouw, oktober 2020&nbsp;</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/10/19/4183395 Mon, 19 Oct 2020 11:16:33 +0100 Hof Arnhem-Leeuwarden: installatiebedrijf niet aansprakelijk wegens verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,4174176 <p>Een man heeft van 1970 tot en met 1976 als monteur luchtkanalen bij twee installatiebedrijven gewerkt en is daarbij aan asbest blootgesteld. Hij overlijdt in 2020 aan mesothelioom. In hoger beroep bevestigt het Hof Arnhem-Leeuwarden het beroep op verjaring van de rechtsopvolger van de twee installatiebedrijven. Doorslaggevend is hierbij het oordeel dat de installatiebedrijven geen <em>ernstig verwijt</em> valt te maken omdat zij in de periode tot en met 1976 nog niet doordrongen waren of hadden moeten zijn van het feit dat ook incidentele blootstelling aan chrysotiel asbest grote risico&rsquo;s voor de werknemer met zich bracht. Bron: <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:7016">rechtspraak.nl, ECLI:NL:GHARL:2020:7016, 8 september 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/09/23/4174176 Wed, 23 Sep 2020 12:16:46 +0100 Weer miljardenboete wegens asbesthoudend talkpoeder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,4133279 <p>Een rechtbank in het Amerikaanse Missouri heeft op 24 juni geoordeeld dat Johnson &amp; Johnson 2,1 miljard dollar (zo&rsquo;n 1,8 miljard euro) aan schadevergoeding moet betalen vanwege de verkoop van asbesthoudend babypoeder. De rechtbank stelde dat de talkpoeder eierstokkanker heeft veroorzaakt omdat er asbest in zat. Het bedrijf gaat in hoger beroep. Bron: <a href="https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200624_00165524/miljardenboete-johnson-johnson-wegens-asbest-in-talkpoeder">limburger.nl, 24 juni 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/29/4133279 Mon, 29 Jun 2020 12:02:38 +0100 Eindvonnis in zaak asbestverontreinigd staalgrit http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,4128654 <p>Op 3 juni heeft de rechtbank Rotterdam eindvonnis gewezen in een zaak naar aanleiding van leveranties in 2017 van met asbest verontreinigd staalgrit. De rechtbank wijst een deel van de vordering van de klant, een straalbedrijf, tegen de leverancier en verkoper van het grit toe, maar lang niet alles. Alleen de directe schade, voor zover die nog niet is vergoed, moet vergoed worden. Wel wordt een opening gelaten voor het geval er werknemersclaims wegens gezondheidsschades komen. Bron:&nbsp;<a href="https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Eindvonnis-in-zaak-asbestverontreinigd-staalgrit--.aspx">rechtspraak.nl, 3 juni 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/17/4128654 Wed, 17 Jun 2020 11:57:35 +0100 Niet aansprakelijk want risico op mesothelioom was nog niet bekend http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,4106496 <p>Een elektromonteur is tijdens zijn werk op een scheepswerf van 1965 tot 1969 aan asbest blootgesteld en heeft daardoor mesothelioom gekregen. De rechter oordeelt de scheepswerf niet aansprakelijk omdat ten tijde van de blootstelling nog niet bekend was dat er ook een risico bestond om mesothelioom op te lopen. Bron: <a href="https://www.recht.nl/nieuws/gezondheidsrecht/184318/asbest-werkgever-heeft-zorgplicht-niet-geschonden-risico-op-mesothelioom-nog-niet-bekend/">stichtingpiv.nl;</a> <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:1341&amp;showbutton=true">rechtspraak.nl,</a> april 2020</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/04/28/4106496 Tue, 28 Apr 2020 11:22:42 +0100 Verjaringstermijn in Zwitserland wordt 20 jaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3815267 <p>Sinds 1 januari dit jaar is in Zwitserland de absolute verjaringstermijn voor letselschadezaken verlengd naar 20 jaar in plaats van 10 jaar.&nbsp; In Nederland is de absolute verjaringstermijn 30 jaar. Aanleiding voor de verlenging was een een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) uit 2014 (Moor). Bron: <a href="https://blog.froriep.com/de/das-neue-verjaehrungsrecht-ab-dem-1-januar-2020">froriep.com, 24 januari 2020</a>; <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/Nieuwe_kijk_op_verjaring_door_Europees_Hof/show.do?ctx=637278,287114,701884">IAS Nieuws, 26 maart 2014</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/02/12/3815267 Wed, 12 Feb 2020 11:53:44 +0100 Weer forse boete voor talkpoeder met asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3801909 <p>Farmaceut Johnson &amp; Johnson (J&amp;J) is opnieuw veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan gebruikers van talkpoeder van het bedrijf. Een jury kende een groep gebruikers van dat product 750 miljoen dollar schadevergoeding toe omdat zij kanker zouden hebben gekregen van talkpoeder dat asbest bevatte. Bron: <a href="https://www.ad.nl/economie/opnieuw-forse-boete-voor-farmaceut-johnson-en-johnson-om-talkpoeder-met-asbest~a8687793/">ad, 6 februari 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/02/10/3801909 Mon, 10 Feb 2020 08:28:16 +0100 43000 euro boete voor illegale asbestverwijdering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3786577 <p>Een bedrijf uit Epe is flink tekort geschoten bij het verwijderen van asbest. Daarvoor krijgt het een &lsquo;forse boete&rsquo; van 43.500 euro van de Inspectie SZW. &lsquo;Werknemers hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels', aldus de Inspectie. Bron: <a href="https://www.destentor.nl/epe/forse-boete-voor-bedrijf-uit-epe-dat-asbestregels-aan-laars-lapte-werknemers-liepen-risico-br~a1109a41/">destentor.nl, 23 januari 2020</a>; foto ANP/Lex van Lieshout</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/02/04/3786577 Tue, 04 Feb 2020 15:13:28 +0100 18 maanden cel voor illegale asbestverwijdering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3509979 <p>Een 38-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden voor het illegaal verwijderen van asbest in Bilthoven, Oosterhout, Drempt, Lochem en Oegstgeest. De man presenteerde zichzelf en zijn bedrijf als een gecertificeerde asbestverwijderaar, maar dat was niet het geval. De man moet in totaal ruim 38.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Bron: <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:3436&amp;showbutton=true&amp;keyword=mesothelioom">rechtbank Overijssel, 30 september 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/12/16/3509979 Mon, 16 Dec 2019 10:12:51 +0100 Nabestaanden doen aangifte tegen fabrikant Eternit http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3430636 <p>Nabestaanden van acht voormalige werknemers van Eternit doen aangifte tegen het bedrijf uit Goor. Ze willen dat de gevel- en dakbekledingfabrikant wordt vervolgd voor doodslag of dood door schuld. Ze willen dat het Openbaar Ministerie Eternit voor de strafrechter daagt. Het Openbaar Ministerie gaat de aangifte beoordelen op aanknopingspunten die een eventueel strafrechtelijk onderzoek kunnen rechtvaardigen. Bron: <a href="https://www.trouw.nl/binnenland/nederlandse-asbestslachtoffers-eisen-strafvervolging-voor-doodslag-op-industriele-schaal~b8294f905/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F">trouw.nl</a>; <a href="https://nos.nl/artikel/2310660-nabestaanden-asbestslachtoffers-doen-aangifte-tegen-fabrikant-eternit.html">nos.nl, 16 november 2019</a>&nbsp;; <a href="https://www.trouw.nl/binnenland/strafklacht-asbest-moeilijk-en-emotioneel-dossier~b52bf647/">trouw.nl, 17 november 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/11/18/3430636 Mon, 18 Nov 2019 09:56:59 +0100 Hoogste schadevergoeding ooit in Spanje wegens indirecte asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3421113 <p>Voormalig asbestproducent Uralita moet aan 14 Spaanse asbestslachtoffers totaal 3,5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Het gaat om slachtoffers van indirecte asbestblootstelling; bijvoorbeeld als huisgenoot van iemand die met asbest werkte of als omwonende van de voormalige asbestfabriek. Voor deze groep is dit de hoogste vergoeding die in Spanje tot nu toe is toegekend. Bron:<a href="https://elpais.com/sociedad/2019/11/04/actualidad/1572887073_120158.html"> el pais.com, 4 november 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/11/12/3421113 Tue, 12 Nov 2019 13:07:11 +0100 Asbestsloper direct achter tralies http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3355057 <p>Twee slopers zijn tot 18 maanden cel veroordeeld voor het verwijderen van asbest zonder het gebruik van voorzorgsmaatregelen en zonder vergunningen, onder meer bij de sloop van een vakantiehuisje. Bron: <a href="https://www.sloopgids.nl/algemeen-nieuws/asbestsloper-direct-achter-de-tralies/">sloopgids.nl, 30 september 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/10/03/3355057 Thu, 03 Oct 2019 11:34:53 +0100 Californie beschermt terminale asbestslachtoffers tijdens rechtszitting http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3339904 <p>Nieuwe wetgeving in de Amerikaanse staat Californie zorgt ervoor dat terminale asbestslachtoffers niet te zwaar belast kunnen worden tijdens een rechtszitting. Er komt&nbsp;een limiet&nbsp;aan het aantal uren dat de slachtoffers ondervraagd kunnen worden. Bron: <a href="https://www.caoc.org/index.cfm?pg=PressReleases">targeted news service, 30 augustus 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/19/3339904 Thu, 19 Sep 2019 14:02:49 +0100 Frans oud-marine personeel ontvangt compensatie wegens asbest-angst http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3337280 <p>De Franse staat moet aan 45 oud-werknemers van de marine vergoedingen van 3000 tot 10000 euro betalen wegens blootstelling aan asbest tussen 1950 en 2000. Grond voor de vergoeding is asbest-angst. Bron: <a href="http://ibasecretariat.org/abs_archive_news.php?sel=all">International Asbestos Secretariaat, 28 augustus 2019 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/17/3337280 Tue, 17 Sep 2019 14:16:06 +0100 Franse Raad van State schorst certificeringsplicht voor asbestinventarisatie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3326000 <p>Een uitspraak van de Franse Raad van State schorst de verplichting om voorafgaande aan werkzaamheden&nbsp;een asbestinventarisatie&nbsp;door een gecertificeerd bureau te laten doen. Bron: <a href="http://ibasecretariat.org/abs_archive_news.php?sel=all">International Ban Asbestos Secretariaat/actu-environnement.com, 9 september 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/11/3326000 Wed, 11 Sep 2019 12:09:28 +0100 Schadevergoeding voor huisgenoten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3301809 <p>De Hoge Raad van Nieuw Zeeland heeft bepaald dat mensen met mesothelioom door secundaire asbestblootstelling, bijvoorbeeld als huisgenoot, ook in aanmerking moeten komen voor schadevergoeding. Het gaat in Nieuw Zeeland om ca. 10 mensen per jaar. Bron: <a href="https://www.newsroom.co.nz/2019/07/10/675319/landmark-case-for-asbestos-lung-cancer-claimants">newsroom.co, juli 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/08/19/3301809 Mon, 19 Aug 2019 11:06:02 +0100 Slokdarmkanker en asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3332623 <p>De Spaanse producent van bouwmaterialen Uralita moet van het Hooggerechtshof van Cataloni&euml; &euro; 330.000 schadevergoeding betalen aan het gezin van een werknemer die overleed aan slokdarmkanker als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan asbest. Bron: <a href="http://ibasecretariat.org/abs_archive_news.php?sel=all">International Ban Asbestos Secretariaat, 24 juli 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/08/16/3332623 Fri, 16 Aug 2019 09:01:07 +0100 Amerika onderzoekt asbest in babypoeder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3299751 <p>Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Staten onderzoekt of producent Johnson &amp; Johnson (J&amp;J) het publiek heeft voorgelogen over mogelijke kankerrisico's rond het gebruik van babypoeder van het bedrijf. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Bron: <a href="https://www.telegraaf.nl/financieel/1678013782/onderzoek-naar-asbest-in-babypoeder-j-j">telegraaf.nl, 12 juli 19</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/08/15/3299751 Thu, 15 Aug 2019 15:48:13 +0100 James Hardie moet duurdere thuiszorg vergoeden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3240097 <p>De Australische multinational en bouwmaterialenproducent James Hardie moet aan een man met mesothelioom de thuiszorg&nbsp;vergoeden die het mogelijk voor hem maken zijn laatste dagen thuis te kunnen blijven wonen. Deze kosten zijn aanzienlijk hoger dan als de man in een verpleeghuis opgenomen zou worden. Bron: <a href="https://www.smh.com.au/national/nsw/elderly-man-wins-court-battle-to-die-in-beachside-apartment-after-evil-blow-asbestos-ruling-20190529-p51sgn.html">Sydney Morning Herald, 29 mei 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/19/3240097 Wed, 19 Jun 2019 15:15:10 +0100 325 mln schadevergoeding wegens asbest in talkpoeder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3226039 <p>Het bedrijf Johnson &amp; Johnson moet 325 miljoen dollar betalen aan een Amerikaans stel. De vrouw claimt dat ze kanker heeft gekregen door babypoeder van het bedrijf. Een jury in de Verenigde Staten heeft het bedrag bepaald. Het bedrijf ontkent dat er ooit asbest in het babypoeder heeft gezeten en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Bron: <a href="https://www.ad.nl/buitenland/jury-wijst-stel-325-miljoen-toe-na-kanker-door-asbest-in-talkpoeder~a2edbe08/">ad, 31 mei 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/06/3226039 Thu, 06 Jun 2019 10:24:25 +0100 Aangifte tegen Tata Steel http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3217553 <p>Het Comit&eacute; Asbestslachtoffers (CAS) doet aangifte tegen Tata Steel. Volgens de Volkskrant vindt het comit&eacute; dat Tata Steel de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat werknemers door blootstelling aan asbest komen te overlijden aan asbestkanker. Bron: <a href="https://nos.nl/artikel/2286627-asbestslachtoffers-doen-aangifte-tegen-tata-steel-voor-snelle-uitkering.html">nos.nl</a>; <a href="https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/organisatie-asbestslachtoffers-doet-aangifte-tegen-tata-steel~b412ca33/">volkskrant, 28 mei 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/28/3217553 Tue, 28 May 2019 10:50:05 +0100 Staalbedrijf Tata Steel zou afhandeling claims vertragen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3206243 <p>De Volkskrant meldt dat staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden te lang doet over het afhandelen van claims van asbestslachtoffers. Woordvoerder Robert Moens van Tata Steel vindt dat de Volkskrant een vertekend beeld geeft. Bron: <a href="https://nos.nl/artikel/2284061-tata-steel-traag-met-afhandeling-asbestclaims.html">nos.nl,</a> <a href="http://digitalekrant.volkskrant.nl/volkskrant/639/article/900917/5/1/render/?token=58e7cf9616fe95b4dee798809c449f45">volkskrant, 11 mei</a>, <a href="https://www.processcontrol.nl/volkskrant-geeft-vertekend-beeld-asbestclaims-bij-tata-steel/">processcontrol.nl, 20 mei</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/20/3206243 Mon, 20 May 2019 12:48:47 +0100 Frankrijk biedt compensatie voor angstschade http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3149984 <p>Fransen die in het verleden in bepaalde sectoren in een asbestrisicoberoep hebben gewerkt kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor compensatie voor angstschade, ook al zijn ze niet ziek. Voorheen gold dit alleen voor medewerkers van bepaalde specifieke bedrijven. Het Hof van Beroep heeft deze mogelijkheid nu uitgebreid naar werknemers uit andere sectoren en bedrijven. Bron: <a href="http://ibasecretariat.org/abs_archive_news.php">International Ban Asbestos Secretariaat/francetvinfo</a>,&nbsp;<a href="https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ec24f1b3-b2d5-4762-9a6e-a1be5b220370">lexology</a>, 8 april 2019</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/10/3149984 Wed, 10 Apr 2019 17:13:45 +0100 Amerikaanse overheid eist duidelijkheid van J&J over asbest in talkpoeder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3075691 <p>Het Amerikaans Ministerie van Justitie en de financi&euml;le waakhond SEC hebben het gezondheidsconcern Johnson &amp; Johnson gedagvaard. Ze vragen inzicht in het onderzoek dat gebeurde naar talkpoeder. Wist J&amp;J dat er asbest in het poeder zat en dat het kankerverwekkend kon zijn? En heeft de farmareus dit jarenlang verzwegen? Bron: <a href="https://www.tijd.be/ondernemen/farma-biotech/amerikaanse-overheid-eist-duidelijkheid-van-j-j-over-asbest-in-talkpoeder/10100295.html">tijd.be, 21 februari 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/03/04/3075691 Mon, 04 Mar 2019 15:18:14 +0100 Aangifte Dutchbatter wegens blootstelling aan asbest en straling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,3036701 <p>Dutchbat-veteraan Remko de Bruijne doet aangifte tegen Defensie wegens zware mishandeling. In de jaren 90 zouden de militairen in Srebrenica zijn blootgesteld aan onder andere asbest. Inzake mogelijke asbestblootstelling reageert Defensie dat het personeel destijds geen onverantwoord risico heeft gelopen. Bron: <a href="https://eenvandaag.avrotros.nl/item/dutchbat-veteraan-doet-aangifte-tegen-defensie-wegens-zware-mishandeling/">eenvandaag</a>, <a href="https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4608066/dutchbatters-tussen-asbest-en-straling-klagen-defensie-aan">rtl nieuws</a>, <a href="https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2019/02/13/opnieuw-vragen-over-asbest-in-potocari">Defensie</a>, 13 februari 2019</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/02/13/3036701 Wed, 13 Feb 2019 13:55:34 +0100 Aansprakelijkheid agrariërs voor letselschade door asbest gedekt http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2965515 <p>Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in 2018 een uitspraak gedaan die van groot belang kan zijn voor alle agrari&euml;rs die een zogenaamde <em>ToplandLandbouwpolis</em> bij Achmea hebben gesloten en in de periode tot de contractvervaldatum van de polis op enigerlei wijze in het kader van hun bedrijfsvoering te maken hebben gehad met asbestrisico's. Wanneer een agrari&euml;r met voornoemde polis door een slachtoffer aansprakelijk wordt gesteld voor letselschade die voortvloeit uit een blootstelling aan asbest die heeft plaatsgevonden tijdens de looptijd van de oude polis, maar de hiertoe strekkende schadeclaim eerst wordt ingediend n&aacute; afloop van die oude polis, dan moet de verzekeraar nog steeds dekking verlenen. Bron: <a href="https://barneveldsekrant.nl/zakelijk/aansprakelijkheid-agrari%C3%ABrs-voor-letselschade-door-blootstelling-asbest-gedekt-539721">Barneveldsekrant.nl, 22 januari 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/23/2965515 Wed, 23 Jan 2019 15:30:38 +0100 3 miljoen euro boete wegens illegale sloop asbestschip http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2959242 <p>Een rederij moet de Nederlandse staat bijna drie miljoen euro betalen vanwege het illegaal overbrengen van een schip naar India om het daar te laten slopen. Dat heeft het OM bekendgemaakt. Het dumpen van gevaarlijk afval buiten de EU is verboden. Schepen die gesloopt worden, worden beschouwd als gevaarlijk afval omdat deze vaak smeerolie en asbest bevatten. De <a href="https://fd.nl/economie-politiek/1286072/rotterdams-bedrijf-heeft-spijt-van-slopen-schepen-in-india-en-betaalt-3-mln">Rotterdamse rederij </a>heeft aangegeven de boete te betalen. Bron: <a href="https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/18/gevaarlijk-afval-rederij-krijgt-boete-van-3-miljoen-euro-a3650831">nrc, 18 januari 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/22/2959242 Tue, 22 Jan 2019 14:21:38 +0100 Minder huur vanwege asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2735363 <p>Een vrouw die in Landsmeer een woning huurt van een woningbouwvereniging hoeft (met terugwerkende kracht vanaf juni 2016) maandelijks 125 euro minder huur te betalen. De kantonrechter oordeelt dat de woningbouwvereniging haar bij aanvang van de huurovereenkomst had moeten inlichten over de mogelijkheid van asbest in haar woning. Bron: <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:3893&amp;showbutton=true&amp;keyword=mesothelioom">rechtbank Amsterdam</a>, 1 juni 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/10/24/2735363 Wed, 24 Oct 2018 10:19:02 +0100 2,5 mln euro schadevergoeding voor Japanse asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2696496 <p>De Japanse overheid moet samen met 10 bouwmaterialenproducenten ca. 2,5 miljoen euro schadevergoeding betalen aan 27 voormalige medewerkers die in de jaren 70 aan asbest zijn blootgesteld tijdens hun werk. Bron: <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2018/09/01/national/crime-legal/osaka-court-orders-government-10-firms-pay-%C2%A5302-million-asbestos-damages-case/#.W5-CK4scTX4">japan times, 1 september 2018 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/01/2696496 Sat, 01 Sep 2018 12:40:29 +0100 Eurogrit aansprakelijk voor asbestvervuiling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2668986 <p>De <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:6275&amp;showbutton=true&amp;keyword=eurogrit">rechtbank in Rotterdam </a>heeft op 27 juli jl. straalgritbedrijf Eurogrit B.V. in kort geding aansprakelijk geacht voor de schade die is ontstaan door het met asbest vervuilde straalgrit.Bron: <a href="https://www.asbestmagazine.nl/nieuws/20180731-eurogrit-verantwoordelijk-voor-schade-die-door-asbestvervuiling-is-ontstaan">asbestmagazine.nl, 31 juli </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/20/2668986 Mon, 20 Aug 2018 11:35:43 +0100 Miljoenen schadevergoeding wegens asbesthoudend babypoeder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2626208 <p>De Amerikaanse farmaceut Johnson &amp; Johnson is veroordeeld tot het betalen van $4 mln aan een 68-jarige vrouw. Ze claimt kanker te hebben gekregen vanwege asbest in de babypoeder van het bedrijf en werd onlangs door een Californische jury in het gelijk gesteld. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is lang niet de enige zaak tegen het bedrijf. J&amp;J had op 1 mei claims ontvangen van meer dan 9.000 eisers. In totaal is J&amp;J&nbsp; al veroordeeld tot het betalen van bijna $26 mln. Bron: <a href="https://fd.nl/ondernemen/1255399/j-j-moet-miljoenen-betalen-vanwege-asbest-in-babypoeder">FD 24 mei 2018, foto Reuters</a>.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/05/31/2626208 Thu, 31 May 2018 09:48:36 +0100 Afname in asbestziekte rechtszaken VS http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2629313 <p>Een Amerikaans juridisch vakblad signaleert een afname in asbestziekte-rechtszaken in de Verenigde Staten in 2017. Dat geldt voor alle asbestziekten. Bron: <a href="https://www.law.com/nationallawjournal/2018/03/26/asbestos-filings-fell-in-2017-report-says/?slreturn=20180504103336">national law journal, 26 maart 2018</a>; foto: shutterstock.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/05/04/2629313 Fri, 04 May 2018 16:40:43 +0100 Hoge Raad: duur en intensiteit blootstelling is bij mesothelioom van belang http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2594152 <p>De Hoge Raad oordeelt dat het feit dat mesothelioom altijd wordt veroorzaakt door asbestblootstelling, niet zonder meer meebrengt dat een werkgever bij wie blootstelling heeft plaatsgevonden oorzaak is van en daarmee aansprakelijk voor de asbestziekte die de werknemer heeft gekregen.&nbsp;Van belang zijn duur en intensiteit van de blootstelling bij deze werkgever en van andere blootstellingen gedurende de latentieperiode, en de verhouding daartussen. Bron: <a href="https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:HR:2018:536">recht.nl</a> 6 april 2018: ECLI:NL:HR:2018:53 ; <a href="https://cms.law/en/NLD/Publication/Werkgeversaansprakelijkheid-en-mesothelioom">cms.law, 25 april 2018 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/04/25/2594152 Wed, 25 Apr 2018 07:43:03 +0100 25 miljoen schadevergoeding wegens asbesthoudend talkpoeder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2594001 <p>Een Amerikaan krijgt ca. 25 miljoen euro schadevergoeding van multinational Johnson &amp; Johnson omdat hij mesothelioom van babypoeder zou hebben gekregen. Talk wordt vaak vlakbij asbest ontgonnen. Volgens het Amerikaanse National Cancer Institute zitten in de Johnson&amp;Johnson-talkpoeders geen kankerverwekkende stoffen. Het International Agency for Research on Cancer is minder uitgesproken en meldt dat deze producten kanker kunnen veroorzaken. Johnson &amp; Johnson gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Bron: <a href="https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180409_03453811">Het Nieuwsblad, 9 april 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/04/12/2594001 Thu, 12 Apr 2018 13:18:45 +0100 Opmerkelijke schikking met verzekeringsmaatschappij http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2593481 <p>Een Britse mesothelioompatient heeft een overeenkomst met een verzekeraar gesloten die inhoudt dat de verzekeringsmaatschappij een toekomstige behandeling voor zijn ziekte die nu nog niet bekend is zal vergoeden. Bron: <a href="https://www.law360.com/articles/1023064/zurich-reaches-landmark-deal-for-future-cancer-treatments">law360.com, 16 maart 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/04/09/2593481 Mon, 09 Apr 2018 11:15:09 +0100 Veroordeeld voor sloop asbestschip in India http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2578984 <p>Half maart werd een Nederlandse koelschiprederij bij de rechtbank in Rotterdam strafrechtelijk veroordeeld voor het overtreden van de afvalstoffenwetgeving door het naar de sloop in India sturen van vier oude koelschepen. Een unieke zaak, omdat deze als eerste in zijn soort aandacht vraagt voor de schrijnende problemen van scheepssloop. Afgedankte schepen, zoals deze koelschepen, zitten vol met gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest en fluorkoolwaterstoffen. Bron: <a href="https://fd.nl/opinie/1246808/invoering-verzekering-moet-illegale-scheepssloop-voorkomen">fd.nl, 27 maart 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/03/27/2578984 Tue, 27 Mar 2018 16:29:28 +0100 Japanse overheid moet 21 miljoen dollar vergoeden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2574766 <p>Het Tokio Hooggerechtshof beveelt de Japanse overheid om meer dan 21 miljoen us-dollar te compenseren aan 327 asbestslachtoffers die in de bouw hebben gewerkt en daar aan asbest zijn blootgesteld. Reden is dat de overheid vanaf midden jaren 70 verzuimd heeft bouwondernemingen te verplichten hun werknemers met stofveilige maskers te laten werken. Bron: <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20180314_31/">Japanse publieke omroep NHK</a>,<a href="https://mainichi.jp/english/articles/20180314/p2g/00m/0dm/090000c"> The Mainichi</a>,&nbsp;14 maart 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/03/26/2574766 Mon, 26 Mar 2018 10:38:24 +0100 Asbestrisico geen rol bij aanvraag omgevingsvergunningen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2570791 <p>Advocaat Tim Segers concludeert uit een uitspraak van De Raad van State dat de bestrijding van gezondheidsrisico&rsquo;s van asbest&nbsp;geen rol speelt bij de beoordeling van een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning. Bron: <a href="https://www.lxa.nl/nl/artikelen/asbest/spelen-asbestrisicos-een-rol-bij-aangevraagde-omgevingsvergunningen">lxa.nl, 13 maart 2018 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/03/22/2570791 Thu, 22 Mar 2018 11:04:53 +0100 Vakbond stelt bedrijf aansprakelijk voor asbesthoudend straalmiddel http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2543284 <p>Vakbond FNV stelt het bedrijf Eurogrit/Sibelco aansprakelijk voor de levering van een met asbest vervuild straalmiddel vorig jaar en de gevolgen daarvan. De impact van de blootstelling is nog niet duielijk, maar om werknemers over 30 jaar juridisch bij te kunnen staan als ze ziek worden, is het nu noodzakelijk het bedrijf aansprakelijk te stellen. Bron: <a href="https://nos.nl/artikel/2218844-vakbond-stelt-bedrijf-aansprakelijk-voor-asbesthoudend-straalmiddel.html">nos.nl</a>, 22 februari 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/02/26/2543284 Mon, 26 Feb 2018 14:37:45 +0100 Geen recht nabestaande op tegemoetkoming Regeling TAS of TNS http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2551020 <p>Is een nabestaande ook nabestaande in de zin van de Regeling TAS/TNS? De rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat doorslaggevend voor het antwoord op die vraag is of de nabestaande ten tijde van het overlijden van haar moeder (het asbestslachtoffer) met haar in gezinsverband leefde. Daar is geen sprake van; van belang is dat zij op verschillende adressen woonden. De vordering wordt afgewezen. Bron: <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:5130&amp;showbutton=true&amp;keyword=ECLI%3aNL%3aRBNNE%3a2017%3a5130">Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2017:5130</a>, 15 december 2017</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/02/07/2551020 Wed, 07 Feb 2018 11:59:31 +0100 Fraude bij asbestclaims http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2349190 <p>De krant Washington Times beschrijft de praktijk van &lsquo;double dipping&rsquo; in de Verenigde staten bij asbestclaims. Het gaat om claims die zowel bij een trustfonds worden ingediend als waarvoor een bedrijf aansprakelijk gesteld wordt via de rechter. Op deze manier worden vergoedingen dubbel betaald. Bron <a href="https://www.washingtontimes.com/news/2017/oct/30/multiple-claims-for-same-plaintiff-enriches-lawyer/">Washington Times, 7 november 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/11/08/2349190 Wed, 08 Nov 2017 11:41:49 +0100 Niet aansprakelijk voor mesothelioom bij monteur luchtkanalen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2372878 <p>Een monteur luchtkanalen heeft begin jaren 70 asbestblootstelling gehad doordat hij spuitasbest van stalen balken verwijderde. In het najaar van 2014 kreeg hij de ziekte mesothelioom. De Utrechtse kantonrechter oordeelt de rechtsopvolger van de werkgever niet aansprakelijk voor de schade bij het slachtoffer. De zaak is verjaard. De kantonrechter oordeelt verder dat de werkgever destijds nog niet hoefde te weten dat ook bij beperkte asbestblootstelling het risico van mesothelioom bestond. Bron: <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:4994&amp;showbutton=true&amp;keyword=mesothelioom">rechtspraak.nl 11 oktober 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/11/04/2372878 Sat, 04 Nov 2017 12:41:07 +0100 VS: claims over asbestsigaretten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2328541 <p>Twee belangrijke gerechtelijke uitspraken bieden Amerikaanse slachtoffers van asbestsigaretten mogelijk perspectief op een schadevergoeding. Tabakproducent R.J. Reynolds produceerde in de 50-er jaren sigaretten van het merk Kent. Deze hadden een filter waarin crocidoliet, de gevaarlijkste soort asbest was verwerkt. Bron: <a href="https://mesothelioma.net/mesothelioma-news/cigarette-companies-see-lawsuits-mesothelioma-cancer-asbestos-filters/">mesothelioma.net, september 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/10/09/2328541 Mon, 09 Oct 2017 16:05:44 +0100 Schadevergoeding voor mesothelioomslachtoffer IRA bomaanslag http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2372827 <p>In 1984 pleegde de IRA een bomaanslag op een hotel in Brighton waar de Conservatieve Partij op dat moment een congres hield. Rechercheur Jonathan Woods heeft direct daarna weken naar bewijsmateriaal gezocht in het puin van de aanslag en is daarbij aan asbest blootgesteld. Hij overleed vorig jaar aan mesothelioom. Inmiddels heeft zijn familie een schikking over schadevergoeding bereikt met de politiekorpsen die destijds verantwoordelijk waren. Bron: <a href="http://www.bbc.com/news/uk-england-41401648">bbc.com, 26 september 2017 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/10/04/2372827 Wed, 04 Oct 2017 11:49:57 +0100 Aansprakelijk voor asbestblootstelling huisgenoot http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2321929 <p>De rechtbank Den Haag oordeelt de verzekeraar van een installatiebedrijf aansprakelijk voor de ziekte mesothelioom bij de moeder van een man die bij het bedrijf had gewerkt. De man had via zijn werk-overall asbestvezels mee naar huis genomen. Voor het wassen klopte de moeder de overall uit en werd daarbij aan asbest blootgesteld. Het installatiebedrijf had verzuimd maatregelen te nemen om te voorkomen dat de moeder met de besmette overall in contact zou komen. Bron: <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:10452&amp;showbutton=true&amp;keyword=mesothelioom">Rechtbank Den Haag, 13 september 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/09/27/2321929 Wed, 27 Sep 2017 14:15:02 +0100 Hof Den Haag: rederij niet aansprakelijk wegens verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2321923 <p>In hoger beroep vernietigt Hof Den Haag de uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam d.d. 22 mei 2015. Daarmee erkent het hof het beroep op verjaring van rederij Maersk als verweer tegen de vordering van de nabestaanden van een in 2013 aan mesothelioom overleden man. De man had van 1955 tot 1964 als scheepswerktuigkundige bij de rederij gewerkt. Met inachtneming van de zeven gezichtspunten uit het arrest Van Hese/De Schelde ziet het Hof onvoldoende grond voor doorbreking van het beroep op verjaring van de vordering. Bron: <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:2498&amp;showbutton=true&amp;keyword=mesothelioom">rechtspraak.nl, 15 september 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/09/27/2321923 Wed, 27 Sep 2017 13:56:13 +0100 Spanje erkent huisgenoten als asbestslachtoffer http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2318339 <p>Het Spaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat voormalig asbestverwerker Uralita 360.000 euro moet uitkeren aan nabestaanden van twee vrouwen die door het wassen en strijken van de werkkleding van hun mannen in de jaren 60 t/m 80 van de vorige eeuw aan asbest zijn blootgesteld. Beiden zijn ten gevolge van deze blootstelling overleden. Bron: <a href="http://www.huffingtonpost.es/2017/08/16/el-supremo-confirma-una-indemnizacion-de-360-000-euros-a-los-fam_a_23078812/">huffington post, 16 augustus 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/09/19/2318339 Tue, 19 Sep 2017 12:55:26 +0100 Geen beweging in verjaringsregime mesothelioomclaims http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2314013 <p>Met <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:494&amp;showbutton=true&amp;keyword=mesothelioom">Van Otterloo/Maersk (24 maart 2017</a>) bevestigt de Hoge Raad zijn eerdere rechtspraak inzake de verjaring van mesothelioomclaims. Deze is&nbsp;niet in strijd met het in art. 6&sdot;1 EVRM verankerde recht op toegang tot de rechter. Het arrest roept eerder vragen op dan dat deze worden beantwoord, aldus <a href="https://www.navigator.nl/document/id33f37fabefe444538f8a0900770ecf37/nederlands-tijdschrift-voor-burgerlijk-recht-geen-beweging-in-het-verjaringsregime-voor-mesothelioomclaims">Hebly (2017)</a>. Daarmee blijven kansen liggen om enige helderheid te bieden waar dat in de praktijk zo gewenst is.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/09/14/2314013 Thu, 14 Sep 2017 11:32:51 +0100 Interview met advocaat over verjaringsproblematiek asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2304277 <p>Het vakblad Asbestmagazine publiceert op haar website een interview met deze Joyce Matthijssen, advocaat. Zij kwam tevens aan het woord&nbsp;in de uitzending van EenVandaag:&nbsp;<a href="http://gezondheid.eenvandaag.nl/tv-items/75269/verjaring_bij_asbestkanker_eindelijk_op_de_schop_">&rsquo;Verjaring bij asbestkanker eindelijk op de schop?&rsquo;&nbsp;</a>. Matthijssen vertegenwoordigt op dit moment 75 asbestslachtoffers of hun nabestaanden en vecht voor hen de verjaringstermijn aan bij de rechtbank. Bron: <a href="https://www.asbestmagazine.nl/nieuws/20170825-verjaringsproblematiek-bij-asbestslachtoffers">asbestmagazine.nl, 25 augustus 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/08/28/2304277 Mon, 28 Aug 2017 14:47:09 +0100 Openbaar maken inspectiegegevens zware asbestovertredingen is toegestaan http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2298593 <p>De Raad van State heeft geoordeeld dat het openbaar maken van inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen is toegestaan. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk. Op het moment dat de Inspectie een boete oplegt wordt onder andere openbaar gemaakt om welke persoon het gaat, waar het asbest verwijderd is en wanneer de overtreding plaatsvond. Bron: <a href="https://www.asbestmagazine.nl/nieuws/20170809-raad-van-state-openbaar-maken-van-inspectiegegevens-van-zware-of-ernstige-asbestovertredingen-is-toegestaan">asbestmagazine.nl,</a> 15 augustus 2017</p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/08/17/2298593 Thu, 17 Aug 2017 13:33:00 +0100 Eenvandaag over verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2276871 <p>Het tv-programma Eenvandaag besteedt aandacht aan het knelpunt verjaring waarmee veel mesothelioomslachtoffers te maken krijgen. Bron: <a href="http://gezondheid.eenvandaag.nl/tv-items/75269/verjaring_bij_asbestkanker_eindelijk_op_de_schop_">eenvandaag, 6 juli 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/07/06/2276871 Thu, 06 Jul 2017 12:01:43 +0100 Hof Amsterdam: brandbeveiligingsbedrijf niet aansprakelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2268406 <p>In hoger beroep oordeelt het Hof Amsterdam dat een brandbeveiligingsbedrijf niet aansprakelijk is voor de schade die een man als gevolg van de ziekte mesothelioom heeft geleden, omdat niet bewezen is dat de man in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan asbest. De man had sinds 1979 in opdracht van het bedrijf bij een staalbedrijf en op schepen brandblussers en blusinstallaties gecontroleerd. In 2014 overleed hij ten gevolge van de ziekte mesothelioom. Het Hof merkt op dat &ldquo;het gegeven&nbsp;dat&nbsp;de man tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden in ruimten verbleef&nbsp;waarin zich, bijvoorbeeld in de constructie, asbesthoudende materialen bevonden, onvoldoende is voor de bewijsvoering. Het gaat immers niet om blootstelling aan asbesthoudende materialen als zodanig maar om de blootstelling aan losse asbestvezels, nu enkel die losse asbestvezels ziekten als mesothelioom kunnen veroorzaken&rdquo;. De in de jurisprudentie ontwikkelde omkeringsregel kan pas worden toegepast op het moment dat vaststaat dat de man in de uitoefening van zijn werk aan asbest is blootgesteld. Dat is hier niet bewezen. Bron: <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:2121&amp;showbutton=true&amp;keyword=200.184.617%2f01+">rechtspraak.nl, 19 juni 2017; 200.184.617/01 d.d. 6 juni 2017</a>.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/06/21/2268406 Wed, 21 Jun 2017 12:23:53 +0100 Veroordeling Belgisch Eternit bevestigd, maar veel lagere schadevergoeding http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2223179 <p>Het Brusselse hof van beroep heeft de veroordeling bevestigd van het bedrijf Eternit, maar de toegekende schadevergoeding is veel lager dan gevorderd: 25.000 euro in vergelijking tot 250.000 euro gevorderd. Het hof is van oordeel dat het bedrijf al sinds de jaren zeventig wist dat asbest zwaar kankerverwekkend was en niet de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de gezondheid van haar werknemers en omwonenden te beschermen. De schadevergoeding die de familie van Fran&ccedil;oise Jonckheere krijgt, is wel drastisch verminderd, maar de familie reageert toch tevreden.</p><p>Doel van deze zaak is voor de familie dat de werking van het Asbestfonds aangepast wordt. Wie nu een vergoeding wil van dat fonds, moet afzien van gerechtelijke stappen. &ldquo;Die immuniteit voor Eternit moet stoppen", vindt de familie. Op de Belgische tv waren interviews met actrice Tine Maerevoet en acteurThomas Vanderveken die hun vaders en opa aan de gevolgen van asbest verloren. Eternit zal geen beroep aantekenen bij het Hof van Cassatie. Het bedrijf is van oordeel dat er argumenten zijn om een beroep in te stellen bij het Hof van Cassatie, maar ook dat het beginsel van een billijke vergoeding zoals neergelegd in de uitspraak van het hof van beroep te Brussel in overeenstemming is met haar eigen beleid&rsquo;. Bron: <a href="http://www.demorgen.be/binnenland/veroordeling-eternit-bevestigd-maar-schadevergoeding-drastisch-verlaagd-b6009e25/">de Morgen</a>, <a href="http://www.standaard.be/cnt/dmf20170329_02806219">VRT Nieuws</a>, 28 maart,<a href="http://www.standaard.be/cnt/dmf20170620_02932810"> De Standaard, 20 juni 2017 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/06/21/2223179 Wed, 21 Jun 2017 08:33:58 +0100 Hoge Raad bevestigt: Rijk niet nalatig in asbestregelgeving en toezicht http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2261666 <p>De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep en bevestigt daarmee het arrest van <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:25">Hof Den Haag</a> dat het Rijk niets te verwijten valt in de zaak van het Vlissingse asbestslachtoffer Klaas Jasperse. &ldquo;Gesteld noch gebleken is dat de Arbeidsinspectie in de relevante periode meldingen heeft ontvangen over overtredingen van het asbestverbod bij Zalco. Gelet op het voorgaande, en voorts gelet op de beleids- en beoordelingsvrijheid die de Staat toekomt bij het houden van toezicht op de naleving van regelgeving, moet de stelling dat de Staat wegens (algemeen of concreet) toezichtsfalen onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld, worden verworpen. Van een jegens [eiser] onrechtmatige schending van een waarschuwingsplicht van de Staat is evenmin sprake.&rdquo; Bron: rechtspraak.nl, 2 juni 2017; <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2017:169&amp;showbutton=true&amp;keyword=mesothelioom">Hoge Raad ECLI:NL:HR:2017:987, 24 februari 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/06/07/2261666 Wed, 07 Jun 2017 10:11:00 +0100 Kosten asbestsanering na asbestbrand Wateringen voor eigenaren http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2265203 <p>De gemeente Westland mag de saneringskosten van de asbestbrand die in januari 2015 in Wateringen woedde, verhalen op de eigenaren van het bedrijfsverzamelgebouw. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. De gemeente staat in haar recht om de gemaakte kosten, bijna 3 miljoen euro, terug te vorderen. Bron: <a href="http://www.omroepwest.nl/nieuws/3414765/Na-asbestbrand-in-Wateringen-eigenaren-afgebrand-gebouw-moeten-bijna-3-miljoen-euro-dokken">omroepwest.nl, 10 mei 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/05/14/2265203 Sun, 14 May 2017 13:14:59 +0100 Aruba vervolgt geen illegale stort asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2248772 <p>Het Arubaanse Openbaar Ministerie (OM) moet zich binnenkort voor het Hof verantwoorden voor de weigering om vervolging in te stellen tegen de illegale asbestdump op het raffinaderijterrein op het eiland. De zaak heeft veel overeenkomsten met Asbest Gate op Cura&ccedil;ao. Ook daar weigerde het OM werk te maken van de aangifte tegen raffinaderij Isla voor het onveilig opslaan en vervolgens ruimen van asbest. Inmiddels heeft het Hof het Cura&ccedil;aose OM opgedragen de zaak te onderzoeken. Bron: <a href="http://caribischnetwerk.ntr.nl/2017/05/04/illegale-stort-asbest-nog-altijd-niet-vervolgd/">caraibischnetwerk.ntr.nl, 4 mei 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/05/11/2248772 Thu, 11 May 2017 15:40:54 +0100 Rijdende Rechter: nieuwe eigenaar grond moet asbest verwijderen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2230896 <p>In de uitzending van 11 april 2017 behandelt de Rijdende Rechter een conflict dat o.a. gaat over wie de asbest moet verwijderen van een strook grond, de nieuwe eigenaren van de grond of de eigenaren van het naastgelegen volkstuinencomplex die de grond al lang geleden in gebruik hadden genomen. De eigenaren van de grond moeten de asbest verwijderen en kunnen de kosten mogelijk op de verkoper van de grond, de provincie verhalen. Bron: <a href="https://rijdenderechter.kro-ncrv.nl/uitzendingen/oost-west-asbest">rijdenderechter.kro-ncrv.nl, 11 april 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/04/12/2230896 Wed, 12 Apr 2017 08:57:38 +0100 Hoge Raad: beroep op verjaring blijft mogelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2220906 <p>De Hoge Raad verwerpt het beroep in cassatie tegen het arrest van <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:494">Hof den Haag d.d. 9 oktober 2015</a>. Met inachtneming van de zeven gezichtspunten uit het arrest Van Hese/De Schelde (2000)&nbsp;zag Hof Den Haag onvoldoende grond voor doorbreking van het beroep op verjaring van rederij Maersk&nbsp;tegen de vordering van de weduwe van een in 2010 aan mesothelioom overleden man. De cassatie omvatte o.a. de klacht dat het Hof de weging van de betreffende gezichtspunten onvoldoende had gemotiveerd.&nbsp;De Hoge Raad verwerpt deze klacht en oordeelt dat het Hof voldoende inzicht heeft gegeven in zijn gedachtegang. De conclusie dat Maersk geen ernstig verwijt van het ontstaan van de schade kan worden gemaakt, leidt ertoe dat aan de gezichtspunten (c) en (e) in dit geval zoveel meer gewicht toekomt dan aan de overige gezichtspunten. De Hoge Raad oordeelde verder dat een beroep op de absolute verjaringstermijn niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).De Hoge Raad acht de in het kader van verjaring geldende beperking van de<a href="http://www.ias.nl/CMS/show.do?ctx=637278,287114,742008&amp;newsgroup=644051:Nieuwsarchief"> toegang tot de rechter </a>verenigbaar met art. 6 lid 1 EVRM (zaak Howald Moor c.s./Zwitserland, 2014). Aan de hand van gezichtspunten op grond van het arrest Van Hese/De Schelde, 2000 is de benadeelde in staat uiteen te zetten waarom volgens hem/haar ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn de mogelijkheid moet worden geboden voort te procederen over de verwezenlijking van zijn aanspraak.&nbsp; <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:494">Bron: Hoge Raad, 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:494</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/03/27/2220906 Mon, 27 Mar 2017 09:14:15 +0100 Japanse overheid moet 176 miljoen yen vergoeden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2185406 <p>Het Sapporo District Gerechtshof beveelt de Japanse regering om totaal 176 miljoen yen (bijna 1,5 mln euro) te compenseren aan 33 asbestslachtoffers. Reden: de Japanse staat zou rond 1980 hebben verzuimd werkgevers te informeren over de noodzaak stofveilige maskers te gebruiken. De slachtoffers zelf hadden oorspronkelijk 41 producenten van bouwmaterialen aansprakelijk gesteld en daarbij totaal 962,5 mln yen schadevergoeding geclaimd. De rechter oordeelt echter dat de producenten niet aansprakelijk gehouden kunnen worden. Bron: <a href="http://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/15/national/crime-legal/court-orders-government-pay-%c2%a5176-million-asbestos-victims/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+japantimes+%28The+Japan+Times%3A+All+Stories%29#.WKq0L4t0wuQ">japantimes,</a> 15 februari 2017&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/02/20/2185406 Mon, 20 Feb 2017 10:30:04 +0100 Rechtbank Rotterdam: beroep op verjaring slaagt niet http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2209165 <p>Een man was tussen 1963 en 1969 als scheepsbeschieter werkzaam op een scheepswerf. Hij stelde tijdens zijn werkzaamheden aan asbest te zijn blootgesteld als gevolg van in zijn omgeving door een isolatiebedrijf uitgevoerde isolatiewerkzaamheden. Op 27 december 2014 overleed hij aan mesothelioom. Het isolatiebedrijf beroept zich op verjaring van de vordering. De rechter oordeelt dat dit beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, waardoor de vordering niet is verjaard. De weduwe moet nader bewijs van de gestelde asbestblootstelling aanleveren om aanspraak te maken op schadevergoeding. Bron: <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:657&amp;showbutton=true&amp;keyword=mesothelioom">rechtbank Rotterdam, 25 januari 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/02/13/2209165 Mon, 13 Feb 2017 12:12:28 +0100 Geen schuldigen asbestdrama SS Rotterdam http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2163029 <p>Het ministerie van Wonen heeft laten onderzoeken of bestuurders van corporatie Woonbron financieel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het fiasco met het hotelschip&nbsp;SS Rotterdam. Het onderzoek werd uitgevoerd door Woonbron zelf en het antwoord luidde nee. In 2005 kocht Woonbron het cruiseschip om het om te bouwen tot toeristische trekker. De kosten werden geraamd op 25 miljoen euro, maar het liep volledig uit de hand, onder meer omdat het schip vol bleek te zitten met asbest. In het definitieve rapport staat dat de financi&euml;le, volkshuisvestelijke schade van het project ss Rotterdam 267,2 miljoen euro groot is. Bron: AD/Rotterdams Dagblad, 19 januari 2017&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/02/02/2163029 Thu, 02 Feb 2017 16:09:14 +0100 Asbestverleden blijft Eternit achtervolgen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2152288 <p>Een artikel in het Belgische tijdschrift De Tijd beschrijft de rechtzaken die momenteel tegen Eternit in Belgi&euml; en Itali&euml; gevoerd worden. In 1997 stopte Eternit Belgi&euml; met het gebruik van asbestvezels in zijn producten. In 2002 bande Etex het gebruik van asbest wereldwijd volledig uit zijn productieproces. Bron: <a href="http://www.tijd.be/ondernemen/grondstoffen/Asbestverleden_blijft_Eternit_achtervolgen.9847989-3111.art">De Tijd, 3 januari 2017</a>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/01/30/2152288 Mon, 30 Jan 2017 10:26:59 +0100 Vergelijking problematiek mesothelioom en asbestgerelateerde longkankerslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2162765 <p>Jasper van Ittersum beschrijft in zijn Masterscriptie Civiel Recht de gronden voor de bijzondere regelingen ten behoeve van beroepsgerelateerde mesothelioomslachtoffers en bestudeert en&nbsp;of ook longkankerslachtoffers daarvoor in aanmerking moeten kunnen komen.&nbsp;De auteur zet o.a. uiteen wat in medisch en arbeidshygi&euml;nisch opzicht de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze twee ziekten. Vervolgens weegt hij de argumenten&nbsp;voor en tegen een gelijkschakeling van de twee groepen van (ex-)werknemers en analyseert hij de&nbsp;daaruitvolgende&nbsp;praktische obstakels, ook in termen van kosten en baten. Bron:<a href="http://njb.nl/blog/gelijksoortige-problematiek-asbestslachtoffers.21237.lynkx"> redactie Nederlands Juristenblad, 12 januari 2017p</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/01/24/2162765 Tue, 24 Jan 2017 14:35:45 +0100 Hooggerechtshof Californie erkent huisgenoten als asbestslachtoffer http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2048948 <p>Bedrijven kunnen aansprakelijk gehouden worden als huisgenoten van hun werknemers ziek worden door de asbest die ze via hun werkkleding naar huis brengen. Aldus een unanieme uitspraak van het Californisch Hooggerechtshof op donderdag 8 december. Bron: <a href="http://www.latimes.com/local/california/la-me-ln-court-asbestos-20161201-story.html">latimes.com, 8 december 2016</a>.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/12/12/2048948 Mon, 12 Dec 2016 10:45:31 +0100 Taakstraf voor roekeloze omgang met asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2005050 <p>De rechtbank in Gelderland heeft twee mannen veroordeeld tot een taakstraf. Ze hadden in een voormalige steenfabriek in Dodewaard een activiteit georganiseerd terwijl ze wisten dat er asbest in het pand zat. De twee kregen ook voorwaardelijke gevangenisstraffen. Volgens het OM hebben ze honderden bezoekers in gevaar gebracht en het asbest bewust genegeerd. Inmiddels heeft staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) kamervragen over dit incident beantwoord. Bron: <a href="http://nos.nl/artikel/2138726-taakstraf-voor-roekeloze-omgang-met-asbest.html">nos.nl, 20 oktober 2016</a>&nbsp;; <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:5610&amp;keyword=mesothelioom">rechtbank Gelderland, 20 oktober 2016</a>; <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/09/beantwoording-kamervragen-van-de-leden-smaling-en-van-nispen-beiden-sp-inzake-de-asbestzaak-in-dodewaard">antwoord kamervragen, 9 december 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/12/12/2005050 Mon, 12 Dec 2016 08:06:57 +0100 Schadevergoeding door asbesthoudend talkproduct http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2018212 <p>Een Californische jury heeft 18 mln dollar schadevergoeding toegekend aan een man die mesothelioom heeft gekregen door asbesthoudende cosmetische talkproducten uit een kapsalon waar zijn vader werkte. Een rechter in Missouri heeft 70 mln dollar schadevergoeding toegekend aan een vrouw met eierstokkanker door langdurig gebruik van talkpoeder. Bron: <a href="http://www.insurancejournal.com/news/west/2016/10/27/430707.htm">insurancejournal.com, 27 oktober 2016</a>;Mondaq Business Briefing, 16 november 2016</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/12/01/2018212 Thu, 01 Dec 2016 13:54:34 +0100 Australie: verschillende termijnen voor indienen asbestcompensatieclaims http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2033107 <p>In de Australische deelstaat Queensland hebben asbestslachtoffers na diagnose 6 weken de tijd om een claim voor schadevergoeding in te dienen. Zij vinden deze termijn te kort en doen een oproep om deze te verlengen. Ook omdat slachtoffers in New South Wales drie jaar tijd hiervoor hebben.&nbsp;Bron: <a href="http://www.couriermail.com.au/news/queensland/victims-call-for-review-of-time-allowed-to-make-workers-compensation-claim-for-asbestosrelated-disease/news-story/f254f1eeed4465993584b4ab3a471f07">couriermail.com, 19 november 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/12/01/2033107 Thu, 01 Dec 2016 13:14:40 +0100 Aansprakelijk voor indirecte asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2029313 <p>In hoger beroep bevestigt Hof Amsterdam het vonnis van de rechtbank Noord Holland d.d. 29 april 2015. De zaak betreft een man die&nbsp;van 1946 tot 1988 bij een staalbedrijf had gewerkt, 70% op kantoor en 30% daarbuiten o.a. in de fabrieken als werkvoorbereider. De man overleed in 2009 aan mesothelioom. Het Hof oordeelt dat de deskundigen voldoende hebben onderbouwd dat van een relevante &lsquo;bystander exposure&rsquo; sprake was, ook al zijn de destijds geldende grenswaarden voor asbestblootstelling niet overschreden. Bron: Hof Amsterdam, nr. 200.175.693/01 d.d. 25 oktober 2016</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/11/28/2029313 Mon, 28 Nov 2016 10:08:20 +0100 Defensie niet aansprakelijk voor blootstelling piloot http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2022502 <p>Een man heeft tussen 1954 en 1967 als piloot voor de luchtmacht gewerkt en is daarbij aan asbest blootgesteld. In 2012 kreeg hij de diagnose mesothelioom. In hoger beroep oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat niet gebleken is dat bij betrokkene sprake is geweest van een langdurige en intensieve blootstelling, die asbestose en longkanker tot gevolg kan hebben. Daarom heeft de minister zijn zorgplicht niet geschonden door veiligheidsmaatregelen achterwege te laten. Bron: <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2016:3536&amp;keyword=mesothelioom">Centrale Raad van Beroep, 22 september 2016 &ndash; 15/6568 AW</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/11/17/2022502 Thu, 17 Nov 2016 15:32:42 +0100 Steeds meer Amerikaanse staten verwerpen 1 vezel blootstellingstheorie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,2018219 <p>Steeds meer Amerikaanse staatsgerechtshoven (recent Florida) verwerpen de theorie dat mesothelioom veroorzaakt kan worden door elke hoeveelheid asbestblootstelling boven het achtergrondniveau dat in het milieu voorkomt. Daarvoor is onvoldoende betrouwbaar wetenschappelijk bewijs. Bron: Lloyd&rsquo;s Asbestos Reporter, 26 oktober 2016</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/11/14/2018219 Mon, 14 Nov 2016 14:13:30 +0100 VS: asbestclaims huisgenoten vaker afgewezen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1984132 <p>Steeds meer Amerikaanse staatsgerechtshoven wijzen claims in verband met asbestziekten bij huisgenoten af. Dit omdat werkgevers geen plicht hadden om niet-werknemers te waarschuwen voor de gevaren van asbest. Onlangs deed het Arizona Hof van Beroep een uitspraak die hierop neerkwam. Bron: <a href="http://www.natlawreview.com/article/take-home-asbestos-case-decision-could-have-rippleeffect">The National Law Review, september 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/10/03/1984132 Mon, 03 Oct 2016 10:01:35 +0100 Asbest opruimen na brand: wie betaalt? http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1981498 <p>In principe is de veroorzaker verantwoordelijk voor het opruimen van asbest na een brand. In het meest gunstige geval wordt dit door de verzekering van de persoon of het bedrijf waar de brand was geregeld. Die persoon of dat bedrijf is de veroorzaker van het asbest in het milieu. Indien de veroorzaker niet bekend is, kan men mogelijk op de eigen opstal- of brandverzekering een beroep doen. Bron: <a href="http://www.omroepbrabant.nl/?news/255262772/Asbest+opruimen+na+brand+wie+gaat+dat+betalen.aspx">sloopgids.nl/omroepbrabant, 26 september 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/09/28/1981498 Wed, 28 Sep 2016 13:43:50 +0100 Wel chemo, geen mesothelioom: 20.000 euro schadevergoeding http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1981489 <p>Een vrouw krijgt in 2014 in het ziekenhuis de diagnose mesothelioom, ondergaat daarvoor chemokuren en overlijdt daarna aan hartfalen. Volgens haar echtgenoot ten gevolge van de chemokuren. Dit omdat later na haar aanmelding bij het IAS bleek dat er geen sprake was van kanker. De verzekeraar van het ziekenhuis keert 20.000 euro schadevergoeding uit. Bron: <a href="http://www.hbvl.be/cnt/dmf20160922_02480352/wel-chemo-geen-kanker-20-000-euro-schadevergoeding">Het belang van Limburg, 22 september 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/09/28/1981489 Wed, 28 Sep 2016 13:35:07 +0100 Rol genen in Amerikaanse mesothelioomrechtzaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1977891 <p>Een Amerikaans advocatenkantoor beschrijft op een juridisch forum welke rol genen kunnen spelen in rechtzaken over de oorzaak van mesothelioom: Bron: <a href="http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7b29bd36-627b-4d41-b3d2-ee0e692973f8">lexology.com, 8 september 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/09/19/1977891 Mon, 19 Sep 2016 13:19:55 +0100 Bakkersland in beroep tegen uitspraak http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1963542 <p>Bakkersland gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter over een oud-medewerker met mesothelioom die 20 jaar bij het bedrijf had gewerkt en jarenlang aan asbest zou zijn blootgesteld. Dit voorjaar veroordeelde de rechtbank het bedrijf tot het betalen van 65.000 euro immateri&euml;le schadevergoeding vanwege de asbestblootstelling. Bakkersland heeft de 65.000 euro inmiddels betaald, maar daarmee erkent het bedrijf de aansprakelijkheid niet. Het bakkersbedrijf blijft erbij dat de man niet binnen de fabriek aan asbest is blootgesteld en mogelijk elders mesothelioom heeft opgelopen. De rechter heeft dit argument eerder verworpen. Bron: <a href="http://www.omroepbrabant.nl/?news/252808982/Bakkersland+in+beroep+tegen+uitspraak+over+ernstig+zieke+medewerker.aspx">omroepbrabant.nl, 16 augustus 2016</a>; <a href="http://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,287114,1895896">IAS Nieuws, 26 april 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/08/24/1963542 Wed, 24 Aug 2016 07:59:29 +0100 Verzekeraar hoeft niet te vergoeden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1978373 <p>Een aansprakelijkheidsverzekeraar hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een loodgieter/eigenaar met mesothelioom die gedurende de periode van asbestblootstelling als bestuurder zelf bepaalde welke maatregelen tegen asbest genomen moesten worden. De man was van 1968 tot 1977 bij zijn vader in dienst en daarna zelf eigenaar van het bedrijf. Voor de periode dat de man werknemer was (tot 1977) slaagt het beroep op verjaring van de verzekeraar. Bron: <a href="http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:3838&amp;keyword=mesothelioom">Rechtbank Midden Nederland, 13 juli 2016</a><strong><br /></strong></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/08/20/1978373 Sat, 20 Aug 2016 14:48:04 +0100 Celstraf voor Italiaanse zakenman wegens asbestschandaal http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1963841 <p>De invloedrijke Italiaanse zakenman Carlo De Benedetti (81), die geldt als de zakelijke aartsrivaal van Silvio Berlusconi, is veroordeeld tot vijf jaar en twee maanden gevangenisstraf. De Benedetti stond in een slepende zaak terecht voor zijn rol in een asbestschandaal bij het computerbedrijf Olivetti, waar hij lang president van was. Veertien voormalige werknemers bij een fabriek van Olivetti zijn overleden aan mesothelioom. Naar verluidt was hun werkplaats besmet geweest met asbestvezels. Ze waren tientallen jaren in dienst geweest bij het bedrijf. Het bedrijf produceerde destijds computers, printers en andere kantoormachines. De Benedetti gaat in hoger beroep. Bron: <a href="https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/18/prominente-italiaanse-zakenman-de-benedetti-veroordeeld-tot-celstraf-a1512189">nrc.nl, 18 juli 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/08/15/1963841 Mon, 15 Aug 2016 12:37:06 +0100 Oproep tot protest tegen asbestdakenverbod http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1963846 <p>Vastgoedadvocaat Kim Aupers roept in het vakblad Boerderij boeren op zich te verenigen om een wijziging/beperking van het asbestdakenverbod tot stand te brengen. Het asbestdakenverbod is volgens de advocaat een groot probleem voor de agrarische sector en drukt op de liquiditeit van veel boerenondernemingen. De subsidie die geboden wordt voor verwijdering en het aanbrengen van zonnepanelen is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien ligt er dan nog geen nieuw dak op. In sommige provincies is de subsidiepot ook al leeg. Daarnaast zijn er geluiden uit de asbestbranche dat er onvoldoende capaciteit is om alle asbestdaken tijdig te vervangen. Dit zal de prijzen voor het saneren van asbestdaken alleen maar opdrijven. De bijdrage van &euro;75 miljoen die de overheid tot nu toe beschikbaar heeft gesteld is v&eacute;&eacute;l te weinig. Het jaar 2024 is te vroeg. Verschillende boeren betogen dat hun asbestdaken nog in goede staat verkeren (daken kunnen langer mee) en nog niet aan vervanging toe zijn. Het huidige asbestdakenverbod biedt geen maatwerk. Ook wanneer er nog geen sprake is van verweerde asbestdaken, moeten deze daken v&oacute;&oacute;r 2024 vervangen zijn. Bron: Boerderij Vandaag, 15 juli 2016</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/07/24/1963846 Sun, 24 Jul 2016 12:47:19 +0100 Schadevergoeding voor 127 arbeiders Franse rederij http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1930271 <p>De Franse staat moet meer dan een miljoen euro schadevergoeding betalen aan 127 aan asbest blootgestelde oud-medewerkers van een rederij in Normandi&euml;, aldus een uitspraak van een rechtbank in Caen. Het gaat om een vergoeding van 8000 euro per arbeider als compensatie voor de angst die zij hebben om een asbestgerelateerde ziekte te krijgen. Bron: <a href="http://ibasecretariat.org/abs_archive_news.php?sel=all">International Ban Asbestos Secretariaat</a>, 4 juni 2016</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/06/15/1930271 Wed, 15 Jun 2016 17:10:12 +0100 Asbestboete gehalveerd http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1906193 <p>De boete die een Oisterwijks bedrijf moet betalen voor het onverantwoord werken met asbest is door de rechtbank van Breda gehalveerd tot 63.000 euro. Volgens het bedrijf konden de medewerkers helemaal niet weten dat er asbest in de verwijderde schoorsteen zat en valt hen niet veel te verwijten. De rechtbank is het met hun eens dat de vorige boete te hoog was. Ook omdat het bedrijf er na de vondst van het asbest alles aan heeft gedaan om de schade te beperken. Bron: <a href="http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/oisterwijk/boete-oisterwijks-bedrijf-voor-werk-met-asbest-gehalveerd-1.6012762">Brabants Dagblad</a>, 13 mei 2016.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/05/19/1906193 Thu, 19 May 2016 12:57:44 +0100 Aansprakelijk wegens blootstelling in bakkerij http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1895896 <p>Een man uit Rijen die aangeeft ernstig ziek te zijn geworden door blootstelling aan asbest is door de rechter in het gelijk gesteld. De rechtbank Zeeland-West-Brabant acht bewezen dat zijn gezondheidsproblemen het gevolg zijn van zijn werkzaamheden tussen 1984 en 1993 bij&nbsp;het bakkerijconcern Bakkersland. Hij werd daar blootgesteld aan asbest in de oven waarmee hij werkte. In een tussenvonnis is nu bepaald dat de man vanwege zijn ernstige gezondheidsklachten recht heeft op een immateri&euml;le schadevergoeding van 65 duizend euro. De werkgever overweegt hoger beroep. Bron: <a href="https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Ernstig-zieke-medewerker-krijgt-asbest-schadevergoeding.aspx">rechtspraak.nl, 20 april 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/04/26/1895896 Tue, 26 Apr 2016 11:49:24 +0100 Schotland: hogere schadevergoeding voor pleuraplaques http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1925795 <p>Mensen die aan asbest zijn blootgesteld en daardoor <a href="http://ias.nl/CMS/show.do?ctx=637278,263760&amp;anav=643879#sg263769">pleuraplaques</a> hebben gekregen, komen in Schotland in aanmerking voor schadevergoeding. Onlangs kende het Civiele Hooggerechtshof een uitkering van 15.000 pond toe aan iemand met deze aandoening, een aanzienlijk hoger bedrag dan voorheen in Schotland de norm was. Bron: The Herald, 1 april 2016.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/04/14/1925795 Thu, 14 Apr 2016 15:46:48 +0100 Claims Amerikaanse Asbestfondsen niet volledig http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1925773 <p>De Amerikaanse Kamer van Koophandel heeft onvolkomenheden gevonden in het merendeel van een steekproef van 100 claims die bij het fonds van voormalig maskerproducent Garlock waren ingediend. 69% van de formulieren bevatte geen compleet overzicht van de plaatsen waar men had gewerkt. 15% had geen informatie over de producten waaraan men blootgesteld was, en 21% bevatte andere discrepanties over o.a. medische diagnose, functiebeschrijving en onrealistische blootstellingssituaties. De Kamer van Koophandel concludeert dat het Amerikaanse systeem dringend extern toezicht nodig heeft. Bron: Lloyd&rsquo;s Asbestos Litigation Reporter, 21 maart 2016.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/04/14/1925773 Thu, 14 Apr 2016 14:47:28 +0100 Wie is verantwoordelijk voor asbestverwijdering na brand http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1884978 <p>Bij een brand vrijgekomen asbestdeeltjes moeten op de kortst mogelijke termijn worden opgeruimd.&nbsp;Via de last onder bestuursdwang kan&nbsp;de overheid afdwingen dat een eigenaar de asbest op zijn terrein verwijdert, met als stok achter de deur dat de overheid het anders zelf doet op kosten van degene tot wie de last onder bestuursdwang werd gericht. Dat kan ook iemand zijn die geen schuld heeft aan de brand maar geconfronteerd wordt met asbest die door de brand op zijn terrein is terechtgekomen. Het langs privaatrechtelijke weg verhalen van kosten van asbestsanering blijkt voor gemeenten nog steeds weinig succesvol, aldus een recente uitspraak van de rechtbank Noord Nederland. De consumentenbond adviseert mensen in hun verzekeringspolis na te gaan of ook door een ander veroorzaakte asbestschade&nbsp;wordt vergoed. Bron:&nbsp;<a href="http://blogomgevingsrecht.nl/jurisprudentie/privaatrechtelijk-verhaal-kosten-asbestsanering-brand-succesvol/">Asbestmagazine.nl, 10 april 2016</a> ; <a href="http://blogomgevingsrecht.nl/jurisprudentie/privaatrechtelijk-verhaal-kosten-asbestsanering-brand-succesvol/">blogomgevingsrecht.nl, 23 maart 2016</a>; <a href="http://www.sloopgids.nl/algemeen-nieuws/wie-is-aansprakelijk-voor-het-verwijderen-van-asbest/">sloopgids.nl, 11 april 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/04/12/1884978 Tue, 12 Apr 2016 10:22:32 +0100 Eternit Brazilie aansprakelijk voor immateriele schade http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1855954 <p>Voormalig asbestproducent Eternit moet in Brazili&euml; 100 miljoen Braziliaanse Real (100 mln BRL=22,9 mln euro) aan collectieve immateri&euml;le schade vergoeden voor het gebruik van asbest. Dit oordeelt het Arbeidshof van Sao Paulo in hoger beroep. De risico&rsquo;s van asbest waren bekend voordat Eternit in Brazili&euml; met de verwerking startte. Het bedrijf heeft volgens het Hof opzettelijk met een kankerverwekkende stof gewerkt zonder haar medewerkers daartegen adequaat te beschermen.Verder merkt het hof op dat Eternit wel miljoenen Real aan juridische verweerkosten heeft uitgegeven, maar slechts kleine bedragen vari&euml;rend van 5000 tot 15.000 BRL aan slachtoffers heeft uitgekeerd. Het bedrijf moet ook aan elke medewerker die ziek is geworden 300.000 BRL voor immateri&euml;le en 80.000 BRL voor materi&euml;le schade vergoeden en daarnaast 50.000 BRL voorl immateri&euml;le schade aan voormalige werknemers die nog niet ziek zijn. Bron: Lloyd&rsquo;s Asbestos Litigation Reporter, 29 februari 2016</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/03/09/1855954 Wed, 09 Mar 2016 17:53:34 +0100 Eigenaar aansprakelijk voor asbest behalve.. http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1850974 <p>Een eigenaar is volgens de Woningwet aansprakelijk voor wat er op zijn grond gebeurt, ook al is asbest daar buiten zijn schuld terechtgekomen. In een zaak van de gemeente Landgraaf tegen een eigenaar wordt de gemeente&nbsp; aansprakelijk gehouden. Dit omdat de rechtbank vindt dat de gemeente Landgraaf de eigenaar niet de kans heeft gegeven het asbest zelf te verwijderen door al na drie dagen op te treden. Daarom hoeft de eigenaar de verwijderingskosten niet te betalen. Bron: Dagblad de Limburger, 16 februari 2016.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/03/01/1850974 Tue, 01 Mar 2016 16:25:00 +0100 Taakstraf na asbestincident http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1825217 <p>Een inwoner van Wassenaar die zelf zijn&nbsp;villa van asbest ontdeed, heeft van de Haagse rechtbank een taakstraf gekregen van 200 uur of drie maanden celstraf. Niet alleen heeft hij zichzelf in gevaar gebracht met deze werkwijze, maar ook andere mensen die in het huis werkten. Een architect uit Maastricht is door de rechtbank&nbsp;veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een&nbsp; voorwaardelijke celstraf&nbsp;van twee maanden. De man wordt verweten dat hij twee Poolse mannen vorig jaar de opdracht gaf om een dakraam te plaatsen in een door hem aangekochte hoeve. Zonder toereikende bescherming zaagden de twee Polen urenlang in het dak, waarvan vaststond dat er een grote hoeveelheid asbest in was verwerkt. Door de opdracht aan de twee Polen te geven en doordat hij niet zorgde voor goede beschermingsmaterialen voor hen, heeft de architect de Arbeidsomstandighedenwet overtreden.&nbsp;Bron: Limburgs Dagblad, 30 januari 2016; Rijksoverheid.nl, 4 februari 2016;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/02/11/1825217 Thu, 11 Feb 2016 16:39:10 +0100 Beroepsverbod voor asbestsaneerder uit Okkenbroek http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1810212 <p>Een 64-jarige asbestsaneerder uit Okkenbroek heeft van de rechtbank Almelo&nbsp;een beroepsverbod van drie jaar gekregen. Dit&nbsp;omdat hij sjoemelde met asbest en vergunningen bij een klus in Beemte-Broekland, vlakbij Apeldoorn. De man moet daarnaast 180 uur onbetaald werken en binnen drie maanden 5.000 euro storten op de rekening van het Instituut Asbestslachtoffers, meldt RTV Oost. Bron: nu.nl, 1 februari 2016</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/02/04/1810212 Thu, 04 Feb 2016 07:32:21 +0100 Hof Den Haag: Rijk niet nalatig in asbestregelgeving en toezicht http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1774590 <p>In hoger beroep erkent Hof Den Haag de uitspraak van de rechtbank Den Haag d.d. 10 november 2014 (IAS Nieuws, 15 november 2014), dat het Rijk niets te verwijten valt in de zaak van het Vlissingse asbestslachtoffer Klaas Jasperse. Gelet op de beleids- en beoordelingsvrijheid die de Staat toekomt bij vorm en inhoud van regelgeving en het houden van toezicht op de naleving van regelgeving, moet de stelling worden verworpen dat de Staat niet tijdig genoeg tot een asbestverbod is overgegaan. Evenmin is aangetoond dat de staat onvoldoende toezicht heeft gehouden op het naleven van die regelgeving. Bron: Hof Den Haag, 12 januari 2016; 200.161.607/01; IAS Nieuws: 15 november 2014.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/01/18/1774590 Mon, 18 Jan 2016 10:45:20 +0100 Spaans Hooggerechtshof erkent huisgenoten als asbestslachtoffer http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1812876 <p>Voormalig asbestverwerker Uralita moet drie vrouwen van arbeiders van een fabriek schadevergoeding betalen wegens hun asbestziekte. Zij zijn ziek geworden door het wassen van de met asbest besmette kleding van hun man. Het Hooggerechtshof vindt dat het bedrijf had moeten voorkomen dat de vrouwen in aanraking met de kleding kwamen.Vanaf de jaren 40 van de vorige eeuw werden de risico&rsquo;s van asbest geleidelijk aan steeds bekender. De schadevergoeding varieert tussen 22.000 en 74.000 euro. Bron: El Pais, 29 december 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/01/15/1812876 Fri, 15 Jan 2016 14:02:59 +0100 Schadevergoeding na overlijden vrouw brandweerman http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1757219 <p>Een brandweerman uit Ede krijgt 60.000 euro schadevergoeding, nadat zijn vrouw aan mesothelioom is overleden.&nbsp;Zijn werk bij de brandweer was de oorzaak van haar ziekte.&nbsp;Ze werd aan asbest blootgesteld doordat ze geregeld de kazerne bezocht. Aannemelijk is dat het gebeurde bij werkzaamheden in de kazerne. Bij het schoonspuiten van de remmen van brandweerwagens zou asbest uit de remvoeringen zijn vrijgekomen. Bron: nos.nl, 5 januari 2016.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/01/07/1757219 Thu, 07 Jan 2016 16:24:50 +0100 Bouwbedrijf niet aansprakelijk wegens verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1850962 <p>De Kantonrechter Midden Nederland erkent het beroep op verjaring van een bouwbedrijf als verweer tegen de vordering van de weduwe van een in 2012 overleden man. De man zou tussen 1963 en 1970 bij een rechtsvoorganger van het huidige bedrijf als verwarmingsmonteur aan asbest&nbsp;zijn blootgesteld. Bij weging van de gezichtspunten (Van Hese/De Schelde NJ2000, 430) leggen de argumenten voor doorbreking van de verjaring onvoldoende gewicht in de schaal. Zo al aan (de rechtsvoorganger van) [gedaagde] een verwijt kan worden gemaakt van het nalaten van beschermingsmaatregelen, is dit verwijt beperkt. Het beroep op verjaring&nbsp;kan daarom niet als onredelijk en onbillijk worden beoordeeld. De kantonrechter ziet geen aanleiding om de Hoge Raad over (de geldigheid van) dit toetsingskader een prejudici&euml;le vraag te stellen, omdat een antwoord daarop niet nodig is om op de eis van [eiseres] te beslissen. Er kan naar het oordeel van de rechter niet worden geoordeeld dat uit het arrest Moor/Zwitserland volgt dat toepassing van de gezichtspunten die de HR heeft geformuleerd in het arrest Van Hese/De Schelde leidt tot strijd met artikel 6, paragraaf 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bron: rechtbank Midden-Nederland, 16 december 2015</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/01/07/1850962 Thu, 07 Jan 2016 15:42:01 +0100 Hof Arnhem: hoofdelijk aansprakelijk voor blootstelling vanaf 1985 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1755457 <p>In hoger beroep oordeelt het Hof Arnhem-Leeuwarden dat twee bedrijven hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die een man als gevolg van de ziekte mesothelioom heeft&nbsp;geleden. De in&nbsp;2008&nbsp;overleden man was tussen 1985 en 1993 bij een woningbouwvereniging aan asbest&nbsp;blootgesteld. De werkgever heeft&nbsp;niet bewezen dat zij aan haar zorgplicht jegens de man heeft voldaan. Er is daarom&nbsp;een substanti&euml;le kans dat die blootstelling bij het bedrijf de ziekte heeft veroorzaakt. Maar er is tevens&nbsp;een substanti&euml;le kans dat de blootstelling bij een andere werkgever, een schildersbedrijf, de ziekte heeft veroorzaakt, aldus het Hof. Beide bedrijven zijn daarom hoofdelijk aansprakelijk. Bron: Hof Arhnem-Leeuwarden, 8 december 2015, nr. 200.145.846.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/01/05/1755457 Tue, 05 Jan 2016 15:07:16 +0100 Hof Den Haag: bouwbedrijf niet aansprakelijk wegens verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1712474 <p>In hoger beroep bevestigt Hof Den Haag de uitspraak van de rechtbank Den Bosch d.d. 27 maart 2014. Deze uitspraak erkent het beroep op verjaring van bouwbedrijf Heijmans als verweer tegen de vordering van de nabestaanden van een in 2012 aan mesothelioom overleden man. De man zou tussen 1969 en 1972 als timmerman bij een rechtsvoorganger van Heijmans aan asbest&nbsp;zijn blootgesteld. Bij weging van de gezichtspunten leggen de belangen van Heijmans naar&nbsp;oordeel van het hof zodanig gewicht in de schaal dat het beroep op verjaring&nbsp;van Heijmans niet als onredelijk en onbillijk kan worden beoordeeld. Het hof heeft bij dit oordeel zwaar laten wegen dat niet is gebleken dat IBC/Heijmans een<em> ernstig</em> verwijt kan worden gemaakt en voorts dat Heijmans als gevolg van het aanzienlijke tijdsverloop ernstig is beperkt in haar mogelijkheden om tegen de stellingen omtrent de gestelde asbestblootstelling verweer te voeren. Verder heeft het hof (ten voordele van Heijmans) in aanmerking genomen dat [B] een tegemoetkoming wegens immateri&euml;le schade heeft ontvangen. En kan naar het oordeel van het hof niet worden geoordeeld dat uit het arrest Moor/Zwitserland volgt dat toepassing van de gezichtspunten die de HR heeft geformuleerd in het arrest Van Hese/De Schelde leidt tot strijd met artikel 6, paragraaf 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bron: Hof Den Haag, 24 november 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/12/09/1712474 Wed, 09 Dec 2015 15:39:32 +0100 Smartengeld laag in Nederland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1706602 <p>In verhouding met de ons omringende landen is het smartengeld in Nederland laag, zegt Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmusuniversiteit. In Duitsland is het hoogste bedrag dat de rechter&nbsp;aan schadevergoeding toekent&nbsp;bijvoorbeeld vier maal zo hoog. Volgens Lindenbergh is er geen eenduidige verklaring voor dat verschil.&nbsp; Smartengeld is voor de schade die overblijft als alles is gerepareerd. "De botbreuken geheeld, de laatste plastische chirurgie afgerond." De compensatie is voor de dingen die je dan niet meer kan doen. Moeilijk om dat in geld te waarderen, aldus de hoogleraar. Volgens letselschade-advocaat John Beer&nbsp; is angst voor zogeheten 'punitive damages',&nbsp; een reden voor de terughoudendheid. Punitive damages zijn bekend uit de Verenigde Staten, waar de veroorzaker van schade in geval van opzet of grove schuld veroordeeld kan worden om aan het slachtoffer een financi&euml;le boete te betalen waardoor het slachtoffer financieel beter af kan zijn dan zonder het ongeluk. Het normbedrag voor smartengeld waarvoor het IAS met werkgevers bemiddelt, bedraagt momenteel 56.464 euro. Bron: NRC Handelsblad, 13 november 2015, IAS december 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/12/07/1706602 Mon, 07 Dec 2015 14:53:24 +0100 Advies kostenverhaal bij asbestbranden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1655290 <p>In een advies aan haar leden meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)&nbsp;dat het bij asbestbranden lang niet altijd nodig is dat gemeenten zelf maatregelen nemen voor het opruimen van asbestdeeltjes en vervolgens met de kosten blijven zitten. De gemeente heeft meestal een co&ouml;rdinerende en controlerende rol. Als deze toch opdracht moet geven tot opruimen, kunnen de kosten worden verhaald. De afgelopen jaren is iets meer ruimte ontstaan voor civielrechtelijk kostenverhaal. Maar nog steeds biedt de bestuursrechtelijke weg meer duidelijkheid, aldus de brief. Bron: VNG, 30 september 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/10/19/1655290 Mon, 19 Oct 2015 16:46:31 +0100 School moet gemeente 2,6 miljoen betalen voor asbestsanering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1723343 <p>Het Martinuscollege in Grootebroek moet de gemeente Stede Broec een groot gedeelte van de gemaakte kosten voor de asbestsanering van de school terugbetalen. Dat oordeelde de Raad van State op 23 september jl. Het gaat om 2.6 van de 4.5 miljoen euro die de gemeente destijds voorschoot. Eerder wilde de gemeente Stede Broec dat de school alle kosten zou terugbetalen, maar daartegen ging de school in beroep. In 2011 werd&nbsp;op het Martinuscollege tijdens werkzaamheden&nbsp;asbest gevonden. Een groot deel van het gebouw moest onmiddellijk dicht en de leerlingen werd opgevangen in noodlokalen en in&nbsp;een leegstaand bedrijfsgebouw. Bron: rtvnh.nl, 23 september 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/10/15/1723343 Thu, 15 Oct 2015 13:59:28 +0100 Hof Den Haag: rederij niet aansprakelijk wegens verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1712015 <p>In hoger beroep bevestigt Hof Den Haag de uitspraak van de rechtbank Rotterdam d.d. 6 juni 2014. Deze uitspraak erkent het beroep op verjaring van rederij Maersk als verweer tegen de vordering van de echtgenote van een in 2010 aan mesothelioom overleden man. De man zou tussen 1953 en 1969 tijdens zijn werk bij een rechtsvoorganger van Maersk aan asbest&nbsp;zijn blootgesteld. Het Hof ziet geen motief voor prejudici&euml;le vragen aan de Hoge Raad op grond van het arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake Moor cs/Zwitserland. Met inachtneming van de zeven gezichtspunten uit het arrest Van Hese/De Schelde ziet het Hof onvoldoende grond is voor doorbreking van het beroep op verjaring dat Maersk heeft gedaan. Daarbij weegt voor het Hof met name zwaar het gebrek aan informatie over de exacte gang van zaken destijds, van welk gebrek Maersk geen verwijt kan worden gemaakt, en de omstandigheid dat &ndash; op basis van wat in dit geding wel als vaststaand heeft te gelden &ndash; Maersk geen ernstig verwijt gemaakt kan worden van het ontstaan van de schade. Bron: Hof Den Haag, 15 september 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/10/09/1712015 Fri, 09 Oct 2015 11:33:54 +0100 Enorme asbestcompensatielast dreigt voor BASF http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1631093 <p>Het Duitse chemiebedrijf BASF dreigt een stortvloed aan claims te krijgen omdat het in het verleden in allerlei toepassingen asbesthoudend talkpoeder heeft gebruikt. Dit varieert van wandplaten tot de afhandeling van autobanden op de fabriekslijn. Al in 1983 was er een eerste schikking voor compensatie ten gevolge van gebruik van asbesthoudend talkpoeder. Momenteel zijn er 300 zaken in voorbereiding. Bron: Bloomberg Nieuws, 3 september 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/09/11/1631093 Fri, 11 Sep 2015 14:43:18 +0100 Erkenning mesothelioom door kortdurende indirecte asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1638734 <p>Een man is in 1962 in Australi&euml; gedurende 11 weken als schilder en havenarbeider werkzaam geweest en daarbij indirect aan asbest blootgesteld. Het Australisch Hooggerechtshof verwerpt het verweer van de werkgever dat deze niet wist dat de man ook risico liep door in de omgeving te zijn van collega&rsquo;s die asbesthoudende isolatie installeerden. Ook het verweer dat dat de blootstellingsintensiteit binnen de grenzen viel van wat als veilig werd beschouwd is verworpen. De uitspraak betekent dat Australische rechters vanaf nu werkgevers ook aansprakelijk kunnen houden indien zij geen maatregelen hebben genomen om werknemers tegen kortdurende, indirecte, lage asbestblootstelling te beschermen. Bron: Northern District Times, 15 juli 2015.&nbsp;&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/08/23/1638734 Sun, 23 Aug 2015 12:45:06 +0100 Brits Hooggerechtshof: aansprakelijkheid bij meerdere verzekeraars http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1635439 <p>Soms was een werkgever gedurende een periode waarin asbestblootstelling heeft plaatsgevonden niet voor de hele periode verzekerd, of heeft de werkgever achtereenvolgens verschillende verzekeringen gehad. Volgens een recente uitspraak van het Britse Hooggerechtshof (Zurich Insurance PLC UK Branch v International Energy Group Limited) moet &eacute;&eacute;n verzekeraar dan de volledige schade vergoeden, maar mag deze prorata terugvorderen van de andere verzekeraars of werkgever (bij ontbreken van verzekering). Bron: lexology.com, 12 augustus 2015</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/08/16/1635439 Sun, 16 Aug 2015 13:18:14 +0100 Asbestseriedumper na 10 jaar gepakt http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1604794 <p>Een varkensboer moet een schadevergoeding van ca. 6.000 euro betalen aan de gemeente Hellendoorn. Jarenlang dumpte de man. (asbest) afval bij picknickplaatsen in het buitengebied van de gemeente. Met de boete zijn de extra kosten gedekt die de gemeente moest maken tijdens de jarenlange zoektocht naar de man. Voor de gemeente is vooral belangrijk dat aan vervuilers een stevige waarschuwing wordt afgegeven: je komt er niet mee weg. Bron: De Stentor/Sallands Dagblad, 11 juli 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/08/11/1604794 Tue, 11 Aug 2015 16:55:36 +0100 Gevangenisstraf voor 11 Italiaanse Pirelli-bazen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1630160 <p>11 voormalige managers van de Italiaanse bandenfabricant Pirelli zijn door een Milanese rechter voor doodslag veroordeeld tot gevangenisstraffen van maximaal 7 jaar en 8 maanden. Dit omdat ze tussen 1979 en 1989 in de directie zaten, toen werknemers aan asbest werden blootgesteld. Al deze werknemers zijn inmiddels aan asbestgerelateerde kanker overleden. Nabestaanden hebben schadevergoeding gekregen. De managers gaan in hoger beroep. Bron: bbc.com 15 juli 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/08/09/1630160 Sun, 09 Aug 2015 16:39:30 +0100 Hoogste bestuursrechter kritisch op asbestboetebeleid SZW http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1630158 <p>De minister van SZW legt steeds hogere boetes op wegens onzorgvuldige asbestverwijdering. Hier tegenover staat dat de rechter deze hogere boetes ook steeds kritischer tegen het licht houdt. In een recente uitspraak verlaagt de rechter de boete van 11.250 naar 5.000 euro omdat de werkgever een veilige werkwijze heeft ontwikkeld en voldoende instructies heeft gegeven, maar de werknemers deze instructies niet naleven. Voor de vraag of een boete moet worden gematigd is dus niet van belang of werknemers voldoen aan de instructies die de werkgever heeft gegeven. Bij matiging ligt de nadruk op de inspanning die de werkgever heeft verricht. Niet of de werknemer deze instructie heeft opgevolgd. Bron: legalexperience.nl, 17 juli 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/08/09/1630158 Sun, 09 Aug 2015 16:28:12 +0100 Britse asbestboetes http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1600977 <p>Ook in het Verenigd Koninkrijk worden fikse boetes gegeven voor illegale asbestverwijdering. Zo kreeg een bouwbedrijf onlangs 50.000 pond boete omdat het werknemers onbeschermd een boiler met asbesthoudende buizen had laten vervangen. Medewerkers van een dakdekkersbedrijf verwijderden zonder bescherming asbesthoudende isolatiebuizen. Boete: 12.000 pond. Een aannemer kreeg gevangenisstraf omdat hij zonder vergunning zijn medewerkers asbesthoudend isolatieboard had laten verwijderen. Bron: Health and Safety Executive, juni 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/08/05/1600977 Wed, 05 Aug 2015 14:23:17 +0100 Nederlandse asbestboetes http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1600663 <p>Een bouwonderneming en een installatiebedrijf, hebben totaal 33.000 euro boete gekregen van de Inspectie SZW voor het onjuist en malafide verwijderen van asbest in een (voormalige) discotheek. De opdrachtgever van&nbsp;de werkzaamheden is ook beboet. Tijdens werkzaamheden in oktober 2014 in een voormalige discotheek in Leeuwarden is gezaagd in asbesthoudende vloeren. Op geen enkele wijze is daarbij&nbsp;rekening gehouden dat er asbest aanwezig was, terwijl er wel een asbestinventarisatierapport beschikbaar was. De bouwbedrijven en hun werknemers waren hiervan totaal niet op de hoogte. De werknemers zijn mogelijk blootgesteld aan asbestvezels. Bron: rijksoverheid.nl, 16 juli 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/08/05/1600663 Wed, 05 Aug 2015 08:59:29 +0100 57000 euro boete voor Noordbrabants Landschap http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1609223 <p>Het Noordbrabants Landschap heeft van de Inspectie SZW een boete gekregen van &euro; 57.000,-. De organisatie heeft in oktober vorig jaar in Zundert op onjuiste wijze in een natuurgebied illegaal gestorte asbesthoudendende platen verwijderd en was niet in het bezit van een certificaat om asbest te verwijderen. De medewerkers zijn mogelijk blootgesteld aan asbestvezels. In reactie op deze boete reageert directeur Baan van het Brabants Landschap woedend. Het is hier juist de straf opleggende overheid zelf die gecorrigeerd dient te worden, aldus Baan. De hoge boete ontneemt zijn mensen de lust om asbestdumpingen en andere overtredingen in natuurgebieden aan te pakken, maar eerder de andere kant op te kijken. Volgens de Inspectie SZW had de natuurorganisatie een asbestsaneringsbedrijf moeten inschakelen. Bron: rijksoverheid.nl, 30 juni 2015; BN DeStem, 3 juli 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/07/10/1609223 Fri, 10 Jul 2015 15:00:11 +0100 VS: Asbestgerelateerde longkanker gaat samen met asbestose http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1587979 <p>Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat West Virginia heeft herbevestigd dat de diagnose asbestgerelateerde longkanker in een compensatieclaim alleen erkend wordt als tevens sprake is van de ziekte asbestose of bewijs van asbestlichaampjes in de longen. Bron: natlawreview.com 25 juni 2015.</p><p><strong>&nbsp;</strong></p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/07/08/1587979 Wed, 08 Jul 2015 15:05:07 +0100 Uralita moet invaliditeits- en nabestaande-uitkering vergoeden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1576115 <p>Het Spaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat voormalig asbestverwerker Uralita asbestslachtoffers en hun nabestaanden 50% extra moet vergoeden bovenop de invaliditeits- of nabestaandenuitkering die zij via de sociale zekerheid krijgen. Dit omdat het bedrijf verzuimde&nbsp;deze werknemers tegen asbestblootstelling te beschermen. Bron: EFE Newswire, 11 juni 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/06/22/1576115 Mon, 22 Jun 2015 16:38:44 +0100 Kosten sanering voor bewoners Wateringen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1568915 <p>De gemeente Westland gaat op zoek naar middelen om de kosten van de asbestsanering aan het bedrijvenpand in Wateringen voor te schieten. Daarmee zou de impasse tussen eigenaar, sloper en bewoners kunnen worden opgelost. In de nacht van 12 op 13 januari kwam er bij een brand in dat pand veel gevaarlijk asbest in de buurt terecht. De gemeente Wateringen heeft een groot deel van de omliggende straten asbestvrij gemaakt, maar de bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van hun eigen huis en tuin. En dat ligt stil. In eerste instantie wilde geen verzekering de schade vergoeden omdat opruimkosten na een brand in het algemeen niet op particuliere woonverzekeringen kunnen worden geclaimd. Inmiddels hebben vier verzekeraars alsnog toegezegd te gaan uitbetalen. De omwonenden hebben&nbsp;de eigenaren en sloper van het pand persoonlijk aansprakelijk gesteld. Bron: ad, 20 mei 2015, omroepwest.nl, 2 juni 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/06/10/1568915 Wed, 10 Jun 2015 10:56:07 +0100 Britse verzekeraars alleen aansprakelijk voor dekkingsperiode http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1576125 <p>Het Britse Hooggerechtshof heeft bepaald dat een verzekeraar alleen hoeft te compenseren voor het aantal jaar dat zijn verzekering dekking biedt, indien sprake is van een solvente werkgever. Dit naar aanleiding van een zaak van verzekeraar Z&uuml;rich tegen werkgever International Energy Group (IEG) over een man met mesothelioom die gedurende 27 jaar in dienst van IEG aan asbest kon zijn blootgesteld. Z&uuml;rich dekte in deze periode gedurende 6 jaar de werkgeversaansprakelijkheid van het bedrijf. IEG vorderde echter de volledige schadevergoeding van 250.000 pond van de verzekeraar terug. Bron: Post Magazine, 20 mei 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/06/01/1576125 Mon, 01 Jun 2015 17:13:03 +0100 Aansprakelijk voor asbest in talkpoeder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1569294 <p>Voor het eerst is multinational Colgate-Palmolive veroordeeld tot het betalen van 13 miljoen dollar schadevergoeding aan een vrouw met mesothelioom door gebruik van asbesthoudend talkpoeder van het bedrijf. Dat gebruik vond plaats tussen 1961 en 1976. De talk kwam uit drie verschillende mijnen waar ook asbest zat. Bron: prnewswire, 1 mei 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/06/01/1569294 Mon, 01 Jun 2015 16:55:04 +0100 VS: nauwe band advocatuur, slachtofferbelangengroepen en websites http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1547107 <p>In de Verenigde Staten probeert de advocatuur op allerlei mogelijke manieren aandacht te krijgen van asbestslachtoffers. Dat gebeurt bijvoorbeeld via websites waarop gratis informatie aan slachtoffers wordt gegeven. Een bekend voorbeeld is asbestos.com. Andere advocatenkantoren doneren veel geld aan slachtofferorganisaties. Onlangs doneerde een kantoor bijvoorbeeld 100.000 dollar aan de Asbestos Disease Awareness Organization. Ethische regels voor relaties tussen asbestslachtofferbelangengroepen en advocatenkantoren worden hier niet toegepast. Bron: legalnewsonline, 21 april 2015, PR Newswire, 16 april 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/05/07/1547107 Thu, 07 May 2015 12:04:40 +0100 Boetes illegale asbestverwijdering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1546822 <p>Een grote technische dienstverlener krijgt 126.000 euro boete voor het op onjuiste wijze verwijderen van asbesthoudende materialen uit een ketelhuis. Voorafgaand aan de werkzaamheden was er geen asbestinventarisatierapport opgesteld. Bovendien was het bedrijf niet in het bezit van het certificaat om asbest te mogen verwijderen. Een Papier- en Metaalhandeluit Katwijk krijgt 42.300 euro boete. Het bedrijf had in oktober vorig jaar op onjuiste wijze asbesthoudende materialen verwijderd uit oude tramstellen. Ook dit bedrijf was&nbsp;niet in het bezit van het certificaat om asbest te mogen verwijderen. In beide situaties zijn de medewerkers mogelijk aan asbest blootgesteld. Bron: Inspectie SZW, 21 april en 1 mei 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/05/07/1546822 Thu, 07 May 2015 11:03:24 +0100 VS: half miljoen boete voor asbestsaneerder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1545638 <p>Een Amerikaanse asbestsaneerder heeft 490.000 us-dollar boete gekregen omdat hij verzuimd heeft drie werknemers adequaat te beschermen toen zij asbesthoudende thermale pijpisolatie uit een huis verwijderden. Bron: Business &amp; Legal Resources, 27 april 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/05/04/1545638 Mon, 04 May 2015 11:30:33 +0100 Duitsland: huurverlaging wegens angst voor asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1572884 <p>Een stel krijgt vijf maanden na het betrekken van een woning van de woningbouwvereniging de mededeling dat de bodemplaten van de woning asbest bevatten. De mededeling kwam nadat de huurders hun woning hadden gerenoveerd en een kurkvloer hadden gelegd, waardoor de asbest beschadigd was. De rechter oordeelt de woningbouwvereniging aansprakelijk voor het gebrek aan informatie vooraf. Hij verplicht de verhuurder de schade te herstellen en kent de huurders met terugwerkende kracht 20 procent huurverlaging toe, en met ingang van de datum van de uitspraak nog eens 5 procent extra omdat zij kennis over een mogelijk gezondheidsrisico hebben. Bron: Berliner Zeitung, 21 april 2015. </p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/05/01/1572884 Fri, 01 May 2015 12:56:08 +0100 Kosten asbestsanering niet verhaalbaar op Eternit http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1537338 <p>De overheid kan de kosten van het saneren van met asbest vervuilde locaties niet verhalen op producent Eternit. Dat is de conclusie van de Landsadvocaat. De overheid heeft afgelopen jaren ruim 3.500 locaties gesaneerd. Op die plekken was asbest gebruikt als erf- of wegverharding. De totale saneringskosten bedroegen zo'n 150 miljoen euro. De Tweede Kamer had gevraagd of het mogelijk is de kosten te verhalen op Eternit. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) zegt dat een rechtszaak tegen Eternit zeer weinig kans van slagen heeft. Dit heeft onder andere te maken met de ingewikkeldheid van de procedures, de lange termijn die verstreken is sinds de asbest in het milieu is gebracht en het grote aantal verschillende locaties waar asbest is toegepast. Bron: Boerderij Vandaag, 13 maart 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/04/22/1537338 Wed, 22 Apr 2015 13:52:52 +0100 Frans Hooggerechtshof beperkt schadevergoeding wegens angst http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1565086 <p>Verschillende Franse werknemers heben via een rechter hun werkgever aansprakelijk kunnen houden voor de angst die zij door hun asbestblootstelling ondervinden. Inmiddels heeft het Franse Hooggerechtshof bepaald dat alleen werkgevers met een speciale vervroegd pensioenregeling voor asbestwerkers ook compensatie wegens angst moeten bieden. Bron: International Asbestos Secretariaat, 18 maart 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/04/01/1565086 Wed, 01 Apr 2015 16:11:28 +0100 Is het BAP 1 gen een andere oorzaak van mesothelioom? http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1513945 <p>Uit onderzoek komt naar voren dat mensen met een bepaalde mutatie van het BAP1 gen meer risico op mesothelioom hebben, maar ook langer leven als ze het krijgen. Volgens Carbone kan het BAP1 gen mesothelioom veroorzaken, zonder dat asbestblootstelling heeft plaatsgevonden. Inmiddels wordt dit argument in de Verenigde Staten al in rechtzaken gebruikt door bedrijven die aangeklaagd worden. De verdediging eist dan dat de aanklager, het mesothelioomslachtoffer, op het gen wordt getest. Bron: legalnewsonline, 11 maart 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/03/18/1513945 Wed, 18 Mar 2015 17:08:12 +0100 Asbestboetes bedrijven http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1507509 <p>Na een strijd van twee jaar tot aan de Raad van State moet een schildersbedrijf alsnog ruim 10.000 euro&nbsp;boete betalen voor het overtreden van regels bij het verwijderen van een asbestplaat. Een bedrijf uit Lobith krijgt van de Inspectie SZW een boete van 28.800 euro voor het ongecertificeerd en op onjuiste wijze verwijderen van asbestkozijnen uit een schoolgebouw in Arnhem. Een bedrijf uit Lutjebroek (Noord-Holland) krijgt van de Inspectie SZW 36.000 euro boete&nbsp;voor het&nbsp;op onjuiste wijze verwijderen van asbestdaken. Hierdoor zijn mogelijk werknemers en bewoners aan asbest blootgesteld. Bron: Eindhovens Dagblad, 16 januari 2015, Inspectie SZW, januari en februari 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/03/10/1507509 Tue, 10 Mar 2015 11:20:32 +0100 Schadevergoeding voor vier Spaanse vrouwen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1518028 <p>Een rechtbank uit Madrid houdt voormalig asbestisolatiebedrijf Uralita aansprakelijk voor het overlijden van vier vrouwen die door het wassen van de kleren van hun echtgenoten mesothelioom hebben gekregen en daardoor zijn overleden. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 20 februari 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/03/01/1518028 Sun, 01 Mar 2015 15:16:28 +0100 2500 euro asbestboete voor particulier http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1513929 <p>Een boete van 5000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Die straf kreeg een 54-jarige particulier uit Andelst opgelegd door de economische politierechter in Arnhem. Die achtte bewezen dat de man &nbsp;in november 2013 in Oosterhout zonder vergunning asbest heeft verwijderd en daarbij de gezondheid van derden in gevaar heeft gebracht. De man vertelde de rechter met de beste bedoelingen aan het sloopwerk te zijn begonnen. Hij had zich op internet ge&iuml;nformeerd over asbestverwijdering en meende dat hij &nbsp;als particulier tot 35 vierkante meter zelf mocht verwijderen. Bron: De Gelderlander, 18 februari 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/03/01/1513929 Sun, 01 Mar 2015 15:08:17 +0100 VK: medische kosten niet voor verzekeraar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1485961 <p>Het Britse Hooggerechtshof heeft bepaald dat de behandelingskosten van de National Health Service voor mesothelioom in Wales niet voor rekening van de verzekeraars mag komen. Het parlement van Wales wilde dit verplicht stellen via een wet. In Schotland is een zelfde wetsvoorstel in voorbereiding. Bron: telegraph.co.uk, 9 februari</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/02/20/1485961 Fri, 20 Feb 2015 20:46:24 +0100 Schade en aansprakelijkheid bij asbestbrand http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1475005 <p>Eind vorig jaar kreeg Roermond te maken met de grootste asbestbrand uit de historie. Voor het verhalen van de daarbij gemaakte kosten richt de gemeente zich vaak achteraf op de eigenaar van het afgebrande gebouw. Volgens juriste Yvonne Waterman is dit lastig. De Hoge Raad heeft in diverse uitspraken bepaald dat een opstalbezitter een asbestdak in beginsel niet behoeft te verwijderen; het bezit van een asbestdak is niet onwetmatig of onrechtmatig jegens derden. Hierdoor is een eigenaar waarschijnlijk ook niet aansprakelijk voor de gederfde omzet van de ondernemers, jegens de gemeente voor de saneringskosten noch ten aanzien van toekomstige slachtoffers. De mogelijke brandstichters kunnen wel aansprakelijk zijn voor de schade, maar de kans om deze miljoenenschade op kwajongens of hun ouders te verhalen is in de praktijk verwaarloosbaar gering, aldus Waterman. Bron: asbestenbouw.com, 6 februari 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/02/15/1475005 Sun, 15 Feb 2015 22:13:37 +0100 28.800 euro boete voor onjuiste asbestverwijdering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1475003 <p>De Inspectie SZW heeft &nbsp;een bedrijf uit Lobith een boete opgelegd van 28.800 euro voor het ongecertificeerd en op onjuiste wijze verwijderen van asbestkozijnen uit een schoolgebouw in Arnhem. De werkzaamheden werden door de Inspectie SZW stilgelegd. Uit nader onderzoek van de Inspectie bleek dat het bedrijf tijdens de werkzaamheden wel&nbsp; vermoedens had dat sprake was van asbestverdacht materiaal. Desondanks waren de werkzaamheden gewoon doorgegaan.&nbsp;Bron: Inspectie SZW, 15 januari 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/02/15/1475003 Sun, 15 Feb 2015 22:04:44 +0100 Steun voor ambtenaren bij aansprakelijk stellen gemeente http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1494407 <p>De FNV biedt medewerkers en oud-medewerkers van de gemeente Den Helder hulp aan met een zogeheten &rsquo;stuitingsbrief&rsquo;. Daarin wordt de gemeente op voorhand aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van eventuele asbestbesmetting. Aanleiding zijn recente vondsten van asbest in het stadhuis en bij de sociale dienst. Volgens de FNV bagatelliseert de gemeente de risico&rsquo;s voor de gezondheid. Ook mag de bedrijfsarts van de gemeente geen info over pati&euml;nten doorgeven aan de werkgever, zo meldt de FNV na vragen van verontruste ambtenaren. Bron: Noordhollands Dagblad, 29 januari 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/02/15/1494407 Sun, 15 Feb 2015 17:05:20 +0100 10000 euro boete voor schildersbedrijf http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1486278 <p>Na een strijd van twee jaar tot aan de Raad van State moet een schildersbedrijf alsnog een boete betalen van 10.125 euro voor het overtreden van regels bij het verwijderen van een asbestplaat. Dat blijkt uit een einduitspraak van de Raad van State over de zaak die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twee jaar geleden is aangespannen. Het incident vond plaats in 2012 toen de inspectie constateerde dat een asbesthoudende plaat op een onveilige manier zou zijn verplaatst. Deze handeling zorgde voor een opeenstapeling van in totaal negen overtredingen zoals het onveilig verwijderen, onveilig vervoeren en het onveilig opslaan van asbesthoudend materiaal en het ontbreken van doucheruimten. Bron: Eindhovens Dagblad, 16 januari 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/02/01/1486278 Sun, 01 Feb 2015 09:04:28 +0100 Japanse overheid schikt met asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1494382 <p>De Japanse overheid heeft ingestemd met een schadevergoeding van 270 miljoen yen (ca. 2 miljoen euro) voor 27 voormalige fabrieksarbeiders die door asbestblootstelling ziek zijn geworden. De schikking volgt op een arrest van het Osaka Hooggerechtshof, waarin de overheid aansprakelijk wordt gehouden, omdat deze verzuimd heeft de fabrieken te verplichten een ventilator te installeren. Bron: Jiji Press Ticker Service, 26 december 2014.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/01/15/1494382 Thu, 15 Jan 2015 15:41:41 +0100 Amerikaanse asbestboetes http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1494364 <p>In de staat Washington (VS) hebben twee asbestverwijderingsbedrijven een boete van bijna 380.000 dollar gekregen omdat ze verzuimd hadden een grote hoeveelheid asbest van een sloopterrein te verwijderen, terwijl ze verklaarden dit wel te hebben gedaan. Bron: &nbsp;Lloyd's Asbestos Litigation Reporter, 3 januari 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/01/15/1494364 Thu, 15 Jan 2015 15:28:36 +0100 150.000 euro boete voor weg- en waterbouwbedrijf http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1518416 <p>Een weg- en waterbouwbedrijf heeft gedurende een langere periode graafwerkzaamheden verricht op het terrein van een voormalige vuilstort met asbest in het stortlichaam, waardoor asbest(vezels) op of in de bodem en in de lucht werden gebracht en gevaar voor de gezondheid is ontstaan.&nbsp;Daarbij zijn haar werknemers, andere personen op het terrein en de omgeving op een volstrekt onaanvaardbare manier blootgesteld aan niet-hechtgeboden asbestvezels, en geen van de (onder)aannemers is&nbsp;hiervoor gewaarschuwd. Het bedrijf heeft hierdoor mensen onnodig blootgesteld aan ernstige gezondheidsrisico's alsmede hen mogelijk levenslang angst bezorgd dat zij een dodelijke asbestgerelateerde ziekte kunnen ontwikkelen. De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt het bedrijf voor deze feiten tot een geldboete van 150.000 euro, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Bron: rechtspraak.nl, Rechtbank Oost-Brabant, 23 december 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/01/15/1518416 Thu, 15 Jan 2015 11:12:55 +0100 Transparantie asbesttoezicht verplicht http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1376027 <p>De Raad van Accreditatie moet definitief openheid van zaken geven omtrent asbesttoezicht, aldus een uitspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. De Raad van Accreditatie houdt toezicht op asbestlaboratoria. Dit toezicht onttrekt zich echter volledig aan het blikveld van de burger. Eventuele nalatigheid van de Raad (waardoor bijvoorbeeld&nbsp;projecten onjuist worden vrijgegeven) heeft een&nbsp;groot risico voor de volksgezondheid tot gevolg.&nbsp;Bron: asbestenbouw.com, 1 december 2014.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/12/15/1376027 Mon, 15 Dec 2014 11:53:11 +0100 1500 pond boete voor Britse aannemer http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1376026 <p>Een Britse aannemer kreeg 1500 pond boete&nbsp;ondanks dat hij met twee medewerkers zonder vergunning, noch adequate bescherming asbest uit een garage had verwijderd. Het lijkt erop dat de boetes voor illegale asbestverwijdering in Groot Brittannie momenteel&nbsp;lager liggen dan in Nederland, waar een sloopbedrijf onlangs nog 44.000 euro boete kreeg voor asbestverwijdering zonder de gewenste certificaten. Bron:Health and Safety Executive, 27 november 2014.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/12/15/1376026 Mon, 15 Dec 2014 11:48:27 +0100 Verwarmingsinstallateur niet aansprakelijk wegens verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1375800 <p>Een verwarmingsinstallatiebedrijf is niet aansprakelijk voor de asbestblootstelling bij een oud-werknemer omdat de vordering is verjaard&nbsp;(41 jaar). De in 2011 aan mesothelioom overleden man had van 1956 tot 1970 voor het bedrijf gewerkt.&nbsp;Volgens de kantonrechter Midden Nederland kan het beroep op doorbreking van die verjaring alleen in uitzonderlijke gevallen te worden gehonoreerd. Van een dergelijke uitzondering is in dit geval geen sprake. Daarbij acht de kantonrechter mede van belang dat de werkgever geen asbestproducerend of asbestverwerkend bedrijf was dat zich intensief met asbest of asbestverwerking bezighield (Redactie: de sector waartoe het bedrijf behoort, komt in de top 10 risicosectoren van de databank van het IAS voor). Bron: Rechtbank Midden Nederland, 10 november 2014, nr. 2337592.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/12/10/1375800 Wed, 10 Dec 2014 10:56:10 +0100 Italie: topman Eternit in cassatie vrijgesproken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1375218 <p>Het Italiaanse hof van Cassatie heeft de gevangenisstraf van 18 jaar vernietigd die was uitgesproken tegen de baas van asbestverwerkend bedrijf Eternit, de Zwitser Stephan Schmidheiny. De miljardair, voormalig topman van het asbestverwerkende bedrijf Eternit Zwitserland, werd in 2013 in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel plus 90 miljoen euro schadevergoeding. Hij was schuldig bevonden aan de dood van bijna 3.000 mensen, arbeiders of omwonenden van de fabrieken van Eternit S.pa.a Genua. Allen slachtoffers die ten gevolge van asbestblootstelling zijn overleden. Volgens de procureur is Schmidheiny schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten, maar aangezien de vestiging in Itali&euml; in 1986 was opgedoekt, zijn de feiten verjaard. Volgens de verdediging stond Schmidheiny &nbsp;aan de basis van een herstructurering bij Eternit die precies tot doel had asbest uit de bedrijfsactiviteiten te weren. Bron: Belgisch tijdschrift Knack, 19 november 2014.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/12/03/1375218 Wed, 03 Dec 2014 13:54:22 +0100 Hoge boete voor asbestsanering zonder certificaat http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1372782 <p>Een asbestbedrijf waarvan het certificaat was ingetrokken, is toch doorgegaan met het saneren van asbest. Het bedrijf deed dit onder naam van een ander bedrijf dat wel een certificaat had. Uit onderzoek van de Inspectie SZW en de Omgevingsdienst Rivierenland bleek echter dat het asbestbedrijf met het ingetrokken certificaat de asbestsaneringswerkzaamheden zelf uitvoerde. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van informatie uit diverse Gelderse en Brabantse Omgevingsdiensten. De Inspectie SZW heeft een boete opgelegd van 75.600 euro. Bron: rijksoverheid.nl, 11 november 2014.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/11/25/1372782 Tue, 25 Nov 2014 10:59:47 +0100 Japan: overheid aansprakelijk voor blootstelling in de bouw http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1376022 <p>Begin november oordeelt het District Gerechtshof van Fukuoka, dat de Japanse overheid,&nbsp; aansprakelijk is voor asbestblootstelling in de bouw. De overheid had vanaf 1975 het dragen van beschermende maskers verplicht moeten stellen, maar heeft dat tot 1995 verzuimd. Bron. Japan Economic Newswire, 7 november 2014.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/11/15/1376022 Sat, 15 Nov 2014 11:38:24 +0100 Mesothelioomslachtoffer verliest rechtszaak tegen Rijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1372777 <p>Het Rijk valt niets te verwijten in de zaak van het Vlissingse asbestslachtoffer Klaas Jasperse. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag, waar Jasperse een zaak had aangespannen. Bij hem werd in 2009 mesothelioom&nbsp;vastgesteld. Jaspers werkte jarenlang bij voormalig aluminiumproducent Pechiney waar hij met asbest in aanraking kwam. Volgens de Vlissinger is de staat tekortgeschoten bij het opstellen van de regelgeving en het toezicht houden op de veiligheid van werknemers. De rechtbank heeft hem in het ongelijk gesteld waarbij echter alleen gekeken is&nbsp;naar de periode vanaf 1993. Toen was er inmiddels een verbod op asbest. Gebrek aan toezicht op de situatie bij Pechiney valt de staat niet te verwijten, aldus de rechter. De rechtbank is met het rijk van oordeel dat de overheid niet gelijk kan worden gesteld met een asbestproducent. De Staat heeft de asbest immers niet in het verkeer gebracht. De Staat kan evenmin worden verweten dat hij onrechtmatig heeft gehandeld als bedoeld in artikel 6:175 BW nu hij de gevaarlijke stof asbest waaraan Jasperse &nbsp;is blootgesteld niet beroepsmatig heeft gebruikt of onder zich heeft gehad. Dit brengt mee dat op de vordering in beginsel de twintigjarige verjaringstermijn van toepassing is. Jasperse wilde dat de verjaringstermijn verlengd werd tot 30 jaar voor asbestzaken. Die langere termijn is ingesteld omdat mesothelioom, pas na 30 jaar of langer herkend wordt. Bron: PZC.nl, rechtspraak.nl,&nbsp;rechtbank Den Haag, 10 november 2014.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/11/15/1372777 Sat, 15 Nov 2014 10:49:29 +0100 VK: niet alleen schadevergoeding voor werknemers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1371523 <p>Gebruikers of eigenaren van een locatie waar asbest is verwerkt zijn vanaf nu in Groot Brittannie niet alleen&nbsp;voor hun eigen werknemers maar&nbsp;ook verantwoordelijk voor asbestgerelateerde ziekten bij mensen die het gebouw voor hun werk bezochten. Zo wordt een uitspraak van het Britse Hooggerechtshof ge&iuml;nterpreteerd in voordeel van een chauffeur van een bezorgdienst. De man kreeg mesothelioom omdat hij regelmatig afval afhaalde bij een energiecentrale en daarbij aan asbest was blootgesteld. Bron: Press Association Mediapoint, 22 oktober 2014</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/11/06/1371523 Thu, 06 Nov 2014 15:41:24 +0100 Japanse overheid nalatig in asbestregelgeving http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1371519 <p>Het Japanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat de Japanse overheid tot 1971 heeft verzuimd luchtventilatie in asbestverwerkende fabrieken verplicht te stellen om medewerkers tegen blootstelling te beschermen. Dit terwijl al eind jaren 50 bekend was dat asbest schadelijk was voor de gezondheid. De zaak ging over slachtoffers van de asbestverwerkende industrie in de regio Sennan, kleine en middelgrote fabrieken die materiaal leverden aan met name Defensie, de staal- en auto-industrie en de scheepsbouw. In de jaren 60 en 70 was deze regio verantwoordelijk voor ca. 80% van de totale asbestproductie in Japan.&nbsp;De Japanse regering heeft inmiddels toegezegd een compensatieregeling in te stellen voor arbeiders die ziek zijn geworden doordat ze tussen 1958 en 1971 in asbestverwerkende fabrieken aan asbest zijn blootgesteld. Volgens het Ministerie van Gezondheid zijn sinds 1963 12.555 Japanners&nbsp;overleden ten gevolge van&nbsp;mesothelioom&nbsp;of asbestgerelateerde longkanker. Het jaarlijkse aantal slachtoffers neemt nog steeds toe en zal naar schatting rond 2030 een piek bereiken.&nbsp;Bron: The Japan Times, 9, 15 oktober, The Japan News, 13 oktober 2014,&nbsp;Japan Economic Newswire,&nbsp;21 oktober&nbsp;2014.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/11/06/1371519 Thu, 06 Nov 2014 15:32:46 +0100 VK: juridische kosten niet voor rekening mesothelioomslachtoffer http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1371515 <p>Het Britse Hooggerechtshof heeft bepaald dat de Britse regering het plan om 25% van de schadevergoeding voor mesothelioomslachtoffers voor juridische kosten in te houden voorlopig niet door mag zetten. Het onderzoek naar de gevolgen van dit plan is volgens de rechter niet goed uitgevoerd. Bron: The Guardian, 7 oktober 2014.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/10/15/1371515 Wed, 15 Oct 2014 15:17:13 +0100 Misstanden in Amerikaanse asbestrechtzaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1375189 <p>De juridische afhandeling van rechtzaken ten gevolge van asbestziekten loopt vast in de Verenigde Staten. Dat was &eacute;&eacute;n van de conclusies op een conferentie in San Francisco. Fraude komt regelmatig voor doordat zowel advocaten van slachtoffers als van werkgevers/producenten bewijs achterhouden. Mesothelioom is vanwege de juridische belangen de duurste zoekterm op Google. Asbestrechtzaken hebben duizenden slachtoffers geholpen maar inmiddels ook de kop gekost van ca. 100 bedrijven. Bedrijven die failliet zijn gegaan hebben tientallen fondsen gecreeerd om hun aansprakelijkheid verder af te handelen. Deze trusts hebben een tweede compensatiesysteem gecreeerd dat onafhankelijk van het juridisch circuit opereert. Bron: Huffington Post, 17 september 2014.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/10/03/1375189 Fri, 03 Oct 2014 12:13:07 +0100 Spanje: proportionele aansprakelijkheid bij longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1375217 <p>In hoger beroep is het Hooggerechtshof van Spaans Baskenland in een zaak van een door asbestose en longkanker inmiddels overleden asbestslachtoffer met asbestose en longkanker uitgegaan van proportionele aansprakelijkheid. Een lagere rechter had de nabestaande 50.000 euro schadevergoeding toegekend. Het hof heeft dit bedrag tot een kwart gereduceerd omdat roken ook oorzaak was van de longkanker bij de man. Bron: EFE Newswire, 4 september 2014</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/10/01/1375217 Wed, 01 Oct 2014 13:46:36 +0100 In gevangenis na asbestverwijdering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1259539 <p>Een Britse loodgieter is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 dagen onvoorwaardelijk en twee jaar voorwaardelijk. De man had een 17-jarige jongen ingehuurd om hem onbeschermd te helpen bij het verwijderen en afvoeren van asbest-isolatiemateriaal uit twee boilers. De loodgieter moet voortaan een jaarlijkse medische checkup van de jongen vergoeden. Daarnaast moet hij de eigenaars van het huis 1675 pond betalen voor de ontsmettingskosten van de ruimte waarin de boilers zaten. Bron: Lloyds Asbestos Litigation Reporter, 30 augustus 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/09/10/1259539 Wed, 10 Sep 2014 13:49:55 +0100 Zwitserland verlengt verjaringstermijn tot 30 jaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1258806 <p>In reactie op een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft Zwitserland besloten de absolute verjaringstermijn voor letselschadezaken van 10 tot 30 jaar te verlengen. Terugwerkende kracht geldt alleen voor mensen die op dit moment al ziek zijn. In Nederland is de absolute verjaringsermijn eveneens 30 jaar. Bron: AWP Premium Swiss News, 15 augustus 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/09/10/1258806 Wed, 10 Sep 2014 11:25:31 +0100 Vier mythes over mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1247525 <p>De Amerikaanse letselschade-advocaat Meisenkothen ontkracht in een artikel vier argumenten die door werkgevers en producenten als verweer worden gebruikt in asbestcompensatiezaken. Het gaat om de volgende: (1) chrysotiel (wit)asbest veroorzaakt geen mesothelioom, (2) een flink deel van de mesothelioomgevallen heeft geen aanwijsbare oorzaak, (3) er is een grenswaarde voor&nbsp;asbestblootstelling en (4) het is wetenschappelijk niet mogelijk visueel aan te tonen dat bij schijnbaar niet stoffige mechanische processen (bijv. aanbrengen van remvoeringen) toch zichtbare en onzichtbare hoeveelheden stof vrijkomen. Bron: Meisenkothen, C. (2014).</p><p dir="LTR" align="LEFT">&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/09/08/1247525 Mon, 08 Sep 2014 15:49:35 +0100 Misstanden in Amerikaanse asbestcompensatiezaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1144844 <p>Het ontbreken van een redelijk en effici&euml;nt compensatiesysteem voor asbestslachtoffers heeft in de Verenigde Staten geleid tot misstanden in het recht in de vorm van&nbsp;overcompensatie van sommige slachtoffers, onderbetaling van anderen, enorme vergoedingen voor de advocatuur en eindeloze vertraging van zaken. Tientallen bedrijven kregen daardoor via een beschermingsconstructie&nbsp;uitstel van betaling. Veel documenten in rechtzaken bleven geheim. De mogelijkheid tot geheimhouding is inmiddels gecorrigeerd door&nbsp;een recente uitspraak van een districtsrechter in de zaak tegen maskerproducent Garlock. Volgens rechter Max Cogburn mag het verzegelen van documenten in een rechtzaak alleen als uitzondering&nbsp;gebeuren, niet als regel. Publiek en pers hebben recht op inzage als een zaak een publiek forum als de rechtzaal haalt, aldus de rechter. Bron: businessweek.com, 24 juli 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/08/25/1144844 Mon, 25 Aug 2014 16:05:01 +0100 Verfproducent RPM betaalt 797,5 mln asbestcompensatie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1144768 <p>Verfproducent RPM International is bereid 797,5 mln us-dollar te vergoeden voor asbestgerelateerde claims van slachtoffers die in het verleden asbesthoudende materialen in isolatie en brandwerende toepassingen van dochter Bondex hebben gebruikt. Bron: Bloomberg.com, 28 juli 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/08/25/1144768 Mon, 25 Aug 2014 15:52:36 +0100 Verzekeraar Travelers moet 500 miljoen asbestcompensatie betalen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1144658 <p>Verzekeraar Travelers moet meer dan 500 mln us-dollar compensatie aan asbestslachtoffers betalen in gevolg op&nbsp;een uitspraak van een Amerikaans Hof van Beroep. Het gaat om een schikkingsvoorstel dat voortkomt uit het faillissement in 1980 van John Mansville Corp, destijds een van de grootste leveranciers van asbesthoudende producten. Bron: Bloomberg.com, 22 juli 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/08/25/1144658 Mon, 25 Aug 2014 15:31:47 +0100 Niet aansprakelijk voor incidentele kortdurende asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1291986 <p>Een eind 2012 aan mesothelioom overleden man heeft&nbsp;eind jaren 60 ruim een jaar als timmerman onbeschermd aan de bouw van een flat meegewerkt en is daarbij op een aantal momenten aan asbest blootgesteld. De kantonrechter concludeert dat de asbestblootstelling heeft plaatsgevonden in de periode dat weliswaar bekend werd dat ook een incidentele, kortdurende asbestblootstelling gezondheidsrisico&rsquo;s met zich meebrengt, maar nog niet van een werkgever gevergd kon worden dat zij ter bescherming van de werknemer al veiligheidsmaatregelen nam. Ook indien de aansprakelijkheidsvraag anders had moeten worden beantwoord had de vordering niet kunnen slagen omdat deze is verjaard. Het beroep op verjaring door de werkgever is&nbsp;&nbsp;na weging van de gezichtspunten (Van Hese/De Schelde, 2000) volgens de rechter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Bron: rechtspraak.nl, Rechtbank Midden Nederland, 23 juli 2014, nr. 2721524.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/08/15/1291986 Fri, 15 Aug 2014 12:04:54 +0100 Malta aansprakelijk voor asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,1070225 <p>De Maltese overheid heeft verzuimd 21 arbeiders van een scheepswerf tegen asbestblootstelling te beschermen. Dat oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op 24 juli jl. in de zaak Brincat e.a. vs. Malta. De arbeiders werden tussen 1950 en begin 2000 tientallen jaren aan asbest blootgesteld waardoor zij ziek zijn geworden. Vanaf begin jaren 70 had de Maltese overheid op de hoogte moeten zijn van de risico&rsquo;s van asbest op scheepswerven. De overheid heeft echter tot 2003 nagelaten wetgeving en praktische maatregelen in te voeren die deze arbeiders adequaat hadden kunnen beschermen. Bron: ECHR 232, 24 juli 2014: pressrelease .</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/08/13/1070225 Wed, 13 Aug 2014 16:04:21 +0100 Boze ex dumpt asbest in tuin http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,887005 <p>Na 37 jaar mishandeling en een moeizame echtscheiding was een vrouw (68) het beu dat haar ex zijn afspraken over de sloop van een schuur niet nakwam. Ze vroeg een even oude hulpvaardige dorpsgenoot het hok te slopen en het asbesthoudende afval bij haar ex op het erf te storten. Bij de rechter moesten ze zich verantwoorden voor illegale afvaldumping. Die legde aan beide verdachten 750 euro boete op waarvan 500 voorwaardelijk. Ook moeten ze 200 euro schade vergoeden. Bron: Leeuwarder Courant, 20 juni 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/07/01/887005 Tue, 01 Jul 2014 13:45:21 +0100 Vrijspraak sloper van vermeend asbestdelict http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,886995 <p>De politierechter heeft een schrootverwerker en sloopbedrijf in Groningen vrijgesproken van overtreding van milieuregels. Het bedrijf lag daarover jaren in de clinch met de overheid.&nbsp;Het Openbaar Ministerie eiste deze week 5000 euro boete voor de afvoer van licht asbesthoudend materiaal dat vrijkwam bij de sloop van treinstellen. De rechter oordeelde dat een overtreding niet is vastgesteld. Het bedrijf sloopte oude treinstellen volgens de regels van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Nederlandse Spoorwegen (NS) wil de 3600 treinstellen in Groningen laten slopen. In een deel van de coating van de treinstellen zat een kleine hoeveelheid asbest. Wetend hoe gevoelig asbest ligt, liet het bedrijf uitgebreid onderzoek doen en een sloopplan maken dat aan alle voorwaarden voldeed. Bron: Dagblad van het Noorden 21 juni 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/07/01/886995 Tue, 01 Jul 2014 13:42:12 +0100 Hof Den Bosch: aannemersbedrijf niet aansprakelijk voor blootstelling na 1980 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,807247 In hoger beroep wijst Hof Den Bosch een vordering tegen een klein aannemersbedrijf af.<br/>Een weduwe vordert schadevergoeding van de ex-werkgever van haar man omdat hij na 1980 als uitvoerder aan asbest zou zijn blootgesteld en daardoor in 2009 aan mesothelioom is overleden. Onder verwijzing naar het proefschrift van dr. Stumphius en tal van arresten, stelt zij dat vanaf 1969 algemeen werd aangenomen dat de blootstelling aan asbest het risico van kanker met zich bracht en dat iedere werkgever in Nederland daarvan vanaf toen op de hoogte moet worden geacht. Hof Den Bosch is het daarmee oneens. Het proefschrift van dr. Stumphiums die arts was bij een grote scheepswerf, mag niet zonder meer bekend worden verondersteld in andere branches. Ondanks een stortvloed van stellingen en verwijzingen van naar wetenschap en jurisprudentie, ontbreekt het aan concreetheid waarom in dit geval het aannemersbedrijf een verwijt kan worden gemaakt. Met name is onvoldoende ingegaan op het verweer van de werkgever dat zij vanaf 1975 geen asbesthoudende dakplaten meer heeft gebruikt en dat zij vanaf medio jaren 70 gespecialiseerde bedrijven inschakelde om de dakbedekking te verzorgen. Bron: rechtspraak.nl, Hof Den Bosch, 27 mei 2014, nr. HD 200.110.667 02. <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2014/06/19/807247 Thu, 19 Jun 2014 11:29:39 +0100 Busbedrijf niet aansprakelijk voor wit asbest tot begin jaren 80 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,803108 Een buschauffeur is bij zijn werkgever, een busbedrijf, tot begin jaren 80 aan wit asbest blootgesteld en aan mesothelioom overleden. De kantonrechter komt tot het oordeel dat de werkgever geen verwijt treft dat zij geen specifieke maatregelen heeft getroffen die erop gericht waren de door wit asbest veroorzaakte ziekte maligne mesothelioom te voorkomen. Uit de door partijen overlegde publicaties volgt dat in de jaren zeventig en tachtig een wetenschappelijke discussie gaande was over de gevaren van de verschillende soorten asbest. Naar het oordeel van de kantonrechter dient aangenomen te worden dat de Nederlandse overheid in de in deze zaak relevante periode weinig maatregelen heeft getroffen om te beschermen tegen de gevaren van wit asbest. Die terughoudendheid is temeer van belang nu de werkgevers geen producent of (directe) verwerker van asbest is. Bron: rechtspraak.nl, 27 mei 2014, kantonrechter Noord-Nederland, nr. KL-2170818- CV EXPL 13-4739 E. Instituut Asbestslachtoffers/2014/06/18/803108 Wed, 18 Jun 2014 08:26:15 +0100 Ton compensatie voor huurders asbestpand http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,887049 <p>De tijdelijke huurders en gebruikers van een aantal panden in Veenendaal hebben ruim 124.000 euro aan schadevergoeding ontvangen van de eigenaar, de gemeente Veenendaal. In de panden werd begin november 2012 asbest aangetroffen. Na de vondst, gingen de panden direct op slot. De verschillende huurders konden niet meer bij hun spullen. Een door de gemeente ingeschakelde organisatie heeft een deel van de opgeslagen goederen gesaneerd. Waar mogelijk kregen eigenaren deze goederen terug. De gemeente heeft bijna 300.000 euro moeten uitgeven aan de afwikkeling van de kwestie. Veenendaal geeft naar aanleiding van het incident aan niet meer zelf panden te willen verhuren, maar enkel te werken met een leegstandsbeheerder. Bron: De Gelderlander, 11 juni 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/06/15/887049 Sun, 15 Jun 2014 14:07:14 +0100 Japanse criteria asbestgerelateerde longkanker onredelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,787915 Het Gerechtshof van het Japanse district Kobe vindt dat een locale autoriteit onterecht een aanvraag voor schadevergoeding van een man met asbestgerelateerde longkanker heeft afgewezen. De door de overheid toegepaste criteria zijn volgens het hof in deze zaak onredelijk. Die criteria zijn: minimaal 10 jaar een asbestrisicoberoep en de longen moeten 5000 asbestvezels per gram bevatten. De 60-jarige man had sinds 1967 als timmerman in de bouw gewerkt, maar zijn longen bevatten slechts 918 asbestvezels per gram weefsel. Het hof beoordeelt dit laatste criterium als onredelijk omdat de man asbestsoorten had ingeademd die niet makkelijk asbestdeeltjes in de long vormen. Verder was de 918 gram die wel gevonden is veel hoger dan gemiddeld in de bevolking voorkomt. Bron: Mainichi Japan, 13 mei 2014. Instituut Asbestslachtoffers/2014/06/01/787915 Sun, 01 Jun 2014 17:28:24 +0100 Hof Arnhem: onvoldoende bewijs voor blootstelling bij scheepsbouwer na 1977 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,807193 In vervolg op een uitspraak van 7 juni 2013 oordeelt Hof Arnhem dat de nabestaanden er niet in geslaagd zijn te bewijzen dat een man daadwerkelijk na 13 juli 1977 bij een ex-scheepsbouwer aan asbest blootgesteld is geweest. Ten aanzien van het ontstaan van mesothelioom oordeelt het hof dat aangenomen kan worden dat dit is te wijten aan blootstelling aan asbest. Anders dan de werkgever bepleit, is de mate en duur van de blootstelling niet van belang voor het al dan niet toepassen van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel op situaties van mesothelioom. Wel kan gesteld worden dat naarmate de blootstelling intensiever is en langer duurt, de kans op overlijden daardoor toeneemt. Aan de Asbestkaart kent het hof bij de bewijswaardering zeker gewicht toe, naast andere bewijsmiddelen. In een concreet geval kan de classificering op de Asbestkaart de balans in het voordeel van een van partijen doen uitvallen. Het feit dat in een deel van de relevante periode volgens de Asbestkaart sprake is geweest van een goede kans op blootstelling, is echter onvoldoende nu ander overtuigend bewijsmateriaal ontbreekt of is geneutraliseerd. Bron: rechtspraak.nl, Hof Arnhem-Leeuwarden, 25 maart 2014, nr. 200.104.783-01. Instituut Asbestslachtoffers/2014/05/19/807193 Mon, 19 May 2014 11:08:19 +0100 Hof Den Bosch: Bouwbedrijf aansprakelijk voor wit asbest 1977-78 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,807131 Een ten gevolge van mesothelioom overleden man is rond 1977-78 gedurende 4 à 5 uur betrokken geweest bij het leggen van (chrysotiel -wit asbest- bevattende) golfplaten op het dak van een loods. Het gerechtshof Den Bosch oordeelt de werkgever aansprakelijk voor de blootstelling. Dit ondanks dat niet aangenomen kan worden dat in de periode van eind 1977 tot en met januari 1978 een klein bouwbedrijf bekend hoorde te zijn met de specifieke gevaren van wit asbest, te weten dat elke relevante blootstelling aan asbeststofvezels - zonder drempelwaarde - het gevaar van het ontstaan van mesothelioom met zich kon brengen. Uitgangspunt is echter dat het bouwbedrijf destijds niet wist, noch behoorde te weten, dat de onderhavige platen slechts wit asbest bevatten. Op grond van de omstandigheid dat de werkgever wist dat met asbestplaten werd gewerkt en ook wist, althans had moeten weten, dat inademing van asbestvezels tot asbestose/longkanker kan leiden, heeft deze ten onrechte nagelaten veiligheidsmaatregelen te nemen ter voorkoming van asbestose/longkanker. Bron: rechtspraak.nl, Hof Den Bosch: nr.HD 200.042.868-01, 11 maart 2014. <br/>Toelichting: met name bij het zagen van asbestcementplaten laten studies zien dat de blootstelling tijdens het zagen fors hoger kunnen zijn geweest dan de toen geldende grens/MAC-waarde van 2 vezels/ml en dat overschrijding van deze MAC-waarde ook relevant kon zijn voor werknemers die zich in de directe nabijheid van deze zaagwerkzaamheden bevonden. Bij andere taken rondom de werkzaamheden zoals relevant voor deze expertise was de blootstelling lager. Instituut Asbestslachtoffers/2014/05/19/807131 Mon, 19 May 2014 10:45:15 +0100 Geschil gemeente met school over asbestsaneringskosten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,800528 De gemeente Stede Broec en de leiding van het Martinuscollege leggen een geschil over een rekening van 4,5 miljoen euro voor asbestsaneringskosten van de school aan de rechter voor. Vanwege asbestvondsten moest de middelbare school in Grootebroek vanaf augustus 2011 een half jaar dicht. De leerlingen moesten worden ondergebracht in noodlokalen in Grootebroek. En in kantoorruimtes in Hoorn, waar ze dagelijks met bussen heen worden gebracht. Dit kostte samen met de sanering van het asbest totaal 4,5 miljoen. Stede Broec schoot dit geld voor om een snelle oplossing mogelijk te maken. De leerlingen mochten immers niet de dupe van het asbest worden. Later zou de vraag beantwoord moeten worden wie voor de kosten moest opdraaien. Hier zijn beide partijen niet uitgekomen. Bron: Noordhollands Dagblad, 6 mei 2014. Instituut Asbestslachtoffers/2014/05/15/800528 Thu, 15 May 2014 14:54:20 +0100 Asbestclaims wegens angst http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,802993 Tien medewerkers van de Franse farmaceut Sanofi vorderen via de rechter elk 30.000 euro compensatie voor de angst die hun blootstelling aan asbest heeft veroorzaakt. De farmaceut erkent dat die blootstelling lang geleden, rond 1975 heeft plaatsgevonden. Dit was echter een periode waarin alle fabrieken nog met asbest werkten. Aangezien de latentietijd volgens Sanofi tussen de 20 en 40 jaar ligt, lopen de werknemers nu vrijwel geen risico meer. De uitspraak wordt rond 11 juli verwacht. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 28 april 2014. Instituut Asbestslachtoffers/2014/05/15/802993 Thu, 15 May 2014 07:34:56 +0100 Nedstaal mag asbestproef doen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,744243 Staalverwerkingsbedrijf Nedstaal in Alblasserdam mag een proef doen met het omsmelten van asbesthoudend schroot. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag bepaald. Nedstaal wil deze zomer al starten met de proef. Het staalbedrijf had toestemming voor de proef gekregen van de Provincie Zuid-Holland, op advies van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Tegen dat besluit werd door het aktiecomite Asbest Nedstaal Nee en de colleges van B&W van Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht beroep aangetekend. De Haagse rechtbank heeft de bezwaren nu afgewezen. Bron: rechtbank Den Haag, 14 april 2014, SGR 13/8712 en 13/8715. Instituut Asbestslachtoffers/2014/05/07/744243 Wed, 07 May 2014 14:42:06 +0100 Kamervragen arrest Europees Hof verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,742008 In antwoord op SP-kamervragen meldt Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) dat de Nederlandse wet- en regelgeving in tegenstelling tot de Zwitserse wel in overeenstemming is met de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over de verjaringstermijn van civiele vorderingen van asbestslachtoffers en de toegang tot het recht. In Nederland geldt een langere verjaringstermijn en geldt vanaf 2004 een speciale regeling voor verborgen personenschade. Verder heeft de Hoge Raad gezichtspunten opgesteld aan de hand waarvan kan worden bepaald of een beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarnaast bestaat in Nederland het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS biedt asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose die geen schadevergoeding kunnen krijgen in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een financiele tegemoetkoming op basis van de Regeling TAS of TNS. Doordat de regeling voorziet in een voorschot, kunnen het slachtoffer en diens nabestaanden op korte termijn na ontdekking van de asbestgerelateerde schade over een uitkering beschikken. Dit voorschot hoeft niet te worden terugbetaald als geen schadevergoeding wordt verkregen. Het IAS bemiddelt daarnaast tussen het slachtoffer en de door hem aansprakelijk gestelde (ex-) werkgever over het betalen van een schadevergoeding. Bron: IAS Nieuws, 11 maart, Rijksoverheid.nl, 2 mei. Instituut Asbestslachtoffers/2014/05/05/742008 Mon, 05 May 2014 14:41:27 +0100 Nieuwe kijk op verjaring door Europees Hof http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,701884 In een voorlopig arrest oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak Moor/Zwitserland dat de verjaringstermijn van 10 jaar die Zwitserland bij mesothelioomclaims aanhoudt, verhindert dat slachtoffers hun recht kunnen halen. Dit omdat zij niet konden weten dat zij ziek zouden worden. De vraag is welke gevolgen een en ander voor de Nederlandse situatie zou kunnen hebben. De verjaringstermijn is in Nederland 30 jaar. Bron: EHRM, 11 maart 2014. Instituut Asbestslachtoffers/2014/03/26/701884 Wed, 26 Mar 2014 16:56:19 +0100 Bouwbedrijf aansprakelijk voor korte blootstelling werknemer jaren 70 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,701365 In hoger beroep oordeelt het Hof Den Bosch een bouwbedrijf aansprakelijk voor de ziekte mesothelioom bij een werknemer die in 1977/78 gedurende 4 a 5 uur onbeschermd chrysotiel (wit) asbesthoudende golfplaten had gezaagd. Voor het ontstaan van mesothelioom is, anders dan voor asbestose, niet nodig dat er sprake is van een langdurige blootstelling aan de inademing van asbeststof. Ten tijde van de blootstelling stond het risico van chrysotiel (wit) asbest nog ter discussie. Daarom treft het bouwbedrijf geen verwijt dat zij geen specifieke maatregelen had getroffen die erop gericht waren om door wit asbest veroorzaakte gezondheidsschade te voorkomen.Uitgangspunt is echter dan dat het bouwbedrijf destijds niet wist, noch behoorde te weten, dat de onderhavige platen slechts wit asbest bevatten, dat de geringste inademing daarvan mesothelioom kon veroorzaken en ook niet wist dat het risico van asbestose/longkanker in casu niet speelde. Het bouwbedrijf wist echter wel dat met asbestcementplaten werd gewerkt en wist ook, althans had destijds behoren te weten, dat inademing van asbestvezels tot asbestose/longkanker kan leiden. Bron: rechtspraak.nl; Hof Den Bosch, 11 maart 2014, zaaknr. HD 200.042.868-01.<br/> Instituut Asbestslachtoffers/2014/03/26/701365 Wed, 26 Mar 2014 08:27:59 +0100 Amerikaanse maskerproducent bijna failliet door asbestclaims http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,699352 Asbestslachtoffers vroegen de faillissementsrechter in de staat North Carolina producent adembeschermingsmaskers Garlock te veroordelen tot het betalen van 1,2 miljard dollar schadevergoeding voor asbestslachtoffers. Dit bedrag was gebaseerd op het gemiddelde dat de producent de afgelopen jaren voor claims had moeten uitbetalen. De rechter oordeelde echter dat 125 miljoen voldoende is. Uit nader onderzoek van 15 eerder afgehandelde claims bleek dat deze slachtoffers tegenover Garlock verklaard hadden nergens anders aan asbest te zijn blootgesteld, maar na afronding van hun zaak ook claims ingediend hadden bij andere astbestcompensatiefondsen. De rechter oordeelde ook dat de producten van Garlock relatief minder schadelijk waren dan de asbest die in de isolatie was gebruikt. De eerder toegekende vergoedingen waren daarom te hoog volgens de rechter. Bron: North Carolina Lawyers Weekly, 6 februari 2014. Instituut Asbestslachtoffers/2014/02/24/699352 Mon, 24 Feb 2014 17:21:37 +0100 Amerikaanse misstanden in longkankerclaims http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,692002 Een opinie-artikel in de New York Times beschrijft de Amerikaanse misstanden in compensatieclaims ten gevolge van asbestblootstelling. Als belangrijkst voorbeeld signaleert de auteur het toenemende aantal claims van longkankerpatienten die stellen dat hun ziekte door asbestblootstelling komt, terwijl ze nog rookten op het moment dat al lang bekend was dat roken gevaarlijk was. Volgens de auteur is de relatie tussen asbestblootstelling en longkanker nog helemaal niet duidelijk. Desondanks vormen asbestgerelateerde longkankerclaims, volgens een ander artikel een nieuwe bedreiging voor verzekeraars, ook wel de derde golf genoemd. De eerste golf bestond uit mensen die in de asbestindustrie direct met asbest hadden gewerkt, de tweede golf uit mensen die beroepsmatig regelmatig met asbest in contact kwamen, bijvoorbeeld als loodgieter of timmerman. In 2012 hebben de verzekeraars door longkankerclaims 12% meer verlies geleden dan in 2011. Bron: New York Times, 3 december 2013, Class Action Reporter, 30 december 2013, Lloyd’s Asbestos Litigation Reporter, 13 februari 2014. Instituut Asbestslachtoffers/2014/02/18/692002 Tue, 18 Feb 2014 15:15:36 +0100 34.000 euro boete voor blootstelling aan asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,691952 Een technisch installatiebureau moet van de Groningse bestuursrechter. een boete van ruim 34.000 euro betalen, omdat medewerkers van dat bedrijf in 2012 aan asbest zijn blootgesteld. Bij werkzaamheden in een gebouw viel een plaat met asbest naar beneden. Het personeel dat is blootgesteld heeft volgens de rechter een verhoogd risico op kanker. Het bedrijf in Roden had volgens de rechter kunnen weten dat er asbest in het gebouw zat omdat het pand dateert uit de zeventiger jaren. Bron: rtvdrenthel.nl, 13 februari 2014<br/> Instituut Asbestslachtoffers/2014/02/18/691952 Tue, 18 Feb 2014 14:18:08 +0100 Asbest, toezicht en handhaving http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,673395 Het boek Asbest, Toezicht en Handhaving biedt een juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving. De tweede, herziene druk geeft een overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle (nieuwe) relevante jurisprudentie. Bron: Huijbregts, P.A. & Segers (2014). Berghauserpont.nl, tweede druk. Instituut Asbestslachtoffers/2014/01/29/673395 Wed, 29 Jan 2014 17:09:54 +0100 Amerikaanse misstanden in asbestcompensatieclaims http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,692106 Garlock, een producent van adembeschermingsmaskers was ten gevolge van asbestcompensatieclaims bijna failliet, maar een Amerikaanse rechter heeft dit voorkomen. De rechter oordeelde het asbestrisico van de maskers laag in verhouding tot het aantal en de hoogte van de schadevergoedingen die het bedrijf eerder had toegekend en gaf het bedrijf toestemming diepgaand onderzoek te doen naar 15 claims die in zo'n schadevergoeding hadden geresulteerd. Het waren claims waarin de slachtoffers hadden gesteld alleen bij Garlock aan asbest te zijn blootgesteld. Uit het onderzoek kwam echter naar voren dat de slachtoffers na ontvangst van hun schadevergoeding vorderingen bij een dozijn andere asbestcompensatietrustfondsen hadden ingediend. Dit patroon kwam in elk van de 15 dossiers naar voren. Bron: The New York Times, 14 januari 2014 Instituut Asbestslachtoffers/2014/01/18/692106 Sat, 18 Jan 2014 16:57:14 +0100 Japanse overheid aansprakelijk voor asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,700643 Het Osaka Hooggerechtshof houdt de Japanse overheid aansprakelijk voor de asbestziekten bij 58 fabrieksarbeiders, omdat de overheid verzuimd heeft deze arbeiders tegen asbest te beschermen. In totaal is hen 340 miljoen yen (ca. 2,4 miljoen euro) schadevergoeding toegekend. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 25 december 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2014/01/15/700643 Wed, 15 Jan 2014 19:06:10 +0100 Beroep op verjaring slaagt gedeeltelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,669947 Een man is als scheepsbouwer aan asbest blootgesteld en aan mesothelioom overleden. Zijn nabestaanden houden de ex-werkgever, een scheepswerf aansprakelijk waar hij van 1957 tot 1959 en van 1980 tot 1985 heeft gewerkt. Na weging van de gezichtspunten (arrest Hese/De Schelde, 2000) oordeelt het Gerechtshof Arnhem in hoger beroep dat het beroep van de werkgever op verjaring slaagt voor zover het betrekking heeft op blootstelling aan asbest gedurende de eerste periode van het dienstverband van [X], de jaren 1957 – 1959. Voor wat betreft de tweede periode, de jaren 1974 – 1985, slaagt het beroep indien, wanneer in die periode sprake is geweest van blootstelling, deze blootstelling vanaf 13 juli 1977, het moment van verjaring, was geeindigd. Het hof stelt daarbij voorop dat vaststelling van mogelijke asbestblootstelling van de man onvoldoende bewijs is. De nabestaanden dienen te bewijzen dat de man daadwerkelijk na 13 juli 1977 bij de werkgever aan asbest blootgesteld s geweest. Verder betekent het enkele feit dat een werkgever aansprakelijk is op grond van artikel 7:685 BW niet dat hem per definitie een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 26 november 2013: nr. 200.104.783-01. Instituut Asbestslachtoffers/2013/12/16/669947 Mon, 16 Dec 2013 13:29:28 +0100 Projectontwikkelaar krijgt geen dwangsom voor asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,669942 Een projectontwikkelaar hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen aan de provincie voor asbestverontreiniging. Dat zegde de provincie toe tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag. Met de dwangsom van maximaal 40.000 euro wilde de provincie Drenthe de man dwingen asbestpuin achter een boerderij aan de Hoofdstraat weg te halen. De projectontwikkelaar wil wel saneren maar pas als hij woningen gaat bouwen op het perceel. Bron: rtvdrenthe.nl, 27 november 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/12/01/669942 Sun, 01 Dec 2013 13:16:38 +0100 Eerste asbestclaim tegen staat http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,664873 Voor het eerst heeft iemand met mesothelioom de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor zijn dodelijke ziekte. De 58-jarige man vindt dat de overheid nalatig is geweest in de bescherming tegen de risico s van asbest, schrijft Trouw. De man werkte ruim dertig jaar in de aluminium-industrie in Vlissingen. Tussen 1977 en 1984 werkte hij vrijwel dagelijks met asbest. In 2009 bleek hij mesothelioom te hebben. Van zijn werkgever kreeg hij volgens de krant geen beschermingsmiddelen of extra voorlichting. De ex-werkgever erkende aansprakelijkheid, maar ging in 2011 failliet. Door het faillissement liep de man de doorbetaling van zijn salaris mis en kreeg hij een aanzienlijk lagere uitkering. Met zijn advocaat Bob Ruers heeft hij nu ook de staat aansprakelijk gesteld. De man dient een schadeclaim in wegens onvoldoende wetgeving, toezicht en handhaving in het asbestdossier. De overheid zou hebben verzuimd maatregelen te nemen om werknemers te beschermen: pas in 1993 werd het gebruik van asbest verboden, terwijl de risico s van asbest al veertig jaar bekend waren. Onder druk van de lobby van de asbestindustrie zou de overheid zich te afwachtend hebben opgesteld. Michiel van Emmerik, hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden, ziet de zaak niet als kansloos. Van Emmerik is deskundige op het gebied van overheidsaansprakelijkheid voor schending van mensenrechten. Van belang is of de overheid op de hoogte was of had moeten zijn van het levensgevaar van asbest. Het Hof in Straatsburg oordeelde eerder in een andere zaak dat overheden preventief moeten optreden als zij een concrete aanwijzing hebben dat een levensbedreigende situatie kan ontstaan, die het recht op leven acuut in gevaar kan brengen. Bij overtreding kunnen volgens het Europese hof overheden in beginsel zelfs in aanmerking komen voor strafrechtelijke vervolging. Bron: Trouw 13 en 14 november 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/11/15/664873 Fri, 15 Nov 2013 16:10:03 +0100 Gemeente ging te ver in asbestzaak http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,669513 De gemeente Emmen is bij het afsluiten van de servicekasten in de Vissersflat in Emmen vanwege asbest een stap te ver gegaan, door woonstichting Lefier te sommeren de asbest direct te laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Dat concludeert de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften. Lefier had bezwaar gemaakt tegen de opgelegde bestuursdwang. De commissie stelt dat volstaan was door de kasten direct af te sluiten om elk risico voor gevaar voor de gezondheid te vermijden. Dat had in overleg tussen gemeente en Lefier opgepakt kunnen worden. Bron: Emmen.nu, 6 november 2013 Instituut Asbestslachtoffers/2013/11/11/669513 Mon, 11 Nov 2013 15:02:03 +0100 Kent asbestsigaret oorzaak mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,669475 Een Amerikaanse rechtbank houdt de producent van Kent sigaretten en de producent van de filter elk voor 22% aansprakelijk voor de ziekte mesothelioom bij een man uit Florida. Van 1952 tot 1956 had de man Kent sigaretten met asbesthoudend filter gerookt. De producent van de filter is ook voor 22% aansprakelijk. Bron: Asbestos HUB/Newstex, 30 september 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/10/11/669475 Fri, 11 Oct 2013 13:21:51 +0100 Asbestcompensatie voor huurder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,658073 Onder dreiging van een kort geding heeft woningcorporatie Talis een voorschot op een schadevergoeding betaald aan een huurder van een huis waarin hoge concentraties asbest zijn aangetroffen. De huurder wilde via een kort geding een voorschot van enkele duizenden euro's op de schadevergoeding die hij van Talis verwacht, omdat er bruin asbest zat in zijn huurhuis. Hij waarschuwde in september 2012 woningcorporatie Talis omdat hij vermoedde dat er asbest zat in zijn woning. Na inspectie mocht het gezin met twee kinderen de woning niet meer betreden.Bron: De Gelderlander, 22 augustus 2013<br/><br/> Instituut Asbestslachtoffers/2013/09/01/658073 Sun, 01 Sep 2013 18:06:07 +0100 1 miljoen euro voor Italiaanse asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,658368 Een rechter in de Italiaanse region Lombardije heeft in een zaak tegen voormalig asbestcementverwerker Fibronit meer dan een miljoen euro schadevergoeding toegekend aan totaal 132 slachtoffers van de fabriek. Twee voormalig directeuren zijn veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor doodslag en milieuschade. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 28 juli 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/08/15/658368 Thu, 15 Aug 2013 07:03:54 +0100 Asbestdwangsom gemeente stok achter de deur http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,653634 De rechtbank oordeelt dat de gemeente Hoogerveen correct heeft gehandeld door tegen een agrarier op te treden en 10.000 euro van hem te vorderen. De gemeente legde het werk aan zijn kalverstal onder dreiging van een dwangsom stil omdat een vergunning voor de verwijdering van asbestplaten ontbrak. Ook was er geen erkende asbestverwijderaar die de klus klaarde. De dwangsom wordt inbaar als de agrarier de asbest niet voor januari 2014 correct heeft verwijderd. Bron: Dagblad van het Noorden. Instituut Asbestslachtoffers/2013/08/01/653634 Thu, 01 Aug 2013 13:03:40 +0100 Ontwikkeling rechtspraak niet-loondienstgerelateerde asbestschade http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,651653 Vloemans en Van den Heuvel bespreken in een vervolgartikel in AV&S de ontwikkeling in de rechtspraak ten aanzien van niet-loondienstgerelateerde asbestschade sinds 2008. Conclusie is dat particulieren met personen- of overlijdensschade in de rechtspraak tegemoet worden gekomen. Dat blijkt o.a. uit de onwil om een beroep op verjaring toe te staan, en uit verhoging van de vaststelling van de zorgvuldigheidsnorm waaraan asbestproducenten en leveranciers moeten voldoen. Deze norm lijkt steeds iets verder verhoogd te worden, onder meer door het vervroegen van het tijdstip waarop de aansprakelijk gestelde partijen zich bewust hadden moeten zijn van de mogelijke gevaren van asbest. Het zullen, volgens de auteurs, voornamelijk alleen nog kleinere bedrijven zijn, die niet op reguliere basis met asbest werkten en/of waar kennis over de gevaren van asbest aantoonbaar nog niet aanwezig was in de betrokken periode, die kans maken op een geslaagd verweer tegen asbestclaims. Bron: Vloemans, N. & Van den Heuvel, A. (2013). Kroniek aansprakelijkheid voor niet-loondienstgerelateerde asbestschade, AV&S, afl. 3, juni 2013, p. 96-110. Instituut Asbestslachtoffers/2013/07/02/651653 Tue, 02 Jul 2013 14:51:22 +0100 Proefschrift asbest, gezondheid en veiligheid http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,651641 Op 13 mei promoveerde Evelien de Kezel op de thema’s asbest, gezondheid en veiligheid bij de Faculteit Rechten aan de Universiteit Utrecht. In haar proefschrift concludeert zij o.a. dat het aansprakelijkheidsrecht heeft laten zien op een flexibele manier te kunnen inspelen op maatschappelijke verwachtingen omtrent de vergoedbaarheid van gezondheidsschade uit sociale risico s. De asbestkwestie heeft echter ook geillustreerd dat een te flexibele inzet van het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem de schadelast voor bepaalde groepen binnen de samenleving moeilijk controleerbaar kan maken. Bron: Universiteit Utrecht, 13 mei 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/07/02/651641 Tue, 02 Jul 2013 14:07:47 +0100 Hoge Raad: werkgeversaansprakelijkheid bij gezondheidsschade http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,651267 De Hoge Raad vernietigt een arrest van het hof Amsterdam, waarin een werkgever aansprakelijk wordt geacht voor de gevolgen van long- en blaaskanker van een werknemer (onderhoudsschilder). De Hoge Raad oordeelt dat het hof zich teveel heeft laten leiden door een vermoeden van een verband tussen ziekte en werkomstandigheden terwijl dit verband te onzeker is. Verder oordeelt de Raad dat het oordeel van het hof dat de werkgever rekening had moeten houden met de gevaren verbonden aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen ontoereikend is voor het oordeel dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden. Het hof heeft nagelaten te vermelden welke zorgplicht de werkgever heeft geschonden. Bron: Stichting PIV, 7 juni 2013, Hoge Raad arrest BZ1721 d.d. 7 juni 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/06/27/651267 Thu, 27 Jun 2013 13:36:46 +0100 Zwaardere straf voor oud-bestuurder Eternit Italie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,649612 De Zwitserse oud-topman van asbestverwerker Eternit in Turijn Stephan Schmidheiny is door het hof van beroep in Turijn veroordeeld tot een zwaardere straf in het zogenaamde 'Eternit-proces'. Hij kreeg 18 jaar celstraf, in plaats van de 16 jaar in eerste aanleg. De rechter achtte bewezen dat meer dan 2000 mensen zijn overleden, doordat Schmidheiny (65) onvoldoende oog had voor de gevaren van asbest. Bovendien heeft hij de veiligheidsregels geschonden. Hij was van 1976 tot 1986 een belangrijke aandeelhouder van Eternit Italie. De Belgische baron Louis de Cartier de Marchienne was ook een beschuldigde, maar overleed kort geleden. Hierdoor werd ook de gerechterlijke procedure tegen hem automatisch beeindigd. De Cartier de Marchienne was aandeelhouder en bestuurder van Eternit Italie begin jaren zeventig. Het hof kende de Italiaanse gemeente Casale Monferrato, waar Eternit zijn belangrijkste fabriek had en en veel asbestslachtoffers zijn, een schadevergoeding toe van 30,9 miljoen euro, en de regio Piemonte 20 miljoen euro. Eternit Turijn ging in 1986 failliet. Bron: ANP, Het Laatste Nieuws, 3 juni 2013<br/> Instituut Asbestslachtoffers/2013/06/11/649612 Tue, 11 Jun 2013 12:32:11 +0100 Forse schadeclaims na haastige asbestsanering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,649520 De verbouwing van de Albert Heijn in een winkelcentrum in Veenendaal zou in een weekend moeten worden afgerond. Uiteindelijk duurde het maanden voordat Albert Heijn en omringende winkels weer open konden. Oorzaak: ernstige asbestbesmetting. Begin 2013 oordeelde de rechter dat zowel huurder Ahold als gebouweigenaar ING aansprakelijk zijn. Beide partijen draaien nu op voor de geleden schade. Voor sommige betrokken winkeliers was dat te laat: zij zijn failliet gegaan door het gemis aan omzet gedurende 3 maanden. Bron: Inspectie SZW Nieuwsbrief Asbest, 30 mei 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/06/10/649520 Mon, 10 Jun 2013 15:07:03 +0100 Eternit Israel aansprakelijk voor vervuiling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,649481 Voormalig asbestverwerker Eitanit Construction Products moet de helft van de kosten betalen om de asbestvervuiling in Noord Israel te verwijderen. Dit bevestigt het Israelische Hooggerechtshof in hoger beroep en volgt daar mee het principe dat de vervuiler moet betalen. Eitanit had gesteld dat het bedrijf niet de werkelijke vervuiler was en dat het niet correct was het bedrijf zonder bewijs aansprakelijk te houden en andere partijen daarvan uit te sluiten. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 20 mei 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/06/01/649481 Sat, 01 Jun 2013 12:29:05 +0100 Polen mocht asbestschip weigeren http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,641150 Woningbouwcorporatie Woonbron krijgt geen 40 miljoen euro schadevergoeding van de Poolse overheid. Woonbron had de claim ingediend omdat Polen de oplevering van het cruiseschip SS Rotterdam fors had vertraagd, maar het Europese Hof in Straatsburg wees de claim af. Dat meldde een woordvoerder naar aanleiding van een bericht in het Financieele Dagblad. <br /><p> Het schip lag in 2006 in de haven van de Poolse stad Gdansk, waar het opgeknapt zou worden. Het schip bleek echter vol met asbest te zitten, moest vertrekken en mocht vervolgens niet terugkeren. Dat laatste was wel de afspraak met de Polen. Het werd vervolgens in Duitsland opgeknapt. Bron: ANP, 22 maart 2013 </p> Instituut Asbestslachtoffers/2013/05/06/641150 Mon, 06 May 2013 14:15:45 +0100 10.000 euro boete voor weghalen lint bij asbestsloop http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,639700 Een bedrijf uit Yerseke krijgt van de rechtbank in Middelburg een boete van 10.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Het bedrijf had bij werkzaamheden met asbest een lintafzetting verwijderd zonder dat de arbeidsinspectie daar toestemming voor had gegeven. Bron: PCZ, 29 maart 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/04/18/639700 Thu, 18 Apr 2013 11:10:27 +0100 Asbestclaims Kanaleneiland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,641160 De asbestcrisis in Kanaleneiland is mogelijk veroorzaakt door een onderaannemer die zonder medeweten van de hoofdaannemer door de asbestverwijderaar is ingeschakeld. De hoofdaannemer en asbestverwijderaar zijn in een loopgravenoorlog beland over de aansprakelijkheid voor de crisis. Woningcorporatie Mitros heeft de rekening voor de circa zes miljoen euro asbestschade al bij beiden neergelegd. Maar nu blijkt er nog een derde partij te zijn, die door de asbestverwijderaar aan het werk is gezet. De hoofdaannemer wist hier niet van. Tot nu toe is onduidelijk gebleven wie precies op het dak van de flat aan de Stanleylaan heeft gewerkt aan de verwijdering van de gevaarlijke asbest kitranden. Uit het onderzoek van de Commissie Jansen blijkt dat al snel na het begin van het werk duidelijk was dat er asbest achter de kitrand zat. Bron: AD/Utrechts Nieuwsblad, 22 maart 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/04/15/641160 Mon, 15 Apr 2013 14:36:24 +0100 VS: 20% voor advocaten in Libby zaak http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,649475 Een rechter uit de staat Montana kent de advocaten die asbestslachtoffers van de Grace mijn in Libby Montana hebben bijgestaan meer dan 4 mln us-dollar compensatie voor onkosten toe: 20% van het totale bedrag van de schikking met Grace & co. Sommige slachtoffers vonden dit bedrag excessief. Zij vroegen de rechter het bedrag toe te kennen aan medische zorg voor de meer dan 220 mensen die door de asbest ziek zijn geworden. Bron: AP, 5 april 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/04/10/649475 Wed, 10 Apr 2013 12:18:00 +0100 Vergelijking aansprakelijkheid asbestletselschaderecht in vier landen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,637569 In het tijdschrift European Review of Private Law wordt in vier artikelen de stand van zaken in de aansprakelijkheid in het asbestletselschaderecht in Nederland, Duitsland, Italie en Tjechie beschreven. Daarbij wordt een relatie gelegd met de Fairchild, Sienkiewicz en Barker zaken die in Groot Brittannie voor een belangrijke doorbraak hebben gezorgd. Bron: Samii, S.M. & Keirse, A.; Coggiola, N.; Wagner, G; Tichy, L. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/03/25/637569 Mon, 25 Mar 2013 14:52:06 +0100 Aansprakelijkheid werkgevers te ver opgerekt http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,633062 Wat deed je in de jaren zeventig als je een stukje asbest nodig had? Je kocht een grote plaat, pakte een figuurzaag en je maakte de vorm die je nodig had. Oud-topambtenaar Jan Willem Henfling vindt het onbegrijpelijk dat het gerechtshof in Den Haag onlangs bepaalde dat twee voormalige Rotterdamse scheepswerven verantwoordelijk zijn voor asbestkanker bij gepensioneerde werknemers, voor een besmetting die beide mannen in de vroege jaren vijftig al moeten hebben opgelopen. Volgens het hof begint de aansprakelijkheid al in 1948, toen asbestose (stoflongen door het inademen van asbestvezels) in Nederland officieel werd erkend als beroepsziekte.Vanaf dat moment kenden werkgevers een van de risico's van asbest en hadden zij hun werknemers moeten beschermen, aldus het hof in twee arresten, die overigens nog niet onherroepelijk zijn. Er staat nog cassatie open bij de Hoge Raad. Henfling vraagt zich af hoe redelijk het, moreel gezien is, werkgevers nog aansprakelijk te houden voor de gevolgen van iets dat destijds door niemand echt serieus werd genomen. Met de wetenschapppelijke kennis van nu is het makkelijk juridisch oordelen over vroeger, zegt Henfling. Maar tussen iets kunnen weten op basis van wetenschappelijke informatie en het in de praktijk toepassen van die kennis, bestaat een enorme kloof. Bron: Trouw, 12 januari 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/02/05/633062 Tue, 05 Feb 2013 15:30:31 +0100 Forse boete voor gevaarlijke sloop asbestschuur http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,632055 Een man is door de rechtbank veroordeeld tot een boete van ruim 11.000 euro. Hij liet vier tieners een schuur vol asbest slopen. De rechter legde hem ook een voorwaardelijke celstraf van vier weken op. Volgens de rechtbank beging de man maar liefst vijf overtredingen: slopen zonder vergunning, slopen zonder asbestinventarisatierapport, milieuverontreiniging en overtreding van de arbeidsomstandighedenwet. Bron: ANP/Cobouw, 12 december 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2013/01/29/632055 Tue, 29 Jan 2013 13:45:30 +0100 Duitse verhuurders aansprakelijk voor toekomstige asbestziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,635723 Op grond van een uitspraak van het Landesgericht Berlijn kunnen Duitse verhuurders nu al aansprakelijk gehouden worden voor toekomstige gezondheidsschade bij hun huurders, indien er sprake is van asbest in slechte staat in een woning. Een moeder van drie kinderen had een zaak aangespannen tegen haar woningcorporatie. De rechter oordeelt dat haar drie kinderen recht hebben op schadevergoeding tot 100.000 euro per persoon, als zij in de toekomst ziek worden door de asbestblootstelling die in de woning heeft plaatsgevonden. Bron: Berliner Morgenpost, 12 januari , B.Z., 1 maart 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/01/15/635723 Tue, 15 Jan 2013 14:13:58 +0100 AVN: afschaffen verjaring geeft asbestslachtoffer pas rust http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,630880 In twee recente arresten van het Hof Den Haag specificeert de rechter gronden waarop schadeclaims van asbestslachtoffers die al zijn verjaard toch kunnen worden toegewezen. Volgens Wilma van Groningen van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) blijft het echter een toevalstreffer of de rechter de verjaringstermijn wel of niet doorbreekt.Tot nu toe was het meer uitzondering dan regel en het lijkt haar te vroeg om te veronderstellen dat het vanaf nu andersom zal zijn. Bron: Reformatorisch Dagblad, 8 januari 2013, Hof Den Haag, 18 december 2012, BY 6205 en 6208. Instituut Asbestslachtoffers/2013/01/15/630880 Tue, 15 Jan 2013 10:55:45 +0100 Scheepswerven aansprakelijk voor blootstelling in jaren 50 en 60 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,630542 Twee aan mesothelioom overleden oud-werknemers zijn tijdens hun werk voor scheepswerf Wilton Fijenoord in de jaren 50 en begin jaren 60 aan asbest blootgesteld. In twee uitspraken oordeelt het Hof Den Haag de verzekeraar van de scheepswerf aansprakelijk voor de kosten ten gevolge van de geleden gezondheidsschade. Samenvattend, na weging van alle omstandigheden, oordeelt het Hof: de werkgever heeft in beide zaken niet duidelijk gemaakt wat zij heeft gedaan om blootstelling van haar personeel, aan het gevaar van asbest, dat haar bekend was althans had kunnen zijn, te voorkomen of effectief, dus aan de bron, te beperken. De schade van werkgever Wilton-Fijenoord is gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering (AVB). De verzekeraar had kunnen weten waaraan zij begon toen zij ver na uitdiensttreding van [de oud-werknemer] een AVB-verzekering sloot met een asbestverwerkend bedrijf. Bron: Hof Den Haag, 18 december 2012, BY 6205 en 6208<br />Bij een oud-werknemer die van 1959 tot 1967 bij de Schelde had gewerkt oordeelt het Hof Den Bosch de scheepswerf aansprakelijk omdat deze niet pas&#160;<span>na&#160;publicatie van het proefschrift van haar bedrijfsarts Stumphius in 1969&#160;op de hoogte zal zijn geweest van het risico van mesothelioom.&#160;De bedrijfsarts&#160;is immers al&#160;in 1962 begonnen met zijn onderzoek en uit zijn proefschrift blijkt dat hij niet uitsluitend onderzoek heeft verricht naar het risico op het ontstaan van de ziekte asbestose, maar ook naar het risico op het ontstaan van mesothelioom als gevolg van de blootstelling aan asbest. Dat dit geen ondergeschikt onderdeel was van zijn onderzoek, blijkt reeds uit de titel van zijn proefschrift evenals uit het feit dat een hoofdstuk aan dat onderwerp is gewijd. Bron: Hof Den Bosch, 18 december 2012, BY7010.</span> Instituut Asbestslachtoffers/2013/01/10/630542 Thu, 10 Jan 2013 12:25:26 +0100 Amerikaanse huisgenotenjurisprudentie niet eenduidig http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,635725 In de Verenigde Staten is discussie over de vraag of werkgevers in het verleden wettelijk verplicht waren huisgenoten te waarschuwen voor de asbest waarmee ze via de werkkleding van werknemers in aanraking konden komen. Zes staten hebben dit inmiddels erkend, tien andere niet. In 34 staten is daarover nog geen gerechtelijke uitspraak gedaan. Bron: Asbestos Hub, 11 december 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2013/01/07/635725 Mon, 07 Jan 2013 14:19:39 +0100 Miljoenendebacle asbest eigen schuld provincie Utrecht http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,629225 De provincie Utrecht heeft de miljoenenstrop rond het asbestdebacle over zichzelf afgeroepen. Dat zegt de advocaat van vastgoedondernemer De Waal die het provinciehuis eerder dit jaar kocht.<br/> De rechter bepaalde dat het provinciebestuur de ondernemer 66.000 euro per dag moet betalen zolang het oude provinciehuis niet asbestvrij is. Die boete ging bovendien met terugwerkende kracht in waardoor de teller nu al op anderhalf miljoen euro staat. Ook moet de provincie er alsnog voor zorgen dat al het asbest uit het pand wordt verwijderd. Bron: rtv Utrecht, 17 december 2012. <br/><br/> Instituut Asbestslachtoffers/2012/12/19/629225 Wed, 19 Dec 2012 11:40:49 +0100 Boete na sloop asbestschuur door tieners http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,629009 Dat hij in oktober 2011 vier tienerjongens zijn schuur met asbest liet slopen, is een 64-jarige man bij de Zwolse economische politierechter duur komen te staan. Hij verliet de rechtszaal met een voorwaardelijke celstraf van vier weken en een boete van 13.500 euro, waarvan 10.500 euro voorwaardelijk. De rechter veroordeelde hem wegens milieuverontreiniging, slopen zonder vergunning en slopen zonder een zogeheten asbestinventarisatierapport. De politie startte een onderzoek nadat iemand meldde dat de schuur werd gesloopt, terwijl er asbestdragende platen in het dak zaten. Een toezichthouder ging erop af en zag de jeugdigen flink werken. Bron: De Stentor, 5 december 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/12/17/629009 Mon, 17 Dec 2012 14:37:41 +0100 Asbesttoezicht faalt bij de Raad voor Accreditatie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,629003 De rechtbank in Den Bosch oordeelt in een uitspraak op 27 november dat het onhoudbaar is dat de Raad voor Accreditatie geen openheid van zaken geeft bij asbesttoezicht. <br/>De Raad is niet onafhankelijk, noch onpartijdig bij toezicht op laboratoria die asbestsaneringslocaties veilig verklaren. Dit leidt volgens asbestsaneerder Jan Horyon tot onveilige situaties na asbest verwijderen. De Nationale Ombudsman oordeelde eerder dit jaar al dat de Raad meer transparant moet zijn. Het is een bestuursorgaan dat in opdracht van het Ministerie van SZW toezicht uitvoert op laboratoria. Bron: asbestenbouw.com, 10 december 2012.<br/> Instituut Asbestslachtoffers/2012/12/17/629003 Mon, 17 Dec 2012 14:16:23 +0100 1 miljard yen voor 308 Japanse asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,629119 Het Tokyo District Gerechtshof heeft de Japanse overheid opdracht gegeven 1,06 miljard yen (ca. 960.000 euro) uit te keren aan schadevergoeding voor 308 arbeiders of hun nabestaanden. De arbeiders hebben asbestgerelateerde kanker gekregen door werk in de bouw. De Japanse overheid heeft in en na de jaren 60 van de vorige eeuw nagelaten voldoende beschermende maatregelen te nemen om deze mensen tegen asbest te beschermen. Bron: Japan Economic Newswire, 5 december 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/12/12/629119 Wed, 12 Dec 2012 12:40:22 +0100 Forse boete voor zeulen met asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,629041 Een campingbaas had in het verleden wel eens vaker een stukje asbest weggebracht naar de vuilstort, en besloot dat het wel zo handig was dat nu ook maar weer zelf te doen. De asbestplaten werden in bouwzeil ingepakt en achter op de aanhanger gelegd. Alleen: op de vuilstort Wieringermeer werd de asbest geweigerd. Het mag alleen worden aangeleverd wanneer het luchtdicht is ingepakt. De politie kreeg de melding en ontdekte op de camping dat de pakketten met asbest platen nog steeds niet volgens de regels waren ingepakt. Ook het feit dat een saneringsrapport door een gecertificeerd bedrijf ontbrak, wordt aangemerkt als overtreding. De boete was 5000 euro. De campingbaas maakt er een rechtzaak van. Volgens de politierechter had hij beter kunnen weten. Maar omdat er geen strafblad is, verlaagt de rechter de boete naar 2500 euro. De andere 2500 euro blijft twee jaar lang als stok achter de deur staan. Bron: Noordhollands Dagblad, 1 december 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/12/08/629041 Sat, 08 Dec 2012 16:33:22 +0100 Snackfabrikant Mora aansprakelijk voor blootstelling jaren 80,90 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,629038 In 2008 wordt bij een onderhoudsmonteur mesothelioom vastgesteld. De monteur stelt daarop in juli 2009 zijn oud-werkgever Mora aansprakelijk, omdat hij tussen 1981 en 1999- onbeschermd - aan een zogenoemde vellenmachine had gewerkt die bekleed was met isolatiemateriaal dat asbest bevatte. Hij zou zo de dodelijke asbestdeeltjes hebben ingeademd. De werkgever wijst aansprakelijkheid af, maar kan geen tegenbewijs leveren. Omdat de werknemer voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij bij de werkgever aan asbest is blootgesteld en de werkgever niet heeft aangetoond dat zij aan haar zorgplicht ex art. 7:658 BW heeft voldaan, staat daarmee haar aansprakelijkheid vast. Hieruit volgt veroordeling tot betaling van 51.395 euro smartengeld en geleden materiele schade. Bron: Kantonrechter Maastricht, BY4221, 7 november 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/12/01/629038 Sat, 01 Dec 2012 16:20:35 +0100 200 uur werkstraf voor illegale asbestverwijdering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,629030 De rechtbank Den Bosch legt een werkstraf van 200 uur op aan een man uit Nuenen. De man had asbesthoudend materiaal gesloopt en was daarbij op zodanige wijze te werk gegaan dat er een reeel gevaar voor de volksgezondheid kon ontstaan. Hij sloopte asbesthoudende plafondplaten in de garage en cv-ruimte op grove wijze, met hamer en koevoet en losgetrokken met de hand, waarbij asbesthoudende platen kapot zijn gegaan en vervolgens veegde hij de vloeren aan, zonder voorzieningen te treffen om te voorkomen dat tijdens dit werk asbest vrij zou komen in de lucht of bodem. Daarbij kon er een reeel gevaar ontstaan voor de volksgezondheid. De man wist dat op een van de volgende dagen een examencommissie het pand zou betreden om dit te toetsen. Verder is gebleken dat derden op de volgende dag en daarna niets vermoedend in het pand zijn geweest. Bron: Rechtbank Den Bosch, 19 november 2012, BY3450. Instituut Asbestslachtoffers/2012/12/01/629030 Sat, 01 Dec 2012 15:46:25 +0100 Amerikaanse producenten aansprakelijk voor gevaarlijk gebruik product http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,629118 Het Hooggerechtshof van Washington oordeelt dat producenten ook moeten waarschuwen voor risico s gerelateerd aan het gebruik van hun product, ook al zijn ze niet door het product zelf veroorzaakt. De zaak betrof een ademhalingsmasker waarvan de drager na gebruik asbest had verwijderd. Dit oordeel gaat tegen de rechtspraak in van andere staten als bijvoorbeeld Californie in. Bron: Lawyers Weekly, 30 november 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/12/01/629118 Sat, 01 Dec 2012 12:34:57 +0100 Zelf asbest verwijderen kan ook duur uitpakken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,626624 Een man uit Harfsen dacht goedkoper uit te zijn als hij zelf asbest uit zijn schuur verwijderde. Helaas voor hem bleek niets minder waar, want hij kreeg een flinke boete opgelegd van de politierechter. Het huis was al helemaal asbestvrij gemaakt door een gecertificeerd bedrijf, zoals het hoort, maar het schuurtje moest nog gebeuren. Dat zou nog eens 800 euro extra hebben gekost en dat geld had hij niet. Dat deed hij daarom maar zelf. Hij kreeg een boete opgelegd van 1.500 euro, waarvan 750 euro voorwaardelijk. Bron: De Stentor/Gelders Dagblad, 6 november 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/11/15/626624 Thu, 15 Nov 2012 16:25:27 +0100 VS: ontwikkeling in asbestletselschadezaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,627352 Het aantal asbestletselschaderechtzaken neemt in de Verenigde Staten nog niet af. Wel verandert het type zaken. Het aantal zaken tegen voormalige asbestproducenten neemt niet meer toe, daarentegen wel het aantal zaken tegen kleinere spelers en indirect aansprakelijke partijen. Ook is te zien dat niet-kwaadaardige asbestgerelateerde longziekten niet meer het merendeel vormen. Zaken over asbestgerelateerde kanker vormen een steeds groter aandeel: veel voor mesothelioom maar met name zaken over asbestgerelateerde longkanker beginnen de rechtbanken te overspoelen. Bron: Mondaq, 29 oktober 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/11/15/627352 Thu, 15 Nov 2012 13:50:38 +0100 Frankrijks asbestschandaal http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,625428 De Franse Justitie is geinteresseerd in het falende asbestbeleid in Frankrijk in de jaren 70 en 80. De scheidende voorzitter van de Franse Socialistische Partij PS (Parti Socialiste), Martine Aubry, zal binnenkort worden gehoord door een Parijse onderzoeksrechter in verband met het asbestschandaal dat zich in de jaren 80 heeft voltrokken en dat heeft geleid en nog steeds leidt, tot tienduizenden asbestslachtoffers. Hoewel al sinds de jaren '50 bekend is dat asbestdeeltjes kunnen leiden tot longkanker, kwamen in Frankrijk pas in 1977 de eerste asbestvoorschriften en in 1997 een verbod op het gebruik en verwerking van asbest. In 2005 heeft de Franse senaat deze lakse houding al ernstig veroordeeld en kwam met een dik rapport. Naar aanleiding van onder andere dit rapport wordt in Frankrijk gekeken of dit asbest-mismanagement door de staat verwijtbaar is en uiteindelijk tot schadevergoedingen kan leiden. Bron: asbestenbouw.com, 10 oktober 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/10/22/625428 Mon, 22 Oct 2012 14:58:08 +0100 Asbestrisico eigenaren onroerend goed http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,624000 In Financieel Dagblad waarschuwt een eigenaar van een pand waarin asbest werd aangetroffen voor de voor hem onverwacht schadelijke gevolgen die deze vondst heeft gehad. Jan Visser adviseert ondernemers bij koop of huur van een bedrijfspand van voor 1994 te zorgen voor een asbestvrijverklaring van het pand. TNO benadrukt dat goed onderzoek vooraf door gecertificeerde bedrijven veel juridische geschillen over asbest kan voorkomen Volgens BME Asbestconsult is een kwart van de Nederlandse bedrijven onderzocht op asbest.Toezicht en handhaving zijn volgens BME echter ondermaats. De vondst van stukjes asbest kostte ondernemer Jan Visser uiteindelijk 250.000 euro. Bron: FD, 29 september 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/10/01/624000 Mon, 01 Oct 2012 14:53:34 +0100 Bouwmaatschappij aansprakelijk ondanks verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,617352 Een oud-medewerker van een bouwmaatschappij is rond 1965/1966 als handlanger werkzaam in een nieuwbouwwijk te Venlo en maakt in zijn werk gebruik van astbesthoudende pijpen. In 2009 overlijdt hij aan de gevolgen van mesothelioom. De werkgever beroept zich op verjaring van de vordering (meer dan 30 jaar geleden). In hoger beroep oordeelt het Hof Den Bosch dat dit beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De rechtsvoorgangster van werkgever is destijds haar zorgplicht ex artikel 7:658 lid 2 BW niet nagekomen. De werkgever moet daarom de schade aan (de erven van) werknemer vergoeden. Bron: Hof Den Bosch: BX6042, 28 augustus 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/09/10/617352 Mon, 10 Sep 2012 15:18:24 +0100 Garage aansprakelijk ook bij geringe blootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,616729 Een vrouw overlijdt in 2009 aan mesothelioom. Zij had tussen 1981 en 1993 als administratief medewerkster bij een garage gewerkt. Daar had zij met asbesthoudende materialen gewerkt. Volgens de werkgeefster kan er geen relevante blootstelling aan asbest hebben plaatsgevonden, gezien haar werkzaamheden op kantoor en haar beperkte contact met de werkplaats. Bovendien stelt de werkgeefster dat zij heeft voldaan aan haar zorgplicht ex art. 7:658 lid 1 BW. In de periode dat de vrouw werkzaam was werd al gebruik gemaakt van de zogenoemde natte reinigingsmethode om remmen en remvoeringen schoon te maken, zodat betrokkene niet geconfronteerd kan zijn met ronddwarrelende stofdeeltjes. Ook valt niet uit te sluiten dat de vrouw bij een vorige werkgever dan wel tijdens prive werkzaamheden is blootgesteld aan asbest. De kantonrechter oordeelt dat de werkgeefster voor laatstgenoemde oorzaken (mede) aansprakelijk is, tenzij zij slaagt in het bewijs van de door haar betrokken stellingen dat zij haar zorgplicht is nagekomen, dan wel dat de schade ook zou zijn ontstaan wanneer zij haar zorgplicht wel zou zijn nagekomen. De kantonrechter zal een hierop toegesneden bewijsopdracht geven. Bron; kantonrechter Assen, 30 juli 2012, BX3011. Instituut Asbestslachtoffers/2012/09/04/616729 Tue, 04 Sep 2012 14:11:59 +0100 VS: hogere vergoeding per asbestclaim in 2011 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,619159 In 2011 is de gemiddelde vergoeding per asbestclaim in de Verenigde Staten met 75% gestegen ten opzichte van 2010. De stijging zit vooral in de soort asbestziektes waarvoor de vergoeding werd toegekend. Het gaat steeds vaker om claims voor kanker en minder vaak om niet kwaadaardige aandoeningen. Het aantal claims is met 30% gedaald. Bron: Mondaq Business Briefing, 13 augustus 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/08/15/619159 Wed, 15 Aug 2012 14:03:21 +0100 Britse boeren procederen tegen nieuwe asbestregels http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,616617 De Britse National Farmers Union vraagt het Hooggerechtshof om een voor Britse boeren onwerkbare nieuwe regelgeving op het gebied van asbest tegen te houden. De nieuwe regels kunnen 50.000 boeren 6 miljard pond gaan kosten, omdat ze verplicht gaan worden asbestcementhoudende gebouwen te laten saneren en daarbij dure specialisten moeten inschakelen. Daarnaast moeten ze gaan betalen voor driejaarlijkse medische controles van ieder die contact met de gebouwen heeft gehad. De bond stelt dat het om het onschadelijke witte (chrysotiel) asbest gaat en dat de nieuwe regels gebaseerd zijn op een blootstellingsdrempel die wetenschappelijk niet bewezen kan worden. Bron: The Sunday Telegraph, 15 juli 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/08/07/616617 Tue, 07 Aug 2012 15:46:00 +0100 Straffen voor illegaal verwijderen asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,616611 Een vastgoedbeheerder, een leidinggevende, een onderhoudsbedrijf en de directeur van dat bedrijf zijn veroordeeld voor het (laten) verwijderen van asbest uit een tweetal kantoorpanden. Dit gebeurde zonder dat beschermende maatregelen waren genomen voor de betrokken werknemers, noch werd voldaan aan de wettelijke voorschriften, o.a. met betrekking tot het inventariseren van de asbestrisico's en het aanvragen van een sloopvergunning. De beheermaatschappij en het onderhoudsbedrijf kregen geldboetes van resp. 50.000 en 10.000 euro, de betrokken leidinggevenden en uitvoerders werkstraffen, uiteenlopend van 120 tot 240 uur. Bron: nieuwsbank.nl, 12 juli 2012. <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2012/08/07/616611 Tue, 07 Aug 2012 15:07:08 +0100 Doorbreking verjaring vereist hogere mate van verwijtbaarheid http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,617349 In twee zaken oordeelt de kantonrechter Middelburg dat voor doorbreking van verjaring een hogere mate van verwijtbaarheid mag worden verlangd dan in zaken die nog niet zijn verjaard. Beide zaken gingen over oud-werknemers van scheepswerf De Schelde die tot begin jaren 60 bij de werf hadden gewerkt en daar aan asbest zouden zijn blootgesteld waardoor zij respectievelijk in 2005 en 2007 mesothelioom hadden gekregen. Beide dienstverbanden zijn meer dan 30 jaar geleden geeindigd en daardoor verjaard. Bron: Rechtbank Middelburg: BW8716 d.d. 4 juni en BW9311 d.d. 18 juni 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/07/01/617349 Sun, 01 Jul 2012 15:10:57 +0100 Ouderdomsclausule en asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,611681 Als een koper van een woonpand een ouderdomsclausule ondertekent, dient hij vooraf de woning technisch te laten keuren, o.a. op asbest, aldus de Haarlemse rechter. Als dan toch blijkt dat een pand vol asbest zit, dan is het aan de koper om te bewijzen dat de verkoper wist dat er asbest in het pand zat. Bron: Haarlems Dagblad, 16 juni 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/06/25/611681 Mon, 25 Jun 2012 17:40:16 +0100 Boete voor illegaal verwijderen asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,609862 De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft een klusbedrijf in Tilburg een boete van 5000 euro opgelegd vanwege het illegaal verwijderen van asbest tijdens een verbouwing. Een inspecteur van de Inspectie trof voor het pand een container met asbesthoudend plaatmateriaal aan. Het klusbedrijf had geen certificaat om asbest te mogen verwijderen. De werkzaamheden zijn direct stilgelegd. De gemeente Tilburg heeft de container met asbesthoudend materiaal direct laten verwijderen. Rijksoverheid.nl, 18 juni 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/06/20/609862 Wed, 20 Jun 2012 07:41:18 +0100 Japan: asbestgevaar bekend vanaf 1972 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,609861 Het Yokohama District Gerechtshof oordeelt, in overeenstemming met de Japanse regering, dat Japanse bedrijven vanaf 1972 hadden moeten weten dat asbest gevaarlijk was. Deze kennis werd in 1972 door een internationale organisatie naar buiten gebracht. Bron: Jiji Press Ticker Service, 25 mei 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/06/01/609861 Fri, 01 Jun 2012 07:38:56 +0100 Australie: geen uitbreiding claimrecht naar nabestaanden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,608451 De regering van de deelstaat New South West Australie heeft het advies van een juridische commissie afgewezen om het claimrecht van asbestslachtoffers naar hun nabestaanden uit te breiden. De regering kan het advies niet opvolgen omdat in 2006 met multinational James Hardie bij de oprichting van het asbestcompensatiefonds is afgesproken dat de reikwijdte van het claimrecht voor asbestslachtoffers niet via wetgeving uitgebreid gaat worden. De juridische commissie had geadviseerd nabestaanden dit recht te geven tot een jaar na het overlijden van het slachtoffer. Verder had de commissie aanbevolen het wettelijk precedent, bekend als het Strikwerda principe, af te schaffen. Het Strikwerda principe regelt dat smartegelduitkeringen aan slachtoffers zelf later van een eventuele vergoeding aan nabestaanden kan worden afgetrokken. Bron: Sydney Morning Herald, 12 mei 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/05/15/608451 Tue, 15 May 2012 19:44:48 +0100 Rechtsgang TNS-regeling wordt aangepast aan TAS-regeling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,605409 Gezien de nauwe samenhang tussen de TAS-regeling en de TNS-regeling (beide regelingen zijn complementair) moet in beide categorieen zaken dezelfde rechtsbescherming worden geboden. Dat is tot nu toe niet het geval omdat de rechtsgang in geval van bezwaarprocedures via verschillende instanties loopt. Inmiddels is een voorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten in behandeling (32 450, nr. 11), waarbij in artikel 15.50 van de Wet Milieubeheer de rechtsgang voor besluiten op grond van de TNS-regeling wordt aangepast aan de rechtsgang voor besluiten op grond van de TAS-regeling. Dit betekent dat de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken in eerste aanleg bevoegd zijn en de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep. Bron: rechtspraak.nl, 10 mei 2012, BW 5465.<br/> Instituut Asbestslachtoffers/2012/05/15/605409 Tue, 15 May 2012 13:12:03 +0100 Eternit weer voor Italiaanse rechter http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,604747 Er komt in het Italiaanse Turijn een tweede asbestproces tegen de Zwitserse Eternitgroep op beschuldiging van vrijwillige doodslag, aldus coordinator Bruno Pesce van de Vereniging van Families van Slachtoffers van Asbest. Voormalig asbestverwerker Eternit wordt ervan beschuldigd in Zwitserland werkende Italiaanse arbeiders niet te hebben beschermd tegen de risico's in verband met het werken met asbest. Op 13 februari zijn twee toplieden van Eternit veroordeeld tot 16 jaar cel voor de dood van ongeveer tweeduizend werknemers van Eternit in Italie. Bron: De Standaard Belgie, 1 mei 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/05/10/604747 Thu, 10 May 2012 15:43:45 +0100 VK: ook kosten bij no-win, no-fee asbestzaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,606132 Een nieuwe wet gaat winnaars van een no-win, no-fee rechtzaak in het Verenigd Koninkrijk verplichten de succesbonus van hun advocaat te vergoeden. Dit kan oplopen tot 25% van de totale schadevergoeding. Tot nu toe werd deze bonus altijd door de verliezende partij betaald. Mensen met beroepsziekten zijn vooralsnog vrijgesteld van deze nieuwe wet. Bron: Press Association Mediapoint, 24 april 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/05/01/606132 Tue, 01 May 2012 16:12:37 +0100 Aansprakelijk voor asbestproduct in jaren 50-60 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,605299 In hoger beroep bevestigt het hof Den Haag een uitspraak van de Haagse rechtbank uit maart 2010. De zaak betreft een tussen 1956 en 1968 aan asbest blootgestelde timmerman, die in 2007 aan mesothelioom overleed. De werkgevers bij wie de man met asbest had gewerkt, bestonden niet meer, de voormalig producent van asbestproducten (Eternit) echter wel. Het Hof oordeelt dat Eternit in de periode van 1956 tot 1968 feitelijk op de hoogte was van het gevaar van asbestose door blootstelling aan asbeststof en van het gevaar van het ontstaan van longkanker bij asbestose. Aangezien het hier om serieuze gevaren voor de gezondheid gaat, gold in de in het geding zijnde periode voor Eternit een verhoogde zorgvuldigheidsnorm met het oog op de belangen van diegenen die met asbest omgaan. In de voornoemde periode (van 1956 tot 1968) ging men er doorgaans van uit dat deze gevaren zich vooral voordeden bij intensieve blootstelling aan asbeststof. Eternit diende dan ook maatregelen te nemen om te voorkomen dat intensieve blootstelling aan asbeststof zou plaatsvinden. Het hof komt dan ook tot de conclusie dat Eternit aansprakelijk is omdat zij onzorgvuldig heeft gehandeld door asbestcementplaten aan de bouw te leveren zonder te waarschuwen dat een intensieve blootstelling aan asbeststof gevaar voor de gezondheid opleverde. Dit oordeel impliceert dat aan Eternit een verwijt kan worden gemaakt, zij het dat gezien het tijdsgewricht waarin de gebeurtenissen plaats vonden niet van een zwaar verwijt kan worden gesproken. Ten aanzien van het beroep op verjaring oordeelt het Hof, alle gezichtspunten afwegend, dat dit in het onderhavige geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bron: Hof Den Haag, 3 april 2012, BW0093. Instituut Asbestslachtoffers/2012/05/01/605299 Tue, 01 May 2012 15:53:07 +0100 Defensie niet aansprakelijk voor asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,608848 Een man met mesothelioom stelt tijdens zijn militaire dienst in 1963-64 regelmatig indirect aan asbest te zijn blootgesteld. Eenmaal per maand kwam de man in de garage van de kazerne om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te laten verrichten aan zijn vrachtwagen. In zijn directe nabijheid waren monteurs bezig met, onder meer, het vervangen van asbesthoudende remvoeringen. Door het schoonblazen en op maat maken van de asbesthoudende remvoeringen kwam asbeststof vrij. De rechtbank oordeelt dat de man niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat van daadwerkelijke blootstelling aan asbest sprake is geweest. Het gestelde berust uitsluitend op zijn eigen verklaring. De man is er niet in geslaagd op andere wijze, bijvoorbeeld door getuigenverklaringen en/of ander bewijsmateriaal, te onderbouwen dat zijn stellingen juist zijn. Verder oordeelt de rechter dat nu van blootstelling aan asbest geen sprake is geweest, toepassing van de omkeringsregel niet aan de orde kan zijn. Bron: Rechtbank Den Haag, 4 april 2012, BW1118. Instituut Asbestslachtoffers/2012/05/01/608848 Tue, 01 May 2012 15:37:52 +0100 Japanse overheid nalatig tussen 1960 en 1971 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,606316 Tussen 1960 en 1971 heeft de Japanse overheid verzuimd maatregelen te nemen tegen asbestblootstelling in spinnerijen, aldus een uitspraak van het Osaka District Gerechtshof. In 1960 had de overheid bewust moeten zijn van de gevaren van asbestose. Pas in 1971 werd het verplicht om ventilatiesystemen te installeren. Bron: Japan Economic Newswire, 28 maart 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/04/01/606316 Sun, 01 Apr 2012 15:58:00 +0100 Britse verzekeraars aansprakelijk vanaf asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,606305 Britse verzekeraars zijn aansprakelijk te houden vanaf het eerste moment dat een asbestslachtoffer aan asbest is blootgesteld en niet pas op het moment dat men ziek wordt. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof bepaald. Dit betekent dat verzekeraars van bedrijven die niet meer bestaan nog steeds aansprakelijk gehouden kunnen worden. De extra schadelast als gevolg van deze uitspraak wordt geschat op tussen 600 miljoen en 5 miljard pond. Het Britse Verbond van Verzekeraars verwelkomt de uitspraak. De meeste Britse verzekeraars gaan in de praktijk al lang uit van het moment waarop de asbestblootstelling heeft plaatsgevonden. De gemiddelde schadevergoeding is 100.000 pond per slachtoffer. Bron: The Guardian, The Mirror, 29 maart 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/04/01/606305 Sun, 01 Apr 2012 15:33:49 +0100 Steeds meer asbestrechtzaken in Spanje http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,596350 In Spanje verenigen asbestslachtoffers zich steeds vaker tegen hun werkgevers. De laatste keer was dat tegen voormalig asbestverwerker Uralita. De rechter oordeelde dat het bedrijf 1,7 mln euro moet uitkeren aan 23 medewerkers van de fabriek in Getafe, wegens het niet nemen van voldoende beschermende maatregelen om hun gezondheid te beschermen. Naar schatting zal het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van mesothelioom in Spanje tot 2016 toe blijven nemen. In totaal zullen in Spanje tussen 2007 en 2016 meer dan 1300 mensen aan de ziekte overlijden. Bron: El Pais, 1 maart 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/03/19/596350 Mon, 19 Mar 2012 11:30:02 +0100 Excuses overheid over laat asbestbeleid op zijn plaats http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,595154 De overheid moet haar excuses aanbieden aan slachtoffers en hun nabestaanden voor haar nalatigheid bij het treffen van tijdige en adequate maatregelen ter beperking van het gebruik van asbest. Dat stelt Bob Ruers in zijn proefschrift Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering. In Nederland zijn nu al ongeveer 10.000 mensen aan mesothelioom overleden. Er zullen er, volgens Ruers, nog 10.000 volgen. Die 'laatste' 10.000 rekent Ruers de Nederlandse overheid aan. Pas in 1993 kwam hier een verbod op het gebruik van alle soorten asbest, 25 jaar na de eerste serieuze signalen over de risico's van asbest. Ruers pleit ook voor een terugwerkende kracht van de Wet Verjaring Personenschade en voor een op de wet gebaseerde algehele asbestinventarisatie. Als advocaat behandelt Ruers veel asbest en gezondheidgerelateerde zaken. Daarnaast vertegenwoordigt hij het Comite Asbestslachtoffers in de Raad van Toezicht en Advies van het IAS. Donderdag 15 maart vond zijn promotie plaats aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bron: Erasmus Universiteit, 6 maart,Trouw 16 maart 12012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/03/16/595154 Fri, 16 Mar 2012 15:22:46 +0100 16 jaar cel voor oud-bestuurders Eternit Italie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,586362 Een rechtbank in de Noord-Italiaanse stad Turijn heeft twee oud-bestuurders van voormalig asbestverwerker Eternit tot 16 jaar cel veroordeeld. De rechter achtte bewezen dat zij onvoldoende oog hebben gehad voor de gevaren van asbest en dat zij veiligheidsregels hebben geschonden. De aanklagers hadden 20 jaar cel geeist tegen de Zwitserse oud-eigenaar en multimiljonair Stephan Schmidheiny (64) en de Belgische aandeelhouder Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne (89). Door hun nalatigheid zouden zij medeverantwoordelijk zijn voor de dood van meer dan 3000 mensen. Het proces had betrekking op de productie van asbest in vier fabrieken in Italie. Zowel werknemers bij die bedrijven als mensen in de omgeving van de fabrieken hadden tegen de Zwitser en de Belg een klacht ingediend. Het bedrijf ging in 1986 failliet. Pas zes jaar later werd het gebruik van asbest in Italie verboden, hoewel al sinds de jaren '60 bekend was dat het materiaal kankerverwekkend is. Asbest is vooral gebruikt voor de isolatie van gebouwen. Bron: ANP, 13 februari 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/02/20/586362 Mon, 20 Feb 2012 15:59:56 +0100 Geen straf voor illegale sloop asbestplafond http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,584480 Een man wordt schuldig bevonden aan het illegaal verwijderen van asbestplaten. Omdat hij het volgens de rechter niet met opzet heeft gedaan, krijgt hij geen straf opgelegd. De man verwijderde in juni 2010 het plafond van zijn wc. Een paar dagen later sloopte een asbestverwijderingsbedrijf de schuur. Volgens medewerkers van deze verwijderaar had de man niet zelf zijn toilet mogen slopen. Reden: het plafond bevatte volgens hun onderzoek 10 tot 15 procent witte asbest. Dit tot grote verbazing van de man. In 1990 had hij de platen er zelf ingelegd. Bron: De Gelderlander, 14 januari 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/02/01/584480 Wed, 01 Feb 2012 16:15:49 +0100 Werkstraf voor asbestsaneerders http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,586293 Twee directeuren van een asbestsaneringsbedrijf zijn in hoger beroep veroordeeld tot werkstraffen van 216 en 180 uur voor het doelbewust omzeilen van milieuwetten. Hun bedrijf dat ook van de malversaties profiteerde, is veroordeeld tot een boete van 13.500 euro. Naast de werkstraffen zijn de directeuren (53 en 32 jaar) veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf en boetes van 1.800 en 2.250 euro. Het bedrijf kreeg naast de boete een voorwaardelijke stillegging van zes maanden opgelegd. Bron: Eindhovens Dagblad, 24 januari 2012.<br/> Instituut Asbestslachtoffers/2012/01/26/586293 Thu, 26 Jan 2012 14:23:26 +0100 Eternit Belgie in beroep tegen veroordeling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,582275 Voormalig asbestverwerker Eternit gaat in beroep tegen het vonnis van de Brusselse rechtbank van 28 november 2011. Toen werd het bedrijf veroordeeld om een schadevergoeding van 250.000 euro te betalen aan de familie van een in 2000 overleden vrouw. De vrouw uit Kapelle-op-den-Bos overleed aan mesothelioom, net als haar echtgenoot die jarenlang bij Eternit had gewerkt. Eternit gaat in beroep omdat de rechtbank in haar vonnis zelf zegt dat het bedrijf volgens de toen geldende wetgeving handelde. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat in de jaren 1950 en 1960 al duidelijk was dat asbest niet gebruikt mocht worden, terwijl volgens Eternit de discussie toen vooral over de blootstellingsniveaus ging. Bron: het Nieuwsblad, 18 januari 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/01/24/582275 Tue, 24 Jan 2012 09:37:23 +0100 Begrenzing werkgeversaansprakelijkheid http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,595553 In juni 2011 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen die nadere richting geven aan de invulling en begrenzing van de werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (BW) (HR 24 juni 2011, Dombrowski/ V.O.F. Hulsing-Huppermans; HR 10 juni 2011, Boock/Heisterkamp Transport). Beide arresten passen in het juridisch stelsel van artikel 7:658 BW zoals zich dat in wet en rechtspraak heeft ontwikkeld. De vergaande zorgplicht voor de werkgever ten aanzien van het voorkomen van ongevallen die dit artikel schept, kent haar begrenzing. Nog altijd is het uitgangspunt dat sprake is van schuldaansprakelijkheid en niet risicoaansprakelijkheid. Daarnaast wordt een bepaalde mate van eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor zijn veiligheid aanvaard, bijvoorbeeld met betrekking tot de plicht door de werkgever verstrekte veiligheidsinstructies en veiligheidsmiddelen na te leven. Voorwaarde daarbij is wel dat de werkgever strikte gedragsnormen ten aanzien van de naleving van het toezicht op veiligheidsmiddelen in acht heeft genomen en hij ook een bedrijfscultuur heeft gecre&#235;erd in deze geest. Bron: Pans, E. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2012/01/15/595553 Sun, 15 Jan 2012 13:26:39 +0100 Hof Arnhem: Eternit niet aansprakelijk, wegens verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,587592 In hoger beroep bevestigt Hof Arnhem de uitspraak van rechtbank Almelo d.d. 29 september 2010. Deze uitspraak erkende het beroep op verjaring van voormalig asbestverwerker Eternit als verweer tegen de vordering van de nabestaanden van een aan mesothelioom overleden asbestslachtoffer. De rechter erkende het beroep op verjaring omdat vooralsnog onvoldoende vaststond dat het op het erf van het mesothelioomslachtoffer aanwezige asbestcementafval van Eternit afkomstig is en dat daarvoor nadere bewijslevering nodig zou zijn. De nabestaanden stelden dat de korte verjaringstermijn van vijf jaar niet verstreken was en dat het beroep van Eternit op de lange verjaringstermijn van 30 jaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Bron: rechtspraak.nl: Hof Arnhem, 13 december 2011 en Rechtbank Almelo, 29 september 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2012/01/15/587592 Sun, 15 Jan 2012 11:43:16 +0100 Hof Arnhem: Eternit wel aansprakelijk, ondanks verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,587583 In tegenstelling tot de hiervoor beschreven uitspraak vernietigt Hof Arnhem in hoger beroep een ander vonnis van de rechtbank Almelo van 28 april 2010. Dit omdat voormalig asbestverwerker Eternit in de periode vanaf 1971 tot in ieder geval 1999 heeft verzuimd een brede waarschuwing uit te laten gaan voor de gevaren van asbestverharding op erven en wegen en een aanwijzing had moeten geven voor de noodzaak om asbeststof te vermijden bijvoorbeeld door de asbestverharding nat te houden en deugdelijk af te dekken of door de asbestverharding te (laten) verwijderen. Het bedrijf heeft tot 1974 asbestcementafval aan particulieren afgegeven. De toegekende smartengeldvergoeding van 50.000 euro is gekoppeld aan het normbedrag van het Instituut Asbestslachtoffers. Naast vergoeding voor materiele kosten als uitvaart, moet Eternit ook de kosten betalen van een experimentele medische behandeling die het slachtoffer in China heeft ondergaan. Bron: rechtspraak.nl, Hof Arnhem: 20 december 2011, rechtbank Almelo d.d. 28 april 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2012/01/15/587583 Sun, 15 Jan 2012 11:30:45 +0100 Hoge Raad verwerpt beroep Eternit (Nefalit) http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,578188 De Hoge Raad verwerpt het beroep van voormalig asbestverwerker Eternit (rechtsopvolger van Nefalit). De zaak betreft een in 2000 aan mesothelioom overleden man die in 1979 voor de bouw van een loods asbestcement golfplaten had gebruikt. Daarbij zijn de platen ook gezaagd waarbij asbestcementstof is vrijgekomen. In 2003 is producent Eternit door de echtgenote aansprakelijk gesteld voor de gevolgschade. Korte samenvatting van de motivatie. <br/>Art. 3:310 lid 2 BW.dient hoe dan ook toepassing te vinden, aangezien asbest een bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen oplevert als bedoeld in art. 6:175 lid 1 BW en dit gevaar zich in dit geval heeft verwezenlijkt. Het hof heeft met zijn oordeel dat niet gezegd kan worden dat de erven onvoldoende voortvarendheid hebben betracht om te komen tot bekendheid met de voor de schade aansprakelijke persoon, tot uitdrukking gebracht dat de erven in de gegeven omstandigheden in voldoende mate uitvoering gegeven aan het redelijkerwijs van hen te verlangen, eenvoudig uit te voeren onderzoek naar de identiteit van de voor de schade aansprakelijke persoon (vgl. HR 3 december 2010, LJN BN6241). Bron: Hoge Raad, 2 december 2011, nr.10/04093; JWB, december 2011.<br/> Instituut Asbestslachtoffers/2011/12/22/578188 Thu, 22 Dec 2011 11:48:47 +0100 Garage niet aansprakelijk voor asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,578119 Een automonteur is in 1969/70 tijdens zijn werk aan asbest blootgesteld en heeft daardoor mesothelioom gekregen. Hij werkte destijds voor een garage, een klein familiebedrijf. Het Hof Den Haag stelt in hoger beroep, met inachtneming van advies van een deskundige vast, dat niet kan worden geoordeeld dat in de periode 1969/1970 bekendheid bij het bedrijf moet worden verondersteld van het risico voor het ontstaan van mesothelioom, asbestose of longkanker in de functie van automonteur in haar bedrijf. Er kan dus niet worden gezegd dat destijds op de garage de verplichting rustte veiligheidsmaatregelen te treffen tegen en/of waarschuwingen te geven voor de gevaren van het werken met asbest in een geval als dit. Bron: Hof Den Haag, 6 december 2011, LJN BU7177. Instituut Asbestslachtoffers/2011/12/21/578119 Wed, 21 Dec 2011 18:29:48 +0100 Eternit Belgie aansprakelijk voor milieu-asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,574777 De Brusselse rechtbank heeft&#160;uitspraak gedaan in het eerste asbestslachtofferproces in Belgie. Voormalig asbestverwerker is Eternit veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 250.000 euro aan de familie van een in 2000 overleden vrouw. De vrouw uit Kapelle-op-den-Bos overleed net als haar echtgenoot, die jarenlang bij Eternit had gewerkt, aan mesothelioom, veroorzaakt door asbest. Eternit Belgie produceerde asbest tot 1998, vijf jaar langer dan in Nederland. De rechter oordeelde dat de vordering niet verjaard was omdat die pas begon te lopen op het moment dat het slachtoffer niet meer aan asbest werd blootgesteld. Dat was pas in 1991 toen zij naar Namen verhuisde. Volgens de rechter was het verband tussen asbestblootstelling en mesothelioom vanaf midden jaren 60 en op het laatst vanaf 1967 bekend. Eternit deed sindsdien alles om het verband tussen beide te minimaliseren, te verdoezelen en om wettelijke maatregelen tegen asbest te verhinderen.&#160;Inmiddels is&#160;een wetsvoorstel in voorbereiding dat de financiering van het asbestfonds uitbreidt tot de asbestproducenten en slachtoffers het recht geeft naar de rechtbank te stappen nadat ze een beroep gedaan hebben op het fonds. Op dit moment kunnen Belgische&#160;asbestslachtoffers die een beroep doen op het Belgische Asbestfonds geen&#160;juridische stappen meer nemen tegen de vervuiler. Bron: Belgisch tijdschrift Knack en diverse kranten, 28 en 29 november 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/12/01/574777 Thu, 01 Dec 2011 17:54:58 +0100 Lichamelijke toestand asbestslachtoffer geen reden voor spoed http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,577288 Via een kort geding eist de advocaat van een ex-werknemer met mesothelioom 75.000 euro schadevergoeding van het isolatiebedrijf waar de man begin jaren 70 aan asbest zou zijn blootgesteld. De voorzieningenrechter verwijst de zaak naar de reguliere rechtbank omdat de lichamelijke toestand van de eisende partij alleen onvoldoende is om van een spoedeisend belang te spreken. Volgens de advocaat van het slachtoffer duurt een reguliere procedure bij de rechtbank minimaal een jaar, net zo lang als de gemiddelde levensduur van mensen met deze ziekte. De man is er, volgens de advocaat, momenteel zeer slecht aan toe. Bron: AD, 11 november 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/12/01/577288 Thu, 01 Dec 2011 12:06:34 +0100 Rechtbank Roermond: Eternit aansprakelijk voor asbestproduct http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,570869 Een in 2008 aan mesothelioom overleden timmerman is vanaf 1974 in ieder geval tot 1979 jaarlijks met een zekere regelmaat blootgesteld aan asbest door het be- en verwerken van producten van voormalig asbestproducent Eternit. Laatstgenoemde heeft hoewel dat op haar weg lag in ieder geval tot 1979 nagelaten tegen dit gevaar te waarschuwen. Vaststaat dat het bedrijf in die jaren haar producten nog niet voorzag van waarschuwingslabels. De rechtbank Roermond concludeert daarom dat Eternit onzorgvuldig en dus onrechtmatig ten opzichte van de timmerman heeft gehandeld. Als motivatie voor de toegekende immateriele schadevergoeding van 51.395 euro oordeelt de rechtbank dat het door het Instituut Asbestslachtoffers gehanteerde normbedrag maatschappijbreed als redelijk en juist wordt geaccepteerd en het dat het een redelijke afspiegeling vormt van bedragen die in soortgelijke gevallen worden uitgekeerd. Bron: Rechtbank Roermond, 7 september 2011.<br/> Instituut Asbestslachtoffers/2011/11/10/570869 Thu, 10 Nov 2011 12:14:33 +0100 Scheepswerf niet aansprakelijk voor huisgenoot http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,578384 Een mesothelioompatiente vordert schadevergoeding van de werkgever waarbij haar overleden vader in de periode van 1950 tot 1975 als bankwerker in loondienst is geweest. De vordering is verjaard. Aan de hand van de zeven gezichtpunten die de Hoge Raad heeft geformuleerd in het arrest Van Hese/De Schelde (2000) oordeelt de rechtbank Rotterdam dat het beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Van belang is dat de werkgever vanaf 1962 maatregelen ter voorkoming van thuisbesmetting heeft genomen. De scheepswerf heeft immers onweersproken gesteld dat in ieder geval vanaf 1962 de werkkleding van [eiseres] sr. niet meer thuis werd gewassen maar op de scheepswerf bleef om gewassen te worden. Verder brengt een eventuele schending van de zorgplicht door de werkgever jegens werknemer niet zonder meer met zich mee dat ook tegenover zijn dochter, de huisgenote, een norm is overtreden. In dat verband is bovendien van belang dat de maatregelen die genomen moeten worden om thuisbesmetting te voorkomen (tenminste deels) andere zijn dan de maatregelen ter bescherming van de eigen werknemers. Bron: rechtbank Rotterdam, 353756, 12 oktober 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/11/01/578384 Tue, 01 Nov 2011 10:07:06 +0100 Eerste asbestslachtofferproces in Belgie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,570768 In Brussel is op 24 oktober het eerste asbestproces in België van start gegaan. Het gaat om de zaak van een nabestaande van een in 2000 aan mesothelioom overleden vrouw tegen voormalig asbestverwerker Eternit. De vrouw was een zogenaamd omgevingsslachtoffer van de Eternitfabriek van Kapelle-op-den-Bos, waar asbestcement werd geproduceerd. Zijzelf werkte nooit in de fabriek. Haar echtgenoot werkte er bijna dertig jaar lang als ingenieur. Hij stierf in 1987 aan mesothelioom. Inmiddels is een wetsvoorstel in voorbereiding dat asbestslachtoffers die een beroep doen op het Belgische Asbestfonds alsnog het recht geeft juridische stappen te nemen tegen de vervuiler. Momenteel is dat niet mogelijk. Bron: Het Laatste Nieuws, 9 en 21 oktober 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/10/31/570768 Mon, 31 Oct 2011 16:14:38 +0100 Boetes voor illegale asbestverwijdering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,569066 Een eigenaar van een stal heeft van de rechter 1000 euro boete gekregen voor het illegaal afbreken van een stal met asbesthoudende golfplaten. De eigenaar van een schuur kreeg 5000 euro boete, waarvan 3500 voorwaardelijk voor de sloop zonder vergunning van een 164 vierkante meter groot dak van eterniet golfplaten. De eigenaar van de schuur verklaarde tegenover de rechter dat hij de nodige kennis heeft van asbest en dat de eterniet golfplaten geen asbest bevatten. De man zorgde er wel voor dat de werknemer die het dak moest slopen, beschermende kleding droeg. Ook schakelde hij een gecertificeerd bedrijf in voor de verwerking van het sloopmateriaal. Bron: asbestenbouw.nl, 5 oktober 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/10/15/569066 Sat, 15 Oct 2011 19:19:15 +0100 Britse verzekeraars verliezen pleurale plaques zaak http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,570943 Het Britse Hooggerechtshof heeft een verzoek van verzekeraars afgewezen om een Schotse wet ongeldig te verklaren. De wet biedt Schotse asbestslachtoffers de mogelijkheid een schadevergoeding te claimen voor "pleurale plaques" . Dit gaat in tegen een uitspraak van het Britse House of Lords vijf jaar geleden. Dit hoogste rechtsorgaan oordeelde toen dat verzekeraars geen schadevergoeding meer hoeven te betalen aan mensen die door asbestblootstelling pleurale plaques, een niet-kwaadaardige verdikking van het longvlies, hebben gekregen. Bron: The Daily Telegraph, 13 oktober 2011, IAS Nieuws, 26 maart 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2011/10/15/570943 Sat, 15 Oct 2011 16:42:25 +0100 1 miljoen pond boete Marks & Spencer voor asbestrisico http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,574740 Warenhuis Marks & Spencer heeft van de Britse rechter 1 miljoen pond boete gekregen omdat het verzuimd heeft tijdens twee renovaties klanten en werknemers tegen risico s van asbestblootstelling te beschermen. Bron: Bournemouth Echo, 28 september 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/10/15/574740 Sat, 15 Oct 2011 16:30:31 +0100 Bonus voor beperking compensatie asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,574006 Medewerkers van vier Britse verzekeraars krijgen een bonus op het moment dat ze er in slagen de compensatie van asbestslachtoffers te beperken. Het gaat in totaal om vorderingen van 25000 families met een lid dat mesothelioom heeft of daaraan is overleden. De vier verzekeraars proberen in hoger beroep voor elkaar te krijgen dat werkgeversaansprakelijkheid pas gaat gelden vanaf het moment dat de ziekte mesothelioom zich openbaart en niet vanaf het moment dat asbestblootstelling heeft plaatsgevonden, gemiddeld 40 jaar eerder. Volgens een woordvoerder van het Britse Verbond van Verzekeraars wordt dit standpunt van de vier maatschappijen als controversieel gezien en door de meeste verzekeraars niet gedeeld. Bron: The Independent on Sunday, 15 oktober 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/10/15/574006 Sat, 15 Oct 2011 16:14:00 +0100 Hof Arnhem: aansprakelijk ondanks verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,548824 Ondanks verjaring van de vordering is voormalig asbestproducent Eternit aansprakelijk, omdat het bedrijf heeft nagelaten te waarschuwen voor het gevaar van gebruik van asbestafval afkomstig van de fabriek. Dat stelt het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep. De zaak was aangespannen door de weduwnaar van een 2004 aan mesothelioom overleden vrouw. De vrouw was via het erf van haar ouderlijk huis aan asbest blootgesteld. Dat erf was in 1958, 1960 en 1963 met van Eternit afkomstig asbesthoudend bedrijfsafval verhard. Bron: Hof Arnhem, 9 augustus 2011, LJN: BR5350. Instituut Asbestslachtoffers/2011/08/18/548824 Thu, 18 Aug 2011 09:36:55 +0100 Asbest in schoolgebouwen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,551694 Advocate Dufour concludeert in juridisch vakblad PIV-Bulletin dat de regels uit -kort gezegd- De Schelde/Eternit/Hertel- jurisprudentie niet een op een toegepast kunnen worden op vorderingen van (oud-)leerkrachten met mesothelioom op schoolbesturen. Dit omdat de intensiteit en duur van de asbestblootstelling niet in de buurt komt van de blootstelling in de industrie en een schoolbestuur qua kennis van de gevaren verbonden aan asbest niet op een lijn kan worden gesteld met de kennis van grote werkgevers in de risico-industrie. Eerder dit jaar besloot het kabinet dat eigenaren van schoolgebouwen van voor 1994 nog een jaar de tijd hebben om een asbestinventarisatie uit te laten uitvoeren. Een grondige en gedetailleerde uitgevoerde inventarisatie zal van belang zijn om een mogelijke aansprakelijkheidsvraag bij mesothelioom te kunnen beantwoorden. Bron: L.C. Dufour, PIV-Bulletin 5, juni 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/08/02/551694 Tue, 02 Aug 2011 16:20:59 +0100 Geen sloopvergunning en asbestrapport: boete 500 euro http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,553743 Een man uit Amsterdam is veroordeeld tot een boete van 500 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij stripte zijn pand zonder sloopvergunning en zonder asbest-inventarisatierapport. Een controleur legde de werkzaamheden stil en nam twee monsters uit de container met afval. daarin werd geen asbest gevonden. Op de zoldervloer werd later wel asbeststof aangetroffen. De man moest 6500 euro aan extra kosten uittrekken, onder meer om een asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Bron: Haarlems Dagblad, 13 juli 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/07/14/553743 Thu, 14 Jul 2011 16:33:02 +0100 Rechtbank Almelo: geen schending zorgplicht http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,541205 Een bouwmaterialenhandel heeft zijn zorgplicht niet geschonden omdat het bedrijf niet verplicht was te waarschuwen voor de risico s van de asbestcementgolfplaten die het tussen 1982 en 1984 zou hebben verkocht. Dergelijke producten mochten destijds vrijelijk en zonder enige beperking in het verkeer worden gebracht. Bron: rechtbank Almelo, 27 april 2011, LJN:BQ4019. Instituut Asbestslachtoffers/2011/06/09/541205 Thu, 09 Jun 2011 13:43:22 +0100 Rechtbank Rotterdam: niet aansprakelijk wegens verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,541196 De Rotterdamse kantonrechter oordeelt een scheepsbouwer niet aansprakelijk wegens verjaring van de vordering. Het betreft de zaak van de nabestaande van een aan mesothelioom overleden oud-werknemer. De man had tussen 1957 en 1961 als scheepsbeschieter aan asbest blootgestaan. De vordering wordt afgewezen omdat diverse gezichtspunten (arrest HR, 28 april 2000) in het nadeel van de nabestaande uitvallen: de gevorderde vergoeding komt ten gunste van de nabestaande niet van het slachtoffer zelf (a), er is al een vergoeding betaald via de Regeling TAS (b), de werkgever kan zich in redelijkheid nauwelijks verweren op het punt van de aansprakelijkheid en de verwijtbaarheid (e) en de vordering van de nabestaande is niet voortvarend genoeg ingesteld (g). Bron; rechtbank Rotterdam, 21 januari 2011, LJN: BQ3062.<br/> Instituut Asbestslachtoffers/2011/06/09/541196 Thu, 09 Jun 2011 12:24:09 +0100 Hof Arnhem erkent non-conformiteit koop door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,541189 In hoger beroep oordeelt het Hof Arnhem dat een koper beroep kan doen op non-conformiteit indien hij heeft aanvaard dat er op een aantal plaatsen in de woning (mogelijk) asbest aanwezig is en na de koop blijkt dat nog meer asbest gevonden wordt. De zaak gaat om de aanwezigheid van niet-hechtgebonden asbest die normaal gebruik van de woning in de weg staat, omdat dit een onaanvaardbaar gezondheidsrisico oplevert. Kopers hoefden niet te weten of te begrijpen dat bijna alle binnenwanden asbest zouden bevatten, aldus het Hof. Verkopers dienen de schade van kopers te vergoeden. Bron: RVR 2011/36; Hof Arnhem, 14 december 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2011/06/09/541189 Thu, 09 Jun 2011 12:01:54 +0100 Britse rechter in spagaat http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,539963 Normaal gesproken wordt in het Britse recht het but for- ofwel conditio sine qua non-principe toegepast. Volgens dit principe is het aan de eiser om met meer dan 50% waarschijnlijkheid te bewijzen dat er een verband is tussen een bepaalde oorzaak en de geleden schade. Omdat dit bewijs voor veel slachtoffers een niet te nemen horde kan vormen is het leerstuk van de material increase of the risk of contraction of the disease tot ontwikkeling gekomen. Bij mesothelioomzaken legt de wetgever op basis van dit principe dwingend een volledige hoofdelijke aansprakelijkheid op aan iedereen die een ander onrechtmatig blootstelt aan asbest door middel van een material increase of risk of for any other reason. Onlangs oordeelde het Britse hooggerechtshof in dit kader een bedrijf volledig aansprakelijk voor de ziekte mesothelioom bij een vrouw. De kans dat de asbestblootstelling bij dit bedrijf de oorzaak was van de ziekte bij deze vrouw was 18% hoger dan op grond van normale omgevings-blootstelling kon worden verwacht. Daarmee wordt de slachtofferbescherming bij mesothelioomzaken optimaal, maar worden, volgens Drion, de causaliteitsregels wel heel extreem opgerekt. Bron: Drion, C.E. (2011). NJB, 2011-16, 793. Instituut Asbestslachtoffers/2011/06/01/539963 Wed, 01 Jun 2011 14:44:31 +0100 50.000 euro voor timmerman met asbestose http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,537036 Een 60-jarige timmerman krijgt 50.000 euro schadevergoeding omdat hij door zijn werk asbestose, een stoflongziekte heeft gekregen. FNV Bureau Beroepsziekten heeft dit via een schikking met de verzekeraar van de werkgever geregeld. De man had als werknemer van een bouwbedrijf twintig jaar lang onderhoudswerk gedaan bij ruimtevaartonderneming ESTEC in Noordwijk. Gedurende deze periode moest hij heel vaak plafondplaten vervangen waarboven asbest zat. Het IAS werkt momenteel samen met sociale partners aan een compensatieregeling voor mensen met deze ziekte. Bron: FNV, 18 mei 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/05/18/537036 Wed, 18 May 2011 15:55:12 +0100 Slachtoffer moet zelf TAS aanvragen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,542558 De Centrale Raad van Beroep bevestigt dat een tegemoetkoming op basis van de regeling TAS door het slachtoffer zelf moet worden aangevraagd. Een weduwe had in plaats van haar aan mesothelioom overleden man de tegemoetkoming aangevraagd. Dit omdat zij pas meer dan een maand na de dood van haar man de diagnose kreeg meegedeeld. De Raad oordeelt dat het recht op een tegemoetkoming een persoonlijk recht is van de door maligne mesothelioom getroffen werknemer en dat het slachtoffer er dus zelf blijk van moet hebben gegeven het voorschot te willen ontvangen. Bron: CRvB LJN: BQ4739, 17 maart 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/05/17/542558 Tue, 17 May 2011 09:39:15 +0100 Duitse werknemers beter beschermd tegen asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,541921 Duitse werkgevers die werknemers bewust onbeschermd met asbest laten werken, kunnen nu al aansprakelijk gehouden worden voor de mogelijke toekomstige gezondheidsschade van de betreffende werknemers, aldus een uitspraak van Bundes Arbeitsgericht in april dit jaar. Bron: AFP, 28 april 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/05/15/541921 Sun, 15 May 2011 16:45:17 +0100 Aansprakelijk ondanks verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,535309 De kantonrechter Rotterdam oordeelt de verzekeraar van een scheepswerf aansprakelijk voor de schade ten gevolge van asbestblootstelling bij een in 2008 aan mesothelioom overleden oud-medewerker. De man was tussen 1954 en 1964 op de werf veelvuldig aan asbest blootgesteld. Gelet op het feit dat in het algemeen 80% van de bekende mesothelioomgevallen te wijten is aan blootstelling aan asbest en van de overige 20% geen andere oorzaak is vastgesteld, dient causaal verband te worden aangenomen. Volgens de rechter behoorde de werkgever in de periode dat de medewerker voor haar werkzaam was, te weten, dat aan de blootstelling aan asbest(stof) bepaalde gezondheidsrisico s waren verbonden en dat in ieder geval over de gevaren van asbestose en asbestose met longkanker consensus bestond. De werkgever heeft nagelaten veiligheidsmaatregelen te nemen ter voorkoming van de destijds wel bekende gevaren van asbestose en asbestose met longkanker. Na weging van de gezichtspunten concludeert de kantonrechter in dit uitzonderlijke geval van iemand die pas 44 jaar na beeindiging van het dienstverband geconfronteerd wordt met mesothelioom en alle gevolgen van dien, toepassing van de dertigjarige termijn van artikel 3:310 lid 2 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.<br/><br/>Uit het proefschrift van M.G.P. Peeters kan worden opgemaakt dat al voorafgaand aan de relevante periode, in 1942, consensus bestond over het risico van asbestose en dat in de loop van de relevante periode, in 1958, consensus is ontstaan over asbestose met longkanker. Op grond hiervan oordeelt de kantonrechter dat de werkgever jegens de oud-medewerker tekort is geschoten in de op haar op grond van destijds artikel 7A:1638x BW en thans artikel 7:658 BW rustende zorgplicht en daardoor jegens de nabestaanden schadeplichtig is geworden. Bron: kantonrechter Rotterdam, 22 oktober 2011, LJN: BP8595. Instituut Asbestslachtoffers/2011/05/09/535309 Mon, 09 May 2011 16:51:35 +0100 Schotland: vergoeding mogelijk voor pleurale plaques http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,539249 Tegen het Britse House of Lords in heeft het Schotse Hooggerechtshof bepaald dat asbestslachtoffers met pleurale plaques wel compensatie kunnen claimen voor deze afwijking. Het beroep van verzekeraars tegen een nieuwe wet die dit mogelijk maakt is door de rechter afgewezen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 12 april , The Daily Telegraph, 13 april 2011. <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2011/04/15/539249 Fri, 15 Apr 2011 16:30:10 +0100 Hof Leeuwarden wijst aansprakelijkheid werkgevers af http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,535890 In kort geding wijst het Hof Leeuwarden de aansprakelijkheid af van een timmerbedrijf en een busonderneming. Een man met mesothelioom had beide oud-werkgevers aansprakelijk gesteld voor zijn ziekte. Bij het timmerbedrijf had hij van 1967 tot 70 als timmerman gewerkt en bij de busonderneming van 1972 tot 2005 als chauffeur. Volgens het hof heeft de man niet voldoende aannemelijk gemaakt dat hij tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden voor het timmerbedrijf aan asbest is blootgesteld. De busonderneming heeft voldoende aannemelijk gemaakt gemaakt dat in de betreffende periode uitsluitend witte asbest in de remvoeringen werd gebruikt en dat destijds niet bekend was dat de aanwezigheid van witte asbest in het remsysteem voor monteurs gevaarlijk kon zijn. De onderneming heeft bovendien onderbouwd toegelicht dat nog steeds niet vast staat dat de aanwezigheid van witte asbest voor garagemonteurs - die intensiever met het remsysteem in aanraking komen dan anderen zoals buschauffeurs - risico s oplevert. Bron: Hof Leeuwarden, 8 februari 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/04/15/535890 Fri, 15 Apr 2011 16:28:46 +0100 7500 euro boete voor illegale asbestverwijdering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,536570 Een installatiebedrijf heeft van de politierechter 7500 euro boete gekregen voor het klakkeloos laten slopen van een bedrijfsgebouw zonder te controleren of er asbest in het spel was. De eigenaar zelf kreeg daarnaast 5000 euro boete ondanks het betoog van de advocaat dat de eigenaar al gestraft was doordat de saneringskosten door de asbestontdekking 2,5 ton duurder waren uitgevallen dan begroot. De rechter had daarnaast forse kritiek op de gemeente die erg snel een sloopvergunning had afgegeven. Bron: Noordhollands Dagblad, 7 april 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/04/15/536570 Fri, 15 Apr 2011 14:53:09 +0100 Pleidooi voor internationaal strafhof asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,536574 De Italiaanse advocaat Sergio Bonetto en de Franse professor Annie Thebaud-Mony, twee verdedigers van asbestslachtoffers, pleiten voor de oprichting van een internationaal strafhof voor arbeids- en milieumisdrijven. Tot nu toe genieten multinationals doorgaans een totale straffeloosheid als het op welzijn van de arbeiders aankomt, aldus de twee. Maar ondertussen wordt het product Eternit via de verkoop van het octrooi nog verder verhandeld in tal van landen zoals Brazilie, Peru, Mexico, Nicaragua, Senegal, Ivoorkust, en India, aldus prof. Thebaud-Mony. Zij is medeoprichtster van het internationale netwerk voor asbestslachtoffers Ban Asbestos. Bron: Belgisch Magazine Knack, 23 maart 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/04/01/536574 Fri, 01 Apr 2011 15:09:10 +0100 Nieuw onderzoek tegen oudbestuurders Eternit Italie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,522303 De Belgische baron Louis de Cartier en de Zwitserse miljardair Stephan Schmidheiny, ex-bestuurders van Eternit Genua, moeten zich in Italie verantwoorden voor onvrijwillige doodslag. Dat is het gevolg van ca. 1000 sterfgevallen die sinds 2008 in verband worden gebracht met asbestvervuiling. De twee zitten al sinds 2008 in de beklaagdenbank in Turijn wegens de aanklacht dat ze tussen 1966 en 1986 de veiligheidsvoorschriften verwaarloosden op de werkvloer. Anders dan in veel andere landen lopen in Italie heel wat asbestprocessen. Dat komt omdat de wet tot oprichting van een asbestfonds er nog altijd is geblokkeerd, vermoedelijk om financiele redenen. Slachtoffers hebben geen andere keuze dan lange processen te voeren. Eerder al werd Karel Vinck, ooit topman van de Belgische groep, in Italie vrijgesproken van soortgelijke beschuldigingen. Franse en Italiaanse asbestslachtoffer-vertegenwoordigers pleiten voor een internationaal strafhof voor asbest- en milieumisdrijven. Bron: De Tijd,Nieuwsblad, Knack, 2 en 23 maart 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/03/24/522303 Thu, 24 Mar 2011 12:54:44 +0100 Schadevergoeding voor asbestziekte door school http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,525284 Het Britse hooggerechtshof heeft 240.000 pond schadevergoeding toegekend aan een 47-jarige vrouw met mesothelioom, wegens asbestblootstelling op school. De vrouw stelde de ziekte te hebben opelopen tijdens renovatiewerkzaamheden op de school. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 9 maart 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/03/17/525284 Thu, 17 Mar 2011 17:38:58 +0100 VK: werkgever moet kosten hospice vergoeden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,525271 Britse werkgevers moeten de kosten voor terminale zorg in een hospice gaan vergoeden aan voormalige medewerkers die door asbestblootstelling in het werk ziek zijn geworden. Een hospice wordt in het Verenigd Koninkrijk normaal gesproken voor een belangrijk deel uit liefdadigheid gefinancierd. Bron: The Times, 4 maart 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/03/17/525271 Thu, 17 Mar 2011 16:54:45 +0100 Duitsland: pleidooi voor omgekeerde bewijslast http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,524071 De Duitse politieke partij de Groenen pleit voor het omkeren van de bewijslast bij het toekennen van een uitkering wegens een beroepsziekte als bijvoorbeeld asbestose. Nu moet een slachtoffer zelf bewijzen dat hij de ziekte op zijn werk heeft opgelopen. Dat blijkt vaak erg moeilijk. Erkenning lukt wel, maar een uitkering wordt niet toegekend. Voor dat laatste geldt namelijk ook nog de eis dat men voor minimaal 20% arbeidsongeschikt is. Omgekeerde bewijslast zou betekenen dat de Berufsgenossenschaft pas een uitkering kan weigeren als bewezen kan worden dat het slachtoffer niet op zijn werk is blootgesteld. Bron: Taz, die tageszeitung, 7 maart 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/03/14/524071 Mon, 14 Mar 2011 15:14:52 +0100 Asbestboete oorzaak agressie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,522233 Een 47-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van 750 euro. De man ging vier agenten te lijf toen hij werd aangehouden. Reden voor zijn aanhouding was een boete van 6500 euro omdat zijn bedrijf asbest illegaal had verwijderd. De man had via zijn bedrijf een opdracht aangenomen om drie schuren te slopen. Hij had het asbest laten inventariseren, maar daarna besloten het zelf weg te halen. Dat is tegen de wettelijke regels in. De man bracht het asbest vervolgens ook nog zelf naar de stort. De zaak kwam aan het licht waarna de man de politie vertelde dat het maar om 20 kubieke meter ging. Iedere particulier mag 35 kubieke meter afvoeren zonder papierwinkel, maar voor een bedrijf gelden andere regels. Bron: AD 7 maart 2011.<br/><br/> Instituut Asbestslachtoffers/2011/03/09/522233 Wed, 09 Mar 2011 11:10:25 +0100 Hoge Raad: proportionele aansprakelijkheidsregel is uitzondering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,522333 De Hoge Raad bevestigt dat de zogenoemde 'proportionele aansprakelijkheidsregel' slechts in uitzonderingssituaties kan worden toegepast, bijvoorbeeld in geval van letselschade van werknemers bij blootstelling aan asbest. Aan die regel kleeft namelijk het bezwaar dat iemand aansprakelijk wordt gehouden voor schade die hij niet, of niet in een door de rechter aangenomen mate, heeft veroorzaakt. De rechter dient dan ook zeer terughoudend te zijn met toepassing van deze regel. Bovendien moet hij verantwoording afleggen over de omstandigheden die de toepassing in het concrete geval rechtvaardigen. In anderssoortige zaken bijvoorbeeld over vermogensschade moet de client het oorzakelijk verband tussen de schending van de waarschuwingsplicht en de vermogensschade bewijzen. Bron: FD, 23 februari 2011: Mr. M.A.J.G. Janssen en mr. D.D. Castelijns, advocaten. <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2011/02/28/522333 Mon, 28 Feb 2011 13:51:36 +0100 Hof Den Haag erkent beroep op verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,515946 In hoger beroep oordeelt het Hof Den Haag dat het beroep op verjaring van rederij Maersk niet als onaanvaardbaar is aan te merken. Dit oordeel is gebaseerd op een weging van alle gezichtspunten en het feit dat het slachtoffer op 87- jarige leeftijd is overleden, waarbij het een feit van algemene bekendheid is dat de gemiddelde levensverwachting voor mannen (wezenlijk) lager ligt. Gesteld noch gebleken is dat de man voorafgaand aan de diagnose van mesothelioom een zodanige lange lijdensweg heeft moeten ondergaan, dat dit de bereikte leeftijd ten tijde van het overlijden als punt van overweging relativeert. Het slachtoffer was tussen 1950 en 1967 als respectievelijk havenwerker en stuwer in loondienst werkzaam geweest bij de N.V. Stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’ (hierna: SMN), waarvan aanvankelijk Nedlloyd BV (hierna: Nedlloyd), nu Maersk, rechtsopvolgster is. Op 24 mei 2007 is de man aan de ziekte mesothelioom overleden. De nabestaanden zijn in hoger beroep gegaan omdat ze het niet eens waren met de wijze waarop de kantonrechter de gezichtspunten had gewogen. Bron: LJN BP1109, Gerechtshof Den Haag, 25 januari 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/02/16/515946 Wed, 16 Feb 2011 16:23:46 +0100 Risico voor schoolbestuur bij asbestclaim http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,515933 Schoolbesturen kunnen aansprakelijkheidskwesties in verband met asbestclaims niet zonder meer doorschuiven naar gemeenten. Dat blijkt uit jurisprudentie over asbestclaims in het onderwijs. Van belang is vooral de periode waarop de claim betrekking heeft. Iemand die nu een claim bij een school indient voor een asbestziekte die een aantal decennia geleden is veroorzaakt, zal weinig kans op succes hebben. Er wordt dan namelijk rekening gehouden met de situatie van toen en de destijds geldende opvattingen en wet- en regelgeving. Bron: Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen, 24 januari 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/02/15/515933 Tue, 15 Feb 2011 16:00:30 +0100 Hof Den Haag erkent verjaring zaak huisgenoot http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,524128 In hoger beroep komt het Hof Den Haag, na weging van alle gezichtspunten, tot het oordeel dat het beroep op verjaring van Ajax Chubb Brandbeveiliging BV - juridisch gezien - niet voldoende schrijnend is om dit als onaanvaardbaar aan te merken. Het gegeven dat de ziekte mesothelioom zich pas heeft geopenbaard nadat de 30-jarige verjaringstermijn reeds was verstreken is daarbij in aanmerking genomen. Het mesothelioomslachtoffer is in deze zaak het kind (tevens huisgenoot) van een man die van 24 augustus 1959 tot 29 juli 1966 in dienst was een rechtsvoorgangster van Ajax. Naar het oordeel van het hof heeft de nabestaande niet aangetoond dat bij Ajax – uitgaande van de maatstaven en opvattingen van destijds - reeds voor het einde van het dienstverband van de man zozeer het besef moest zijn doorgedrongen dat er reden was om ook maatregelen ter bescherming van de thuisomgeving van haar werknemers te treffen. Bron: rechtspraak.nl, 25 januari 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/02/14/524128 Mon, 14 Feb 2011 17:04:13 +0100 Zwitserse asbestclaims na 10 jaar verjaard http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,524122 Zwitserse asbestslachtoffers die meer dan 10 jaar na het laatste asbestcontact ziek worden kunnen, wegens verjaring, geen schadevergoeding meer claimen bij hun werkgever. Het Bundesgericht is zich bewust dat het vaak veel langer duurt tot de ziekte zich openbaart. De wetgever heeft echter nagelaten in dergelijke gevallen voor asbestslachtoffers een uitzondering te maken. In Nederland geldt een verjaringstermijn van 30 jaar. Bron: Tages-Anzeiger, 29 januari 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/02/14/524122 Mon, 14 Feb 2011 16:40:07 +0100 Australie: toename asbestclaims http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,524094 De Dust Diseases Board van de Australische staat New South Wales heeft in 2010 145 mesothelioomclaims behandeld. De laatste drie jaar is het jaarlijkse aantal behandelde claims steeds toegenomen. In totaal ontvangt deze instantie 300 tot 400 asbestgerelateerde asbestclaims per jaar. New South Wales is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle Australische asbestslachtoffers. Bron: ABC, 10 december 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2011/01/14/524094 Fri, 14 Jan 2011 15:48:44 +0100 Werkstraffen en boete voor onzorgvuldige asbestverwijdering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,502475 De bedrijfsleider van een asbestverwijderaar, is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. <br/>De werkgever van de man kreeg een boete van 45.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat het bedrijf asbest heeft achtergelaten in een pand aan de Reactorweg in Utrecht, terwijl het verwijderd had moeten worden. Andere bouwvakkers belden drie jaar geleden de inspectie omdat gespecialiseerde asbestbedrijven er een rommeltje van maakten. Alle bedrijven die op dat moment in het kantoorpand aan de slag waren, werden voor de rechter gesleept. De straffen vielen iets lager uit dan de officier van justitie had geeist. Volgens dagblad Trouw had een van de verdachte slopers bij de politie verklaard dat slopers en asbestverwijderaars op grote schaal Polen en Litouwers inzetten omdat deze niet op de hoogte zijn van de gevaren die het onbeschermd werken met asbest met zich meebrengt. Bron:Trouw, 16 november, Asbest en Bouw, 7 december, 2010. <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2010/12/13/502475 Mon, 13 Dec 2010 12:33:08 +0100 Australie: geen verjaringstermijn voor mesothelioomclaims http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,501930 Het Australische Dust Diseases Tribunal past geen verjaringstermijn toe voor mensen met stofgerelateerde ziekten zoals mesothelioom. Bron: Mondaq Business Briefing, 10 november 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/12/08/501930 Wed, 08 Dec 2010 17:19:41 +0100 Hoge raad: erkenning verjaring voldoende gemotiveerd http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,501869 De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep tegen een arrest van het Hof Den Haag d.d. 9 december 2008. Dit beroep was ingesteld door de nabestaanden van een aan mesothelioom overleden oud-werknemer van scheepswerf Wilton Fijenoord. De man was van 1949 tot 1961 als carrouselbouwer in dienst geweest van de scheepswerf en daarbij aan asbest blootgesteld. Het Hof Den Haag oordeelde dat het beroep op verjaring van de scheepswerf in de omstandigheden van dit geval niet onaanvaardbaar was. De Hoge Raad weerlegt de door de nabestaanden aangevoerde klacht dat het hof geen aandacht heeft besteed aan aanvullende omstandigheden - en dan in het bijzonder de aard en de ernst van het letsel en de (veranderende) maatschappelijke kijk op de aanvaardbaarheid van een beroep op verjaring in gevallen als deze. Op grond hiervan concludeert de Raad dat het Hof het oordeel dat voor doorbreking van de verjaringstermijn in het onderhavige geval geen plaats is wel voldoende heeft gemotiveerd. Verder ziet de Raad in het oordeel van het Hof geen aanleiding te veronderstellen dat voor doorbreking van de verjaring sprake zou moeten zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de scheepswerf. Bron: Hoge Raad, 26 november 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2010/12/08/501869 Wed, 08 Dec 2010 13:48:40 +0100 Hoge Raad: aansprakelijkheid verhuurder inzake asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,500491 De Hoge Raad oordeelde onlangs dat de enkele aanwezigheid van (niet-hechtgebonden) asbest wel degelijk een gebrek kan opleveren, mits deze asbest een dermate ernstig risico oplevert dat de huurder op legitieme gronden mag verlangen daarvan verschoond te blijven. In dat geval kan de verhuurder gehouden worden om het asbest te saneren. Hiervan zal bij het veel riskantere niet-hechtgebonden asbest eerder sprake zijn dan bij hechtgebonden asbest, zodat verhuurders van panden waarin het aanwezige hechtgebonden asbest voldoende weggewerkt zit vooralsnog niet heel onrustig hoeven te worden van dit arrest van de Hoge Raad. De kans dat deze aanwezigheid als een gebrek wordt aangemerkt is immers relatief klein. Bron: Rechtennieuws. Nl, 16 november 2010: mr. Martine Goldsmid, Dirkzwager advocaten & notarissen. Hoge Raad, 3 september 2010 Instituut Asbestslachtoffers/2010/11/29/500491 Mon, 29 Nov 2010 15:07:36 +0100 250 euro boete voor afspuiten asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,498780 Een 55-jarige man heeft 250 euro boete gekregen omdat hij met een hoge drukspuit het rode asbesthoudende dak van zijn schuurtje afspoot, waarbij asbestafval in de tuin van zijn buren terechtkwam. Bron: Brabants Dagblad, 9 november 2010. <br/> <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2010/11/18/498780 Thu, 18 Nov 2010 16:48:57 +0100 Rb Rotterdam: asbestblootstelling jaren 50 en 60 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,498249 De rechtbank Rotterdam oordeelt de verzekeraar van scheepswerf RDM aansprakelijk in de zaak van de echtgenote van een aan mesothelioom overleden medewerker. De man was tussen 1952 en 1964 bij zijn werk als bankwerker voor de scheepswerf aan asbest blootgesteld. Volgens de rechtbank heeft de verzekeraar de gestelde asbestblootstelling onvoldoende gemotiveerd betwist.RDM behoorde in de periode dat de man voor haar werkzaam was te weten, dat aan de blootstelling aan asbest(stof) bepaalde gezondheidsrisico’s waren verbonden en dat in ieder geval over de gevaren van asbestose en asbestose met longkanker consensus bestond. RDM had met het oog op die bekendheid veiligheidsmaatregelen moeten nemen ter voorkoming van de destijds wel bekende gevaren van deze ziekten. De verzekeraar heeft geen feiten en omstandigheden naar voren gebracht waaruit volgt dat de ziekte niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor RDM aansprakelijk is. Het verweer dat de bankwerker zelf niet met asbest heeft gewerkt, geldt niet omdat de man wel in ruimten werkte waar isolatiewerkzaamheden met asbest werden uitgevoerd. Na afweging van alle gezichtspunten concludeert de rechter dat in dit uitzonderlijke geval van iemand die pas 44 jaar na beëindiging van het dienstverband geconfronteerd wordt met mesothelioom en alle gevolgen van dien, toepassing van de dertigjarige termijn van artikel 3:310 lid 2 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bron: rechtbank rotterdam, 29 september 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/11/15/498249 Mon, 15 Nov 2010 15:47:53 +0100 Strengere straffen voor onzorgvuldige asbestsanering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,498754 Volgens dagblad Trouw krijgen opdrachtgevers en uitvoerders in de asbestbranche steeds meer juridische tegenwind. Drie uitspraken binnen een maand illustreren een hardere reactie op onzorgvuldige saneringen. Allereerst een uitspraak van de Hoge Raad op 3 september jl die tot gevolg heeft dat de aanwezigheid van asbest in een pand in het vervolg een gebrek is dat aan huurders of kopers gemeld moet worden. Op 6 oktober oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat een sloper, na de ontdekking van asbest, terecht eerst Bouw- en Woningtoezicht alarmeerde en pas daarna zijn werkgever. Volgens de Arbowet mag een werknemer 'bij ernstig gevaar voor de eigen veiligheid of die van anderen' direct 'passende maatregelen' nemen, maar moet hij ook meteen de werkgever inlichten. De Nationale Ombudsman tikte half oktober de gemeente Nieuwegein op de vingers omdat deze een asbestsanering zonder vergunning niet had stilgelegd. Tot slot schrijft het nieuwe kabinet in haar regeeraccoord dat verdachten die voor de tweede keer voor hetzelfde feit worden veroordeeld, minimaal de helft krijgen van de maximale straf die voor dat vergrijp staat. Dat betekent dat een aannemer, of verantwoordelijke opdrachtgever als een corporatie of vastgoedbedrijf, bij herhaaldelijke slordigheden in de asbestsanering, er niet langer van afkomt met een gebruikelijk taakstraf, maar zes jaar cel krijgt. Bron: Trouw, 25 oktober 2010 Instituut Asbestslachtoffers/2010/11/01/498754 Mon, 01 Nov 2010 15:06:22 +0100 VK: aansprakelijkheid verzekeraars ter discussie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,498797 Het Britse Hof van Beroep is niet duidelijk ten aanzien van het moment waarop een verzekeraar aansprakelijk is voor de ziekte van een asbestslachtoffer. Het Hooggerechtshof bepaalde in 2008 dat die aansprakelijkheid vanaf het eerste moment van asbestblootstelling geldt. Verzekeraars stellen dat aansprakelijkheid pas kan gelden vanaf het moment waarop de eerste symptomen vande ziekte zich openbaren. Het Hof van Beroep steunt, afhankelijk van de bewoording van de polis, in het ene geval het oordeel van het Hooggerechtshof en in het andere de verzekeraars. Dit creeert onzekerheid en verwarring onder alle betrokkenen. Bron: BBC News, oktober 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/10/18/498797 Mon, 18 Oct 2010 18:00:33 +0100 Duitsland: melden asbest bij verkoop huis verplicht http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,498790 Het Duitse Bundesgerichtshof oordeelt in een zaak dat de aanwezigheid van asbest bij de verkoop van een huis niet verzwegen mag worden, ook als de koper daar niet naar heeft geinformeerd. Bron: Allgemeine Zeitung, 30 september 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/10/18/498790 Mon, 18 Oct 2010 17:14:49 +0100 Eternit niet aansprakelijk voor asbestweg http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,502093 Voormalig asbestverwerker Eternit wordt door nabestaanden aansprakelijk geacht voor de buikvlieskanker bij een vrouw die daaraan in 2006 overleed. De diagnose werd in 2000 bij haar gesteld. De oorzaak lag volgens de nabestaanden in het asbestafval van Eternit dat in de periode 1955 tot 1960 toegepast is als wegverhardingsmateriaal voor de verbindingsweg met de Rijssenseweg te Markelo. Zij had daar van 1987 tot 2003 gewoond. Volgens de rechtbank is niet met zekerheid vast te stellen dat die verharding in de jaren 1955-1960 met van Eternit afkomstig asbestafval heeft plaatsgevonden. Eternit wijst erop dat bij vrouwen optredend buikvlieskanker niet uitsluitend en zeker niet zonder meer asbestgerelateerd is en met name wordt gezien in het kader van hoge blootstelling (in de beroepssfeer) en dat de latentieperiode bij deze lage blootstellingsgraad onwaarschijnlijk kort is. De rechtbank erkent dat het causaal verband niet zonder meer gegeven is en daarvoor meer bewijslevering cq deskundigenonderzoek noodzakelijk zal zijn. De absolute verjaringstermijn van 30 jaar is verstreken omdat de verharding in de jaren 60 plaatsvond en de waarschuwingsverplichting van Eternit rond 1969 gold. De relatieve verjaringstermijn van 5 jaar is ook verstreken omdat de diagnose bij de vrouw al in 2000 is gesteld. Naar oordeel van de rechter is het slachtoffer op dat moment of kort daarna op de hoogte geweest met de daaruit vloeiende schade en het daarvoor aansprakelijke Eternit. Bron: rechtbank Almelo, 29 september 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/10/15/502093 Fri, 15 Oct 2010 16:36:40 +0100 Spaanse rechter erkent tongkanker door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,498793 Een Spaanse rechter erkent tongkanker als beroepsziekte door asbestblootstelling. De zaak ging over een man die 32 jaar in een asbestcementfabriek had gewerkt en daarbij langdurig aan asbest was blootgesteld. In de wetenschappelijke literatuur komt de relatie met asbest niet voor. Bron: EFE Newswire, 9 september 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/09/23/498793 Thu, 23 Sep 2010 17:19:10 +0100 Ongeloorloofde asbestverwijdering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,492203 Een vastgoedbedrijf moet 3000 euro boete, waarvan 1500 voorwaardelijk, betalen. Het bedrijf had zelf asbest verwijderd omdat het in de veronderstelling was dat dat mocht omdat het om minder dan 35 m2 ging. Het ging om 25 m2. Een particulier mag zelf, onder bepaalde voorwaarden, asbest verwijderen als het om minder dan 35 m2 gaat. Een bedrijf niet en moet daarvoor een asbestverwijderaar inschakelen. Bron: De Stentor, 13 september 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/09/23/492203 Thu, 23 Sep 2010 12:36:45 +0100 Boete en tbs voor bedreiging met asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,481406 De rechtbank veroordeelt een 41-jarige Bredanaar tot 180 dagen gevangenisstraf waarvan 60 voorwaardelijk voor het opzettelijk verspreiden van asbest aan de balie van het kantoor van een woningbouwvereniging. Omdat de woningbouwvereniging de asbest in zijn woning maar niet verwijderde toog de bewoner zelf met een zak asbestresten naar het kantoor. Hij gooide de zak op de balie en blies asbeststof in de richting van een medewerkster. Het airconditioningssysteem van het kantoor bleek verontreinigd. De rechtbank legt de man eveneens TBS met voorwaarden op met een gedwongen begeleiding van de reclassering en behandeling in een GGZ kliniek. Ook wordt hij verplicht de schoonmaakkosten van balie en airconditioning, ad 30.000 euro, te betalen. Bron : BN de Stem, 2 september 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/09/08/481406 Wed, 08 Sep 2010 15:44:01 +0100 Klacht over behandeling en informatie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,478559 In een zaak van de echtgenote van een inmiddels aan mesothelioom overleden man tegen de arts bij wie de man onder behandeling was, oordeelt het Regionaal Tuchtcollege Zwolle dat de arts geheel volgens de richtlijnen heeft gehandeld. Achteraf gezien bleek patient te lijden aan een zich zeer langzaam ontwikkelend mesothelioom dat lange tijd niet aantoonbaar was. De arts is hierop steeds alert geweest en heeft deze mogelijke diagnose ook steeds betrokken in zijn onderzoeken. Ook oordeelt het College dat de arts niet is tekortgeschoten in de informatievoorziening jegens patient. De vrouw had onder andere de klacht dat zij niet gewezen was op het bestaan van het Instituut Asbestslachtoffers. Bron: Regionaal Tuchtcollege Zwolle, 22 juli 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/09/02/478559 Thu, 02 Sep 2010 16:19:13 +0100 2000 euro boete wegens asbestaffaire http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,470088 Een mechanisatiebedrijf heeft 2000 euro boete gekregen voor het laten verwijderen van een dak van een loods door een bedrijf dat niet gecertificeerd was voor het verwijderen van asbest. De ondernemer verklaarde dat hij niet wist dat er asbest in het dak zat en ging met het sloopbedrijf akkoord dat het verwijderd zou worden als asbestgelijkend materiaal. Bron : Agrarisch Dagblad, 9 augustus 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/08/19/470088 Thu, 19 Aug 2010 11:20:28 +0100 Spanje : 4 mln euro schadevergoeding voor milieu-asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,470067 Voormalig asbestverwerker Uralita moet bijna 4 mln euro uitkeren aan 45 omwonenden van haar fabriek in Cerdanyola y Ripollet (Catalonie) wegens door asbestblootstelling veroorzaakte gezondheidsschade. Het is de eerste keer dat en Spaanse rechter schadevergoeding toekent aan asbestslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld. Allen lijden aan een asbestgerelateerde ziekte. Oorzaken zijn ofwel het asbestafval in het milieu of het contact met asbest via de werkkleding van de huisgenoot die wel voor de fabriek werkte. De vergoedingen varieren van 43.000 euro tot 470.000 euro per slachtoffer. Uralita heeft sinds 1907 asbest verwerkt in de fabriek. Bron : El Pais. 17 juli 2010, Spaanse asbestslachtoffervereniging AVIDA. Instituut Asbestslachtoffers/2010/08/19/470067 Thu, 19 Aug 2010 10:49:17 +0100 Aansprakelijk voor asbestproduct http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,466545 In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof Arnhem, evenals de rechtbank Almelo, het bedrijf Nefalit BV (voorheen Asbestona) aansprakelijk voor het ontstaan van de ziekte mesothelioom bij een boer uit Beilen die in 1979 bij het verzagen van asbestcementgolfplaten aan asbest was blootgesteld. Het hof oordeelt dat van Nefalit in 1979 mocht worden verwacht dat zij bij het in het verkeer brengen van asbestcementgolfplaten het publiek, en zeker verwerkers van die platen als de betreffende boer, zou waarschuwen voor de aan haar bekende gezondheidsrisico s. Van het feit dat Nefalit dit niet heeft gedaan, valt haar een ernstig verwijt te maken. Het causaal verband is voldoende aangetoond. Bron: Hof Arnhem, 11 mei 2010, 200.016.186 Rechtspraak.nl. Instituut Asbestslachtoffers/2010/07/15/466545 Thu, 15 Jul 2010 16:30:32 +0100 Aansprakelijk voor asbestblootstelling in jaren 50 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,457757 De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de (niet meer bestaande) scheepswerf Verolme tekort is geschoten in de op haar op grond van destijds artikel 7A:1638x BW en thans artikel 7:658 BW rustende zorgplicht. De aansprakelijkheidsverzekeraar is daardoor jegens de nabestaande van een voormalig werknemer schadeplichtig geworden. De werknemer was als timmerman in de periode 1953-1960 tijdens zijn werk bij de scheepswerf aan asbest blootgesteld. De werkgever heeft geen veiligheidsmaatregelen getroffen met het oog op de toen bekende gevaren van blootstelling aan asbest(stof) waardoor de kans op de (destijds nog niet bekende) asbestziekte mesothelioom vergroot is. Na afweging van de gezichtspunten (arrest Van Hese/ De Schelde d.d. 28 april 2000) oordeelt de rechter dat toepassing van de dertigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bron: Rechtbank Rotterdam 26 mei 2010, LJN BN0602. Instituut Asbestslachtoffers/2010/07/15/457757 Thu, 15 Jul 2010 14:51:20 +0100 Boetes voor illegaal asbestgebruik http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,457401 Twee varkenshouders in de omgeving van Zwolle hebben boetes gekregen wegens het illegaal en onzorgvuldig omgaan met asbest. De een kreeg 4500 euro boete voor het zonder vergunning slopen van een schuur waarin asbest was verwerkt. De ander kreeg 2000 euro boete voor het opzettelijk laten rondslingeren van asbestplaten en een onafgesloten zak met resten asbest. Tegen drie Bredanaars is procesverbaal opgemaakt wegens het rommelen met documenten om de sloop van 600 vierkante meter asbesthoudende platen van een stal legaal te laten lijken. Het slopen van een dergelijke hoeveelheid kost normaliter rond 6500 euro. Bron: De Stentor, 29 juni en 1 juli en BN De Stem, 3 juli 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/07/12/457401 Mon, 12 Jul 2010 12:07:15 +0100 Leren van het asbestdossier http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,456474 Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het IAS bespreekt Ton Hartlief, hoogleraar privaatrecht, enkele lessen die getrokken kunnen worden uit het asbestdossier. Hartlief stelt, onder andere, dat de werkwijze van het IAS niet op andere beroepsziekten kan worden toegepast; een cruciale factor bij asbest is zijns inziens namelijk dat we juridisch weten waar we aan toe zijn. Dat stadium is bij andere beroepsziekten (nog) niet in zicht. Hij zet vraagtekens bij de suggestie van Alexander Rinnooy Kan dat de asbestproblematiek veel minder ernstig zou zijn geworden indien deze benaderd was vanuit het voorzorgsbeginsel, zoals de SER onlangs bij nanotechnologie heeft geadviseerd. Inzetten op het voorzorgsbeginsel moet voorkomen dat overheid en bedrijfsleven achterover leunen of naar elkaar wijzen tot er voldoende zekerheid over mogelijke ongewenste effecten is. Bron: NJblog, 21 juni 2010, verschijnt als Vooraf in NJB 2010/24. Instituut Asbestslachtoffers/2010/06/29/456474 Tue, 29 Jun 2010 14:09:31 +0100 Longarts voor tuchtcollege http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,454187 Hoewel bij een 76-jarige patient wel was gedacht aan mesothelioom, kon dit niet worden vastgesteld. Toen twee jaar later het vermoeden werd bevestigd, was het al te laat. Tijdens de eerste chemokuur in november 2006 overleed de man, die jarenlang werkzaam was geweest in de bouw en daardoor in aanraking kwam met asbest. Zijn echtgenote verwijt de arts dat hij zijn diagnose heeft verzwegen, dat niet goed is gecommuniceerd met haar en haar man en dat er onwaarheden in het rapport staan. De huisarts zou hebben gezegd dat haar man al jaren maligne mesothelioom, ofwel longvlieskanker had. Al die tijd zou haar dit niet zijn verteld door de longarts. Volgens de arts kan hem tuchtrechtelijk niets worden verweten. De man kwam op 23 april 2004 onder controle van de longarts in verband met klachten over benauwdheid. "Ondanks dat we ons best hebben gedaan, hebben we al die tijd geen diagnose kunnen stellen. Dat is helaas de aard van de ziekte." Diverse malen werd weefsel weggenomen bij de man en geconstateerd dat er afwijkingen waren, maar werd de oorzaak niet gevonden. In oktober 2006 werd het kwaadaardige weefsel uiteindelijk gevonden, maar toen was de ziekte al in een te ver gevorderd stadium en was genezing niet meer mogelijk. Het tuchtcollege doet op 20 juli uitspraak. Bron: De Stentor, 25 mei 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/06/09/454187 Wed, 09 Jun 2010 14:06:22 +0100 Forbo niet aansprakelijk voor asbestschade http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,454183 Forbo Flooring BV, wereldwijd marktleider in vloerbedekking, is niet aansprakelijk voor de schade van consumenten die claimen kanker te hebben gekregen door het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Haarlem op 26 mei jl. in een procedure die een asbestslachtoffer had aangespannen tegen het concern. De vrouw stelde dat zij halverwege de jaren zeventig aan asbest was blootgesteld toen zij vloerbedekking uit haar huis verwijderde. Forbo heeft onrechtmatig tegen haar gehandeld door zonder waarschuwing asbesthoudende vloerbedekking te leveren. <br/>De rechtbank stelt Forbo in het gelijk omdat in de jaren 70 algemeen aangenomen werd dat asbest alleen voor de beroepsbevolking gevaarlijk was. Dit betekent dat Forbo niet hoefde te waarschuwen voor het verwijderen van vloerbedekking. Bron: Het Financieele Dagblad, 28 mei 2010. <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2010/06/09/454183 Wed, 09 Jun 2010 13:54:59 +0100 Japan: overheid aansprakelijk voor asbestziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,456299 Voor het eerst oordeelt een Japanse rechter dat de overheid aansprakelijk is voor de gevolgen van asbestblootstelling bij oud-medewerkers van asbestfabrieken in het district Osaka.De overheid verzuimde, volgens de rechter, ventilatoren verplicht te stellen toen in 1960 de wet tegen stoflongziekten (pneumoconiose) van kracht werd. Zelfs na 1972, toen de relatie met mesothelioom en longkanker duidelijk was, hoefden bedrijven nog geen afdoende maatregelen te nemen om werknemers tegen asbest te beschermen. Bron: The Daily Yomiuri, 21 mei 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/06/01/456299 Tue, 01 Jun 2010 11:20:52 +0100 Vordering mesothelioom en sanering asbesterf verjaard http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,455016 In een zaak tegen voormalig asbestverwerker Eternit oordeelt de rechtbank Almelo dat, als alle gezichtspunten in combinatie met elkaar worden bezien, het beroep op verjaring van de rechtsopvolger van de oud-werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid terecht is. Het betreft de vordering van een vrouw met mesothelioom die in 1968 bij de verharding van het erf bij haar woning aan asbest is blootgesteld. Het erf werd verhard met asbestafval, afkomstig van Eternit. Dat afval werd destijds gratis aangeboden door Eternit. Inmiddels is zij aan de ziekte mesothelioom overleden. Gezichtspunten a, b en c dienen volgens de rechter in overwegende mate in het voordeel van Eternit te worden uitgelegd en die wegen zwaarder dan de overige gezichtspunten. In de eerste plaats heeft de vrouw zelf door haar overlijden geen baat meer bij een schadevergoeding. Slechts haar nabestaanden zouden hierbij baat hebben. Bovendien is er reeds een uitkering uit anderen hoofde verstrekt. Verder staat niet vast dat Eternit een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Het bedrijf heeft inderdaad niet gewaarschuwd, maar mocht er redelijkerwijs wel vanuit gaan dat het asbestcementafval zou worden afgedekt, niet in de laatste plaats omdat asbestcementafval enorm stuift. Bron: rechtbank Almelo, 28 april 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/05/15/455016 Sat, 15 May 2010 11:49:13 +0100 Gevangenisstraf voor bestuurders Italiaanse scheepswerf http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,451940 Drie voormalige bestuurders van de Italiaanse scheepswerf Fincantieri zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen omdat ze hun personeel tot 1999 zonder bescherming aan asbest blootstelden. 37 arbeiders overleefden de blootstelling niet, 26 anderen werden ziek. De voormalige bestuurders van de scheepswerf in Sicilie moeten ook miljoenen euro schadevergoeding betalen, onder meer aan het nationaal verzekeringsinstituut voor werkongevallen. Het bedrijf Fincantieri bleef asbest gebruiken tot 1999, ondanks een verbod sinds 1996. Volgens het openbaar ministerie zijn de risico s van asbest bekend sinds de jaren vijftig. Desondanks vertikte Fincantieri het om de meest elementaire beschermingsmaatregelen te nemen. Bron: Belgische krant De Morgen, 26 april 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/05/15/451940 Sat, 15 May 2010 11:38:00 +0100 Nederlandse rechtspraktijk voor asbestslachtoffers verouderd en te traag http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,454211 Volgens juriste Yvonne Waterman is de Nederlandse wetgeving op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid bij ongevallen en beroepsziekten verouderd.Internationaal vergeleken is de rechtspraktijk in civiele claims in Nederland te traag. Dat geldt ook voor de behandelingsduur bij civiele claims voor beroepsziekten. Verder zijn de verjaringstermijnen in Nederland voor asbestslachtoffers volstrekt ontoereikend. Iedereen moet nog steeds binnen zes maanden na diagnose de zaak aankaarten. Dat is voor dodelijk zieke mensen erg kort. Bron: Safety, nr. 1, 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/05/01/454211 Sat, 01 May 2010 15:39:26 +0100 Vordering niet voortvarend genoeg ingesteld http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,446932 In een zaak tegen voormalig asbestproducent Eternit oordeelt de rechtbank Roermond dat betrokkene de vordering tot schadevergoeding niet binnen een redelijke termijn heeft ingesteld. In totaal zijn sinds het bekend worden met de (mogelijke) aansprakelijke partij meer dan twee jaar verstreken (sinds het bekend worden met de diagnose zelfs bijna drie jaar). De zaak betreft een man die stelde tussen 1973 en 1975 bij het verwijderen van asbestcementhoudende golfplaten van zijn garage en het dak van zijn woning aan asbest te zijn blootgesteld. In april 2006 werd bij hem de diagnose buikvlieskanker gesteld waaraan hij in januari 2008 overleed. De nabestaanden stelden dat voormalig asbestproducent Eternit onrechtmatig heeft gehandeld door destijds asbesthoudende platen in het verkeer te brengen en te laten zonder te waarschuwen voor de gezondheidsgevaren bij normaal gebruik van die platen. Al voor 1967 was Eternit bekend met de gevaren van asbest en had zij dus voor die gevaren moeten waarschuwen. Bron: Jure: rechtbank Roermond, 7 april 2010, NR. 92363/HA ZA 09-195. Instituut Asbestslachtoffers/2010/04/15/446932 Thu, 15 Apr 2010 16:06:14 +0100 Weigering schadevergoeding wegens claimcultuur http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,447377 Een 73-jarige Britse weduwe van een man die aan mesothelioom is overleden heeft een schadevergoeding van 1 miljoen pond afgewezen uit afkeer van de claimcultuur die in dit land is gegroeid.De vrouw zei dat ze een hekel heeft aan een cultuur van letselschadezaken ronselende advocaten (ambulance chasing) die mensen vragen een claim in te dienen op basis van no cure no pay. De juridische kosten van deze zaken komen voor rekening van de belastingbetaler en kunnen tot honderden ponden oplopen. Momenteel wordt in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks 10 miljard pond uitgekeerd als compensatie voor claims. Bron: The Express, 22 maart 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/04/01/447377 Thu, 01 Apr 2010 16:20:30 +0100 Australie: aansprakelijkheid bij longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,436127 In een zaak van een man die gerookt heeft en via zijn werk aan asbest is blootgesteld, oordeelt het Australische Hooggerechtshof dat het niet voldoende is uitsluitend aan te tonen dat de blootstelling aan asbest het risico op longkanker heeft verhoogd.Duidelijk moet zijn dat de asbestblootstelling op zichzelf een oorzaak van de longkanker is geweest. Het Hooggerechtshof is het niet eens met de aanpak van de lagere rechter die alle betrokken partijen proportioneel aansprakelijk achtte. Op basis van epidemiologische studies had de lagere rechter geconcludeerd dat de longkanker voor 67% door roken zou zijn veroorzaakt en voor 23% door asbestblootstelling alleen of in combinatie met roken. Bron: Mondaq Business Briefing, 8 maart 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/03/17/436127 Wed, 17 Mar 2010 16:58:46 +0100 Verweer werkgevers slaagt http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,451771 In een kort geding tegen twee werkgevers oordeelt de kantonrechter Zwolle dat de vordering van een oud-werknemer met mesothelioom niet slaagt jegens beiden.De vordering tegen de oudste werkgever strandt omdat vooralsnog niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat de schade tijdens de uitoefening van die werkzaamheden is geleden. De getuigenverklaringen zijn strijdig. De vordering tegen de jongere werkgever strandt omdat vooralsnog aannemelijk is dat die werkgever geen verwijt kan worden gemaakt van de wel aannemelijk geworden asbestblootstelling. De kantonrechter neemt als uitgangspunt dat deze werkgever begin jaren 80 nog niet bekend was met de gezondheidsrisico s van chrysotiel asbest noch daarmee bekend behoorde te zijn. Bron: Rechtbank Zwolle, BL0950 d.d. 27 januari 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/03/15/451771 Mon, 15 Mar 2010 14:16:02 +0100 Beroep op verjaring erkend http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,432256 In twee verschillende zaken oordeelt het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep dat als alle gezichtspunten in combinatie met elkaar worden bezien het beroep op verjaring van de rechtsopvolger van de oud-werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid terecht is.In beide gevallen oordeelt het hof ook dat er geen feiten en/of omstandigheden zijn aangevoerd of gebleken op grond waarvan gezegd kan worden dat sprake is van een hoge mate van verwijtbaarheid, waarbij het hof mede in aanmerking neemt dat de werkgevers niet asbestproducerende, niet asbestverwerkende ondernemingen exploiteerden. In een van de twee gevallen oordeelt het hof dat een vordering tot schadevergoeding onvoldoende voortvarend is ingesteld, ook al heeft de bemiddeling door het IAS termijnschorsend gewerkt. De eerste zaak (d.d. 15/12/09) betreft de claim van een nabestaande van een man die tussen 1960 en 1975 bij een Technisch Bureau in dienst was geweest en daar aan asbest was blootgesteld. Deze man overleed in 2006 aan mesothelioom. In het tweede geval gaat het om een nabestaande van een machinebankwerker die tussen 1955 en 1972 in dienst van het bedrijf was geweest en eveneens in 2006 aan mesothelioom is overleden. Bron: Jure; Gerechtshof Amsterdam, LJN BL3708 d.d. 15 december 2009 en LJN BL3742 d.d. 19 januari 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/03/01/432256 Mon, 01 Mar 2010 10:38:02 +0100 Bouwbedrijf voldoet niet aan stelplicht http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,432850 De kantonrechter Venlo oordeelt dat het beroep op verjaring van een werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Ook het verweer dat de werkgever niet bekend hoefde te zijn met het gevaar van asbestose als gevolg van de blootstelling aan wit asbest wordt niet overgenomen omdat de werkgever ter onderbouwing van dit standpunt geen wetenschappelijke/maatschappelijke publicaties heeft overgelegd en zodoende niet heeft voldaan aan de op haar rustende stelplicht. Bron: Kantonrechter Venlo, 10 februari 2010, BL3084. Instituut Asbestslachtoffers/2010/02/24/432850 Wed, 24 Feb 2010 21:26:32 +0100 Zorgplicht bij asbestose http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,430807 Omdat de asbestblootstelling in dit geval beperkt bleef tot een werkdag per 14 dagen behoefde een werkgever tussen 1962 en 1966 (nog) geen maatregelen te nemen om de werknemer tegen asbestose te beschermen. Begin jaren 60 was algemeen bekend dat langdurige en intensieve blootstelling aan asbest asbestose kon veroorzaken. De werkgever had toen echter nog niet kunnen weten dat werknemers ook bij minder intensieve blootstelling beter beschermd dienden te worden. Daar komt, volgens de rechter, bij dat de vordering verjaard is. Hoewel er omstandigheden kunnen zijn om een verjaringstermijn niet toe te passen, is in dit geval toepassing van de verjaringstermijn niet onaanvaardbaar. De kantonrechter Utrecht oordeelt daarom de rechtsopvolger van een bouwbedrijf niet aansprakelijk voor de gezondheidsschade van een oud-medewerker die van 1962 tot 1966 als metselaar asbesthoudende bouwmaterialen op maat had gezaagd. De man overleed in 2006 aan de ziekte mesothelioom. Bron: Kantonrechter Utrecht, 3 februari 2010, nr. 606219. <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2010/02/22/430807 Mon, 22 Feb 2010 12:46:14 +0100 Michelin veroordeeld voor asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,432807 De Michelingroep is door het Franse Tribunaal voor Sociale Verzekeringen veroordeeld voor ernstige nalatigheid wegens blootstelling aan asbest van medewerkers in de fabriek in Golbey in de Vogezen. In oktober 2009 dienden 10 inmiddels zieke medewerkers een claim in bij Michelin. Volgens de rechter wist het bedrijf dat er asbest in de fabriek zat. Het nam echter geen maatregelen om de medewerkers tegen blootstelling te beschermen. Bron: ANSA, 25 januari 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/02/15/432807 Mon, 15 Feb 2010 16:15:24 +0100 V&D vrijuit in asbestzaak http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,428205 De rechtbank in Alkmaar heeft op 8 februari warenhuis Vroom & Dreesmann vrijgesproken in een asbestzaak die tegen het warenhuis liep.Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een geldboete van 60.000 euro omdat V&D in een dependance van een filiaal van het warenhuis in Hoorn willens en wetens haar personeel en winkelend publiek aan asbest zou hebben blootgesteld. Volgens de rechtbank was er echter onvoldoende bewijs dat het bedrijf handelde in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet. Enkel de aanwezigheid van asbest in het plafond van het pand is geen bewijs dat werknemers en bezoekers van dit winkelfiliaal in levensgevaar waren of dat er ernstige schade aan de gezondheid te verwachten was. Bron: Telegraaf, rtvnh, 8 februari 2010 Instituut Asbestslachtoffers/2010/02/10/428205 Wed, 10 Feb 2010 12:36:02 +0100 Niet aansprakelijk voor mesothelioom huisgenoot http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,428204 Ook al heeft een werkgever tegenover de werknemer in de periode 1959-1966 de zorgplicht geschonden, kan hieruit niet zonder meer worden afgeleid dat ook tegenover de zoon, de huisgenoot, een norm is overschreden. De rechtbank Rotterdam erkent daarom het beroep op verjaring van de rechtsopvolger van een asbestfabriek naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Doorslaggevend acht de rechtbank in dit geval gezichtspunt c, verwijtbaarheid. Immers, kennis omtrent de gevaren van het werk met asbest voor de werknemers impliceert niet dat ook bekend was dat reeds het meenemen van een enkel kristal in het haar of de kleding tot mesothelioom bij de gezinsleden van die werknemers kon leiden. Daarvan behoefde de werkgever destijds in redelijkheid niet op de hoogte te zijn. De zoon was in het huis waar hij met zijn vader woonde blootgesteld aan asbestvezels in de kleding, in het haar en/of op de huid van zijn vader, die daar beland zijn als gevolg van de werkzaamheden van [vader] in dienst van de asbestfabriek. Omdat de werkkleding niet via het bedrijf gereinigd werd en de werkgever geen douchegelegenheid aan haar werknemers beschikbaar stelde zijn de huisgenoten van [vader] aan asbest blootgesteld, met mesothelioom voor de zoon als gevolg. Bron: Rechtbank Rotterdam, 8 juli 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2010/02/10/428204 Wed, 10 Feb 2010 12:31:59 +0100 Italiaanse overheid voor de rechter in Eternit-asbestzaak http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,418927 De Italiaanse overheid zal zich moeten verantwoorden in het asbestproces tegen twee oud-bestuurders van voormalig asbestproducent Eternit.De staat wordt er van beschuldigd te weinig controle te hebben uitgeoefend op de activiteiten van de vestigingen van het bedrijf in dat land. Volgens de advocaat van de slachtoffers heeft het bedrijf een Europese richtlijn rond asbest niet nageleefd. Als er controles zouden hebben plaatsgevonden, was er niet zo'n catastrofe gebeurd, aldus de advocaat. Volgens de slachtoffer-vertegenwoordigers zijn inmiddels ongeveer 2.000 mensen aan de asbestbesmetting overleden en zijn er 800 ziek. Het gaat om voormalige werknemers van de vier Italiaanse Eternit-fabrieken in de periode 1973-1986. Bron: De Tijd Belgie, 19 november 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/12/07/418927 Mon, 07 Dec 2009 16:01:47 +0100 Beroep op verjaring aanvaardbaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,421520 De kantonrechter Leeuwarden honoreert een beroep op verjaring omdat de werkgever zich door allerlei omstandigheden in redelijkheid niet tegen de ingestelde vordering kan verweren. Het betreft de zaak van de nabestaande van een man die, volgens een getuige, tussen 1963 en 1967 als cv-monteur bij de werkgever aan asbest was blootgesteld. De kantonrechter beschouwt gezichtspunt e dat de werkgever niet naar redelijkheid nog de mogelijkheid heeft zich tegen de vordering te verweren, als het meest verstrekkend in zijn beoordeling. Bron: Rechtspraak.nl. Sector kanton Rechtbank Leeuwarden BK4078, 13 november 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/12/07/421520 Mon, 07 Dec 2009 14:25:53 +0100 Boetes voor gemeente Rijswijk en Amsterdam in asbestaffaires http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,412141 De gemeente Rijswijk en stadsdeel Amsterdam Noord zijn beide veroordeeld tot een boete van 10.000 euro wegens overtreding van milieu-wetgeving bij het laten uitvoeren van werkzaamheden met asbest. De gemeente Rijswijk had groen licht gegeven voor de sloop van een school, terwijl er nog geen asbestinventarisatierapport was opgesteld. Stadsdeel Amsterdam Noord had werkzaamheden laten uitvoeren op een terrein dat was verontreinigd met asbest, terwijl men wist dat daardoor schade aan het milieu kon ontstaan. Bron: AD, 6 oktober 2009, Het Juridisch Dagblad, 24 november 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/12/07/412141 Mon, 07 Dec 2009 12:52:10 +0100 Amerikaanse afvalverwerker KBR aangeklaagd wegens asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,421346 De Amerikaanse afvalverwerker KBR is door meer dan 200 oud-militairen en medewerkers aangeklaagd wegens blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder asbest. Het bedrijf verbrandde sinds 2004 in Afghanistan en Irak afval in open lucht groeven in de nabijheid van de legerbases. Bron: Pharma Investments, Ventures & Law Weekly, 29 november 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/12/07/421346 Mon, 07 Dec 2009 11:45:12 +0100 Geldboetes en celstraffen wegens asbestaffaires http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,421499 Twee directeuren van een asbestsaneringsbedrijf en een directeur van een aannemersbedrijf zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen maanden omdat ze doelbewust medewerkers onvoldoende beschermd met asbest hebben laten werken.De bedrijven kregen respectievelijk boetes van 125.000 en 30.000 euro. De gemeente Rijswijk en stadsdeel Amsterdam Noord kregen elk een boete van 10.000 euro wegens overtreding van asbest-wetgeving bij het laten uitvoeren van werkzaamheden met asbest. Bron: Het Juridisch Dagblad, 8 september en 24 november; Trouw, 9 oktober. Instituut Asbestslachtoffers/2009/12/07/421499 Mon, 07 Dec 2009 11:36:40 +0100 Aansprakelijkheid werkgever voor asbestziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,419075 Volgens het proefschrift van Y.R.K. Waterman vergt het vooral voor asbestslachtoffers dikwijls een lastige en lange weg om schadevergoeding te krijgen, ook al heeft de Nederlandse werkgever schuld aan de asbestziekte.Dit staat in haar proefschrift waarop zij op 13 november jl. promoveerde aan de Erasmus Universiteit. Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, 13 november 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/12/07/419075 Mon, 07 Dec 2009 11:23:51 +0100 Beroep op verjaring Wilton Fijenoord niet onaanvaardbaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,416855 Als alle gezichtspunten in combinatie met elkaar worden bezien is het beroep op verjaring van voormalig scheepswerf Wilton Fijenoord naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Aldus het vonnis van de Kantonrechter Rotterdam op 27 oktober jl. De vordering betreft een oud-medewerker die tussen 1957 en 1960 als lasser voor het bedrijf had gewerkt en daarbij aan asbest was blootgesteld. De man overleed op 31 juli 2006 aan de ziekte mesothelioom. Diverse gezichtspunten vallen in het nadeel van de eiser uit: Wilton Fijenoord behoefde in de periode 1957-1960 niet met deze aanspraken rekening te houden (c). Het bedrijf kan zich in redelijkheid nauwelijks verweren op het punt van de aansprakelijkheid en de verwijtbaarheid (e) en de vordering is niet voortvarend ingesteld (g). Bron: Rechtbank Rotterdam, 27 oktober 2009: zaaknummer 954230 CV EXPL 09-315. Instituut Asbestslachtoffers/2009/11/15/416855 Sun, 15 Nov 2009 14:55:25 +0100 Spaans bouwbedrijf Uralita aansprakelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,421348 De Spaanse producent van bouwmaterialen Uralita is aansprakelijk voor de asbestziekten bij 27 medewerkers en een huisgenote van een medewerker. Het is de eerste keer dat in Spanje een bedrijf veroordeeld wordt voor de asbestziekte bij een huisgenote. Zij is met asbest in aanraking gekomen door het wassen van de werkkleding van haar man en daardoor ziek geworden. Bron: EFE Newswire, 23 oktober 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/11/15/421348 Sun, 15 Nov 2009 12:15:14 +0100 Afwijzing vordering wegens onbekendheid met gevaren wit asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,412153 De rechtbank Almelo wijst een vordering tot schadevergoeding af omdat de werkgever, een klein houtbedrijf, in de periode van asbestblootstelling (1964-1968) onbekend zou zijn geweest met de gevaren verbonden aan het werken met wit asbest.Het beroep op verjaring van de werkgever wordt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar geacht. De vordering was ingediend door de weduwe van een timmerman die tot 1968 voor het bedrijf had gewerkt. In juli 2006 werd diagnose mesothelioom bij hem gesteld, ca. 38 jaar na het einde van zijn dienstverband bij het bedrijf. In februari 2007 overleed hij op 57-jarige leeftijd aan de ziekte. Bron: Rechtspraak.nl. Rechtbank Almelo, 13 oktober 2009, BK0098. Instituut Asbestslachtoffers/2009/10/29/412153 Thu, 29 Oct 2009 13:40:44 +0100 Niet aansprakelijk wegens verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,410728 De rechtbank Almelo wijst een vordering tot schadevergoeding af wegens verjaring. Het beroep van de aangesproken partij, rechtsopvolger van de Koninklijke Twentse Stoomblekerij (KTS) op die verjaring is niet onaanvaardbaar.Met het faillissement van KTS is op 16 januari 1980 een eind gekomen aan de mogelijkheid voor eiser en of de erven van eiser om een rechtsopvolgster van KTS aan te spreken voor schade als gevolg van blootstelling aan asbest tussen 1962 en 1969. De eiser had in die periode als monteur meet- en regeltechniek bij dit bedrijf gewerkt. In januari 2005 is bij hem de diagnose mesothelioom gesteld, waaraan hij op 2 maart 2006 overleed. Bron: Rechtspraak.nl, Rechtbank Almelo, LJN: BJ9333, 286535, 25 augustus 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/10/22/410728 Thu, 22 Oct 2009 15:44:13 +0100 Celstraf en geldboete voor verzwijgen asbestgevaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,416824 Een directeur van een aannemersbedrijf is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Het bedrijf moet een boete van 125 duizend euro betalen.Het bedrijf moet een boete van 125 duizend euro betalen. Dat bepaalde de rechtbank Arnhem op 8 oktober jl. De directeur was er als leidinggevende van op de hoogte dat werklui bij de sloopt van een droogkamer in een voormalige steenfabriek niet goed waren beschermd tegen asbest. Een deel van het puin inclusief de asbest is daarnaast op twee verschillende plekken gestort in oppervlaktewater. Hoewel asbest in natte vorm in principe ongevaarlijk is, is door het storten van het puin het oppervlaktewater wel vervuild. Bron: Trouw, 9 oktober 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/10/15/416824 Thu, 15 Oct 2009 12:25:09 +0100 Celstraf voor overtreden asbestwetgeving http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,407699 De rechtbank Den Bosch heeft begin september twee directeuren van een asbestsaneringsbedrijf veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk) wegens het doelbewust en met grote regelmaat overtreden van verschillende regels ten aanzien van asbestsanering.Controles werden omzeild en controleurs op het verkeerde been gezet. Omdat ook het bedrijf profijt heeft gehad van de strafbare gedragingen, werd de onderneming een boete opgelegd van 30.000 euro en een stillegging van zes maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank konden de directeuren door in strijd met de regels te handelen, eenvoudiger en zonder rompslomp werken. Ze riepen daarmee welbewust grote risico's in het leven. Zo lieten ze Poolse medewerkers die daarvoor niet de bevoegdheid hadden, met asbest werken. Bron: Eindhovens Dagblad, Het Juridisch Dagblad, 8 september 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/09/22/407699 Tue, 22 Sep 2009 16:11:08 +0100 Juridische knelpunten bij geringe en/of incidentele asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,416822 In Groot Brittannie is sprake van een toenemend aantal claims van asbestslachtoffers die de ziekte mesothelioom hebben gekregen door incidenteel of gering asbestcontact.Een van de problemen is het aanwijzen van de blootstellingsoorzaak. Asbest zit nog overal. Een ander probleem is dat de blootstelling tegen officieel aanvaarde niveaus kan zijn geweest. Er bestaat immers geen drempelwaarde voor het krijgen van de ziekte mesothelioom. Er zijn wel drempelwaardes vastgesteld voor de mate waarin iemand aan asbest mag worden blootgesteld. Bron: Mondaq, 10 september 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/09/22/416822 Tue, 22 Sep 2009 12:06:18 +0100 Duitsland: geen schadevergoeding wegens angst http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,398322 Een Duitse rechter heeft bepaald dat een oud-arbeider van een Eternitfabriek geen recht heeft op schadevergoeding op grond van zijn angst voor een asbestziekte. De man heeft sinds 1979 een door asbest veroorzaakte afwijking aan het longvlies die hem echter vrijwel geen overlast geeft. In oktober 2007 oordeelde het Britse House of Lords, het hoogste rechtsorgaan, hetzelfde, namelijk dat pleurale plaques, een niet-kwaadaardige verdikking van het longvlies, niet als ziekte aangemerkt kan worden omdat deze afwijking zelden pijn of andere ziekteverschijnselen geeft. Angst voor eventuele toekomstige klachten is niet voldoende om vergoeding te kunnen eisen. Bron: Tages-Anzeiger, 19 augustus 2009, The Times, 18 oktober 2007. Instituut Asbestslachtoffers/2009/09/09/398322 Wed, 09 Sep 2009 14:18:11 +0100 Hof Den Haag: asbestblootstelling niet aannemelijk gemaakt http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,392363 Niet vast is komen te staan dat de eiser gedurende zijn dienstbetrekking bij de werkgever aan asbeststof is blootgesteld. Of het bedrijf aan haar zorgplicht heeft voldaan en of de vordering van de nabestaanden (gedeeltelijk) is verjaard behoeft derhalve geen behandeling. Het hoger beroep faalt. Deze uitspraak van het Hof den Haag volgt op een verwijzing door de Hoge Raad bij arrest van 17 februari 2006 (AU6927). Het hof acht van belang dat de werkgever heeft gesteld dat zij geen gegevens heeft over het arbeidsverleden van de eiser bij haar rechtsvoorganger en de werkomstandigheden van destijds, en dat dit door de eiser en zijn nabestaanden onvoldoende is weersproken. Naar het oordeel van het hof kan het gebrek aan onderbouwing op dit punt de werkgever niet worden aangerekend, omdat het werkzaamheden en werkomstandigheden van (bij aanvang van de procedure in eerste aanleg) meer dan dertig jaren geleden betreft en er geen verplichting voor het bedrijf is (geweest) om gegevens als hier aan de orde, gedurende die lange periode te bewaren. Om die reden en in het licht van het sub 10 overwogene ziet het hof geen aanleiding de bewijslast om te draaien of een bewijsvermoeden te hanteren. Bron: Hof den Haag, 18 augustus 2009, BJ5651, arrest Hoge Raad, 17 februari 2006, AU6927. Instituut Asbestslachtoffers/2009/08/27/392363 Thu, 27 Aug 2009 12:59:15 +0100 Verjaring: verdieping gezichtspunt f nodig http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,392357 Hoewel zes van de zeven gezichtspunten zich niet verzetten tegen de doorbreking van de verjaringstermijn, acht de Rotterdamse kantonrechter het niettemin wenselijk de kwestie van de verzekering (gezichtspunt f) verder uit te diepen. Het is immers niet zo dat er sprake is van een hierarchie in de "gezichtspuntencatalogus".Het feit dat de werkgever stelt dat er geen dekking is, betekent nog niet dat de verjaring niet doorbroken zou mogen worden. Eerst moet vastgesteld worden of en in hoeverre het in de periode 1958 - 1972 gebruikelijk was, of gaandeweg werd, dat werkgevers zich verzekerden tegen aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Bron: LJN: BJ4403,Sector kanton Rechtbank Rotterdam. Instituut Asbestslachtoffers/2009/08/27/392357 Thu, 27 Aug 2009 12:35:14 +0100 Voormalig Belgisch Eternit-topman vrijgesproken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,383706 Karel Vinck, de Belgische oud-directeur van een Eternit fabriek op Sicilie is door het hof van beroep van Catanie vrijgesproken van de aanklacht dat hij als manager het personeel van de Eternit-fabriek op Sicilie onvoldoende tegen asbest zou hebben beschermd. Dit omdat hij, volgens eigen zeggen, destijds, begin jaren 70, niet op de hoogte was van het gevaar dat asbest inhield. Een rechtbank had Vinck in eerste instantie tot drie jaar voorwaardelijk veroordeeld, wegens doodslag (het onvoldoende beschermen van het personeel tegen asbest). Maar het hof van beroep van het Siciliaanse Catania heeft Vinck nu vrijgesproken in de asbestzaak. Bron: De Standaard online, 8 augustus 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/08/12/383706 Wed, 12 Aug 2009 16:21:15 +0100 Italiaans asbestproces tegen oud-directie Eternit http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,383693 Het gerechtshof van Turijn oordeelde op 15 juli j.l. dat er voldoende belastend bewijs is om een proces te beginnen tegen twee oud-directeuren van voormalig asbestproducent Eternit: de Belgische baron Louis de Cartier de Marchienne (88) en de Zwitserse industrieel Stephan Schmidheiny. De twee bezaten en bestuurden in de jaren zeventig en tachtig vier Italiaanse fabrieken van het bedrijf Eternit, toen wereldleider in asbesthoudend materiaal. Ze worden beschuldigd van verantwoordelijkheid aan ongeveer 2000 aan asbest gelinkte doden en 800 kankergevallen, omdat ze hun arbeiders niet beschermden tegen de schadelijke gevolgen van asbest, hoewel ze die kenden. Het proces zal op 10 december 2009 van start gaan. Bron: Belgisch tijdschrift Knack, 22 juli 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/08/12/383693 Wed, 12 Aug 2009 16:11:04 +0100 Schadevergoeding voor 71 Spaanse medewerkers scheepswerf http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,398101 20 nabestaanden en 51 (oud)medewerkers van een scheepswerf uit Valencia krijgen na een schikking via de rechter een schadevergoeding wegens blootstelling aan asbest en de ziekte (asbestose, mesothelioom, longkanker) die daarvan het gevolg was. De vergoedingen variëren van 110.000 en 150.000 euro voor de nog in leven zijnde slachtoffers en van 200.000 tot 250.000 voor nabestaanden van slachtoffers die aan de gevolgen van hun ziekte zijn overleden. Bron: El Pais, 29 juli 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/08/01/398101 Sat, 01 Aug 2009 18:32:05 +0100 Schadevergoeding voor klussers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,373408 Rechters in Maastricht en Amsterdam hebben onlangs in twee afzonderlijke bodemprocedures schadevergoedingen toegewezen aan consumenten die ongeneeslijk ziek werden door asbestcontact.Dochterbedrijf Nefalit van voormalig asbestproducent Eternit moet de nabestaanden van een vrouw uit Amsterdam en van een man uit Beek respectievelijk 48.717 en 43.167 euro betalen, oordeelden de rechters. Nefalit heeft volgens de rechter in Amsterdam onzorgvuldig gehandeld door in 1972 Nobrandaplaten op de markt te brengen zonder te waarschuwen voor de gezondheidsrisico's. Als gevolg van de inademing van asbestvezels werden bij de man en vrouw ongeveer dertig jaar later mesothelioom (long- of buikvlieskanker) geconstateerd. Ze zijn er inmiddels beiden aan overleden. Nefalit beriep zich op verjaring, maar de rechter wees dat af. Bron: ANP, 30 juni 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/07/13/373408 Mon, 13 Jul 2009 12:15:56 +0100 Amerikaans hooggerechtshof accoord met schikking onder voorbehoud http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,388099 Het Amerikaanse hooggerechtshof is accoord met het voorbehoud dat Verzekeraar Travelers maakt met betrekking tot een schikking voor ca. 500 mln us-dollar in bepaalde asbestzaken. Dat voorbehoud houdt in dat geen nieuwe soortgelijke claims ingediend kunnen worden. Het geldt voor claims die betrekking hebben op John Mansville Corp., een van s werelds grootste voormalige asbestproducenten. Bron: AP/The Washington Post, 18 juni 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/06/25/388099 Thu, 25 Jun 2009 14:36:24 +0100 Rechtbank Rotterdam: Eternit proportioneel aansprakelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,370906 De rechtbank Rotterdam oordeelde op 29 april jl. dat Eternit tussen 1969 en 1994 onrechtmatig heeft gehandeld door de afnemers van haar producten niet, althans niet adequaat, te waarschuwen voor het gevaar verbonden aan het gebruik, het verwerken en bewerken van Eternit-producten, die wit asbest bevattenHet causaal verband tussen het onrechtmatig handelen van Eternit en de door een aannemer geleden schade is voldoende komen vast te staan. De aannemer had tussen 1962 en 1994 regelmatig met asbesthoudende Eternit-producten gewerkt in is inmiddels aan de ziekte mesothelioom is overleden. Er is sprake van eigen schuld aan de zijde van de aannemer, nu deze als (kleine) zelfstandig ondernemer een eigen verantwoordelijkheid had om zich op de hoogte te stellen van de op zijn vakgebied belangrijke ontwikkelingen. De rechtbank komt tot het oordeel dat 20% van de schade voor eigen rekening van de aannemer dient te blijven. De hoogte van de immateriële schade wordt gesteld om 50.000 euro. Bron: Rechtspraak.nl: rechtbank Rotterdam, 29 april 2009, BI8604. Instituut Asbestslachtoffers/2009/06/25/370906 Thu, 25 Jun 2009 11:21:29 +0100 Hof Arnhem: WOZ-waarde lager door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,368705 Wegens de aanwezigheid van asbest op de zolderverdieping verlaagt het Hof Arnhem de WOZ-waarde van een vrijstaande woning.De zolder was op de waardepeildatum niet toegankelijk en niet geisoleerd. De eigenaar maakt volgens het hof voldoende aannemelijk dat, wil er sprake zijn van een bruikbaar zoldergedeelte, de zolder en mogelijk ook het dakbeschot een forse renovatie behoeven. Daarbij dient eerst het asbest verwijderd te worden. Bron: Hof Arnhem, 28 april 2009, BI4006. Instituut Asbestslachtoffers/2009/06/10/368705 Wed, 10 Jun 2009 12:10:17 +0100 Defensie 12% aansprakelijk voor asbestgerelateerde longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,363487 De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep dat het ministerie van Defensie voor 12% aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van longkanker bij een oud-medewerker. Vast staat dat betrokkene tabakproducten rookte. Dit oordeel is gebaseerd op het arrest Karamus/ Nefalit van de Hoge Raad d.d. 31 maart 2006. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad voor het eerst dat de rechter de werkgever tot vergoeding van de gehele schade van de werknemer mag veroordelen met vermindering van het aandeel dat aan het eigen toedoen van de werknemer valt toe te schrijven. Dit geldt als een schade zowel kan zijn veroorzaakt door nalatigheid van de werkgever als door eigen toedoen van de werknemer, het roken. De Defensie medewerker was tussen 1971 en 1977 als verbindingsmonteur voor het Joint Operation Centre (Cannerberg) te Maastricht in aanraking gekomen met asbest. In 2000 is longkanker bij hem geconstateerd. Op 1 juli 2002 overleed hij aan deze ziekte. Bron: CRvB, 9 april 2009, BI2805. Instituut Asbestslachtoffers/2009/05/13/363487 Wed, 13 May 2009 14:41:44 +0100 Rechtbank Haarlem: Corus aansprakelijk voor asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,359475 Op 1 april j.l. oordeelde de rechtbank Haarlem dat Corus geen tegenbewijs heeft geleverd tegen de stelling dat de blootstelling aan asbest van een oud-medewerker in relevante mate uitging boven de milieublootstelling die als gemiddelde waarde in de omgevingslucht in die periode aanwezig was. De man had tussen 1965 en 1976 als walser gewerkt en stelde langdurig aan een relatief hoge hoeveelheid asbest te hebben blootgestaan. In november 2005 werd bij hem de diagnose maligne mesothelioom gesteld. Bron: Rechtbank Haarlem, 1 april 2009, BI1010, 353366. Instituut Asbestslachtoffers/2009/04/22/359475 Wed, 22 Apr 2009 14:27:46 +0100 Start Italiaans proces tegen Eternit http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,362907 Begin april is in Turijn het proces gestart tegen twee oud-bestuurders van voormalig asbestproducent Eternit, de Zwitser Stephan Schmidheiny (61) en de Belgische baron Louis de Cartier de Marchienne (88).Zij worden ervan beschuldigd de regels over beroepsziekten moedwillig met voeten te hebben getreden. Volgens de beschuldiging kende het bedrijf de schadelijke gevolgen van asbest, maar hebben de oud-bestuurders geen enkele maatregel genomen om de gezondheid van hun werknemers te beschermen. Meer dan 700 Italiaanse werknemers zijn ondertussen overleden en bij meer dan 2.000 andere werknemers in de vier vestigingen van het bedrijf in Italie (Turijn, Alessandria, Napels en Syracuse) is mesothelioom vastgesteld, aldus de aanklagers. Schmidheiny zegt bereid te zijn via een van zijn bedrijven, Becon Ag, tientallen miljoenen euros over te maken aan werknemers van Eternit die klacht hebben ingediend. Sommige slachtoffers zijn al schadeloos gesteld. Bron: Belga/De Morgen, 8 april 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/04/15/362907 Wed, 15 Apr 2009 14:20:17 +0100 Australische asbestclaims via mediation afgehandeld http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,366300 In 2008 zijn in Australië bijna alle 148 asbestschadeclaims via mediation afgehandeld. Op deze manier wordt veel geld bespaard op juridische kosten. De laatste jaren nemen gespecialiseerde rechters actief deel aan de mediation-procedures zonder dat deze rechtzaken worden. Bron: The Age, 2 april 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/04/15/366300 Wed, 15 Apr 2009 11:10:27 +0100 Asbestsanering leidt tot rechtzaak http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,359484 Bij de opknapbeurt van een aantal huurwoningen in Assendorp is niet voldoende zorgvuldig met asbest omgesprongenEén van de bewoners heeft via zijn advocaat verhuurder SWZ aansprakelijk gesteld, terwijl een andere huurder bezig is vergelijkbare stappen te zetten. SWZ erkent dat de aannemers grove fouten hebben gemaakt en heeft deze aansprakelijk gesteld. Bron: De Stentor, 19 maart 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/04/01/359484 Wed, 01 Apr 2009 14:45:03 +0100 Causaal verband niet voldoende bewezen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,356121 Het Gerechtshof Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat geenszins is komen vast te staan dat het mesothelioom bij betrokkene is veroorzaakt door aan zijn vader geleverd asbest van voormalig asbestproducent Eternit . Het hof oordeelt dat de bodemrechter hoogst waarschijnlijk het beroep van Eternit op verjaring in dit geval niet onaanvaardbaar zal beoordelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Het betreft een zaak van een man die in de periode van 1967 tot 1973 werkzaamheden had verricht in het bedrijf van zijn vader die leverancier was van kolen- en gaskachels. Bij het verrichten van de werkzaamheden is hij aan asbest blootgesteld. In augustus 2005 werd bij hem de diagnose maligne mesothelioom gesteld. Bron: Gerechtshof Leeuwarden, 13 januari 2009, BH2762. Instituut Asbestslachtoffers/2009/04/01/356121 Wed, 01 Apr 2009 13:56:38 +0100 Hof Amsterdam: gezichtspunt g doorslaggevend http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,360581 In hoger beroep oordeelt het hof Amsterdam dat niet voldoende grond bestaat de verjaringstermijn van 30 jaar buiten toepassing te laten. Doorslaggevend in dit oordeel is dat de eiser te lang, namelijk 2,5 jaar heeft gewacht met het instellen van de vordering tot schadevergoedingHet betreft een vordering van een man die van 1951 tot 1967 in loondienst werkzaam was als stellingbouwer/metaalboorder bij scheepswerf ADM te Amsterdam. Op 13 juni 2005 bevestigde de longarts dat bij de man belangrijke asbestexpositie had plaatsgevonden. Ten gevolge hiervan pleura plaques links en rechts en een lichte vorm van asbestose. De zaak is verjaard omdat na de laatste blootstelling aan asbest (1967) meer dan dertig jaar zijn verstreken voordat de daardoor veroorzaakte (lichte vorm van) asbestose is gediagnostiseerd. Het hof beoordeelde aan de hand van 7 door de Hoge Raad geformuleerde gezichtspunten of er voldoende grond bestond de verjaringstermijn van 30 jaar buiten toepassing te laten. Bron: Gerechtshof Amsterdam, 18 november 2008, BH4147. Instituut Asbestslachtoffers/2009/03/19/360581 Thu, 19 Mar 2009 15:57:11 +0100 VS: strafzaak tegen oud-directie Grace & Co http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,360585 Op 19 februari is in de Verenigde Staten het strafproces gestart tegen vijf oud-directieleden van voormalig mijneigenaar Grace & Co. Begin mei werden het bedrijf en drie oud-directieleden vrijgesproken. Zij hadden niet opzettelijk mensen aan asbest blootgesteld noch risico's verzwegen. Aanklagers stelden dat de oud-directieleden in de jaren 70 op de hoogte waren dat het mineraal vermiculiet uit de mijn met asbest vermengd was, en dat dit materiaal daarom een risico was voor werknemers en omwonenden. Het is hoogst ongewoon dat een dergelijke zaak in de VS via het strafrecht wordt behandeld. Grace & Co beheerde de mijn tussen 1963 en 1990. In 1919 werd vermiculiet in een berg bij Libby ontdekt. Toen WR Grace de mijn in 1963 kocht produceerde deze 80% van 's werelds totale vermiculiet-productie. Tot nu toe worden ten minste 200 sterfgevallen geweten aan blootstelling aan de vermiculiet-stofwolken uit de mijn. Bron: The New York Times, 19 februari 2009, Washington Post, 8 mei 2009.. Instituut Asbestslachtoffers/2009/02/26/360585 Thu, 26 Feb 2009 16:08:03 +0100 Rechtbank Rotterdam: oordeel over verjaring nog niet mogelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,341804 De kans dat de bodemrechter een vordering tot schadevergoeding verjaard zal achten kan, vanwege te weinig informatie, nog niet beoordeeld worden, aldus de rechtbank Rotterdam. Dit op het verzoek tot een voorlopige voorziening van een timmerman met mesothelioom die stelt tussen 1953 en 1960 bij scheepswerf Verolme aan asbest te zijn blootgesteld. In december 2007 werd bij de timmerman de diagnose mesothelioom gesteld. De man houdt Allianz, de verzekeraar van Verolme, aansprakelijk voor zijn materiele en immateriele schade. Allianz beroept zich op verjaring van de vordering. Gezien zijn sterk verkorte levensverwachting vroeg de man de rechter om een voorlopige voorziening. De rechtbank achtte evident dat de man er gezien zijn sterk verkorte levensverwachting belang bij heeft dat spoedig op zijn vordering wordt beslist. Afgezien van dat belang heeft de man echter geen feiten of omstandigheden aangevoerd die meebrengen dat hij er een zwaarwegend belang bij heeft dat hij spoedig over het gevorderde bedrag kan beschikken. De rechtbank constateert in dit verband dat de concreet gestelde schade grotendeels immateriele schade betreft, terwijl aan de man ter zake van deze schade reeds een bedrag van 17.050 euro bij wijze van voorschot is vergoed. Dit brengt mee dat aan het door Allianz gestelde restitutierisico in de belangenafweging relatief veel gewicht toekomt. Bron: Rechtspraak.nl, datum uitspraak:14 januari 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/02/25/341804 Wed, 25 Feb 2009 10:41:38 +0100 Rechtbank Almelo erkent beroep op verjaring Eternit http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,341806 De rechtbank Almelo oordeelt dat de nabestaande van een mesothelioomslachtoffer zijn vordering tot schadevergoeding niet binnen een redelijke termijn heeft ingesteld, namelijk pas ruim anderhalf jaar na de aansprakelijkheidsstelling. Een termijn van zes maanden was in deze verjaarde zaak bijvoorbeeld wel redelijk geweest. De echtgenoot van een vrouw die begin 2007 aan mesothelioom was overleden had voormalig asbestproducent Eternit aansprakelijk gesteld. De vrouw zou in 1971 aan asbest zijn blootgesteld bij het bewerken en verwerken van asbestcementplaten die door Eternit geproduceerd en geleverd waren. Bron: Rechtspraak.nl, datum uitspraak: 24 januari 2009. <br/><br/> Instituut Asbestslachtoffers/2009/02/01/341806 Sun, 01 Feb 2009 10:44:40 +0100 VK: overheidshavenbedrijf nalatig http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,334454 Het Britse hooggerechtshof oordeelde een overheidshavenbedrijf aansprakelijk voor het niet waarschuwen van arbeiders tegen de gevaren van asbest. Het betrof een proefproces van een nabestaande van een mesothelioomslachtoffer en een 67-jarige oud-havenarbeider die last heeft van diffuse pleurale verdikking, een niet kwaadaardige asbestgerelateerde afwijking. Deze uitspraak biedt duizenden havenarbeiders de mogelijkheid schadevergoeding te claimen.<br/>Bron: Daily Post, 23 december 2008. <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2009/01/05/334454 Mon, 05 Jan 2009 12:45:06 +0100 Hof Den Haag: scheepswerf niet aansprakelijk v&#243;&#243;r 1961 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,334251 Nabestaanden van een carrouselbouwer die van 1949 tot 1961 bij Wilton Fijenoord werkte hebben niet aangetoond dat de scheepswerf al in de periode tot en met 1961 had moeten weten dat aan het werken met asbest ernstige gezondheidsrisico's verbonden waren voor de betrokken werknemers noch welke beschermingsmaatregelen met het oog daarop genomen moesten worden.Het Hof Den Haag oordeelde dat de verjaring van de zaak niet kon worden doorbroken. Pas sinds de publicatie van het proefschrift van dr. Stumphius in 1969 over de aan het werken met asbest verbonden gevaren voor de gezondheid had Wilton Fijenoord bedacht moeten zijn op de mogelijkheid dat zij door (voormalige) werknemers aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor schade veroorzaakt door asbest. Vanaf 1969 heeft Wilton Fijenoord mogelijk relevant bewijsmateriaal kunnen vastleggen en/of bewaren. Verder heeft de aansprakelijkstelling. naar het oordeel van het hof, weliswaar binnen een redelijke termijn plaatsgevonden, maar is de periode tussen aansprakelijkstelling (7 oktober 2002) en het uitbrengen van de inleidende dagvaarding (25 april 2005) tamelijk lang, ook wanneer rekening gehouden wordt met de omstandigheid dat [Overledene] op 31 oktober 2002 overleden is. De omstandigheid dat het Instituut Asbestslachtoffers van mening was dat [Overledene] zijn vordering niet langs burgerrechtelijke weg kon verhalen maakt het oordeel dat deze periode tamelijk lang was niet anders. [Overledene] (c.s.) hadden immers vanaf oktober 2002 juridische bijstand. Bron: Hof Den Haag, 091208. Instituut Asbestslachtoffers/2008/12/18/334251 Thu, 18 Dec 2008 15:11:50 +0100 VK: oproep voor wetswijziging asbestziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,330641 De classificatie van de doodsoorzaak "door toevallige asbestblootstelling" moet wijzigen in "door industrieel asbestcontact". Dit is een oproep van nabestaanden van een vrouw die als huisgenote door asbest op de werkkleding van haar man aan longkanker was overleden. Zij doen deze oproep omdat een longarts haar doodsoorzaak bij obductie had geclassificeerd als "door toevallig asbestcontact". Nu is het voor hen onmogelijk om bij de (ex-)werkgever van de man een schadeclaim in te dienen. Bron: mesotheliomaweb, december 2008. Instituut Asbestslachtoffers/2008/12/05/330641 Fri, 05 Dec 2008 17:34:21 +0100 Eternit niet aansprakelijk wegens verjaring http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,329215 In twee zaken oordeelde de rechtbank Almelo dat Eternit wegens verjaring niet aansprakelijk is voor de gevolgen van de asbest die zij v&#243;&#243;r 1967 beschikbaar stelde voor erfverharding. Verjaring geldt zowel voor de gezondheidsschade als voor de kosten van erfsanering. Bron: Rechtbank Almelo, 5 en 20 november 2008: LJN: BG5098, 91815 ha za 08-198; BG5125, 97142/KG ZA 08-271. Instituut Asbestslachtoffers/2008/11/29/329215 Sat, 29 Nov 2008 16:33:34 +0100 Britse verzekeraars aansprakelijk voor asbestclaims http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,329171 In hoger beroep oordeelde een Britse rechter dat verzekeraars aansprakelijk zijn voor asbestclaims vanaf het eerste moment dat een werknemer aan asbest werd blootgesteld. De verzekeraars stelden dat de aansprakelijkheid pas in kon gaan vanaf het moment dat de tumor zich begon te ontwikkelen. Bron: Financial Times, 22 november 2008 Instituut Asbestslachtoffers/2008/11/29/329171 Sat, 29 Nov 2008 15:03:56 +0100 Rechtbank Almelo: Nefalit aansprakelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,309445 Nefalit BV (voorheen Asbestona) is aansprakelijk voor het ontstaan van de ziekte mesothelioom bij een boer uit Beilen die in 1979 bij het verzagen van asbestcementgolfplaten aan asbeststof was blootgesteld.<br/> Het bedrijf had namelijk verzuimd klanten te waarschuwen voor de destijds aan haar bekende gezondheidsrisico’s die met het verzagen van deze producten zijn verbonden. Bron: Rechtbank Almelo, 9 juli 2008: 85355 HA ZA 07-344. Instituut Asbestslachtoffers/2008/10/27/309445 Mon, 27 Oct 2008 13:29:12 +0100 Exxon aansprakelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,309313 Oliemaatschappij Exxon was al in 1937 op de hoogte van de gevaren van de asbest die voorkwam op haar rivierboten, in haar chemische fabrieken en olie-raffinaderijen, maar verzuimde haar werknemers te beschermen.Het bedrijf is daarom aansprakelijk voor de ziekte mesothelioom bij een man die tussen 1945 en 1949 in de de machinekamer van één van de boten had gewerkt, oordeelt het ‘Louisiana First Court of Appeal’. Bron: Oncology Business Week, 19 oktober 2008. Instituut Asbestslachtoffers/2008/10/27/309313 Mon, 27 Oct 2008 12:41:18 +0100 Spaans hooggerechtshof erkent larynxkanker door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,307960 Het Spaanse hooggerechtshof heeft kanker aan het strottenhoofd (larynxkanker) als beroepsziekte erkend bij een arbeider die als stuwadoor in de haven van Barcelona geregeld asbest had ingeademd. In 2006 oordeelde het Amerikaanse ‘Institute of Medicine’ dat er voldoende bewijs is om aan te nemen dat er een causaal verband is tussen asbestblootstelling en larynx kanker. Bron: El Pais, 17 september 2008, Europees Vakbondsinstituut Hesa, 8 juni 2006. Instituut Asbestslachtoffers/2008/10/02/307960 Thu, 02 Oct 2008 17:15:32 +0100 Aansprakelijk voor psychische asbestklachten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,301993 Het Gerechtshof Den Bosch oordeelt een aannemer aansprakelijk voor de angstklachten bij een werknemer ten gevolge van blootstelling aan asbest bij het bedrijf. Volgens het hof staat vast dat ‘de werknemer onbeschermd met asbest in aanraking is gekomen. In het midden kan blijven hoe lang deze blootstelling heeft geduurd. Het was de verantwoordelijkheid van het aannemersbedrijf om erop toe te zien dat de werknemer niet onbeschermd met asbest in aanraking zou komen. Door deze verantwoordelijkheid niet te nemen, is het aannemersbedrijf tekort geschoten in zijn zorgplicht ex art. 7:658 lid 4 BW’. Op grond van een deskundigenrapport acht het hof voldoende aangetoond dat er causaal verband bestaat tussen de klachten van de werknemer en de blootstelling aan asbest. Bron: Gerechtshof ’s Hertogenbosch, 6 mei 2008: HD 103.003.179, LJN BD5666 Instituut Asbestslachtoffers/2008/10/02/301993 Thu, 02 Oct 2008 17:09:30 +0100 Vrouw eist erfsanering van Eternit http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,302004 Een 73-jarige vrouw met mesothelioom uit de gemeente Eibergen eist dat de firma Eternit haar erf laat schoonmaken. Het erf, met een oppervlakte van zo'n vijftig vierkante meter, is vervuild met asbest dat afkomstig is van de voormalige asbestfabrikant uit Goor. Naast sanering eist de Eibergse ook 50.000 euro smartegeld. Bron: Dagblad Tubantia/Twentsche Courant, 18 juli 2008 Instituut Asbestslachtoffers/2008/08/01/302004 Fri, 01 Aug 2008 17:55:51 +0100 Japan: grootste asbestrechtzaak ooit http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,301987 In Tokio is in juli de grootste rechtzaak ooit begonnen van asbestslachtoffers tegen asbestproducenten en de Japanse regering. 176 ex-bouwvakkers eisen totaal 6,6 miljard yen (ca. 45 mln euro) schadevergoeding van 46 producenten van bouwmaterialen en de Japanse overheid. De groep bestaat voornamelijk uit timmermannen en stucadoors. Zij stellen dat de Japanse overheid en producenten al in 1955 op de hoogte waren van de schadelijke gevolgen van asbest, maar verzuimden maatregelen te nemen om werknemers te beschermen. In 1975 verbood de Japanse overheid het gebruik van spuitasbest, maar bepaalde andere vormen van gebruik bleven tot 2006 toegestaan, twee decennia langer dan in andere landen. Bron: The Japan Times, 24 juli 2008. Instituut Asbestslachtoffers/2008/08/01/301987 Fri, 01 Aug 2008 16:55:45 +0100 Vervroegd pensioen voor Franse asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,301299 Een Franse rechter oordeelde dat 17 medewerkers van een papierfabriek een vergoeding wegens inkomstenderving moeten krijgen omdat zij gedwongen met vervroegd pensioen moeten gaan wegens blootstelling aan asbest. De werkgever, een papierfabriek, moet elk van hen 35% van hun salaris vergoeden, variërend van 9.000 tot 85.000 euro per persoon. Daarnaast betaalt het bedrijf elk van hen € 10.000 voor de veroorzaakte stress en angst. De medewerkers ontvangen uit een overheidsfonds een vervroegd pensioenuitkering van 65% van hun salaris. Dit fonds is speciaal opgericht voor werknemers die met asbest hebben gewerkt en daarom gedwongen zijn vervroegd met pensioen te gaan. Bron: Reuters, 27 juni 2008. Instituut Asbestslachtoffers/2008/07/16/301299 Wed, 16 Jul 2008 16:46:45 +0100 Claim Spaanse asbestoseslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,301279 15 Spanjaarden met asbestose kunnen de Amerikaanse voormalig asbestproducent Kaylo via een Amerikaanse rechter aansprakelijk stellen voor hun ziekte.Dit omdat zij op Amerikaanse oorlogsschepen met asbestproducten van dit bedrijf in aanraking zijn geweest. Dit gebeurde tussen 1950 en 1998 toen deze schepen in Spanje lagen. Bron: mesotheliomanews.com, 8 juli 2008. Instituut Asbestslachtoffers/2008/07/16/301279 Wed, 16 Jul 2008 16:17:34 +0100 Aanklacht tegen Franse asbestslachtofferorganisatie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,301277 Het Canadese &#8216;Chrysotiel instituut&#8217;heeft de Franse asbestslachtofferorganisatie Andeva voor de Franse rechter gedaagd. Dit omdat deze op de website vermeldt dat het Canadese insituut zeer actief in propaganda en omkoping is. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 8 juli 2008. Instituut Asbestslachtoffers/2008/07/16/301277 Wed, 16 Jul 2008 16:13:44 +0100 Eternit weer aansprakelijk voor asbestafval http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,286488 De rechtbank van Almelo heeft op 4 juni j.l. voormalig asbestverwerker Eternit aansprakelijk gesteld voor het overlijden aan de ziekte mesothelioom van een 70-jarigevrouw uit Enter. De fabriek in Goor had tot 1973 zonder waarschuwing asbestafval gratis aan omwonenden meegegeven, terwijl de gevaren van asbest in die tijd al lang bekend waren. Vorig jaar oordeelden de rechtbank Almelo en het Gerechtshof Arnhem hetzelfde naar aanleiding van de dood van een 57-jarige vrouw uit Enter en een 62-jarige vrouw uit Arnhem. Bron: rechtspraak.nl, rechtbank Almelo, BD3218, 93680 / KG ZA 08-113, 4 juni 2008. Instituut Asbestslachtoffers/2008/06/25/286488 Wed, 25 Jun 2008 00:00:00 +0100 Verenigd Koninkrijk: zes beroepszaken tegen verzekeraars http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295921 <p>Zes hoger beroep zaken van nabestaanden van mesothelioomslachtoffers tegen verzekeraars kunnen van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de jurisprudentie in het Verenigd Koninkrijk. De verzekeraars ontkennen aansprakelijkheid omdat er geen polisdekking was op het moment dat de ziekte zich begon te ontwikkelen. Dit moment zou niet gelijk zijn aan het moment van blootstelling aan asbest. Eén van hen stelt bijvoorbeeld dat het medisch aantoonbaar is dat de kanker niet 40 jaar geleden begon toen de asbestblootstelling plaatsvond maar pas 10 jaar vóórdat de ziekte zich openbaarde. Op dat moment bestond het bedrijf niet meer en was er geen sprake meer van polisdekking. De zaken zullen 9 weken in beslag nemen. Bron: The Guardian, 2 juni 2008.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/06/24/295921 Tue, 24 Jun 2008 00:00:00 +0100 Meeste meldingen beroepsziekteclaims voor mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295920 <p>Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) meldt dat in 2007 totaal 600 beroepsziektenclaims bij de aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven zijn ingediend. Meer dan de helft betrof de ziekte mesothelioom. Bron: Verbond van verzekeraars, 16 mei 2008. Meer <a target="_blank" href="http://www.verzekeraars.nl/sitewide/general/nieuws.aspx?action=view&amp.nieuwsid=319 ">http://www.verzekeraars.nl/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/05/31/295920 Sat, 31 May 2008 00:00:00 +0100 Aansprakelijkheid niet-loondienstgerelateerde asbestschade http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295918 <p>Het risico aangesproken te worden voor schade door asbest op andere gronden dan werkgeversaansprakelijkheid lijkt te groeien. Er kunnen echter nog geen algemene lessen uit de rechtspraak geleerd worden. Daarvoor zijn de tot op heden gewezen uitspraken tè casuïstisch. Dit concludeert advocaat Vloemans na analyse van de jurisprudentie op het gebied van niet-loondienstgerelateerde asbestschade. Dat werkgevers op grond van art. 6:162 BW aansprakelijk kunnen zijn jegens anderen dan hun (eigen) werknemers is inmiddels algemeen aanvaard. Dit laat zich verklaren door de kennis over de gevaren van asbest die bij werkgevers aanwezig mag worden verondersteld. Men dient zich echter wel af te vragen waar de grenzen van deze aansprakelijkheid liggen. Bron: Vloemans, N. (2008). Kroniek aansprakelijkheid voor niet-loondienstgerelateerde asbestschade. AV&S, nummer 1, februari 2008, pag. 35-47.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/04/15/295918 Tue, 15 Apr 2008 00:00:00 +0100 VS: kosten asbestclaims blijven stijgen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295919 <p>Volgens een studie van de 'American Insurance Association' zullen de kosten van asbestclaims voorlopig blijven toenemen tot een totaal van 200 tot 275 miljard dollar. Momenteel bedragen deze kosten totaal 54 miljard dollar. Bron: allabout-malignantmesothelioma.com: 3 april 2008. Meer <a target="_blank" href="http://www.allaboutmalignantmesothelioma.com/mesothelioma-news.htm">http://www.allaboutmalignantmesothelioma.com</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/04/15/295919 Tue, 15 Apr 2008 00:00:00 +0100 School niet aansprakelijk voor asbestziekte leerling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,286478 "Een basisschool in De Bilt hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een oud-leerling met buikvlieskanker. Deoud-leerling stelde zijn school aansprakelijk, omdat hij meende dat hij de ziekte alleen kon hebbengekregen door deasbest die op school aanwezig was.De rechtbank bepaalde dat de oud-leerling onvoldoende heeft bewezen dat zijnziekte in verband staat met de destijds aanwezige asbestplaten in deschool. Hij had zijn aanklacht beter moeten onderbouwen, bijvoorbeeld met een rapport van een deskundige, oordeelde de rechter.De SP gebruikt het voorbeeld van de oud-leerling in een vijfpuntenplan dat aan minister Cramer van VROM overhandigd is. In dit plan vraagt de SP om verdergaande stappen zoals een inventarisatieplicht en een schoonmaak- en saneringsregeling voor gebouwen die v��r 1993 zijn gebouwd en waarin asbest is gebruikt. Minister Cramer heeft de Tweede Kamer toegezegd extra voorlichting te geven aan burgers zodat ,,klip en klaar\'\' is wat de gevaren van asbest zijn. Zij legt wel de eerste verantwoordelijkheid bij gemeenten. Bron: Rechtbank Utrecht, Voorzieningenrechter, 244286 - 26 maart 2008ANP, diverse kranten: 12,13 februari 2008, 26 maart 2008." Instituut Asbestslachtoffers/2008/03/28/286478 Fri, 28 Mar 2008 00:00:00 +0100 School niet aansprakelijk voor asbestziekte leerling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295917 <p>Een basisschool in De Bilt hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een oud-leerling met buikvlieskanker. De oud-leerling stelde zijn school aansprakelijk, omdat hij meende dat hij de ziekte alleen kon hebben gekregen door de asbest die op school aanwezig was. De rechtbank bepaalde dat de oud-leerling onvoldoende heeft bewezen dat zijn ziekte in verband staat met de destijds aanwezige asbestplaten in de school. Hij had zijn aanklacht beter moeten onderbouwen, bijvoorbeeld met een rapport van een deskundige, oordeelde de rechter. De SP gebruikt het voorbeeld van de oud-leerling in een vijfpuntenplan dat aan minister Cramer van VROM overhandigd is. In dit plan vraagt de SP om verdergaande stappen zoals een inventarisatieplicht en een schoonmaak- en saneringsregeling voor gebouwen die vóór 1993 zijn gebouwd en waarin asbest is gebruikt. Minister Cramer heeft de Tweede Kamer toegezegd extra voorlichting te geven aan burgers zodat ,,klip en klaar'' is wat de gevaren van asbest zijn. Zij legt wel de eerste verantwoordelijkheid bij gemeenten. Bron: Rechtbank Utrecht, Voorzieningenrechter, 244286 - 26 maart 2008. ANP, diverse kranten: 12,13 februari 2008, 26 maart 2008.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/03/28/295917 Fri, 28 Mar 2008 00:00:00 +0100 Alstom Power Boilers aansprakelijk voor asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295914 <p>Een Noordfrans hof van beroep heeft de uitspraak van een lagere rechter bevestigd dat het bedrijf Alstom Power Boilers schuldig is aan blootstelling van medewerkers aan asbest. Het bedrijf krijgt hiervoor de maximum boete van 75.000 euro. Bovendien is de voormalige directeur veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en 3.000 euro boete. Alstom Power Boilers is een industriële boilerproducent gevestigd vlakbij Roubaix in Noord Frankrijk. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 7 maart 2008. Meer <a target="_blank" href="http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/newsfiche.asp?pk=1018">http://hesa.etui-rehs.org/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/03/25/295914 Tue, 25 Mar 2008 00:00:00 +0100 Brits asbestadvocaat pleit voor nationale verzekeraarsdatabase http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295915 <p>Master Whitaker, &eacute.&eacute.n van de bekendste Britse advocaat in mesothelioomzaken, pleit voor een nationale database waarmee verzekeraars opgespoord kunnen worden. Dit omdat de meeste werkgevers van mesothelioomslachtoffers niet meer bestaan en verzekeringspolissen tot 1972 niet geregistreerd werden. Whitaker behandelt met zijn zogenoemde "fast-track" systeem momenteel ongeveer 600 claims per jaar. Bron: Post Magazine, 14 februari 2008.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/03/25/295915 Tue, 25 Mar 2008 00:00:00 +0100 VS: 30,3 miljoen dollar schadevergoeding voor mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295916 <p>In de Amerikaanse staat New Jersey is een recordbedrag aan schadevergoeding, namelijk 30,3 miljoen us-dollar, toegekend aan de nabestaanden van een in 2002 overleden 50-jarige reclamemaker. De man had vakantiewerk gedaan in de magazijnen van de General Motors fabriek. Daarnaast was hij met asbest in aanraking gekomen via de werkkleding van zijn vader en broer, die ook voor General Motors werkten. Bron: PR Newswire, 27 februari 2008.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/03/25/295916 Tue, 25 Mar 2008 00:00:00 +0100 Werkgever niet tijdig betrokken bij asbestclaim http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295913 <p>De Rechtbank Rotterdam acht verzekeraar Allianz niet aansprakelijk omdat de werkgever niet tijdig in de procedure was betrokken, hetgeen op grond van artikel 7:954 lid 6 BW een vereiste is voor het kunnen instellen van een directe actie tegen de verzekeraar. Het betreft de zaak van een nabestaande van een ex-werknemer van scheepswerf Wilton Feyenoord die eind jaren 60 als lasser aan asbest was blootgesteld en daardoor in 2000 longkanker zou hebben gekregen. Bron: Rechtbank Rotterdam 30 januari 2008 274325/HA ZA 06-3399.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/03/17/295913 Mon, 17 Mar 2008 00:00:00 +0100 Asbestschade buiten de werkomgeving http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295912 <p>Een verdere ontwikkeling van de rechtspraak voor niet-loondienstgerelateerde asbestschade is nog steeds van belang, ook al bestaat er sinds 1 december 2007 een financiële tegemoetkomingsregeling voor niet-loondienstgerelateerde asbestslachtoffers. De overheid zal namelijk trachten om de betaalde voorschotten te verhalen op de verantwoordelijke partijen. Daarnaast kunnen slachtoffers ook zelf blijven kiezen voor de civielrechtelijke weg voor het verkrijgen van schadevergoeding en zullen zij daarop zijn aangewezen voor een vergoeding van hun volledige schade. Bron: Meijer, J.W.M.K. & Lindenbergh, S.D. (2008). Asbestschade buiten de werkomgeving. NJB, nr. 8, 22 februari, pag. 436-443.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/03/03/295912 Mon, 03 Mar 2008 00:00:00 +0100 Australië: aansprakelijkheid mesothelioom door klussen complex http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295911 <p>In hoger beroep oordeelde een Australische rechter dat er onvoldoende zekerheid was dat het "klussen" van twee mesothelioomslachtoffers dé oorzaak was van hun ziekte. Het ging om de zaken van de heren Hannell en Moss tegen voormalig asbestcementproducent Amaca Pty Limited. Beiden herinnerden contact met asbest te hebben gehad tijdens verbouwingswerkzaamheden aan hun huizen in de jaren 80 en begin jaren 90. Bron: Mondaq litigation and arbitration, 21 januari 2008. Meer <a target="_blank" href="http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=55930">http://www.mondaq.com/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/01/31/295911 Thu, 31 Jan 2008 00:00:00 +0100 Frankrijk: Michelin verliest hoger beroep http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295910 <p>In hoger beroep heeft een Franse rechter bevestigd dat bandenmaker Michelin verwijtbaar nalatig is geweest door het blootstellen van drie (ex-)werknemers aan asbest. Twee van de drie zijn inmiddels overleden. De uitspraak betekent dat Michelin, naast schadevergoeding, ook een maandelijkse uitkering aan de weduwen is verschuldigd ter hoogte van het salaris van de overleden echtgenoot. Bron: Forbes, 8 januari 2008. Meer <a target="_blank" href="http://www.forbes.com/markets/feeds/afx/2008/01/08/afx4507242.html">http://www.forbes.com/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/01/15/295910 Tue, 15 Jan 2008 00:00:00 +0100 Eerste rechtzaak asbestslachtoffer in Zuid Korea http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295908 <p>Voor het eerst heeft een Zuidkoreaanse rechter een asbestproducent aansprakelijk gesteld voor de ziekte van een ex-werknemer. Het bedrijf moet 141.000 dollar betalen aan de nabestaanden van een man die in 2006 op 46-jarige leeftijd aan mesothelioom was overleden. Hij had tussen 1976 en 1978 met asbest gewerkt. Bron: AFP, 4 december 2007.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/12/11/295908 Tue, 11 Dec 2007 00:00:00 +0100 Spanje: claim 48 omwonenden tegen voormalige asbestfabriek http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295909 <p>48 omwonenden van de voormalige asbestfabriek Uralita in de Catalaanse plaats Cerdanyola hebben het bedrijf aansprakelijk gesteld voor hun ziekte. Zij hebben nooit voor de fabriek gewerkt, maar wonen in de directe omgeving. De fabriek is tussen 1907 en 1996 in werking geweest. Het meest gevaarlijke blauwe asbest (crocidoliet) werd in Spanje in 1983 verboden, bruin asbest (amosiet) in 1993 en wit asbest (chrysotiel) in 2001. Bron: El Pais, 25 november 2007.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/12/11/295909 Tue, 11 Dec 2007 00:00:00 +0100 Vraagtekens bij statistiek in rechtzaken over asbest en longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295906 <p>In een artikel in het Reformatorisch Dagblad worden vraagtekens gezet bij een rekenmodel dat thans regelmatig door de kantonrechter wordt gehanteerd. Op basis van dit model wordt de kans dat een niet-roker door asbestblootstelling longkanker heeft gekregen geschat op 63,5% en voor een fervent roker wordt deze kans op 55% geschat. Dit geringe verschil roept vraagtekens op. Een ander probleem dat in het zelfde artikel wordt gesignaleerd is dat de juristen zelf over onvoldoende deskundigheid beschikken om de betrouwbaarheid van deze rekenmodellen te beoordelen. Bron: Reformatorisch Dagblad, 12 november 2007.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/11/27/295906 Tue, 27 Nov 2007 00:00:00 +0100 VS: verschillende uitspraken over huisgenoten met mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295907 <p>Amerikaanse rechters oordelen verschillend over de aansprakelijkheid van werkgevers voor mesothelioom bij huisgenoten. De ene wijst claims af omdat de zorgplicht van werkgevers alleen het eigen personeel kan betreffen of omdat bij blootstelling aan asbest buiten de werksituatie andere oorzaken een rol kunnen spelen. Rechters die claims toewijzen oordelen dat bepalend is of de werkgever het risico op asbestblootstelling had kunnen voorzien. Dit soort rechtzaken waarbij niet-werknemers werkgevers aanspreken op hun verantwoordelijkheid, worden in de VS pas gestart als er geen kans meer is op schadevergoeding wegens productaansprakelijkheid. Het aantal zaken neemt toe omdat zoveel voormalige asbestproducenten inmiddels failliet zijn gegaan door de claims. Bron: Lawyers USA, 22 oktober 2007.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/11/27/295907 Tue, 27 Nov 2007 00:00:00 +0100 Eternit hoeft geen voorschot te betalen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295904 <p>De rechtbank Amsterdam wijst in een kort geding een vordering tot betaling van € 30.000 voorschot op een schadevergoeding af omdat de eiseres op korte termijn in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming via een overheidsregeling voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom. Daarnaast is haar medische situatie niet zo acuut dat "uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is". Het slachtoffer, een 68-jarige vrouw, had in 1972 tijdens de verbouwing van de keuken in haar ouderlijk huis hand- en spandiensten verricht, waaronder het opvegen van asbestzaagsel en stof. Begin 2007 werd bij haar de diagnose mesothelioom gesteld. Bron: Rechtbank Amsterdam , BB7041, 380725, 1 november 2007.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/11/19/295904 Mon, 19 Nov 2007 00:00:00 +0100 Opruimen asbest taak voor burger http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295905 <p>Bij een brand waarbij asbestdeeltjes vrijkomen is de burger zelf verantwoordelijk voor het opruimen hiervan. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag in oktober bepaald. De gemeente Leidschendam-Voorburg was samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in hoger beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank. Die oordeelde eerder dat de gemeente asbestopruiming na een schuurbrand moest betalen. Bron: ANP, 24 oktober 2007.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/11/19/295905 Mon, 19 Nov 2007 00:00:00 +0100 Verenigd Koninkrijk: geen compensatie wegens pleurale plaques http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295901 Mensen met 'pleurale plaques', een niet-kwaadaardige longaandoening door asbest, kunnen geen schadevergoeding eisen van hun (ex-)werkgever. Dit hebben de 'Law Lords' bepaald nadat de Britse verzekeraars in hoger beroep waren gegaan tegen een uitspraak van het Britse Hooggerechtshof. Dit hof oordeelde in 2005 dat het hebben van 'pleurale plaques' 'an sich' geen recht geeft op financiële compensatie, maar de angst die daarmee samengaat wegens het risico op een ernstiger asbestziekte wel. "Pleurale plaques" zijn goedaardige verdikkingen van het borstvlies en hebben op zichzelf geen effect op de levensverwachting, voor zover zij de longfunctie niet beïnvloeden. Bron: ukpress.google.com, 22 oktober 2007. Meer <a href="http://ukpress.google.com/article/ALeqM5isCbjhgEELAjqE6tiwi2GFd0FhTw">http://ukpress.google.com</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/31/295901 Wed, 31 Oct 2007 00:00:00 +0100 VK: geen schadevergoeding voor pleurale plaques http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295902 <p>Het Britse House of Lords, het hoogste rechtsorgaan, heeft in een ruling bepaald dat verzekeraars geen schadevergoeding meer hoeven te betalen aan mensen die door asbestblootstelling pleurale plaques, een niet-kwaadaardige verdikking van het longvlies, hebben gekregen. Gedurende de laatste 20 jaar konden slachtoffers met deze aandoening tussen de 6000 en 10.000 pond claimen bij de werkgever of diens verzekeraar. Het House of Lords oordeelt nu dat deze longafwijking niet als ziekte aangemerkt kan worden omdat deze zelden pijn of andere ziekteverschijnselen geeft. Angst voor eventuele toekomstige klachten is niet voldoende om vergoeding te kunnen eisen. Advocaten verwachten dat betrokken slachtoffers nu een andere weg in zullen slaan. Zij kunnen hun werkgevers aansprakelijk stellen voor contractbreuk. Werkgevers moeten namelijk zorgen voor een veilige werkomgeving. Blootstelling aan asbest betekent dan contractbreuk. Bron: The Times, 18 oktober 2007.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/31/295902 Wed, 31 Oct 2007 00:00:00 +0100 VS: asbestletselschadeadvocaat duurste klik op Google http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295903 <p>Zoekmachine Google biedt naast gratis info ook advertentieruimte in de vorm van gesponsorde links. In de Verenigde Staten zijn de links die naar asbestletselschadeadvocaten verwijzen het duurst. Ze kosten tussen de 50 en 60 dollarcent per klik. Er is veel concurrentie om bovenaan de lijst geplaatst te worden. Een reden is dat mesothelioomzaken in de VS relatief snel en eenvoudig geschikt worden. Advocaten zijn gebaat bij een groot cliëntenbestand op dat gebied. Verder werkt deze vorm van reclame in de VS prestigeverhogend. Bron: New York Times, 15 oktober 2007.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/31/295903 Wed, 31 Oct 2007 00:00:00 +0100 DNA test voor asbestrechtzaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295900 Amerikaanse onderzoekers melden dat de 'msds1' DNA-test in asbest-rechtzaken gebruikt kan worden om aan te tonen of de gezondheid van mensen door asbest is beschadigd. De test laat het patroon van verandering in het DNA zien door blootstelling aan een gevaarlijke stof. Dit patroon kan vergeleken worden met dat van de mensen die via een rechtzaak compensatie voor hun gezondheidsschade claimen. Bron: BBC, 17 september 2007. Meer <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/6998437.stm">http://news.bbc.co.uk</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/16/295900 Tue, 16 Oct 2007 00:00:00 +0100 Indiaas hooggerechtshof: toestemming sloop asbestschip http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295899 <p>Het Indiase hooggerechtshof heeft begin september de Alang scheepswerf toestemming gegeven om het voormalige Franse cruiseschip de "Blue Lady" te slopen. Dit op basis van een deskundigen rapport dat de werf zelf verzorgd heeft. Volgens milieu-organisaties negeert het Hooggerechtshof hiermee een uitspraak van een lagere rechter die in 2004 stelde dat het schip eerst gesaneerd zou moeten worden, voordat met de sloop gestart kan worden. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel gevaarlijke stoffen het schip bevat naast de 1200 ton asbest die al geïnventariseerd is. Bron: afp.google.com, 11 september 2007. Meer <a target="_blank" href="http://afp.google.com/article/ALeqM5i6z6xVcOla74zwGWtic0Wa6SpucA">http://afp.google.com/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/15/295899 Mon, 15 Oct 2007 00:00:00 +0100 Gerechtshof Den Haag: beroep op verjaring niet onredelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295898 <p>Het beroep op verjaring van rederij de Schelde is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Dit oordeelde het Hof Den Haag op 31 augustus j.l. in hoger beroep in een zaak over een constructiemedewerker die van 1951 tot 1954 en van 1958 tot 1961 op schepen van de rederij had gewerkt en daarbij aan asbest was blootgesteld. De man was in 1994 aan de gevolgen van de ziekte mesothelioom overleden. Zijn nabestaanden achten de Schelde aansprakelijk voor zijn ziekte omdat men destijds nagelaten had veiligheidsmaatregelen te nemen die vereist waren met het oog op de destijds bekende gevaren van asbest. Het hof bekrachtigt het oordeel van de rechtbank dat hetgeen voor doorbraak van de verjaringstermijn pleit te weinig gewicht in de schaal legt ten opzichte van datgene dat daartegen pleit. Het gegeven dat De Schelde nagelaten heeft veiligheidsmaatregelen te nemen die vereist waren met het oog op de destijds bekende gevaren van asbestose en longkanker betekent niet dat sprake is van een ernstig verwijt, dat kan leiden tot het doorbreken van de verjaring. Het hof heeft daarbij in aanmerking genomen dat door De Schelde onweersproken is gesteld dat de relatie tussen mesothelioom en asbest in Nederland indertijd nog niet bekend was, en dat het destijds nog niet gebruikelijk was ten aanzien van asbest veiligheidsmaatregelen te treffen. Door het tijdsverloop is het niet alleen lastiger geworden voor [de erven] de relevante feiten (de door hen geschetste arbeidsomstandigheden van [de overledene] bij De Schelde) te bewijzen. Ook het verweer van De Schelde is hierdoor bemoeilijkt, hetgeen zwaar dient te wegen. Verder begrijpt het Hof niet dat de nabestaanden ruim drie jaar hebben gewacht met het starten van een juridische procedure tegen De Schelde. Bron: rechtspraak.nl, 5 oktober 2007, BB4930, Gerechtshof 's-Gravenhage , C04/1622, 31 augustus 2007.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/12/295898 Fri, 12 Oct 2007 00:00:00 +0100 Duitsland: toch asbestuitkering voor zware roker met longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295897 <p>Rookgedrag mag geen belemmering vormen voor een uitkering wegens asbestgerelateerde longkanker, oordeelt het Duitse Bundesgericht. Het slachtoffer had tussen 1968 en 1995 in de Eternit fabriek in Payerne gewerkt. In 2003 overleed hij aan longkanker. In mei 2004 had SUVA, de instantie die uitkeringen wegens beroepsziekte toekent, de aanvraag voor een uitkering afgewezen omdat beroepsmatige blootstelling aan asbest niet de hoofdoorzaak van zijn ziekte kon zijn geweest. De rechter oordeelde anders. De man had van 1953 tot 1995 gemiddeld 25 sigaretten per dag gerookt. Bron: Schweizerische Depeschenagentur AG, 23 augustus 2007.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/10/295897 Wed, 10 Oct 2007 00:00:00 +0100 Eternit weer aansprakelijk voor asbestafval http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295896 <div>De rechtbank van Almelo heeft op 2 oktober j.l. de voormalige asbestfabriek Eternit aansprakelijk gesteld voor het overlijden aan de ziekte mesothelioom van een 57-jarige vrouw uit Enter. De fabriek in Goor had in de periode 1961-1969 zonder waarschuwing asbestafval gratis aan omwonenden meegegeven, terwijl de gevaren van asbest in die tijd al lang bekend waren. Het waarschuwingslabel dat de fabriek op de goederen aanbracht acht de rechter te algemeen en onvoldoende. Eerder dit jaar oordeelde het Gerechtshof Arnhem hetzelfde naar aanleiding van de dood van een 62-jarige vrouw uit Arnhem. Bron: rechtspraak.nl, rechtbank Almelo, BB4632, 88384 / KG ZA 07-230, 2 oktober 2007.</div> Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/03/295896 Wed, 03 Oct 2007 00:00:00 +0100 Australië: zelfde rechten voor nabestaanden asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295895 <div>De Australische regering heeft de wet veranderd om het nabestaanden van asbestslachtoffers gemakkelijker te maken schadevergoeding toegewezen te krijgen nadat het slachtoffer is overleden. Voorheen stopte het juridische traject altijd nadat een slachtoffer overleed en vervielen daarmee eventuele rechten op schadevergoeding. Nabestaanden moesten zelfstandig een juridische procedure opstarten. Nu kunnen de nabestaanden in de rechten van het slachtoffer treden. Bron: ABC Australië, 22 augustus 2007. Meer <a target="_blank" href="http://abc.net.au/news/stories/2007/08/22/2011441.htm">abc.net.au</a>.</div> Instituut Asbestslachtoffers/2007/09/12/295895 Wed, 12 Sep 2007 00:00:00 +0100 Gerechtshof Den Haag: toepassing verjaringstermijn niet onaanvaardbaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295893 Het Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat het verweer van bedrijf Prins & De Vries wegens verjaring niet onaanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De zaak betreft een asbestslachtoffer dat in 2002 aan mesothelioom is overleden. Zijn nabestaanden stellen dat hij tijdens zijn werk voor Prins & De Vries tussen 1964 en 1974 regelmatig aan asbest heeft blootgestaan. Het bedrijf stelt dat niet aannemelijk is gemaakt dat het slachtoffer bij Prins & De Vries aan asbest was blootgesteld en dat de vordering is verjaard. Voorts is het bedrijf niet in staat gebleken te achterhalen of ooit een dienstverband tussen het slachtoffer en Prins & De Vries had bestaan. Het hof oordeelt dat door het tijdsverloop het niet alleen lastiger is geworden voor de nabestaanden de relevante feiten (het bestaan van het dienstverband, de blootstelling aan asbest) te bewijzen. Ook het verweer van Prins & De Vries is hierdoor bemoeilijkt, hetgeen zwaar dient te wegen. Verder heeft de aansprakelijkstelling niet binnen een redelijke termijn nadat de schade aan het licht is gekomen plaatsgevonden. Bron: Gerechtshof Den Haag, 22 juni 2007: BBB0853, 05/825. Instituut Asbestslachtoffers/2007/08/24/295893 Fri, 24 Aug 2007 00:00:00 +0100 Onderzoek naar Italiaanse Eternit asbestslachtoffers afgerond http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295894 Openbare aanklagers uit Turijn hebben een overzicht gepubliceerd met antwoorden op 2969 klachten en schadeclaims van asbestslachtoffers van vier Italiaanse fabrieken van de Zwitserse Eternit groep. Volgens de advocaten van de slachtoffers zijn inmiddels meer dan 700 werknemers aan een asbestziekte overleden en hebben nog eens 2000 een vorm van kanker opgelopen door asbestblootstelling. De rechter moet nu beslissen of de toenmalige bestuurders op basis van dit overzicht vervolgd moeten worden. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 6 augustus 2007. Meer <a href="http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/newsfiche.asp?pk=898" target="_blank">http://hesa.etui-rehs.org</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/08/24/295894 Fri, 24 Aug 2007 00:00:00 +0100 Centrale Raad van Beroep: schadevergoeding voor nabestaande ambtenaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295891 Op 21 juni 2007 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de gemeente Oss aansprakelijk is voor de materiële en immateriële schade van een nabestaande van een van haar ex-ambtenaren die op 23 april 1994 aan de ziekte mesothelioom was overleden. Het slachtoffer was tussen 1965 en 1989 tijdens zijn werkzaamheden als technisch hoofdambtenaar en als chef Reiniging, Vervoer en Afvalverwerking bij de gemeente Oss blootgesteld aan asbest. Bron: CRvB 210607, BA8436, 04/4724 Instituut Asbestslachtoffers/2007/07/11/295891 Wed, 11 Jul 2007 00:00:00 +0100 VK: voor het eerst schadevergoeding voor Retroperitoneale Fibrose (RPF) door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295892 Een Britse (ex-)automonteur krijgt 135000 pond schadevergoeding omdat zijn ziekte Retroperitoneale Fibrose (RPF) aan asbestblootstelling geweten wordt. RPF is bindweefseltoename rond organen achter het buikvlies. Bij de automonteur heeft dat geleid tot een rechternier die niet meer werkt. In 2005 verscheen een artikel in het medisch tijdschrift The Lancet waarin onderzoekers concludeerden dat beroepsmatige asbestblootstelling een belangrijke oorzaak van deze aandoening is. RPF zou daarom als een beroepsziekte moeten worden gezien. Voor het eerst heeft deze constatering in het Verenigd Koninkrijk tot een schadevergoeding geleid. Bron: workplacelaw.net, 4 juli 2007. Meer <a href='http://www.workplacelaw.net/display.php?resource_id=8780' target='_blank'>www.workplacelaw.net</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/07/11/295892 Wed, 11 Jul 2007 00:00:00 +0100 Eternit weer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen asbestproduct http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295889 Voormalig asbestproducent Eternit moet een klant met mesothelioom een voorschot van dertigduizend euro betalen. Dat heeft de voorzieningenrechter van Groningen op 15 juni j.l. bepaald in een kort geding dat tegen het bedrijf was aangespannen. Van 1967-1973 heeft de man asbesthoudende platen, afkomstig van Eternit, op maat gezaagd in het bedrijf van zijn vader en daardoor nu de ziekte mesothelioom gekregen. Het bedrijf heeft - naar voorlopig oordeel van de rechter - in strijd gehandeld met de zorgvuldigheidsnormen die toen ook al golden. Eternit verzuimde namelijk de klant te waarschuwen voor de gevaren van asbest en gaf geen aanwijzingen voor het veilig verwerken van het materiaal. Eerder werd het bedrijf om dezelfde reden aansprakelijk gesteld voor asbestafval dat tussen 1967 en 1970 aan derden ter beschikking was gesteld. Bron: BA7469, Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen , 94157/KG ZA 07-170, 15 juni 2007, Gerechtshof Arnhem, 5 juni 2007, BA6364, 2006/586. Instituut Asbestslachtoffers/2007/06/27/295889 Wed, 27 Jun 2007 00:00:00 +0100 Proefschrift Peeters: asbestslachtoffers ongelijk gecompenseerd http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295890 Werknemers met asbestziekten als asbestose en longkanker of andere beroepsziekten komen waarschijnlijk niet binnen afzienbare tijd in aanmerking voor een collectieve regeling (gecollectiviseerde compensatie). Dit stelt Margo Peeters in haar rechtssociologisch proefschrift Compensatie en erkenning voor werknemers met asbestziekten tussen 1978 en 2005. Relevante belanghebbende partijen zijn via recht, politiek of publieke opinie, minder goed onder druk te zetten om deze ziekten in een collectieve regeling op te nemen, dan destijds met de asbestziekte mesothelioom het geval was. Dit maakt het IAS en de TAS-regeling enerzijds tot een bijzonder compensatiesysteem dat vooral een ad hoc karakter lijkt te hebben, concludeert de promovenda. Anderzijds passen het IAS en de TAS-regeling in een tendens van groeiende interesse in de specifieke compensatie van beroepsziekten, aldus Peeters. Bron: Erasmus Universiteit, 27 juni 2007. Meer <A href="http://www.eur.nl/nieuws/detail/article/873/">http://www.eur.nl/nieuws/detail/article/873/</A> Instituut Asbestslachtoffers/2007/06/27/295890 Wed, 27 Jun 2007 00:00:00 +0100 Toepassing verjaringstermijn asbestoseclaim niet onaanvaardbaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295888 De rechtbank Amsterdam oordeelt in het geval van een ex-werknemer van de ADM scheepswerf toepassing van de 30-jarige verjaringstermijn niet onaanvaardbaar. Dit op basis van de beoordeling van de gezichtspunten c, d, e en g: door de Hoge Raad geformuleerde gezichtspunten op grond waarvan de verjaringstermijn in bepaalde gevallen buiten toepassing zou kunnen blijven. De man was tot uiterlijk 1967 aan asbeststof van het bedrijf Hertel op de ADM-werf blootgesteld. 39 jaar later werd bij hem op 20 juni 2005 de ziekte asbestose vastgesteld. De ADM-scheepswerf is in 1984 failliet verklaard. Hertel werd daarom aansprakelijk gesteld. Bron: Rechtbank Amsterdam, BA5593, 349104, 16 mei 2007. Instituut Asbestslachtoffers/2007/06/14/295888 Thu, 14 Jun 2007 00:00:00 +0100 Eternit aansprakelijk voor ziekte door asbestafval http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295887 Het Gerechtshof Arnhem oordeelde op 5 juni jl. voormalig asbestverwerker Eternit aansprakelijk voor gezondheidsschade veroorzaakt door asbestcementafval afkomstig van de fabriek in Goor. Een 62-jarige vrouw uit Arnhem heeft daardoor de ziekte mesothelioom opgelopen. Zij is daaraan op 27 april 2000 overleden. Haar erfgenamen hebben een vordering tot vergoeding van schade tegen Eternit ingesteld. Het slachtoffer en haar echtgenoot, die op korte afstand van het bedrijfsterrein van de Eternit fabriek een boerenbedrijf hadden, haalden in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw met regelmaat asbestcementafval bij de Eternitfabriek. Het hof oordeelde dat Eternit in de periode 1967 - 1970 op de hoogte moet zijn geweest van de serieuze gezondheidsrisico's van asbest en dus niet niet zomaar het asbestafval aan derden ter beschikking had mogen stellen. Bron: Gerechtshof Arnhem, 5 juni 2007, BA6364, 2006/586. Instituut Asbestslachtoffers/2007/06/12/295887 Tue, 12 Jun 2007 00:00:00 +0100 VS: Grace & Co volop verwikkeld in asbestzaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295885 Het Amerikaanse bedrijf Grace & Co is op verschillende manieren betrokken bij asbestclaims. In 2001 vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan wegens de vele claims in dat jaar. Ca. 100 claims hadden betrekking op een voormalige vermiculiet-asbestmijn in Libby, Montana. Op dit moment verdedigt het bedrijf zich nog steeds tegen de aanklacht dat het willens en wetens milieuwetten overtrad en de gevaren van asbest probeerde te verdoezelen. Onlangs oordeelde een federale rechter dat de aanklagers niet konden bewijzen dat Grace & Co het plaatsje Libby bewust in gevaar had gebracht. Een andere claim tegen het bedrijf betreft een groep huiseigenaren die in het bezit zijn van met asbest bewerkte "Zonolite" vloer-isolatie, ooit door Grace verkocht. Een rechter oordeelde in december j.l. dat het gezondheidsrisico van dit product zeer gering is, namelijk kleiner dan het risico aan een fiets-ongeval te overlijden. Het Hooggerechtshof oordeelde in een civiele procedure dat Grace & Co verantwoordelijk gehouden wordt voor de totale kosten van de schoonmaak van de mijn die geschat worden op 54,5 miljoen us dollar. Bron: Washington Post, 14 mei 2007. Instituut Asbestslachtoffers/2007/05/30/295885 Wed, 30 May 2007 00:00:00 +0100 VS: hogere vergoedingen voor asbestgerelateerde kanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295886 De hoogte van vergoedingen voor kwaadaardige aandoeningen als asbestgerelateerde longkanker en mesothelioom is in de VS tussen 2004 en 2006 gestegen. Het aantal claims voor niet-kwaadaardige asbestziektes is in dezelfde periode sterk afgenomen. De asbestlasten voor Amerikaanse bedrijven en verzekeraars zullen de komende jaren niet afnemen, aldus Austern en Bhagavatula. Bron: Austern, D. & Bhagavatula, R. (2007). Not over yet. Best's Review, april 2007, p. 74-78. Instituut Asbestslachtoffers/2007/05/30/295886 Wed, 30 May 2007 00:00:00 +0100 Rechtbank Maastricht: voor het eerst vergoeding voor klusser http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295884 Voor het eerst houdt een Nederlandse rechter een bedrijf aansprakelijk voor een asbestprodukt dat schade heeft veroorzaakt aan een klusser: iemand die in zijn eigen tijd, buiten zijn werk, het asbestprodukt had gebruikt en daardoor ziek is geworden. Het bedrijf Nefalit (voorheen Asbestona) moet een voorschot van € 30.000 betalen aan een 59-jarige man met mesothelioom. De man had in 1976 asbesthoudende vloerplaten verzaagd tijdens de verbouwing van een huis in Elsloo. De rechter stelt dat Nefalit in 1976 had kunnen weten dat asbest kan leiden tot mesothelioom en nagelaten heeft voor de gevaren te waarschuwen. De rechter neemt bij voorhand aan dat de ziekte ontstaan is door blootstelling aan asbest en kent daarom het voorschot toe. Het beroep van Nefalit op verjaring is onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Bron: rechtbank Maastricht, 16 april 2007, 117841 / KG ZA 07-92. Instituut Asbestslachtoffers/2007/05/10/295884 Thu, 10 May 2007 00:00:00 +0100 Schotse asbestvergoedingen hoger dan Engelse http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295883 Britse advocaten pleiten voor een gelijk niveau van vergoedingen voor asbestslachtoffers in Engeland, Wales en Schotland. Momenteel krijgen nabestaanden van Schotse asbestslachtoffers vergoedingen die oplopen tot 30.000 pond terwijl voor Engelsen de grens ligt op 10.000 pond. Bron: The Herald, 16 april 2007. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2007/04/22/295883 Sun, 22 Apr 2007 00:00:00 +0100 Kritiek op kansberekening arrest Hoge Raad proportionele aansprakelijkheid http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295880 Advocaat Wouters heeft kritiek op de kansberekening die in het arrest Karamus/Nefalit d.d. 31 maart 2006 is toegepast. Deze beoordeling voldoet niet omdat de kennis over de relatie tussen roken en asbestblootstelling als risicofactoren voor longkanker nog gebrekkig is. Medische ontwikkelingen moeten dus in de gaten gehouden worden. Bron: Wouters, J. (2007). Kansbepaling bij het arrest over roken en asbest. Advocatenblad, 19 januari, p. 18-21. Instituut Asbestslachtoffers/2007/04/03/295880 Tue, 03 Apr 2007 00:00:00 +0100 Rechtbank Rotterdam: Eternit nalatig, zelfstandige ook aansprakelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295881 In juni 2006 bepaalde de Rotterdamse voorzieningenrechter dat Eternit in ieder geval in de periode vanaf 1969 tot 1979 ten onrechte niet heeft gewaarschuwd voor de aan het werken met asbest verbonden gezondheidsrisico's. De man had in zijn werk als zelfstandige in de jaren 60 en 70 met asbestgolfplaten van Eternit gewerkt en had daardoor in 2005 de ziekte mesothelioom gekregen. De rechter stelt dat de man ook een eigen verantwoordelijkheid had om zich op de hoogte te stellen van de op zijn vakgebied belangrijke ontwikkelingen. In dat kader had hij kennis kunnen nemen van een brochure van de Arbeidsinspectie uit 1971 waarin uitdrukkelijk werd gewaarschuwd voor het werken met asbest. De voorzieningenrechter gaat daarom vooralsnog uit van een component "eigen schuld" van 50%. In een bodemprocedure zal dit eigenschuldverweer verder worden beoordeeld. Bron: Meijer, 2007. Jurisprudentie - Nr. 11 Vrz-rechter Rb. Rotterdam 1 augustus 2006. Milieu & Recht, 34, 1, p. 38. Instituut Asbestslachtoffers/2007/04/03/295881 Tue, 03 Apr 2007 00:00:00 +0100 Verzekeraars dagen Philips wegens verzwijgen asbestrisico http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295882 Een groep verzekeraars heeft Philips voor de rechter gedaagd omdat het concern een dochteronderneming heeft verzwegen die ruwe asbest heeft verhandeld en Agent Orange heeft geproduceerd. Philips vindt dat de verzekeraars beter op hadden moeten letten. Zij hebben 15 miljoen euro aan premies ontvangen voor een wereldwijd contract voor het gehele concern en konden weten welke activiteiten daaronder vielen. De verzekeraars schatten dat de asbestclaims op kunnen lopen tot 2 miljard euro. De uitspraak van de rechter wordt binnen 8 weken verwacht. Bron: NRC, 8 maart 2007. Instituut Asbestslachtoffers/2007/04/03/295882 Tue, 03 Apr 2007 00:00:00 +0100 Raad van State: werkgever volledig verantwoordelijk bij bedrijfsongeval http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295878 Schuld of opzet spelen volgens het arbobesluit geen rol bij een bedrijfsongeval. Ook als een werknemer door eigen roekeloos gedrag een arbeidsongeval krijgt, is de werkgever verantwoordelijk. Dat heeft de Raad van State bepaald. Deze uitspraak is niet in overeenstemming met de richting die de Hoge Raad ingegaan is in een arrest van maart 2006 (Keramus/Nefalit). In navolging van een advies van de Gezondheidsraad over aansprakelijkheid bij een samenloop van asbestbesmetting en roken, kende de Hoge Raad toen asbestschade deels toe aan de werkgever en deels aan de werknemer. Bron: rechtspraak.nl, 31 maart 2006, zorgkrant.nl 4 maart 2007. Meer <a href='http://www.zorgkrant.nl/read.html?source=email&id=3716' target='_blank'>www.zorgkrant.nl</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/03/19/295878 Mon, 19 Mar 2007 00:00:00 +0100 Schadevergoeding voor milieuslachtoffer Eternit http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295879 Voormalig asbestverwerker Eternit in Goor moet 35.000 euro schadevergoeding betalen aan een man uit het Twentse Wierden. De man heeft mesothelioom opgelopen doordat zijn ouders in 1967 een pad op hun erf verhardden met asbesthoudend afval. In hoger beroep oordeelt het hof Arnhem dat Eternit in 1967 had kunnen weten dat het afval kankerverwekkend was. Het bedrijf heeft dus onrechtmatig gehandeld door het afval zonder enige waarschuwing of veiligheidsmaatregel mee te geven. Het hof verwerpt het beroep van Eternit op verjaring omdat dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Het is de eerste keer dat Eternit schadevergoeding moet betalen aan een niet-beroepsgebonden mesothelioomslachtoffer uit een plaats die niet onder het Eternit-protocol valt. Het Eternit-protocol biedt een vergoeding aan niet-beroepsgebonden mesothelioomslachtoffers uit de omgeving van de Eternit-fabriek. Wierden wordt daar niet toe gerekend. Bron: rechtspraak.nl, AZ9763,Gerechtshof Arnhem , 2006/597 - uitspraak 27 februari 2007. Instituut Asbestslachtoffers/2007/03/19/295879 Mon, 19 Mar 2007 00:00:00 +0100 Eternit vergoedt twee asbestslachtoffers uit Arnhem http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295875 Voormalig asbestproducent Eternit heeft een schikking getroffen met twee broers uit Arnhem die mesothelioom hebben gekregen door asbest afkomstig van een dochteronderneming van Eternit. De broers hadden een bedrijf in Arnhem dat in jutezakken handelde. Zij kochten lege zakken waarin Eternit asbest had vervoerd, en maakten die schoon. Het is voor het eerst dat Eternit een vergoeding aanbiedt aan mensen die als zelfstandige met Eternit-asbestproducten in aanraking zijn geweest. Tot nu toe bood het bedrijf alleen vergoedingen aan ex-werknemers en omwonenden van de fabriek in Goor. Bron: Trouw, ANP, 22 februari 2007. <br /><br />Meer <a href='http://www.trouw.nl/laatstenieuws/laatstenieuws/article637866.ece/Eternit_schikt_met_asbestslachtoffers_uit_Arnhem' target='_blank'>www.trouw.nl</a><br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2007/02/28/295875 Wed, 28 Feb 2007 00:00:00 +0100 Justitie doet huiszoeking bij oud-eigenaar Otapan http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295876 Justitie heeft huiszoeking gedaan bij de Nederlandse vertegenwoordiger van het Mexicaanse bedrijf Basilisk, oud-eigenaar van het sloopschip Otapan, dat jarenlang in Amsterdam aan de ketting lag. Bij het opstellen van de aanvraag voor de exportvergunning van de Otapan zou het bedrijf foutieve informatie hebben gegeven over de hoeveelheid asbest op het schip. Bron: nrc, 16 februari 2007. Meer <a href="http://www.nrc.nl/binnenland/article631883.ece/OM">http://www.nrc.nl/binnenland/article631883.ece/OM</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/02/28/295876 Wed, 28 Feb 2007 00:00:00 +0100 Raad van State: VROM mocht niet instemmen met uitvoer Otapan http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295877 Het ministerie van VROM had niet mogen instemmen met de uitvoer van het asbestschip Otapan naar Turkije. Dat heeft de Raad van State op 21 februari j.l. bepaald. Greenpeace had beroep aangetekend tegen de vergunning van het ministerie van Vrom en is in het gelijk gesteld. Vrom had het schip eerst grondig moeten laten inspecteren. Bron: Trouw, Raad van State - uitspraken, 21 februari. Meer <a href="http://www.raadvanstate.nl/">http://www.raadvanstate.nl/</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/02/28/295877 Wed, 28 Feb 2007 00:00:00 +0100 Australië: vergoeding voor longkanker door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295874 De nabestaanden van een roker die in 2002 aan longkanker overleed krijgen ca. € 360.000 schadevergoeding uitgekeerd. De rechter oordeelde dat de longkanker van de man deels veroorzaakt was door de asbestblootstelling in zijn werk. De man was in de jaren 70 in twee banen met asbest in contact geweest: bij het leggen van pijpen en als werknemer van een kleurstoffenfabriek. Bron: The West Australian, 9 december 2006. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2007/01/29/295874 Mon, 29 Jan 2007 00:00:00 +0100 Australië: schadevergoeding voor klussers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295873 Twee Britse migranten met mesothelioom hebben hun rechtzaak tegen bouwmaterialenonderneming James Hardie gewonnen en krijgen respectievelijk € 455.000 en € 322.000 schadevergoeding omdat het bedrijf had verzuimd te waarschuwen tegen de gevaren van hun asbestproducten. Beiden waren in de jaren 80 en 90 met asbest in aanraking geweest bij het klussen aan hun huis, de ene bij de sloop van een asbestdak de ander bij het bewerken van een asbesthek. Bron: The West Australian, 23 december 2006. Instituut Asbestslachtoffers/2007/01/09/295873 Tue, 09 Jan 2007 00:00:00 +0100 Synergie asbest en roken m.b.t. proportionele aansprakelijkheid http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295872 Waterman zet grote vraagtekens bij een belangrijk arrest van de Hoge Raad, waarin de aansprakelijkheid voor de longkanker van een werknemer proportioneel is verdeeld tussen de werknemer met een rookverleden en de werkgever die hem langdurig aan asbest heeft blootgesteld. In het bijzonder staat zij stil bij het effect van de combinatie tussen de aangetoonde asbestblootstelling en de rookverslaving van de werknemer. Want door de synergetische relatie tussen deze twee ziekteverwekkende factoren neemt de kans van de werknemer op longkanker dramatisch toe, zoals de werkgever weet of behoort te weten. (Het synergetisch effect tussen asbest en tabak is net als die welke bestaat tussen slaapmiddelen en alcohol, die ieder apart relatief onschuldig zijn maar in combinatie ingenomen dodelijk kunnen zijn). In haar betoog laat Waterman zien dat dit essentiële wetenschappelijke gegeven kennelijk onbekend is (gebleven) bij de Hoge Raad - en wat voor vergaande consequenties dit kan hebben voor toekomstige asbestslachtoffers. Want het is algemeen bekend dat in de jaren zestig en zeventig veel werknemers in de asbestindustrie rookten. Deze slachtofferonvriendelijke uitspraak kan daardoor vele asbestslachtoffers (be-)treffen. Bron: Waterman, Y.R.K. (2006). Asbestos and smoking: proportional liability of the employer in the Netherlands. Turning a blind eye to synergistic causation. Letsel & Schade, nr. 3, 21-26.[b]Waterman, Y.R.K. (2006). Asbestos and smoking: proportional liability of the employer in the Netherlands. Turning a blind eye to synergistic causation. Letsel & Schade, nr. 3, 21-26. De synergetische relatie tussen asbest en roken in het licht van proportionele aansprakelijkheid[/b] Waterman zet grote vraagtekens bij een belangrijk arrest van de Hoge Raad, waarin de aansprakelijkheid voor de longkanker van een werknemer proportioneel is verdeeld tussen de werknemer met een rookverleden en de werkgever die hem langdurig aan asbest heeft blootgesteld. In het bijzonder staat zij stil bij het effect van de combinatie tussen de aangetoonde asbestblootstelling en de rookverslaving van de werknemer. Want door de synergetische relatie tussen deze twee ziekteverwekkende factoren neemt de kans van de werknemer op longkanker dramatisch toe, zoals de werkgever weet of behoort te weten. (Het synergetisch effect tussen asbest en tabak is net als die welke bestaat tussen slaapmiddelen en alcohol, die ieder apart relatief onschuldig zijn maar in combinatie ingenomen dodelijk kunnen zijn). In haar betoog laat Waterman zien dat dit essentiële wetenschappelijke gegeven kennelijk onbekend is (gebleven) bij de Hoge Raad - en wat voor vergaande consequenties dit kan hebben voor toekomstige asbestslachtoffers. Want het is een feit van algemene bekendheid dat in de jaren zestig en zeventig veel werknemers in de asbestindustrie rookten. Deze slachtofferonvriendelijke uitspraak kan daardoor vele asbestslachtoffers (be-)treffen. Bron: Waterman, Y.R.K. (2006). Asbestos and smoking: proportional liability of the employer in the Netherlands. Turning a blind eye to synergistic causation. Letsel & Schade, nr. 3, 21-26. Waterman questions an important verdict by the Dutch Supreme Court, in which the liability for an employee's lung cancer is divided proportionaly between the employee, who smoked heavily for many years, and the employer, who tortuously exposed the employee to asbestos dust during that time. She particularly addresses the synergistic effect of tobacco and smoking, which, unaccountably, was never addressed in any of the three judicial courts which decided on this case. (The synergistic effect of tobacco and asbestos is comparable to the combined effect of alcohol and sleeping pills " relatively harmless separately, but potentially lethal together.) Waterman shows clearly what disastrous legal consequences the ignorance of this scientific fact may, and probably will, have for future asbestos victims " most of whom will have been smokers at some point in their lives. [file=waterman y 06 asbestos and smoki.pdf]lees artikel[/file] Instituut Asbestslachtoffers/2006/12/18/295872 Mon, 18 Dec 2006 00:00:00 +0100 Grote overwinning voor Japanse ex-werknemers scheepswerf http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295871 Een Japanse rechter heeft het bedrijf Sumitomo Heavy Industries veroordeeld wegens het blootstellen van 16 ex-werknemers aan asbest op haar scheepswerven tussen 1939 en 1996. Het bedrijf had verzuimd de betreffende medewerkers te waarschuwen noch beschermende maskers ter beschikking gesteld. Sumitomo moet daarom aan 9 ex-werknemers en 7 nabestaanden van ex-werknemers totaal 210 miljoen yen (1,4 miljoen euro) betalen als vergoeding voor de asbestose die de werknemers ten gevolge van de blootstelling kregen. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 30 oktober 2006. Meer <a href='http://www.ibas.btinternet.co.uk/Frames/f_lka_big_win_japan_shipyard_workers.htm' target='_blank'>www.ibas.btinternet.co.uk</a><br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/11/30/295871 Thu, 30 Nov 2006 00:00:00 +0100 Frankrijk: Michelin veroordeeld in asbestproces http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295869 De Franse bandenfabrikant Michelin is door de rechter schuldig bevonden aan verwijtbare nalatigheid bij het blootstellen van werknemers aan asbest. Het bedrijf zal werknemers die door blootstelling aan asbest een vorm van longkanker hebben gekregen een nog te bepalen bedrag aan schadevergoeding moeten betalen. De werknemers hadden in de jaren 60 en 70 buizen geïsoleerd met asbest. Tegen Michelin zijn in totaal zeker veertig rechtszaken aangespannen in verband met het onvoorzichtig omspringen met asbest. Enkele maanden terug stelde een Franse rechter voor het eerst een bedrijf, Alstom Power Boiler, aansprakelijk voor het in gevaar brengen van werknemers door blootstelling aan asbest, hoewel nog geen van de werknemers ziek is geworden. Bron: Associated Press, Elsevier.nl/Business Week, 16 november 2006. Meer <a href="http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D8LECKJG0.htm">http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D8LECKJG0.htm</a> Instituut Asbestslachtoffers/2006/11/23/295869 Thu, 23 Nov 2006 00:00:00 +0100 VK: voor het eerst vergoeding voor derde generatie asbestslachtoffer http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295870 Voor het eerst heeft een Britse rechter een vergoeding toegekend aan een derde generatie asbestslachtoffer: een vrouw van 47 die 40 jaar geleden via de werkkleding van haar opa in contact met asbest kwam en nu mesothelioom heeft. Haar opa werkte van 1945 tot 1974 met asbest op een scheepswerf in Portsmouth. Bron: The Mirror/Daily Mail, 6 november 2006. Instituut Asbestslachtoffers/2006/11/23/295870 Thu, 23 Nov 2006 00:00:00 +0100 VS: asbestvervuiler Grace moet betalen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295868 Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat het bedrijf Grace & Co een rekening van 54,4 miljoen usd moet betalen aan de federale Environmental Protection Agency (EPA)voor de verwijdering van asbest uit het voormalige mijnstadje Libby in Montana. De asbest komt uit de asbest-vermiculietmijn die tot 1992 in werking was. Bron: Los Angeles Times, 11 oktober 2006. Instituut Asbestslachtoffers/2006/10/26/295868 Thu, 26 Oct 2006 00:00:00 +0100 Schotland: wet verbetert compensatie asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295867 Een nieuwe wet regelt dat Schotse asbestslachtoffers het recht hebben voor zichzelf volledige schadevergoeding te claimen zonder dat dit ten koste gaat van de rechten van hun nabestaanden op smartegeld. Voorheen moest er gekozen worden. Of het slachtoffer zelf claimde een (veelal lagere) vergoeding of zijn nabestaanden claimden een (meestal hoger) bedrag voor smartegeld. In het Verenigd Koninkrijk overlijden momenteel jaarlijks ongeveer 1900 mensen aan mesothelioom. Bron: allaboutmalignantmesothelioma.com, 9 oktober 2006. Meer <a href='http://www.allaboutmalignantmesothelioma.com/mesothelioma-news.htm' target='_blank'>www.allaboutmalignantmesothelioma.com</a> Instituut Asbestslachtoffers/2006/10/17/295867 Tue, 17 Oct 2006 00:00:00 +0100 Frankrijk: demonstratie voor nationale asbest-rechtzaak http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295866 Ongeveer 3000 nabestaanden van asbestslachtoffers hebben eind september in Parijs gedemonstreerd voor een landelijke rechtszaak tegen bedrijven die toestonden dat hun werknemers in contact met asbest kwamen. Volgens een vooraanstaand rechter op het gebied van volksgezondheidszaken, zal het zeer moeilijk zijn om in zo'n grootschalige rechtszaak solide bewijs voor nalatigheid te vinden, gezien de verschillende wettelijke normen die golden op het moment van blootstelling aan asbest. In Frankrijk werd gebruik van asbest volledig verboden in 1997. Volgens de Franse asbestslachtoffervereniging Andeva overlijden op dit moment jaarlijksongeveer 3000 Fransen aan de gevolgen van asbestblootstelling, meestal door lonkanker. Andeva schat dat het aantal slachtoffers tot 2025 kan oplopen tot 100.000. Bron: International Herald Tribune, 30 september 2006. Meer <a href='http://www.iht.com/articles/ap/2006/09/30/europe/EU_GEN_France_Asbestos.php' target='_blank'>www.iht.com</a> Instituut Asbestslachtoffers/2006/10/10/295866 Tue, 10 Oct 2006 00:00:00 +0100 Vraagtekens bij arrest Hoge Raad inzake proportionele aansprakelijkheid asbestbedrijf http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295865 Advocaat Wouters stelt in Het Financieele Dagblad vragen bij de reikwijdte van het arrest Karamus/Nefalit van de Hoge Raad d.d. 31 maart j.l. Dit arrest stelt dat, bij onzekerheid over het aandeel in de schade van de werknemer en de tekortkoming van de werknemer, de rechter de werkgever tot vergoeding van de gehele schade mag veroordelen met vermindering van het aandeel dat aan het eigen toedoen van de werknemer valt toe te schrijven. Hiermee aanvaardde de Hoge Raad, volgens het persbericht van de griffie, het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid. Wouters vindt het arrest belangrijk, want op basis daarvan kan een slachtoffer mogelijk toch schadevergoeding krijgen, ook als hij niet in staat is om te bewijzen dat de oorzaak waarvoor hij iemand aanspreekt, tot zijn schade geleid heeft. Maar een aantal vragen met betrekking tot de reikwijdte blijft onbeantwoord. Is dit arrest beperkt tot de aansprakelijkheid van werkgevers voor beroepsziekten? Hoe wordt de schade verdeeld als er meer dan twee mogelijke oorzaken zijn? Betekent de uitspraak van de Hoge Raad dat in dat geval de kans moet worden vastgesteld dat ieder van de drie oorzaken tot de schade geleid heeft? Bron: Het Financieele Dagblad, 24 augustus 2006. Instituut Asbestslachtoffers/2006/10/05/295865 Thu, 05 Oct 2006 00:00:00 +0100 Verenigd Koninkrijk: 8 docenten naar de rechter vanwege asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295863 In het Verenigd Koninkrijk zijn acht docenten naar de rechter gestapt omdat zij menen kanker te hebben gekregen door het prikken van klassewerk op asbestpanelen. Asbest werd als bouwmateriaal in de Britse scholen tussen 1945 en 1975 gebruikt voor muur- en dakpanelen en als isolatie-materiaal. Bron: The Mirror, 8 september 2006. Instituut Asbestslachtoffers/2006/09/26/295863 Tue, 26 Sep 2006 00:00:00 +0100 Verschillende resultaten in rechtzaken van Spaanse en Franse asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295864 De laatste maanden deden rechters in Spanje en Frankrijk belangrijke uitspraken die gevolgen hebben voor de rechten op vergoeding van asbestslachtoffers. Een Spaanse rechter wees een claim van 38 asbestslachtoffers (waarvan 8 met mesothelioom) af omdat ze hun asbestziekte hadden opgelopen voordat de Spaanse asbestregulering in 1982 van kracht werd. Het bedrijf Uralita is daarom niet aansprakelijk, hoewel de slachtoffers blootgesteld waren aan excessieve hoeveelheden asbest. De slachtoffers gaan in beroep tegen dit vonnis. In Frankrijk werd de bandenfabrikant Michelin door de rechter schuldig bevonden aan verwijtbare nalatigheid bij het blootstellen van werknemers aan asbest. Het bedrijf zal werknemers die door blootstelling aan asbest een vorm van longkanker krijgen een nog te bepalen bedrag aan schadevergoeding moeten betalen. De werknemers hadden in de jaren 60 en 70 buizen geïsoleerd met asbest. Enkele maanden terug stelde een Franse rechter voor het eerst een bedrijf, Alstom Power Boiler, aansprakelijk voor het in gevaar brengen van werknemers door blootstelling aan asbest, hoewel nog geen van de werknemers ziek is geworden. Isoleerders van het Noord Franse bedrijf werden tussen 1998 en 2001 blootgesteld aan asbest. Bron: Bron: Associated Press, Elsevier.nl/Business Week, 16 november 2006. International Ban Asbestos Secretariat, 14 september 2006. Meer <a href='http://www.ibas.btinternet.co.uk/Frames/f_lka_mix_res_fr_spa_asb_vict.htm' target='_blank'>www.ibas.btinternet.co.uk</a><br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/09/26/295864 Tue, 26 Sep 2006 00:00:00 +0100 Frans bedrijf voor asbestschade bestraft http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295862 Een Franse rechter heeft de firma Alstom Power Boiler en haar directeur veroordeeld wegens het blootstellen van werknemers aan asbest. Het bedrijf maakt verwarmingsinstallaties voor electriciteitscentrales. Isoleerders van het Noord Franse bedrijf werden tussen 1998 en 2001 blootgesteld aan asbest. Nog niemand van hen is ziek geworden, maar de gevolgen van asbest worden vaak pas vele jaren later zichtbaar. De 150 werknemers die het bedrijf aangeklaagd hebben krijgen elk een vergoeding van 10.000 euro. Daarnaast moet het bedrijf een boete betalen en heeft de directeur negen maanden voorwaardelijk gekregen. Het is de eerste keer dat een Franse rechtbank een onderneming verantwoordelijk stelt voor het in gevaar brengen van haar werknemers door ze bloot te stellen aan asbest. Bron: Elsevier nieuws, 4 september 2006. Meer <a href="http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/nieuwsbericht/asp/artnr/113396/">http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/nieuwsbericht/asp/artnr/113396/</a> Instituut Asbestslachtoffers/2006/09/12/295862 Tue, 12 Sep 2006 00:00:00 +0100 Geen juridische mogelijkheden voor Amerikaanse Vietnam-asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295860 Duizenden Amerikaanse Vietnam-veteranen die door blootstelling aan asbest nu ziek worden hebben vrijwel geen mogelijkheden om schadevergoeding te claimen voor hun leed. Het Amerikaanse leger gebruikte in Vietnam asbest als brandwerend en isolerend middel. Veel veteranen worden nu ziek van dit asbestcontact. Zij mogen de regering niet aansprakelijk stellen. Bijna alle bedrijven die de asbestproducten leverden zijn nu failliet. Bron: allaboutmalignantmesothelioma.com, 14 augustus 2006. Meer <a href="http://www.allaboutmalignantmesothelioma.com/mesothelioma-news.htm">http://www.allaboutmalignantmesothelioma.com/mesothelioma-news.htm</a> Instituut Asbestslachtoffers/2006/09/01/295860 Fri, 01 Sep 2006 00:00:00 +0100 VS: Afname collectieve asbest-rechtzaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295861 In de Verenigde Staten neemt het aantal collectieve asbest-rechtzaken sterk af. Een aantal staten heeft maatregelen genomen om de mogelijkheid van collectieve aansprakelijkstelling te beperken. Dit na ontdekking van fraude op verschillende gebieden: advocaten die slachtoffers betalen om claims bij hen te deponeren, gespecialiseerde artsen die te snel en onzorgvuldig de diagnose asbestziekte stelden en slachtoffers die eerst een claim indienden voor ziekte ten gevolge van blootstelling aan silicose en daarna nog een keer ten gevolge van asbestblootstelling. Bron: Associated Press Financial Wire, 28 augustus 2006. Instituut Asbestslachtoffers/2006/09/01/295861 Fri, 01 Sep 2006 00:00:00 +0100 Rechtbank Rotterdam: Eternit deels aansprakelijk voor mesothelioom zelfstandige http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295859 Voormalig asbestverwerker Eternit in Goor is deels aansprakelijk voor het ontstaan van de ziekte mesothelioom bij een man die als zelfstandig aannemer van 1962 tot 1994 met Eternit-asbestplaten had gewerkt. De Rotterdamse rechter heeft Eternit veroordeeld tot het betalen van 20.000 euro schadevergoeding aan de nabestaanden. Volgens de rechter is niet alleen Eternit, maar ook het slachtoffer zelf voor 50 procent aansprakelijk voor het oplopen van de dodelijke asbestziekte. Eternit moet, aldus de uitspraak, tussen 1969 en 1979 afgeweten hebben van de gevaren die het werken met asbest met zich meebrengt. De fabriek had daarover betere voorlichting moeten geven. Vanaf '79 had de man zelf zich beter op de hoogte moeten stellen van die gezondheidsrisico's. Bron: Rechtspraak.nl, 1 augustus 2006, LJN: AY5429.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/08/15/295859 Tue, 15 Aug 2006 00:00:00 +0100 Commentaar op arrest Hoge Raad inzake proportionele aansprakelijkheid asbestbedrijf http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,286424 "In twee artikelen wordt ingegaan op het arrest Karamus/Nefalit van de Hoge Raad d.d. 31 maart j.l. waarin gesteld werd dat, bij onzekerheid over het aandeel in de schade van de werknemer en de tekortkoming van de werknemer, de rechter de werkgever tot vergoeding van de gehele schade mag veroordelen met vermindering van het aandeel dat aan het eigen toedoen van de werknemer valt toe te schrijven. Hiermee aanvaardde de Hoge Raad, volgens het persbericht van de griffie, het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid. Advocaat Kortmann schrijft in het Nederlands Juristenblad dat dit arrest voldoende aanwijzingen biedt dat de Hoge Raad welbewust heeft gekozen voor een systeem van gedeeltelijke aansprakelijkheid, maar niet voor proportionele aansprakelijkheid. Dit omdat van proportionele aansprakelijkheid alleen sprake is als zij in evenredig verband staat tot het theoretische aandeel van de aansprakelijke persoon. In het arrest is nergens te lezen dat Nefalits aansprakelijkheid in principe beperkt blijft tot haar theoretische aandeel. De Hoge Raad houdt de werkgever verplicht tot vergoeding van de ?gehele schade van de werknemer?. Het Britse ?House of Lords? heeft kort geleden daarentegen wel het systeem van proportionele aansprakelijkheid aanvaard door te stellen dat een werkgever uitsluitend aansprakelijk kan worden gesteld voor het asbestblootstellingsrisico dat hijzelf heeft veroorzaakt. In Letselschademagazine vragen advocaten van Kampen en Mac Lean zich af waarom de Hoge Raad 55% aanhoudt als verdeling van de aansprakelijkheid. Nu op grond van art. 7:658 BW is komen vast te staan dat blootstelling aan asbest de longkanker heeft kunnen veroorzaken, is daarmee immers in beginsel 100% aansprakelijkheid gegeven en niet 55%. Nefalit heeft immers geen bewijs aangedragen dat de mogelijk andere oorzaak ? het roken ? ook de schade zou hebben kunnen veroorzaken. Het resultaat van dit arrest is daarmee in beginsel gunstig voor werkgevers en verzekeraars, die onder druk staan van een stijging van bedragen die per claim uitgekeerd moeten worden. Bron: Kortmann, J.S. (2006). Karamus/Nefalit: proportionele aansprakelijkheid? NJB 26, 1404-12Kampen, T.A.van & Mac Lean, M. (2006). Proportionele aansprakelijkheid: verdeling van aansprakelijkheid of van schade? Letselschademagazine Bulletin 2006, 4. Meer stichtingpiv.nl " Instituut Asbestslachtoffers/2006/07/11/286424 Tue, 11 Jul 2006 00:00:00 +0100 Commentaar op arrest Hoge Raad inzake proportionele aansprakelijkheid asbestbedrijf http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295858 In twee artikelen wordt ingegaan op het arrest Karamus/Nefalit van de Hoge Raad d.d. 31 maart j.l. waarin gesteld werd dat, bij onzekerheid over het aandeel in de schade van de werknemer en de tekortkoming van de werknemer, de rechter de werkgever tot vergoeding van de gehele schade mag veroordelen met vermindering van het aandeel dat aan het eigen toedoen van de werknemer valt toe te schrijven. Hiermee aanvaardde de Hoge Raad, volgens het persbericht van de griffie, het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid. Advocaat Kortmann schrijft in het Nederlands Juristenblad dat dit arrest voldoende aanwijzingen biedt dat de Hoge Raad welbewust heeft gekozen voor een systeem van gedeeltelijke aansprakelijkheid, maar niet voor proportionele aansprakelijkheid. Dit omdat van proportionele aansprakelijkheid alleen sprake is als zij in evenredig verband staat tot het theoretische aandeel van de aansprakelijke persoon. In het arrest is nergens te lezen dat Nefalits aansprakelijkheid in principe beperkt blijft tot haar theoretische aandeel. De Hoge Raad houdt de werkgever verplicht tot vergoeding van de "gehele schade van de werknemer". Het Britse "House of Lords" heeft kort geleden daarentegen wel het systeem van proportionele aansprakelijkheid aanvaard door te stellen dat een werkgever uitsluitend aansprakelijk kan worden gesteld voor het asbestblootstellingsrisico dat hijzelf heeft veroorzaakt.<br /><br />In Letselschademagazine vragen advocaten van Kampen en Mac Lean zich af waarom de Hoge Raad 55% aanhoudt als verdeling van de aansprakelijkheid. Nu op grond van art. 7:658 BW is komen vast te staan dat blootstelling aan asbest de longkanker heeft kunnen veroorzaken, is daarmee immers in beginsel 100% aansprakelijkheid gegeven en niet 55%. Nefalit heeft immers geen bewijs aangedragen dat de mogelijk andere oorzaak "het roken" ook de schade zou hebben kunnen veroorzaken. Het resultaat van dit arrest is daarmee in beginsel gunstig voor werkgevers en verzekeraars, die onder druk staan van een stijging van bedragen die per claim uitgekeerd moeten worden. Bron: Kortmann, J.S. (2006). Karamus/Nefalit: proportionele aansprakelijkheid? NJB 26, 1404-12. Kampen, T.A.van & Mac Lean, M. (2006). Proportionele aansprakelijkheid: verdeling van aansprakelijkheid of van schade? Letselschademagazine Bulletin 2006, 4. Meer <a href='http://www.stichtingpiv.nl/Smartsite.shtml?id=279454&Parent=733200&Doc=756488' target='_blank'>stichtingpiv.nl</a><br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/07/11/295858 Tue, 11 Jul 2006 00:00:00 +0100 Acht ex-Eternit bazen veroordeeld door Italiaanse rechter http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295857 Een Siciliaanse rechter heeft acht voormalige bazen van Eternit veroordeeld tot gevangennisstraffen van in totaal 20 jaar wegens verzuim om werknemers in de Siciliaanse fabriek te informeren over de gevaren van asbest. Onder de veroordeelden was de Belg Karel Vinck die in de jaren 70 aan het hoofd van Eternit Italië stond en later leiding gaf aan de het Belgisch Nationale Spoorwegbedrijf, de SNCB. Hij kreeg drie jaar voorwaardelijk wegens doodslag, maar gaat in beroep. In de Belgische krant De Tijd van 24 juni licht hij hij in een interview uitgebreid toe waarom hij zich als mens en als industrieel oneerlijk behandeld voelt door de rechter en door sommige media. Bron: De Tijd, 24 juni 2006 en Europees vakbondsinstituut Hesa, mail 28 juni 2006.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/06/29/295857 Thu, 29 Jun 2006 00:00:00 +0100 Claim tegen Japanse regering wegens nalatigheid asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295855 Vijf asbestslachtoffers en drie nabestaanden hebben de Japanse overheid aangeklaagd wegens nalatigheid bij het invoeren van beschermende maatregelen tegen het gebruik van asbest. Zij menen dat de Japanse overheid al 70 jaar op de hoogte is van de gezondheidsrisico's van asbestblootstelling, naar aanleiding van een onderzoek in de Sennan-regio tussen 1937 en 1940. De overheid wachtte echter veel te lang met de invoering van beschermende maatregelen. De betreffende slachtoffers komen niet in aanmerking voor de financiële compensatie-regeling die de Japanse overheid onlangs afkondigde. Bron: Mainichi Daily News, 26 mei 2006. Instituut Asbestslachtoffers/2006/06/13/295855 Tue, 13 Jun 2006 00:00:00 +0100 Schoonmaakbedrijf Ground Zero aangeklaagd voor nalatigheid http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295856 Schoonmaakbedrijf Bovis Lend Lease heeft al 5000 claims ontvangen wegens longklachten bij (ex-)werknemers die onvoldoende beschermd waren tegen gevaarlijke stoffen (o.a. asbest) bij de schoonmaak van "Ground Zero" vlak na 11 september 2001. Bron: The Australian, 6 juni 2006. Instituut Asbestslachtoffers/2006/06/13/295856 Tue, 13 Jun 2006 00:00:00 +0100 VK: alle werkgevers aansprakelijk stellen voor asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295854 Het Britse "House of Lords" heeft begin mei een ruling afgekondigd die stelt dat asbestslachtoffers of hun nabestaanden alle werkgevers aansprakelijk moeten stellen waar zij mogelijk met asbest in aanraking zijn geweest. Voorheen kon men, net als in Nederland, een volledige schadevergoeding eisen van de zogenaamde "meest gerede werkgever".Vanaf nu moet deze verdeeld worden over de verschillende werkgevers, gebaseerd op de lengte van de tijd die een werknemer bij de betreffende werkgever aan asbest is blootgesteld. Een werkgever is daarmee uitsluitend aansprakelijk voor het blootstellingsrisico dat hijzelf heeft veroorzaakt. Bron: British Lung Foundation, 4 mei 2006. Meer <a href="http://www.lunguk.org/news.asp#202">http://www.lunguk.org/news.asp#202</a> Instituut Asbestslachtoffers/2006/05/23/295854 Tue, 23 May 2006 00:00:00 +0100 Rechtbank Almelo: Eternit niet verantwoordelijk voor milieuslachtoffer asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295853 Voormalig asbestproducent Eternit in Goor is niet verantwoordelijk voor de dood van een vrouw uit die plaats, die ziek moet zijn geworden van asbestpuin op haar erf. De uitspraak betreft de zaak van een in 2000 op 62-jarige leeftijd overleden vrouw uit Goor. Zij is geboren, getogen en overleden op een boerderij in Markelo, die ongeveer een kilometer van de Eternit fabriek ligt. In de jaren zestig en zeventig haalden zij en haar man ongeveer een keer per maand asbestafval op om het erf en de weg er naar toe te verharden. Ze schepten het in cement gebonden asbest zelf op een wagen. Volgens de rechtbank staat niet onomstotelijk vast dat haar ziekte uitsluitend is veroorzaakt door de asbestverharding. Ook had Eternit niet hoeven waarschuwen. In de jaren zeventig zou alleen bekend zijn geweest dat losse vezels mogelijk gevaarlijk waren, niet het gebonden asbestpuin. De rechters wijzen er op dat het asbestafval niet gemaakt was voor wegverharding. Dat het daarvoor toch gebruikt is, kan Eternit niet aangerekend worden. Toen rond 1984 wel duidelijk werd dat ook asbestcement gevaarlijk kon worden, hoefde Eternit ook niet te waarschuwen, aldus de rechters. Ze zijn het met Eternit eens dat de eigenaren van de asbestwegen zelf de (weg)gebruikers hadden moeten waarschuwen. Deze uitspraak van de rechtbank in Almelo kan gevolgen hebben voor andere slachtoffers van 'asbestwegen', die nog schadevergoeding van Eternit willen.Bron: Rechtspraak.nl: rechtbank Almelo, AW3306, 19 april 2006. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/04/23/295853 Sun, 23 Apr 2006 00:00:00 +0100 Rechtbank Almelo: Eternit betaalt nabestaande milieuslachtoffer uit Goor http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295852 Het vroegere asbestbedrijf Eternit biedt 53.000 euro schadevergoeding aan de weduwnaar van de 70-jarige mevrouw Jansen uit Goor. Zij leed aan mesothelioom (longvlieskanker) en had geen (in)directe relatie met het bedrijf. De vrouw is het eerste milieuslachtoffer waarvoor Eternit 48.000 euro smartengeld en 5.000 euro materiele schade uitkeert. De Goorse overleed onlangs. Dit naar aanleiding van een kort geding voor de Almelose rechtbank. Eternit is bereid te betalen na onderhandelingen met staatssecretaris Van Geel van VROM in december. Het bedrijf erkent nadrukkelijk geen aansprakelijkheid. Milieuslachtoffers van asbest moeten voldoen aan acht voorwaarden voor het tijdelijke Eternit-protocol. Zij moesten op 15 december 2005 nog leven en hebben bij leven een aanvraag moeten doen. Slachtoffers moeten voor 1994 zeker tien jaar in de huidige Hof van Twente hebben gewoond. Ook moeten zij aannemelijk maken dat er geen andere blootstelling aan asbest is geweest. Bron: Dagblad Tubantia Twentsche Courant, 12 april 2006. Instituut Asbestslachtoffers/2006/04/15/295852 Sat, 15 Apr 2006 00:00:00 +0100 Hoge Raad aanvaardt "proportionele aansprakelijkheid" in asbestzaak http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295851 De Hoge Raad heeft op 31 maart 2006 uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een asbestverwerkend bedrijf waarin de werknemer gedurende lange tijd met asbeststof had gewerkt, maar ook jarenlang had gerookt. Voor het eerst kwam de Hoge Raad tot de volgende beslissing. Als een werknemer schade heeft geleden die zowel kan zijn veroorzaakt doordat zijn werkgever hem onvoldoende heeft beschermd tegen schade in de uitoefening van zijn werkzaamheden door blootstelling aan een voor de gezondheid gevaarlijke stof, als kan zijn veroorzaakt door een aan de werknemer zelf toe te rekenen oorzaak zoals roken, genetische aanleg, veroudering of van buiten komende oorzaken, of door een combinatie daarvan, terwijl niet met voldoende zekerheid is vast te stellen in welke mate de schade van de werknemer door deze omstandigheden of één daarvan is ontstaan, mag de rechter de werkgever tot vergoeding van de gehele schade van de werknemer veroordelen met vermindering van "kort gezegd" het aandeel dat aan het eigen toedoen van de werknemer valt toe te schrijven. De Hoge Raad sluit hiermee aan bij het advies van de Gezondheidsraad over longkanker na asbestblootstelling . De Gezondheidsraad adviseert om te komen tot een "proportionele compensatie", die erin bestaat dat het slachtoffer een hoger schadebedrag ontvangt naarmate de beroepsmatige asbestblootstelling, en dus de kans dat de longkanker door asbest werd veroorzaakt, groter is. Bron:Hoge Raad 31 maart 2006 LJN: AU6092. Samenvatting <a href='http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/HogeRaad/Actualiteiten/Twee+uitspraken+over+aansprakelijkheid+voor+de+gevolgen+van+werken+met+asbest.htm' target='_blank'>www.rechtspraak.nl</a> Instituut Asbestslachtoffers/2006/04/03/295851 Mon, 03 Apr 2006 00:00:00 +0100 Hoge Raad: zorgplicht werkgever afhankelijk van omstandigheden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295850 Een werknemer is tijdens zijn dienstverband van 1965 tot 1967 als monteur bij een verwarmingsinstallatiebedrijf blootgesteld geweest aan asbest. In 1998 is hij overleden als gevolg van mesothelioom. De rechtbank oordeelde dat ook niet asbestverwerkende bedrijven bekend waren met de gevaren van asbest en dat de werkgever de verplichting had alle veiligheidsmaatregelen te nemen die waren vereist om haar werknemers tegen dat gevaar te beschermen. De Hoge Raad vernietigt dit oordeel omdat het "blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting". Het is volgens de Hoge Raad 'afhankelijk van de omstandigheden van het geval en van de toentertijd bestaande kennis en inzichten, welke veiligheidsmaatregelen van de werkgever konden worden verwacht'. De Hoge Raad concludeert dat 'het enkele feit dat gedurende het dienstverband van benadeelde bekend was, ook aan niet asbestverwerkende bedrijven, dat blootstelling aan asbeststof gevaar voor asbestose opleverde, er nog niet toe leidt dat op de werkgever de verplichting rustte veiligheidsmaatregelen te nemen om haar werknemers tegen dat gevaar te beschermen, ongeacht de duur en intensiteit van die blootstelling'. Het geding wordt verwezen naar het Gerechtshof Den Haag voor verdere behandeling en beslissing. Bron: Hoge Raad, 17 februari 2006, AU6927/C04199HR. Samenvatting <a href='http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/HogeRaad/Actualiteiten/Twee+uitspraken+over+aansprakelijkheid+voor+de+gevolgen+van+werken+met+asbest.htm' target='_blank'>www.rechtspraak.nl</a> Instituut Asbestslachtoffers/2006/03/17/295850 Fri, 17 Mar 2006 00:00:00 +0100 VK: toch geen schadevergoeding voor asbestslachtoffers met "pleurale plaques" http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295849 Het Britse hooggerechtshof bepaalde in februari 2005 dat verzekeringsmaatschappijen en de Britse regering ook schadevergoeding moeten betalen aan asbestslachtoffers met "pleurale plaques" (een goedaardige verdikking van het borstvlies). De aandoening "an sich" is volgens het Hooggerechtshof geen reden voor compensatie maar wel de daarbijbehorende penetratie van de longen door asbestvezels die slachtoffers een extra risico geeft op het ontwikkelen van ernstiger asbestziektes en de angst die daarbij hoort. De verzekeraars gingen in beroep bij het het "Court of Appeal en stelden dat deze longaandoening niet als een ziekte aangemerkt kan worden omdat deze zelden pijn of andere ziekteverschijnselen geeft. Angst voor eventuele toekomstige klachten is volgens de verzekeraars niet voldoende om vergoeding te kunnen eisen. Op 26 januari j.l. heeft het Hof van Beroep (Court of Appeal) de uitspraak van het Hooggerechtshof vernietigd en de verzekeraars gelijk gegeven. Het hof heeft slachtoffers nog wel de mogelijkheid gegeven hiertegen in beroep te gaan bij het "House of Lords". De juridische strijd is daarmee nog niet afgelopen. Bron: The Financial Times, 27 januari 2006. Instituut Asbestslachtoffers/2006/02/14/295849 Tue, 14 Feb 2006 00:00:00 +0100 Rechtbank Den Haag: asbest geen oorzaak van longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295848 Een monteur heeft in de periode van 1971 tot 1997 gewerkt in de Cannerberg te Maastricht, waar het Navo Joint Operation Centre was gevestigd. Duidelijk is dat hij in zijn werk blootgesteld is aan asbest. Hij was tevens roker. In 2000 overleed hij aan de gevolgen van longkanker. Zijn nabestaanden vragen schadevergoeding omdat de asbestblootstelling een oorzaak zou zijn geweest van de longkanker. De rechtbank ondersteunt het verweer van het ministerie van Defensie dat er geen causaal verband is tussen de asbestblootstelling en de longkanker omdat de mate van blootstelling minder dan 25 vezeljaren is geweest. Volgens internationale opvattingen wordt er in gevallen van combinaties van roken en asbestblootstelling pas bij een mate van blootstelling van 25 vezeljaren aangenomen dat er een aanzienlijk verhoogd risico is op het krijgen van longkanker. Ook het beroep van de nabestaanden op aansprakelijkheid op grond van de omkeringsregel wordt door de rechter afgewezen omdat het causale verband tussen de blootstelling en de longkanker niet is aangetoond. Indien er wel sprake zou zijn geweest van een oorzakelijk verband, dan had het ministerie van Defensie, op grond van de omkeringsregel aansprakelijkheid alleen uit kunnen sluiten, als aannemelijk was gemaakt dat de longkanker ook zonder de blootstelling aan asbest zou zijn ontstaan. Bron: rechtspraak.nl, AU9747, Rechtbank Den Haag, datum uitspraak: 2 december 2005.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/02/07/295848 Tue, 07 Feb 2006 00:00:00 +0100 Asbestslachtoffer met longkanker krijgt minder compensatie door roken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295847 Het Britse Hooggerechtshof heeft in een uitspraak gesteld dat iedereen die vanaf 1971 gerookt heeft deels verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid omdat toen iedereen kon weten dat roken schadelijk is. Deze uitspraak werd gedaan in een zaak van een weduwe van een asbestslachtoffer met asbestgerelateerde longkanker tegen het ministerie van Defensie. De compensatie voor het overlijden van haar man werd 20% lager vastgesteld omdat hij na 1971 was blijven roken. Bron: The Times, 17 december 2005. Instituut Asbestslachtoffers/2006/01/05/295847 Thu, 05 Jan 2006 00:00:00 +0100 Hoge Raad: Eternit aansprakelijk voor asbestproduct zonder waarschuwing http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295846 Voormalig asbestproducent Eternit ging in cassatie tegen een vonnis van het gerechtshof Arnhem. Eternit had in 1971 asbestcementplaten geleverd aan een Drentse boer. Deze werden gebruikt voor de bouw van een schuur. De dochter werd daarbij blootgesteld aan asbest. Zij klopte de kleding van haar broers uit en veegde het erf aan waarop de platen waren verzaagd. In 2002 werd bij haar de diagnose longvlieskanker (mesothelioom) gesteld, waaraan zij inmiddels is overleden. De Hoge Raad bevestigt in dit arrest het oordeel van het hof dat Eternit in 1971 tekortgeschoten is in haar plicht het publiek te waarschuwen voor de toen al bekende gezondheidsrisico's die aan de verwerking van asbest zijn verbonden. Al uit de Silicosewet van 1949 blijkt het gevaar van verspreiding van asbesthoudende stof bij het vervaardigen en het verzagen van asbestcementplaten. Eternit was in 1971 een internationaal opererend bedrijf en had in die periode kunnen weten dat onder deskundigen bekend was dat vrijkomend asbest mesothelioom zou kunnen veroorzaken. Hieraan voegde het hof nog toe dat de directeur van Eternit deze wetenschap al vóór 1971 feitelijk moet hebben gehad. Op het punt van verjaring vernietigt de Hoge Raad het vonnis van het hof. Het hof heeft namelijk ten onrechte niet meegewogen dat Eternit niet (meer) verzekerd is tegen dergelijke schadeclaims door asbestslachtoffers. Over dit onderdeel van de zaak moet het hof in Den Bosch zich nu buigen. Bron: rechtspraak.nl: LJN:AT8782, Hoge Raad, C04/182HR. Instituut Asbestslachtoffers/2005/12/01/295846 Thu, 01 Dec 2005 00:00:00 +0100 Proefproces vrouw met longvlieskanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295845 Begin november werd onderzoek gepresenteerd waarin het wetenschappelijk verband werd aangetoond tussen het grote aantal longvlieskankergevallen bij vrouwen in de omgeving van Goor en de aanwezigheid van het asbestafval in de Twentse bodem. Dit biedt grote juridische perspectieven, volgens advocaat en asbestdeskundige Bob Ruers. Weliswaar zijn er al landelijke regelingen voor smartengeld, maar die gelden niet voor slachtoffers die de ziekte hebben opgelopen door de asbestwegen of -erven. Met dit onderzoek verwacht Ruers juridisch een stuk sterker te staan. Hij is voor de rechtbank Almelo een nieuw proefproces begonnen, waarbij hij boer Jan Jansen uit Markelo bijstaat wiens vrouw Diny aan longvlieskanker bezweek. Bron: De Telegraaf, 11 november 2005. Instituut Asbestslachtoffers/2005/11/17/295845 Thu, 17 Nov 2005 00:00:00 +0100 Een proportioneel risicoverdelingsmodel voor mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295843 Mensen die mesothelioom krijgen zijn vaak op meerdere plaatsen of aan meerdere asbestproducten blootgesteld geweest. Hoe kunnen het risico en de compensatie proportioneel over de verschillende blootstellingsoorzaken worden verdeeld? Price en Ware beschrijven een berekeningsmodel dat hiervoor kan worden toegepast. Het model is gebaseerd op medische informatie over de tumorgroei en neemt daarnaast variabelen mee als: de blootstellingsintensiteit, duur en het soort asbestvezel dat gebruikt werd. Bron: Price, B. & Waren, A. (2005). Mesothelioma: risk apportionment among asbestos exposure sources. Risk Analysis Aug:25(4):937-43.<b>Price B, Ware A. (2005). Mesothelioma: risk apportionment among asbestos exposure sources. Risk Analysis Aug:25(4):937-43. <br /><br />Abstract</b><br /><br />The mesothelioma epidemic in the United States, which peaked during the 2000-2004 period, can be traced to high-level asbestos exposures experienced by males in occupational settings prior to the full recognition of the disease-causing potential of asbestos and the establishment of enforceable asbestos exposure limits by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) in 1971. Many individuals diagnosed with mesothelioma where asbestos has been identified as a contributing cause of the disease have filed claims seeking compensation from asbestos settlement trusts or through the court system. An individual with mesothelioma typically has been exposed to asbestos in more than one setting and from more than one asbestos product. Apportioning risk for mesothelioma among contributing factors is an ongoing problem faced by occupational disease compensation boards, juries, parties responsible for paying damages, and currently by the U.S. Senate in its efforts to formulate a bill establishing an asbestos settlement trust. In this article we address the following question: If an individual with mesothelioma where asbestos has been identified as a contributing cause were to be compensated for his or her disease, how should that compensation be apportioned among those responsible for the asbestos exposures? For the purposes of apportionment, we assume that asbestos is the only cause of mesothelioma and that every asbestos exposure contributes, albeit differentially, to the risk. We use an extension of the mesothelioma risk model initially proposed in the early 1980s to quantify the contribution to risk of each exposure as a percentage of the total risk. The percentage for each specific discrete asbestos exposure depends on the start and end dates, the intensity, and the asbestos fiber type for the exposure. We provide justification for the use of the mesothelioma risk model for apportioning risk and discuss how to assess uncertainty associated with its application.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/11/16/295843 Wed, 16 Nov 2005 00:00:00 +0100 Vergoeding voor nabestaanden grondwerker met mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295844 Wegenbouwer Baars moet de nabestaanden van een voormalig grondwerker een vergoeding van minimaal 50.000 euro betalen voor immateriële schade. De grondwerker had in 1972 en 73 gewerkt aan de aanleg van een riolering met asbesthoudende (eterniet) buizen. In 2001 overleed hij op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van longvlies- en buikvlieskanker. Twee jaar geleden stapten de nabestaanden naar de rechter, omdat Baars stelde jegens overledene niet tekort te zijn geschoten in de op haar rustende zorgplicht. Destijds werden ter bescherming mondkapjes ter beschikking gesteld. Daarnaast voert Baars aan dat het indertijd niet algemeen bekend was dat het bewerken van producten, waarin witte asbest verwerkt is, zeer gevaarlijk is en stringente veiligheidsmaatregelen nodig zijn ter bescherming van degenen die deze producten bewerken. In de periode, waarin [overledene] voor Baars werkzaam is geweest, werd het werken met witte asbest nog niet zo riskant geacht dat het treffen van specifieke maatregelen noodzakelijk werd geacht. Daar zijn blijkens de overgelegde stukken overigens ook uitzonderingen op. Volgens de nabestaanden was het namelijk al sinds 1964 bekend dat de geringste blootstelling aan welke vorm van asbest dan ook kon leiden tot longvlies- of buikvlieskanker. Baars kan bovendien niet aantonen of de asbest in de buizen daadwerkelijk witte asbest was. Hieruit leidt de rechter af dat Baars zich toen en nu niet daadwerkelijk in de samenstelling hiervan heeft verdiept. De rechter stelt vast dat Baars als werkgever indertijd heeft nagelaten de maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat haar werknemer (overledene) in de uitoefening van zijn werkzaamheden door blootstelling aan asbest schade lijdt. Volgens advocaat Ruers is dit de eerste keer dat de rechter zich uitspreekt over het werken met eterniet-buizen en asbestziekten. Naar aanleiding van deze uitspraak roept FNV Bouw mogelijke slachtoffers in het grondwerk op zich te melden. Bron: rechtspraak.nl, LJN:AU5960, Kanton Rechtbank Maastricht, 2 november 2005, Metro 11 november 2005, FNV Bouw, 11 november 2005. Instituut Asbestslachtoffers/2005/11/16/295844 Wed, 16 Nov 2005 00:00:00 +0100 Centrale Raad van Beroep erkent psychische schade door asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295842 Een ex-dienstplichtige stelt dat de bekendwording in de jaren 1996/97 dat hij tijdens zijn militaire dienst in het NAVO-commandocentrum Cannerberg in de jaren 1970/71 gedurende negen maanden blootgesteld is geweest aan asbest en het besef dat hij als gevolg daarvan een ernstige longziekte kan krijgen, hebben geleid tot een in het kader van de Wet in aanmerking te nemen psychische aandoening. Het ministerie van Defensie stelt echter dat bij betrokkene sprake is van een gegeneraliseerde angststoornis, meebrengend dat hij buitensporig reageert op allerlei stressvolle omstandigheden. Van deze aandoening had hij al last vóór 1996/97 dus vóórdat zijn militaire dienst begon. Er is voor zijn psychische klachten derhalve niet specifiek een relatie te leggen met de zogenoemde Cannerbergaffaire. <br /><br />In zijn aan de rechtbank uitgebrachte rapport heeft deskundige prof. Van Os aangegeven dat bij betrokkene in de periode 1997 tot 2003 sprake is van significante psychische problematiek welk het beste is te duiden als een aanpassingsstoornis. Zowel het nieuws over de asbestblootstelling in 1997 als de houding van de (vroegere) werkgever nadat de kwestie aldaar ter tafel was gebracht worden door Van Os gezien als stressoren van deze aandoening. De Centrale Raad van Beroep komt in hoger beroep- anders dan de rechtbank - tot de slotsom dat in het rapport van prof. Van Os wél voldoende steun is te vinden voor het standpunt van de ex-dienstplichtige.<br /><br />Bron: rechtspraak.nl, 3 november 2005: LJN: AU5527, Centrale Raad van Beroep, 04/1151 MPW<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/11/08/295842 Tue, 08 Nov 2005 00:00:00 +0100 Australië: compensatie voor roker met asbestgerelateerde longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295838 In een zaak tegen de Australische Raad voor Stofziekten (Dust Diseases Board) heeft een rechter uitgesproken dat een slachtoffer wel recht heeft op schadevergoeding omdat zijn longkanker veroorzaakt is door een combinatie van roken en asbestblootstelling. Medici schatten dat in Australië asbestgerelateerde longkanker twee keer zo vaak voorkomt als mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker). De Raad voor Stofziekten heeft daarentegen in de periode van 1968 tot 2004 slechts 300 x een vergoeding toegekend aan longkankerpatiënten in vergelijking tot 1800 x voor mesothelioom. Op grond hiervan wordt verwacht dat de Australische overheid aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor meer dan een biljoen dollar extra compensatie aan asbestslachtoffers met longkanker. In een reactie op dit artikel meldt de medische autoriteit van de Raad voor Stofziekten dat de Raad bij de diagnose van asbestgerelateerde longkanker het rookgedrag niet in aanmerking neemt. Bij de beoordeling wordt wel meegenomen: het arbeidsverleden, röntgenfoto's van de borst, ct-scans en asbestvezels in longbiopten. De claim waarover de rechter zich heeft uitgesproken was afgewezen omdat er onvoldoende aanwijzingen gevonden waren dat asbest de longkanker had veroorzaakt. Bron: Daily Telegraph, Sydney, 12 en 14 september 2005.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/10/04/295838 Tue, 04 Oct 2005 00:00:00 +0100 Australië: eerste schadevergoeding voor klusser http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295839 In Australië is voor de eerste keer een schadevergoeding aan een klusser toegekend die in 1961 slechts enkele uren blootgesteld was aan asbestcement bij de renovatie van het huis van zijn zus. De rechter kende de vergoeding toe omdat het bedrijf geen waarschuwing op het product had gezet, terwijl dat bij veel andere asbestproducten in die periode wel werd gedaan. Advocaten verwachten dat er in de toekomst meer rechtzaken van consumenten tegen asbestproducenten zullen zijn dan van (ex-)werknemers tegen (ex-)werkgevers. Bron: Daily Telegraph Sydney, 8 september 2005. Instituut Asbestslachtoffers/2005/10/04/295839 Tue, 04 Oct 2005 00:00:00 +0100 VK: angst voor golf asbestclaims http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295837 In maart heeft het Engelse hooggerechtshof uitgesproken dat het hebben van "pleurale plaques" 'an sich' geen recht geeft op financiële compensatie. Maar de angst die samengaat met deze aandoening en het risico op het krijgen van een ernstiger ziekte bieden wel kansen op compensatie. "Pleurale plaques" zijn goedaardige verdikkingen van het borstvlies en hebben op zichzelf geen effect op de levensverwachting, voor zover zij de longfunctie niet beïnvloeden. Britse verzekeraars zijn nu bang dat de mogelijkheid van compensatie voor angst zal leiden tot een golf van asbestclaims en claims over bijvoorbeeld mobiele telefoonzendmasten. Net als in de VS rijden er in het Verenigd Koninkrijk inmiddels mobiele CT-scanwagens rond op zoek naar werknemers die een scan willen laten maken om op deze manier zoveel mogelijk mensen voor een claim te verzamelen. 9 Van de 10 asbestzaken in de VS betreffen gevallen van "pleurale plaques" waarvoor (mobiele) ct-scans als bewijs worden aangevoerd. De vraag is of deze ontwikkeling (handel?) ten goede komt aan de slachtoffers. De straling van CT-scans leidt namelijk op zichzelf in één op de 2500 gevallen tot een fatale kanker. Bovendien hoeft het hebben van "pleurale plaques" niet aan te geven dat men aan asbest is blootgesteld. Ook andere stoffen als zand of talk kunnen tot deze aandoening leiden. Het artikel concludeert dat iemand die zich zorgen maakt over zijn gezondheid eerst naar een dokter zou moeten gaan, niet naar een advocaat en zeker niet naar een zgn. "asbestclaimboer" met een CT-scanwagen.<br /><br />Bron: The Guardian , 19 juli 2005. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/08/23/295837 Tue, 23 Aug 2005 00:00:00 +0100 Australië:voor het eerst erkenning van psychische schade http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295835 Voor het eerst heeft een Australische rechtbank schadevergoeding toegekend aan een voormalig mijnwerker op grond van chronische angst voor het krijgen van een ernstige asbestgerelateerde ziekte. De persoon was werkzaam geweest in een blauwe asbestmijn in het beruchte "Wittenoom". 35 Collega's, waaronder zijn broer, zijn inmiddels overleden aan de gevolgen van de asbestblootstelling. Bron: www.mesothelioma reporter.org, 10 augustus 2005. Meer <a href="http://www.mesotheliomareporter.org/">http://www.mesotheliomareporter.org/</a> Instituut Asbestslachtoffers/2005/08/18/295835 Thu, 18 Aug 2005 00:00:00 +0100 Itali": top Eternit verdacht van asbestmisdrijven http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295836 De Italiaanse justitie wil de voormalige bestuurders van het internationale asbestbedrijf Eternit vervolgen vanwege de dood van een groot aantal ex-medewerkers in verschillende vestigingen in Itali" en Zwitserland. Verdachte Louis de Cartier de Marchienne zegt de gevaren niet te hebben gekend. Anders had hij de productie van de bedrijven direct stilgelegd. Het Belgisch-Zwitserse conglomeraat Eternit fabriceerde tot in de jaren 90 producten van asbestcement. <br /><br />Bron: Volkskrant, 28 juli 2005. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/08/18/295836 Thu, 18 Aug 2005 00:00:00 +0100 VS: crisis rechtssysteem door asbestzaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,286401 Dit artikel beschrijft hoe claims ten gevolge van blootstelling aan asbest in de VS tot een crisis in het juridische systeem hebben geleid. Bedrijven gaan failliet door: rechters die dubieus medisch bewijs van blootstelling aan asbest accepteren, door het grote aantal schadevergoedingen aan mensen die wel met asbest hebben gewerkt, maar niet ziek zijn. En door de hoge juridische kosten. De echt zieke slachtoffers zijn daarvan de dupe. Bron: Brickman, L. & Shapiro, H.D (2005). Asbestos kills. National Review, 31 januari, 39-41."Asbestos kills And more than just people: jobs, ethics, and elementary justice L E S T E R B R I C K M A N & H A RV E Y D. S H A P I RO IT?S become a familiar scenario across the U.S.: A jovial air pervades this parking lot adjacent to a union hall that belies the serious purpose that has brought together a group of middle-aged men. For much of the afternoon they?ve been sipping coffee and waiting their turn to enter the trailer parked at one end of the parking lot. The trailer contains X-ray equipment, and they?re about to have their lungs checked for asbestos-related diseases. They?re here in response to postcards saying things like, ?You Might Have Million Dollar Lungs!? They know they?re entering a lottery, one in which a tiny few may find they have cancer but many more will find themselves perfectly healthy yet entitled to receive checks from 20 or 30 different companies totaling as much as $60,000?of course, that?s after their lawyers have deducted their 40 percent cut. For decades, scenes like this have been played out in the parking lots of hundreds of union halls, motels, and strip malls across America. For most Americans, asbestos litigation, like asbestos itself, is now a dimly remembered artifact of an earlier age. But despite 30 years of sweeping efforts to remove every trace of asbestos from American life, more than 100,000 new claims of asbestos-related diseases were filed in 2003?the most ever in a single year. While there was a sharp fall-off in nonmalignant claims filed in 2004, many experts anticipate that hundreds of thousands of additional claims will yet be brought, joining the 850,000 that have already come forward. GONE BUT NOT FORGOTTEN After years of asbestos-removal programs, prominent medical researchers Kevin Browne, Edward A. Gaensler, and Andrew Churg have called asbestosis a ?disappearing disease,? and a condition that is ?exceedingly rare.? So how is it that thousands and thousands of claims continue to be filed? This is a question the new Congress is likely to be asking, because of the increased power of Republican critics of trial lawyers. Asbestos could become the poster child for tort reform. As one leading medical expert on asbestos-related diseases, Dr. James Crapo, has said, claimants are being compensated ?for illnesses that, according to the clear weight of medical evidence, either are not caused by asbestos or do not result in a significant impairment?i.e., are not generally regarded by the medical profession as an illness.? Yet asbestos lawyers continue their vigorous pursuit of potential claimants?not just through labor unions, but also through radio and TV ads and the Internet. So far, employers and their insurers have paid out over $70 billion?with more than half of that sum going to those who have either no injury or no proof that asbestos caused their injury. (That, of course, leaves far less to be paid to those who are truly suffering as a result of terrible asbestos-related injuries.) An additional $150 billion is likely to be required before the asbestos gods have been satiated. So far, some 8,400 companies have been sued Instituut Asbestslachtoffers/2005/07/14/286401 Thu, 14 Jul 2005 00:00:00 +0100 Aansprakelijk voor longkanker door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295833 Een medewerker van het ministerie van defensie is in zijn functie van scheepsmaker langdurig aan asbest blootgesteld geweest. Hij kreeg na een aantal jaren longkanker en vervolgens slokdarmkanker waaraan hij is overleden. De rechtbank oordeelt dat het ontstaan van de longcarcinoom voor 50% aan roken is toe te rekenen en voor 50% aan asbestblootstelling. De Centrale Raad van Beroep bevestigt het oordeel van de rechtbank dat het ministerie onrechtmatig heeft gehandeld door het langdurig blootstellen aan asbest van betrokkene.Hierdoor is het risico op longkanker aanzienlijk vergroot en uiteindelijk verwezenlijkt. Het rookgedrag van de medewerker kan niet gezien worden als opzet of bewuste roekeloosheid. <br /><br />Bron: rechtspraak.nl, LJN: AT5582, 12 mei 2005.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/07/14/295833 Thu, 14 Jul 2005 00:00:00 +0100 VS: crisis rechtssysteem door asbestzaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295834 Dit artikel beschrijft hoe claims ten gevolge van blootstelling aan asbest in de VS tot een crisis in het juridische systeem hebben geleid. Bedrijven gaan failliet door: rechters die dubieus medisch bewijs van blootstelling aan asbest accepteren, door het grote aantal schadevergoedingen aan mensen die wel met asbest hebben gewerkt, maar niet ziek zijn. En door de hoge juridische kosten. De echt zieke slachtoffers zijn daarvan de dupe. Bron: Brickman, L. & Shapiro, H.D (2005). Asbestos kills. National Review, 31 januari, 39-41.<br /><br />Asbestos kills<br /><br />And more than just people: jobs, ethics, and elementary justice<br /><br />L E S T E R B R I C K M A N & H A RV E Y D. S H A P I RO<br /><br /><br /><br />IT�S become a familiar scenario across the U.S.: A jovial air pervades this parking lot adjacent to a union hall that belies the serious purpose that has brought together a group of middle-aged men. For much of the afternoon they�ve been sipping coffee and waiting their turn to enter the trailer parked at one end of the parking lot. The trailer contains X-ray equipment, and they�re about to have their lungs checked for asbestos-related diseases. They�re here in response to postcards saying things like, �You Might Have Million Dollar Lungs!�<br /><br />They know they�re entering a lottery, one in which a tiny few may find they have cancer but many more will find themselves perfectly healthy yet entitled to receive checks from 20 or 30 different companies totaling as much as $60,000�of course, that�s after their lawyers have deducted their 40 percent cut. For decades, scenes like this have been played out in the parking lots of hundreds of union halls, motels, and strip malls across America. For most Americans, asbestos litigation, like asbestos itself, is now a dimly remembered artifact of an earlier age. But despite 30 years of sweeping efforts to remove every trace of asbestos from American life, more than 100,000 new claims of asbestos-related diseases were filed in 2003�the most ever in a single year. While there was a sharp fall-off in nonmalignant claims filed in 2004, many experts anticipate that hundreds of thousands of additional claims will yet be brought, joining the 850,000 that have already come forward.<br /><br /><br /><br />GONE BUT NOT FORGOTTEN<br /><br />After years of asbestos-removal programs, prominent medical researchers Kevin Browne, Edward A. Gaensler, and Andrew Churg have called asbestosis a �disappearing disease,� and a condition that is �exceedingly rare.� So how is it that thousands and thousands of claims continue to be filed? This is a question the new Congress is likely to be asking, because of the increased power of Republican critics of trial lawyers. Asbestos could become the poster child for tort reform. As one leading medical expert on asbestos-related diseases, Dr. James Crapo, has said, claimants are being compensated �for illnesses that, according to the clear weight of medical evidence, either are not caused by asbestos or do not result in a significant impairment�i.e., are not generally regarded by the medical profession as an illness.� Yet asbestos lawyers continue their vigorous pursuit of potential claimants�not just through labor unions, but also through radio and TV ads and the Internet. So far, employers and their insurers have paid out over $70 billion�with more than half of that sum going to those who have either no injury or no proof that asbestos caused their injury. (That, of course, leaves far less to be paid to those who are truly suffering as a result of terrible asbestos-related injuries.) An additional $150 billion is likely to be required before the asbestos gods have been satiated. So far, some 8,400 companies have been sued. more than 70 have filed for bankruptcy. as a result of this financial drain, an estimated 500,000 jobs have been eliminated or not created. For a millennium, asbestos was �the magic mineral� because of its resistance to heat. In World War II, it was declared a �strategic and critical material� because of its value as insulation. After 9/11, experts said the World Trade Center would have burned more slowly, perhaps permitting more people to survive, had its asbestos insulation not been removed. And the O-rings in the doomed Challenger spacecraft would not have failed had they continued to contain asbestos.<br /><br />But exposure to asbestos can cause cancer or asbestosis, a scarring of lung tissue. Between 1960 and 2003, some 75,000 people died of mesothelioma (tumors of the lung), and another 35,000 are likely to succumb before 2050. Knowledge of the hazards of asbestos dates back a century, and documents from the 1930s and 1940s revealed that two leading asbestos manufacturers had conspired to conceal the serious health threat posed to their workers. During World War II, naval officials ignored the consequences to 4.5 million shipyard workers�a cover-up that reached the highest levels of government. In the 1960s, Dr. Irving Selikoff of the Mount Sinai School of Medicine published research showing alarming rates of lung cancer and asbestosis among insulation workers, and a series of New Yorker articles by Paul Brodeur in the early 1970s helped focus public attention on asbestos. As awareness of the dangers grew, there was a sweeping campaign to remove asbestos wherever it had been used. Meanwhile, the growing awareness of the risks�and the cover-up�led to a spate of lawsuits, beginning in 1973 when the Fifth Circuit Court of Appeals allowed workers injured by exposure to asbestos to file a product-liability suit (in which juries determine the size of the award) rather than a workers�-compensation case (in which claims are paid according to a formula).<br /><br />Much of the initial litigation targeted the Johns Manville Corporation, which had long been the nation�s principal miner and fabricator of materials containing asbestos. In 1982, after some 16,000 suits were filed, Manville declared bankruptcy. It emerged from bankruptcy in 1988 under an innovative plan in which almost $2 billion of cash and most of the company�s stock were transferred to the Manville Personal Injury Trust, and all asbestos claims were to be directed to the Trust. Claimants who submitted only minimal proof of exposure to a Manville product and asserted that they had an asbestos-related medical condition were paid according to a schedule of benefits. This set off a feeding frenzy: The Manville Trust quickly became insolvent after distributing nearly $680 million, including approximately $266 million to plaintiffs� lawyers. After this second Manville bankruptcy, <br /><br />lawyers turned their attention to smaller asbestos producers and to construction firms that used asbestos products. Several critical legal principles fanned the flames of litigation. The principle of joint and several liability meant that a worker could sue several dozen companies, and any one of them could end up being held responsible for 100 percent of the claim, no matter how minor its involvement. Another key principle involved insurance coverage. Asbestos-related diseases take years to manifest themselves, so which liability insurers should pay the claims? Should it be the insurers at the time when the worker was exposed? Or the insurers when the disease was found? Or the insurers in the intervening 15 to 40 years, when initial exposures were slowly injuring a worker�s lungs? In 1988, a court held that all three sets of insurers would be liable. Originally, most asbestos litigation involved seriously injured claimants�those stricken with mesothelioma, asbestosis, or lung cancer. But since the Manville Trust and insurance companies were paying claims without demanding much in the way of proof, plaintiffs� lawyers began to seek compensation based on decidedly modest evidence of injuries and product exposure. For example, they obtained statements from doctors that an individual�s lung conditions were �consistent with asbestosis��even though anything from old age and obesity to smoking can account for the same lung condition.<br /><br /><br /><br />READING THE B-READERS<br /><br />The asbestos lawyers have created an entrepreneurial model to seek out potential claimants and send them to screening enterprises. The X-rays taken by the screeners are then sent for analysis to �B-readers,� specialized radiologists retained by plaintiffs� lawyers. The comparative handful of B-readers regularly selected by plaintiffs� lawyers consistently diagnose 60 to 80 percent of those screened with mild asbestosis. But in a Johns Hopkins study, approximately 500 X-rays in which plaintiffs� lawyers� Breaders had found signs of asbestosis were reread by other radiologists who did not know who was hiring them. These B-readers found that, at most, 4.5 percent of the X-rays indicated lung conditions consistent with mild asbestosis. Only about 5 percent of potential B-readers are used by plaintiffs� lawyers, and they have earned substantial fees for their services.<br /><br />They also seem to have made convenient shifts in their diagnoses. Until the mid-1990s, most asbestos claimants were diagnosed as having �pleural plaques,� which are deposits of collagen fibers on the lining of the lungs. This typically produces no symptoms and does not increase the likelihood of contracting an asbestos-related disease, so many states do not allow suits based on pleural plaques. (In states that do allow such suits, however, juries have awarded damages as high as $1 million.) After a putative mega-settlement of asbestos issues proposed in 1993 placed no value on future pleural-plaques claims, the doctors hired by plaintiffs� lawyers almost immediately stopped diagnosing the newly screened as having pleural plaques. instead they found mild asbestosis.<br /><br />In another very suggestive shift, on several occasions in which companies were entering bankruptcy, and their ability to pay claims dwindling, a number of witnesses suddenly recalled that the products they had handled were from companies that had not filed for bankruptcy. For example, in a deposition taken in October 1981, when Johns Manville was the premier target for plaintiffs� attorneys, one long-time New York Shipyard employee estimated that Johns Manville had supplied between 75 and 80 percent of the products containing asbestos. But when another witness was deposed in December 1982�several months after the Manville bankruptcy�that figure had shrunk to 25 percent and other companies were implicated instead.<br /><br /><br /><br />�PRE-PACKED��AND STACKED<br /><br />Faced with this movable feast of claims, some 70 companies have followed Johns Manville into bankruptcy, with more to come. Many follow the Manville model and transfer assets to a trust which is to pay future claims. Thus, claimants need a viable company to emerge from bankruptcy and generate revenues for the trust. To help facilitate this, Congress in 1994 created statutory authority to channel all asbestos claims to these trusts, not to the companies. But one of the provisions of the legislation increased the proportion of tort claimants who had to agree before the �channeling� function of the trust could become effective. This created perverse incentives for lawyers to recruit more claimants�regardless of the merits of their claims�because that gave the lawyers more leverage over the bankruptcy process (not to mention additional legal fees).<br /><br />Recently, companies facing insolvency because of asbestos claims have turned to �pre-packaged� bankruptcies in which attorneys for the asbestos claimants and the company agree on a plan of reorganization and then present it to the bankruptcy court for approval. In other settings, �pre-packs� can minimize litigation costs, expedite claims payments, and give the company a better chance of surviving. In an asbestos pre-pack, the company typically negotiates an agreement in which it settles a large number of pending asbestos cases for highly inflated values�to be paid by its insurance company�and in return, the plaintiffs� lawyers let the company retain a substantial portion of its assets when it emerges from bankruptcy.<br /><br />Claimants whose lawyers are part of the pre-pack negotiations Legislation created perverse incentives for lawyers to recruit more claimants�regardless of the merits of their claims�because that gave the lawyers more leverage over the bankruptcy process.<br /><br />often receive highly favorable treatment in pre-packs. In December, the Third Circuit Court of Appeals turned down the proposed settlement in the Combustion Engineering bankruptcy, in which a pool of unimpaired claimants was supposed to get 95 cents out of every dollar they would have received in a pre-bankruptcy payment�while real cancer victims would get what was left: about 20 cents for every dollar of a pre-bankruptcy settlement. Moreover, the lawyer for the claimants was to get a $20 million fee from the company for putting together this deal. After lower courts approved this plan, 291 cancer victims appealed to the Third Circuit, which found that it did not meet the standards of fair treatment for all creditors required in a bankruptcy proceeding. Most judges, however, have been content to approve whatever is negotiated in a pre-pack. There is little doubt that after 30 years of lawsuits, the biggest beneficiary of the asbestos mess has been the plaintiffs� bar�to the tune of $20 billion in fees so far, and counting. This has come at the expense of those who are seriously ill, as well as companies that had only a peripheral involvement in the asbestos industry. The process is also burdening the property and casualty insurance industry. The 205-year-old Providence Washington Insurance Co., once the third-oldest insurer in the U.S., succumbed to asbestos liability, as has the Kemper Insurance Co. No skin off your back? Insurers recoup their losses by raising their rates. Higher insurance costs will inevitably be reflected in higher product prices.<br /><br />There have recently been some signs that the plaintiffs� bar has gone a step too far. The Ohio legislature passed a law limitingasbestos claims to persons who can demonstrate actual illness. Courts in Mississippi have demanded more rigorous proof of injury in asbestos cases. And the conflictsof interest of several advisers retained by one judge in several asbestos bankruptcies<br /><br />led the Third Circuit Court of Appeals to the highly unusual step of removing that judge from presiding over these bankruptcies. <br /><br />After resigning from the bench in response, that judge went to work for one of those advisers.<br /><br /><br /><br /><br /><br />A CHANCE FOR FAIRNESS<br /><br />Over the years, parties to the litigation have entered into periodic and always<br /><br />unsuccessful negotiations to settle the whole asbestos issue once and for all.<br /><br />Intermittent congressional efforts have<br /><br />been equally inconclusive. Last year, for<br /><br />example, the proposed Fairness in Asbestos<br /><br />Injury Resolution Act (FAIR) would have<br /><br />set up a $140 billion industry-funded trust<br /><br />fund to pay off all asbestos claims, including<br /><br />those of the non-sick, and put an end<br /><br />to further litigation. But trial lawyers and<br /><br />labor unions decided it wasn�t enough and <br /><br />blocked the measure.<br /><br />The November elections have not only<br /><br />brought additional advocates of tort reform<br /><br />Bron: Brickman, L. & Shapiro, H.D (2005). Asbestos kills. National Review, 31 januari, 39-41.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/07/14/295834 Thu, 14 Jul 2005 00:00:00 +0100 Britse verzekeraars moeten asbestslachtoffers met "pleurale plaques" betalen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295829 Het Britse hooggerechtshof heeft half februari bepaald dat verzekeringsmaatschappijen en de Britse regering ook schadevergoeding moeten betalen aan asbestslachtoffers met "pleurale plaques" (een goedaardige verdikking van het borstvlies). De uitspraak wordt gezien als een zware slag voor de Britse verzekeraars, al beperkte de rechter de omvang van de schadevergoeding. De verzekeraars stelden dat deze longaandoening niet als een ziekte aangemerkt kan worden omdat deze zelden pijn of andere ziekteverschijnselen geeft. Angst voor eventuele toekomstige klachten is volgens de verzekeraars niet voldoende om vergoeding te kunnen eisen. <br /><br />Bron: ANP/Financial Times, 15 februari Instituut Asbestslachtoffers/2005/03/15/295829 Tue, 15 Mar 2005 00:00:00 +0100 Hoge Raad bevestigt aansprakelijkheid derde http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295830 De Hoge Raad bevestigt aansprakelijkheid voor gezondheidsschade door asbest van een onderaannemer die onvoldoende beschermende maatregelen had genomen ten opzichte van een werknemer van een ander bedrijf, namelijk van de (failliete) scheepswerf NDSM. De medewerker van de scheepswerf werkte in de directe nabijheid van de plaats waar door de onderaannemer met asbest werd gewerkt. Bron: Hoge Raad 17 december 2004, nr. C03/211HR. <br /><br /><br /><br />Meer <a href="http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp">http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp</a> ... Instituut Asbestslachtoffers/2005/03/15/295830 Tue, 15 Mar 2005 00:00:00 +0100 Hoge Raad erkent beroep op verjaring na 30 jaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295831 De Hoge Raad erkent dat het beroep op verjaring in de claim van een mesothelioompatiënt tegen een bedrijf naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Het bedrijf had geen reeële mogelijkheid zich tegen de vordering te verweren en de aansprakelijkstelling had niet binnen een redelijke termijn, na het aan het licht komen van de schade, plaatsgevonden.<br /><br />Bron: Hoge Raad, 26 november 2004 nr. C03/227HR. <br /><br /><br /><br />Meer <a href="http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp">http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp</a> ... Instituut Asbestslachtoffers/2005/03/15/295831 Tue, 15 Mar 2005 00:00:00 +0100 VS: fraude bij asbest/silicose-claims http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366737,295832 Ondernemingen in de VS die zowel aangeklaagd zijn voor schade door blootstelling aan asbest als silicose hebben bewijs gevonden van fraude. Duizenden mensen hebben eerst bij een trustfonds een claim ingediend voor blootstelling aan asbest en daarvoor een vergoeding ontvangen. Zonder dit te vermelden hebben zij later een Texaans bedrijf via de rechter aangeklaagd voor schade door blootstelling aan silicose. <br /><br />Bron: International Herald Tribune, februari 2005. <br /><br /><br /><br /><b>Fraud? Thousands in silica case also sued for asbestos damages</b><br /><br />The International Herald Tribune, February 3, 2005 Thursday<br /><br />BYLINE: Jonathan D. Glater<br /><br />SOURCE: The New York Times<br /><br /><br /><br />BODY:<br /><br />Companies in the United States battling lawsuit claims of injuries caused by exposure to asbestos or silica have long contended that they are victims of fraud. Now, they finally have evidence that their concerns could be valid. Thousands of people who have said they were injured by one potentially lethal material are apparently double-dipping, now asserting separately that they were injured by the other.<br /><br /><br /><br />More than half of the plaintiffs in a federal lawsuit in Texas seeking compensation for exposure to silica -- used in making glass, paint, ceramics and other materials -- previously filed claims against a trust set up to compensate victims of asbestos, a cancer-causing flame retardant. <br /><br /><br /><br />Jared Garelick, a lawyer at Claims Resolution Management Corp., a trust that processes asbestos-related claims, says the discovery of the other suits came after defense lawyers in the Texas case provided a list of plaintiffs to the trust. It ran the names of 8,629 plaintiffs through its database and found that 5,174 had already filed asbestos claims, probably recovering money.<br /><br /><br /><br />"That's huge," said Nathan Schachtman, a defense lawyer at the firm of McCarter & English in Philadelphia who has defended companies in both asbestos and silica cases. "It's a big problem, not just for the courts," he said, "because it's difficult to get the information" about where plaintiffs filed claims previously.<br /><br /><br /><br />The evidence of seemingly duplicate injury claims was expected to emerge at a Senate Judiciary Committee hearing on Wednesday on proposed legislation on asbestos liability. The evidence will almost certainly be used by companies to ask for greater protection from silica-related lawsuits, while labor advocates will argue that blocking such suits may harm people filing legitimate cases. The evidence could also complicate efforts to enact a law that would remove asbestos claims from the courts.<br /><br /><br /><br />According to prepared testimony by Lester Brickman, a law professor at the Cardozo School of Law of Yeshiva University, who was to appear at the hearing, "As with asbestos, the tragedy of silica exposure is being transformed into an enormous money-making machine in which baseless claims predominate."<br /><br /><br /><br />Labor advocates fear that Congress will not treat the asbestos and silica matters as separate issues. Dr. Laura Welch, medical director at the AFL-CIO labor federation's Center to Protect Workers' Rights, who also was to testify on Wednesday, said that legislation dealing with asbestos should not be expanded to limit the right to sue as a result of exposure to unrelated substances.<br /><br /><br /><br />"We don't want to derail what could be an important compensation bill for asbestos disease," she said. "If there are bad claims for silicosis, they should deal with that head on."<br /><br /><br /><br />But any legislative solution to asbestos-related injury that does not deal with the possibility of a wave of silica lawsuits does not go far enough, said Michael Baroody, executive vice president of the National Association of Manufacturers and chairman of the Asbestos Alliance Steering Committee, a coalition of companies and associations.<br /><br /><br /><br />"It is certainly our hope," he said, "that the legislation would contain language that would make that clear, and preclude that sort of back-door return to the courts."<br /><br /><br /><br />The hearing is to take place as the administration of President George W. Bush is pushing for changes in the U.S. civil justice system, for example, limiting the amount of damages that plaintiffs in civil suits can be awarded. Evidence that claims filed against companies that made, supplied or worked with silica may be dubious could bolster the administration's position.<br /><br /><br /><br />It is possible that a person could suffer from exposure to both asbestos and silica. But such a high number of double occurrences is implausible, said Schachtman, the corporate defense lawyer. Asbestos litigants who also say they were injured by silica, he said, will have to claim "that they didn't know that they had an injury from silica but they already knew they had a lung injury" from asbestos. That is a difficult argument, he said.<br /><br /><br /><br />A legislative solution to the problem of asbestos liability is complicated by the fact that some people may indeed have been harmed by both substances, as Judge Edward Becker of the U.S. Court of Appeals for the 3rd Circuit said last month.<br /><br /><br /><br />And there is recent evidence, unrelated to the problem of duplicate claims, that unsupported -- even fraudulent -- claims are a serious problem. In the lawsuit now under way in Corpus Christi, Texas, doctors who had signed documents saying that plaintiffs in the case were suffering from silicosis backed away from those conclusions when questioned under oath late last year Instituut Asbestslachtoffers/2005/03/15/295832 Tue, 15 Mar 2005 00:00:00 +0100 Powered by Primosite