Instituut Asbestslachtoffers - Medisch nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Medisch nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036 Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036,3206194 <p>Een bepaalde vorm van intensieve bestraling zou volgens de Italiaanse onderzoeker <a href="https://ecancer.org/news/15902-radiotherapy-doubles-survival-for-patients-with-mesothelioma.php">Trovo</a> een positief effect kunnen hebben op de levensduur bij mesothelioom. Volgens <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31022494">Christofidou</a> kan een onderdeel uit <a href="https://survivingmesothelioma.com/flaxseed-compound-may-help-prevent-malignant-mesothelioma-and-asbestosis/">lijnzaad</a> mogelijk helpen tegen mesothelioom. De Amerikaanse Food &amp; Drug Administration heeft een behandeling met&nbsp;elektrische stromen (tumor treating fields) &nbsp;in combinatie met chemo goedgekeurd voor de behandeling van mesothelioom.&nbsp;De behandeling zou, volgens <a href="https://www.asbestos.com/news/2019/05/24/fda-approves-new-mesothelioma-treatment/">asbestos.com ,</a> de celdeling van kanker kunnen verstoren en de tumorgroei remmen.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/11/3206194 Tue, 11 Jun 2019 11:50:56 +0100 Erfelijke factoren van belang voor effect chemokuur http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036,3212863 <p>Onderzoekers van het <a href="https://ccr.cancer.gov/news/article/heritable-mutations-may-indicate-responsiveness-to-platinum-chemotherapy-in-malignant-mesothelioma">Amerikaanse Kankerinstituut </a>melden dat mesothelioompati&euml;nten met bepaalde mutaties in de genen beter te lijken reageren op de standaard chemokuur dan mensen die deze mutaties niet hebben. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30975761">Hassan, R. (2019) </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/22/3212863 Wed, 22 May 2019 16:49:41 +0100 Oudere mesothelioompatienten krijgen minder behandelingen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036,3209382 <p>Onderzoek in <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31011908">Amerika </a>en <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30917938">Australie</a> wijst uit dat oudere mesothelioompatienten minder behandelingen krijgen dan jongere. Dat betreft&nbsp;ook&nbsp;chemokuren die&nbsp;bij oudere patienten levensverlengend kunnen zijn en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Uit ander <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30944991">Australisch onderzoek </a>komt naar voren dat patienten behoefte hebben aan betere communicatie, kwalitatieve informatie en discussie over behandelmogelijkheden, palliatieve zorg en zorg voor nabestaanden. Bron: <a href="https://survivingmesothelioma.com/mesothelioma-chemotherapy-older-patients/">surviving mesothelioma.com</a>; <a href="https://link.springer.com/article/10.1245%2Fs10434-019-07351-6">Verma, V</a> (2019), <a href="https://www.geriatriconcology.net/article/S1879-4068(18)30425-9/fulltext">Linton, A</a>. (2019), <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30944991">Warby, A</a>. (2019)</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/21/3209382 Tue, 21 May 2019 13:58:45 +0100 Overzichtsstudies mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036,3208977 <p>Het toepassen van een HIPEC-chemobehandeling na een operatie heeft volgens <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30450299">Sugarbaker</a> de overleving bij buikvliesmesothelioom&nbsp;verbeterd. Een combinatie van chemo- en immuuntherapie is volgens <a href="https://survivingmesothelioma.com/chemoimmunotherapy-called-next-frontier-for-mesothelioma-cancer/">Nowak</a> de volgende uitdaging bij de behandeling van mesothelioom. Volgens <a href="https://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17476348.2019.1568875">Harris</a> en <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31169558">Louw</a> is onderzoek van pleuravocht bij de meeste pati&euml;nten&nbsp;voldoende voor een betrouwbare diagnose van het epitheliale type mesothelioom. <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30596292">Ye </a>en <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=murthy+intrapleural+immunotherapy">Murthy </a>belichten de mogelijkheden van immuuntherapie, <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31097089">MacRae</a> die van bestraling.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/21/3208977 Tue, 21 May 2019 10:25:47 +0100 Powered by Primosite