Instituut Asbestslachtoffers - Medisch nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Medisch nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036 Erfelijke factoren van belang voor effect chemokuur http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036,3212863 <p>Onderzoekers van het <a href="https://ccr.cancer.gov/news/article/heritable-mutations-may-indicate-responsiveness-to-platinum-chemotherapy-in-malignant-mesothelioma">Amerikaanse Kankerinstituut </a>melden dat mesothelioompati&euml;nten met bepaalde mutaties in de genen beter te lijken reageren op de standaard chemokuur die als behandeling gegeven wordt. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30975761">Hassan, R. (2019) </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/22/3212863 Wed, 22 May 2019 16:49:41 +0100 Oudere mesothelioompatienten krijgen minder behandelingen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036,3209382 <p>Onderzoek in <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31011908">Amerika </a>en <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30917938">Australie</a> wijst uit dat gemiddeld oudere mesothelioompatienten minder behandelingen krijgen dan jongere. Dat geldt ook voor chemokuren die ook bij oudere patienten levensverlengend kunnen zijn en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Uit ander <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30944991">Australisch onderzoek </a>komt naar voren dat patienten behoefte hebben aan betere communicatie, kwalitatieve informatie en discussie over behandelmogelijkheden, palliatieve zorg en zorg voor nabestaanden. Bron: surviving mesothelioma.com; Verma, V (2019), Linton, A. (2019), Warby, A. (2019)</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/21/3209382 Tue, 21 May 2019 13:58:45 +0100 Overzichtsstudies mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036,3208977 <p>Het toepassen van een HIPEC-chemobehandeling na een operatie heeft volgens <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30450299">Sugarbaker</a> de overleving bij buikvliesmesothelioom mesothelioom verbeterd.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/21/3208977 Tue, 21 May 2019 10:25:47 +0100 Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036,3206194 <p>Een bepaalde vorm van intensieve bestraling zou volgens de Italiaanse onderzoeker <a href="https://ecancer.org/news/15902-radiotherapy-doubles-survival-for-patients-with-mesothelioma.php">Trovo</a> een positief effect kunnen hebben op de levensduur bij mesothelioom. Volgens <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31022494">Christofidou</a> kan een onderdeel uit <a href="https://survivingmesothelioma.com/flaxseed-compound-may-help-prevent-malignant-mesothelioma-and-asbestosis/">lijnzaad</a> mogelijk helpen tegen mesothelioom&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/20/3206194 Mon, 20 May 2019 11:50:56 +0100 Buikvliesmesothelioom een minder bekende asbestziekte http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036,3073967 <p>Waar de longarts de pati&euml;nt met longvlies (pleura)mesothelioom meestal snel naar het IAS verwijst, blijft dat bij een Maag-Darm-Leverarts (MDL) bij een buikvlies (peritoneum) mesothelioom nog te vaak achterwege. De MDL-artsen zien sporadisch een mesothelioom. Zij zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan van het IAS. Aan de hand van een voorbeeld beschrijft bedrijfsarts en epidemioloog Andr&eacute; Weel dat ook deze specialisten hierop alert moeten zijn. Bron: <a href="https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/een-klinisch-arbeidsgeneeskundige-les.htm#reacties">medischcontact.nl, 1 maart 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/03/04/3073967 Mon, 04 Mar 2019 10:25:26 +0100 Nederlands onderzoek naar mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036,3073903 <p>In het kader van haar promotieonderzoek ontwikkelt Laurel Schunselaar een persoonlijke behandeling: ze&nbsp;ontwikkelt een methode om uit het vocht achter de longen van pati&euml;nten tumorcellen te isoleren en die in een laboratorium op kweek te zetten. Daarop test&nbsp;zij&nbsp;het chemomiddel Aclarubicine. Met goede resultaten. Het LUMC denkt na over een onderzoek bij&nbsp;pati&euml;nten. Chemicus Sjaak Neefjes probeert met de erfenis van zijn schoonmoeder &ndash; wijlen oud-minister Els Borst &ndash; dit veelbelovende kankermedicijn dat van de markt is verdwenen terug naar Nederland te halen. Bron: <a href="https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/hoe-de-erfenis-van-els-borst-mogelijk-kankerpatienten-kan-helpen/">volkskrant.nl, 2 maart 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/03/04/3073903 Mon, 04 Mar 2019 08:40:35 +0100 Twijfel over vitamine b12 supplementen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036,3069721 <p>Een grootschalig internationaal onderzoek wijst op een mogelijk risico van hoge concentraties vitamine B12 voor longkanker. Dit zou ook voor mesothelioom kunnen gelden. Bron: <a href="https://survivingmesothelioma.com/mesothelioma-safety-b12-supplements/">surviving mesothelioma, februari 2019</a>, <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30499135">Fanidi, A. e.a. (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/02/27/3069721 Wed, 27 Feb 2019 11:17:29 +0100 Machine learning hulpmiddel bij diagnostiek mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036,3069717 <p>Volgens Canadese onderzoekers zou <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Machinaal_leren">machine learning </a>kunnen helpen bij de diagnostiek van mesothelioom. Bron: <a href="https://survivingmesothelioma.com/machine-learning-diagnose-mesothelioma-earlier/">surviving mesothelioma, januari 2019</a>, <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=chicco+mesothelioma">Chicco, D. e.a. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/02/27/3069717 Wed, 27 Feb 2019 11:04:51 +0100 Overleving bij mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284036,3067077 <p>Uit de databank van het Amerikaanse Nationale Kankerinstituut komen bepaalde factoren naar voren die een positieve invloed hebben op de levensduur nadat iemand de diagnose mesothelioom heeft gekregen. Genoemd worden: vrouw, jonger dan 60, een gemiddeld hoger inkomen, minder andere gezondheidsproblemen, mesothelioom van het epitheliale subtype, kanker in een vroeg stadium, en&nbsp;of een pati&euml;nt een&nbsp;operatie of andere medische behandeling heeft&nbsp;gehad. Uit onderzoek in Belgi&euml; komt alleen chemotherapie als levensverlengende factor naar voren. Bron: <a href="https://survivingmesothelioma.com/survives-mesothelioma/">survival meosothelioma</a>, <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30649229">Van Gerwen, M. e.a. (2019)</a>; <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30429030">Rosskamp, M. e.a. (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/02/25/3067077 Mon, 25 Feb 2019 16:21:54 +0100 Powered by Primosite