Instituut Asbestslachtoffers - Politiek nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Politiek nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032 Amerika verbiedt asbest bijna totaal http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3205512 <p>Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) heeft woensdag een vrijwel volledig verbod op de productie en import van asbest aangekondigd. Een nieuwe regel zal mazen in een decennia-oud gedeeltelijk verbod dichten. Bron: <a href="https://edition.cnn.com/2019/04/17/politics/epa-asbestos/index.html">cnn.com, 17 april 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/24/3205512 Wed, 24 Apr 2019 10:36:09 +0100 Asbestdakenkaarten in Drenthe, Overijssel en Gelderland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3153660 <p>De provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland hebben in kaart gebracht welke panden daken hebben die asbestverdacht zijn. Bron: <a href="https://www.destentor.nl/zwolle/heb-jij-een-dak-vol-asbest-of-je-buren-misschien-op-deze-kaart-kan-je-dat-per-woning-bekijken~a3a42092/">de Stentor.nl, 11 april 2019</a>; foto binnenstad Zwolle</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/15/3153660 Mon, 15 Apr 2019 14:40:40 +0100 Wereldwijde asbestproductie in 2018 licht gedaald http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3153022 <p>Een voorlopige schatting van de United States Geological Survey geeft aan dat de wereldwijde asbestproductie in 2018 licht is gedaald ten opzichte van 2017. China is nog steeds verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijde asbestproductie. Bron: <a href="https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/asbestos/mcs-2019-asbes.pdf">International ban asbestos secretariaat/USGS, april 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/15/3153022 Mon, 15 Apr 2019 11:32:45 +0100 Belgie verbetert regeling voor asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3148583 <p>Een Belgische parlementaire commissie heeft een wetsvoorstel voor verbetering van het Asbestfonds met een brede meerderheid goedgekeurd. De verbetering houdt diverse wijzigingen in, zoals verlenging van de aanvraagperiode, uitbreiding naar ziektes als longkanker en larynxkanker, verhoging van specifieke vergoedingen. Bovendien geldt verjaring niet als&nbsp;slachtoffers zich binnen vijf jaar na diagnose bij het Asbestfonds aanmelden. Het voorstel moet nog door de plenaire kamer worden goegekeurd voordat het&nbsp;in werking kan treden. Bron:<a href="https://www.knack.be/nieuws/belgie/betere-vergoeding-voor-asbestslachtoffers-krijgt-groen-licht-in-kamercommissie/article-news-1448529.html"> Belga/Knack, 3 april 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/10/3148583 Wed, 10 Apr 2019 12:35:49 +0100 Financiele tegemoetkoming voor slachtoffers schildersziekte http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3126225 <p>Mensen die jarenlang tijdens hun werk zijn blootgesteld aan giftige oplosmiddelen en daardoor de schildersziekte hebben opgelopen, krijgen binnenkort een financi&euml;le tegemoetkoming van de overheid van 20.730 euro. Er gelden wel strenge voorwaarden. Tot nu toe komen alleen asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose in aanmerking voor een financi&euml;le tegemoetkoming van de overheid als de schade niet bij een werkgever kan worden verhaald. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2019/03/29/uitvoeringsbrief-financiele-tegemoetkoming-ops-slachtoffers">rijksoverheid.nl</a>;&nbsp;<a href="https://nos.nl/artikel/2278121-uitkering-van-20-730-euro-voor-slachtoffers-schildersziekte.html">nos.nl, 29 maart 2019</a>;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/01/3126225 Mon, 01 Apr 2019 09:02:40 +0100 Verplicht asbestcertificaat in Vlaanderen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3122659 <p>Binnenkort is bij de verkoop van een gebouw in Vlaanderen van v&oacute;&oacute;r 2001 een asbestcertificaat verplicht, als resultaat van een asbestinventarisatie. Zo kan elke koper weten of er asbest in een gebouw aanwezig is. Bron: <a href="https://www.hln.be/nieuws/binnenland/binnenkort-verplicht-asbestattest-bij-verkoop-van-oudere-woningen~afd00199/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F">Belga/HLN.be, 20 maart 2019 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/03/27/3122659 Wed, 27 Mar 2019 16:49:46 +0100 Verzekeraars weren klanten met asbestdaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3118925 <p>Bij steeds meer verzekeraars vang je bot als je schade hebt aan je asbestdak. Dat blijkt uit een inventarisatie van polissen van verzekeraars door BNR. 'Verzekeraars sluiten asbestdaken volledig uit of vergoeden slechts een deel van het bedrag omdat ze in de toekomst verboden worden&rsquo;, zegt Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars.Bron: <a href="https://www.bnr.nl/nieuws/bouw-woningmarkt/10373486/verzekeraars-weren-klanten-met-asbestdaken">bnr, 26 maart 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/03/26/3118925 Tue, 26 Mar 2019 14:32:33 +0100 Vereniging Eigen Huis wil herbezinning verbod asbestdaken per 2025 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3118607 <p>Vereniging Eigen Huis pleit voor herbezinning van het wettelijk verbod op asbestdaken met ingang van 2025. Volgens de belangenorganisatie is het verbod te absoluut en houdt het te weinig rekening met recente studies waarin de risico's van asbestdaken worden genuanceerd. De belangenvereniging zegt talloze noodkreten te krijgen van woningbezitters die met torenhoge offertes worden geconfronteerd. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Op 26 maart vond daarvoor in de Eerste Kamer een <a href="https://www.asbestmagazine.nl/nieuws/20190327-deskundigenbijeenkomst-verwijdering-asbest?utm_source=Twitter&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=Tweet%20by%20asbestmagazine">deskundigenbijeenkomst</a> plaats. Bron: <a href="https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eigen-huis-wil-af-van-asbestwet/">Eenvandaag, 23 maart</a>; <a href="https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bewoners-schrikken-van-verplichte-asbestsanering-61-duizend-euro-wie-kan-dat-in-deze-buurt-betalen-~b7c892c6/">Volkskrant, 26 maart 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/03/26/3118607 Tue, 26 Mar 2019 14:21:33 +0100 Asbestsanering kan vaak goedkoper http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3150075 <p>Asbestverwijdering kan&nbsp;volgens Aedes, de koepel van woningcorporaties, in veel gevallen een stuk goedkoper worden uitgevoerd.&nbsp;Aanleiding is&nbsp;<a href="https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/gezondheid-in-woningen/asbest/onderzoekers-risico%E2%80%99s-asbest-vaak-overschat.html">nieuw wetenschappelijk onderzoek .</a> In dit onderzoek is voor&nbsp;het eerst op een rij gezet welke bescherming bij verschillende asbestwerkzaamheden past.&nbsp; <a href="https://www.volandis.nl/actualiteit/inspiratie/blogs/blog-9-risicos-asbest-vaak-overschat-maar-bescherming-blijft-nodig/">Arbeidsepidemioloog Johan Timmerman</a>, <a href="https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2019/03/slopers-woest-over-asbestrapport-tno-werknemers-met-mondkapjes-worden-nu-uitgelachen-101271250">brancheorganisaties van slopers </a>en&nbsp;<a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/27/reactie-staatssecretaris-op-extern-rapport">staatssecretaris Van Ark (SZW)</a> stellen hierbij kanttekeningen.<a href="https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/03/06/boer-moet-van-lto-eigen-asbestdak-kunnen-saneren"> LTO Nederland </a>is van mening dat boeren die zelf asbestdaken willen saneren, daarvoor nu ruimte moeten krijgen.&nbsp;De <a href="https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bewoners-schrikken-van-verplichte-asbestsanering-61-duizend-euro-wie-kan-dat-in-deze-buurt-betalen~b7c892c6/">Vereniging Eigen Huis </a>pleit voor herbezinning van het wettelijk verbod op asbestdaken met ingang van 2025.&nbsp;Bron: <a href="https://nos.nl/artikel/2274562-bescherming-tegen-asbest-is-in-veel-gevallen-overbodig.html">nos.nl, 5 maart 2019</a>; diverse media en rijksoverheid, maart 2019</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/03/26/3150075 Tue, 26 Mar 2019 08:57:16 +0100 Moties kamerdebat asbestdakenverbod http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3107882 <p>Om de haalbaarheid van het asbestdakenverbod in 2025 te vergroten heeft de Tweede Kamer op 12 maart verschillende moties aangenomen. Deze vragen de regering ervoor te zorgen dat: meer ruimte geboden wordt aan innovatieve werkmethoden, tot meer differentiatie in risicoklassen te komen, en te onderzoeken of bepaalde werkzaamheden in een lagere risicoklasse kunnen worden ingedeeld. Verder wordt de regering gevraagd de capaciteit op de asbestsaneringsmarkt jaarlijks te monitoren en zowel de door het kabinet genomen maatregelen als het huidige stelsel medio 2020 extern te laten evalueren. Bron: <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P03767">tweedekamer.nl, 12 maart 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/03/20/3107882 Wed, 20 Mar 2019 17:08:32 +0100 Stichting blij met aangenomen motie voor OPS-slachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,2956663 <p>De Stichting OPS is heel blij dat er uitzicht is op een regeling voor slachtoffers met de ziekte OPS. Op donderdag 20 december nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan, die was ingediend door VVD-kamerlid Aartsen. In de motie vraagt de Kamer aan de regering om een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers mogelijk te maken. Janke van Midlum, directeur van de Stichting OPS, is hier heel blij mee: 'Voor veel slachtoffers is dit een grote vorm van erkenning. Bron:&nbsp;<a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z24591&amp;did=2018D61330" target="_blank">De Tweede Kamer, 20 december 2018;&nbsp;O</a><a href="http://www.stichtingops.nl/artikel/ops-fonds-is-werkelijkheid" target="_blank">PS fonds, 21 december 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/07/2956663 Mon, 07 Jan 2019 08:59:30 +0100 Powered by Primosite