Instituut Asbestslachtoffers - Politiek nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Politiek nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032 Essent ruilt asbestdak boer gratis in voor zonnepanelen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3293208 <p>Energieproducent Essent haalt asbestdaken van boerenschuren. Gratis en voor niks. In ruil daarvoor legt het energiebedrijf zonnepanelen erop. Bron: <a href="https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-koopje-asbest-eraf-zonnepaneel-erop-essent-ruilt-asbestdak-van-de-boer-in-voor-zonnepanelen~b04f8ae3/?utm_source=link&amp;utm_medium=app&amp;utm_campaign=shared%20content&amp;utm_content=free">Volkskrant.nl, juli 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/08/12/3293208 Mon, 12 Aug 2019 14:57:19 +0100 Meer beleid tegen asbestblootstelling nodig http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3256402 <p>Europese onderzoekers pleiten voor meer beleid om asbestblootstelling te voorkomen: meer verboden in landen waar het gebruik van asbest nog steeds toegestaan is, grootschalige campagnes om mensen bewust te maken van de risico&rsquo;s, en meer subsidie voor onderzoek naar asbest en asbestverwijdering. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30770142">Douglas, T. e.a. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/07/03/3256402 Wed, 03 Jul 2019 10:35:11 +0100 Colombia verbiedt asbest per 2021 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3250882 <p>Het Colombiaanse parlement heeft besloten dat met ingang van 2021 productie, verkoop en gebruik van asbest in dit land verboden zal zijn. Bron: <a href="https://chemicalwatch.com/78732/colombia-bans-production-sale-use-of-asbestos">Chemical Watch, 13 juni 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/07/01/3250882 Mon, 01 Jul 2019 11:13:02 +0100 Oproep voor onderzoek naar risico asbestdaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3236297 <p>De overheid moet onderzoeken of een asbestdakenverbod daadwerkelijk bijdraagt aan de volksgezondheid. Pas als uit onderzoek naar voren komt dat het aantal overlijdensgevallen door sanering significant zou dalen, kan er een wettelijk verbod er komen, vindt de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen. Bron: <a href="https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/onderzoek-of-verbod-op-asbestdak-bijdraagt-aan-volksgezondheid/">ANP/Radar.avrotros.nl, 13 juni 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/17/3236297 Mon, 17 Jun 2019 12:30:06 +0100 Stappen naar risicogestuurd asbestbeleid http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3236296 <p>Het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit is niet langer voorbehouden aan mensen in witte pakken. Onderzoek van <a href="https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/gezondheid-in-woningen/asbest/eerste-stap-naar-risico-gestuurd-asbestbeleid.html">Aedes</a> toonde aan dat deze beschermingsmaatregelen niet nodig zijn bij het verwijderen van beglazingskit. Daarop besloot de commissie die daarover gaat dat verwijdering van asbestkit voortaan valt onder het laagste veiligheidsregime van risicoklasse 1. De provincie <a href="https://www.asbestmagazine.nl/nieuws/20190613-provincie-overijssel-stimuleert-aanpak-asbestdaken-bij-maneges-clubgebouwen-en-sportaccommodaties">Overijssel</a> wil dat asbestdaken op gebouwen waar regelmatig veel kinderen of jongeren komen, snel worden aangepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportaccommodaties, maneges of andere club- en verenigingsgebouwen. Bron: <a href="https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/gezondheid-in-woningen/asbest/eerste-stap-naar-risico-gestuurd-asbestbeleid.html">aedes.nl</a>; <a href="https://www.asbestmagazine.nl/nieuws/20190613-provincie-overijssel-stimuleert-aanpak-asbestdaken-bij-maneges-clubgebouwen-en-sportaccommodaties">asbestmagazine.nl</a>, juni 2019</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/17/3236296 Mon, 17 Jun 2019 12:20:38 +0100 Per 1 juni 2019 betere regeling voor Belgische asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3226366 <p>De wet tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers zal in Belgi&euml; de positie van asbestslachtoffers sterk verbeteren. Er komt per 1 juni 2019&nbsp;een uitbreiding van de erkende asbestziektes, er komen betere schadevergoedingen en&nbsp;een lagere drempel voor een&nbsp;civiele procedure. Bron: <a href="https://rechtenkrant.be/sterk-verbeterde-positie-asbestslachtoffers-vanaf-1-juni-2019/">rechtenkrant.be, 30 mei 2019</a>; <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,284032,3148583">IAS Nieuws, 10 april 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/06/3226366 Thu, 06 Jun 2019 11:54:33 +0100 Pleidooi voor algemene compensatieregeling beroepsziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3226044 <p>Expert beroepsziekten Marianne Schaapman pleit voor een algemene compensatieregeling voor mensen die aan een gevaarlijke stof zijn blootgesteld en daardoor ziek zijn geworden. Bron: <a href="https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/31/als-je-maar-lang-genoeg-traineert-dan-geeft-iemand-wel-op-a3962178">nrc.nl, 31 mei 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/06/3226044 Thu, 06 Jun 2019 11:42:38 +0100 Voorlopig geen verbod op asbestdaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3222486 <p>Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor zo'n verbod verworpen. Veel Eerste Kamerleden voelen wel voor een verbod op asbestdaken. Maar ze vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen. Ook zouden er te weinig mensen zijn die het werk kunnen uitvoeren. Bron: <a href="https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20190604/verwijdering_asbest_verworpen_door">eerstekamer.nl</a>; <a href="https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/na-verhoging-leenrente-sneuvelt-nu-ook-het-asbestverbod-in-de-eerste-kamer~b42d7638/">volkskrant</a>, <a href="https://nos.nl/artikel/2287577-eerste-kamer-dwarsboomt-verbod-op-asbestdaken.html">nos.nl 4 juni 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/04/3222486 Tue, 04 Jun 2019 15:26:22 +0100 Opinies over wetsvoorstel asbestdaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3219171 <p>Voorafgaand aan het debat in de <a href="https://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20190528">Eerste Kamer </a>op 28 mei jl. hadden zowel voor- als tegenstanders hun meningen in de media naar voren gebracht, zoals: <a href="https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/gezondheid-in-woningen/asbest/oproep-aan-eerste-kamer-asbestverbod-niet-wenselijk.html">Aedes, de koepel van woningcorporaties</a>, <a href="https://www.ad.nl/economie/verbod-op-asbestdaken-is-krankzinnig~adc19fae/">asbestdeskundige Jan van Willigenburg in het AD</a>, <a href="https://www.trouw.nl/opinie/gedeputeerden-overijssel-en-gelderland-eerste-kamer-verbied-het-asbestdak-~a7efa36e/">gedeputeerden van Overijssel en Gelderland in Trouw</a>, <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/313272/Teleurstelling-bij-Deventenaar-na-debat-Eerste-Kamer-over-nieuwe-asbestwet">een eigenaar van een leien dak</a>, en een aantal <a href="https://eenvandaag.avrotros.nl/item/onderzoek-asbest-opruimen-kan-voordeliger-longartsen-er-is-van-alles-mis-met-dit-rapport/">academici op de website van Eenvandaag</a>. Op <a href="https://www.rtlz.nl/life/artikel/4728941/astbest-dak-wet-eerste-kamer-politiek-dilema-gezondheid-kanker">Rtlz </a>een overzicht met vijf dilemma's. Bron: zie links in het bericht, 28 mei 2019</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/29/3219171 Wed, 29 May 2019 10:15:16 +0100 Stichting blij met aangenomen motie voor OPS-slachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,2956663 <p>De Stichting OPS is heel blij dat er uitzicht is op een regeling voor slachtoffers met de ziekte OPS. Op donderdag 20 december nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan, die was ingediend door VVD-kamerlid Aartsen. In de motie vraagt de Kamer aan de regering om een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers mogelijk te maken. Janke van Midlum, directeur van de Stichting OPS, is hier heel blij mee: 'Voor veel slachtoffers is dit een grote vorm van erkenning. Bron:&nbsp;<a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z24591&amp;did=2018D61330" target="_blank">De Tweede Kamer, 20 december 2018;&nbsp;O</a><a href="http://www.stichtingops.nl/artikel/ops-fonds-is-werkelijkheid" target="_blank">PS fonds, 21 december 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/07/2956663 Mon, 07 Jan 2019 08:59:30 +0100 Powered by Primosite