Instituut Asbestslachtoffers - Laatste nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Laatste nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973 Overzichtsstudies mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2938317 <p>Volgens <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30374811">Magouliotis</a> heeft <a href="https://survivingmesothelioma.com/meta-analysis-finds-lung-sparing-surgery-the-best-option-for-most-mesothelioma-patients/">longbesparende chirurgie </a>bij mesothelioom de voorkeur boven een operatie (EPP) waarin ook een long wordt verwijderd.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/16/2938317 Wed, 16 Jan 2019 12:54:09 +0100 Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2938308 <p><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6180566/">BDNF</a>, een prote&iuml;ne die in de hersenen voorkomt kan mogelijk helpen bij het vaststellen van de ernst van de ziekte mesothelioom bij een pati&euml;nt en mogelijke behandelingen.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/16/2938308 Wed, 16 Jan 2019 12:16:12 +0100 Documentaire over mesothelioom en asbestblootstelling in de Verenigde Staten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2934905 <p>Twee neven zijn geschokt door het overlijden van hun oma aan mesothelioom. Nieuwsgierig geworden maken ze een fietstocht door de Verenigde Staten op zoek naar andere slachtoffers van deze ziekte. De documentaire <em>Dirty Laundry</em> is het resultaat van hun tocht. Bron: <a href="https://www.asbestos.com/news/2018/12/19/mesothelioma-documentary-streaming/">asbestos.com,</a> 19 december 2018.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/15/2934905 Tue, 15 Jan 2019 15:47:12 +0100 Man opgepakt om pakjes asbest in Australie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2947884 <p>De Australische politie heeft een 49-jarige man opgepakt voor het versturen van 38 pakketten met daarin gevaarlijk materiaal waaronder asbest naar ambassades en consulaten. Bron: <a href="https://nos.nl/artikel/2266806-australie-arresteert-man-voor-versturen-verdachte-pakketjes.html">nos.nl 10 januari 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/14/2947884 Mon, 14 Jan 2019 15:37:54 +0100 Stichting blij met aangenomen motie voor OPS-slachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2891106 <p>De Stichting OPS is heel blij dat er uitzicht is op een regeling voor slachtoffers met de ziekte OPS. Op donderdag 20 december nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan, die was ingediend door VVD-kamerlid Aartsen. In de motie vraagt de Kamer aan de regering om een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers mogelijk te maken. Zie <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z24591&amp;did=2018D61330" target="_blank">https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z24591&amp;did=2018D61330</a></p><p>Janke van Midlum, directeur van de Stichting OPS, is hier heel blij mee: 'Voor veel slachtoffers is dit een grote vorm van erkenning.'</p><p><a href="http://www.stichtingops.nl/artikel/ops-fonds-is-werkelijkheid" target="_blank">http://www.stichtingops.nl/artikel/ops-fonds-is-werkelijkheid</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/07/2891106 Mon, 07 Jan 2019 16:38:31 +0100 Discussie over beeld asbestdelver http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2891105 <p>&nbsp;</p><p>In het verleden heeft het beeld &lsquo;De Asbestdelver&rsquo; lange tijd gestaan bij de voormalige asbestfabriek Asbestona in Harderwijk. Nu is het kunstwerk niet meer te zien. De gemeente Harderwijk acht herplaatsing niet wenselijk, vanwege de negatieve associaties met het asbestverleden. Anderen zijn het hier niet mee eens. De plaatselijke D66 meent dat de dubbele geschiedenis rondom Asbestona niet moet worden verborgen, maar juist de volle aandacht verdient in het Waterfront van Harderwijk.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.destentor.nl/harderwijk/hoop-op-herplaatsing-asbestdelver-in-harderwijk~abd582ff/" target="_blank">https://www.destentor.nl/harderwijk/hoop-op-herplaatsing-asbestdelver-in-harderwijk~abd582ff/</a></p><p><a href="https://www.destentor.nl/veluwe/de-asbestdelver-wel-of-niet-in-het-waterfront-harderwijk~af744b01/" target="_blank">https://www.destentor.nl/veluwe/de-asbestdelver-wel-of-niet-in-het-waterfront-harderwijk~af744b01/</a></p><p><a href="https://www.harderwijkercourant.nl/reader/46903/938482/het-verdwenen-beeld-van-de-asbestdelver" target="_blank">https://www.harderwijkercourant.nl/reader/46903/938482/het-verdwenen-beeld-van-de-asbestdelver</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/07/2891105 Mon, 07 Jan 2019 16:35:45 +0100 Asbest in babypoeder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2918852 <p>Volgens persbureau <a href="https://www.reuters.com/investigates/special-report/johnsonandjohnson-cancer/">Reuters</a> wist de Amerikaanse farmareus Johnson &amp; Johnson al bijna veertig jaar lang dat hun talkpoeder &ndash; bestemd voor baby&rsquo;s &ndash; sporen van asbest bevatte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet geen reden om een onderzoek in te stellen naar babypoeder in Nederland.&nbsp;Bron: <a href="https://www.trouw.nl/home/talkpoeder-wordt-onderzocht-op-aanwezigheid-van-asbest~a0eb1b4c/">trouw, 19 december 2018</a>; <a href="https://www.nu.nl/economie/5644316/onrust-mogelijk-asbest-in-talkpoeder-babys.html">nu.nl, 21 december 2018</a>;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/06/2918852 Sun, 06 Jan 2019 10:05:03 +0100 Energiebedrijf betaalt vervanging asbestdaken door zonnepanelen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2920776 <p>Asbestdaken maken de komende jaren plaats voor groene energiecentrales. Tenminste, als het aan energiebedrijf Essent ligt. Dat wil asbestdaken, vooral bij boerenbedrijven, verwijderen en vervangen door een dak vol zonnepanelen. De kosten daarvan zijn voor het energiebedrijf dat in ruil daarvoor de groene stroom gaat verkopen. Bron: <a href="https://nos.nl/artikel/2263277-plan-voor-verandering-asbestdaken-in-groene-energiecentrales.html">nos.nl 13 december 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/12/20/2920776 Thu, 20 Dec 2018 11:30:03 +0100 Meerjarenplan Asbest 2019-2022 Inspectie SZW http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2923682 <p>In het Meerjarenplan Asbest 2019-2022 richt de Inspectie SZW zich met name op de risico&rsquo;s van illegale asbestverwijdering en onveilige asbestverwijdering door gecertificeerde bedrijven en personen. Het programma streeft verder naar meer bewustwording bij werkgevers/werknemers in andere sectoren dan de asbestbranche van gevaren en risico&rsquo;s van (aanwezigheid van) asbest, zodanig dat zij gericht maatregelen nemen in situaties waarbij blootstelling aan asbest kan optreden. Bron: <a href="https://www.asbestmagazine.nl/nieuws/20181214-meerjarenplan-asbest-2019-2022-inspectie-szw-verstevigt-toezicht-op-gezond-veilig-en-eerlijk-werk?utm_source=Twitter&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=Tweet%20by%20asbestmagazine">Asbestmagazine, 14 december 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/12/17/2923682 Mon, 17 Dec 2018 15:52:49 +0100 Nieuw certificatieschema voor asbest inventariseren en verwijderen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2946629 <p>Op 6 december is het eerste schema voor Asbest procescertificatie gepubliceerd dat door de Raad voor Accreditatie (RvA) geschikt is bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. Het nieuwe schema voor bedrijven die asbest inventariseren en voor bedrijven die asbest verwijderen is opgesteld door de <a href="https://www.ascert.nl/">Stichting Ascert</a>. In de Arbeidsomstandighedenregeling is bepaald dat deze bedrijven dienen te beschikken over een certificaat op basis van dit nieuwe certificatieschema. Bron: <a href="https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2018/12/11/nieuwe-certificatieschema%E2%80%99s-voor-arbodiensten-en-asbestbedrijven">arboportaal.nl</a>, 11 december 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/12/12/2946629 Wed, 12 Dec 2018 14:59:48 +0100 Hoe gevaarlijk is lage asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2806247 <p>Volgens een artikel op Forbes.com passen de resultaten van het onderzoek van Glynn e.a. niet bij de stelling dat blootstelling aan zeer lage hoeveelheden asbest mesothelioom kan veroorzaken. Deze stelling wordt in Amerika naar voren gebracht in rechtszaken over de risico&rsquo;s van asbesthoudend talkpoeder. Bron: <a href="https://www.forbes.com/sites/legalnewsline/2018/12/04/study-undermines-key-theory-behind-talc-asbestos-lawsuits/">Forbes.com,</a> 4 december 2018, <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28863229">Glynn, ME e.a. (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/12/12/2806247 Wed, 12 Dec 2018 11:57:33 +0100 Mesothelioom in Australie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2806116 <p>In 2017 heeft het Australisch Mesothelioom Register 710 mensen met mesothelioom geregistreerd: 592 mannen en 118 vrouwen. Het aantal per 100.000 inwoners was in 2017 4.8 bij mannen en 0.9 bij vrouwen. In Nederland was dat in 2016 3.9 bij mannen en 0.6 bij vrouwen. Bron: <a href="https://www.aihw.gov.au/getmedia/20d53684-98f3-4863-b95d-d56ac7a4cd66/aihw-can-121.pdf.aspx?inline=true">Australian Institute of Health and Welfare</a>; <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,364853&amp;anav=1957088">IAS Monitor</a>, november 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/12/12/2806116 Wed, 12 Dec 2018 11:20:11 +0100 Asbest gedumpt uit protest tegen windmolens http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2920748 <p>Op een bouwterrein bij het Groningse Zuidbroek is asbest gedumpt uit protest tegen de komst van windmolens. Er waren ook borden geplaatst met de tekst: <em>wie wind zaait, zal asbest oogsten</em>. De kankerverwekkende stof ligt volgens RTV Noord op een terrein waar een stikstoffabriek gebouwd wordt en waar op termijn ook windmolens moeten komen. Bron: <a href="https://nos.nl/artikel/2263102-asbest-gedumpt-uit-protest-tegen-windmolens-in-groningen.html">nos.nl, 11 december 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/12/12/2920748 Wed, 12 Dec 2018 11:10:54 +0100 Stand van zaken wetgeving asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2795580 <p>Advocaat en asbestdeskundige Jelle Bekker geeft een overzicht van overzicht van asbestwetgeving die op dit moment in behandeling is. Bron:<a href="https://www.asbestmagazine.nl/nieuws/20181202-stand-van-zaken-wetgeving-asbest"> asbestmagazine.nl, 2 december 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/12/06/2795580 Thu, 06 Dec 2018 10:54:57 +0100 Kennis en ongerustheid over asbest is afgenomen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2779394 <p>De kennis van en ongerustheid over asbest is de afgelopen twee jaar afgenomen. In vergelijking met 2016 weten nu minder mensen dat asbestvezels gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dit blijkt uit een enqu&ecirc;te van onderzoeksbureau GfK, in opdracht van consumentenorganisatie Milieu Centraal. Bron: <a href="https://nos.nl/artikel/2260559-kosten-en-onwetendheid-staan-verwijderen-van-asbestdaken-in-de-weg.html">nos.nl, 24 november 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/11/26/2779394 Mon, 26 Nov 2018 10:22:16 +0100 Asbestdaken vrijgesteld van afvalstoffenheffing http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2769839 <p>Gesaneerde asbestdaken zijn sinds 16 november vrijgesteld van de afvalstoffenheffing. Een wetswijziging daartoe is donderdag aangenomen door de Tweede Kamer bij een stemming over fiscale vergroeningsmaatregelen. Bron: <a href="https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/11/16/asbestdaken-vrijgesteld-van-afvalstoffenheffing">nieuweoogst.nu, 16 november 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/11/19/2769839 Mon, 19 Nov 2018 10:00:23 +0100 Kosten asbestsanering te hoog voor eigenaren http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2769815 <p>Het vervangen van een asbestdak wordt duurder, terwijl de subsidiepot leeg is. En die wordt niet meer aangevuld, zegt staatssecretaris Van Veldhoven. Woningeigenaren eisen toch steun. Bron: <a href="https://www.trouw.nl/groen/eigenaren-asbestdak-draaien-zelf-op-voor-de-gestegen-kosten-van-sanering~aa9101fb/">Trouw</a>,<a href="https://www.nu.nl/wonen/5578334/duizenden-huizenbezitters-met-asbest-in-dak-straks-in-financiele-nood.html"> Nu.nl</a>, 17 november 2018; <a href="https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/481196-oost-west-asbest">Npo radio 1 Nieuwsweekend, 24 november 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/11/19/2769815 Mon, 19 Nov 2018 09:46:41 +0100 Discussie over noodzaak asbestdakenverbod http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2760927 <p>Een vezel kan uiteindelijk fataal zijn&rsquo;, zei Tweede Kamerlid Cem Lacin (SP) tijdens het asbestdebat in oktober. Dat is &lsquo;een bekende misleidende uitspraak&rsquo;, stelde onderzoeksgroep Crisislab in 2016. De Eindhovense longarts Jacques Creemers en voormalig GGD-arts Henk Jans denken verschillend over de noodzaak van het asbestdakenverbod na 2024. Bron: <a href="https://www.gelderlander.nl/eindhoven/is-dat-verbod-op-asbestdaken-per-2024-echt-nodig-deze-twee-artsen-zijn-verdeeld~ac0c7c56/">Gelderlander.nl, 9 november 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/11/12/2760927 Mon, 12 Nov 2018 10:34:21 +0100 Asbestmuseum http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2759130 <p>Op de website van de International asbestos awareness foundation kunt u een diversiteit aan producten zien die in het verleden asbesthoudend of een asbesttoepassing hadden, vari&euml;rend van strijkijzers tot een stripboek over Asbestos Man. Bron: <a href="https://www.asbestos-foundation.com/virtual-asbestos-showcase/">IAAF, november 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/11/08/2759130 Thu, 08 Nov 2018 17:13:59 +0100 Nieuwsbrief Asbestslachtoffer Vereniging Nederland oktober 2018 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2758497 <p>Op 6 oktober vond de derde ledenbijeenkomst van de Asbestslachtoffervereniging Nederland in 2018 plaats. Zonder de geliefde ex-preses Jan Verschoor, maar met positief nieuws en lezingen over belastingzaken en een nieuwe behandeling voor asbestosepati&euml;nten. <a href="https://asbestslachtoffer.nl/wp-content/uploads/2018/10/Nieuwsbrief_AVN_tweeluik_okt18_LR.pdf">Een impressie.</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/11/08/2758497 Thu, 08 Nov 2018 12:51:05 +0100 Gezondheidsrisico’s door blootstelling aan asbest-straalgrit zeer klein http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2755714 <p>Het risico dat werknemers en omwonenden hebben gelopen door het gebruik van met asbest verontreinigend straalgrit, is zeer klein. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en RIVM dat op 6 november aan de Tweede Kamer is gestuurd. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/06/gezondheidsrisico%E2%80%99s-door-blootstelling-aan-asbest-straalgrit-zeer-klein">rijksoverheid.nl, 6 november 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/11/07/2755714 Wed, 07 Nov 2018 10:15:46 +0100 Asbest: van magisch materiaal tot gevaarlijke stof http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2753240 <p>Aan de hand van vijf vragen licht Maaike Wind toe wat asbest is, hoe het al in een verleden werd gebruikt en wanneer bekend werd dat het gevaarlijk is. Bron: dhvn.nl, 25 oktober 2018 (foto Marcel Jurian de Jong)</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/11/05/2753240 Mon, 05 Nov 2018 16:55:46 +0100 Rusland wint nog volop asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2789797 <p>In het Russische stadje <em>Asbest</em> wordt nog steeds volop asbest gewonnen, ook al&nbsp;ligt het het aantal kankergevallen in de stad 20 procent hoger dan in andere plaatsen, volgens deze reportage van <a href="https://www.youtube.com/watch?v=aFdZStmxH9Y">RTL Nieuws</a>.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/11/04/2789797 Sun, 04 Nov 2018 11:07:05 +0100 Amerikaanse asbest import in augustus sterk gestegen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2773351 <p>De import van ruwe chrysotiel asbest is in de maand augustus in de Verenigde Staten sterk gestegen. Belangenorganisaties wijten deze toename aan maatregelen die de regering Trump kort geleden heeft geimplementeerd. Bron: <a href="https://www.asbestos.com/news/2018/10/24/us-asbestos-imports-surge/">asbestos.com, 24 oktober 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/10/29/2773351 Mon, 29 Oct 2018 12:27:03 +0100 Canada kondigt asbestverbod aan http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2735423 <p>De Canadese regering heeft aangekondigd per 30 december as. een verbod op import, productie, verkoop, handel en gebruik van asbest in te voeren. Het verbod bevat uitzonderingen voor de chlooralkali-industrie, het leger, nucleaire installaties en voor magnesiumwinning uit asbestmijnbouwresiduen. Bron: <a href="https://www.asbestos.com/news/2018/10/22/canada-asbestos-ban-exemptions/">asbestos.com</a>, 22 oktober 2018 ; foto<a href="https://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-asbestos-cancer-regulations-1.4867684"> cbc news</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/10/24/2735423 Wed, 24 Oct 2018 11:49:05 +0100 Documentaire over 25 jaar asbestverbod http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2733789 <p>Op 24 september beleefden de bezoekers van het Asbest Feiten Congres in Tivoli Vredenburg de premi&egrave;re van de documentaire &lsquo;25 jaar asbestverbod in Nederland &ndash; toen nu en morgen&rsquo;. De film geeft een beeld van het gebruik van asbest in het verleden en van de huidige asbestproblematiek.</p><p>In de documentaire neemt BNR-presentator Roelof Hemmen de kijker mee in de wereld van asbest. Wat is het, wat zijn de risico&rsquo;s en hoe ziet het werkveld eruit? Verschillende betrokkenen geven hun visie op actuele vraagstukken, zoals het asbestdakenverbod en het huidige certificatiestelsel. Aan het woord komen onder anderen Stientje van Veldhoven (staatssecretaris I&amp;W), Arjan Hol (secretaris van Veras), Nicole Kroon (directeur gezond en veilig werken bij Inspectie SZW), Jan Warning (directeur Instituut Asbestslachtoffers), Jeroen Pepers (directeur woningcorporatiekoepel Aedes), Wim van Veelen (beleidsadviseur FNV), Leo Klaassen (directeur Omgevingsdienst Haaglanden) en Udo Waltman (directeur SGS Search). Een prominente rol in de documentaire vervult verder Bonne de Weerd, die veertig jaar geleden als militair met asbest in contact kwam en daar nu de gevolgen van ondervindt.<br /><br />De opdrachtgever, SGS Search, heeft de makers alle vrijheid gegeven, opdat de kijker zelf zich een beeld kan vormen van het asbestdossier. De documentaire kan vrij worden verspreid en is te vinden op&nbsp;<a href="https://youtu.be/CuyqSZlwHVM">https://youtu.be/CuyqSZlwHVM</a>.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/27/2733789 Thu, 27 Sep 2018 14:01:46 +0100 IAS Jaarverslag over 2017 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2597047 <p>Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2017 517 aanvragen voor de ziekte mesothelioom en 74 voor de ziekte asbestose in behandeling genomen. Minder dan in 2016.&nbsp;Bijna 90% van alle aanvragen bij het IAS resulteert in een tegemoetkoming bij leven. Dit&nbsp;staat in het jaarverslag van het IAS over 2017. Daarnaast&nbsp;bevat het verslag verhalen van asbestslachtoffers en informatie over de andere verrichtingen van het IAS op het gebied van voorlichting en kennisontwikkeling.&nbsp;Klik <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/docs/IAS-4801368-Jaarverslag%202017-digi-v2-IA.pdf">hier</a> voor het verslag. Bron:IAS, 16 april 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/04/16/2597047 Mon, 16 Apr 2018 15:20:03 +0100 Powered by Primosite