Instituut Asbestslachtoffers - Laatste nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Laatste nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973 Asbestmelder maakt sanering goedkoper, veiliger en minder troebel http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2665876 <p>Een nieuwe in Engeland bedachte techniek (MCNL Alert) meet realtime of er asbest in een ruimte aanwezig is. Het gele apparaat kan de sanering goedkoper, veiliger en transparanter maken, aldus ondernemer Kierkels die eerder in Nederland het veel bekritiseerde systeem minicontainment lanceerde. Bron; <a href="https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/07/bestookte-asbestvernieuwer-lanceert-nieuw-mijnwerkvogeltje-de-asbest-melder-101262555?vakmedianet-appro&amp;vakmedianet-approve-cookies=1&amp;_ga=2.53267873.880536078.1534232879-975871142.1534232879">Cobouw, </a>16 juli 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/14/2665876 Tue, 14 Aug 2018 10:04:19 +0100 Kamerbrief over voortgang aanpak asbestdaken en moties over asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2665289 <p>Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de programmatische aanpak versnelling saneren asbestdaken. Ook meldt zij de stand van zaken van een aantal moties over asbest. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/17/stand-van-zaken-programmatische-aanpak-asbestdaken-en-beantwoording-commissiebrieven">rijksoverheid.nl, 17 juli 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/13/2665289 Mon, 13 Aug 2018 12:51:55 +0100 Panel oordeelt over verjaring bij asbestziekte http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2651938 <p>Asbestslachtoffers hoeven binnenkort niet meer naar de rechter als hun claim is verjaard. Hun zaak wordt buiten de rechter om aan een panel van deskundigen voorgelegd. Dit hebben de partijen die deel uitmaken van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) besloten.</p><p>Ruim vijfhonderd mensen krijgen jaarlijks de diagnose van longvlieskanker als gevolg is van blootstelling aan asbest. Na de diagnose is de levensverwachting gemiddeld 14 maanden. De blootstelling kan soms wel vijftig jaar geleden hebben plaatsgevonden, toch geldt een wettelijke verjaringstermijn van dertig jaar voor het verkrijgen van een schadevergoeding. Hoewel in veel gevallen aansprakelijke partijen of verzekeraars geen beroep doen op de verjaringstermijn, is het beroep hierop toch een de meest voorkomende struikelblokken in die gevallen dat de bemiddeling voor schadevergoeding niet slaagt.</p><p>Tot nu toe moest het slachtoffer dan de rechter laten beoordelen of het beroep op verjaring terecht is. Met de oplossing die het IAS presenteert is dat niet meer nodig. Een panel van door de betrokken partijen erkende deskundigen zal binnen enkele weken de juistheid van het beroep op verjaring beoordelen.</p><p>Deze oplossing is mogelijk omdat het beroep op verjaring bij asbestzaken niet absoluut is. De Hoge Raad heeft bepaald dat er redenen kunnen zijn waardoor de verjaring niet stand houdt, maar dan moet het asbestslachtoffer naar de rechter stappen. Om te voorkomen dat het asbestslachtoffer in een moeizame en langdurige juridische procedure terecht komt, kiezen de partijen gezamenlijk voor deze oplossing. Het panel zal alleen een rol spelen bij asbestslachtoffers met de ziekte maligne mesothelioom en als er in de bemiddeling geen andere geschilpunten zijn. Het oordeel van het panel is niet bindend, maar de verwachting is dat partijen dit zelden zullen aanvechten bij de rechter. Het panel van deskundigen zal in het najaar worden ge&iuml;nstalleerd, bij wijze van proef voor een periode van twee jaar.</p><p><em>Jan Warning, directeur van het IAS, is blij met dit panel. &lsquo;Het feit dat asbestslachtoffers worden geconfronteerd met verjaring druist in tegen het rechtsgevoel. Wanneer de ziekte zich niet openbaart kan men de veroorzaker niet aansprakelijk stellen want er is geen schade. Maar als de ziekte zich wel manifesteert kan dat ook niet, want dan is de schade verjaard. Het is mooi dat er nu een laagdrempelige voorziening komt die snel een uitspraak doet. Zo hoeven partijen geen kostbare juridische procedure te starten.&rsquo;</em></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/07/16/2651938 Mon, 16 Jul 2018 10:01:59 +0100 Wereldwijde asbestproductie en consumptie gedaald http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2650332 <p>De United States Geological Survey (USGS) heeft haar cijfers over het wereldwijde asbestgebruik in 2016&nbsp;sterk naar beneden bijgesteld (vergelijk (1) en (2) in figuur). Zowel de productie als consumptie zijn 2016 gedaald. Verklaringen zijn onduidelijk. Rusland blijft in 2016 de grootste asbestproducent (692.000 ton), India is&nbsp;de grootste gebruiker (308.000 ton). Bron: <a href="https://www.usgs.gov/science-explorer-results?es=asbestos">International Ban Asbestos secretariaat/USGS</a>, maart 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/07/11/2650332 Wed, 11 Jul 2018 13:39:14 +0100 Asbestslachtoffers en deskundigen in beeld http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2648856 <p>De Asbestslachtoffers Vereniging Nederland heeft interviews met slachtoffers en enkele deskundigen op haar website gezet. Direkteur IAS Jan Warming licht de werkwijze van het IAS toe. Bron: <a href="https://asbestslachtoffer.nl/index.php/videos/">AVN, juli 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/07/09/2648856 Mon, 09 Jul 2018 11:57:20 +0100 Asbest weghalen kost veel te veel http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2644061 <p>Asbest kan vaak veel goedkoper, sneller en soms zelfs veiliger worden verwijderd dan nu gebeurt. Dat blijkt uit honderden metingen, die door TNO en milieu-onderzoeksbureaus zijn uitgevoerd. Toch worden de strenge veiligheidseisen niet aangepast en worden binnen de sector geen nieuwe werkmethoden toegelaten. Daardoor geeft de samenleving miljarden euro's te veel uit aan asbestsaneringen, zeggen de koepel van woningcorporaties Aedes en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO). Bron: <a href="https://nos.nl/artikel/2238687-asbest-weghalen-kost-miljarden-euro-s-te-veel.html">nos.nl, 27 juni 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/28/2644061 Thu, 28 Jun 2018 09:57:03 +0100 Hoger risico door vroege asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2643966 <p>Intensieve asbestblootstelling lang (meer dan 40 jaar)&nbsp;voordat de ziekte zich openbaart, verhoogt het risico op longkanker meer dan als deze blootstelling later heeft plaatsgevonden. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29777039">Leveque, E. e.a (2018</a>), <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,287112,2269520&amp;newsgroup=644051:Nieuwsarchief">IAS Nieuws, 26 juni 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/27/2643966 Wed, 27 Jun 2018 12:54:08 +0100 Asbest groot risico voor verzekeraars http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2643957 <p>De wereldwijd opererende herverzekeraar <em>Swiss Re</em> categoriseert asbest als &eacute;&eacute;n van de vijf grootste risico&rsquo;s voor verzekeraars. De verliezen lopen naar verwachting op tot 100 miljard us dollar. Een derde van de mensen die in Europa wonen kan potentieel via werk of milieu aan asbest worden blootgesteld. Bron: <a href="https://www.strategic-risk-europe.com/five-high-impact-risks-in-swiss-re-report/1427279.article">International Ban Asbestos secretariaat/strategic-risk-europe.com</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/27/2643957 Wed, 27 Jun 2018 12:14:09 +0100 Asbestslachtoffers en de aansprakelijkheid van werkgevers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2643945 <p>Direkteur IAS Jan Warning heeft in juni een presentatie verzorgd voor leden van de Nederlandse Associatie voor Risk en Insurance Management (NARIM). Onderwerp was hoe omgegaan wordt met claims van mensen die lijden aan kanker als gevolg van het feit dat ze vele tientallen jaren geleden met asbest hebben gewerkt. En wat de rol van het IAS daarbij is. Bron: <a href="https://www.narim.com/actueel/asbest.html">narim.com, 26 juni 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/27/2643945 Wed, 27 Jun 2018 10:32:26 +0100 Wittenoom: een Australische asbest-tragedie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2643331 <p>De BBC laat het indringende verhaal zien van Bronwen Duke die het grootste deel van haar familie verloor omdat zij in Wittenoom woonde. De plaats in West Australi&euml; die tot de jaren 60 van de vorige eeuw leefde van de blauwe asbestmijn vlakbij. De mijn sloot in 1966. Bron: <a href="https://www.bbc.com/news/av/stories-44535967/wittenoom-an-australian-tragedy">bbc.com, 20 juni 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/26/2643331 Tue, 26 Jun 2018 10:21:09 +0100 Film en boek over het asbestdrama http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2640388 <p>We mogen een westers bedrijf niet laten wegkomen met een massamoord in ontwikkelingslanden. Tijdens de bijeenkomst van Asbestslachtoffers Vereniging Nederland op zaterdag 16 juni in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boek <em>De langste adem is niet lang genoeg </em> van <em>Peet Adams</em> en de Nederlandse premi&egrave;re van de documentaire <em>Ademloos</em> van de Belgische documentairemakers <em>Daniel Lambo</em> en <em>Maarten Schmidt</em>. Bron: <a href="https://www.asbestmagazine.nl/nieuws/20180618-we-mogen-een-westers-bedrijf-niet-laten-wegkomen-met-een-massamoord-in-ontwikkelingslanden">asbestmagazine.nl</a>, juni 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/20/2640388 Wed, 20 Jun 2018 11:00:59 +0100 Is asbestverwijdering met MiniContainment wel veilig? http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2610094 <p>Onderzoeksbureau TNO zegt dat er meer duidelijkheid moet komen over asbestverwijdering met <em>MiniContainment</em>, voordat deze nieuwe methode van asbestsanering gebruikt gaat worden. Waarom wordt het dan toch op steeds grotere schaal toegepast? Op die vraag gaat het consumentenprogramma Radar op 30 april in. In antwoord op kamervragen meldt&nbsp;staatssecretaris Van Ark (SZW) dat de Inspectie SZW vooralsnog geen reden heeft&nbsp;om aan te nemen dat bij correct gebruik getwijfeld zou moeten worden aan de veiligheid. Bron: <a href="https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/30-04-2018/is-asbestverwijdering-met-minicontainment-wel-veilig/">radar.avrotros.nl, 30 april 2018</a>&nbsp;; <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/11/beantwoording-kamervragen-over-asbestverwijdering-door-middel-van-minicontainment">rijksoverheid.nl, 11 juni 2018</a>; foto <a href="https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2016/04/asbest-saneren-in-je-dagelijkse-kloffie-101246399">cobouw.nl</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/20/2610094 Wed, 20 Jun 2018 09:37:35 +0100 Onderzoek in Nederland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2638824 <p>Immuuntherapie met het middel Nivolumab (een <em>checkpoint remmer</em>) heeft&nbsp;klinische werkzaamheid en een <em>manageable</em> veiligheidsprofiel bij pati&euml;nten die eerder voor mesothelioom zijn behandeld. Bron: <a href="https://oncologischonderzoek.nl/page.php?al=nivolumab-monotherapie-voor-recidiverend-maligne-pleuraal-mesothelioom">Quispel-Janssen, J. e.a. (2018) </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/18/2638824 Mon, 18 Jun 2018 11:32:14 +0100 Provincie Drenthe publiceert asbestdakenkaart http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2635824 <p>Een vliegtuig met geavanceerde camera bracht de hoeveelheid asbest in de provincie Drenthe in beeld: zes miljoen vierkante meter. Met de eerste openbare <em>asbestdakenkaart</em> kan elke Drent zelf ontdekken hoe het met de eigen dakbekleding is gesteld. Zo hoopt de provincie de asbestsanering te versnellen. Bron: <a href="https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/giga-opgave-drents-asbest-scherp-in-beeld.9590149.lynkx">binnenlands bestuur</a>, 11 juni 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/12/2635824 Tue, 12 Jun 2018 12:48:00 +0100 Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2612307 <p><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29492684">Japanse chirurgen </a>melden een nieuwe techniek om een mesothelioomtumor te verwijderen zonder dat er risico op uitzaaiing ontstaat. <a href="https://www.asbestos.com/news/2018/03/06/stem-cell-vaccine-mesothelioma/">Onderzoekers van Stanford University</a> zien mogelijkheden in een stamcel-vaccin bij de behandeling van mesothelioom. Een medicijn dat een <a href="https://survivingmesothelioma.com/mesothelioma-treatment-may-effective-without-enzyme/">bepaald enzym </a>uitschakelt kan volgens een <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29375377">internationaal team van onderzoekers </a>mogelijk het effect van chemo bij mesothelioom verbeteren. Volgens <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29599911">Sai </a>werkt bestraling met koolstof-ionen beter dan <a href="https://survivingmesothelioma.com/hard-to-find-therapy-fights-mesothelioma-tumors-with-carbon-ions/">conventionele bestraling</a>.&nbsp;<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29669524">Giger-Pabst </a>pleit bij buikvliesmesothelioom voor het toepassen van <a href="https://survivingmesothelioma.com/spray-on-drugs-may-be-new-option-for-peritoneal-mesothelioma-patients/">PIPAC:</a> vernevelde chemotherapie die via een kijkoperatie wordt&nbsp;toegediend.&nbsp;<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29730155">Alberti</a> meldt dat <a href="https://survivingmesothelioma.com/experimental-mesothelioma-therapy-shrinks-mouse-tumors-by-80-percent/">BNCT</a>, een behandeling met het mineraal Borium, gevolgd door bestraling,&nbsp;bij muizen&nbsp;de mesothelioomtumor met 80 tot 85% verkleinde. <a href="https://survivingmesothelioma.com/mesothelioma-treatment-quality-life/">Duitse onderzoekers </a>signaleren een mogelijk effect van plantaardige extracten uit de maretak en helleborus. Chronotherapie, rekening houden met het bioritme van een pati&euml;nt, kan volgens <a href="https://www.asbestos.com/blog/2018/06/07/chronotherapy-improve-mesothelioma-treatment/">asbestos.com </a>misschien de werking van chemo versterken.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/10/2612307 Sun, 10 Jun 2018 11:20:52 +0100 VS: experimentele behandelingen eerder beschikbaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2633600 <p>President Trump heeft de <em>Right to try</em> wet getekend die uitbehandelde mesothelioompati&euml;nten de mogelijkheid geeft aan experimenteel onderzoek mee te doen dat nog niet door de autoriteiten is goedgekeurd. Bron: <a href="https://survivingmesothelioma.com/?s=right+to+try">surviving mesothelioma, 31 mei 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/07/2633600 Thu, 07 Jun 2018 13:36:00 +0100 Overzichtsstudies mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2613520 <p>Sommige voor andere aandoeningen gebruikte medicijnen&nbsp;kunnen mogelijk ook bij mesothelioom helpen, zoals&nbsp;het middel <a href="https://survivingmesothelioma.com/drug-repurposing-cure-mesothelioma/">pyrvinium pamoate </a>dat tegen infecties van een bepaalde parasiet wordt gebruikt. <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29413505">Blyth</a> belicht de ontwikkelingen in de behandeling van mesothelioom.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/07/2613520 Thu, 07 Jun 2018 13:13:52 +0100 Nota over verbod asbestdaken per 2024 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2632420 <p>Een verbod op asbesthoudende daken per 2024 is volgens staatssecretaris&nbsp;Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) haalbaar. Ook zou een verbod meer duidelijkheid bieden dan de huidige wetgeving. Dat stelt de staatssecretaris in een&nbsp;<a href="https://d18b3k73pw7q78.cloudfront.net/app/uploads/2018/06/NnavvWijzigingvandeWetmilieubeheer190318.pdf">nota</a>&nbsp;aan de Tweede Kamer, waarin ze antwoord geeft op vragen over het voorgenomen verbod. Bron: <a href="https://www.nu.nl/wonen/5301455/verbod-asbest-in-daken-per-2024-biedt-duidelijkheid-en-voorkomt-willekeur.html?redirect=1">nu.nl, 7 juni 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/07/2632420 Thu, 07 Jun 2018 12:33:18 +0100 Historische ontwikkeling asbestziekten in Duitsland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2633004 <p>Baur beschrijft de ontwikkeling in het gebruik van asbest in Duitsland sinds eind 19de eeuw en de gevolgen daarvan op het gebied van diagostiek en compensatie van asbestziekten. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5800242/">Baur, X (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/07/2633004 Thu, 07 Jun 2018 11:05:33 +0100 Antwoord Kamervragen over onderschatting asbestsaneringsopgave http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2632411 <p>Staatssecretaris van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) antwoordt op SGP-kamervragen die betrekking hebben op de haalbaarheid van het asbestdakenverbod vanaf 2024. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/31/antwoorden-op-vragen-van-het-lid-bisschop-sgp-over-onderschatting-van-de-asbestsaneringsopgave">rijksoverheid.nl, 31 mei 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/06/2632411 Wed, 06 Jun 2018 11:35:18 +0100 Canadese plaats Asbestos zoekt nieuwe functie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2629308 <p>De Britse omroep BBC beschrijft op haar site hoe het voormalige Canadese asbestmijnstadje Asbestos een nieuwe economische betekenis probeert te krijgen nadat de Jeffrey Mine, de laatste Canadese asbestmijn in 2012 werd gesloten. Bron: <a href="http://www.bbc.com/capital/story/20180529-the-town-fighting-its-killer-reputation">bbc.com, 30 mei 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/04/2629308 Mon, 04 Jun 2018 16:17:05 +0100 Verschillen tussen milieu- en werkgerelateerde asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2629064 <p>De Turkse epidemiologe Metintas meldt dat er unieke verschillen in asbestblootstellingsduur en intensiteit zijn tussen pati&euml;nten die via het werk of via het milieu mesothelioom hebben gekregen. Bron:<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=metintas+a+review+of+the+cohorts"> Metintas, S. e.a. (2018)</a>; <a href="https://survivingmesothelioma.com/new-mesothelioma-study-compares-different-types-of-asbestos-exposure/">surviving mesothelioma, 21 april 2018 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/04/2629064 Mon, 04 Jun 2018 16:00:21 +0100 Ontwikkeling kennis over gevaren asbest bij Eternit http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2628820 <p>Onderzoeksjournalist Rob Vorkink van het platform <em>Follow the Money</em> meldt dat de top van voormalig asbestverwerker Eternit al in de jaren &rsquo;60 van de vorige eeuw wist dat blootstelling aan asbest dodelijk kon zijn. Bron: <a href="https://www.ftm.nl/artikelen/top-eternit-wist-van-gevaren-asbest?share=1">follow the money, 4 juni 2018</a>; CBS (tabel ziekteverzuim)</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/04/2628820 Mon, 04 Jun 2018 15:44:42 +0100 Staking bij metro Madrid vanwege asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2626479 <p>Werknemers van de Metro in Madrid gaan in juni 3 dagen staken. Reden is de aanwezigheid van asbest die door de directie sinds 2003 is verzwegen. Waardoor werknemers onbeschermd met het materiaal hebben gewerkt. Inmiddels zijn drie werknemers ziek geworden. De stakers eisen medische screening van alle medewerkers die via hun werk asbestcontact gehad kunnen hebben. Bron: <a href="https://elpais.com/ccaa/2018/05/29/madrid/1527601170_223235.html">El Pais, 29 mei 2018 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/05/31/2626479 Thu, 31 May 2018 12:00:52 +0100 Miljoenen schadevergoeding wegens asbesthoudend babypoeder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2626208 <p>De Amerikaanse farmaceut Johnson &amp; Johnson is veroordeeld tot het betalen van $4 mln aan een 68-jarige vrouw. Ze claimt kanker te hebben gekregen vanwege asbest in de babypoeder van het bedrijf en werd onlangs door een Californische jury in het gelijk gesteld. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is lang niet de enige zaak tegen het bedrijf. J&amp;J had op 1 mei claims ontvangen van meer dan 9.000 eisers. In totaal is J&amp;J&nbsp; al veroordeeld tot het betalen van bijna $26 mln. Bron: <a href="https://fd.nl/ondernemen/1255399/j-j-moet-miljoenen-betalen-vanwege-asbest-in-babypoeder">FD 24 mei 2018, foto Reuters</a>.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/05/31/2626208 Thu, 31 May 2018 09:48:36 +0100 Asbest in jaarverslag 2017 Inspectie SZW http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2621896 <p>Naast de aanpak van het probleem van het met asbest verontreinigde straalgrit heeft de Inspectie SZW zich in 2017 met name ingezet op: het opsporen en verminderen van asbestsaneringen door niet-gecertificeerde bedrijven, betere naleving van de regels door gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven, betere asbestinventarisatierapporten, vergroting van kennis en bewustwording bij werkgevers en werknemers over de risico's van asbest, en het cre&euml;ren van een sluitend publiek/privaat systeem van toezicht. Bron; <a href="https://www.inspectieszw.nl/publicaties/jaarverslagen/2018/05/14/jaarverslag-2017">Inspectie SZW, 14 mei 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/05/24/2621896 Thu, 24 May 2018 12:14:29 +0100 Ministerie houdt ondanks kritiek vast aan verbod asbestdaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2620628 <p>Hoewel experts twijfelen aan het gezondheidsrisico van asbestdaken en daarmee aan de noodzaak van het asbestdakenverbod met ingang van 2024, zet staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) door. Dit laat het ministerie weten naar aanleiding van vragen van onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) dat op 22 mei werd&nbsp;uitgezonden op NPO2. Het versneld opruimen van het asbest, zoals het ministerie wil, zal volgens critici voor veel mensen betekenen dat ze met hoge kosten worden geconfronteerd. Milieudeskundige Henk Jans pleit voor een gefaseerde sanering waarbij de meest risicovolle daken eerst aangepakt worden. Bron: <a href="https://www.ad.nl/binnenland/ministerie-houdt-ondanks-kritiek-vast-aan-verbod-asbestdaken~a4c7a618/">AD </a>en <a href="https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/rijk-houdt-ondanks-kritiek-deskundigen-vast-aan-verbod-op-asbestdaken-in-2024">Kro-Ncrv</a>, 22 mei 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/05/22/2620628 Tue, 22 May 2018 14:00:50 +0100 Campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2622391 <p>Op 14 mei is&nbsp;de campagne <em>Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen</em> van start gegaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de campagnepartners vragen de komende maanden aandacht voor de risico&rsquo;s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen aan. Via een online campagne, werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten waar goede voorbeelden steeds centraal staan, spoort het ministerie werkgevers en werknemers aan om werk te maken van een verstandige omgang met gevaarlijke stoffen. Bron: <a href="https://www.asbestmagazine.nl/nieuws/20180515-ruim-een-miljoen-nederlanders-te-maken-met-gevaarlijke-stoffen-op-het-werk?utm_source=Twitter&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=Tweet%20by%20asbestmagazine&amp;t=1&amp;cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&amp;refsrc=email&amp;iid=cf7099342fb64771b63d8dbe43b82e40&amp;uid=1513323595&amp;nid=244+285282312">asbestmagazine.nl, mei 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/05/22/2622391 Tue, 22 May 2018 13:22:39 +0100 Verbod op asbestdaken schept juist onveiligheid http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2609855 <p>&lsquo;Een grote hoax&rsquo;, noemt asbestdeskundige Jan van Willigenburg het kabinetsvoornemen om per 2024 asbesthoudende daken te verbieden. De regering wil versneld de laatste grote bron van kankerverwerkkende asbestvezels in onze leefomgeving wegnemen. Maar volgens van Willigenburg negeert de regering wetenschappelijk bewijs dat laat zien dat het risico zeer beperkt is. Dit staat in een artikel op De Monitor, het onderzoeksjournalistieke platform van de KRO-NCRV. Bron:<a href="https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/asbestdeskundige-verbod-op-asbestdaken-creeert-juist-onveiligheid"> demonitor.kro-ncrv.nl</a>, 19 april 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/04/24/2609855 Tue, 24 Apr 2018 11:06:56 +0100 Lezingen IAS Symposium 25 jaar asbestverbod op ias.nl http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2634807 <p>De lezingen die tijdens het IAS Symposium <em>25 jaar asbestverbod</em> op 16 april jl. zijn gehouden zijn op de website van het IAS geplaatst. U vindt ze <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,284031,2597186">hier</a>.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/04/23/2634807 Mon, 23 Apr 2018 10:18:33 +0100 IAS Jaarverslag over 2017 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2597047 <p>Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2017 517 aanvragen voor de ziekte mesothelioom en 74 voor de ziekte asbestose in behandeling genomen. Minder dan in 2016.&nbsp;Bijna 90% van alle aanvragen bij het IAS resulteert in een tegemoetkoming bij leven. Dit&nbsp;staat in het jaarverslag van het IAS over 2017. Daarnaast&nbsp;bevat het verslag verhalen van asbestslachtoffers en informatie over de andere verrichtingen van het IAS op het gebied van voorlichting en kennisontwikkeling.&nbsp;Klik <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/docs/IAS-4801368-Jaarverslag%202017-digi-v2-IA.pdf">hier</a> voor het verslag. Bron:IAS, 16 april 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/04/16/2597047 Mon, 16 Apr 2018 15:20:03 +0100 Powered by Primosite