Instituut Asbestslachtoffers - Laatste nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Laatste nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973 November: Nationale Asbestconferentie en Vakbeurs Asbestos http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2726758 <p>De discussie over de gezondheidsrisico&rsquo;s, het gebrek aan arbeidscapaciteit, de (on)mogelijkheden van financieringsconstructies en de strenge eisen aan veiligheid zijn hoofdthema&rsquo;s van de <a href="https://www.bouw-instituut.nl/bouw/nationale-asbest-conferentie/?utm_source=Partner&amp;utm_medium=asbestmagazine&amp;utm_campaign=asbestmagazine">17de Nationale Asbestconferentie </a>op 6 november as. Van 20 t/m 22 november is de Evenementenhal Gorinchem de plek voor (internationale) bedrijven en organisaties die zich bezighouden met asbest in de breedste zin van het woord op de Vakbeurs <a href="https://booking.evenementenhal.nl/nl/asbestos-2018/gorinchem">Asbestos 2018 </a>. Het IAS zal aan beide evenementen een bijdrage leveren.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/10/17/2726758 Wed, 17 Oct 2018 11:54:30 +0100 Kabinet komt met definitief verbod op asbestdaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2726597 <p>Daken met asbest moeten na 2024 helemaal uit Nederland zijn verdwenen. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Bron:<a href="https://nos.nl/artikel/2255112-kabinet-komt-met-definitief-verbod-op-asbestdaken.html"> nos.nl,</a> foto ANP, 17 oktober 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/10/17/2726597 Wed, 17 Oct 2018 10:18:54 +0100 Van Ark verbetert regels asbestverwijdering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2712127 <p>Asbest op een veilige en gezonde manier weghalen kan nog beter dan nu gebeurt. Dat geldt ook voor de naleving van de asbestregels. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarom een aantal regels aan om te komen tot een zorgvuldiger asbestbeleid.</p><p>Er komt meer ruimte voor innovatie zodat er sneller nieuwe goedgekeurde en beschermende methoden gebruikt kunnen worden door werknemers om asbest te verwijderen. De staatssecretaris geeft ook meer duidelijkheid over de rolverdeling van verschillende toezichthouders. En ze loopt bestaande asbestregels na om deze, waar nodig, te verduidelijken of aan te scherpen. Deze drie aanpassingen horen bij een reeks verbeteringen die Van Ark in samenspraak met partijen in en buiten de asbestsector verder uitwerkt. Dat schrijft ze in een brief&nbsp;aan de Tweede Kamer.<br /><br /></p><p><a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2018/09/27/van-ark-verbetert-regels-asbestverwijdering">https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2018/09/27/van-ark-verbetert-regels-asbestverwijdering</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/10/02/2712127 Tue, 02 Oct 2018 16:19:00 +0100 Documentaire over 25 jaar asbestverbod http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2707776 <p>Op 24 september beleefden de bezoekers van het Asbest Feiten Congres in Tivoli Vredenburg de premi&egrave;re van de documentaire &lsquo;25 jaar asbestverbod in Nederland &ndash; toen nu en morgen&rsquo;. De film geeft een beeld van het gebruik van asbest in het verleden en van de huidige asbestproblematiek.</p><p>In de documentaire neemt BNR-presentator Roelof Hemmen de kijker mee in de wereld van asbest. Wat is het, wat zijn de risico&rsquo;s en hoe ziet het werkveld eruit? Verschillende betrokkenen geven hun visie op actuele vraagstukken, zoals het asbestdakenverbod en het huidige certificatiestelsel. Aan het woord komen onder anderen Stientje van Veldhoven (staatssecretaris I&amp;W), Arjan Hol (secretaris van Veras), Nicole Kroon (directeur gezond en veilig werken bij Inspectie SZW), Jan Warning (directeur Instituut Asbestslachtoffers), Jeroen Pepers (directeur woningcorporatiekoepel Aedes), Wim van Veelen (beleidsadviseur FNV), Leo Klaassen (directeur Omgevingsdienst Haaglanden) en Udo Waltman (directeur SGS Search). Een prominente rol in de documentaire vervult verder Bonne de Weerd, die veertig jaar geleden als militair met asbest in contact kwam en daar nu de gevolgen van ondervindt.<br /><br />De opdrachtgever, SGS Search, heeft de makers alle vrijheid gegeven, opdat de kijker zelf zich een beeld kan vormen van het asbestdossier. De documentaire kan vrij worden verspreid en is te vinden op <a href="https://youtu.be/CuyqSZlwHVM">https://youtu.be/CuyqSZlwHVM</a>.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/27/2707776 Thu, 27 Sep 2018 12:08:35 +0100 Zijn kinderen gevoeliger voor het ontwikkelen van mesothelioom? http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2696610 <p>Mensen die als <a href="https://survivingmesothelioma.com/mesothelioma-risk-may-differ-between-children-and-adults/">kind </a>aan asbest zijn blootgesteld lijken niet gevoeliger voor het ontwikkelen van mesothelioom dan mensen die op latere leeftijd voor het eerst zijn blootgesteld. Aldus <a href="https://oem.bmj.com/content/early/2018/08/29/oemed-2018-105108">Reid </a>na onderzoek van slachtoffers uit het cohort Wittenoom, de plaats in Australie waar in de vorige eeuw een blauwe asbestmijn was. &nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/17/2696610 Mon, 17 Sep 2018 16:33:11 +0100 Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2696568 <p>Volgens <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30098092">Japanse pathologen </a>kan het meten van <a href="https://jessevandervelde.com/telomeren-en-anti-aging-invloed-van-voeding-op-veroudering/">telomeren</a> een hulpmiddel zijn om mesothelioom in een vroeg stadium te ontdekken.&nbsp;<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29410265">Nakamura</a> wijst op een mogelijk effect van <a href="https://www.asbestos.com/news/2018/08/15/radiofrequency-ablation-mesothelioma-recurrence/">Radio Frequency Ablation (RFA), </a>een vorm van chirurgie met ultrasound geluidsgolven.&nbsp;<a href="https://survivingmesothelioma.com/mesothelioma-tumors-thrive-in-low-oxygen-environment/">Toevoeging van zuurstof </a>(hypoxia) kan volgens <a href="https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-018-4720-z">Kim</a> misschien het groter worden van tumoren tegengaan.<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30157247"> Rath </a>wijst op een mogelijk effect van twee <a href="https://survivingmesothelioma.com/milk-for-mesothelioma-proteins-in-cows-milk-may-kill-mesothelioma-cells/">prote&iuml;nes</a> die in koemelk voorkomen</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/17/2696568 Mon, 17 Sep 2018 15:23:29 +0100 Overzichtsstudies mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2668974 <p><a href="https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30100-1/fulltext">Scherpereel </a>verwacht het beste resultaat van&nbsp;op de persoon gerichte nieuwe behandelingen die gecombineerd worden met manieren die pati&euml;nten kunnen identificeren die het meest waarschijnlijk van een behandeling zullen profiteren. <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29666782">Rossini </a>wijst op circulerende microRNAs en celsignaleringssystemen als wegen naar een mogelijke behandeling.<a href="http://www.mdpi.com/2571-5135/7/3/20">Sage</a> beschrijft de genetische ontwikkelingen op het gebied van mesothelioom. <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27903668">Bibby </a>verwacht dat er in de nabije toekomst verschillende nieuwe behandelingen voor mesothelioom beschikbaar komen.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/17/2668974 Mon, 17 Sep 2018 11:22:20 +0100 Belgie betaalt nu hoge kosten voor asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2696152 <p>Door de hoge import van asbest in het verleden &ndash; meer zelfs dan aanvankelijk gedacht &ndash; maakt Belgie zich nu op voor een piek in de sterftecijfers. Bron: <a href="http://www.standaard.be/cnt/dmf20180913_03741793">De Standaard, 13 september 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/17/2696152 Mon, 17 Sep 2018 09:12:12 +0100 Asbestslachtoffers in India http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2695139 <p>In India wordt nog steeds volop asbestverwerkt. De asbestindustrie vertegenwoordigt 300.000 banen in dit land. Het Belgische tijdschrift Knack belicht de situatie van slachtoffers ter plaatse en de rol van de Belgische producent Etex. Bron: <a href="https://www.knack.be/nieuws/wereld/hoe-het-asbestverhaal-gewoon-verder-gaat/article-longread-1192769.html">Knack.be , 5 september 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/13/2695139 Thu, 13 Sep 2018 17:15:33 +0100 Christa’s Ride brengt recordbedrag op http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2690323 <p>Op 9 september is de negende editie gereden van de <a href="https://www.christamensertride.nl/">Christa Mensert Memorial Ride</a>. Christa Mensert was een asbestslachtoffer, zij overleed in 2009. Het was haar wens om bij de uitvaart geld in te zamelen voor asbestslachtoffers. Haar nabestaanden hebben deze traditie voortgezet en de Christa Mensert Memorial Ride georganiseerd.De fietstocht gaat door het groene hart. Er is een versie van 75 km voor wielrenners en een van 25 km voor gezinnen. Voorafgaand aan het startsignaal wordt de opbrengst van vorig jaar bekend gemaakt: &euro; 2.633,-. Dit is een recordbedrag. Volgens Paco Busteros Le&oacute;n, de drijvende kracht achter het evenement, neemt de belangstelling ook in 2018 nog steeds toe. Op symbolische wijze overhandigt Paco Busteros Le&oacute;n (rechts op de foto) de cheque aan Jan Warning, directeur IAS. Het bedrag wordt besteed aan onderzoek naar de behandeling van pati&euml;nten met maligne mesothelioom. Bron: IAS, 10 september 2018<br /><a href="https://sleutelstad.nl/2018/09/11/christas-ride-haalt-steeds-meer-geld-op-voor-kankeronderzoek/">Reportage van de negende Christa Mensert Memorial Ride</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/10/2690323 Mon, 10 Sep 2018 15:32:30 +0100 Risico asbest in Britse scholen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2689760 <p>De Britse omroep BBC gaat aan de hand van een artikel en documentaire in op het risico van asbest in scholen: Bron: <a href="https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-manchester-45355886">BBC, 2 september 2018 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/10/2689760 Mon, 10 Sep 2018 12:22:09 +0100 Mesothelioom in China http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2686978 <p>Het aantal mensen dat in China jaarlijks mesothelioom krijgt is relatief lager dan in de westerse landen, maar het neemt volgens <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592824/">Zhao</a> toe. In China wordt nog steeds asbest gebruikt.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/06/2686978 Thu, 06 Sep 2018 12:12:02 +0100 Antwoord op kamervragen over asbest in cosmetica http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2686244 <p>Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) antwoordt op SP-kamervragen over de gebruikte onderzoeksmethoden bij het onderzoek naar asbest in talkhoudende produkten en over asbest in producten van producent Johnson &amp; Johnson. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/08/27/beantwoording-kamervragen-over-de-brief-voortgang-onderzoek-asbest-in-cosmetica-en-het-bericht-johnson-johnson-moet-schadevergoeding-van-4-miljard-euro-betalen">rijksoverheid.nl, 27 augustus 2018 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/06/2686244 Thu, 06 Sep 2018 10:08:19 +0100 Asbestproducten in omloop http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2684962 <p>Asbest wordt wereldwijd nog steeds in een aantal landen geproduceerd en gebruikt met als gevolg dat er nog risico is dat producten in landen voorkomen die asbest verboden hebben. De Britse autoriteit voor Gezondheid en Veiligheid waarschuwt bijvoorbeeld voor <a href="http://www.hse.gov.uk/asbestos/wire-gauzes.htm?utm_source=govdelivery&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=asbestos-bunsen-burners&amp;utm_content=advice">asbesthoudend mesh gaas </a>dat in laboratoria op scholen wordt gebruikt.&nbsp;<a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/Aliexpress, september 2018">Online</a> wordt asbestkleding aangeboden met gratis vervoer naar Nederland. Bron: HSE en Aliexpress, september 2018&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/05/2684962 Wed, 05 Sep 2018 11:38:11 +0100 Inschrijving Machiel van der Woude Stipendium 2018 geopend http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2683969 <p>De inschrijving voor het Machiel van der Woude Stipendium 2018 is geopend. Voor onderzoek naar asbest ge&iuml;nduceerde aandoeningen of naar de positie van asbestslachtoffers heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een stipendium van 15.000 euro beschikbaar gesteld. Lees <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,1973665&amp;anav=1974018">hier</a> hoe u mee kunt dingen naar het stipendium. Bron: <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,1973665&amp;anav=1974018">IAS, september 2018 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/04/2683969 Tue, 04 Sep 2018 16:52:50 +0100 Ontwikkeling incidentie mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2680967 <p>In Sloveni&euml; is de piek bereikt in het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt, in Zuid Korea nog lang niet. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28914691">Zadnik, V. (2018)</a>; <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6042269/">Soo An, Y (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/03/2680967 Mon, 03 Sep 2018 15:39:40 +0100 Asbestrisicoberoepen op zee http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2680888 <p>Machinekamer- en onderhoudspersoneel op schepen hebben een hoger dan gemiddeld risico op mesothelioom. Dat komt uit onderzoek onder Denen die tussen 1986 en 1999 op schepen hadden gewerkt. Bron: <a href="https://oem.bmj.com/content/early/2018/05/19/oemed-2018-105037">Petersen, K.U. e.a. (2018) </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/03/2680888 Mon, 03 Sep 2018 14:42:08 +0100 2,5 mln euro schadevergoeding voor Japanse asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2696496 <p>De Japanse overheid moet samen met 10 bouwmaterialenproducenten ca 2.5 euro schadevergoeding betalen aan 27 voormalige medewerkers die in de jaren 70 aan asbest zijn blootgesteld tijdens hun werk. Bron: <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2018/09/01/national/crime-legal/osaka-court-orders-government-10-firms-pay-%C2%A5302-million-asbestos-damages-case/#.W5-CK4scTX4">japan times, 1 september 2018 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/01/2696496 Sat, 01 Sep 2018 12:40:29 +0100 Asbest en mesothelioom in Polen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2678087 <p>Mesothelioom komt in Polen en andere Oosteuropese landen veel minder vaak voor dan in Westeuropese landen. Onderschatting speelt waarschijnlijk een rol. In Polen komt mesothelioom met name voor in de provincies waar tot 1998 asbestcementfabrieken operationeel waren. Bron:&nbsp;<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30104558">Krowczynska, M. &amp; Wilk, E. (2018)</a> <br />&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/29/2678087 Wed, 29 Aug 2018 17:09:22 +0100 Mesothelioomsterfte daalt nog niet in Italie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2675366 <p>26 jaar na het asbestverbod (1992) daalt de sterfte door mesothelioom nog niet in Italie. Tussen 2003 en 2014 zijn in Italie meer dan 16000 mensen overleden aan deze ziekte. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29990795">Fazzo, L. e.a. (2018) </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/27/2675366 Mon, 27 Aug 2018 16:40:57 +0100 Wereldwijde asbeststerfte onderschat http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2675306 <p>Volgens de laatste studie van de International Commission of Occupational Health wordt de sterfte wereldwijd ten gevolge van asbestblootstelling significant onderschat. Bron: <a href="https://www.asbestos.com/news/2018/07/09/asbestos-death-toll-increase/">asbestos.com, 9 juli 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/27/2675306 Mon, 27 Aug 2018 13:46:51 +0100 Sneller ziek door zwaardere asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2675297 <p>Mensen die zwaarder aan asbest zijn blootgesteld worden eerder ziek. Dat melden Italiaanse en Amerikaanse onderzoekers na analyse van gegevens van 594 mesothelioompati&euml;nten. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29982378">Dragani, T.A. e.a. 2018</a>; <a href="https://survivingmesothelioma.com/new-study-asbestos-may-drive-mesothelioma-progression/">survival mesothelioma, 13 juli 2018 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/27/2675297 Mon, 27 Aug 2018 12:57:20 +0100 9de Christa’s Ride op 9 september 2018 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2669668 <p>Op zondag 9 september is de NEGENDE editie van de Christa Mensert Memorial Ride. De opbrengst van deze fietstocht komt volledig ten goede aan het Instituut Asbestslachtoffers. Nieuw dit jaar is de Christa&rsquo;s Dikkebandenrace voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar (gratis deelname). Daarnaast zijn er zijn twee afstanden: 25 en 75 kilometer. Beide tochten starten en eindigen bij de IJs- en skeelerbaan Weteringpark aan de Boomgaardlaan 18, Leiderdorp en voeren je door het prachtige Groene Hart. De 25 kilometer is voor alle leeftijden en speci&aacute;&aacute;l voor de allerjongsten: een echte familietocht. De 75 kilometer is voor de sportieve fietser. Bron: <a href="http://www.christamensertride.nl/">christamensert ride.nl</a>, augustus 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/21/2669668 Tue, 21 Aug 2018 11:11:04 +0100 Asbestexplosie in hartje New York http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2669657 <p>In de buurt van het beroemde Flatirongebouw op Fifth Avenue in New York City ontplofte op 19 juli een stoomleiding met daarin het kankerverwekkende asbest. De stoomwolk reikte tot tien verdiepingen hoog en bijna vijftig gebouwen moesten ontruimd. Vijf mensen raakten lichtgewond. Bron: <a href="https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/16/een-zomer-vol-fotogeniek-nieuws-a1613275">NRC,16 augustus; foto Justin Lane/EPA</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/21/2669657 Tue, 21 Aug 2018 10:59:55 +0100 Financiering asbest-staal-recyclefabriek is rond http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2669044 <p>Asbest storten hoeft binnenkort niet meer. De financiering van een unieke fabriek in Delfzijl is rond. De toekomstige centrale kan naar verwachting in 2020 vervuild staal gaan recyclen. Bron: <a href="https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/07/asbestfabriek-maakt-einde-aan-storten-en-vervuild-staal-101262924?vakmedianet-approve-cookies=1&amp;_ga=2.181317604.2146707516.1534773362-518090512.1534773362">cobouw, juli 2018</a></p><pre style="background: white;"><span style="font-family: 'Arial Narrow',sans-serif;"><font size="2">&nbsp;</font></span></pre> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/20/2669044 Mon, 20 Aug 2018 16:01:39 +0100 Groeiende asbestberg in Nederland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2669009 <p>Een groeiende hoeveelheid asbestafval belandt jaarlijks op de stort. Duurzame verwerking en vernietiging van asbest is ondanks aanwezige initiatieven nog ver weg. Bron: Trouw, 11 augustus</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/20/2669009 Mon, 20 Aug 2018 13:48:42 +0100 Eurogrit aansprakelijk voor asbestvervuiling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2668986 <p>De <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:6275&amp;showbutton=true&amp;keyword=eurogrit">rechtbank in Rotterdam </a>heeft op 27 juli jl. straalgritbedrijf Eurogrit B.V. in kort geding aansprakelijk geacht voor de schade die is ontstaan door het met asbest vervuilde straalgrit.Bron: <a href="https://www.asbestmagazine.nl/nieuws/20180731-eurogrit-verantwoordelijk-voor-schade-die-door-asbestvervuiling-is-ontstaan">asbestmagazine.nl, 31 juli </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/20/2668986 Mon, 20 Aug 2018 11:35:43 +0100 Asbestmelder maakt sanering goedkoper, veiliger en minder troebel http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2665876 <p>Een nieuwe in Engeland bedachte techniek (MCNL Alert) meet realtime of er asbest in een ruimte aanwezig is. Het gele apparaat kan de sanering goedkoper, veiliger en transparanter maken, aldus ondernemer Kierkels die eerder in Nederland het veel bekritiseerde systeem minicontainment lanceerde. Bron; <a href="https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/07/bestookte-asbestvernieuwer-lanceert-nieuw-mijnwerkvogeltje-de-asbest-melder-101262555?vakmedianet-appro&amp;vakmedianet-approve-cookies=1&amp;_ga=2.53267873.880536078.1534232879-975871142.1534232879">Cobouw, </a>16 juli 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/14/2665876 Tue, 14 Aug 2018 10:04:19 +0100 Kamerbrief over voortgang aanpak asbestdaken en moties over asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2665289 <p>Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de programmatische aanpak versnelling saneren asbestdaken. Ook meldt zij de stand van zaken van een aantal moties over asbest. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/17/stand-van-zaken-programmatische-aanpak-asbestdaken-en-beantwoording-commissiebrieven">rijksoverheid.nl, 17 juli 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/13/2665289 Mon, 13 Aug 2018 12:51:55 +0100 Stempel Amerikaanse president op Russisch asbestproduct http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2673169 <p>De Russische asbestproducent heeft een product met het gezicht van de Amerikaanse president gebrandmerkt, aldus de Guardian en New York Post. Uralasbest, dat een mijn exploiteert in het Oeralgebergte, heeft het imago van Trump op pallets asbest gestempeld met de woorden: <em>Goedgekeurd door Donald Trump, 45e president van de Verenigde Staten</em>. The Guardian, New Yorkpost, 11 juli 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/07/13/2673169 Fri, 13 Jul 2018 13:29:27 +0100 Film en boek over het asbestdrama http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2640388 <p>We mogen een westers bedrijf niet laten wegkomen met een massamoord in ontwikkelingslanden. Tijdens de bijeenkomst van Asbestslachtoffers Vereniging Nederland op zaterdag 16 juni in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boek <em>De langste adem is niet lang genoeg </em> van <em>Peet Adams</em> en de Nederlandse premi&egrave;re van de documentaire <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FC3g2Ky4xbM"><em>Ademloos</em></a> van de Belgische documentairemakers <em>Daniel Lambo</em> en <em>Maarten Schmidt</em>. Bron: <a href="https://www.asbestmagazine.nl/nieuws/20180618-we-mogen-een-westers-bedrijf-niet-laten-wegkomen-met-een-massamoord-in-ontwikkelingslanden">asbestmagazine.nl</a>, juni 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/20/2640388 Wed, 20 Jun 2018 11:00:59 +0100 Overzichtsstudies mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2613520 <p>Sommige voor andere aandoeningen gebruikte medicijnen&nbsp;kunnen mogelijk ook bij mesothelioom helpen, zoals&nbsp;het middel <a href="https://survivingmesothelioma.com/drug-repurposing-cure-mesothelioma/">pyrvinium pamoate </a>dat tegen infecties van een bepaalde parasiet wordt gebruikt. <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29413505">Blyth</a> belicht de ontwikkelingen in de behandeling van mesothelioom.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/07/2613520 Thu, 07 Jun 2018 13:13:52 +0100 IAS Jaarverslag over 2017 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2597047 <p>Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2017 517 aanvragen voor de ziekte mesothelioom en 74 voor de ziekte asbestose in behandeling genomen. Minder dan in 2016.&nbsp;Bijna 90% van alle aanvragen bij het IAS resulteert in een tegemoetkoming bij leven. Dit&nbsp;staat in het jaarverslag van het IAS over 2017. Daarnaast&nbsp;bevat het verslag verhalen van asbestslachtoffers en informatie over de andere verrichtingen van het IAS op het gebied van voorlichting en kennisontwikkeling.&nbsp;Klik <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/docs/IAS-4801368-Jaarverslag%202017-digi-v2-IA.pdf">hier</a> voor het verslag. Bron:IAS, 16 april 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/04/16/2597047 Mon, 16 Apr 2018 15:20:03 +0100 Powered by Primosite