Instituut Asbestslachtoffers - Laatste nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Laatste nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973 Inspectie SZW publiceert rapport Beroepsziekten in beeld http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4241487 <p>Het rapport &lsquo;Beroepsziekten in beeld&rsquo; bestaat uit 2 delen. Deel 1 van het rapport laat een aantal mechanismen zien binnen het stelsel van beroepsziekten die een effectieve aanpak van preventie beroepsziekten in de weg kunnen zitten. In Deel 2 van het rapport komen deskundigen uit het werkveld zelf aan het woord. Het rapport weerspiegelt perspectieven en kennis van de deskundigen, die een bijdrage aan het rapport hebben geleverd. Bron: <a href="https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2021/02/04/beroepsziekten-in-beeld">Inspectie SZW, 4 februari 2021</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2021/02/08/4241487 Mon, 08 Feb 2021 15:08:43 +0100 Tweede Kamer ontvangt Rapport Blootstellingsonderzoek sanering asbestdaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4241476 <p>Staatssecretaris Van Veldhoven (I en W) biedt het rapport Blootstellingsonderzoek sanering asbestdaken aan in het kader van het onderzoek of het saneren van asbesthoudende golfplaten van daken vereenvoudigd kan worden. De Staatssecretaris concludeert dat het onderzoek onvoldoende basis biedt voor een besluit over de opname van de sanering van alle asbestdaken in risicoklasse 1. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/01/aanbieding-rapport-blootstellingsonderzoek-sanering-asbestdaken">rijksoverheid.nl, 1 februari 2021</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2021/02/08/4241476 Mon, 08 Feb 2021 15:02:06 +0100 Dwangsom van 100.000 naar 180 euro http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4228190 <p>Asbestgevaar kan onverwacht grote gevolgen hebben. Dat blijkt uit de gebeurtenissen tijdens de grootschalige renovatie van de Apeldoornse serviceflat Lindenhove. Bron: <a href="https://www.destentor.nl/apeldoorn/dwangsom-van-100-000-naar-180-euro-maar-bewoners-van-deze-asbestflat-in-apeldoorn-weigeren-te-betalen-principekwestie~a3575b24/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F">destentor.nl, 27 januari 2021; foto Maarten Sprangh</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2021/01/28/4228190 Thu, 28 Jan 2021 09:48:28 +0100 Antwoord Kamervragen over de beperking dekking van asbestdaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4226703 <p>Het programma <a href="https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/verzekeraars-maken-woningbezitters-met-asbestdaken-dakloos">Kassa</a> meldt op 24 oktober jl. dat bij sommige opstalverzekeringen de dekking van schade steeds verder wordt teruggebracht. In reactie op Kamervragen heeft De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat <em>Het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken</em> gevraagd om met verzekeraars in gesprek te gaan. Het doel hiervan is om meer helderheid te krijgen over de al dan niet veranderende voorwaarden, zodat het Programmabureau hier duidelijk over kan communiceren. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/15/beantwoording-kamervragen-over-de-beperkte-dekking-van-asbestdaken">rijksoverheid.nl,15 december 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2021/01/27/4226703 Wed, 27 Jan 2021 10:07:47 +0100 Kamerbrief over voortgang asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4224076 <p>Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het saneren van de resterende asbestdaken in Nederland. Daarbij gaat zij in op de samenwerkingsverklaring met provincies, gemeenten en andere partijen. Ook reageert zij op een aantal toezeggingen en moties rondom asbest. Tot slot bespreekt zij het Productenbesluit asbest en asbest regelgeving voor Caribisch Nederland. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/16/voortgangsbrief-asbest">rijksoverheid.nl, 16 december 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2021/01/25/4224076 Mon, 25 Jan 2021 16:50:27 +0100 Sanering van asbestdaken wordt vaker uitgesteld http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4210586 <p>Er wordt door eigenaren van gebouwen met een asbest dak minder haast gemaakt met het saneren daarvan. In het afgelopen jaar was er sprake van een daling van circa 40% ten opzichte van 2019. Er werd naar schatting circa 6,5 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Bron: <a href="https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=228239">agriholland.nl/rtv drenthe: 7 januari 21</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2021/01/11/4210586 Mon, 11 Jan 2021 14:37:01 +0100 Podcast over asbest in de VS http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4210563 <p><em>The asbestos cover up</em> is een podcast over hoe de gevaren van asbest in de 20ste eeuw in de VS bekend werden. En wat er gedaan werd om de asbestindustrie te beschermen. Bron: <a href="https://www.radioviainternet.nl/podcasts/conspiracy-theories/2021/asbestos-cover-up-pt-2">radioviainternet.nl, januari 2021</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2021/01/11/4210563 Mon, 11 Jan 2021 12:23:07 +0100 Japan ontdekt asbest in onderzetters en badmatten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4210560 <p>In november is in Japan asbest gevonden in onderzetters en badmatten die door locale overheden als geschenk werden uitgedeeld. De producten zijn teruggeroepen. Bron: <a href="https://mainichi.jp/english/articles/20201226/p2a/00m/0na/033000c">Mainichi Japan, 27 december 2020.</a>Foto: onderzetters</p> Instituut Asbestslachtoffers/2021/01/11/4210560 Mon, 11 Jan 2021 12:10:46 +0100 Kamervragen asbest in make-up Douglas en Hema http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4210553 <p>Minister Van Ark (VWS)vindt het ontoelaatbaar als cosmetica asbest bevat. De<br />NVWA houdt toezicht op de naleving van de wetgeving en treedt zo nodig handhavend op. Dit heeft de dienst ook gedaan na het onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd. Naar aanleiding van uitzending van <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/Nieuwsarchief/show.do?ctx=637278,287116,4180233&amp;newsgroup=644051:Nieuwsarchief">EenVandaag</a> bekijkt de NVWA of nader onderzoek moet worden uitgevoerd en of er een handhavingsactie nodig is. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/01/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-asbest-gevonden-in-make-up-van-douglas-en-hema">rijksoverheid.nl, 1 december 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2021/01/11/4210553 Mon, 11 Jan 2021 11:24:36 +0100 Ontwikkelingen mesothelioom in 2020 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4205515 <p>De Amerikaanse website <a href="https://survivingmesothelioma.com/about/">survivingmesothelioma.com</a> beschrijft de doorbraken in de diagnose, prognose en behandeling van mesothelioom in 2020. Bron: <a href="https://survivingmesothelioma.com/breakthroughs-mesothelioma/">survivingmesothelioma.com, 23 december 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/12/31/4205515 Thu, 31 Dec 2020 12:01:22 +0100 Australie erkent productaansprakelijkheid bij mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4205512 <p>Het Hooggerechtshof van Zuid-Australi&euml; erkent in een uitspraak dat bouwmaterialenproducent James Hardie zorgplicht had voor mensen die tijdens het klussen thuis producten van de firma gebruikten. Een man met mesothelioom door het klussen krijgt hiervoor schadevergoeding van de firma. Bron: <a href="https://www.abc.net.au/news/2020-12-22/mesothelioma-sufferer-beats-james-hardie-appeal-payout-reduced/13006422">abc news, 22 december 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/12/31/4205512 Thu, 31 Dec 2020 11:43:22 +0100 Erfelijke aanleg voor mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4205500 <p>Na blootstelling aan asbest krijgen sommige mensen jaren later mesothelioom. Nieuw onderzoek suggereert dat een erfelijke mutatie in het BLM-gen de vatbaarheid voor mesothelioom mogelijk verhoogt. Bron: <a href="https://survivingmesothelioma.com/blm-gene/">surviving mesothelioma, 20 december 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/12/31/4205500 Thu, 31 Dec 2020 09:57:09 +0100 Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4205498 <p><a href="https://survivingmesothelioma.com/cholesterol-drugs/">Onderzoekers in Nederland en Itali&euml;</a> ontdekten dat mesothelioompati&euml;nten die cholesterolgeneesmiddelen gebruikten en tegelijkertijd PD-1-blokkers zoals&nbsp;<a href="https://survivingmesothelioma.com/fda-approval-keytruda-mesothelioma/">Keytruda kregen</a>, langer leefden en minder ziekteprogressie hadden.&nbsp;<br /><br /></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/12/31/4205498 Thu, 31 Dec 2020 09:40:21 +0100 Helft agrariers kan en wil asbestdak saneren http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4200828 <p>Ongeveer 50% van de agrari&euml;rs en bedrijven zijn bereid om asbestdaken te saneren en hebben daar de financi&euml;le middelen voor. Dat blijkt uit een onderzoek van Sira in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 30% wil wel saneren, maar heeft het geld er niet voor, 15% moet nog overtuigd worden van de noodzaak van de sanering. Bron: <a href="https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/12/Sira-helft-agrariers-kan-en-wil-asbestdak-saneren-687606E/">boerderij.nl, 17 december 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/12/21/4200828 Mon, 21 Dec 2020 11:22:14 +0100 Verzekeren asbestdaken steeds lastiger http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4199864 <p>Hoewel een wetsvoorstel voor een verbod van asbestdaken in de Eerste Kamer verworpen werd, bieden steeds meer verzekeraars&nbsp; geen of slechts beperkte dekking voor asbestdaken. Sommige verzekeren alleen tegen bepaalde voorwaarden. Bron: <a href="https://www.pluimveeweb.nl/artikel/377480-verzekeren-asbestdaken-steeds-lastiger/">Pluimveeweb.nl, 7 december 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/12/16/4199864 Wed, 16 Dec 2020 16:50:47 +0100 Onderzoek VS: sommige talkproducten bevatten asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4199846 <p>Bijna 15% van de op talk gebaseerde cosmetische producten die in een recent onderzoek in de Verenigde Staten zijn geanalyseerd, bevatte asbest. De Environmental Working Group (EWG) - een Amerikaanse non-profitorganisatie die opdracht gaf tot de tests en de analyse uitvoerde - zei dat de methoden die door de cosmetica-industrie worden gebruikt om talkvoorraden te screenen, ontoereikend zijn. De vrijwillige testmethode die door de industrie is ontwikkeld, is niet gevoelig genoeg om op asbest te screenen in vergelijking met elektronenmicroscopie, aldus de groep. <a href="https://survivingmesothelioma.com/asbestos-containing-cosmetics/">Amazon en Ebay</a> hebben inmiddels bepaalde producten uit hun aanbod verwijderd. Bron: <a href="https://consumer.healthday.com/b-11-27-some-talc-products-contain-asbestos-study-2649017150.html">consumer.healthday.com, 30 november 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/12/16/4199846 Wed, 16 Dec 2020 15:28:08 +0100 144000 pond voor Britse mesothelioomslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4199810 <p>Het <em>Diffuse Mesothelioma Compensation Scheme</em> heeft vorig jaar 315 aanvragen voor schadevergoeding van Britse mesothelioompati&euml;nten in behandeling genomen. 79% werd toegekend. De gemiddelde vergoeding was 144.000 pond. Sinds de regeling in 2014 van start ging, hebben 1.500 mensen met mesothelioom een ​​schadevergoeding ontvangen. Het gaat om slachtoffers die geen werkgever of verzekeraar meer aansprakelijk kunnen houden voor hun ziekte. Bron: <a href="https://www.gov.uk/government/publications/diffuse-mesothelioma-payment-scheme-annual-review-2019-to-2020/diffuse-mesothelioma-payment-scheme-annual-statistics-april-2014-to-march-2020-html#payments">Department for Work &amp; Pensions, 26 november 2020</a> &nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/12/16/4199810 Wed, 16 Dec 2020 11:39:04 +0100 Nieuw inzicht in hoe asbest mesothelioom veroorzaakt http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4199798 <p>Veel mesotheelcellen gaan dood als ze in aanraking komen met asbest, maar niet alle. Sommige mesotheelcellen overleven en veranderen in kankercellen. Recent onderzoek bij muizen laat zien dat blokkering van het eiwit HMGBI deze verandering in kankercellen kan tegengaan. Bron: <a href="https://survivingmesothelioma.com/asbestos-causes-mesothelioma/">surviving mesothelioma, 5 oktober 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/12/16/4199798 Wed, 16 Dec 2020 11:02:34 +0100 Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4188186 <p><a href="https://www.sciencefocus.com/news/microscopic-gold-tubes-could-improve-treatment-for-asbestos-related-cancers/">Gouden nanobuisjes</a>, 1000 x zo klein als een mensenhaar, zouden volgens <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/smll.202003793">onderzoekers van Cambridge University </a>kunnen worden gebruikt voor de behandeling van mesothelioom.&nbsp;Een&nbsp;<a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2020.559586/full">in Itali&euml; uitgevoerd onderzoek</a>&nbsp;suggereert dat <a href="https://survivingmesothelioma.com/vitamin-d3-mesothelioma/">vitamine D3</a> kan helpen voorkomen dat mesothelioomcellen groeien en zich verspreiden.&nbsp;Een gemodificeerd herpes virus kan mogelijk de groei van een mesothelioomgezwel remmen, aldus <a href="https://survivingmesothelioma.com/altered-herpes-virus/">Brits onderzoek</a>. Het eiwit UHRF1 speelt volgens <a href="https://survivingmesothelioma.com/survival-pleural-mesothelioma/">Amerikaans onderzoek</a> mogelijk een rol bij de overlevingsduur van mesothelioompati&euml;nten. Ander <a href="https://survivingmesothelioma.com/leukemia-drug-mesothelioma/">Amerikaans onderzoek</a> wijst op een mogelijk effect van een medicijn tegen leukemie (Ponatinib) bij de behandeling van mesothelioom.&nbsp;Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv hebben een <a href="https://survivingmesothelioma.com/gene-editing-technology-mesothelioma/">gen-bewerkingstechnologie</a> genaamd CRISPR ontwikkeld die de genen van kankercellen verandert zodat ze niet kunnen repliceren.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/12/15/4188186 Tue, 15 Dec 2020 15:22:51 +0100 Geen rectificatie in asbestzaak Hema http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4193551 <p>Actualiteitenprogramma EenVandaag hoeft een uitzending waarin het claimt dat make-upproducten van HEMA asbest bevatten niet te rectificeren. Dat besliste de rechtbank in Amsterdam in een kort geding over de kwestie. In vervolgpublicaties moet Eenvandaag wel melding maken van de conclusie van TNO dat nader onderzoek nodig is alvorens te kunnen bepalen of er asbest in de make-up zit. Bron: <a href="https://www.rd.nl/vandaag/economie/eenvandaag-hoeft-uitzending-over-hema-niet-te-rectificeren-1.1717834">ANP-RD.nl, 27 november 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/11/30/4193551 Mon, 30 Nov 2020 10:07:04 +0100 Powered by Primosite