Instituut Asbestslachtoffers - Laatste nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Laatste nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973 Antwoord kamervragen over risico’s asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3230137 <p>Staatssecretaris Van Ark (SZW) antwoordt, mede namens de staatssecretaris Van Infrastructuur en Waterstaat op SP-kamervragen over de commotie rondom de risico&rsquo;s van blootstelling aan asbest. Bron: <a href="file://nas01/serhomes/aarendonk/Downloads/beantwoording-kamervragen-over-commotie-rondom-risicos-astbestblootstelling.pdf">rijksoverheid.nl, 11 juni 2019 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/11/3230137 Tue, 11 Jun 2019 15:57:56 +0100 Nieuw plan van aanpak asbestsanering voor eind 2019 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3229743 <p>Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat verwacht eind dit jaar met een plan te komen hoe asbestdaken wel gesaneerd kunnen worden. Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer, nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden deze week afwees. De staatssecretaris stelt vast dat met het afwijzen van de wetswijziging het fundament onder het beleid rondom het saneren van asbestdaken is weggevallen. Ze gaat met betrokken partijen om tafel en verwacht voor het eind van het jaar met een conclusie te komen. Bron: <a href="https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=213456">groeneruimte.nl/Boerderij Vandaag, 6 juni 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/11/3229743 Tue, 11 Jun 2019 12:45:14 +0100 Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3206194 <p>Een bepaalde vorm van intensieve bestraling zou volgens de Italiaanse onderzoeker <a href="https://ecancer.org/news/15902-radiotherapy-doubles-survival-for-patients-with-mesothelioma.php">Trovo</a> een positief effect kunnen hebben op de levensduur bij mesothelioom. Volgens <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31022494">Christofidou</a> kan een onderdeel uit <a href="https://survivingmesothelioma.com/flaxseed-compound-may-help-prevent-malignant-mesothelioma-and-asbestosis/">lijnzaad</a> mogelijk helpen tegen mesothelioom. De Amerikaanse Food &amp; Drug Administration heeft een behandeling met&nbsp;elektrische stromen (tumor treating fields) &nbsp;in combinatie met chemo goedgekeurd voor de behandeling van mesothelioom.&nbsp;De behandeling zou, volgens <a href="https://www.asbestos.com/news/2019/05/24/fda-approves-new-mesothelioma-treatment/">asbestos.com ,</a> de celdeling van kanker kunnrn verstoren en de tumorgroei remmen.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/11/3206194 Tue, 11 Jun 2019 11:50:56 +0100 Per 1 juni 2019 betere regeling voor Belgische asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3226366 <p>De wet tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers zal in Belgi&euml; de positie van asbestslachtoffers sterk verbeteren. Er komt immers een uitbreiding van de erkende asbestziektes, er komen aantrekkelijkere schadevergoedingen en de burgerlijke procedure wordt dan weer toegankelijker. En dit vanaf 1 juni 2019. Bron: <a href="https://rechtenkrant.be/sterk-verbeterde-positie-asbestslachtoffers-vanaf-1-juni-2019/">rechtenkrant.be, 30 mei 2019</a>; <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,284032,3148583">IAS Nieuws, 10 april 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/06/3226366 Thu, 06 Jun 2019 11:54:33 +0100 Pleidooi voor algemene compensatieregeling beroepsziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3226044 <p>Expert beroepsziekten Marianne Schaapman pleit voor een algemene compensatieregeling voor mensen die aan een gevaarlijke stof zijn blootgesteld en daardoor ziek zijn geworden. Bron: <a href="https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/31/als-je-maar-lang-genoeg-traineert-dan-geeft-iemand-wel-op-a3962178">nrc.nl, 31 mei 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/06/3226044 Thu, 06 Jun 2019 11:42:38 +0100 325 mln schadevergoeding wegens asbest in talkpoeder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3226039 <p>Het bedrijf Johnson &amp; Johnson moet 325 miljoen dollar betalen aan een Amerikaans stel. De vrouw claimt dat ze kanker heeft gekregen door babypoeder van het bedrijf. Een jury in de Verenigde Staten heeft het bedrag bepaald. Het bedrijf ontkent dat er ooit asbest in het babypoeder heeft gezeten en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Bron: <a href="https://www.ad.nl/buitenland/jury-wijst-stel-325-miljoen-toe-na-kanker-door-asbest-in-talkpoeder~a2edbe08/">ad, 31 mei 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/06/3226039 Thu, 06 Jun 2019 10:24:25 +0100 Voorlopig geen verbod op asbestdaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3222486 <p>Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor zo'n verbod verworpen. Veel Eerste Kamerleden voelen wel voor een verbod op asbestdaken. Maar ze vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen. Ook zouden er te weinig mensen zijn die het werk kunnen uitvoeren. Bron: <a href="https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20190604/verwijdering_asbest_verworpen_door">eerstekamer.nl</a>; <a href="https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/na-verhoging-leenrente-sneuvelt-nu-ook-het-asbestverbod-in-de-eerste-kamer~b42d7638/">volkskrant</a>, <a href="https://nos.nl/artikel/2287577-eerste-kamer-dwarsboomt-verbod-op-asbestdaken.html">nos.nl 4 juni 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/06/04/3222486 Tue, 04 Jun 2019 15:26:22 +0100 Debat Eerste Kamer over wetsvoorstel asbestdaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3219171 <p>Gisteren vond in de <a href="https://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20190528">Eerste Kamer </a>het debat plaats over het wetsvoorstel verbod asbestdaken per 2025. Volgende week 4 juni zal daarover gestemd worden. Voorafgaand hadden zowel voor- als tegenstanders hun meningen in de media geuit, zoals: <a href="https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/gezondheid-in-woningen/asbest/oproep-aan-eerste-kamer-asbestverbod-niet-wenselijk.html">Aedes, de koepel van woningcorporaties</a>, <a href="https://www.ad.nl/economie/verbod-op-asbestdaken-is-krankzinnig~adc19fae/">asbestdeskundige Jan van Willigenburg in het AD</a>, <a href="https://www.trouw.nl/opinie/gedeputeerden-overijssel-en-gelderland-eerste-kamer-verbied-het-asbestdak-~a7efa36e/">gedeputeerden van Overijssel en Gelderland in Trouw</a>, <a href="https://www.rtvoost.nl/nieuws/313272/Teleurstelling-bij-Deventenaar-na-debat-Eerste-Kamer-over-nieuwe-asbestwet">een eigenaar van een leien dak</a>, en een aantal <a href="https://eenvandaag.avrotros.nl/item/onderzoek-asbest-opruimen-kan-voordeliger-longartsen-er-is-van-alles-mis-met-dit-rapport/">academici op de website van Eenvandaag</a>. Op <a href="https://www.rtlz.nl/life/artikel/4728941/astbest-dak-wet-eerste-kamer-politiek-dilema-gezondheid-kanker">Rtlz </a>een overzicht met vijf dilemma's. Bron: zie links in het bericht, 28 mei 2019</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/29/3219171 Wed, 29 May 2019 10:15:16 +0100 Aangifte tegen Tata Steel http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3217553 <p>Het Comit&eacute; Asbestslachtoffers (CAS) doet aangifte tegen Tata Steel. Volgens de Volkskrant vindt het comit&eacute; dat Tata Steel de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat werknemers door blootstelling aan asbest komen te overlijden aan asbestkanker. Bron: <a href="https://nos.nl/artikel/2286627-asbestslachtoffers-doen-aangifte-tegen-tata-steel-voor-snelle-uitkering.html">nos.nl</a>; <a href="https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/organisatie-asbestslachtoffers-doet-aangifte-tegen-tata-steel~b412ca33/">volkskrant, 28 mei 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/28/3217553 Tue, 28 May 2019 10:50:05 +0100 Erfelijke factoren van belang voor effect chemokuur http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3212863 <p>Onderzoekers van het <a href="https://ccr.cancer.gov/news/article/heritable-mutations-may-indicate-responsiveness-to-platinum-chemotherapy-in-malignant-mesothelioma">Amerikaanse Kankerinstituut </a>melden dat mesothelioompati&euml;nten met bepaalde mutaties in de genen beter te lijken reageren op de standaard chemokuur die als behandeling gegeven wordt. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30975761">Hassan, R. (2019) </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/22/3212863 Wed, 22 May 2019 16:49:41 +0100 Oudere mesothelioompatienten krijgen minder behandelingen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3209382 <p>Onderzoek in <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31011908">Amerika </a>en <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30917938">Australie</a> wijst uit dat gemiddeld oudere mesothelioompatienten minder behandelingen krijgen dan jongere. Dat geldt ook voor chemokuren die ook bij oudere patienten levensverlengend kunnen zijn en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Uit ander <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30944991">Australisch onderzoek </a>komt naar voren dat patienten behoefte hebben aan betere communicatie, kwalitatieve informatie en discussie over behandelmogelijkheden, palliatieve zorg en zorg voor nabestaanden. Bron: surviving mesothelioma.com; Verma, V (2019), Linton, A. (2019), Warby, A. (2019)</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/21/3209382 Tue, 21 May 2019 13:58:45 +0100 Overzichtsstudies mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3208977 <p>Het toepassen van een HIPEC-chemobehandeling na een operatie heeft volgens <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30450299">Sugarbaker</a> de overleving bij buikvliesmesothelioom mesothelioom verbeterd.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/21/3208977 Tue, 21 May 2019 10:25:47 +0100 Risico op mesothelioom neemt niet af na einde blootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3208577 <p>Het risico op mesothelioom neemt niet af, ook al heeft de blootstelling al decennia geleden plaatsgevonden. Het risico op longkanker neemt wel af. Dit volgt uit een analyse van resultaten van vijf studies. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30993422">Bofetta, P. e.a. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/20/3208577 Mon, 20 May 2019 17:01:56 +0100 Staalbedrijf Tata Steel zou afhandeling claims vertragen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3206243 <p>De Volkskrant meldt dat staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden te lang doet over het afhandelen van claims van asbestslachtoffers. Woordvoerder Robert Moens van Tata Steel vindt dat de Volkskrant een vertekend beeld geeft. Bron: <a href="https://nos.nl/artikel/2284061-tata-steel-traag-met-afhandeling-asbestclaims.html">nos.nl,</a> <a href="http://digitalekrant.volkskrant.nl/volkskrant/639/article/900917/5/1/render/?token=58e7cf9616fe95b4dee798809c449f45">volkskrant, 11 mei</a>, <a href="https://www.processcontrol.nl/volkskrant-geeft-vertekend-beeld-asbestclaims-bij-tata-steel/">processcontrol.nl, 20 mei</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/20/3206243 Mon, 20 May 2019 12:48:47 +0100 Zit er asbest in tampons en andere vragen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3206234 <p>Zit er asbest in tampons? Is lippenbalsem gevaarlijk? Krijg je kanker van deodorant? Voor dit soort vragen lanceren RIVM, VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid de website <a href="https://waarzitwatin.nl/">waarzitwatin.nl</a>. De site moet consumenten bewuster maken van de producten die ze gebruiken en geruchten over die producten uit de wereld helpen. Bron: <a href="https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/501622-website-om-geruchten-over-producten-uit-de-wereld-te-helpen">nporadio1.nl, 20 mei 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/20/3206234 Mon, 20 May 2019 12:31:30 +0100 Presentatie IAS voor Asbestslachtoffervereniging Nederland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3205864 <p>Tijdens de eerste ledenvergadering van de Asbestslachtoffer Vereniging Nederland in april verzorgde het IAS een interactieve presentatie waarin de asbestkennis onder aanwezigen werd gepeild. Bron: <a href="https://asbestslachtoffer.nl/wp-content/uploads/2019/05/Nieuwsbrief_AVN_2019_mei.pdf">nieuwsbrief avn, mei 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/20/3205864 Mon, 20 May 2019 11:04:05 +0100 Film ‘Ademloos’ op NPO2 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3200526 <p>De vader van de Vlaamse filmmaker Daniel Lambo overleed vermoedelijk aan de gevolgen van het inademen van asbest. Na de dood van zijn vader begint hij een onderzoek naar de dodelijke asbestindustrie. Het verslag van deze zoektocht is weergegeven in de film &lsquo;Ademloos&rsquo; die op 8 mei wordt vertoond op de publieke omroep.</p><p>Bron:&nbsp;<a title="'Ademloos'" href="https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/08/documentaire-ademloos-npo-2-2300-0005u-a3959430">NRC </a>&nbsp;mei 2019</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/08/3200526 Wed, 08 May 2019 11:53:35 +0100 Ook bij incidentele asbestblootstelling is bescherming nodig http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3149988 <p>We hoeven niet te wanhopen na een korte incidentele asbestblootstelling. Maar er is wel alle aanleiding om het zekere voor het onzekere te nemen. Ook bij incidentele blootstelling aan asbest moeten uit voorzorg veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Aldus Jan Warning, directeur IAS. Volgens secretaris van de Gezondheidsraad Sies Dogger zijn er geen veilige soorten asbest. Het Expertisecentrum Asbest&nbsp;&amp; Vezels roept de samenleving op de gevaren van asbest vooral niet te bagatelliseren.&nbsp;NRC belicht aan de hand van vijf vragen hoe gevaarlijk asbest is en hoe&nbsp; de Nederlandse omgang met asbest met die van andere landen verschilt. Bron: <a href="https://www.bouwkennisblog.nl/ook-bij-incidentele-asbestblootstelling-is-bescherming-nodig/">bouwkennisblog.nl</a>, <a href="https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/nieuws/2019/04/asbest-is-niet-gevaarlijk-1013695">arbo-online.nl, </a><a href="https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/19/een-vezel-is-al-riskant-hoe-ga-je-daarmee-om-a3957558">NRC</a>, april 2019; <a href="https://www.expertisecentrum-asbest.nl/actueel.html">Expertisecentrum Asbest &amp; Vezels, mei 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/03/3149988 Fri, 03 May 2019 17:37:12 +0100 Mogelijk toch asbestcontact op metrostation Rotterdam http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3208230 <p>Het is inderdaad mogelijk dat reizigers in contact zijn gekomen met asbestvezels op het Rotterdamse metrostation Stadhuis. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat is opgesteld na het aantreffen van asbesthoudende materialen op het station Stadhuis. De RET noemt het risico dat reizigers en personeel hebben gelopen &lsquo;nihil&rsquo;. Bron: <a href="https://www.ad.nl/rotterdam/onderzoek-bevestigt-reizigers-ret-in-contact-geweest-met-asbest-op-station-stadhuis~afe22135/">ad.nl, 12 april 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/24/3208230 Wed, 24 Apr 2019 16:02:22 +0100 Amerika verbiedt asbest bijna totaal http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3205512 <p>Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) heeft woensdag een vrijwel volledig verbod op de productie en import van asbest aangekondigd. Een nieuwe regel zal mazen in een decennia-oud gedeeltelijk verbod dichten. Bron: <a href="https://edition.cnn.com/2019/04/17/politics/epa-asbestos/index.html">cnn.com, 17 april 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/24/3205512 Wed, 24 Apr 2019 10:36:09 +0100 Jaarverslag IAS 2018 meldt 675 aanvragen voor schadevergoeding http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3198276 <p>In 2018 ontving het IAS 675 verzoeken om als bemiddelaar op te treden bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Dit is het hoogste aantal nieuwe gevallen sinds 2014, toen de schadevergoedingsregeling behalve voor slachtoffers met mesothelioom ook voor pati&euml;nten met asbestose van kracht werd. Van dit aantal kwamen er uiteindelijk 287 in aanmerking voor bemiddeling met een nog bestaande werkgever of diens verzekeraar. In 156 gevallen resulteerde dit in een volledige schadevergoeding. En 539 slachtoffers ontvingen een tegemoetkoming van de overheid. Deze en andere informatie staan in het jaarverslag van het IAS, dat deze week is verschenen. U kunt het jaarverslag 2018 vinden via deze <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/docs/4814987-IAS-Jaarverslag%202018-digitaal-v4%20WEB-DEF.pdf">link</a> en <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,263974&amp;anav=637468">hier het persbericht</a>. Bron: IAS, 24 april 2019</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/24/3198276 Wed, 24 Apr 2019 10:19:19 +0100 Huisgenoten met mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3198273 <p>Per jaar krijgen zo'n 10 &agrave; 20 'huisgenoten' de diagnose asbestkanker. Daarmee worden mensen bedoeld die niet direct met asbest hebben gewerkt, maar degenen met wie zij in huis wonen wel. Lisa van Dongen is een van hen. Haar man werkte jarenlang in de bouw en bij thuiskomst klopte zij zijn overall uit voordat ze die in de was deed. Haar man heeft niets, maar bij Lisa werd longvliesmesothelioom geconstateerd. Bron: <a href="https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4688346/lisa-62-werkte-nooit-met-asbest-maar-kreeg-toch-longvlieskanker-ik-waste-de">rtl nieuws, 24 april 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/24/3198273 Wed, 24 Apr 2019 10:13:44 +0100 IAS Nieuwsbrief nr 56 is uit http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3165155 <p>Klik op&nbsp;<a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,276163&amp;online&amp;anav=644275">Nieuwsbrief nr.&nbsp;56</a> in dit bericht voor al het nieuws over asbest en gezondheid dat de laatste maanden is verschenen. Bron: IAS, april 2019&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/23/3165155 Tue, 23 Apr 2019 16:50:58 +0100 Mesothelioom in asbestcement/isolatie-industrie, scheepsbouw en scheepvaart http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3153659 <p>Verschillende recente studies bevestigen dat de ziekte mesothelioom vaker dan gemiddeld voorkomt bij mensen die in het verleden in de asbestcement- of isolatie-industrie, de scheepsbouw en scheepvaart hebben gewerkt. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/30530573/">Lee e.a. (2018); </a><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30513236">Till e.a. (2018); </a><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30594195">Merlo e.a. (2018);</a> <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30870398">Cuccaro e.a. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/15/3153659 Mon, 15 Apr 2019 14:23:43 +0100 Wereldwijde asbestproductie in 2018 licht gedaald http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3153022 <p>Een voorlopige schatting van de United States Geological Survey geeft aan dat de wereldwijde asbestproductie in 2018 licht is gedaald ten opzichte van 2017. China is nog steeds verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijde asbestproductie. Bron: <a href="https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/asbestos/mcs-2019-asbes.pdf">International ban asbestos secretariaat/USGS, april 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/15/3153022 Mon, 15 Apr 2019 11:32:45 +0100 Belgie verbetert regeling voor asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3148583 <p>Een Belgische parlementaire commissie heeft een wetsvoorstel voor verbetering van het Asbestfonds met een brede meerderheid goedgekeurd. De verbetering houdt diverse wijzigingen in, zoals verlenging van de aanvraagperiode, uitbreiding naar ziektes als longkanker en larynxkanker, verhoging van specifieke vergoedingen. Bovendien geldt verjaring niet als&nbsp;slachtoffers zich binnen vijf jaar na diagnose bij het Asbestfonds aanmelden. Het voorstel moet nog door de plenaire kamer worden goegekeurd voordat het&nbsp;in werking kan treden. Bron:<a href="https://www.knack.be/nieuws/belgie/betere-vergoeding-voor-asbestslachtoffers-krijgt-groen-licht-in-kamercommissie/article-news-1448529.html"> Belga/Knack, 3 april 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/10/3148583 Wed, 10 Apr 2019 12:35:49 +0100 Presentatie IAS voor Risk en Assurance Managers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3128357 <p>Tijdens een studiemiddag van de Nederlandse Associatie van Risk &amp; Insurance Managers (NARIM) ging directeur IAS Jan Warning in op de bemiddeling van het IAS en de uitkering van claims. Bron: <a href="https://www.narim.com/actueel/asbest-en-gevaarlijke-stoffen.html?utm_medium=email&amp;utm_campaign=NARIMail%20maart%202019&amp;utm_content=NARIMail%20maart%202019+CID_767211f1b2cf038e2018406e83b76a3c&amp;utm_source=Email%20marketing%20software&amp;utm_term=LEES%20MEER">narim.com, maart 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/01/3128357 Mon, 01 Apr 2019 16:23:05 +0100 Financiele tegemoetkoming voor slachtoffers schildersziekte http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3126225 <p>Mensen die jarenlang tijdens hun werk zijn blootgesteld aan giftige oplosmiddelen en daardoor de schildersziekte hebben opgelopen, krijgen binnenkort een financi&euml;le tegemoetkoming van de overheid van 20.730 euro. Er gelden wel strenge voorwaarden. Tot nu toe komen alleen asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose in aanmerking voor een financi&euml;le tegemoetkoming van de overheid als de schade niet bij een werkgever kan worden verhaald. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2019/03/29/uitvoeringsbrief-financiele-tegemoetkoming-ops-slachtoffers">rijksoverheid.nl</a>;&nbsp;<a href="https://nos.nl/artikel/2278121-uitkering-van-20-730-euro-voor-slachtoffers-schildersziekte.html">nos.nl, 29 maart 2019</a>;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/01/3126225 Mon, 01 Apr 2019 09:02:40 +0100 Verplicht asbestcertificaat in Vlaanderen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3122659 <p>Binnenkort is bij de verkoop van een gebouw in Vlaanderen van v&oacute;&oacute;r 2001 een asbestcertificaat verplicht, als resultaat van een asbestinventarisatie. Zo kan elke koper weten of er asbest in een gebouw aanwezig is. Bron: <a href="https://www.hln.be/nieuws/binnenland/binnenkort-verplicht-asbestattest-bij-verkoop-van-oudere-woningen~afd00199/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F">Belga/HLN.be, 20 maart 2019 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/03/27/3122659 Wed, 27 Mar 2019 16:49:46 +0100 Moties kamerdebat asbestdakenverbod http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3107882 <p>Om de haalbaarheid van het asbestdakenverbod in 2025 te vergroten heeft de Tweede Kamer op 12 maart verschillende moties aangenomen. Deze vragen de regering ervoor te zorgen dat: meer ruimte geboden wordt aan innovatieve werkmethoden, tot meer differentiatie in risicoklassen te komen, en te onderzoeken of bepaalde werkzaamheden in een lagere risicoklasse kunnen worden ingedeeld. Verder wordt de regering gevraagd de capaciteit op de asbestsaneringsmarkt jaarlijks te monitoren en zowel de door het kabinet genomen maatregelen als het huidige stelsel medio 2020 extern te laten evalueren. Bron: <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P03767">tweedekamer.nl, 12 maart 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/03/20/3107882 Wed, 20 Mar 2019 17:08:32 +0100 Belgie besteedt 150.000 euro aan preventiecampagne http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3118935 <p>Belgie besteedt dit jaar 150.000 euro aan een campagne ter preventie van asbestblootstelling. Nieuw is dat ook gezondheidszorgberoepen&nbsp;betrokken zullen worden. De acties zijn met name gericht op werknemers in de bouw. Bron: <a href="https://plusmagazine.knack.be/gezondheid/asbestfonds-150-000-euro-voor-een-preventiecampagne/article-normal-1441725.html">plusmagazine, 17 maart 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/03/20/3118935 Wed, 20 Mar 2019 14:52:14 +0100 Discussie over beeld asbestdelver http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2956664 <p>In het verleden heeft het beeld <em>De Asbestdelver </em>lange tijd gestaan bij de voormalige asbestfabriek Asbestona in Harderwijk. Nu is het kunstwerk niet meer te zien. De gemeente Harderwijk acht herplaatsing niet wenselijk, vanwege de negatieve associaties met het asbestverleden. Anderen zijn het hier niet mee eens. De plaatselijke D66 meent dat de dubbele geschiedenis rondom Asbestona niet moet worden verborgen, maar juist de volle aandacht verdient in het Waterfront van Harderwijk.&nbsp;Bron:&nbsp;<a title="Hoop op herplaatsing Asbestdelver in Harderwijk" href="https://www.destentor.nl/harderwijk/hoop-op-herplaatsing-asbestdelver-in-harderwijk~abd582ff/" target="_blank">De Stentor, 22 december 2018</a>;&nbsp;<a title="De Asbestdelver wel of niet in het Waterfront Harderwijk? " href="https://www.destentor.nl/veluwe/de-asbestdelver-wel-of-niet-in-het-waterfront-harderwijk~af744b01/" target="_blank">De Stentor, 19 december 2018</a>;&nbsp;<a title="Het verdwenen beeld van de Asbestdelver" href="https://www.harderwijkercourant.nl/reader/46903/938482/het-verdwenen-beeld-van-de-asbestdelver" target="_blank">Harderwijker Courant, 19 december 2018</a>, foto J. Jansen</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/07/2956664 Mon, 07 Jan 2019 16:35:09 +0100 Stichting blij met aangenomen motie voor OPS-slachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2956663 <p>De Stichting OPS is heel blij dat er uitzicht is op een regeling voor slachtoffers met de ziekte OPS. Op donderdag 20 december nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan, die was ingediend door VVD-kamerlid Aartsen. In de motie vraagt de Kamer aan de regering om een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers mogelijk te maken. Janke van Midlum, directeur van de Stichting OPS, is hier heel blij mee: 'Voor veel slachtoffers is dit een grote vorm van erkenning. Bron:&nbsp;<a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z24591&amp;did=2018D61330" target="_blank">De Tweede Kamer, 20 december 2018;&nbsp;O</a><a href="http://www.stichtingops.nl/artikel/ops-fonds-is-werkelijkheid" target="_blank">PS fonds, 21 december 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/07/2956663 Mon, 07 Jan 2019 08:59:30 +0100 Documentaire over 25 jaar asbestverbod http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2733789 <p>Op 24 september beleefden de bezoekers van het Asbest Feiten Congres in Tivoli Vredenburg de premi&egrave;re van de documentaire &lsquo;25 jaar asbestverbod in Nederland &ndash; toen nu en morgen&rsquo;. De film geeft een beeld van het gebruik van asbest in het verleden en van de huidige asbestproblematiek.</p><p>In de documentaire neemt BNR-presentator Roelof Hemmen de kijker mee in de wereld van asbest. Wat is het, wat zijn de risico&rsquo;s en hoe ziet het werkveld eruit? Verschillende betrokkenen geven hun visie op actuele vraagstukken, zoals het asbestdakenverbod en het huidige certificatiestelsel. Aan het woord komen onder anderen Stientje van Veldhoven (staatssecretaris I&amp;W), Arjan Hol (secretaris van Veras), Nicole Kroon (directeur gezond en veilig werken bij Inspectie SZW), Jan Warning (directeur Instituut Asbestslachtoffers), Jeroen Pepers (directeur woningcorporatiekoepel Aedes), Wim van Veelen (beleidsadviseur FNV), Leo Klaassen (directeur Omgevingsdienst Haaglanden) en Udo Waltman (directeur SGS Search). Een prominente rol in de documentaire vervult verder Bonne de Weerd, die veertig jaar geleden als militair met asbest in contact kwam en daar nu de gevolgen van ondervindt.<br /><br />De opdrachtgever, SGS Search, heeft de makers alle vrijheid gegeven, opdat de kijker zelf zich een beeld kan vormen van het asbestdossier. De documentaire kan vrij worden verspreid en is te vinden op&nbsp;<a href="https://youtu.be/CuyqSZlwHVM">https://youtu.be/CuyqSZlwHVM</a>.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/27/2733789 Thu, 27 Sep 2018 14:01:46 +0100 Powered by Primosite