menu

Advies & Bemiddeling

Voor wie is het Instituut Asbestslachtoffers

Alle mensen met de ziekte maligne mesothelioom of asbestose kunnen via het IAS in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid, indien zij bij leven een aanvraag indienen. Soms betaalt de (ex-)werkgever een schadevergoeding. Ook nabestaanden van asbestslachtoffers kunnen een beroep doen op het IAS. Er gelden specifieke voorwaarden die hieronder worden toegelicht.

Voor wie is de Regeling TAS 2014

TAS regeling voor mesothelioom slachtoffers

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers 2014 (TAS) als:

 • u (of uw huisgenoot) als werknemer blootgesteld bent geweest aan asbest;
 • u (of uw huisgenoot) in Nederland werkte;
 • de diagnose maligne mesothelioom bij u is bevestigd door het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) of door de expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
 • u (of uw huisgenoot) geen betaling heeft ontvangen in verband met mesothelioom van € 21.847,- (2021) of meer;
 • u (of uw huisgenoot) een machtiging afgeeft om de kosten via de rechter te verhalen. (Indien de werkgever een schadevergoeding betaalt, wordt de tegemoetkoming hiermee verrekend).

Nabestaanden van slachtoffers kunnen recht hebben op een uitkering op grond van de regeling als het slachtoffer al een verzoek tot bemiddeling bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft gedaan. Binnen zes weken na verzending door het IAS moet de volledig ingevulde aanvraag door het IAS zijn ontvangen. Nabestaanden zijn volgens deze regeling:

 • de echtgenoot, echtgenote of partner;
 • als deze er niet is, de minderjarige kinderen;
 • als er ook geen minderjarige kinderen zijn, de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde;
 • als er ook geen personen zijn met wie de overledene in gezinsverband leefde, de erfgenamen zoals bedoeld in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, mits een verklaring van erfrecht wordt overlegd.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 21.847,- (2021).

TAS regeling voor asbestose slachtoffers

U kunt in aanmerking komen voor een voorschot op grond van de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers 2014 (TAS) als:

 • u als werknemer ten minste 15 jaar vóór het moment waarop de diagnose longfibrose door de behandelend arts bij u is gesteld intensief en langdurig aan asbest bent blootgesteld;
 • u in Nederland werkte;
 • de diagnose asbestose bij u is bevestigd door de expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) Deze expertgroep beoordeelt ook de ernst van uw longfunctiestoornis op basis van de classificatie van de American Medical Association (AMA) (zie hieronder). Vanaf klasse 2 komt u in aanmerking voor het voorschot.
  AMA Klasse 0: geen voorschot
  AMA klasse 1: geen voorschot
  AMA klasse 2: € 21.847,-
  AMA klasse 3: € 21.847,-
  AMA klasse 4: € 21.847,-
 • u geen betaling heeft ontvangen in verband met asbestose of mesothelioom;
 • u een machtiging afgeeft om de kosten via de rechter te verhalen. (Indien de werkgever een schadevergoeding betaalt, wordt de tegemoetkoming hiermee verrekend).

Nabestaanden van slachtoffers kunnen recht hebben op een uitkering op grond van de regeling als het slachtoffer al een verzoek tot bemiddeling bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft gedaan. Binnen zes weken na verzending door het IAS moet de volledig ingevulde aanvraag door het IAS zijn ontvangen. Nabestaanden zijn volgens deze regeling:

 • de echtgenoot, echtgenote of partner;
 • als deze er niet is, de minderjarige kinderen;
 • als er ook geen minderjarige kinderen zijn, de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde;
 • als er ook geen personen zijn met wie de overledene in gezinsverband leefde, de erfgenamen zoals bedoeld in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, mits een verklaring van erfrecht wordt overlegd.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 21.847,- (2021).

Voor wie is de regeling TNS

TNS regeling voor mesothelioom slachtoffers

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS) als:

 • de diagnose maligne mesothelioom bij u is bevestigd door het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) of door de expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
 • u niet in aanmerking komt voor de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (Regeling TAS);
 • u een periode van minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland heeft gewoond. Deze periode is gelegen tussen 10 en 60 jaar vóór het tijdstip van uw aanvraag;
 • u geen vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen in verband met de ziekte mesothelioom van  € 21.847,- (2021) of meer;
 • u geen betaling op grond van een buitenlandse voorziening voor mesothelioomslachtoffers heeft ontvangen of een aanvraag daarvoor ingediend waarop nog niet is beslist;
 • u een machtiging afgeeft om de kosten via de rechter te verhalen. (Indien de veroorzaker een schadevergoeding betaalt, wordt de tegemoetkoming hiermee verrekend).

Verder dient u alle inlichtingen en zo mogelijk bewijsstukken te verstrekken inzake de blootstelling aan asbest en de periode waarin de blootstelling heeft plaatsgevonden. Nabestaanden van slachtoffers kunnen recht hebben op een uitkering op grond van de regeling als het slachtoffer zelf al een verzoek tot bemiddeling bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft gedaan. Binnen zes weken na verzending door het IAS moet de volledig ingevulde aanvraag door het IAS zijn ontvangen. Nabestaanden zijn volgens deze regeling:

 • de echtgenoot, echtgenote of partner;
 • als deze er niet is, de minderjarige kinderen;
 • als er ook geen minderjarige kinderen zijn, de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde;
 • als er ook geen personen zijn met wie de overledene in gezinsverband leefde, de erfgenamen zoals bedoeld in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, mits een verklaring van erfrecht wordt overlegd.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 21.847,- (2021).

TNS regeling voor asbestose slachtoffers

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS) als:

 • u beroepsmatig, bijvoorbeeld als zelfstandige, ten minste 15 jaar vóór het moment waarop de diagnose longfibrose door de behandelend arts bij u is gesteld intensief en langdurig aan asbest bent blootgesteld;
 • de diagnose asbestose bij u is bevestigd door de expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Deze expertgroep beoordeelt ook de ernst van uw longfunctiestoornis op basis van de classificatie van de American Medical Association (AMA) (zie hieronder). Vanaf klasse 2 komt u in aanmerking voor het voorschot.
  AMA klasse 0: geen voorschot
  AMA klasse 1: geen voorschot
  AMA klasse 2: € 21.847,-
  AMA klasse 3: € 21.847,-
  AMA klasse 4: € 21.847,-
 • u niet in aanmerking komt voor de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (Regeling TAS);
 • u een periode van minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland heeft gewoond. Deze periode is gelegen tussen 10 en 60 jaar vóór het tijdstip van uw aanvraag;
 • u geen vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen in verband met de ziekte mesothelioom of asbestose;
 • u een machtiging afgeeft om de kosten via de rechter te verhalen. (Indien de veroorzaker een schadevergoeding betaalt, wordt de tegemoetkoming hiermee verrekend).

Verder dient u alle inlichtingen en zo mogelijk bewijsstukken te verstrekken inzake de blootstelling aan asbest en de periode waarin de blootstelling heeft plaatsgevonden. Nabestaanden van slachtoffers kunnen recht hebben op een uitkering op grond van de regeling als het slachtoffer zelf al een verzoek tot bemiddeling bij het Instituut Asbestslachtoffers heeft gedaan. Nabestaanden zijn volgens deze regeling:

 • de echtgenoot, echtgenote of partner;
 • als deze er niet is, de minderjarige kinderen;
 • als er ook geen minderjarige kinderen zijn, de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde;
 • als er ook geen personen zijn met wie de overledene in gezinsverband leefde, de erfgenamen zoals bedoeld in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, mits een verklaring van erfrecht wordt overlegd.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 21.847,- (2021).

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN SCHADEVERGOEDING

Een (ex-)werknemer met mesothelioom of asbestose kan in bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de (ex-)werkgever. De (ex-)werkgever is gehouden de schadevergoeding te betalen als hij voor de gezondheidsschade van zijn (ex-)werknemer aansprakelijk is.

Voor slachtoffers met mesothelioom bedraagt de schadevergoeding € 67.069,-. Voor slachtoffers met asbestose is het bedrag € 25.205,-, € 44.458,- of € 63.711,-. Dit is afhankelijk van de mate van het longfunctieverlies.

Nabestaanden van een mesothelioomslachtoffer, die zich niet bij leven heeft aangemeld, kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de (ex-)werkgever van
€ 3.358,- voor materiële schade en € 3.358,- voor overlijdensschade.

Genoemde bedragen gelden voor 2021.