U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffers
Redactie
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Simone Aarendonk
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T (070) 349 97 54

www.asbestslachtoffers.nl

In dit nummer:

Woord vooraf

Dit is de 63ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid dat tussen september en december 2020 op de IAS website is geplaatst. In april 2021 ontvangt u het 64ste nummer. Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2021. 

Asbestkaart vernieuwd

Asbestslachtoffers worden ziek lang nadat het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Op dat moment zijn zij zich opeens pijnlijk bewust hoe het verleden ook fysiek sporen nalaat. Op welke manier is er contact met asbest geweest? Daarvoor moeten zij 30 tot 60 jaar terug in het geheugen graven. Sinds 2004 bestaat de Asbestkaart, een digitale geheugensteun voor iedereen die wil weten hoe asbestblootstelling in het verleden in bedrijfstakken en beroepen heeft plaatsgevonden. In 2020 is de Asbestkaart vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt. 

Lees verder »

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite