Instituut Asbestslachtoffers - Politiek nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Politiek nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032 Kabinet neemt advies Commissie Heerts over http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4144190 <p>Er komt een regeling waarbij werknemers met een beroepsziekte als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen eenmalig een tegemoetkoming van de overheid ontvangen. Hiermee volgt het kabinet het advies van de commissie Heerts over het vergemakkelijken van de schadeafhandeling van beroepsziekten. Met een eenmalige tegemoetkoming wordt slachtoffers van een ernstige beroepsziekte snel maatschappelijke erkenning gegeven. De commissie Heerts betoogde dat deze erkenning niet afhankelijk mag zijn van de vraag of de werkgever zijn zorgplicht heeft verzaakt. De hoogte van de tegemoetkoming dient volgens de commissie vergelijkbaar te zijn met het bedrag dat asbest- en OPS-slachtoffers ontvangen. Maar anders dan voor deze groepen is de tegemoetkoming geen voorschot op een later te ontvangen schadevergoeding van de werkgever.&nbsp;De nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bas van &rsquo;t Wout is voornemens op korte termijn een verkenner te benoemen om de uitvoering voor te breiden. Naar verwachting zal de regeling pas in de loop van 2022 operationeel zijn. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/13/kabinet-maakt-werk-van-erkenning-slachtoffers-gevaarlijke-stoffen">rijksoverheid.nl, 13 juli 2020&nbsp;</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/07/14/4144190 Tue, 14 Jul 2020 15:30:55 +0100 Japan: minder compensatie dan verwacht voor asbestgerelateerde longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4133527 <p>Sinds 2006 bestaat in Japan een fonds voor mensen met mesothelioom of asbestgerelateerde longkanker die niet in aanmerking komen voor een vergoeding via hun werk. Inmiddels hebben 12.627 mesothelioompatienten en 2089 longkankerpatienten uit dit fonds een uitkering ontvangen. Het aantal vergoedingen voor longkanker door asbest is veel lager dan verwacht. Bron: <a href="https://mainichi.jp/english/articles/20200625/p2a/00m/0na/014000c">Mainichi Japan, 25 juni 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/29/4133527 Mon, 29 Jun 2020 16:34:56 +0100 Aanbiedingsbrief bij rapport asbeststelsel en beantwoording Kamervragen over verwijderen asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4127942 <p>Staatssecretaris Van Ark antwoordt op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden Von Martels en Peters (beiden CDA)&nbsp;over het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, overheid moet ingrijpen&rsquo;. Daarnaast biedt de staatssecretaris een rapport aan over het asbeststelsel. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/15/aanbiedingsbrief-bij-rapport-asbeststelsel-en-beantwoording-kamervragen-over-verwijderen-asbest">rijksoverheid.nl, 15 juni 2020&nbsp;</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/15/4127942 Mon, 15 Jun 2020 15:07:02 +0100 Validatie- en Innovatiepunt asbestverwijdering geopend http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4124047 <p>Op 2 juni heeft het Validatie- en Innovatiepunt (VIP) voor beoordeling van methoden in de asbestverwijdering zijn deuren geopend. Partijen die nieuwe werkwijzen hebben ontwikkeld in de asbestsanering, kunnen het VIP verzoeken die te beoordelen. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/02/validatie-en-innovatiepunt-vip">rijksoverheid.nl, 2 juni 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/03/4124047 Wed, 03 Jun 2020 10:18:47 +0100 Johnson & Johnson staakt verkoop talkpoeder in VS onder druk van asbestclaims http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4121953 <p>Johnson &amp; Johnson stopt in de VS en Canada met de verkoop van talkhoudend babypoeder. Het bedrijf schrijft dat in verband met de coronacrisis veelgevraagde producten voorrang krijgen, maar zegt ook dat de verkoop van het middel is gedaald door de verspreiding van "misinformatie" en een reeks aan rechtszaken. Bron: <a href="https://nos.nl/artikel/2334507-johnson-johnson-staakt-verkoop-talkpoeder-in-vs-onder-druk-van-claims.html">nos.nl, 20 mei 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/05/21/4121953 Thu, 21 May 2020 11:24:10 +0100 Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4116927 <p>De partijen die moeten samenwerken bij het verwijderen van asbest zien elkaar als vijanden, en ze slagen er niet meer in het eens te worden over noodzakelijke vernieuwingen. De overheid moet het heft weer in handen nemen, schrijft bestuurskundige Paul Frissen in zijn onderzoeksrapport. Bron: <a href="https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/samenwerking-bij-verwijderen-asbest-loopt-vast-overheid-moet-ingrijpen~b3d09cc7/">volkskrant, 15 mei; foto Rutting</a>; <a href="https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/gezondheid-in-woningen/asbest/aedes-asbeststelsel-is-aan-herziening-toe.html">Aedes, 14 mei</a>; <a href="https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/rapport-asbeststelsel-moet-op-de-schop.13281461.lynkx">Binnenlands Bestuur, 18 mei</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/05/15/4116927 Fri, 15 May 2020 20:35:32 +0100 Commissie adviseert snelle compensatie voor werkende met beroepsziekte http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4117614 <p>Mensen die ziek zijn geworden door werk waarbij ze zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen, moeten &ldquo;snel en zonder hoge drempels&rdquo; een beroep kunnen doen op een financi&euml;le tegemoetkoming. Dat zegt een commissie die hier onderzoek naar heeft gedaan. Bron: <a href="https://www.trouw.nl/binnenland/commissie-snelle-compensatie-voor-werkende-met-beroepsziekte~b9acdc1d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F">trouw.nl/anp</a>, <a href="https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/advies-20-000-euro-voor-slachtoffers-van-werken-met-gevaarlijke-stoffen~ba294d58/">volkskrant</a>, 14 mei</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/05/15/4117614 Fri, 15 May 2020 19:47:58 +0100 Maximaal 100 miljoen voor Asbestfonds particulieren http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4114526 <p>Voor het fonds waaruit particulieren geld kunnen lenen om hun asbestdaken te laten verwijderen, is maximaal 100 miljoen euro nodig. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. Haar ministerie steekt 12 miljoen in het fonds, zo maakte de bewindsvrouw al eerder bekend. Het overige geld moet van provincies en gemeenten komen. Bron:&nbsp;<a href="https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/maximaal-100-miljoen-voor-asbestfonds-voor.13211343.lynkx">Binnenlands Bestuur, 11 mei 2020</a> </p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/05/12/4114526 Tue, 12 May 2020 12:13:11 +0100 Asbestslachtoffercompensatie is voorbeeld voor coronavirusslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4127857 <p>In Frankrijk is een belangenvereniging voor Coronavirusslachtoffers opgericht. De vereniging eist van de Franse regering een nationale schadeloosstellingsregeling op dezelfde wijze als voor asbestslachtoffers is gerealiseerd via <a href="http://www.fiva.fr/">Fiva</a>. Bron: <a href="https://www.europe1.fr/societe/coronavirus-une-association-demande-un-fonds-dindemnisation-sur-le-modele-de-lamiante-3966280">International Ban Asbestos Secretariaat, 6 mei 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/05/08/4127857 Fri, 08 May 2020 12:33:44 +0100 Wereldwijde asbestconsumptie daalt http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4101444 <p>Het gebruik van asbest is ook in 2017 weer gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar 2016, van 1.210.000 ton naar 1.140.000 ton. Gebruik van asbest gebeurt vooral in Azi&euml;, met name in India en China. Bron: <a href="https://www.usgs.gov/centers/nmic/asbestos-statistics-and-information">United States Geological Survey Minerals Yearbook, maart 2020</a>; <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/Kerncijfers_over_asbest_en_mesothelioom/show.do?ctx=637278,364853&amp;anav=1957088">IAS Monitor 1.5 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/04/16/4101444 Thu, 16 Apr 2020 11:43:48 +0100 Stichting blij met aangenomen motie voor OPS-slachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,2956663 <p>De Stichting OPS is heel blij dat er uitzicht is op een regeling voor slachtoffers met de ziekte OPS. Op donderdag 20 december nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan, die was ingediend door VVD-kamerlid Aartsen. In de motie vraagt de Kamer aan de regering om een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers mogelijk te maken. Janke van Midlum, directeur van de Stichting OPS, is hier heel blij mee: 'Voor veel slachtoffers is dit een grote vorm van erkenning. Bron:&nbsp;<a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z24591&amp;did=2018D61330" target="_blank">De Tweede Kamer, 20 december 2018;&nbsp;O</a><a href="http://www.stichtingops.nl/artikel/ops-fonds-is-werkelijkheid" target="_blank">PS fonds, 21 december 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/07/2956663 Mon, 07 Jan 2019 08:59:30 +0100 Powered by Primosite