menu

Aansprakelijkstelling werkgever

In het geval van de ziekte mesothelioom of asbestose kan de aanspraak op een schadevergoeding - afhankelijk van de omstandigheden - na 30 jaar zijn verjaard. Daarom is het van groot belang dat de rechten van het asbestslachtoffer (werknemer of huisgenoot) of diens nabestaande(n) zo snel mogelijk worden veilig gesteld. Dit kan door de werkgever formeel aansprakelijk te stellen. Het aangetekend verzenden van deze aansprakelijkstelling is een eerste actie, die door de werknemer, huisgenoot of diens nabestaande(n) zelf kan worden verricht om de verjaring te stuiten. Hiervoor kunt u de tekst van een door het IAS beschikbaar gestelde voorbeeldbrief gebruiken. Overigens kan het gedupeerde slachtoffer alleen aanspraak maken op vergoeding van immateriële schade (smartengeld), indien door hem tijdens zijn leven de werkgever daarvoor aansprakelijk is gesteld. Wordt dit, om welke reden dan ook, nagelaten dan kunnen na overlijden van de werknemer diens nabestaande(n) geen aanspraak maken op vererving van de immateriële schadevergoeding. Ook om deze reden is het tijdig aansprakelijk stellen om mogelijke rechten veilig te stellen van groot belang.