menu

Politiek nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

VK: asbestslachtoffers verliezen geld

26-11-2008 15:46

Volgens de Britse asbestslachtoffervereniging krijgen sommige slachtoffers nu minder schadevergoeding uitgekeerd dan voorheen ten gevolge van de invoering van de overheidscompensatieregeling voor alle slachtoffers.
Dat geldt bijvoorbeeld voor oud-werknemers van Turner & Newall die voorheen een beroep deden op het Turner & Newall compensatiefonds. Sinds 1 oktober 2008 komen alle Britse mesothelioomslachtoffers in aanmerking voor een vergoeding van gemiddeld 10.000 pond (bijna 13.000 euro) via het Mesothelioma Scheme 2008. Dit bedrag wordt binnen zes weken na de bevestiging van de diagnose uitgekeerd. De kosten worden via de rechter verhaald op aansprakelijke partijen. Bron: Labour Research, 13 november 2008.