menu

Medisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Risico op slokdarmkanker door asbestblootstelling

05-01-2009 12:28

Spaanse onderzoekers vonden bij 185 patiënten met slokdarmkanker een relatie met asbestblootstelling. Het ging om mensen uit twee middellandse zeeprovincies. De groep bestond uit 147 patiënten met het plaveiselcelcarcinoom en 38 patiënten met het adenocarcinoom.

Bron:Santibañez, M. et al. (2008). Occupational exposures and risk of oesophageal cancer by histological type: a case-control study in eastern Spain. Occupational and Environmental Medicine 65(11):774-781.