menu

Nieuwsbrief 21 - Juni 2010

IAS Monitor geactualiseerd. Neemt het aantal mesothelioomslachtoffers af?

De IAS Monitor Mesothelioom is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2007. Wat opvalt is dat vanaf 2006 sprake is van een afname van het jaarlijkse aantal nieuwe Nederlandse mesothelioomslachtoffers. Of deze daling toeval is of een verandering in trend weergeeft, is nog niet duidelijk. Ook in Australie lijkt het erop dat een piek is bereikt in de mesothelioomincidentie, in het Verenigd Koninkrijk echter nog niet. Het Verenigd Koninkrijk, Australie en Nederland zijn wereldwijd vergeleken, nr. 1, 2 en 3 in omvang van het aantal mensen met de ziekte mesothelioom.

Lees verder

IAS nieuws

IAS-jaarverslag 2009: bijna 400 tegemoetkomingen toegekend

In 2009 neemt het Instituut Asbestslachtoffers 526 aanvragen in behandeling en wikkelt 503 aanvragen af. In 391 gevallen kent de SVB na advies van het IAS een tegemoetkoming van 17.531 euro toe aan asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom.

Lees verder

Publicaties wegens tienjarig bestaan IAS

Op 26 januari jl. bestond het Instituut Asbestslachtoffers tien jaar. Deze mijlpaal was een aanleiding voor twee publicaties die inmiddels zowel in druk als op de IAS-website zijn gepubliceerd.

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Monitoring van Franse asbestslachtoffers

De databank van het Franse nationale beroepsziekte surveillance- en preventienetwerk Reseau National de Vigilance et Prevention des Pathologies Professionelles (RNV3P) signaleert in de periode 2001-2007 een toename van het aantal asbestgerelateerde ziektes.

Lees verder

Asbest belangrijke doodsoorzaak kanker werk

Elk jaar overlijden in Nederland meer dan 3000 mensen door werk. De belangrijkste doodsoorzaak is kanker door het werken met chemische stoffen of asbest, totaal 1350 mensen per jaar.

Lees verder

Onderscheiding voor asbest-wetenschapper Peto

Prof. Julian Peto, een vooraanstaand Brits epidemioloog, heeft onlangs uit handen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de eremedaille Medal of Honor gekregen.

Lees verder

Mesothelioom in Japan

Van 105 Japanse mesothelioompatienten is bij bijna 85% asbestblootstelling in het beroep als oorzaak aanwijsbaar.

Lees verder

Asbestgerelateerde longkanker in Japan

Klinisch onderzoek bij 152 Japanse patienten met asbestgerelateerde longkanker wijst uit dat bijna alle patienten via het werk aan asbest zijn blootgesteld.

Lees verder

Relatie asbestgebruik met economische groei

De ontwikkeling in het asbestgebruik heeft in verschillende rijke westerse landen op dezelfde manier de economische groei tot een bepaald niveau gevolgd. Daarna bleef de economie nog enige tijd bleef groeien, maar nam het asbestgebruik af.

Lees verder

Duitsland: meer longkanker door radon dan door asbest

In Duitsland overlijden jaarlijks bijna 1900 mensen aan longkanker door blootstelling aan het radioactieve gas radon. Het gaat om ca. 5% van alle longkankersterfgevallen.

Lees verder

Australie start verplicht mesothelioomregister

De Australische overheid heeft eind april een verplicht mesothelioomregister ingevoerd. Hiermee hoopt men onderrapportage tegen te gaan.

Lees verder

Asbest en Gezondheid nieuws

VS: nationale voorlichtingscampagne asbestrisico s

Eind maart is in de Verenigde Staten de nationale campagne Ban Asbestos Now gestart om het publiek bewust te maken van de risico s van asbest en de politiek te stimuleren haast te maken met een asbestverbod.

Lees verder

Asbestblootstelling door illegale import

Honderden Australische raffinaderij-medewerkers zijn mogelijk aan asbest blootgesteld door in 2005 uit China illegaal geïmporteerde pakkingen met asbest.

Lees verder

Oproep WHO voor actie tegen asbest

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een folder gepubliceerd waarin opgeroepen wordt tot multisectorale acties tegen de schadelijke effecten van 10 gevaarlijke stoffen, waaronder asbest.

Lees verder

Juridisch nieuws

Vordering niet voortvarend genoeg ingesteld

In een zaak tegen voormalig asbestproducent Eternit oordeelt de rechtbank Roermond dat betrokkene de vordering tot schadevergoeding niet binnen een redelijke termijn heeft ingesteld.

Lees verder

Weigering schadevergoeding wegens claimcultuur

Een 73-jarige Britse weduwe van een man die aan mesothelioom is overleden heeft een schadevergoeding van 1 miljoen pond afgewezen uit afkeer van de claimcultuur die in dit land is gegroeid.

Lees verder

Verweer werkgevers slaagt

In een kort geding tegen twee werkgevers oordeelt de kantonrechter Zwolle dat de vordering van een oud-werknemer met mesothelioom niet slaagt jegens beiden.

Lees verder

Gevangenisstraf voor bestuurders Italiaanse scheepswerf

Drie voormalige bestuurders van de Italiaanse scheepswerf Fincantieri zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen omdat ze hun personeel tot 1999 zonder bescherming aan asbest blootstelden.

Lees verder

Forbo niet aansprakelijk voor asbestschade

Forbo Flooring BV, wereldwijd marktleider in vloerbedekking, is niet aansprakelijk voor de schade van consumenten die claimen kanker te hebben gekregen door het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Haarlem op 26 mei jl. in een procedure die een asbestslachtoffer had aangespannen tegen het concern. De vrouw stelde dat zij halverwege de jaren zeventig aan asbest was blootgesteld toen zij vloerbedekking uit haar huis verwijderde. Forbo heeft onrechtmatig tegen haar gehandeld door zonder waarschuwing asbesthoudende vloerbedekking te leveren.
De rechtbank stelt Forbo in het gelijk omdat in de jaren 70 algemeen aangenomen werd dat asbest alleen voor de beroepsbevolking gevaarlijk was. Dit betekent dat Forbo niet hoefde te waarschuwen voor het verwijderen van vloerbedekking. Bron: Het Financieele Dagblad, 28 mei 2010.

Longarts voor tuchtcollege

Hoewel bij een 76-jarige patient wel was gedacht aan mesothelioom, kon dit niet worden vastgesteld. Toen twee jaar later het vermoeden werd bevestigd, was het al te laat.

Lees verder

Nederlandse rechtspraktijk voor asbestslachtoffers verouderd en te traag

Volgens juriste Yvonne Waterman is de Nederlandse wetgeving op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid bij ongevallen en beroepsziekten verouderd.

Lees verder

Vordering mesothelioom en sanering asbesterf verjaard

In een zaak tegen voormalig asbestverwerker Eternit oordeelt de rechtbank Almelo dat, als alle gezichtspunten in combinatie met elkaar worden bezien, het beroep op verjaring van de rechtsopvolger van de oud-werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid terecht is.

Lees verder

Japan: overheid aansprakelijk voor asbestziekten

Voor het eerst oordeelt een Japanse rechter dat de overheid aansprakelijk is voor de gevolgen van asbestblootstelling bij oud-medewerkers van asbestfabrieken in het district Osaka.

Lees verder

Leren van het asbestdossier

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het IAS bespreekt Ton Hartlief, hoogleraar privaatrecht, enkele lessen die getrokken kunnen worden uit het asbestdossier.

Lees verder

Medisch nieuws

Eerste resultaten Rotterdams mesothelioomonderzoek

Volgens een persbericht van het Erasmus Medisch Centrum zijn de eerste resultaten van een nieuwe behandeling voor mesothelioom veelbelovend.

Lees verder

NCCN richtlijnen voor mesothelioom

Aan de hand van een biopt uit het longvlies, in combinatie met celdiagnostiek (cytologie) en een ct-scan van de borst, kan de diagnose mesothelioom worden gesteld, aldus de eerste richtlijn van de National Comprehensive Cancer Network (NCCN).

Lees verder

Sarcomatoide mesothelioom

Het sarcomatoide mesothelioom is de meest zeldzame en meest agressieve vorm van maligne mesothelioom en komt vooral voor in het longvlies (98%).

Lees verder

Asbest en verstopping luchtwegen

Blootstelling aan uitsluitend asbest lijkt geen rol te spelen bij verstopping van de luchtwegen.

Lees verder

Vermiculiet asbest en hart- en vaatziekten

Mensen die met vermiculiet asbest, een Noord Amerikaanse amfibool asbestsoort, hebben gewerkt lopen niet alleen een hoger dan gemiddeld risico op de al bekende asbestgerelateerde ziektes asbestose, mesothelioom en longkanker, maar ook op hart- en vaatziekten.

Lees verder

Schadelijkheid type asbest

Canadese chrysotiel asbestmijnwerkers lopen minder risico op longkanker dan Amerikaanse chrysotiel asbesttextielwerkers.

Lees verder

Milieu/Veiligheid nieuws

Digitale databank voor asbestverwijdering

Een Rotterdams ingenieursbureau heeft een digitale databank voor woningcorporaties ontwikkeld die in een oogopslag duidelijk maakt waar in een woning asbest aanwezig is.

Lees verder

Zuid Korea: asbest in 8 op de 10 gebouwen

In 79% van de Zuid Koreaanse overheidsgebouwen is asbest verwerkt. Bij metro- en treinstations is dat 49%.

Lees verder

China en India grootste asbestgebruikers

China en India waren in 2008 in Azie de grootste asbestgebruikers met respectievelijk 565.419 en 348.538 ton. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 21 april 2010.

Asbest verwerkt in nieuwbouwschepen

Werven in zekere delen van de wereld, onder meer Turkije, maken nog volop gebruik van asbest in hun nieuwbouwschepen.

Lees verder

Grootscheeps grondonderzoek asbest

De provincies Overijssel en Gelderland gaan vanaf volgende maand zo'n 700 locaties onderzoeken die mogelijk zijn verontreinigd met asbest.

Lees verder

Politiek nieuws

Rotterdam verbetert asbesttoezicht

Rotterdam gaat beter opgeleid personeel en meer inspecteurs inzetten die moeten toezien op het verwijderen van asbest.

Lees verder

Belgisch asbestfonds bestaat drie jaar

Tussen de start op1 april 2007 en 30 maart 2010 heeft het Belgische Asbestfonds (AFA) 2692 aanvragen voor schadevergoeding afgehandeld: 1027 voor de ziekte mesothelioom en 1665 voor asbestose.

Lees verder

VK: stand van zaken pleurale plaques

Eind februari kondigde het Britse ministerie van Justitie aan dat het op grond van ontvangen medische documentatie de uitspraak van het House of Lords in 2007 inzake pleurale plaques ondersteunt (Rothwell Decision).

Lees verder

Canadese pro-asbestlobby behoudt subsidie

Het Canadese parlement heeft een motie verworpen om de subsidie van het Chrysotile Institute met 250.000 euro te korten.

Lees verder

Half miljard voor zieke reddingswerkers 9/11

Reddingswerkers die zijn ingezet na de terreuraanslagen van 11 september 2001, krijgen na jaren procederen een schadevergoeding.

Lees verder

Vervangen van daken met asbest aftrekbaar

De vervanging van asbesthoudende daken bij loodsen, schuren en stallen komt dit jaar in aanmerking voor fiscale aftrek, via de regelingen Vamil (willekeurige afschrijving) en MIA (milieu-investeringsaftrek).

Lees verder

Steeds meer protest tegen asbest in India

Het protest tegen India s afhankelijkheid van asbest neemt toe. In 2008 was India in omvang s werelds derde asbestgebruiker met 348.538 ton, 83% meer dan in 2004.

Lees verder

Rusland stemt tegen asbestverbod

Rusland is s werelds grootste asbestproducent. Het is daarom geen verrassing dat Russische vertegenwoordigers onlangs tegen een exportverbod stemden op het eerste jaarlijkse World Social Security Forum dat in Moskou plaatsvond.

Lees verder

Compensatie voor Zuid Koreaanse milieu-asbestslachtoffers

Het Zuid Koreaanse parlement heeft wetgeving aangenomen die regelt dat ook niet-beroepsgerelateerde asbestslachtoffers met mesothelioom, asbestose of asbestgerelateerde longkanker per 1 januari 2011 in aanmerking komen voor schadevergoeding.

Lees verder

Scherpere blootstellingsgrenzen asbest

De normen voor blootstelling aan asbest moeten worden aangescherpt. Dat staat in een advies dat de Gezondheidsraad op 3 juni jl uitbracht.

Lees verder

Australie: verjaringstermijn opgeheven

Australische asbestslachtoffers hoeven niet meer binnen drie jaar een vordering tot schadevergoeding in te dienen voor hun gezondheidsschade.

Lees verder

VS: meer asbestziekten in gekleurde wijken

Amerikanen uit gekleurde wijken, waar het gemiddelde inkomen laag is, lopen een hoger dan gemiddeld risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder asbest.

Lees verder

Gemeente claimt 2,8 miljoen na asbestfout

De gemeente Leeuwarden claimt 2,8 miljoen euro van een asbestonderzoeksbureau. De onderzoekers gaven een veel te lage inschatting van de hoeveelheid asbest in de parkeerkelder onder het Zaailand.

Lees verder

Minder claims wegens asbestziekten

Aansprakelijkheidsverzekeraars hebben in het afgelopen jaar minder claims ontvangen wegens beroepsziekten die te maken hebben met asbest, RSI en gehoorschade.

Lees verder

VK: verhoging mesothelioomvergoeding

Per 1 april 2010 is de vergoeding voor niet-loondienstgerelateerde asbestsslachtoffers met mesothelioom in het Verenigd Koninkrijk verhoogd tot het niveau van de vergoeding voor (oud-)werknemers met deze ziekte.

Lees verder

Plan voor asbest-vrijverklaring

Dagblad Trouw meldt dat in het nog vertrouwelijke rapport Asbestketen ontrafeld gepleit wordt voor invoering van een asbest-vrijverklaring. Eigenaren van woningen van vóór 1994 moeten bij verkoop eerst laten onderzoeken of hun pand asbestvrij is. Pas als een gecertificeerd bedrijf een asbest-vrij-verklaring heeft afgegeven, mag het huis de markt op.

Lees verder

VROM maakt integraal plan van aanpak asbest

Demissionair minister Huizinga (VROM) gaat aan de slag om een integraal plan van aanpak van asbest te maken.

Lees verder