menu

Nieuwsbrief 20 - Maart 2010

Verslag lustrumcongres IAS 26 januari 2010

Op dinsdag 26 januari 2010 bestond het IAS 10 jaar. Brigitte Hendrikx, beleidsmedewerker van de Sociaal-Economische Raad maakte een kort verslag van deze dag. Een uitgebreid verslag wordt in april gepubliceerd.

Lees verder

IAS nieuws

Verkorting juridische lijdensweg gelukt

Volgens Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars is het door middel van het IAS gelukt in samenwerking met alle betrokken partijen de juridische lijdensweg voor mesothelioomslachtoffers te verkorten.

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Relatie asbest en hart- en vaatziekten is onduidelijk

Of het inademen van asbeststof hart- en vaatziekten kan veroorzaken is onduidelijk.

Lees verder

Asbestgerelateerde kanker bij de Noorse marine

Personeel dat tussen 1950 en 1987 in de machinekamers op schepen van de Noorse Marine werkte wordt vaker dan gemiddeld getroffen door de ziekte mesothelioom. Dat wijst onderzoek uit onder 28.300 oud-medewerkers.

Lees verder

Mexico en mesothelioom

Alle soorten asbest zijn kankerverwekkend en veroorzaken in Mexico een stijging in het aantal gevallen van mesothelioom.

Lees verder

De Britse mesothelioom epidemie

Volgens statistieken van de Britse overheid is er nog steeds sprake van een continue stijging van het aantal mensen met de ziekte mesothelioom.

Lees verder

47% hoger risico op kanker door asbestblootstelling

Spanjaarden die via de Uralita isolatie-fabriek aan asbest zijn blootgesteld hebben een 47% hoger risico dan gemiddeld om aan kanker te overlijden.

Lees verder

Asbest en Gezondheid nieuws

Kinderen en de gevaren van asbest

In een uitzending van 17 december jl. van het tv-programma Klokhuis worden kinderen voor het eerst geattendeerd op het bestaan van asbest, hoe asbest eruit ziet en dat asbest een gevaarlijk materiaal is voor de gezondheid.

Lees verder

Vietnam start asbestinstituut

Het Vietnamese Nationale Instituut voor Arbeidsbescherming is begin februari een centrum gestart dat de gezondheid van asbestwerkers gaat monitoren.

Lees verder

Overheidsbeleid asbestsanering op tv

In een tv-uitzending stelt de Vara ombudsman het overheidsbeleid inzake asbestsanering aan de kaak.

Lees verder

Wetenschappelijke publicaties over mesothelioom

Een historische analyse van het aantal wetenschappelijke publicaties over de ziekte mesothelioom laat zien dat de belangstelling in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw en in de eerste jaren van deze eeuw relatief groot was.

Lees verder

Start Ban Asbestos Videocampagne

In de Verenigde Staten is Ban Asbestos Video gelanceerd, een onderdeel van de Ban Asbestos Now campagne.

Lees verder

Juridisch nieuws

Niet aansprakelijk voor mesothelioom huisgenoot

Ook al heeft een werkgever tegenover de werknemer in de periode 1959-1966 de zorgplicht geschonden, kan hieruit niet zonder meer worden afgeleid dat ook tegenover de zoon, de huisgenoot, een norm is overschreden.

Lees verder

V&D vrijuit in asbestzaak

De rechtbank in Alkmaar heeft op 8 februari warenhuis Vroom & Dreesmann vrijgesproken in een asbestzaak die tegen het warenhuis liep.

Lees verder

Zorgplicht bij asbestose

Omdat de asbestblootstelling in dit geval beperkt bleef tot een werkdag per 14 dagen behoefde een werkgever tussen 1962 en 1966 (nog) geen maatregelen te nemen om de werknemer tegen asbestose te beschermen.

Lees verder

Beroep op verjaring erkend

In twee verschillende zaken oordeelt het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep dat als alle gezichtspunten in combinatie met elkaar worden bezien het beroep op verjaring van de rechtsopvolger van de oud-werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid terecht is.

Lees verder

Michelin veroordeeld voor asbestblootstelling

De Michelingroep is door het Franse Tribunaal voor Sociale Verzekeringen veroordeeld voor ernstige nalatigheid wegens blootstelling aan asbest van medewerkers in de fabriek in Golbey in de Vogezen.

Lees verder

Bouwbedrijf voldoet niet aan stelplicht

De kantonrechter Venlo oordeelt dat het beroep op verjaring van een werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Lees verder

Australie: aansprakelijkheid bij longkanker

In een zaak van een man die gerookt heeft en via zijn werk aan asbest is blootgesteld, oordeelt het Australische Hooggerechtshof dat het niet voldoende is uitsluitend aan te tonen dat de blootstelling aan asbest het risico op longkanker heeft verhoogd.

Lees verder

Medisch nieuws

Vitamine C kan mesothelioombehandeling tegenwerken

Anti-oxidanten zoals vitamine C kunnen als voedingssupplement de behandeling van mesothelioom tegenwerken.

Lees verder

Asbest en placenta-afwijkingen

Bij 6 uit 2968 vrouwen uit het Australische Wittenoom zijn afwijkingen aan de placenta gevonden, zowel goedaardig als kwaadaardig.

Lees verder

Vroegscreening bij mesothelioom

Op dit moment zijn er nog geen voldoende betrouwbare technieken waarmee de diagnose mesothelioom in een vroeg stadium kan worden vastgesteld.

Lees verder

800.000 usdollar voor onderzoek mesothelioom

De Amerikaanse Mesothelioma Applied Research Foundation (MARF) geeft in 2010 800.000 us-dollar subsidie aan acht onderzoeken naar de behandeling van mesothelioom.

Lees verder

Rotterdams mesothelioomonderzoek overleeft eerste klinische test

Na succesvolle proeven met muizen heeft onderzoeker Aerts van het Erasmus Mc voor het eerst een nieuwe vorm van immuuntherapie, dendritische cel immuuntherapie, bij 10 mensen getest bij wie recent mesothelioom was vastgesteld.

Lees verder

Overzichtsstudies mesothelioom

Volgens Rudd (2010) komt er steeds meer bewijs voor de invloed van erfelijke aanleg op het krijgen van asbestgerelateerde kanker.

Lees verder

Milieu/Veiligheid nieuws

Veel asbest illegaal verwijderd

Asbest wordt in 50 tot 80 procent van de gevallen zonder vergunning uit woningen en bedrijven verwijderd. Het zicht op de afvalstroom is door de illegale verwerking onvolledig.

Lees verder

Gezondheidsrisico voor inwoners Canadees asbestmijnplaatsje

De concentratie asbestvezels in de lucht in de asbestmijnplaats Thetford Mines is, hoewel stabiel sinds 1997, toch 215 keer hoger dan steeksproefsgewijs gevonden wordt op verschillende plekken in de Verenigde Staten, aldus een rapport van het Nationale Volksgezondheidsinsituut in de Canadese regio Quebec.

Lees verder

Asbest veel gevaarlijker dan gedacht

Volgens dagblad Trouw staat in een conceptadvies van de Gezondheidsraad dat asbest veel gevaarlijker is dan gedacht

Lees verder

Ophef over asbest SS Rotterdam

Bezoekers van het stoomschip Rotterdam moeten bij betreding worden geïnformeerd over de mogelijke gezondheidsrisico's die zij lopen.

Lees verder

Zuid Afrika kampt met asbesterfenis

In de Zuid Afrikaanse regio Noordkaap overlijden momenteel veel mensen aan mesothelioom ten gevolge van de voormalige asbestmijnen in dit gebied.

Lees verder

Asbestrisico op Britse scholen

Inspecties wijzen op onveilige asbestsituaties in tientallen scholen in het Verenigd Koninkrijk.

Lees verder

Man dumpt asbest op picknickplaatsen

Een 55-jarige man uit Twente is opgepakt voor het 35 keer dumpen van asbest en afval bij picknickplaatsen

Lees verder

Asbestschade aardbeving Kobe

Wetenschappers schatten dat bij de aardbeving in het Japanse Kobe 15 jaar geleden 26,4 kilo asbest vrij kwam.

Lees verder

Australische bouwvakkers herkennen asbest niet

Een Australisch overheidsrapport meldt dat veel Australische onderhoudsmedewerkers en bouwvakkers asbest niet herkennen als ze er in aanraking mee komen.

Lees verder

Politiek nieuws

Antwoord op kamervragen over TAS en TNS

In een reactie op SP kamervragen meldt minister Donner, naar de stand tot november, hoeveel tegemoetkomingen volgens de TAS en TNS-regeling in 2008 en 2009 zijn uitgekeerd en welk deel het IAS en de Sociale Verzekeringsbank op een derde partij hebben kunnen verhalen.

Lees verder

Brief minister Cramer stand van zaken asbestdossier

In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Cramer van VROM, mede namens de minister van SZW de stand van zaken van verschillende onderdelen van het asbestdossier.

Lees verder

Reactie asbestbranche op niet naleven asbestregels

De kwaliteitssystemen werken slecht, de asbestbranche is versnipperd en de achterban voelt zich niet gehoord, aldus secretaris Woreel van de branchevereniging Asbest.

Lees verder

Harde aanpak asbest

Ondanks gerichte ondersteuning van het ministerie van Vrom is het toezicht op de asbestverwijdering in de gemeenten Rotterdam, Lansingerland, Terneuzen en Vlissingen nog steeds niet in orde.

Lees verder

Brief minister Cramer stand van zaken asbestdossier

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Cramer een overzicht van recente ontwikkelingen in het asbestdossier.

Lees verder

VNG pleit voor strenger toezicht asbestbedrijven

Bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels rond asbestverwijdering moeten strenger worden aangepakt, aldus een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Belgisch Asbestfonds nog te onbekend bij zelfstandigen

Volgens het Belgische Asbestfonds hebben tot nu toe heel weinig zelfstandigen een beroep gedaan op het fonds.

Lees verder

Minimaal 100 asbestdoden per jaar in Zwitserland

Volgens de Zwitserse Ongevallen Verzekering (SUVA) overlijden in dat land jaarlijks ca. 100 mensen aan de gevolgen van asbestblootstelling.

Lees verder

Asbest maakt plaats voor zonnepaneel

Op initiatief van de linkse partijen worden de mogelijkheden van een goede subsidieregeling onderzocht voor vervanging van asbestdaken van boerenschuren door zonnepanelen.

Lees verder

Compensatie voor Zuid Koreaanse milieu-asbestslachtoffers

Per 1 januari 2011 komen Zuid Koreanen die ziek zijn geworden door blootstelling aan asbest in het milieu in aanmerking voor schadevergoeding.

Lees verder

Extra steun voor Britse asbestslachtoffers

Het Britse ministerie van justitie kondigt eind februari extra maatregelen af ter ondersteuning van asbestslachtoffers.

Lees verder

Meer schadevergoeding voor Britse milieu-asbestslachtoffers

De schadevergoeding voor Britse milieu-asbestslachtoffers met mesothelioom wordt met 40% verhoogd tot een niveau gelijk aan mensen die via hun werk de ziekte hebben gekregen.

Lees verder

VK: kosten asbestclaims verzekeraars verdubbeld

Tussen 2004 en 2008 zijn in het Verenigd Koninkrijk de kosten voor asbestgerelateerde verzekeringsclaims verdubbeld

Lees verder

Europese aanpak asbestprobleem

Het asbestprobleem moet Europees worden aangepakt. Dat vindt de Europese Federatie van Bouw- en Houtbonden (EFBH).

Lees verder