menu

Nieuwsbrief 19 - december 2009

10 jaar IAS: zorgvuldig, snel en laagdrempelig

Op dinsdag 26 januari 2010 bestaat het IAS 10 jaar. Met een congres wordt op die dag teruggeblikt op deze periode en vanzelfsprekend ook naar de toekomst gekeken. Het thema van het lustrumcongres is 10 jaar IAS: zorgvuldig, snel en laagdrempelig.

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Incidentie mesothelioom in Australie

Het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van mesothelioom is in Australie gestegen van 156 in 1982 tot 597 in 2005: 2,8 mensen per 100.000 inwoners.

Lees verder

Meer asbestgerelateerde kanker bij Amerikaanse bouwvakkers kerncentrale

Amerikaanse oud-bouwvakkers die onderhoud en renovatie aan kerncentrales hebben gepleegd lopen een hoger dan gemiddeld risico op vormen van asbestgerelateerde kanker. Bron: Dement, J.M. e.a. (2009).

Sterke toename mesothelioom in Canada

Het aantal officiele gevallen van mesothelioom is in Canada in tien jaar tijd met 67% gestegen van 276 tot 461 per jaar.

Lees verder

Nieuwe generatie Britse vakmensen risicogroep asbestziekten

De Britse overheidsautoriteit voor Gezondheid en Veiligheid (Health and Safety Executive) is een campagne gestart om 1,8 miljoen vakmensen voor de gevaren van asbest te waarschuwen.

Lees verder

Brits asbestverbod pas 10 jaar oud

In 1999 werd in Groot Brittannie een totaal verbod op gebruik van asbest ingevoerd, zes jaar later dan in Nederland.

Lees verder

Ziek door asbest in het milieu

Een Spaans en Japans onderzoek en een overzichtsstudie bevestigen dat asbest-milieuvervuiling ziekte kan veroorzaken.

Lees verder

Ziek door asbest in het milieu

Een Spaans en Japans onderzoek en een overzichtsstudie bevestigen dat asbest-milieuvervuiling ziekte kan veroorzaken.

Lees verder

700 tot 800 Belgen sterven jaarlijks door asbest

Volgens de Belgische asbestslachtoffervereniging ABEVA sterven in Belgie jaarlijks zeven- tot achthonderd mensen aan de gevolgen van asbestblootstelling.

Lees verder

Reddingswerkers 11 september sterven aan kanker

In de laatste drie maanden zijn in New York drie politie-agenten en twee brandweermannen die aan de reddingsoperatie van 11 september 2001 hebben meegewerkt aan kanker overleden. De oudste was 44 jaar.

Lees verder

Longkanker door asbest en PAK samen

Blootstelling aan asbest en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) samen versterken mogelijk het risico op longkanker.

Lees verder

Asbest en Gezondheid nieuws

Nieuwe brochure Borstvlieskanker KWF Kankerbestrijding

De brochure Borstvlieskanker van KWF Kankerbestrijding is ge-actualiseerd en in september opnieuw uitgegeven. Bron: KWF Kankerbestrijding, 16 september 2009.

Juridisch nieuws

Niet aansprakelijk wegens verjaring

De rechtbank Almelo wijst een vordering tot schadevergoeding af wegens verjaring. Het beroep van de aangesproken partij, rechtsopvolger van de Koninklijke Twentse Stoomblekerij (KTS) op die verjaring is niet onaanvaardbaar.

Lees verder

Afwijzing vordering wegens onbekendheid met gevaren wit asbest

De rechtbank Almelo wijst een vordering tot schadevergoeding af omdat de werkgever, een klein houtbedrijf, in de periode van asbestblootstelling (1964-1968) onbekend zou zijn geweest met de gevaren verbonden aan het werken met wit asbest.

Lees verder

Juridische knelpunten bij geringe en/of incidentele asbestblootstelling

In Groot Brittannie is sprake van een toenemend aantal claims van asbestslachtoffers die de ziekte mesothelioom hebben gekregen door incidenteel of gering asbestcontact.

Lees verder

Italiaanse overheid voor de rechter in Eternit-asbestzaak

De Italiaanse overheid zal zich moeten verantwoorden in het asbestproces tegen twee oud-bestuurders van voormalig asbestproducent Eternit.

Lees verder

Aansprakelijkheid werkgever voor asbestziekten

Volgens het proefschrift van Y.R.K. Waterman vergt het vooral voor asbestslachtoffers dikwijls een lastige en lange weg om schadevergoeding te krijgen, ook al heeft de Nederlandse werkgever schuld aan de asbestziekte.

Lees verder

Amerikaanse afvalverwerker KBR aangeklaagd wegens asbestblootstelling

De Amerikaanse afvalverwerker KBR is door meer dan 200 oud-militairen en medewerkers aangeklaagd wegens blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder asbest.

Lees verder

Spaans bouwbedrijf Uralita aansprakelijk

De Spaanse producent van bouwmaterialen Uralita is aansprakelijk voor de asbestziekten bij 27 medewerkers en een huisgenote van een medewerker.

Lees verder

Geldboetes en celstraffen wegens asbestaffaires

Twee directeuren van een asbestsaneringsbedrijf en een directeur van een aannemersbedrijf zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen maanden omdat ze doelbewust medewerkers onvoldoende beschermd met asbest hebben laten werken.

Lees verder

Beroep op verjaring aanvaardbaar

De kantonrechter Leeuwarden honoreert een beroep op verjaring omdat de werkgever zich door allerlei omstandigheden in redelijkheid niet tegen de ingestelde vordering kan verweren.

Lees verder

Medisch nieuws

Mesothelioom: update biomarkers en behandelvormen

Biomarkers kunnen mogelijk de ziekte mesothelioom in een vroeg stadium ontdekken en aangeven hoe een patient reageert op een behandeling.

Lees verder

Psychologische effecten van vroeg-screening bij longkanker

Het in een vroeg stadium screenen van asbestwerkers op symptomen van longkanker en andere longziekten lijkt geen excessieve angst op lange termijn te veroorzaken, noch andere negatieve psychologische effecten.

Lees verder

Betacaroteen gevaarlijk voor asbestwerkers

Mensen die gerookt hebben of met asbest hebben gewerkt hebben een hoger dan gemiddeld risico op long- en maagkanker als zij voedingssupplementen met betacaroteen hebben genomen.

Lees verder

Statistische asbestrisicomodellen niet betrouwbaar

Geen van de huidige statistische modellen kan voldoende betrouwbaar berekenen hoe groot het risico op kanker is door bepaalde asbestsoorten in bepaalde omstandigheden.

Lees verder

Milieu/Veiligheid nieuws

Boek en congres Asbestfeiten

Een pleidooi voor hernieuwde samenwerking binnen de asbestketen en voor meer transparantie.

Lees verder

EU-drempelwaarde asbest te hoog

Volgens het Franse Agentschap voor Milieu en Beroepsgerelateerde Veiligheid en Gezondheid zou de door EU-wetgeving vastgestelde drempelwaarde voor blootstelling aan asbest 10 keer zo laag moeten zijn.

Lees verder

Boliviaanse mijnwerkers overlijden jong aan asbestziekten

Bolivianen die in de Cerro Rico mijn werken, hebben een levensverwachting van gemiddeld 40 jaar. De meesten overlijden aan longziekten door het inademen van silicosestof en asbestvezels.

Lees verder

Politiek nieuws

Geen versoepeling TAS-regeling

Minister Donner is niet van plan de voorwaarde dat de aanvraag voor een TAS-uitkering bij leven moet worden ingediend te versoepelen. De Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) had een verzoek ingediend voor deze wijziging omdat zich schrijnende situaties kunnen voordoen waarin het feitelijk onmogelijk is voor een slachtoffer een aanvraag in te dienen.

Lees verder

Geen uitbreiding TAS-regeling naar asbestose

Minister Donner zal de TAS-regeling niet openstellen voor asbestosepatienten. Dit is zijn reactie op een verzoek van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN).

Lees verder

VK: Kritiek op cijfers overheidscampagne

ASA, de Britse overheidsautoriteit voor controle op adverteerders, heeft een klacht ingediend tegen een andere overheidsautoriteit, die voor Gezondheid en Veiligheid (Health and Safety Executive), omdat de voorlichtingscampagne "Asbestos, the hidden killer" misleidend zou zijn.

Lees verder

Sterke toename asbestclaims verzekeraars in 2008

Het aantal asbestclaims is bij de Nederlandse verzekeraars vorig jaar met 10 procent gestegen, terwijl de mesothelioom-schadelast zelfs met 72 procent omhoogging en net boven de tien miljoen uitkwam.

Lees verder

Wetsvoorstel verbetert compensatie Australische asbestslachtoffers

Begin oktober is bij het Australische parlement een wetsvoorstel ingediend om de schadevergoeding voor mesothelioomslachtoffers te verhogen van $ 250,000 (ca. 154.000 euro) tot $ 294,500 (ca.181.000 euro).

Lees verder

Australische vakbond pleit voor nationaal asbestregister

Na Engeland en Nederland is nu ook een Australische vakbond, de Workers Union, een campagne gestart voor een nationaal asbestregister en asbestverwijderingsprogramma. Bron: The Australian, 17 september 2009.

Lada bijna failliet door asbestclaims

De Russische autogigant Avtovaz, bekend van de Lada, is bijna failliet door de toegenomen asbestclaims.

Lees verder

Verzekeringspolissen zoek in bijna de helft Britse mesothelioomclaims

Honderden Britse mesothelioomslachtoffers lopen een schadevergoeding mis omdat de verzekeringspolis niet meer teruggevonden wordt.

Lees verder

Stoomschip Rotterdam niet asbestvrij maar asbestveilig

Op VVD-kamervragen antwoordt Minister van der Laan dat alle gesaneerde ruimten aan boord van de ss Rotterdam aan de Nederlandse wet- en regelgeving aangaande asbest voldoen

Lees verder

Gewelddadig einde staking asbestmijnwerkers Zimbabwe

Begin september gingen 2280 Zimbabwaanse asbestmijnwerkers in staking omdat zij sinds januari geen salaris meer uitbetaald kregen.

Lees verder

60.000 pond voor Britse mesothelioomslachtoffers

Gemiddeld werd de afgelopen jaren 60.239 pond schadevergoeding uitgekeerd aan Britse mesothelioomslachtoffers.

Lees verder

Nederland importeert nog steeds asbest

De laatste cijfers over 2008 inzake de asbestexport vanuit de Verenigde Staten geven de indruk dat het EU-asbestverbod onvoldoende wordt nageleefd.

Lees verder

India weigert sloop Amerikaans gifschip

Het oud marineschip Platinum II dat onder Amerikaanse vlag vaart mag niet worden gesloopt op een scheepswerf in de Indiase deelstaat Gujarat omdat aan boord asbest en radioactief afval is aangetroffen.

Lees verder

Asbestvolgsysteem leidt tot minder regeldruk in Nederland

Een nieuw asbestvolgsysteem moet leiden tot een veilige en verantwoorde verwijdering van asbest en merkbaar minder regeldruk in de asbestsector.

Lees verder

Overheid leent James Hardie 320 mln voor asbestcompensatie

De Australische multinational James Hardie krijgt van de Australische overheid een lening van 320 mln dollar (ca. 200 mln euro) om gedurende drie jaar aan de compensatieverplichtingen richting asbestslachtoffers te kunnen voldoen.

Lees verder