menu

Nieuwsbrief 60 - April 2020

Asbestslachtoffers in tijden van corona

Het is inmiddels een cliché om te zeggen dat we bijzondere tijden meemaken. De effecten van de coronacrisis op onze gezondheid, het persoonlijk leven en de economie zijn ongekend. Ook voor asbestslachtoffers en bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) verandert er veel.

Lees verder

IAS nieuws

Stipendium voor onderzoek naar verbetering afweer tegen longvlieskanker

Kan het afweersysteem van het lichaam op een tumor worden verbeterd door eerst de tumor te verkleinen met behulp van chirurgie? Dit is de centrale vraag van het prijswinnende onderzoeksvoorstel voor het Machiel van der Woudestipendium. 

Lees verder

Instituut Asbestslachtoffers voert regeling voor patienten met OPS uit

Sinds 1 maart 2020 kunnen patiënten met een diagnose OPS of CSE een tegemoetkoming krijgen van de overheid. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) voert deze regeling uit, samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Lees verder

Tot nader order geen huisbezoeken vanwege corona virus

Om verspreiding van het corona virus tegen te gaan worden er tot nader order geen huisbezoeken afgelegd bij asbestslachtoffers. Het onderzoek door het IAS naar het arbeidsverleden wordt telefonisch afgenomen.  Verder vindt er geen afwijking plaats van de gebruikelijke werkwijze. Hebt u vragen over een bezoek dat met u gepland staat? Neemt u dan gerust contact op met uw behandelaar of bel 0797507100.

Jaarverslag IAS 2019 meldt 631 aanvragen voor schadevergoeding

Bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) hebben zich in 2019 631 asbestslachtoffers gemeld. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vandaag verschijnt. Dit aantal is iets lager dan in 2018, maar hoger dan in 2017. Het aantal asbestslachtoffers blijft hiermee op een stabiel en onverminderd hoog niveau. In 2019 meldde zich het tienduizendste asbestslachtoffer sinds de oprichting van het instituut in 2000. Bron: Instituut Asbestslachtoffers, Persbericht 14 april 2020

Epidemiologisch nieuws

Geen relatie tussen talkpoeder en risico op eierstokkanker

Onderzoek onder meer dan 250000 Amerikaanse vrouwen levert geen bewijs dat talkpoeder eierstokkanker zou kunnen veroorzaken. In de VS hebben veel vrouwen producent Johnson en Johnson aangeklaagd omdat zij beweren dat zij kanker hebben gekregen door talkproducten van dit bedrijf. Asbest in het talkpoeder zou de oorzaak zijn. Dit onderzoek zegt niets over het mogelijke extra risico van asbest in talkpoeder. Bron: Science Alert, The Times, 8 januari 2020

Asbestslachtoffers metro Madrid

Bij de metro van Madrid zijn meerdere medewerkers ten gevolge van asbestgerelateerde kanker overleden. Volgens het bedrijf gaat het om twee onderhoudsmedewerkers in 2018 en een machinist begin dit jaar. De vakbond meldt dat het om zeker vijf slachtoffers gaat. Bron: elpais.com, 12 januari 2020

Italie verwacht piek mesothelioom tussen 2020 en 2024

In Italië wordt tussen 2020 en 2024 een piek verwacht in het aantal mensen dat aan mesothelioom zal overlijden. Het gaat om ongeveer 7000 mensen in vijf jaar tijd. De afname daarna zal langzaam gaan. Naar verwachting zullen de komende 20 jaar (2020-2039) in Italië nog ca. 26000 mensen mesothelioom krijgen. Bron: Oddone, E. e.a. (2020)asbestos.com 

Mesothelioom bij zeelieden en vissers

Deense onderzoekers melden dat Scandinavische zeelieden en vissers een groter dan gemiddeld risico op mesothelioom hebben. Bron:Petersen e.a. (2020); surviving mesothelioma.com, 10 januari 2020

Onvoldoende bewijs voor relatie asbest met slokdarmkanker

Op basis van een overzichtsstudie concludeert Peterson dat er onvoldoende bewijs is dat asbestblootstelling slokdarmkanker kan veroorzaken. Bron: Peterson e.a. (2020)

Asbestblootstelling en leukemie

Een grootschalig Deens onderzoek laat een verband zien tussen langdurige beroepsgerelateerde asbestblootstelling en het risico op leukemie. Meer onderzoek is nodig om na te gaan of dit verband vaker voorkomt. Bron: Toft Wurtz, E. (2020)

Asbest en Gezondheid nieuws

De erfenis van de blauwe asbestmijn in Wittenoom

De blauwe asbestmijn in het Australische Wittenoom heeft tot veel asbestdoden geleid vooral ten gevolge van mesothelioom en longkanker en in mindere mate door asbestose. De mijn was tot 1966 in werking. Bron: Musk, AW ea (2019)

VS Standaard test voor asbesthoudend talkpoeder nodig

Er moet een standaard test komen om na te gaan of of talk asbest of andere schadelijke stoffen bevat. Dat adviseert een team van experts van acht verschillende federale agentschappen aan de Amerikaanse Food and Drug Administration. In de verschillende rechtszaken tegen producent Johnson & Johnson worden verschillende testen in de bewijsvoering toegepast. Bron: asbestos.com, 21 januari 2020; reuters.com, 4 februari 2020  

Opgeven was geen optie

De fysieke omstandigheden waren verre van ideaal, maar nabestaande Rob van Well liet zich niet kennen. Op karakter liep hij de marathon van New York en zamelde daarmee ruim tweeduizend euro in voor Asbestslachtoffers Vereniging Nederland. Bron: Nieuwsbrief AVN, januari 2020

Niet bang voor afval voormalige Thetford asbestmijn

Inwoners van het stadje Thetford genaamd naar de voormalige asbestmijn zijn niet bang voor het afval van de voormalige mijn. Maar 5% van de respondenten aan een onderzoek zegt dat het gevaarlijker is om in de buurt van de oude mijn te wonen dan elders in Quebec. Bron: radio canada, februari 2020

Juridisch nieuws

43000 euro boete voor illegale asbestverwijdering

Een bedrijf uit Epe is flink tekort geschoten bij het verwijderen van asbest. Daarvoor krijgt het een ‘forse boete’ van 43.500 euro van de Inspectie SZW. ‘Werknemers hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels', aldus de Inspectie. Bron: destentor.nl, 23 januari 2020; foto ANP/Lex van Lieshout

Weer forse boete voor talkpoeder met asbest

Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) is opnieuw veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan gebruikers van talkpoeder van het bedrijf. Een jury kende een groep gebruikers van dat product 750 miljoen dollar schadevergoeding toe omdat zij kanker zouden hebben gekregen van talkpoeder dat asbest bevatte. Bron: ad, 6 februari 2020

Verjaringstermijn in Zwitserland wordt 20 jaar

Sinds 1 januari dit jaar is in Zwitserland de absolute verjaringstermijn voor letselschadezaken verlengd naar 20 jaar in plaats van 10 jaar.  In Nederland is de absolute verjaringstermijn 30 jaar. Aanleiding voor de verlenging was een een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) uit 2014 (Moor). Bron: froriep.com, 24 januari 2020; IAS Nieuws, 26 maart 2014

Medisch nieuws

Biomarkers voor mesothelioom

Biomarkers zijn eiwitten in het bloed die iets kunnen zeggen over de aanwezigheid of verloop van sommige ziektes. Recent onderzoek geeft aanwijzingen dat de markers TGF-Beta, CD70 en Activin A mogelijk kunnen helpen bij het verbeteren van de behandeling van mesothelioom. Bron: Stockhammer e.a.(2019); Inaguma e.a. (2019); Paajanen e.a. (2019)

Mesothelioom en kunstmatige intelligentie

3D Bioprinting en kunstmatige intelligentie veranderen de zorg voor mesothelioompatienten. Het computerprogramma MesoNet kan mogelijk een nieuwe, meer accurate benadering bieden voor de planning van de behandeling van mesothelioom. Een ander programma (RIKEN AI) zou de terugkeer (recidief) van mesothelioom mogelijk kunnen voorspellen. Beide zijn zogenaamde machine learning programma's die "slimmer" worden naarmate ze meer draaien. Bron: worldhealth.net, 18 januari 2020; survivingmesothelioma.com, 13 oktober 2019; surviving mesothelioma.com, 29 december 2019 ; technologynetworks.com, 25 februari 2020 

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Een recent onderzoek uit Australië suggereert dat het mineraal zeoliet  mogelijk bescherming biedt tegen de toxische effecten van asbest. Bij onderzoek van mesothelioomcellen in het lab constateerden Zwitserse onderzoekers dat een bepaalde pesticide de ontwikkeling van de tumor remde. Volgens Amerikaanse onderzoekers zou een veel gebruikt antibioticum de respons op bestraling bij mesothelioom kunnen verbeteren. Een Brits casus-onderzoek meldt dat bepaalde ontstekingsremmers mogelijk de groei van een mesothelioomtumor kunnen remmen. 

Weer asbest in make-up gevonden

In oogschaduw van het merk MUA zijn in Groot Brittannie asbestsporen aangetroffen. De producent ontkent. In juli 2019 was Claire’s hierover in het nieuws. Bron: Independent.co.uk, 2 februari 2020

Milieu/Veiligheid nieuws

Dodelijk sloopwerk in India

The Guardian vertelt over Mollah en andere Indiase scheepsslopers die op de talrijke scheepswerven schepen ontmantelen en daarbij aan allerlei gevaarlijke stoffen, zoals asbest blootstaan. Bron: the guardian.com/foto Getty, 31 januari 2020

Asbest in sommige soorten marmer en steen

De Britse Health and Safety Autoriteit wijst op een mogelijk risico van asbest in sommige soorten marmer en steen. Bepaalde gesteenten en mineralen als marmer en basalt, kunnen af en toe zeer kleine hoeveelheden natuurlijk voorkomend asbest bevatten. Bron: hse.gov.uk, februari 2020

Politiek nieuws

Tweede Kamer wil voordeliger en eenvoudiger asbestsanering

De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen die ervoor moeten zorgen dat asbestsanering veel goedkoper wordt, en dat daarbij eenvoudiger nieuwe veilige methoden worden toegepast. Bron: volkskrant.nl; nieuwe oogst.nl, 20 december 2019 

Vervanging asbestdaken blijft urgent

De in Nederland aanwezige asbestdaken verouderen verder, waarmee ze meer vezels zullen loslaten. Asbestdaken worden onverzekerbaar en mettertijd ook onverkoopbaar. Calamiteiten met branden van asbestdaken kunnen tot ongedekte schade leiden. De samenleving draait dan voor hoge kosten op. Er zal daarom beleid moeten komen over het antwoord op de vraag, hoe met deze oude asbestdaken moet worden omgegaan, aldus juriste Yvonne Waterman in het blad Steildak. Bron: steildak.nl, december 2019

Provincies gaan door met asbestsanering

Verschillende provincies blijven de strijd aangaan met asbestdaken. Verplichte verwijdering van asbestdaken is uitgesteld van 2024 tot zeker 2028. Maar onder meer de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland proberen met gunstige financiële regelingen bedrijven en bewoners te verleiden hun asbestdak te saneren. Bron: BNR.nl, 21 januari 2020/foto ANP

8,5 miljoen euro voor Belgische asbestslachtoffers in 2018

Het Belgische Asbestfonds heeft in 2018 7,1 miljoen euro uitbetaald voor 287 mensen met mesothelioom, 291.450 euro voor 311 mensen met asbestose en 1,08 miljoen euro voor 524 mensen met een andere asbestaandoening die wettelijk aan asbestose is gelijkgesteld. Bron: nieuwsblad.be, 10 februari 2020

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft op 2 maart samen met een aantal provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland. Echter belangenorganisaties van gemeenten, boeren, woningcorporaties en huiseigenaren weigeren deze verklaring voorlopig te tekenen. Zij stellen dat de minister ze hierbij onvoldoende (financieel) helpt. Het kabinet steekt 12 miljoen euro in een fonds waaruit particulieren geld kunnen lenen om het asbest van hun daken te verwijderen. Bron: rijksoverheid.nl, 2 maart 2020; radar/Avro Tros, 2 maartVNG, 25 februariTrouw/ANP, 24 februari 2020

Italie compenseert niet beroepsgerelateerde mesothelioomslachtoffers

Het Italiaanse parlement heeft een eenmalige tegemoetkoming goedgekeurd voor mensen met mesothelioom door niet-beroepsgerelateerde asbestblootstelling. Het gaat om een bedrag dat varieert tussen de 5.600 en 10.000 euro. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 19 februari 2020