menu

Nieuwsbrief 17 - mei 2009

IAS-jaarverslag 2008: sterke toename aanvragen (Simone Aarendonk, beleidsmedewerker IAS)

Ieder jaarverslag vormt een belangrijk moment om terug te kijken. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen geweest in het negende jaar van het bestaan van het IAS? Opvallende ontwikkelingen in 2008 zijn: de stijging van het aantal aanvragen, de positieve resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek en het uitgebreide onderzoeksprogramma dat in gang is gezet.

Lees verder

IAS nieuws

IAS Jaarverslag 2008: toename aanvragen asbestslachtoffers

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2008 601 aanvragen van asbestslachtoffers in behandeling genomen. Dit aantal was flink hoger dan in 2007. De invoering van de TNS-regeling was de belangrijkste oorzaak van deze toename.

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Relatie asbestgebruik met mesothelioom-sterftecijfers

Wijzigingen in de hoeveelheid asbest die tussen 1970 en 1985 in 31 landen werd gebruikt voorspellen de ontwikkeling in het aantal sterfgevallen van pleuraal mesothelioom (longvlieskanker) tussen 1996 en 2005. Bron: Nishikawa et al. (2008).

Beroep/sector en asbestgerelateerde longkanker

Beroepen en sectoren waarin blootstelling plaatsvindt aan metalen, poly-aromatische hydrocarbons en asbest geven een verhoogd risico op longkanker.

Lees verder

Steeds meer Australische vrouwen met mesothelioom

Volgens de Australische asbestslachtoffervereniging wordt de derde golf asbestslachtoffers momenteel getroffen door asbestziekten als mesothelioom. Deze groep bestaat uit mensen die in de huiselijke omgeving bij verbouwing indirect aan asbest zijn blootgesteld, waaronder relatief veel vrouwen.

Lees verder

Britse timmermannen grootste asbestrisicogroep

1 op de 17 Britse timmermannen die tussen 1940 en 1950 geboren is en voor zijn 30ste langer dan 10 jaar asbestcontact heeft gehad, zal aan mesothelioom overlijden.

Lees verder

Toename asbestziekten in Australie

Het aantal gevallen van asbestziekten neemt in Australie sterk toe en zal nog ca. 10 jaar blijven toenemen, volgens Prof. Bruce Robinson van het Nationaal Centrum voor Asbestgerelateerde Ziekten.

Lees verder

Chrysotiel asbest en asbestkanker

Tekstielwerkers die tussen 1950 en 1970 in een Amerikaanse fabriek met chrysotiel-asbest-tekstielproducten hebben gewerkt lopen een hoger risico op longkanker, asbestose of mesothelioom.

Lees verder

VS: Toename mesothelioomsterfgevallen

Het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) meldt dat tussen 1999 en 2005 het aantal mesothelioomsterfgevallen in de VS jaarlijks is gestegen. In die periode zijn totaal 18.068 Amerikanen aan deze ziekte overleden.

Lees verder

Overleving mesothelioom

De gemiddelde overlevingsduur van mensen met peritoneaal mesothelioom (buikvlieskanker) is korter dan die van mensen met pleuraal mesothelioom (longvlieskanker).

Lees verder

Relatie tussen mesothelioom en bestraling

Een toenemend aantal epidemiologische studies rapporteert een relatie tussen intensieve bestraling en het ontstaan van maligne mesothelioom. Bron: Wagner, M.E. 2008: Letter to the editor. Bruin, M. de et al. (2009).

Asbest en Gezondheid nieuws

Britse krant start asbestcampagne

Begin maart is De Britse krant Daily Mirror onder de naam "Asbestos Timebomb Daily Mirror Campaign" een campagne gestart tegen de schade die asbest tot nu toe veroorzaakt heeft en nog aan zal richten.

Lees verder

De chrysotiel-asbestlobby

Het boek "Defending the indefensible" beschrijft waarom het grootste deel van de wereldbevolking in landen woont waar nog steeds asbest wordt gebruikt.

Lees verder

Aardbevingen en asbest oorsprong van leven?

Aardbevingen en asbest hebben mogelijk gezorgd voor het ontstaan van leven op aarde. Met chrysotiel asbest bedekte troggen in zee zijn plekken waar 3,5 biljoen jaar geleden leven kon ontstaan.

Lees verder

Juridisch nieuws

Rechtbank Rotterdam: oordeel over verjaring nog niet mogelijk

De kans dat de bodemrechter een vordering tot schadevergoeding verjaard zal achten kan, vanwege te weinig informatie, nog niet beoordeeld worden, aldus de rechtbank Rotterdam. Dit op het verzoek tot een voorlopige voorziening van een timmerman met mesothelioom die stelt tussen 1953 en 1960 bij scheepswerf Verolme aan asbest te zijn blootgesteld.

Lees verder

Rechtbank Almelo erkent beroep op verjaring Eternit

De rechtbank Almelo oordeelt dat de nabestaande van een mesothelioomslachtoffer zijn vordering tot schadevergoeding niet binnen een redelijke termijn heeft ingesteld, namelijk pas ruim anderhalf jaar na de aansprakelijkheidsstelling.

Lees verder

Causaal verband niet voldoende bewezen

Het Gerechtshof Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat geenszins is komen vast te staan dat het mesothelioom bij betrokkene is veroorzaakt door aan zijn vader geleverd asbest van voormalig asbestproducent Eternit .

Lees verder

Rechtbank Haarlem: Corus aansprakelijk voor asbestblootstelling

Op 1 april j.l. oordeelde de rechtbank Haarlem dat Corus geen tegenbewijs heeft geleverd tegen de stelling dat de blootstelling aan asbest van een oud-medewerker in relevante mate uitging boven de milieublootstelling die als gemiddelde waarde in de omgevingslucht in die periode aanwezig was.

Lees verder

Asbestsanering leidt tot rechtzaak

Bij de opknapbeurt van een aantal huurwoningen in Assendorp is niet voldoende zorgvuldig met asbest omgesprongen

Lees verder

Hof Amsterdam: gezichtspunt g doorslaggevend

In hoger beroep oordeelt het hof Amsterdam dat niet voldoende grond bestaat de verjaringstermijn van 30 jaar buiten toepassing te laten. Doorslaggevend in dit oordeel is dat de eiser te lang, namelijk 2,5 jaar heeft gewacht met het instellen van de vordering tot schadevergoeding

Lees verder

VS: strafzaak tegen oud-directie Grace & Co

Op 19 februari is in de Verenigde Staten het strafproces gestart tegen vijf oud-directieleden van voormalig mijneigenaar Grace & Co. Begin mei werden het bedrijf en drie oud-directieleden vrijgesproken. Zij hadden niet opzettelijk mensen aan asbest blootgesteld noch risico's verzwegen.

Lees verder

Start Italiaans proces tegen Eternit

Begin april is in Turijn het proces gestart tegen twee oud-bestuurders van voormalig asbestproducent Eternit, de Zwitser Stephan Schmidheiny (61) en de Belgische baron Louis de Cartier de Marchienne (88).

Lees verder

Defensie 12% aansprakelijk voor asbestgerelateerde longkanker

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep dat het ministerie van Defensie voor 12% aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van longkanker bij een oud-medewerker. Vast staat dat betrokkene tabakproducten rookte.

Lees verder

Australische asbestclaims via mediation afgehandeld

In 2008 zijn in Australië bijna alle 148 asbestschadeclaims via mediation afgehandeld. Op deze manier wordt veel geld bespaard op juridische kosten.

Lees verder

Medisch nieuws

2 miljoen voor strijd tegen longkanker en mesothelioom

Prof. dr. Ton Berns van het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis ontvangt van het KWF 2 miljoen euro voor onderzoek naar betere behandelingen voor longkanker en mesothelioom.

Lees verder

Australie: opening instituut asbestziekten en onderzoek

Op 21 januari werd in Sydney, Australie, s werelds grootste onafhankelijke instituut voor asbestziektes en onderzoek geopend, het Bernie Banton Centre.

Lees verder

Asbest en vrouwenkanker

Baarmoederhals-, eierstok- en borstkanker komen niet significant vaker voor bij Australische vrouwen die aan blauw asbest zijn blootgesteld.

Lees verder

Nieuwe scantechniek voor diagnose asbestziekte

Op de jaarvergadering van de Amerikaanse "Asbestos Disease Awareness Organization" werd een nieuwe techniek gedemonstreerd waarmee asbestlongafwijkingen beter in beeld kunnen worden gebracht en daarmee beter onderscheiden van andere afwijkingen.

Lees verder

Genetische test voorspelt overleving mesothelioom

Volgens Gordon et al. kan een genetische test nauwkeurig voorspellen hoe lang een mesothelioompatient nog te leven heeft.

Lees verder

Peritoneaal mesothelioom: een overzichtsstudie

Bij bijna 30% van de mesothelioompatienten is de tumor gelokaliseerd in het buikvlies. In steeds meer gevallen wordt een risicovolle behandeling toegepast.

Lees verder

VK: Kritiek op terminale zorg mesothelioompatiënten

40 procent van de Britse mesothelioompatienten en hun verzorgers is van mening niet voldoende terminale zorg te krijgen.

Lees verder

Alle asbestsoorten zijn kankerverwekkend

Een werkgroep van de International Agency for Research on Cancer bevestigt dat alle commerciele asbestsoorten inclusief chrysotiel (wit) asbest longkanker en mesothelioom kunnen veroorzaken.

Lees verder

Milieu/Veiligheid nieuws

Asbest zelfs op Antartica

Een Japanse onderzoeker heeft asbestose gekregen door asbestcontact op Antartica. Tijdens zijn expeditie in 1968 had hij samen met 30 collega s asbest-isolatiemateriaal gespoten in de energiecentrale ter plekke. De centrale is tussen 1995 en 1998 gesloopt. Bron: The Yomiuri Shimbun, 25 januari 2009.

Asbestbewustwordingstraining nodig

De Britse Health and Safety Executive vindt dat werknemers die met asbest in aanraking kunnen komen, moeten worden getraind in herkenning van het materiaal en hoe er mee om te gaan.

Lees verder

Sloop asbestschepen in Groot Brittannie

Schepen met veel gevaarlijke stoffen zoals asbest kunnen vanaf nu in het Britse Hartlepool worden gesloopt.

Lees verder

Asbest op zwarte markt Dubai

Ondanks een verbod van de regering worden asbestplaten in de Verenigde Arabische Emiraten nog steeds op de zwarte markt verkocht. Naar schatting bevat 70 tot 90% van de huizen in Dubai nog een bepaalde hoeveelheid asbest. Bron: Transworldnews, 4 maart 2009.

Asbest in 9 op de 10 Britse scholen

De Britse krant Daily Mirror schat dat bij de bouw van 90% van alle Britse scholen asbest is gebruikt. Tussen 1980 en 2005 zijn 178 docenten aan mesothelioom overleden.

Lees verder

Japan ontwikkelt robot-asbestverwijderaar

In Japan wordt momenteel een robot getest die gebruikt kan worden voor het verwijderen van gevaarlijke stoffen als asbest.

Lees verder

Zuid Korea vindt asbest in baby-poeder

De Zuid Koreaanse Voedings- en Warenautoriteiten hebben asbest in talkpoeder aangetroffen.

Lees verder

Klacht Vlaams Belang na bekogeling met asbest

Een volksvertegenwoordiger van de Belgische partij Vlaams Belang heeft een klacht ingediend bij de politie nadat werklui van een sloopfirma hem bekogelden met stukken asbest en andere brokstukken.

Lees verder

Asbestambassadeurs aan de slag

25 ambtenaren van het ministerie van VROM hebben, na het volgen van een tweedaagse cursus, het certificaat asbestambassadeur uitgereikt gekregen

Lees verder

Bouwtoezichthouders lopen asbestrisico

Ondanks landelijke voorlichting komen er nog steeds signalen van toezichthouders (Arbeidsinspectie) en uitvoerend bedrijfsleven dat bouwtoezichthouders van gemeenten aan grote risico s blootstaan.

Lees verder

Politiek nieuws

Canadese plaats "Amiante" verandert naam

De plaats "Amiante" in de Canadese regio Quebec heeft haar naam veranderd in "Des sources". Amiante is het Franse woord voor asbest.

Lees verder

Britse asbestslachtoffers Turner & Newall toch niet benadeeld

Oud-medewerkers van het Britse bedrijf Turner & Newall mogen hun gedeeltelijke schadevergoeding van het bedrijf behouden naast de vergoeding die zij via de overheidsregeling krijgen. Dat besloot de Britse regering begin februari.

Lees verder

Crisis in Russische plaats "Asbest"

Steeds meer asbestfabrieken sluiten in de Russische plaats "Asbest". Asbest is een plaats met 76.000 inwoners en 19 asbestfabrieken gelegen in het industriele deel van de Oeral-regio.

Lees verder

Speelgoedproducent failliet wegens asbestclaims

De Amerikaanse speelgoedproducent "Planet Toys" heeft faillissement aangevraagd wegens een mogelijke "class action" asbestclaim die het bedrijf bedreigt.

Lees verder

Schotten kunnen claimen voor pleurale plaques

Tegen een uitspraak van het Britse House of Lords in heeft de Schotse regering een wet ingevoerd die Schotse asbestslachtoffers de mogelijkheid geeft een schadevergoeding te eisen voor "pleurale plaques".

Lees verder

Strengere regels voor toezichthouders asbestverwijdering

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met nieuwe regels voor toezichthouders van asbestverwijdering.

Lees verder

Lidstaten EU accoord met uitzondering asbestverbod

De Europese lidstaten hebben op 19 februari ingestemd met een voorstel van de Commissie om twee uitzonderingen toe te blijven staan op het asbestverbod dat sinds 1 januari 2005 in de EU van kracht is.

Lees verder

Duitsland: nog steeds veel uitkeringen wegens asbestziekten

In 2007 heeft de Duitse Wettelijke Ongevallenverzekering 948 aanvragen voor mesothelioom, 828 voor longkanker en 2050 aanvragen voor asbestose als asbestgerelateerde beroepsziekte erkend.

Lees verder

Asbest-tijdbom in Noord Ierland

Noord Ierland heeft per hoofd van de bevolking 2,5 keer meer asbestgerelateerde sterfgevallen dan Engeland.

Lees verder

Verbod op asbest in Zuid Korea

Sinds 1 januari dit jaar geldt in Zuid Korea een verbod op productie, import en gebruik van alle soorten asbestproducten. Bron: Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, januari 2009.

Asbeststrop voor Philips

Zodra de Amerikaanse rechter dit goedkeurt, zal Philips 678 miljoen euro in een fonds storten, dat claims door en namens de 14.000 asbestslachtoffers van dochter TH Agriculture & Nutrition (Than) verder zal afwikkelen

Lees verder