menu

Nieuwsbrief 16 - januari 2009

Aan asbest blootgestelde gepensioneerde werknemers en zelfstandigen in Frankrijk onder toezicht (Simone Aarendonk, beleidsmedewerker IAS)

Tijdens de 9e internationale conferentie van de International Mesothelioma Interest Group (IMIG), die in september 2008 plaats vond in Amsterdam, presenteerde Prof. Marcel Goldberg de resultaten van een uitgebreid Frans onderzoeksprogramma. Het programma richt zich op gepensioneerde werknemers en zelfstandige vaklieden die zijn blootgesteld aan asbest. Doel van het programma is betrokken gepensioneerden op te sporen, te informeren en medisch te begeleiden. Daarnaast wordt epidemiologisch onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de risicoberoepen en de effecten van asbestblootstelling op de lange termijn. Het veelomvattende programma roept de vraag op of ook in Nederland een dergelijk onderzoek kan en dient te worden uitgevoerd. Voor hierop een voorlopig antwoord wordt gegeven eerst een korte toelichting op de situatie van de asbestslachtoffers in Frankrijk en de inhoud van het onderzoeksprogramma.

Lees verder

IAS nieuws

IAS presentatie op FNV congres

Op 4 november gaf directeur Machiel van der Woude een presentatie over het IAS op het FNV Platform arbeidsrisico`s asbestgerelateerde aandoeningen. Hij presenteerde de resultaten van het IAS sinds de start van het instituut. en concludeerde dat de balans positief is. 60 tot 70% van de "bemiddelbare" mesothelioomslachtoffers krijgt momenteel na bemiddeling van het IAS de volledige schadevergoeding uitgekeerd: een resultaat om tevreden over te zijn, zeker gezien de ontwikkelingen in het geldend recht. Het IAS is, naar zijn mening, een waardevolle mix van civiele aansprakelijkheid en sociale zekerheid. Verbeteringsmogelijkheden bestaan nog met betrekking tot verjaring en stelplicht/bewijslast. Op dit moment studeert een commissie onder leiding van Professor Hijma op mogelijke oplossingen. Bron: IAS, 4 november 2008.

Uitvoeringsorganisatie IAS verhuisd

Sinds 1 januari dit jaar zit de uitvoeringsorganisatie van het IAS op een nieuw adres, namelijk:
Bredewater 6
Postbus 684
2700 AR Zoetermeer
tel:0797507150
Fax:0797507101
Email (ongewijzigd): info@asbestslachtoffers.nl
De uitvoeringsorganisatie bemiddelt tussen mesothelioomslachtoffers en werkgevers/verzekeraars en adviseert de SVB inzake de regelingen TAS en TNS.

Epidemiologisch nieuws

Automonteurs en chrysotiel asbest

Automonteurs die met chrysotiel asbestfrictieproducten in aanraking zijn geweest hebben een hoger dan gemiddeld aantal asbestvezels in hun longen. Dit kan een extra risico geven op asbestgerelateerde kanker. Bron: Finkelstein, M.M., (2008). Asbestos fibre concentrations in the lungs of brake workers: another look. Ann. Occup.Hyg. 52, 6, pp. 455-461.

Risico Britse asbestverwijderaars

Brits onderzoek onder asbestverwijderaars laat zien dat degenen die op jonge leeftijd zijn blootgesteld of langdurig asbestcontact hebben gehad een relatief hoger risico hebben op de ziekte mesothelioom.

Lees verder

VK: sterfte aan mesothelioom van 1968-2006

Het aantal mensen dat in het Verenigd Koninkrijk in de periode 1968 tot 2006 aan mesothelioom overleed is gestegen van 153 in 1968 tot 2056 in 2006. De incidentie stijgt nog steeds licht.

Lees verder

Mesothelioom en asbestose in de VS

De incidentie van mesothelioom neemt in de VS geleidelijk af, maar die van asbestose zal in de komende 10 tot 15 jaar niet sterk dalen.

Lees verder

Australië: gevolgen van een blauwe asbestmijn

Asbestgerelateerde ziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij mensen die tussen 1943 en 1966 in de blauwe asbestmijn van het Australische Wittenoom hebben gewerkt.

Lees verder

Mesothelioom wereldwijd

De ziekte mesothelioom komt in gebieden waar veel met asbest is gewerkt bij 4 op de 100.000 vrouwen en 5 op de 100.000 mannen voor, volgens het World Cancer Report 2008 van de International Agency for Research on Cancer (IARC).

Lees verder

Asbest en Gezondheid nieuws

Internationale asbestgeschiedenis in het kort

Een artikel in de Canadese krant Ottawa Citizen beschrijft in het kort wanneer internationaal bekend werd dat asbest gevaarlijk was voor de gezondheid. Bron: The Ottawa Citizen, 25 oktober 2008.

Asbest uitbannen enige oplossing tegen asbestziekten

De enige manier om asbestziekten uit te bannen is een verbod op het gebruik van alle asbestsoorten, aldus een editorial van de redactie van het gerenomeerde medische tijdschrift The Lancet. Dit advies is in overeenstemming met de aanbeveling van de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Lees verder

Juridisch nieuws

Britse verzekeraars aansprakelijk voor asbestclaims

In hoger beroep oordeelde een Britse rechter dat verzekeraars aansprakelijk zijn voor asbestclaims vanaf het eerste moment dat een werknemer aan asbest werd blootgesteld.

Lees verder

Eternit niet aansprakelijk wegens verjaring

In twee zaken oordeelde de rechtbank Almelo dat Eternit wegens verjaring niet aansprakelijk is voor de gevolgen van de asbest die zij vóór 1967 beschikbaar stelde voor erfverharding.

Lees verder

VK: oproep voor wetswijziging asbestziekten

De classificatie van de doodsoorzaak "door toevallige asbestblootstelling" moet wijzigen in "door industrieel asbestcontact".

Lees verder

Hof Den Haag: scheepswerf niet aansprakelijk vóór 1961

Nabestaanden van een carrouselbouwer die van 1949 tot 1961 bij Wilton Fijenoord werkte hebben niet aangetoond dat de scheepswerf al in de periode tot en met 1961 had moeten weten dat aan het werken met asbest ernstige gezondheidsrisico's verbonden waren voor de betrokken werknemers noch welke beschermingsmaatregelen met het oog daarop genomen moesten worden.

Lees verder

VK: overheidshavenbedrijf nalatig

Het Britse hooggerechtshof oordeelde een overheidshavenbedrijf aansprakelijk voor het niet waarschuwen van arbeiders tegen de gevaren van asbest.

Lees verder

Medisch nieuws

Chrysotiel asbest en mesothelioom

Alle asbestsoorten zijn gevaarlijk, ook het witte asbest (chrysotiel). Dat wordt in het algemeen aangenomen en door wetenschappelijk onderzoek bevestigd. Toch verschijnen er soms onderzoeken die deze conclusie nuanceren.

Lees verder

Crocidoliet en mesothelioom

In de longen van Amerikaanse mesothelioompatiënten worden steeds meer crocidoliet (blauwe) asbestvezels gevonden. Dit in vergelijking tot het aantal amosiet (bruine) asbestvezels.

Lees verder

Risico op longkanker bij laag asbestblootstellingsniveau

Lage en gemiddelde blootstelling aan asbest kan het risico op longkanker verhogen. Dat geldt in een breed spectrum van beroepen.

Lees verder

Biomerkers voor mesothelioom

Op dit moment zijn er nog geen biomerkers die voldoende betrouwbaar zijn om de bestaande diagnostische methodes voor de ziekte mesothelioom te vervangen.

Lees verder

Teveel vitamine A risico voor asbestblootgestelden

Een hoge inname van vitamine A uit supplementen verhoogt het risico op longkanker bij mensen die aan asbest zijn blootgesteld. Dit vermeldt de Gezondheidsraad in het advies "Naar een adequate inname van vitamine A".

Lees verder

Risico op slokdarmkanker door asbestblootstelling

Spaanse onderzoekers vonden bij 185 patiënten met slokdarmkanker een relatie met asbestblootstelling. Het ging om mensen uit twee middellandse zeeprovincies. De groep bestond uit 147 patiënten met het plaveiselcelcarcinoom en 38 patiënten met het adenocarcinoom.

Lees verder

Milieu/Veiligheid nieuws

Importeur roept asbesthoudende sfeerhaarden terug

Importeur Rofra Carvings roept consumenten op sfeerhaarden van het merk Livin'flame die zijn gekocht vanaf 1 september 2008 te melden voor een omruilactie. De haarden bevatten aan de achterzijde een asbesthoudende plaat als hitteschild tussen de haard en de wand. Bij het beschadigen van het paneel kan asbest vrijkomen wat een risico voor de gezondheid oplevert.

Lees verder

5.400 euro boete voor zorginstelling

De Drentse zorginstelling Phusis heeft een boete van 5.400 euro gekregen wegens illegale sloop van een landbouwschuur met asbesthoudende golfplaten.

Lees verder

Gujarat is India's asbest hot spot

Gujarat, India's "Gouden corridor" heeft 31.000 bedrijven die direct of indirect met chrysotiel asbest werken.

Lees verder

Mesothelioom door asbestluchtvervuiling

Asbestluchtvervuiling kan mesothelioom veroorzaken. Dit constateerden onderzoekers bij omwonenden van een Japanse asbestfabriek en bij Californiërs die in de omgeving wonen van een natuurlijke vindplaats van asbest.

Lees verder

Afval Italiaanse asbestcementfabriek veroorzaakt mesothelioom

Mensen die binnen 500 meter van een voormalige asbestcementfabriek in het Italiaanse Bari wonen hebben een hoger dan gemiddeld risico op de ziekte mesothelioom. Asbest in het milieu kan dus mesothelioom veroorzaken, concluderen de Italiaanse onderzoekers. Bron: Musti et al. (2008).

Zonnepanelen vervangen asbestdaken in Drenthe

Gedeputeerde staten van Drenthe willen het saneren van asbestdaken in de landbouw koppelen aan de plaatsing van zonnepanelen.

Lees verder

Derde fase sanering asbestwegen in 2009 van start

De uitvoering van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase gaat in 2009 van start. Dit houdt in dat in de periode 2009-2011 een groot aantal asbestwegen en bodemlocaties wordt gesaneerd in de omgeving van Goor en Harderwijk.

Lees verder

Onderzoek naar redding "asbestbomen"

TNO doet in opdracht van het ministerie van VROM onderzoek naar mogelijkheden om bomen langs asbestwegen te sparen.

Lees verder

Chinese bouwmaterialen bevatten asbest

Zogenaamde als asbestvrij geïmporteerde Chinese bouwmaterialen blijken toch asbest te bevatten.

Lees verder

Australië : 46.000 euro boete voor illegale asbestimport

Het Australische bedrijf Alcan, eigenaar van een bauxiet mijn, heeft 90.000 dollar (46.000 euro) boete gekregen voor het illegaal importeren van asbest uit Vietnam. De asbest werd aangetroffen in pakkingen. Bron: abc news, 19 december 2008.

Gemeenten blijven achter bij uitvoeren asbestregels

Een groot aantal gemeenten schiet nog steeds tekort bij het beperken van de risico's bij de sloop van asbest, blijkt uit onderzoek van de VROM-Inspectie. Asbest moet zorgvuldig door gespecialiseerde bedrijven worden verwijderd uit bouwwerken voordat deze gesloopt worden. Om dit af te dwingen, is een goede sloopvergunning essentieel. Daar gaat het bij veel gemeenten mis.

Lees verder

Politiek nieuws

Ook Britse oproep voor asbestregister

Buiten Nederland wordt nu ook in het Verenigd Koninkrijk gepleit voor een centraal asbestregister, waarin alle asbest die in publieke gebouwen is verwerkt wordt geregistreerd.

Lees verder

Asbestziekten in Frankrijk

In 2005 werd in Frankrijk in 7682 gevallen een asbestgerelateerde ziekte als beroepsziekte erkend. Dit is 14,5 % van het totaal aan beroepsziekten in Frankrijk in dat jaar. Bron: Eurogip, nr. 60, october 2008.

Chrysotiel asbest weer niet op lijst gevaarlijke stoffen

Chrysotiel asbest, ook wit asbest genoemd, komt weer niet op de VN-lijst van gevaarlijke stoffen, de Prior Informed Consent (PIC)-lijst.

Lees verder

VK: asbestrisico op 13.000 scholen

Een Britse parlementaire werkgroep waarschuwt voor asbestrisico's op 13.000 scholen. Volgens de groep doet de overheid te weinig om deze risico’s te beheersen. Bron: The Times, 14 november 2008.

FNV wil betere compensatie asbestslachtoffers

De FNV pleit voor betere financiële compensatie van asbestslachtoffers. "Als de situatie niet snel verbetert, moet er een fonds komen waar àlle asbestslachtoffers terecht moeten kunnen voor schadevergoeding." Dat zei FNV-bestuurder Leo Hartveld op 4 november in Den Haag op een symposium over asbest.

Lees verder

Rijkswaterstaat erkent schuld asbest bij renovatie brug A50

Rijkswaterstaat erkent de verantwoordelijkheid voor het feit dat werknemers van een bouwbedrijf en van Rijkswaterstaat zelf, zijn blootgesteld aan asbest. Dat gebeurde in 1999 en 2000 toen de brug A50 over Rijn bij Heteren werd gerenoveerd.

Lees verder

Grace schikt voor 60 mln us-dollar

Voormalig asbestmijneigenaar Grace & Co heeft eind november voor maximaal 60 mln usdollar een schikking getroffen met eigenaren van huizen en zaken die met zonoliet zijn geïsoleerd.

Lees verder

FNV protesteert bij Canada tegen export asbest

De FNV heeft Canada opgeroepen te stoppen met de productie en export van asbest. Dat deed de vakcentrale in een protestbrief aan de Canadese ambassadeur

Lees verder

Belgisch Asbestfonds kent 1211 keer schadevergoeding toe

Het Belgische Asbestfonds (AFA) heeft sinds haar start op 1 april 2007 1766 beslissingen over aanvragen voor schadevergoeding genomen. In 1211 (68,6%) gevallen werd die ook toegewezen, aldus een mededeling van de minister van Volksgezondheid.

Lees verder

Asbestdebacle SS Rotterdam

De verbouwing van het schip SS Rotterdam is uitgelopen op een financieel debacle. Eigenaar woningcorporatie Woonbron moet ruim 200 miljoen euro steken in de renovatie van het schip in plaats van de beoogde zes miljoen euro.

Lees verder

VK: asbestslachtoffers verliezen geld

Volgens de Britse asbestslachtoffervereniging krijgen sommige slachtoffers nu minder schadevergoeding uitgekeerd dan voorheen ten gevolge van de invoering van de overheidscompensatieregeling voor alle slachtoffers.

Lees verder

Australië: aansprakelijk vanaf 1960 of 1971?

Een wetsvoorstel voor schadevergoeding aan asbestslachtoffers wordt in Australië tegengehouden door protest van mijngigant BHP Billiton.

Lees verder

EU importeert nog steeds asbest

De Europese Commissie heeft het Parlement in december voorgesteld twee uitzonderingen toe te blijven staan op het asbestverbod dat sinds 1 januari 2005 in de EU van kracht is. Uitzondering wordt gevraagd voor bepaalde producten die vóór 2005 zijn geproduceerd en voor asbestdiafragmacellen die door twee multinationals in hun Duitse en Poolse fabrieken worden gebruikt.

Lees verder

TNS regeling voorziet in behoefte

Gezien het grote aantal aanmeldingen blijkt de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS) duidelijk in een behoefte te voorzien. Dat schrijft minister Cramer van VROM aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Rechtszekerheid personeel asbestonderzeeër gewaarborgd

De rechtszekerheid van de defensiemedewerker die met asbest in aanraking is geweest is gewaarborgd. Dat schrijft staatssecretaris De Vries aan de Tweede Kamer.

Lees verder