menu

Nieuwsbrief 15 - oktober 2008

Veel onderzoek in de komende jaren bij het IAS (Machiel van der Woude, directeur IAS)

Onderzoek speelt een belangrijke rol bij de advisering en bemiddeling door het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Individueel, ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag voor een tegemoetkoming en een schadevergoeding vindt zowel medisch als asbest/arbeidshistorisch onderzoek plaats. Dit aan de hand van protocollen, waaraan de bij het IAS betrokken convenantpartijen zich verbonden hebben. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van vooraanstaande onderzoekers van o.a. het Nederlands Kanker Instituut, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en TNO. Aldus worden waardevolle gegevens verzameld die zoveel mogelijk discussie uitsluiten.

Lees verder

IAS nieuws

Asbestkaart gaat internationaal

In het Engelstalige wetenschappelijke tijdschrift "Annals of Occupational Hygiene" is een artikel gepubliceerd over de Asbestkaart. De Asbestkaart is een elektronisch systeem voor het beoordelen van historische asbestblootstelling in bedrijfstakken en beroepen in de periode 1945-1994. Het systeem is in opdracht van het IAS ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit.

Lees verder

IAS en asbestose

Het IAS zou ook alle werknemers met de ziekte asbestose moeten helpen bij het verhalen van financiële schade. Dat meldt de FNV nadat haar Bureau Beroepsziekten voor het eerst via een schikking schadevergoeding wist binnen te halen voor een ex-werknemer van een staalbedrijf.

Lees verder

TNS loopt goed

De uitvoering van de regeling TNS loopt goed en voorziet in een behoefte. Dat meldt minister Cramer van VROM in een brief aan de Tweede Kamer, op grond van de cijfers van het eerste kwartaal 2008.

Lees verder

Oproep FNV: leg asbestcontact vast

FNV bouw roept werknemers op om van gebeurtenissen waarin zij in aanraking zijn gekomen met asbest nauwkeurig plaats, datum en werkgever bij te houden, evenals verklaringen van collega’s. Dit naar aanleiding van het omvangrijke asbestschandaal dat de Utrechtse milieupolitie begin juli samen met de arbeidsinspectie aan het licht gebracht

Lees verder

IAS presentatie op IMIG

Het IAS heeft een presentatie verzorgd op de negende internationale conferentie van de International Mesothelioma Interest Group (IMIG). Deze conferentie vond plaats van 25 tot 27 september 2008 in congrescentrum de Meervaart in Amsterdam.

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Spanje: toename asbeststerfgevallen in komende 10 jaar

Naar schatting zal in Spanje het aantal mensen dat jaarlijks aan een asbestziekte overlijdt de komende 10 jaar blijven toenemen. Het zal zeker nog 40 jaar duren voordat er geen sprake meer zal zijn van asbestgerelateerde sterfgevallen. Omdat asbestziekten niet erkend worden is er sprake van onderrapportage. Dit beperkt de mogelijkheden tot preventie, aldus de directeur van het Osalan Instituut: het Baskische instituut voor veiligheid en arbeidsgerelateerde gezondheid. Bron: Eurogip infomail nr. 58, juli 2008.

VS: een derde van de mesothelioomslachtoffers is ex-militair

Volgens een schatting heeft een derde van de Amerikaanse mesothelioomslachtoffers de ziekte gekregen door werk in dienst van het leger tussen 1940 en 1970. Zij kunnen de Amerikaanse regering niet aansprakelijk stellen voor de asbestblootstelling. Wel kunnen zij proberen schadevergoeding bij de producenten van de asbestproducten te claimen. Bron: news.asbestos.com, 15 juli 2008.

Israel en mesothelioom

Volgens het Israëlische ministerie van Gezondheid komt de ziekte mesothelioom in de omgeving van de plaats Nahariya tien keer vaker voor dan gemiddeld in Israël.

Lees verder

Asbestziekten in Italie

Het aantal gevallen van pleuraal mesothelioom was in Italië tussen 1980 en 2001 even hoog als het aantal gevallen van asbestgerelateerde longkanker. Drie procent (ca. 700) van alle mannelijke longkankersterfgevallen is asbestgerelateerd.

Lees verder

Beroepsgerelateerde asbestziekten in Duitsland

Tussen 1998 en 2005 is in Duitsland het aantal gevallen van mesothelioom jaarlijks toegenomen terwijl het aantal gevallen van asbestgerelateerde longkanker en asbestose stabiel is gebleven.

Lees verder

Canada: veel verborgen asbestslachtoffers

In Canada worden steeds meer gevallen van mesothelioom geregistreerd, zonder dat er een relatie met asbest wordt gelegd.

Lees verder

Asbest en Gezondheid nieuws

VK: boek over asbestgeschiedenis

John McCulloch and Geoffrey Tweedale hebben een boek geschreven over de internationale ontwikkelingen in de asbestindustrie vanaf het einde van de 19de eeuw in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tot heden ten dage in de ontwikkelingslanden. Bron: 'Defending the indefensible; the global asbestos industry and its fight for survival', door J. McCullock and G. Tweedale, uitg. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-953485-2.

Juridisch nieuws

Aanklacht tegen Franse asbestslachtofferorganisatie

Het Canadese ‘Chrysotiel instituut’heeft de Franse asbestslachtofferorganisatie Andeva voor de Franse rechter gedaagd. Dit omdat deze op de website vermeldt dat het Canadese insituut zeer actief in propaganda en omkoping is. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 8 juli 2008.

Claim Spaanse asbestoseslachtoffers

15 Spanjaarden met asbestose kunnen de Amerikaanse voormalig asbestproducent Kaylo via een Amerikaanse rechter aansprakelijk stellen voor hun ziekte.

Lees verder

Vervroegd pensioen voor Franse asbestslachtoffers

Een Franse rechter oordeelde dat 17 medewerkers van een papierfabriek een vergoeding wegens inkomstenderving moeten krijgen omdat zij gedwongen met vervroegd pensioen moeten gaan wegens blootstelling aan asbest.

Lees verder

Japan: grootste asbestrechtzaak ooit

In Tokio is in juli de grootste rechtzaak ooit begonnen van asbestslachtoffers tegen asbestproducenten en de Japanse regering.

Lees verder

Aansprakelijk voor psychische asbestklachten

Het Gerechtshof Den Bosch oordeelt een aannemer aansprakelijk voor de angstklachten bij een werknemer ten gevolge van blootstelling aan asbest bij het bedrijf.

Lees verder

Vrouw eist erfsanering van Eternit

Een 73-jarige vrouw met mesothelioom uit de gemeente Eibergen eist dat de firma Eternit haar erf laat schoonmaken.

Lees verder

Spaans hooggerechtshof erkent larynxkanker door asbest

Het Spaanse hooggerechtshof heeft kanker aan het strottenhoofd (larynxkanker) als beroepsziekte erkend bij een arbeider die als stuwadoor in de haven van Barcelona geregeld asbest had ingeademd.

Lees verder

Exxon aansprakelijk

Oliemaatschappij Exxon was al in 1937 op de hoogte van de gevaren van de asbest die voorkwam op haar rivierboten, in haar chemische fabrieken en olie-raffinaderijen, maar verzuimde haar werknemers te beschermen.

Lees verder

Rechtbank Almelo: Nefalit aansprakelijk

Nefalit BV (voorheen Asbestona) is aansprakelijk voor het ontstaan van de ziekte mesothelioom bij een boer uit Beilen die in 1979 bij het verzagen van asbestcementgolfplaten aan asbeststof was blootgesteld.

Lees verder

Medisch nieuws

Een medisch wonder

Een 46-jarige Australische vrouw is zwanger geworden kort nadat zij door haar artsen genezen was verklaard van de ziekte mesothelioom.

Lees verder

Levensverwachting

Moshammer en Neuberger concluderen dat de verslechtering van de conditie van de longen een betere voorspeller is van de levensverwachting is dan de kennis over de hoeveelheid asbest waaraan iemand is blootgesteld. Volgens Christensen et al. is er een relatie tussen het aantal asbestvezels dat in de longen aangetroffen wordt en de levensverwachting van een mesothelioompatiënt.

Lees verder

SV40-virus veroorzaakt mesothelioom

Volgens Rivera et al., is er voldoende bewijs om aan te nemen dat het simian 40 virus de ziekte mesothelioom kan veroorzaken: zowel alleen als in combinatie met asbestcontact.

Lees verder

Overzichtsstudies asbestziekten

Franse en Amerikaanse onderzoekers beschrijven in twee overzichtsartikelen de ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van asbestgerelateerde ziekten, waaronder mesothelioom.

Lees verder

Vroeg-screening voor mesothelioom

Volgens Van Meerbeeck en Hillerdal is vroeg-screening voor de ziekte mesothelioom op dit moment nog niet zinvol.

Lees verder

Milieu/Veiligheid nieuws

Sloop Frans asbestschip Clemenceau in Engeland

De Franse regering heeft eindelijk een plek gevonden waar het voormalige oorlogsschip Clemenceau gesloopt kan worden, namelijk in het Britse Hartlepool.

Lees verder

Stelsel naar Engels voorbeeld kan asbestbranche helpen

Secretaris Arnout Drop van de Vereniging Asbest Verwerkende Bedrijven pleit voor een asbestsaneringsstelsel naar Engels voorbeeld.

Lees verder

VK: 36.000 pond boete voor illegale asbestverwijdering

Een Britse ondernemer heeft 36.000 pond (ca. 46.000 euro) boete gekregen nadat zijn firma zonder vergunning asbest uit een winkel had verwijderd. Bron: safetymedia.co.uk, 30 september 2008.

België's grootste asbestschandaal ooit

Bij de renovatie van een industrieel pand in de Belgische plaats Anderlecht is vier ton asbest illegaal verwijderd. Het Brusselse parket spreekt van de grootste asbestzaak in de Belgische geschiedenis.

Lees verder

Japan en Australië: asbestrisico omwonenden

Mensen die in de omgeving van een Japanse asbestfabriek hebben gewoond hebben een hoger risico op de ziekte mesothelioom. Datzelfde geldt voor vrouwen die in de omgeving woonden van de blauwe asbestmijn in het Australische Wittenoom.

Lees verder

VS: milieu-asbestslachtoffers Libby

Het met asbest vervuilde vermiculiet uit de voormalige mijn in Libby, Montana, heeft tot nu toe 31 gevallen van mesothelioom veroorzaakt. In 11 gevallen betreft het slachtoffers die niet in de mijn hebben gewerkt, o.a. omwonenden en mensen vlak bij de rivier en spoorlijn woonden waarover het materiaal werd vervoerd.

Lees verder

Politiek nieuws

Australische asbestslachtoffers overlijden in afwachting van schadevergoeding

De invoering van een kostenbesparende vorm van mediation in 2008 leidt tot vertraging in de behandeling van claims van Australische asbestslachtoffers, waardoor deze overlijden vóórdat er een beslissing genomen is.

Lees verder

10.000 pond voor alle Britse mesothelioomslachtoffers

Alle Britse mesothelioomslachtoffers komen sinds 1 oktober j.l. in aanmerking voor een vergoeding van gemiddeld 10.000 pond (bijna 13.000 euro) via het Mesothelioma Scheme 2008.

Lees verder

Philips reserveert 241 mln voor asbestclaims

Philips reserveert in het derde kwartaal 2008 241 mln euro om te kunnen schikken in een slepende asbestaffaire in de VS.

Lees verder

Kosten asbestschip Otapan

De Nederlandse staat krijgt de meer dan 5 miljoen kosten voor de sanering van het asbestschip de Otapan mogelijk niet volledig terug. Een schikking met de voormalige Mexicaanse eigenaar van het schip ,,behoort tot de mogelijkheden'', zei milieuminister Jacqueline Cramer op 23 september j.l. in de Tweede Kamer.

Lees verder

Britse voorlichtingscampagne over asbest

De Britse ‘Health and Safety Executive’ is een campagne gestart om middenstanders bewust te maken van de risico’s van asbest. Momenteel overlijden in het Verenigd Koninkrijk elke week 20 middenstanders aan een asbestgerelateerde ziekte. Bron: Hse, 22 oktober 2008 .

Zuid Afrika: 11 miljoen voor asbestslachtoffers

In Zuid Afrika is tot nu toe 147,5 mln rand (ca. 11 mln euro) schadevergoeding uitgekeerd aan slachtoffers van de asbestmijnen in verschillende regio’s.

Lees verder

Verslag asbest seminar Britse House of Commons

Op 14 mei werd door het Britse House of Commons in een seminar veel aandacht gegeven aan het asbestgezondheidsprobleem.

Lees verder