menu

Nieuwsbrief 57 - Juli 2019

Geen geduld voor asbestslachtoffers

'Komt tijd komt raad'. 'Papier is geduldig'. Onze taal kent tal van uitdrukkingen om ergens ‘de tijd voor te nemen’, en niet overhaast te werk te gaan. Inderdaad, in deze jachtige tijd is het goed om een zekere rust te betrachten en niet de stopwatch het tempo te laten bepalen. Immers, morgen is er weer een dag.
Maar er zijn uitzonderingen op deze regel. Er zijn mensen voor wie het allerminst vanzelfsprekend is dat er morgen nog een dag komt. Tot deze groep behoren de asbestslachtoffers. Door een terminale ziekte beschikken zij over een beperkte tijdshorizon.

Lees verder

IAS nieuws

Huisgenoten met mesothelioom

Per jaar krijgen zo'n 10 à 20 'huisgenoten' de diagnose asbestkanker. Daarmee worden mensen bedoeld die niet direct met asbest hebben gewerkt, maar degenen met wie zij in huis wonen wel. Lisa van Dongen is een van hen. Haar man werkte jarenlang in de bouw en bij thuiskomst klopte zij zijn overall uit voordat ze die in de was deed. Haar man heeft niets, maar bij Lisa werd longvliesmesothelioom geconstateerd. Bron: rtl nieuws, 24 april 2019

Jaarverslag IAS 2018 meldt 675 aanvragen voor schadevergoeding

In 2018 ontving het IAS 675 verzoeken om als bemiddelaar op te treden bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Dit is het hoogste aantal nieuwe gevallen sinds 2014, toen de schadevergoedingsregeling behalve voor slachtoffers met mesothelioom ook voor patiënten met asbestose van kracht werd. Van dit aantal kwamen er uiteindelijk 287 in aanmerking voor bemiddeling met een nog bestaande werkgever of diens verzekeraar. In 156 gevallen resulteerde dit in een volledige schadevergoeding. En 539 slachtoffers ontvingen een tegemoetkoming van de overheid. Deze en andere informatie staan in het jaarverslag van het IAS, dat deze week is verschenen. U kunt het jaarverslag 2018 vinden via deze link en hier het persbericht. Bron: IAS, 24 april 2019

Presentatie IAS voor Asbestslachtoffervereniging Nederland

Tijdens de eerste ledenvergadering van de Asbestslachtoffer Vereniging Nederland in april heeft het IAS een interactieve presentatie verzorgd waarin de asbestkennis onder aanwezigen werd gepeild. Bron: nieuwsbrief avn, mei 2019

Epidemiologisch nieuws

Risico op mesothelioom neemt niet af na einde blootstelling

Het risico op mesothelioom neemt niet af naarmate het langer geleden is dat de asbestblootstelling heeft plaatsgevonden. Ook al heeft de blootstelling al decennia geleden plaatsgevonden. Het risico op longkanker neemt wel af. Dit volgt uit een analyse van resultaten van vijf studies. Bron: Bofetta, P. e.a. (2019)

Mesothelioom in Frankrijk

Naar schatting kregen in de periode 2015-2016 over een jaar ca 1100 Fransen mesothelioom, waarvan 310 vrouwen (27%). De ziekte komt vooral voor in noord, noordwest en zuidoost Frankrijk. Bouwvakkers lopen een hoger dan gemiddeld risico. Van de compensatieregelingen wordt onvoldoende gebruik gemaakt. Bron: Santé Publique France, 27 juni 2019

Chrysotiel asbest en mesothelioom

Amerikaanse onderzoekers vonden een relatie tussen blootstelling aan chrysotiel asbest en het risico op mesothelioom bij oud-arbeiders van een asbesttextielfabriek in North Carolina die tussen 1950 en 1973 werkzaam waren geweest. Chrysotiel of wit asbest wordt als minst gevaarlijke asbestsoort gezien. Bron: Loomis, D. e.a. (2019)

De asbesterfenis van scheepswerven

Een rapport van de Regionale Epidemiologie Dienst van de Spaanse provincie Murcia laat zien dat mesothelioom in de havenstad Cartagena 7,5 maal vaker voorkomt dan in de provinciehoofdstad Murcia. In de laatste 20 jaar zijn in Cartagena 193 mensen ten gevolge van mesothelioom overleden. Aangenomen wordt dat de meeste asbestblootstelling plaatsvond op de scheepswerven bij de stad. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat / laverdad.es, 16 april 2019

Asbest en Gezondheid nieuws

Film ‘Ademloos’ op NPO2

De vader van de Vlaamse filmmaker Daniel Lambo overleed vermoedelijk aan de gevolgen van het inademen van asbest. Na de dood van zijn vader begint Daniel een onderzoek naar de dodelijke asbestindustrie. Het verslag van deze zoektocht is weergegeven in de film ‘Ademloos’ die op 8 mei op NPO2 is vertoond. Bron: NRC  mei 2019

Zit er asbest in tampons en andere vragen

Zit er asbest in tampons? Is lippenbalsem gevaarlijk? Krijg je kanker van deodorant? Voor dit soort vragen lanceren RIVM, VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid de website waarzitwatin.nl. De site moet consumenten bewuster maken van de producten die ze gebruiken en geruchten over die producten uit de wereld helpen. Bron: nporadio1.nl, 20 mei 2019

Ren tegen asbestkanker

Kinderen van asbestslachtoffers proberen via hardloopwedstrijden aandacht en geld voor de ziekte te krijgen. Dat geldt o.a. voor Sebastiaan en Katrien Boink die met hulp van de Asbestslachtoffervereniging Nederland en KWF Kankerbestrijding het  goede doelen team 'Ren tegen asbestkanker' hebben opgericht. Zij zullen aan de Dam tot Damloop deelnemen op 22 september as. Rob van Well zal op 3 november as. de marathon van New York lopen om geld in te zamelen. Meer informatie op kwf.nl en doneeractie.nl

Asbestbranche eist rectificatie asbestrapport door TNO

De asbestbranche eist dat TNO zijn asbestrapport rectificeert. De onderzoekers zouden de gevaren van asbest bagatelliseren en zich baseren op aannames in plaats van feiten. Het gevolg is dat opdrachtgevers saneringen uitstellen of zelfs helemaal schrappen. Ondanks bepaalde lacunes vindt TNO dat het uitgevoerde onderzoek ‘de wetenschappelijke toets der kritiek’ kan doorstaan. Bron: BNR webredactie , 20 juni 2019

Juridisch nieuws

Staalbedrijf Tata Steel zou afhandeling claims vertragen

De Volkskrant meldt dat staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden te lang doet over het afhandelen van claims van asbestslachtoffers. Woordvoerder Robert Moens van Tata Steel vindt dat de Volkskrant een vertekend beeld geeft. Bron: nos.nl, volkskrant, 11 mei, processcontrol.nl, 20 mei

Aangifte tegen Tata Steel

Het Comité Asbestslachtoffers (CAS) doet aangifte tegen Tata Steel. Volgens de Volkskrant vindt het comité dat Tata Steel de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat werknemers door blootstelling aan asbest komen te overlijden aan asbestkanker. Bron: nos.nl; volkskrant, 28 mei 2019

325 mln schadevergoeding wegens asbest in talkpoeder

Het bedrijf Johnson & Johnson moet 325 miljoen dollar betalen aan een Amerikaans stel. De vrouw claimt dat ze kanker heeft gekregen door babypoeder van het bedrijf. Een jury in de Verenigde Staten heeft het bedrag bepaald. Het bedrijf ontkent dat er ooit asbest in het babypoeder heeft gezeten en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Bron: ad, 31 mei 2019

James Hardie moet duurdere thuiszorg vergoeden

De Australische multinational en bouwmaterialenproducent James Hardie moet aan een man met mesothelioom de thuiszorg vergoeden die het mogelijk voor hem maken zijn laatste dagen thuis te kunnen blijven wonen. Deze kosten zijn aanzienlijk hoger dan als de man in een verpleeghuis opgenomen zou worden. Bron: Sydney Morning Herald, 29 mei 2019

Medisch nieuws

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Een bepaalde vorm van intensieve bestraling zou volgens de Italiaanse onderzoeker Trovo een positief effect kunnen hebben op de levensduur bij mesothelioom. Volgens Christofidou kan een onderdeel uit lijnzaad mogelijk helpen tegen mesothelioom. De Amerikaanse Food & Drug Administration heeft een behandeling met elektrische stromen (tumor treating fields)  in combinatie met chemo goedgekeurd voor de behandeling van mesothelioom. De behandeling zou, volgens asbestos.com , de celdeling van kanker kunnen verstoren en de tumorgroei remmen.

Overzichtsstudies mesothelioom

Het toepassen van een HIPEC-chemobehandeling na een operatie heeft volgens Sugarbaker de overleving bij buikvliesmesothelioom verbeterd. Een combinatie van chemo- en immuuntherapie is volgens Nowak de volgende uitdaging bij de behandeling van mesothelioom. Volgens Harris en Louw is onderzoek van pleuravocht bij de meeste patiënten voldoende voor een betrouwbare diagnose van het epitheliale type mesothelioom. Ye en Murthy belichten de mogelijkheden van immuuntherapie, MacRae die van bestraling.

Oudere mesothelioompatienten krijgen minder behandelingen

Onderzoek in Amerika en Australie wijst uit dat oudere mesothelioompatienten minder behandelingen krijgen dan jongere. Dat betreft ook chemokuren die bij oudere patienten levensverlengend kunnen zijn en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Uit ander Australisch onderzoek komt naar voren dat patienten behoefte hebben aan betere communicatie, kwalitatieve informatie en discussie over behandelmogelijkheden, palliatieve zorg en zorg voor nabestaanden. Bron: surviving mesothelioma.com; Verma, V (2019), Linton, A. (2019), Warby, A. (2019)

Erfelijke factoren van belang voor effect chemokuur

Onderzoekers van het Amerikaanse Kankerinstituut melden dat mesothelioompatiënten met bepaalde mutaties in de genen beter te lijken reageren op de standaard chemokuur dan mensen die deze mutaties niet hebben. Bron: Hassan, R. (2019)

Milieu/Veiligheid nieuws

Mogelijk toch asbestcontact op metrostation Rotterdam

Het is inderdaad mogelijk dat reizigers in contact zijn gekomen met asbestvezels op het Rotterdamse metrostation Stadhuis. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat is opgesteld na het aantreffen van asbesthoudende materialen op het station Stadhuis. De RET noemt het risico dat reizigers en personeel hebben gelopen ‘nihil’. Bron: ad.nl, 12 april 2019

Asbesthoudend make-up in de Verenigde Staten

De Amerikaanse Voedsel en Medicijnen Autoriteit waarschuwt consumenten tegen gebruik van nog eens twee producten van het merk Claire’s waarin asbest is gevonden. In mei 2018 publiceerde het RIVM een risicobeoordeling van producten die op dat moment op de Nederlandse markt werden aangeboden. Bron: cbsnews.com, 7 juni 2019; the Guardian, 29 juni 2019IAS Nieuws, 29 mei 2018

Politiek nieuws

Wereldwijde asbestproductie in 2018 licht gedaald

Een voorlopige schatting van de United States Geological Survey geeft aan dat de wereldwijde asbestproductie in 2018 licht is gedaald ten opzichte van 2017. Rusland is nog steeds verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijde asbestproductie. Bron: International ban asbestos secretariaat/USGS, april 2019

Amerika verbiedt asbest bijna totaal

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) heeft woensdag een vrijwel volledig verbod op de productie en import van asbest aangekondigd. Een nieuwe regel zal mazen in een decennia-oud gedeeltelijk verbod dichten. Bron: cnn.com, 17 april 2019

Opinies over wetsvoorstel asbestdaken

Voorafgaand aan het debat in de Eerste Kamer op 28 mei jl. hadden zowel voor- als tegenstanders hun meningen in de media naar voren gebracht, zoals: Aedes, de koepel van woningcorporaties, asbestdeskundige Jan van Willigenburg in het AD, gedeputeerden van Overijssel en Gelderland in Trouw, een eigenaar van een leien dak, en een aantal academici op de website van Eenvandaag. Op Rtlz een overzicht met vijf dilemma's. Bron: zie links in het bericht, 28 mei 2019

Voorlopig geen verbod op asbestdaken

Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor zo'n verbod verworpen. Veel Eerste Kamerleden voelen wel voor een verbod op asbestdaken. Maar ze vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen. Ook zouden er te weinig mensen zijn die het werk kunnen uitvoeren. Bron: eerstekamer.nl; volkskrant, nos.nl 4 juni 2019

Pleidooi voor algemene compensatieregeling beroepsziekten

Expert beroepsziekten Marianne Schaapman pleit voor een algemene compensatieregeling voor mensen die aan een gevaarlijke stof zijn blootgesteld en daardoor ziek zijn geworden. Bron: nrc.nl, 31 mei 2019

Per 1 juni 2019 betere regeling voor Belgische asbestslachtoffers

De wet tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers zal in België de positie van asbestslachtoffers sterk verbeteren. Er komt per 1 juni 2019 een uitbreiding van de erkende asbestziektes, er komen betere schadevergoedingen en een lagere drempel voor een civiele procedure. Bron: rechtenkrant.be, 30 mei 2019; IAS Nieuws, 10 april 2019

Nieuw plan van aanpak asbestsanering voor eind 2019

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat verwacht eind dit jaar met een plan te komen hoe asbestdaken wel gesaneerd kunnen worden. Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer, nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden deze week afwees. De staatssecretaris stelt vast dat met het afwijzen van de wetswijziging het fundament onder het beleid rondom het saneren van asbestdaken is weggevallen. Ze gaat met betrokken partijen om tafel en verwacht voor het eind van het jaar met een conclusie te komen. Bron: groeneruimte.nl/Boerderij Vandaag, 6 juni 2019

Antwoord kamervragen over risico’s asbestblootstelling

Staatssecretaris Van Ark (SZW) antwoordt, mede namens de staatssecretaris Van Infrastructuur en Waterstaat op SP-kamervragen over de commotie rondom de risico’s van blootstelling aan asbest. Bron: rijksoverheid.nl, 11 juni 2019

Stappen naar risicogestuurd asbestbeleid

Het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit is niet langer voorbehouden aan mensen in witte pakken. Onderzoek van Aedes toonde aan dat deze beschermingsmaatregelen niet nodig zijn bij het verwijderen van beglazingskit. Daarop besloot de commissie die daarover gaat dat verwijdering van asbestkit voortaan valt onder het laagste veiligheidsregime van risicoklasse 1. De provincie Overijssel wil dat asbestdaken op gebouwen waar regelmatig veel kinderen of jongeren komen, snel worden aangepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportaccommodaties, maneges of andere club- en verenigingsgebouwen. Bron: aedes.nl; asbestmagazine.nl, juni 2019

Oproep voor onderzoek naar risico asbestdaken

De overheid moet onderzoeken of een asbestdakenverbod daadwerkelijk bijdraagt aan de volksgezondheid. Pas als uit onderzoek naar voren komt dat het aantal overlijdensgevallen door sanering significant zou dalen, kan er een wettelijk verbod er komen, vindt de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen. Bron: ANP/Radar.avrotros.nl, 13 juni 2019

Colombia verbiedt asbest per 2021

Het Colombiaanse parlement heeft besloten dat met ingang van 2021 productie, verkoop en gebruik van asbest in dit land verboden zal zijn. Bron: Chemical Watch, 13 juni 2019

Meer beleid tegen asbestblootstelling nodig

Europese onderzoekers pleiten voor meer beleid om asbestblootstelling te voorkomen: meer verboden in landen waar het gebruik van asbest nog steeds toegestaan is, grootschalige campagnes om mensen bewust te maken van de risico’s, en meer subsidie voor onderzoek naar asbest en asbestverwijdering. Bron: Douglas, T. e.a. (2019)