menu

Nieuwsbrief 14 - juni 2008

In memoriam Ben Asscher (Machiel van der Woude, directeur van het IAS)

Editorial door Machiel van der Woude, directeur van het IAS. In zijn bijdrage staat hij stil bij het recentelijk overlijden van Mr. Ben Asscher, voormalig rechtbankpresident en kwartiermaker van het IAS.

Lees verder

IAS nieuws

FNV wil Nationaal asbestregister bij IAS

De FNV wil een bundeling van kennis over asbest. Iedereen met vragen over de gevaarlijke stof moet terecht kunnen bij een Nationaal asbestregister. Volgens de FNV hebben gemeenten, grote bedrijven en asbestverwijderaars veel informatie maar wordt die vaak niet uitgewisseld. Een Nationaal asbestregister kan worden ondergebracht bij het Insitituut Asbestslachtoffers (IAS), dat gedragen wordt door sociale partners, verzekeraars en de overheid. De FNV kwam met het voorstel op Workers Memorial Day, de dag waarop slachtoffers van arbeidsongevallen worden herdacht. Bron: FNV, 28 april 2008. Meer http://www.fnv.nl/

IAS Jaarverslag 2007: meer dan 3000 aanvragen sinds 2000

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft sinds de oprichting in 2000 3033 aanvragen van asbestslachtoffers en nabestaanden in behandeling genomen. Deze groep bestaat vrijwel geheel (96%) uit mannen, met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar. Dat staat in het jaarverslag over 2007. Het aantal aanmeldingen (503) was in 2007 aanzienlijk hoger dan in 2006 (371). Dat heeft onder andere te maken met de invoering van de TNS-regeling op 1 december 2007: een financi&euml.le tegemoetkomingsregeling van de overheid voor mesothelioomslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld, maar bijvoorbeeld als zelfstandige of via het milieu. In dat kader is in het verslag een interview te lezen met minister Cramer van VROM, het ministerie dat voor deze regeling verantwoordelijk is. Naast een beschrijving van de activiteiten van het instituut zelf biedt het jaarverslag een overzicht van het nieuws dat in 2007 wereldwijd over asbest en gezondheid is gepubliceerd en interviews met deskundigen op dit terrein. U kunt het verslag aanvragen bij het IAS-secretariaat (email: secrias@ser.nl of tel:0703499754) of downloaden via de website

Epidemiologisch nieuws

Canada: zes asbeststerfgevallen in êên gezin

In het Canadese Winnipeg zijn in één gezin beide ouders en vier zussen aan asbestziekten overleden. Het gezin woonde aan het meer van Winnipeg in een huis dat geïsoleerd was met Zonoliet. Zonoliet is isolatie-materiaal dat van vermiculiet-asbest gemaakt is. Vermiculiet werd in de vorige eeuw in het Amerikaanse Libby in de staat Montana gewonnen. Bron: The Calgary Herald, 29 maart 2008. Meer http://www.canada.com/calgaryherald/

Japan: asbestziekte bij 45 omwonenden fabriek

In een omgeving van een fabriek van de voormalige isoleerder en asbestverwerker Miyadera zijn 45 mensen gevonden met een asbestgerelateerde ziekte, allen tussen de 50 en 90 jaar. De groep bestaat uit 3 ex-werknemers, 29 familieleden of kennissen van werknemers, 3 mensen die als kind op het terrein van de fabriek hadden gespeeld en 10 mensen die nooit in of bij de fabriek waren geweest. Bron: The Yomiuri Shimbun, Engelstalig, 31 maart 2008.

Asbest in scholen eist tien slachtoffers

Volgens het EO-radioprogramma De Ochtenden heeft asbest in schoolgebouwen de afgelopen jaren zeker tien slachtoffers geëist. Vaak gaat het om conciërges en klussende leerkrachten, die onderhoudswerk hebben verricht in gebouwen en zo met het kankerverwekkende asbest in aanraking zijn gekomen. Bron: EO, 27 maart 2008. Meer http://www.ochtenden.nl/

Meeste mesothelioomslachtoffers in het Verenigd Koninkrijk en Australië

Tussen 2000 en 2050 zullen in Australië, volgens de Britse epidemioloog Peto, 30.000 mensen aan de ziekte mesothelioom overlijden. Volgens Peto zal één op de tien Australische timmermannen die vóór 1950 geboren is aan mesothelioom overlijden. Niet alleen het bekende 'blauwe' asbest (crocidoliet), maar ook 'bruin' asbest (amosiet) zijn belangrijke blootstellingsbronnen. Het Verenigd Koninkrijk en Australië oogste aantal mesothelioomsterfgevallen per jaar, respectievelijk 2000 per jaar in het Verenigd Koninkrijk en 600 in Australië. De aantallen nemen nog steeds toe. Bron: mesotheliomaweb.org, april 2008. Meer http://www.mesotheliomaweb.org/

Japan: asbestafwijkingen bij 18% omwonenden fabriek

Ca. 18 procent van de omwonenden van Japanse asbestverwerkende fabrieken hebben last van asbestgerelateerde aandoeningen. Dit zijn de resultaten van een onderzoek dat het Japanse ministerie van Milieu begin juni naar buiten bracht. Bron: The Yomiuri Shimbun, Engelstalig, 5 juni 2008. Meer http://www.yomiuri.co.jp/

Gemiddelde leeftijd mesothelioompatiënten stijgt in Engeland

De gemiddelde leeftijd van mesothelioompatiënten bij diagnose lijkt toe te nemen. De conditie van deze oudere patiënten is slechter bij diagnose. Dit concluderen Chapman et al. na vergelijking van de resultaten van inwoners van de stad Leeds bij wie tussen 2002 en 2005 de diagnose mesothelioom werd gesteld met eerdere studies in Zuidoost Engeland. De patiënten uit Leeds waren gemiddeld 74 jaar oud bij diagnose en leefden daarna nog gemiddeld 8,9 maanden. Bron: Chapman, A. et al. (2008). Population-based epidemiology and prognosis of mesothelioma in Leeds, United Kingdom. Thorax online, 17 januari 2008, doi:10.1136/thx.2007.081430.

Lees verder

Milieu-asbestslachtoffers in mediterraanlanden en Nieuw Caledonië

In de mediterraanlanden Turkije, Griekenland, Corsica en Cyprus en op het Pacific eiland Nieuw Caledonië komt relatief veel mesothelioom voor die niet aan beroepsmatige asbestblootstelling gerelateerd kan worden. De asbestsoorten tremoliet en erioniet komen er in de natuur voor. Deze asbest wordt in de huizen gebruikt bijvoorbeeld bij het witten. Bron: Constantopoulos, S.H., Environmental mesothelioma associated with tremolite asbestos: Lessons from the experiences of Turkey, Greece, Corsica, New Caledonia and CyprusRegul. Toxicol. Pharmacol. (2008), doi:10.1016/j.yrtph.2007.11.001.

Lees verder

Juridisch nieuws

Eternit weer aansprakelijk voor asbestafval

De rechtbank van Almelo heeft op 4 juni j.l. voormalig asbestverwerker Eternit aansprakelijk gesteld voor het overlijden aan de ziekte mesothelioom van een 70-jarigevrouw uit Enter.

Lees verder

Meeste meldingen beroepsziekteclaims voor mesothelioom

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) meldt dat in 2007 totaal 600 beroepsziektenclaims bij de aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven zijn ingediend. Meer dan de helft betrof de ziekte mesothelioom. Bron: Verbond van verzekeraars, 16 mei 2008. Meer http://www.verzekeraars.nl/

Verenigd Koninkrijk: zes beroepszaken tegen verzekeraars

Zes hoger beroep zaken van nabestaanden van mesothelioomslachtoffers tegen verzekeraars kunnen van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de jurisprudentie in het Verenigd Koninkrijk. De verzekeraars ontkennen aansprakelijkheid omdat er geen polisdekking was op het moment dat de ziekte zich begon te ontwikkelen. Dit moment zou niet gelijk zijn aan het moment van blootstelling aan asbest. Eén van hen stelt bijvoorbeeld dat het medisch aantoonbaar is dat de kanker niet 40 jaar geleden begon toen de asbestblootstelling plaatsvond maar pas 10 jaar vóórdat de ziekte zich openbaarde. Op dat moment bestond het bedrijf niet meer en was er geen sprake meer van polisdekking. De zaken zullen 9 weken in beslag nemen. Bron: The Guardian, 2 juni 2008.

Medisch nieuws

Ervaringen van Britse mesothelioompatiënten

Woede, schuld en verwijten zijn de eerste reacties op de fatale diagnose maligne mesothelioom. Die woede en verwijten zijn gericht op de veroorzakers van de ziekte: werkgevers en de overheid. Britse mesothelioompatiënten hebben veel behoefte aan informatie, psychosociale en emotionele steun, ook omdat ze naast hun lichamelijke lijdensweg met complexe, medische en financiële zaken te maken krijgen. Bron: Hughes, N. &. Arber, A. (2008). The lived experience of patients with pleural mesothelioma. International Journal of Palliative Nursing, 14, nr. 2. p. 66-71.

Lees verder

Overzichtsstudies naar ontwikkelingen in de behandeling van mesothelioom

Chemotherapie is momenteel de behandeling die het meest wordt toegepast bij niet-operabele mesothelioompatienten. Het gebruik van antifolaten in combinatie met platinum geeft daarbij de grootste kans op langere overleving. Bij patienten die wel geopereerd kunnen worden biedt een combinatie van opereren, bestralen en chemo (trimodale of multimodale behandeling) de beste overlevingskansen. Er is geen standaardtherapie voor de tweedelijnsbehandeling. Bron: Fennell, D., et al. (2008). Advances in the systemic therapy of malignant pleural mesothelioma. Nature Clinical Practice, 5, 3, p. 136-147. Kaufman, A.J. &. Pass, H.I. (2008). Current concepts in malignant pleural mesothelioma. Expert Rev. Anticancer Ther. 8(2), 293-303.

Lees verder

VS: oprichting online databank voor mesothelioom

Sinds mei is in de VS de eerste elektronische databank voor mesothelioom online toegankelijk voor onderzoekers. De "National Mesothelioma Virtual Bank" bevat kenmerken van 900 monsters van mesothelioomweefsel van 600 patiënten. De databank is ondergebracht bij de Mesothelioma Applied Research Foundation (MARF), een non-profit stichting waarin nabestaanden, artsen, juristen en onderzoekers samenwerken in de strijd tegen mesothelioom. Bron: MARF, 13 mei 2008. Meer http://www.mesotissue.org/

Nanobuisjes net als asbest

Koolstof nanobuisjes, een van de belangrijkste nieuwe moleculen in de nanotechnologie, kunnen in het buikvlies van muizen een ontstekingsreactie veroorzaken die lijkt op het beginstadium van mesothelioom. Dat blijkt uit een studie die deze week is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Nanotechnology. Volgens Ken Donaldson (universiteit van Edinburgh), één van de auteurs, is het te vroeg om te concluderen dat mensen die in contact komen met nanobuisjes daar ook echt kanker van kunnen krijgen. De muizen kregen de nanobuisjes namelijk ingespoten in hun buikvlies. Om het risico voor mensen te bepalen moet vast staan hoeveel nanobuisjes mensen inademen en of die moleculen in het long- of buikvlies terecht kunnen komen. Nanobuisjes bestaan uit koolstofatomen die op een speciale manier met elkaar zijn verbonden. Ze worden al jaren verwerkt in consumentenproducten als tennisrackets, schokbestendige fietssturen en auto-onderdelen. Bron: NRC en kennislink, 22 mei 2008. Meer http://www.kennislink.nl/

Twijfels over effecten chemotherapie bij mesothelioom

Een studie in het medische tijdschrift Lancet meldt dat honderden mesothelioompatiënten van een groep van 409 geen baat hadden bij een chemokuur met mitomycin, vinblastine en cisplatine. Behandeling met vinorelbine verdient echter nader onderzoek. Bron: BBC news, 15 mei. Muers, M.F., et. al. (2008). Active symptom control with or without chemotherapy in the treatment of patients with malignant pleural mesothelioma (MS01): a multicentre randomised trial. Lancet 2008. 371:1685-94. Meer http://news.bbc.co.uk/

Lees verder

Multimodale behandeling bij mesothelioom

Behandeling met een combinatie van operatieve verwijdering van de tumor, bestraling en chemotherapie lijkt levensverlengend te werken bij mesothelioompatiënten die geen uitzaaiingen in de lymfeklieren hebben. Dit blijkt uit een studie van 20 patië.nten die deze behandeling kregen. Zij waren gemiddeld 56 jaar bij diagnose en leefden daarna nog gemiddeld 17 maanden. Volgens chirurg en oncoloog dr. Robert Cameron van de Universiteit van Californië (UCLA) hebben patiënten die in aanmerking komen voor een operatie het meeste baat bij een multimodale behandeling. Patiënten zouden hierover zowel advies moeten vragen aan een thoracaal chirurg als aan een oncoloog. Bron: www.mesothel.com, 21 mei 2008. Meer http://www.mesothel.com/ Bron: Batirel, H.F. et. al., (2008). Trimodality treatment of malignant pleural mesothelioma. Journal of Thoracic Oncology, 3, 5, 499-503.

Lees verder

Milieu/Veiligheid nieuws

Toezicht op asbestverwijdering faalt

Sloopbedrijven houden zich slecht aan de strenge regels voor het verwijderen van asbest. Toezichthouders lijken niet in staat om de regels goed te handhaven. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport over samenwerking tussen verschillende instanties op de werkvloer. Bij het toezicht op asbestsanering zijn onder meer de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie en de provincies betrokken, maar ze stemmen hun werk niet op elkaar af en vertellen elkaar niet waar ze mee bezig zijn. Bron: ANP, Trouw, Algemene Rekenkamer: rapport Ketenbesef op de werkvloer, 27 maart 2008. Meer http://www.rekenkamer.nl/

Vierhonderd mogelijke asbestlocaties in Zaanstad

De gemeente Zaanstad telt vierhonderd plekken waar mogelijk asbest in de grond zit. Op veertien locaties is de kans zelfs groot tot zeer groot dat er asbest aanwezig is in de grond. Dat blijkt uit het onderzoek 'Asbest in de Zaanstreek' van het historisch onderzoeksbureau Register. Aanleiding waren twee eerdere onderzoeken. Het ene wees uit dat in het verleden een kwart van de totale hoeveelheid in Nederland verwerkte asbestvezels in de Zaanstreek is gebruikt. Uit ander onderzoek bleek dat de ziekte mesothelioom in de Zaanstreek relatief vaker voorkomt dan in de rest van Nederland. Bron: ANP 4 april 2008.

Slopers onnodig aan asbest blootgesteld

In de helft van de sloopbedrijven in Nederland wordt niet veilig gewerkt. Het gaat vooral om kleinere bedrijven, aldus de Arbeidsinspectie op 14 april. Volgens de inspectie wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de risico's van gevaarlijke stoffen zoals asbest en kwartsstof. Het gebeurt regelmatig dat de sloop van een gebouw begint voordat een gespecialiseerd bedrijf het asbest heeft verwijderd. Bron: ANP,Parool 14, 15 april 2008.

Strop bij restauratie van ss Rotterdam

De restauratie van het stoomschip Rotterdam wordt veel duurder dan betrokkenen ooit voor mogelijk hielden. De aanvankelijk op 30 tot 40 miljoen euro kostende sanering van het asbest op het schip zal in werkelijkheid 140 tot 200 miljoen kosten. Bron: AD, 21 april 2008.

Politiek nieuws

Grace schikt voor 3 miljard met asbestslachtoffers

Voormalig asbestmijneigenaar Grace &. Co heeft overeenstemming bereikt met asbestslachtoffers en aandeelhouders om een fonds op te richten met maximaal 3 miljard Usd voor de compensatie van huidige en toekomstige claims. Bron: Bloomberg, 7 april 2008. Meer http://www.bloomberg.com/

Japan: ook overheidsuitkering voor nabestaanden

De Japanse regering heeft ingestemd met een wetswijziging die regelt dat nabestaanden in de rechten van een asbestslachtoffer kunnen treden als pas na het overlijden bij obductie de ziekte mesothelioom of asbestgerelateerde longkanker wordt vastgesteld. Bron: Japan Economic Newswire, 13 april 2008.

Ministerie EZ: asbestmeldpunt vermindert administratieve lasten

Staatssecretaris Heemskerk verwacht dat een nieuw Centraal Asbest Informatiepunt een besparing aan administratieve lasten voor het bedrijfsleven oplevert van meer dan 1 miljoen euro per jaar. Melden van asbestverwijdering en controleren van uitgevoerde wijzigingen wordt door het Informatiepunt gemakkelijker en vooral transparanter. Daarnaast kan arbeids- en milieuwetgeving eenvoudiger worden gehandhaafd. 'Dat is goed voor het milieu, dat is goed voor bedrijven, dat is goed voor elke Nederlander', aldus Heemskerk. Het is de bedoeling dat het Centraal Asbest Informatiepunt vanaf mei 2008 een half jaar gaat proefdraaien. Het Informatiepunt is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Aedes vereniging van woningcoroperaties, de Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen (VVTB). Bron: ministerie van Economische Zaken, 9 april 2008. Meer http://www.minez.nl

Olympische asbestrisico's

In antwoord op kamervragen meldt minister Donner dat in de stad Peking een verbod op het gebruik van asbest geldt. Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Nederlandse werkgevers voor arbeidsomstandigheden in het buitenland meldt de minister dat de Nederlandse ARBO-wetgeving niet van toepassing in het buitenland is. De zorgplicht van de werkgever jegens de werknemer, die het Burgerlijk Wetboek regelt, is wel van toepassing. Volgens het International Ban Asbestos Secretariat is China de grootste asbestgebruiker ter wereld, gevolgd door Rusland en India. Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal, KVR31344, reactie 25 maart 2008, 1760. International Ban Asbestos Secretariaat, 10 april 2008. Meer http://ibasecretariat.org/

Asbestverbod Zuid Afrika

In Zuid Afrika is op 28 maart j.l. een verbod op gebruik, verwerking, productie, import en export van asbest van kracht geworden. Zuid Afrika was voorheen zelf asbestproducent. Tussen eind 19de eeuw en 2001 werd er in verschillende mijnen crocidoliet, amosiet en chrysotiel asbest gedolven. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 2 april 2008. Meer http://ibasecretariat.org/

Canada's asbestproductie neemt af

Canada's asbestproductie neemt de laatste tijd sterk af. Vanwege de steeds groter wordende concurrentie en het toenemende besef dat asbest gevaarlijk is. In de jaren 70 van de vorige eeuw bereikte Canada's export van chrysotiel (wit) asbest een piek van anderhalf miljoen ton per jaar naar meer dan 60 landen. Deze asbest werd o.a. gewonnen in de regio Thetford Mines, in acht mijnen die werkgelegenheid boden aan 4.000 mijnwerkers. Inmiddels is de laatste ondergrondse chrysotielmijn in deze regio gesloten. Nu wordt er alleen nog asbest gewonnen in de Lac d'Amiante du Québec (LAQ) mijn, ook wel het "Zwarte mijnmeer" genoemd. Hier wordt nog 60.000 tot 200.000 ton asbest per jaar gewonnen. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 20 april 2008. Meer http://ibasecretariat.org/

James Hardie weg uit Amsterdam

Multinational James Hardie wil weg uit Amsterdam omdat de fiscale voordelen van het Amsterdamse hoofdkantoor niet langer op zouden wegen tegen nadelen als de hoge eurokoers en slechte werksfeer en leiding. De op handen zijnde verhuizing van het hoofdkantoor lijkt het beeld te bevestigen dat Hardie zich destijds alleen in Nederland vestigde om kapitale claims van Australische asbestslachtoffers te ontlopen. Het bedrijf was tot in de jaren tachtig een van de belangrijkste producenten van asbest-bouwmaterialen ter wereld. Zeker vijftigduizend Australiërs zijn blootgesteld aan asbest van het bedrijf. In 2007 ging Hardie, na zware druk van de Australische overheid, akkoord met een asbest-slachtofferfonds waarin tot 2,8 miljard euro wordt gestort, circa vijftien keer zo veel als oorspronkelijk opzij was gezet. In september begint in Australië een rechtszaak tegen Hardie-toplieden die volgens de Australische beursautoriteiten beleggers misleid hebben met uitspraken over de geringe impact van de asbestclaims. Bron: Parool, 23 april 2008.

Oproep WHO voor asbestvrije werkplek

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) roept op werkplekken vrij te maken van kankerverwekkende stoffen, waaronder asbest. Momenteel worden wereldwijd ca. 125 miljoen mensen op het werk aan asbest blootgesteld. Elk jaar overlijden tenminste 90.000 mensen aan asbestgerelateerde ziekten. Bron: WHO, 27 april 2008. Meer http://www.who.int/

VK: financiële tegemoetkoming voor alle mesothelioomslachtoffers

Als alles volgens plan verloopt kunnen vanaf dit najaar alle mensen met de ziekte mesothelioom in het Verenigd Koninkrijk in aanmerking komen voor een financië.le tegemoetkoming van de overheid. De hoogte van de uitkering zal afhangen van de leeftijd van het slachtoffer en wordt geschat op gemiddeld 10.000 pond per persoon gedurende de eerste 2 jaar dat de regeling van kracht is. De overheid zal de kosten zoveel mogelijk terugvorderen van werkgevers en verzekeraars. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 20 april 2008. Meer http://ibasecretariat.org/

Frankrijk: hervorming vervroegd pensioenregeling asbestwerkers

In Frankrijk is in opdracht van het ministerie van Arbeid een rapport gepubliceerd met voorstellen om het systeem van vervroegd pensioneren van asbestwerkers rechtvaardiger en beter toegankelijk te maken. Voorstellen betreffen o.a. het meer rekening houden met de werkelijke asbestblootstelling. Daarnaast zouden gebruikers van de regeling een grotere bijdrage moeten gaan betalen en meer aandacht moeten geven aan preventie. Op het systeem moet zowel collectief als individueel een beroep kunnen worden gedaan. Bron: Eurogip, 7 mei 2008. Meer http://www.eurogip.fr/

Otapan vertrekt uit Nederland

De Otapan is naar Turkije vertrokken nadat de laatste belemmeringen voor het overbrengen van het asbestvrij gemaakte schip door het ministerie van vrom waren opgeheven. Simsekler, de Turkse eigenaar, en de Nederlandse overheid zijn het eens geworden over de verdeling van de kosten die zijn gemaakt sinds het schip medio 2007 asbestvrij is verklaard. Die bedragen circa 550.000 euro waarvan de Turkse eigenaar Simsekler 240.000 euro voor zijn rekening neemt. De Otapan lag van 1999 tot 2006 in Amsterdam. In dat laatste jaar vertrok het schip voor sloop naar Turkije maar werd het door de Turkse autoriteiten geweigerd omdat het meer asbest bevatte dan opgegeven. Om uit de ontstane impasse te komen heeft de Nederlandse overheid gezorgd voor het schoon opleveren van het schip. Er loopt nog een procedure tegen de voormalige Mexicaanse eigenaar om de kosten gemoeid met de sanering, 4,5 miljoen euro, te verhalen. Bron: ministerie van VROM, 15 mei 2008 en diverse kranten. Meer http://www.vrom.nl/

Risico's asbest op scholen

In een reactie op kamervragen over de risico's van asbest op scholen antwoordt minister Cramer dat werkgevers volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht zijn een risico-inventarisatie en -evaluatieanalyse (een zogeheten RI&E) uit te voeren om te bepalen welke risico's er in de arbeidssituatie voor de werknemers zijn. Daar hoort een analyse van de risico's van asbest bij. Mocht uit de RI&E blijken dat er risico's bestaan, dan is de werkgever verplicht deze risico's zo veel als mogelijk is weg te nemen. In het geval van asbest kan dit betekenen dat asbestsanering plaats moet vinden. Hiermee verdwijnen niet alleen de risico's voor het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, maar ook voor de leerlingen. Volgens een schatting van TNO uit 1999 is het redelijk om te veronderstellen dat in ongeveer de helft van de schoolgebouwen van voor 1994 geen asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt aangegeven dat, voor zover er nog asbest aanwezig is, dit in de vorm van hechtgebonden asbestcement plaatmaterialen is. Wanneer dergelijke materialen niet worden bewerkt (boren, zagen enz.) zal geen blootstelling aan asbest optreden. Bron: ministerie van VROM, 25 april 2008: kamervragen met antwoord 2007-2008, nr. 2188, Tweede Kamer, document-id: KVR31802. Meer http://www.vrom.nl/

VS: veel corruptie en fraude in asbestrechtzaken

Het Manhattan Institute, een Amerikaanse denktank, heeft een rapport gepubliceerd waarin de frauduleuze praktijken van Amerikaanse advocaten in asbestrechtzaken aan de kaak wordt gesteld. Deze praktijken hebben tot nu toe 80 bedrijven kapot gemaakt. Bron: Manhattan Institute, 10 mei 2008. Meer www.manhattan-institute.org/html/clp.htm

Zwitserland: toename asbestcompensatie

SUVA, de Zwitserse nationale ongevallen verzekeraar heeft tussen 1939 en 2006 meer dan 470 mln chf (290 mln euro) uitgekeerd aan 2104 asbestslachtoffers en hun nabestaanden. Sinds 2000 is het aantal uitkeringen per jaar gestegen van 100 tot 285 in 2006, waarvan 127 voor pleurale plaques, 101 voor mesothelioom en 7 voor asbestgerelateerde longkanker. De toename is vooral te danken aan de erkenning van pleurale plaques sinds 2006 als beroepsziekte. Bron: Associated Press, 15 mei 2008.

Australie: nieuwe wetgeving voor asbestcompensatie

Australiërs die eerst de ziekte asbestose krijgen en daarna mesothelioom kunnen via een nieuwe wet voor beide ziektes schadevergoeding claimen. Momenteel vervalt het recht op schadevergoeding voor mesothelioom als men al een vergoeding wegens asbestose heeft gehad. De wetswijziging wordt dit najaar aan het parlement voorgelegd. De regering verwacht dat jaarlijks ca. 50 mensen van deze wijziging kunnen profiteren. Bron: abcnet, 23 mei 2008. Meer http://www.abc.net.au/

Belgisch asbestfonds kampt met achterstand

De Belgische minister van Volksgezondheid wil dat de onderzoekstermijn bij het Belgisch asbestfonds wordt verkort. Dit fonds werd begin vorig jaar opgericht. Op dit moment heeft het fonds teveel dossiers in behandeling waarvoor nog geen beslissing is genomen, concludeert zij na een parlementair onderzoek. Op het moment van onderzoek had het fonds 799 dossiers in behandeling. Van die dossiers waren er 282 aanvragen ingeschreven, maar niet volledig afgewerkt. Exact 479 dossiers waren wel volledig, maar moesten nog onderzocht worden op medisch vlak. De overige 38 dossiers werden wel al medisch onderzocht, maar wachtten nog op een administratieve beslissing. Minister Onkelinx wil dat de onderzoekstermijn van de administratie korter wordt, met voorrang voor mensen met de ziekte mesothelioom. Zij wil dat er bij een volledige aanvraag inzake mesothelioom binnen vier maanden een beslissing volgt. Bron: tijdschrift Knack, 4 juni 2008. Meer http://www.knack.be/

Kamervragen over risico's asbest op scholen

Een schatting van TNO uit 1999 geeft aan dat de kans op asbestblootstelling in scholen klein is. Als gevolg van asbestblootstelling in niet-sloopsituaties in alle Nederlandse gebouwen overlijden jaarlijks 0,1 tot 0,3 mensen. Het sterftecijfer is voor schoolgebouwen een fractie hiervan. Dit antwoordt minister Cramer van VROM op Kamervragen over het mogelijk asbestbesmettingsrisico voor kinderen op scholen gebouwd voor 1994. VROM zal in de loop van dit jaar starten met een voorlichtingscampagne voor gemeenten, om hen te informeren over hun taken op het gebied van asbest. Bron: www.minvrom.nl, 12 juni 2008. Meer http://www.vrom.nl/