menu

Nieuwsbrief 09 - juni 2007

Is er sprake van onderaanmelding door vrouwen?

Sinds de start van het IAS in 2000 hebben 1326 asbestslachtoffers met mesothelioom een uitkering via de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) ontvangen. Deze groep bestaat voor 3% uit vrouwen. Volgens de twee landelijke kankerregistraties (NKR en CBS) is het percentage vrouwen dat jaarlijks respectievelijk mesothelioom krijgt of daaraan overlijdt hoger, namelijk tussen de 10 en 14% (1). Hoe is dit verschil te verklaren? Of nog scherper geformuleerd: is er sprake van onderaanmelding bij het IAS door vrouwen?

Lees verder

IAS nieuws

IAS jaarverslag 2006: veel informatie over asbest en gezondheid

Eind april verscheen het IAS jaarverslag over 2006. Naast een beschrijving van de activiteiten van het instituut zelf geeft het verslag een overzicht van het nieuws dat in 2006 wereldwijd over asbest en gezondheid is gepubliceerd. Highlights zijn de interviews met Guy Verhofstadt, de (nog even)premier van België, Sjaak Burgers longarts en expert op het gebied van mesothelioom, met prof. mr. S.D. Lindenbergh, juridisch deskundige, Arnout Drop, secretaris van de European Asbestos Removal Association en met Jaap van der Linden, oud-vakbondsman en bestuurslid van het IAS. U kunt het verslag aanvragen bij het IAS-secretariaat (email: secrias@ser.nl of tel:0703499754) of downloaden via de website

Epidemiologisch nieuws

Schattingen Australische asbestslachtoffers te laag

De piek in het aantal gevallen van mesothelioom zal in Australië 4 tot 7 jaar later optreden en 35% hoger zijn dan voorspeld. Dit voorspelt het National Centre for Epidemiology and Population Health. Een model van accountantsbureau KPMG voorspelde dat het aantal mesothelioomgevallen in de regio New South Wales tot 2010 toe zou nemen. De nieuwe studie voorspelt de piek uiterlijk in 2017. Het totaal aantal gevallen van mesothelioom wordt in de periode 2006 tot 2060 geschat op 6.430. Bron: sciencedaily, 4 apil 2007. Meer www.sciencedaily.com

Staalarbeiders uit Minnesota hebben vaker mesothelioom

Er komt een onderzoek naar asbest in de taconiet-industrie. Taconiet is een ijzersoort die in de Amerikaanse staat Minnesota geproduceerd wordt. Staalarbeiders die met dit materiaal werken hebben veel vaker mesothelioom dan gemiddeld voorkomt in dat gebied. Bron: Mesothelioma Applied Research Foundation, 29 maart 2007. Meer http://www.marf.org/BreakingNews/ArchivedNews.html

VK: 73 docenten overleden aan mesothelioom tussen 1991 en 2000

Volgens de Britse onderwijsvakbonden zijn in duizenden scholen die voor 1975 zijn gebouwd gevaarlijke hoeveelheden asbest verwerkt. De bonden dringen aan op een versnelde asbestsanering omdat tussen 1991 en 2000 73 docenten aan mesothelioom zijn overleden. Bron: The Guardian, 18 april 2007.

VK: sterfte aan mesothelioom van 1968-2004

Het aantal mensen dat in het Verenigd Koninkrijk in de periode 1968 tot 2004 aan mesothelioom overleed is gestegen van 153 in 1968 tot 1969 in 2004. Het aandeel 55-64 jarigen neemt sinds kort af. De groep wordt dus steeds ouder. In de komende jaren wordt een piek verwacht. Bron: Health and Safety Executive, april 2007: Mesothelioma Mortality in Great Britain 1968 to 2004: updated.

Italiaans onderzoek: erfelijke aanleg geen invloed

Een analyse van bijna 2000 Italiaanse gevallen van mesothelioom leverde slechts 11 clusters (22 gevallen) van eerstelijns-familieleden op. Volgens de onderzoekers is dat geringe aantal een aanwijzing dat erfelijke aanleg weinig invloed heeft op het risico op mesothelioom. Bron: Ascoli, V. et al. (2007). Mesothelioma in Blood Related Subjects: Report of 11 Clusters Among 1954 Italy Cases and Review of the Literature. American Journal of Industrial Medicine 50:357-369, 2007.

Lees verder

Vermiculiet oorzaak longkanker, asbest en mesothelioom

1672 mensen die tussen 1935 en 1981 met het met asbest vervuild vermiculiet uit het Amerikaanse Libby (Montana) hadden gewerkt hebben vaker dan gemiddeld longkanker, asbestose en mesothelioom. Het risico op longkanker en asbestose hangt samen met de mate van blootstelling. Maar ook mensen die korter dan een jaar met het materiaal hebben gewerkt lopen een hoger dan gemiddeld risico op één van deze ziektes. Bron: Sullivan, P.A. (2007).Vermiculite, Respiratory Disease, and Asbestos Exposure in Libby, Montana: Update of a Cohort Mortality Study. Environmental Health Perspectives 115:579-585.

Lees verder

VS: toename jonge vrouwelijke asbestslachtoffers

De Amerikaanse 'Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO)' en 'Columbia University Mesothelioma Center' melden een relatieve toename van het aantal jonge en vrouwelijke asbestslachtoffers. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 51 jaar en bijna de helft van de jongere slachtoffers is niet via het werk aan asbest blootgesteld. Bron: www.mesotheliomacenter.org, 10 mei 2007. Meer : www.mesotheliomacenter.org

Aboriginals ziek door asbest

Alle families in de aboriginal-gemeenschap van Baryulgil, in het Australische North South Wales, zullen te maken krijgen met asbestziektes. Bouwmaterialenonderneming en multinational James Hardie opereerde daar tussen 1942 en 1976 een asbestmijn. Het bedrijf verzuimde haar werknemers voldoende tegen de gevaren van asbest te beschermen. Bron: The Australian, 5 juni 2007. Meer www.theaustralian.news.com.au

Australië: studie naar effect asbest op vrouwen

Voor het eerst komt er een onderzoek naar het effect van asbestblootstelling op vrouwen. De universiteit van West Australië zal nationale gegevens over asbestziekten bij vrouwen bestuderen en vergelijken met gegevens van (ex-)werknemers uit het voormalige asbestmijnplaatsje Wittenoom. Ook zal onderzocht worden of er een relatie is tussen asbestblootstelling en baarmoederhalskanker. Bron: abc south west australia, 30 mei 2007. abc.net.au

Japan: inwoners Amagasaki hebben veel vaker mesothelioom

Mensen die tussen 1950 en 1970 in de Japanse stad Amagasaki hebben gewoond hebben 14 x vaker mesothelioom dan het nationaal gemiddelde, aldus een rapport van het ministerie van milieu. Het aandeel mesothelioom is extra hoog onder vrouwen die rondom de asbestfabrieken woonden. Bron: The Asahi Shimbun, 30 mei 2007. Meer www.asahi.com

Verschillen tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

In Frankrijk wordt 42% van de gevallen van mesothelioom bij vrouwen geweten aan beroepsmatige blootstelling, in het Verenigd Koninkrijk 6%. Dat is één van de verschillen die naar voren kwam in de presentaties op de 8ste bijeenkomst van de International Mesothelioma Interest Group (IMIG), een groep medici met bijzondere belangstelling voor mesothelioom.De Britse epidemioloog Peto meldde verder dat in zijn land de beroepen met het hoogste risico op mesothelioom die van timmerman, loodgieter, electricien, schilder en behanger zijn. In Frankrijk worden, volgens epidemioloog Rolland de hoogste risico's op mesothelioom gezien bij loodgieters, pijpfitters, metaalwerkers en mensen die werkzaam zijn in de scheepsreparatie, asbest- en metaalproductieindustrie en in de bouw. In de toekomst worden meer slachtoffers verwacht die in kleine sloop- en renovatiebedrijven hebben gewerkt. Bron: Carbone, M. et al. (2007). Eighth International Mesothelioma Interest Group. Oncogene advance online publication, 14 may 2007. doi:10.1038/sj.onc.1210515.

Asbest en Gezondheid nieuws

Boek over kanker door het werk

Het Europees Vakbondsinstituut heeft een boek gepubliceerd dat tot doel heeft aan te geven hoe kanker door het werk kan worden tegengegaan. Elk jaar overlijden in de EU een miljoen mensen aan kanker. Een belangrijk deel is te wijten aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek, zoals asbest. Bron: Hesa, mei 2007. Occupational cancer, The Cinderella disease, Marie-Anne Mengeot. Meer http://hesa.etui-rehs.org

Juridisch nieuws

Schotse asbestvergoedingen hoger dan Engelse

Britse advocaten pleiten voor een gelijk niveau van vergoedingen voor asbestslachtoffers in Engeland, Wales en Schotland. Momenteel krijgen nabestaanden van Schotse asbestslachtoffers vergoedingen die oplopen tot 30.000 pond terwijl voor Engelsen de grens ligt op 10.000 pond. Bron: The Herald, 16 april 2007.

Rechtbank Maastricht: voor het eerst vergoeding voor klusser

Voor het eerst houdt een Nederlandse rechter een bedrijf aansprakelijk voor een asbestprodukt dat schade heeft veroorzaakt aan een klusser: iemand die in zijn eigen tijd, buiten zijn werk, het asbestprodukt had gebruikt en daardoor ziek is geworden. Het bedrijf Nefalit (voorheen Asbestona) moet een voorschot van € 30.000 betalen aan een 59-jarige man met mesothelioom. De man had in 1976 asbesthoudende vloerplaten verzaagd tijdens de verbouwing van een huis in Elsloo. De rechter stelt dat Nefalit in 1976 had kunnen weten dat asbest kan leiden tot mesothelioom en nagelaten heeft voor de gevaren te waarschuwen. De rechter neemt bij voorhand aan dat de ziekte ontstaan is door blootstelling aan asbest en kent daarom het voorschot toe. Het beroep van Nefalit op verjaring is onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Bron: rechtbank Maastricht, 16 april 2007, 117841 / KG ZA 07-92.

VS: Grace & Co volop verwikkeld in asbestzaken

Het Amerikaanse bedrijf Grace & Co is op verschillende manieren betrokken bij asbestclaims. In 2001 vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan wegens de vele claims in dat jaar. Ca. 100 claims hadden betrekking op een voormalige vermiculiet-asbestmijn in Libby, Montana. Op dit moment verdedigt het bedrijf zich nog steeds tegen de aanklacht dat het willens en wetens milieuwetten overtrad en de gevaren van asbest probeerde te verdoezelen. Onlangs oordeelde een federale rechter dat de aanklagers niet konden bewijzen dat Grace & Co het plaatsje Libby bewust in gevaar had gebracht. Een andere claim tegen het bedrijf betreft een groep huiseigenaren die in het bezit zijn van met asbest bewerkte "Zonolite" vloer-isolatie, ooit door Grace verkocht. Een rechter oordeelde in december j.l. dat het gezondheidsrisico van dit product zeer gering is, namelijk kleiner dan het risico aan een fiets-ongeval te overlijden. Het Hooggerechtshof oordeelde in een civiele procedure dat Grace & Co verantwoordelijk gehouden wordt voor de totale kosten van de schoonmaak van de mijn die geschat worden op 54,5 miljoen us dollar. Bron: Washington Post, 14 mei 2007.

VS: hogere vergoedingen voor asbestgerelateerde kanker

De hoogte van vergoedingen voor kwaadaardige aandoeningen als asbestgerelateerde longkanker en mesothelioom is in de VS tussen 2004 en 2006 gestegen. Het aantal claims voor niet-kwaadaardige asbestziektes is in dezelfde periode sterk afgenomen. De asbestlasten voor Amerikaanse bedrijven en verzekeraars zullen de komende jaren niet afnemen, aldus Austern en Bhagavatula. Bron: Austern, D. & Bhagavatula, R. (2007). Not over yet. Best's Review, april 2007, p. 74-78.

Eternit aansprakelijk voor ziekte door asbestafval

Het Gerechtshof Arnhem oordeelde op 5 juni jl. voormalig asbestverwerker Eternit aansprakelijk voor gezondheidsschade veroorzaakt door asbestcementafval afkomstig van de fabriek in Goor. Een 62-jarige vrouw uit Arnhem heeft daardoor de ziekte mesothelioom opgelopen. Zij is daaraan op 27 april 2000 overleden. Haar erfgenamen hebben een vordering tot vergoeding van schade tegen Eternit ingesteld. Het slachtoffer en haar echtgenoot, die op korte afstand van het bedrijfsterrein van de Eternit fabriek een boerenbedrijf hadden, haalden in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw met regelmaat asbestcementafval bij de Eternitfabriek. Het hof oordeelde dat Eternit in de periode 1967 - 1970 op de hoogte moet zijn geweest van de serieuze gezondheidsrisico's van asbest en dus niet niet zomaar het asbestafval aan derden ter beschikking had mogen stellen. Bron: Gerechtshof Arnhem, 5 juni 2007, BA6364, 2006/586.

Toepassing verjaringstermijn asbestoseclaim niet onaanvaardbaar

De rechtbank Amsterdam oordeelt in het geval van een ex-werknemer van de ADM scheepswerf toepassing van de 30-jarige verjaringstermijn niet onaanvaardbaar. Dit op basis van de beoordeling van de gezichtspunten c, d, e en g: door de Hoge Raad geformuleerde gezichtspunten op grond waarvan de verjaringstermijn in bepaalde gevallen buiten toepassing zou kunnen blijven. De man was tot uiterlijk 1967 aan asbeststof van het bedrijf Hertel op de ADM-werf blootgesteld. 39 jaar later werd bij hem op 20 juni 2005 de ziekte asbestose vastgesteld. De ADM-scheepswerf is in 1984 failliet verklaard. Hertel werd daarom aansprakelijk gesteld. Bron: Rechtbank Amsterdam, BA5593, 349104, 16 mei 2007.

Medisch nieuws

Talkpoeder veilig middel tegen vocht achter de longen

Talkpoeder kan veilig worden ingezet om mensen te verlossen van vocht achter de longen. Voorwaarde is wel dat de poederdeeltjes niet te klein zijn, aldus hoofdonderzoeker dr. J.P. Janssen, longarts in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Vocht achter de longen komt o.a. voor bij mensen met longvlieskanker (mesothelioom). Met de talkpoedertechniek laat men de longvliezen verkleven met de binnenkant van de borstwand, zodat er geen ruimte meer is voor het vocht. Bron: Janssen, J.P. et al. (2007). Safety of pleurodesis with talc poudrage in malignant pleural effusion: a prospective cohort study. Lancet, may 5.369(9572):1535-9.

Lees verder

Asbestafval fabriek beschadigt waterplant

De hoeveelheid anti-oxidant enzym gluthatione in eendenkroos neemt af bij contact met chrysotiel (wit) asbest. De asbest was afkomstig uit een asbestcementfabriek. Meting van de hoeveelheid anti-oxidanten in waterplanten als eendenkroos kan een methode zijn om de milieuschade van blootstelling aan asbest te meten. Bron: Trivedi, A.K., et. al. (2007). Environmental Contamination of Chrysotile Asbestos and Its Toxic Effects on Antioxidative System of Lemna gibba. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 52, 355-362.

Lees verder

SV-40 virus en asbest samen schadelijker bij muizen

Een studie bij aan asbest blootgestelde muizen laat zien dat het sv-40 virus de ontwikkeling van mesothelioom stimuleert. De manier waarop is nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat het virus de werking van het p-53 gen stopt: een gen dat de ontwikkeling van tumoren onderdrukt. Bron: Pietruska, J.R. & Kane, A.B., (2007). SV40 Oncoproteins Enhance Asbestos-Induced DNA Double-Strand Breaks and Abrogate Senescence in Murine Mesothelial Cells. Cancer Res, 67 (8), april 15, 3637-45.

Lees verder

Virustherapie voor mesothelioom

Amerikaanse onderzoekers hebben een virus gevonden dat bij muizen de groei van een mesothelioomgezwel afremt. Virustherapie is erop gericht virussen te vinden die zich alleen in tumorcellen vermenigvuldigen en de normale cellen sparen. Bron: mesothelioma applied research foundation, 25 april 2007. Meer www.marf.orf

8ste bijeenkomst International Mesothelioma Interest Group

Deskundigen analyseren in het blad Oncogene de meest interessante presentaties die gegeven werden op de 8ste bijeenkomst van de International Mesothelioma Interest Group (IMIG). een groep medici met bijzondere belangstelling voor de ziekte maligne mesothelioom. Zij concluderen dat op dit moment operatieve verwijdering van de tumor in combinatie met andere behandelvormen (multimodale therapie) de beste kansen op lange termijn overleving geven. Bron: Carbone, M. et al. (2007). Eighth International Mesothelioma Interest Group. Oncogene advance online publication, 14 may 2007. doi:10.1038/sj.onc.1210515.

Lees verder

Milieu/Veiligheid nieuws

Ernstige asbestverontreiniging in Vietnam en Zuid Afrika

Voormalige asbestmijnplaatsen in Vietnam en Zuid Afrika zijn door de grote hoeveelheid asbestafval onveilig voor bewoning geworden. Het betreft de plaats Tho VI in Noord Vietnam en het dorp Penge in de Zuid Afrikaanse provincie Limpopo. Penge is de plek van voormalig 's werelds grootste amosiet asbestmijn die in de vorige eeuw van 1902 tot 1992 in werking is geweest. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 6 april 2007. Meer www.ibas.btinternet.co.uk

Gevaarlijk werk op 's werelds grootste sloopscheepswerf

De werkomstandigheden op 's werelds grootste sloopscheepswerf in het Indiase Alang moeten verbeteren, aldus de International Maritime Organisation (IMO) en milieu-organisaties. Migranten uit de armste Indiase regio's werken er onbeschermd met gevaarlijke stoffen voor 4 us dollar per dag. Het schip SS Norway ligt er al sinds eind vorig jaar in afwachting van een uitspraak van het Indiase Hooggerechtshof of het gesloopt mag worden. Het plan bestaat om internationale richtlijnen en een "green passport" in te voeren. Hierop komen alle gevaarlijke stoffen te staan die bij de bouw van de schepen zijn gebruikt. Scheepseigenaren proberen de invoering echter te vragen. The Times, 17 april 2007.

Te weinig controle op asbest in Australië, Japan en Nederland

Het "International Ban Asbestos" secretariaat schrijft in een artikel dat de Australische, Japanse en Nederlandse overheid de laatste tijd te weinig gedaan hebben om risico's op asbestblootstelling te voorkomen. In Australië is ontdekt dat verschillende bedrijven het verbod op import van asbestproducten als pakkingen en pijpen ontduiken. In Japan wordt nog steeds asbest in treinen gebruikt, in luchtcompressoren en verwarming. In Nederland is geconstateerd dat de asbestverwijdering in een groot aantal Amsterdamse woningen niet volgens de regels is gebeurd. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 20 april 2007. Meer www.ibas.btinternet.co.uk

Asbestschade terreuraanslagen

Bij het instorten van de WTC-torens op 11 september 2001 kwamen veel gevaarlijke stoffen vrij, waaronder 5000 ton asbest. Het ging o.a. om het gevaarlijke spuit-asbest dat als brandwerend materiaal was gebruikt. Volgens Jonathan Bennett van het "New York Committee for Occupational Safety and Health" gaven de autoriteiten veel te snel het signaal 'lucht veilig'. De branden hebben al met al meer dan vier maanden geduurd. Inmiddels zijn al meer dan 2000 brandweermensen voor luchtwegklachten behandeld. Volgens burgemeester Bloomberg lopen 670.000 mensen risico op klachten. Ook bij overlevenden van de terroristische aanslag op de metro in Londen van 7 juli 2005 zijn longafwijkingen geconstateerd. Oorzaak is o.a. de asbest die in de metrotunnels vrijkwam. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 25 april 2007. Meer www.ibas.btinternet.co.uk

Amsterdamse asbestfraude leidt niet tot gevaar voor gezondheid

De gezondheid van bewoners van woningen in het Amsterdamse stadsdeel Oud-West waar mogelijk met asbest is gesjoemeld, loopt geen gevaar. Dat hebben metingen uitgewezen, die het stadsdeel door een speciaal bureau heeft laten doen. De Amsterdamse politie arresteerde in april zeven medewerkers van twee vastgoedbedrijven. De ondernemingen zouden de afgelopen jaren bij de splitsing van zeker tweehonderd panden in de hoofdstad opzettelijk hebben verzuimd asbest op de wettelijk voorgeschreven wijze te verwijderen. Ook twee ambtenaren van de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht van de stadsdelen Oud-Zuid en Oud-West werden opgepakt. Bron: ANP, Volkskrant, 22 mei 2007. Meer www.volkskrant.nl

EU: ontmantelen schepen moet veiliger

De sloop van oude schepen en tankers moet milieuvriendelijker gebeuren en veiliger voor de arbeiders die het werk uitvoeren. Dat kan volgens de Europese Commissie op meerdere manieren. Eurocommissaris Stavros Dimas (Milieu) vraagt de EU-landen en betrokkenen om advies. In Nederland is vorig jaar veel te doen geweest rond de Otapan. Dit schip zou gesloopt worden in Turkije, maar dat land wilde het niet toelaten omdat er veel meer asbest in zat dan opgegeven was. Inmiddels wordt de Otapan in Rotterdam ontdaan van asbest. Ook dat gaat niet zonder problemen. Eerst was er protest van omwonenden die bang waren voor blootstelling aan asbest. Kort geleden ontstond er brand aan boord, waarbij gelukkig geen asbest vrijkwam. Bron: Reformatorisch Dagblad, 23 mei 2007.

Hogere boetes voor illegaal verwijderen asbest

Sloopbedrijven die de regels voor het verwijderen van asbest aan hun laars lappen, moeten hogere boetes krijgen. Nu calculeren bedrijven die de regels ontduiken de boete van 500 tot 1500 euro gewoon in. Dat heeft het Platform Asbestverwijdering, waarin verschillende organisaties uit de asbestsector zitting hebben, in april laten weten. In het Verenigd Koninkrijk kreeg een bedrijf onlangs een boete van 6000 pond. Bron: Reformatorisch Dagblad, 23 april, HSE, 29 mei. Meer [url=http://www.refdag.nl/artikel/1299814/&bdquo%3BHogere+boete+voor+illegaal+verwijderen+asbest&rdquo%3B.html]www.refdag.nl[/url] Meer [url=http://www.hse.gov.uk/press/2007/gnnwm403406.htm]www.hse.gov.uk[/url]

India: dorpen door asbest vervuild

14 dorpen in het Indiase district Singbhum zijn zwaar vervuild met asbest uit de voormalige asbestmijn. Dat afval komt o.a. voor op speelplaatsen voor kinderen en in het water dat over het land stroomt. Asbestziekten komen er nauwelijks voor omdat artsen bij mensen met asbestose of mesothelioom de diagnose TBC stellen, aldus een vertegenwoordiger van het Indiase Ban Asbestos Network. Dit om werkgevers claims te besparen. Ex-mijnwerkers hebben geen ziektekostenverzekering en verdienden maar 7 roepies (1 euro 20) per dag met hun gevaarlijke werk. Bron: CNN-IBN News, 17 juni 2007. Meer www.ibnlive.com

Politiek nieuws

Kritiek op Belgisch Asbestfonds

Het Belgisch Asbestfonds (AFA) dat 1 april j.l. in werking trad voldoet volgens de Groene Partij en de asbestslachtoffervereniging ABEVA op een aantal punten niet. Hun kritiek betreft o. a. groepen die op dit moment niet voor vergoeding in aanmerking komen, zoals mensen die door het contact met asbest longkanker of strottenhoofdkanker hebben ontwikkeld. Ook vinden zij het jammer dat mesothelioomslachtoffers op dit moment alleen recht hebben op een maandelijkse uitkering, meestal een zeer beperkt bedrag, omdat ze vaak maar heel kort overleven. Ze hebben evenmin recht op terugbetaling van al hun medische kosten van hun ziekenfonds, aldus de woordvoerders van deze partijen. Bron: tijdschrift Knack, april 2007. Meer www.knack.be

Australisch asbestmijnplaatsje Wittenoom moet verdwijnen

De Australische overheid wil het voormalige asbestmijnplaatsje Wittenoom in West Australië van alle kaarten halen door de infrastructuur te verwijderen en bewoning te verbieden. Dit omdat de asbestvezelconcentratie er te hoog zou zijn door de omvangrijke hoeveelheden blauwe asbestafval overal in het plaatsje. Acht resterende bewoners weigeren te vertrekken, hoewel de electriciteits- en watervoorziening inmiddels afgesloten is. Zij vermoeden dat de regering andere bedoelingen heeft en in het gebied ijzermijnen wil openen. Bron: Sundayherald, 15 april 2007. Meer www.sundayherald.com

Toename asbestclaims Electrolux

Het aantal asbestclaims tegen het witgoedconcern Electrolux is vorig jaar met 56% gestegen. De claims hangen samen met gezondheidsklachten van personeel in de fabrieken van White Consolidated, die in 1986 zijn overgenomen door Electrolux. Het concern heeft $ 10,2 mln gereserveerd voor mogelijke uitkeringen. Bron: Het Financieele Dagblad, 17 april 2007.

Brief ministerie VROM over aansprakelijkheid Eternit

De kans Eternit aansprakelijk te houden voor de kosten van de sanering van asbestwegen en -erven is niet per definitie toegenomen nu het Hof Arnhem bepaald heeft dat de voormalig asbestverwerker aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen van het asbestafval dat zij in 1967 zonder waarschuwing ter beschikking stelde aan derden. Bij het kostenverhaal inzake de sanering is namelijk geen éénduidige relatie aanwijsbaar tussen een slachtoffer van mesothelioom en het voorkomen van asbest in wegen en -erven. Verder is het onduidelijk in welke periode asbestcementafval kosteloos ter beschikking is gesteld hetgeen van belang is in relatie tot de uitspraak dat vanaf 1967 Eternit op de hoogte had moeten zijn van de serieus gesignaleerde gevaren van asbest voor de gezondheid. Ook zal het criterium verjaring bij zaakschade als bodemverontreiniging zwaarder wegen dan bij gezondheidsschade als de ziekte mesothelioom die zich pas 30 tot 40 naar na de asbestblootstelling openbaart. Bron: brief minister vrom, 15 mei 2007, 25834, 45. Meer http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous

WHO: jaarlijks 90.000 sterfgevallen door asbest in het werk

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) worden momenteel ongeveer 125 miljoen mensen op hun werk aan asbest blootgesteld. Minstens 90.000 sterven aan kanker als gevolg van asbest. Wereldwijd sterven jaarlijks 200.000 mensen aan een vorm van kanker waarvan de oorzaak werkgerelateerd is. Naar aanleiding van de "ILO World Day for Safety and Health" op 28 april j.l. roept de WHO op tot meer beschermende maatregelen vooral in landen waar de controles nog te wensen overlaten. De International Social Security Association (ISSA) presenteerde op die dag een brochure in 6 talen waarin opgeroepen wordt tot een totaal verbod op asbest. Op dit moment hebben, volgens de ISSA, wereldwijd slechts 40 landen asbest volledig uitgebannen. Bron: WHO, 27 april 2007, ISSA, 16 mei 2007. Meer http://www.issa.int/engl/homef.htm

Geen eigen bijdrage AWBZ bij beroepsziekten

Het heffen van een AWBZ-bijdrage is in strijd met Europese regels wanneer de zorg die de AWBZ-verzekerde nodig heeft het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand door een beroepsziekte of arbeidsongeval opgenomen moet worden in een verpleeghuis. Voor huishoudelijke hulp kan echter wel een eigen bijdrage worden gevraagd omdat dat niet onder de Europese regels valt. Aldus een brief van minister Donner aan de Tweede Kamer. Bron: www.beroepsziekten.nl, juni 2007. Meer www.beroepsziekten.nl