menu

Nieuwsbrief 52 - Maart 2018

Een dossier om hopelijk nooit te gebruiken

In 2018 is het 25 jaar geleden dat het asbestverbod in Nederland van kracht werd. Deze ‘verjaardag’ was voor het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) reden om een symposium te organiseren. Wat kunnen we leren uit het verleden en hoe staat het er op dit moment voor met de asbestproblematiek? Een impressie van het symposium is te lezen op de website van het IAS.

Lees verder

IAS nieuws

Machiel van der Woude Stipendium voor onderzoek naar passieve asbestblootstelling

Steven Ronsmans heeft het tweede Machiel van der Woude stipendium ontvangen. De Belgische onderzoeker uit Leven kan hiermee een onderzoek uitvoeren naar passieve asbestblootstelling in kantoorgebouwen.

Lees verder

IAS-patientenfolders van 2018 beschikbaar

Vanaf 1 januari geldt er een nieuw bedrag voor de tegemoetkoming voor asbestslachtoffers. Het normbedrag voor een volledige schadevergoeding door de werkgever of verzekeraar is geïndexeerd. De nieuwe bedragen zijn te vinden in de IAS-patiëntenfolders van 2018. Het IAS heeft een folder voor mesothelioom en voor asbestose.

25 jaar na verbod op asbest nog duizenden slachtoffers

Asbest is niet iets van het verleden, maar van het heden. Hoewel er 25 jaar geleden een totaalverbod kwam op het gebruik van asbest, beleven we nu een piek wat betreft het aantal slachtoffers. Volgens onderzoeker Burdorf van het Erasmus MC heeft de piek zich waarschijnlijk vorig jaar voorgedaan. Vanaf nu zal de jaarlijkse sterfte geleidelijk afnemen. De 76-jarige Dirk Borsboom is één van de asbestslachtoffers die kort geleden de diagnose mesothelioom (asbestkanker) kreeg. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) opent nu een meldpunt voor mensen die met asbest hebben gewerkt. asbestregister.nl. Bron: nos, 14 april 2018, rtl, 14 april 2018; Burdorf A (2018)

IAS Jaarverslag over 2017

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2017 517 aanvragen voor de ziekte mesothelioom en 74 voor de ziekte asbestose in behandeling genomen. Minder dan in 2016. Bijna 90% van alle aanvragen bij het IAS resulteert in een tegemoetkoming bij leven. Dit staat in het jaarverslag van het IAS over 2017. Daarnaast bevat het verslag verhalen van asbestslachtoffers en informatie over de andere verrichtingen van het IAS op het gebied van voorlichting en kennisontwikkeling. Klik hier voor het verslag. Bron:IAS, 16 april 2018

IAS Symposium 25 jaar asbestverbod

‘In zekere zin een paradox’ noemde bestuursvoorzitter Rob van der Heijden het in zijn welkomwoord. Want ondanks het verbod uit 1993, wordt er nog elke dag in gebouwen of in de grond asbest gevonden. En er melden zich elke dag wel één of twee asbestslachtoffers bij het IAS, bij wie een asbestziekte is geconstateerd. ‘Mensen bij wie deze diagnose als bij een donderslag het hele toekomstbeeld op zijn kop zet’, aldus van der Heijden.

Lees verder

Tot 2035 nog ruim 8000 sterfgevallen door asbest

25 jaar na asbestverbod sterven jaarlijks nog honderden mensen aan asbestziekten

In Nederland sterven jaarlijks enkele honderden mensen aan de gevolgen van het onbeschermd omgaan met asbest. Ook 25 jaar na het verbod op het gebruik van asbest, worden bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) jaarlijks nog zo'n 600 aanvragen ingediend voor een tegemoetkoming. Dit aantal is al circa 10 jaar stabiel. Naar verwachting zal tot 2035 nog bij zo’n 8000 mensen een asbest gerelateerde ziekte worden ontdekt. In de meeste gevallen is deze dodelijk. Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Mesothelioom in Turkije

De ziekte mesothelioom komt in Turkije even vaak voor als in de westerse geïndustrialiseerde landen. De aanwezigheid van asbest in de natuur op het Turkse platteland is een serieus probleem dat om effectieve preventieve maatregelen vraagt. Bron: Metintas, S. e.a. (2018)

Gezondheidseffecten van asbest

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor Nederland vier mogelijke toekomstscenario’s berekend voor het aantal mensen dat mesothelioom en asbestgerelateerde longkanker kan krijgen. De piek in het aantal mensen dat mesothelioom krijgt, ligt achter ons. In totaal zullen er in de periode 2017-2050 nog zo’n 9.000 tot 12.200 nieuwe gevallen bijkomen. Het nog te verwachten aantal nieuwe gevallen van werkgerelateerde asbestlongkanker wordt voor de periode 2017-2050, afhankelijk van het scenario, geschat op 5.300 tot 10.200. Bron: RIVM, 21 december 2017

Mesothelioom bij Italiaanse vrouwen

Bijna 30% van de Italianen met mesothelioom is vrouw. Dit aandeel is relatief hoog, bijvoorbeeld in vergelijking tot Nederland waar jaarlijks tussen de 8 en 15 procent van de mesothelioompatiënten vrouw is. In Italië is beroepsgerelateerde asbestblootstelling de belangrijkste oorzaak bij vrouwen. De niet-asbestverwerkende textielindustrie is de sector waar de meeste vrouwen aan asbest zijn blootgesteld. Het wijdverbreid gebruik van machines met asbesthoudend frictiemateriaal is in deze sector de belangrijkste oorzaak van blootstelling Bron: Marinaccio, A. e.a. (2018)

Buikvliesmesothelioom bij hoge asbestblootstelling

Italiaanse mesothelioompatiënten met buikvliesmesothelioom hebben vaker asbestose en hebben vaker in de asbestcementproductie gewerkt dan patiënten met longvliesmesothelioom. Dat wijst op hoge blootstelling aan asbest bij de vorming van de tumor in het buikvlies. Bron: Mensi, C, e.a. (2017)

Grote verschillen in mesothelioomsterftecijfers wereldwijd

Wereldwijd laten de landen grote verschillen zien in mesothelioomsterftecijfers. Groot Britannië heeft de hoogste aantallen, Portugal de laagste. In negen landen, waaronder Nederland, nam de sterfte door mesothelioom bij mannen in de periode 2003-2013 significant af. Abdel-Rahman vergeleek over de periode 1994-2013 mesothelioomcijfers van 30 landen op basis van de registratie van de International Agency for Research on Cancer/WHO. Bron: Abdel-Rahman, O (2018)

Prognose mesothelioom Zuid Korea

Op basis van gegevens van de Zuid Koreaanse Kankerregistratie verwacht onderzoeker Kwak dat de vijfjaars-mesothelioomincidentie in Zuid Korea voor mannen tot 2033 zal blijven stijgen. Bron: Kwak, K.M. (2018)

Asbest en Gezondheid nieuws

Regelmatig contact met mesothelioompatiënt heeft het beste effect

Duits onderzoek concludeert dat regelmatig contact met patiënten gedurende het hele ziekteproces het meest effectief is. Bron: Villalobos, M. e.a. (2017)

Onbetrouwbare informatie over mesothelioom op internet

De informatie die patiënten over mesothelioom op internet vinden is niet betrouwbaar, aldus onderzoekers van het Erasmus MC die de eerste 100 hits op Google voor mesothelioom bestudeerden. Bron: Soloukey Tbavandany, SS (2018)

Juridisch nieuws

Vakbond stelt bedrijf aansprakelijk voor asbesthoudend straalmiddel

Vakbond FNV stelt het bedrijf Eurogrit/Sibelco aansprakelijk voor de levering van een met asbest vervuild straalmiddel vorig jaar en de gevolgen daarvan. De impact van de blootstelling is nog niet duielijk, maar om werknemers over 30 jaar juridisch bij te kunnen staan als ze ziek worden, is het nu noodzakelijk het bedrijf aansprakelijk te stellen. Bron: nos.nl, 22 februari 2018

Geen recht nabestaande op tegemoetkoming Regeling TAS of TNS

Is een nabestaande ook nabestaande in de zin van de Regeling TAS/TNS? De rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat doorslaggevend voor het antwoord op die vraag is of de nabestaande ten tijde van het overlijden van haar moeder (het asbestslachtoffer) met haar in gezinsverband leefde. Daar is geen sprake van; van belang is dat zij op verschillende adressen woonden. De vordering wordt afgewezen. Bron: Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2017:5130, 15 december 2017

Asbestrisico geen rol bij aanvraag omgevingsvergunningen

Advocaat Tim Segers concludeert uit een uitspraak van De Raad van State dat de bestrijding van gezondheidsrisico’s van asbest geen rol speelt bij de beoordeling van een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning. Bron: lxa.nl, 13 maart 2018

Japanse overheid moet 21 miljoen dollar vergoeden

Het Tokio Hooggerechtshof beveelt de Japanse overheid om meer dan 21 miljoen us-dollar te compenseren aan 327 asbestslachtoffers die in de bouw hebben gewerkt en daar aan asbest zijn blootgesteld. Reden is dat de overheid vanaf midden jaren 70 verzuimd heeft bouwondernemingen te verplichten hun werknemers met stofveilige maskers te laten werken. Bron: Japanse publieke omroep NHK, The Mainichi, 14 maart 2018

Veroordeeld voor sloop asbestschip in India

Half maart werd een Nederlandse koelschiprederij bij de rechtbank in Rotterdam strafrechtelijk veroordeeld voor het overtreden van de afvalstoffenwetgeving door het naar de sloop in India sturen van vier oude koelschepen. Een unieke zaak, omdat deze als eerste in zijn soort aandacht vraagt voor de schrijnende problemen van scheepssloop. Afgedankte schepen, zoals deze koelschepen, zitten vol met gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest en fluorkoolwaterstoffen. Bron: fd.nl, 27 maart 2018

Opmerkelijke schikking met verzekeringsmaatschappij

Een Britse mesothelioompatient heeft een overeenkomst met een verzekeraar gesloten die inhoudt dat de verzekeringsmaatschappij een toekomstige behandeling voor zijn ziekte die nu nog niet bekend is zal vergoeden. Bron: law360.com, 16 maart 2018

25 miljoen schadevergoeding wegens asbesthoudend talkpoeder

Een Amerikaan krijgt ca. 25 miljoen euro schadevergoeding van multinational Johnson & Johnson omdat hij mesothelioom van babypoeder zou hebben gekregen. Talk wordt vaak vlakbij asbest ontgonnen. Volgens het Amerikaanse National Cancer Institute zitten in de Johnson&Johnson-talkpoeders geen kankerverwekkende stoffen. Het International Agency for Research on Cancer is minder uitgesproken en meldt dat deze producten kanker kunnen veroorzaken. Johnson & Johnson gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Bron: Het Nieuwsblad, 9 april 2018

Medisch nieuws

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Sayeed wijst op de mogelijke werking van fytochemicalien. Fytochemicaliën zijn stoffen die in bestanddelen van plantaardige voedingsmiddelen zitten. Muizen reageren goed op een eiwit uit de eieren van brulklikkers, aldus Japanse onderzoekers. Een ademtest kan volgens Lamote misschien mesothelioom in een vroeg stadium ontdekken. Volgens Ohara kan het verwijderen van ijzer uit het lichaam de ontwikkeling van mesothelioom misschien tegengaan. Het middel Nintedanib (merknamen Ofev en Vargatef) heeft in het Verenigd Koninkrijk de status 'Promising Innovative Medicine' (PIM) voor mesothelioom gekregen. In de Verenigde Staten wordt onderzoek gedaan naar het toepassen van cryotherapie, (extreme koude) als medische behandeling voor mesothelioom.

Overzichtsartikelen mesothelioom

Bakker beschrijft de ontwikkelingen in immuuntherapie voor mesothelioom. Birnie beschrijft hoe microRNA de diagnostiek en behandeling van mesothelioom kan verbeteren. Tolani beschrijft de ontwikkelingen in onderzoek naar biologische kenmerken op moleculair niveau.

Zeldzame kanker: late herkenning, minder interventies en grote impact

Patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben gemiddeld genomen een slechtere overleving dan patiënten met een niet-zeldzame vorm van kanker. Bovendien is bij deze groep, in tegenstelling tot patiënten met een niet-zeldzame vorm van kanker, nauwelijks vooruitgang in de prognose geboekt. Dit heeft vermoedelijk te maken met een late en incorrecte diagnosestelling, versnipperde klinische expertise, gebrek aan onderzoek en stagnatie in de ontwikkeling van nieuwe behandelmogelijkheden. Dat blijkt uit een rapport van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), medici en patiëntenorganisaties. Een kankersoort is zeldzaam als minder dan 1021 nieuwe patiënten per jaar de diagnose krijgen. Mesothelioom valt daaronder met iets meer dan 500 nieuwe patiënten per jaar. Het rapport gaat niet specifiek in op de ziekte mesothelioom. Bron: nos.nl, iknl, 28 februari 2018

ZonMw Parel voor afweerreactie tegen mesothelioom

Op 15 maart 2018 kreeg longarts prof. dr. Joachim Aerts uit Rotterdam de ZonMw Parel voor zijn werk aan het ontwikkelen van immunotherapie tegen asbestkanker. Zijn team slaagde erin om bij patiënten een afweerreactie tegen de tumor op gang te brengen. Het is de eerste stap op weg naar een effectieve behandeling van deze nu nog fatale vorm van kanker. Bron: zonmw.nl, 15 maart 2018

Milieu/Veiligheid nieuws

Indonesie is een asbesttijdbom

Indonesie gebruikt nog steeds asbest. Tussen 1990 en 2012 is het gebruik van asbest in dit land verzesvoudigd. Inmiddels is dit weer afgenomen. Sriyono is een van de asbestslachtoffers. Bron: dailymail, 14 december 2017

Indonesie is een asbesttijdbom

Indonesie gebruikt nog steeds asbest. Tussen 1990 en 2012 is het gebruik van asbest in dit land verzesvoudigd. Inmiddels is dit weer afgenomen. Sriyono is het eerste asbestslachtoffer dat van de Indonesische overheid een vergoeding voor zijn ziekte (asbestose) heeft gekregen. Het gaat om ca. 3300 euro. Bron: dailymail, 14 december 2017

Asbest in kindermake-up

In make-up voor kinderen van de Amerikaanse winkelketen Claire’s is eind vorig jaar asbest gevonden. Na de ontdekking haalde Claire’s in de Verenigde Staten en Canada negen make-up producten uit de schappen. Nederland telt 32 Claire’s winkels. Bij een eerste controle dit jaar werd in geen van de geteste producten asbest aangetroffen. Bij een tweede controle eind maart werd in twee producten wel asbest gevonden. Het betreft een compact poeder en een set contour poeder in acht kleuren. Inmiddels zijn deze producten uit de schappen gehaald. Bron: eenvandaag, 22 januari 2018; rijksoverheid.nl, 27 maart 2018

Asbest in bijna alle Vlaamse scholen

In zo goed als alle Vlaamse scholen is asbest terug te vinden. Dat blijkt uit een rapport van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). In twee derde van de gevallen moet het asbestprobleem snel worden opgelost. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt daarvoor 7,5 miljoen euro vrij. Bron: nieuwsblad.be, 3 februari 2018

Een tikkende tijdbom voor de scheepvaart

Dit artikel beschrijft dat er door lacunes in asbestregelgeving nog steeds (onverwachte) asbestblootstellingsrisico’s op schepen zijn. Bron: globaltrademag.com 12 februari 2018

Asbest in thermoskannen en schijfremmen

Het Europese Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft bij een onderzoek asbest aangetroffen in o.a. thermoskannen en schijfremmen. Het ging in dat geval meestal om tweedehandsproducten, die geproduceerd werden vóór de regulering van asbest. Het Europese Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) onderzocht in welke mate producten die in Europa verkocht worden, voldoen aan de REACH-wetgeving – REACH staat voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen. Bron: Standaard/Echa: 13, 14 februari 2018

Asbest in schone grond aangebracht

In drie tuinen in de gemeente Goor (Hof van Twente) is na asbestsanering nieuwe grond met asbestdeeltjes aangebracht. De concentraties asbest liggen 'fors' onder de toegestane norm, zodat er formeel sprake is van schone grond, aldus de wethouder. Bron: Tubantia.nl, 21 februari 2018

Geen asbest in cosmetische talkproducten

Pierce vond bij laboratoriumonderzoek geen bewijs voor de mogelijke aanwezigheid van asbest in cosmetische talkproducten. Bron: Pierce, JS e.a. (2017)

Inspectie onderzoekt nieuwe methode asbestverwijdering

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet onderzoek naar een nieuwe methode om asbest te verwijderen. Het gaat om MiniContainment, een werkwijze waarbij asbestverwijderaars geen beschermende kleding hoeven te dragen. Nog niet bekend is wanneer het onderzoek van de Inspectie SZW klaar is. De veiligheid van deze methode is omstreden. Bron: nos.nl, 21 maart 2018; trouw, 21 maart 2018; asbestmagazine.nl, 22 maart 2018

Onrust over asbest in verf Belgische treinwagons

In de verf op sommige goederenwagons van de Belgische Spoorwegen (NMBS) is asbest aangetroffen. Volgens de vakbonden heerst er grote ongerustheid onder het personeel. De spoorwegmaatschappij belooft alle werknemers in de betrokken werkplaatsen van de situatie op de hoogte te houden. Bron: De Standaard, 23 maart 2018

Politiek nieuws

Sneller ontheffing voor asbestdaken met nesten

Inwoners van Lelystad met een asbestdak kunnen versneld een ontheffing krijgen voor de Wet Natuurbescherming als ze hun dak willen saneren. Dat hebben de gemeente en de provincie Flevoland afgesproken. Mensen met broedende vogels, jaarrond beschermde nesten en jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen op het dak raken nu in een lange procedure verzeild. De gemeente biedt bewoners nu de mogelijkheid om de aanvraag sneller te laten verlopen. Bron: omroep flevoland, 17 januari 2018

Onderzoek blootstellingsrisico’s asbest bij saneren asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) laat de blootstellingsrisico’s bij het saneren van asbestdaken onderzoeken. Dat meldt zij in een brief aan de Tweede Kamer. Bron: rijksoverheid.nl, 21 december 2017

Geen vrees voor verwaarloosde panden met asbest

In antwoord op kamervragen meldt staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) dat zij niet bang is dat de hoge kosten voor het gecertificeerd saneren van asbestdaken kunnen leiden tot ontwijkend gedrag bij particulieren, met verkrotting, verwaarlozing en verhoogde brandrisico’s bij panden met asbest tot gevolg. Gemeenten kunnen als bevoegd gezag in overeenstemming met art. 1a uit de Woningwet handhaven als de staat van een bouwwerk een gevaar vormt voor de gezondheid. De gemeente kan de kosten voor het saneren van een pand, ook na brand of verkrotting, verhalen op de eigenaar. Verder bestaat er een stimuleringsregeling om dakeigenaren tegemoet te komen bij het versneld saneren van asbestdaken. Bron: rijksoverheid.nl, 10 januari 2018

Asbestbeleid dupeert kleinschalige dierhouders

Niet alleen grote (vee-)bedrijven hebben asbestdaken. Ook kleine bedrijven met minimale winstmarges en burgers die onrendabele boerenbedrijven hebben gekocht om er hobbydieren te houden, zitten nu met asbestdaken in grote problemen. Bron: sloopgids.nl 7 februari 2018

Vlaamse gebouwen pas in 2070 asbestvrij

Als er niets gebeurt zal het nog tot zeker 2070 duren voordat alle asbest uit gebouwen in Vlaanderen op een natuurlijke manier is verdwenen. Vandaag is er naar schatting nog 2,3 miljoen ton asbesthoudend materiaal in omloop, aldus OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Bron: vtm, 11 februari 2018

Belgisch Asbestfonds erkent 228 slachtoffers met mesothelioom

Het Belgische Asbestfonds (AFA) heeft vorig jaar 228 mensen met mesothelioom erkend (IAS: 419). Het gaat om een piek in het aantal slachtoffers. Alleen in 2008 waren er nog meer. Bron: vrt, 6 februari 2018

Nieuw Zeeland stelt asbestbeheerplan verplicht

Per 1 april moeten in Nieuw Zeeland gebouwen waarin (naar vermoeden) asbest aanwezig is over een asbestbeheerplan beschikken. Bron: Twentytwo blog, 6 februari 2018.

Gemeenteraadsverkiezingen over asbest in Haaksbergen

Leefbaar Haaksbergen heeft als speerpunt op de voorpagina van haar verkiezingsprogramma: Per huishouden elk jaar gratis 2.000 kilo asbest inleveren. Nu mogen inwoners van Haaksbergen maximaal 500 kilo asbest aanbieden. In verband met het asbestdakenverbod met ingang van 2024 wil de partij bevorderen dat inwoners asbest gaan of laten verwijderen. Bron: tubantia.nl, 2 maart 2018

Steun voor oproep geen beroep op verjaring bij asbestslachtoffers

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) steunt de oproep van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) aan overheids- en onderwijsorganisaties om geen beroep te doen op de verjaringstermijn bij vorderingen van (oud-) werknemers betreffende asbestgerelateerde ziektes. Bron: vso-werkgevers.nl, 1 februari 2018

Overheid krijgt geen grip op asbestbranche

Nog altijd zit de overheid met de asbestbranche in de maag. Er wordt nog steeds gesjoemeld, slecht gecontroleerd en geruzied door overheidsinstanties onderling over hoe bepaalde kwesties aan te pakken. Bron: trouw.nl, 21 maart 2018

Te strenge asbestregels

Te strenge regels jagen de kosten voor het verwijderen van asbest op met vele miljarden, aldus vertegenwoordigers van woningcorporaties en andere deskundigen. Alleen al de woningcorporaties zijn door de overdreven regelgeving een miljard euro duurder uit dan nodig is. Voor de hele woningvoorraad gaat het om een veelvoud van dat bedrag. En het verwijderen van asbestdaken, uiterlijk in 2024, is een overbodige maatregel en kost 3 miljard euro. Bron: Volkskrant, 7 april 2018

Zo maken gemeenten en provincies het verwijderen van asbest mogelijk

De gemeente of provincie kan een handje helpen bij het verwijderen van asbestdaken. Drie voorbeelden van overheden die het verwijderen van asbest mogelijk maken, samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Bron: Binnenlands Bestuur, 5 april 2018

Budget verwijderen asbestdaken voor 2018 verhoogd naar 17,5 miljoen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verhoogt het budget van de Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken voor 2018. Het beschikbare bedrag voor 2018 gaat van 11,3 miljoen naar 17,5 miljoen euro. Het oorspronkelijke budget is naar verwachting omstreeks medio april 2018 uitgeput. Bron: Agriholland.nl, 5 april 2018