menu

Nieuwsbrief 50 - september 2017

Vijftigste IAS-nieuwsbrief

Mag de inspectie SZW ernstige asbestovertredingen openbaar maken? Is het transport van drinkwater door asbestleidingen een gevaar voor de volksgezondheid?
Hoeveel bedragen de kosten van elk nieuw asbestslachtoffer in termen van productieverlies en ziektekosten? Dit zijn drie vragen die allemaal gaan over asbest. Daarnaast hebben ze nog één aspect met elkaar gemeen: het antwoord op de vraag is te vinden in de voorliggende IAS-nieuwsbrief.

Lees verder

IAS nieuws

8ste editie Christa's Ride

Naar schatting 250 deelnemers namen op 10 september deel aan de achtste editie van Christa Mensert Memorial Ride. Met deze fietstocht werd geld ingezameld voor de ondersteuning van asbestslachtoffers.

Lees verder

Machiel van der Woude Stipendium 2017 van 15.000 euro beschikbaar voor onderzoek

Voor onderzoek naar asbest geïnduceerde aandoeningen of naar de positie van asbestslachtoffers heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een stipendium beschikbaar gesteld: het Machiel van der Woude Stipendium.

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Asbestgerelateerde beroepsziekten in Duitsland

Het aantal erkende mensen met asbestgerelateerde beroepsziekten was in Duitsland in 2016: 2183 voor asbestose, 912 voor asbesgerelateerde longkanker/larinxkanker, 1031 voor mesothelioom en 12 voor longkanker door blootstelling aan asbest en PAK. Bij de eerste drie ziekten is sprake van een toename ten opzichte van 2015. Bron: DGUV, juni 2016

Mesothelioomrisico vlakt 40 jaar na blootstelling af

Het risico op pleuraal (longvlies) mesothelioom neemt tot 40 jaar na het eerste moment van asbestblootstelling toe, maar vlakt daarna af. Italiaans onderzoek bevestigt dat er een relatie is tussen asbestblootstelling en het risico op longkanker, eierstokkanker en mesothelioom, maar niet met larynxkanker of maag-darmkanker. Bron: Ferrante, D. e.a. (2017)

Asbestrisicogroepen

Mensen die voor het asbestverbod als stoffeerder hebben gewerkt, lopen extra risico op een asbestgerelateerde ziekte, aldus Cruz. Dat geldt niet voor mensen die in de cosmetisch talkpoederindustrie hebben gewerkt, aldus Finley

Factsheet Asbest in Canada

Canada was tot kort geleden een van ′s werelds belangrijkste exporteurs van asbest. In 2011 werd de laatste mijn gesloten. Asbest is nu een van de belangrijkste oorzaken van beroepsgerelateerde kanker in het land. Na de jaren 60 van de vorige eeuw is het jaarlijks aantal mensen dat mesothelioom kreeg steeds toegenomen. Bron: Canadian Environmental Health Atlas, augustus 2017

Ontwikkeling mesothelioom in Groot Britannie

In 2015 overleden 2542 Britten ten gevolge van mesothelioom ongeveer evenveel als in de laatste 3 jaar. Het gaat om 2135 mannen en 407 vrouwen, die gemiddeld boven de 70 waren op het moment van diagnose. Mannen die in de bouw hebben gewerkt lopen het hoogste risico. Naar schatting zullen dit decennium elk jaar ca. 2500 Britten door mesothelioom overlijden. Daarna wordt een afname verwacht. Bron: Health and Safety Executive, september 2017

Schatting wereldwijde mesothelioomsterfte

Volgens een recente schatting overlijden wereldwijd jaarlijks meer dan 38000 mensen ten gevolge van de ziekte mesothelioom. Dit getal is in lijn met eerdere schattingen. Bron: Odgerel, CO e.a. (2017)

Geen hoger risico door asbest in milieu

Glynn constateerde dat gemiddeld 10-voudige of nog hogere asbestconcentraties in het Amerikaanse milieu geen invloed hadden op het risico op mesothelioom bij vrouwen. Bron: Glynn, M.E. e.a. (2017)

Italiaanse migranten in Australie krijgen vaker mesothelioom

Migranten hebben in het na-oorlogse Australie vaak zwaar werk gedaan, o.a. in de blauwe asbestmijn van Wittenoom. Relatief veel Italiaanse migranten hebben door hun werk in de mijn mesothelioom gekregen, naar verhouding meer dan mijnwerkers van Australische afkomst. Bron: Reid, A. e.a. (2017)

Asbest en Gezondheid nieuws

Asbestpagina op Rijksoverheid.nl vernieuwd

De asbestpagina van de site Rijksoverheid.nl is geheel vernieuwd. Bezoekers kijken het vaakst naar: Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest? Voor meer  gedetailleerde informatie over asbest verwijst de site naar de asbest pagina's van Kenniscentrum InfoMil. Bron: nieuwsbrief Infomil Actueel 244 d.d. 14 augustus 2017

Asbestfeiten Magazine speciale editie

Wat is de impact van strengere regels en controle op saneerders? En leidt het tot hogere kosten voor eigenaren? Wat vindt men van het (verplichte) gebruik van het LAVS? En hoe staat het met de kennis binnen handhavende instanties om een inventarisatierapport te beoordelen? In een speciale editie van het Asbestfeiten Magazine gaat Ingenieurs- en adviesbureau SGS Search op deze thema’s in. Bron: Kennisplatform asbest, 10 juli 2017

Nieuwsuur over werkwijze asbestsaneerders

Het programma Nieuwsuur ging op 13 september over de werkwijze van asbestsaneerders. Terugkijken kan op uitzendinggemist. Het item begint op de 43ste minuut.

Asbestevenementen

Donderdag 2 november vindt de 16e editie van de Nationale Asbest Conferentie plaats. Deze staat in het teken van ‘samenwerken aan asbestsanering’. De vakbeurs ASBESTOS 2018 zal op 11 en 12 april 2018 voor de derde keer plaatsvinden in Ahoy, Rotterdam. Deze beurs zal dan voor het eerst ook internationaal georiënteerd zijn. Bron: Asbestmagazine.nl, september 2017

Lustrumcongres Asbestslachtoffervereniging Nederland

Op 16 september vierde de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) haar 20-jarig bestaan met een lustrumcongres. Het congres opende met een aangrijpend interview met een asbestslachtoffer door presentator Art Rooijackers. Na de inleiding door Rob van der Heijden, bestuursvoorzitter IAS, waren er o.a. presentaties van Nico van Zandwijk (Director Asbestos Diseases Research Institute - University of Sydney) en Sjaak Burgers (Longarts Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en voorzitter Nederlands Mesotheliomen Panel). Laatstgenoemde werd tijdens de bijeenkomst benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bron: AVN, 21 september 2017

Juridisch nieuws

Eenvandaag over verjaring

Het tv-programma Eenvandaag besteedt aandacht aan het knelpunt verjaring waarmee veel mesothelioomslachtoffers te maken krijgen. Bron: eenvandaag, 6 juli 2017

Openbaar maken inspectiegegevens zware asbestovertredingen is toegestaan

De Raad van State heeft geoordeeld dat het openbaar maken van inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen is toegestaan. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk. Op het moment dat de Inspectie een boete oplegt wordt onder andere openbaar gemaakt om welke persoon het gaat, waar het asbest verwijderd is en wanneer de overtreding plaatsvond. Bron: asbestmagazine.nl, 15 augustus 2017

Interview met advocaat over verjaringsproblematiek asbestslachtoffers

Het vakblad Asbestmagazine publiceert op haar website een interview met deze Joyce Matthijssen, advocaat. Zij kwam tevens aan het woord in de uitzending van EenVandaag: ’Verjaring bij asbestkanker eindelijk op de schop?’ . Matthijssen vertegenwoordigt op dit moment 75 asbestslachtoffers of hun nabestaanden en vecht voor hen de verjaringstermijn aan bij de rechtbank. Bron: asbestmagazine.nl, 25 augustus 2017

Geen beweging in verjaringsregime mesothelioomclaims

Met Van Otterloo/Maersk (24 maart 2017) bevestigt de Hoge Raad zijn eerdere rechtspraak inzake de verjaring van mesothelioomclaims. Deze is niet in strijd met het in art. 6⋅1 EVRM verankerde recht op toegang tot de rechter. Het arrest roept eerder vragen op dan dat deze worden beantwoord, aldus Hebly (2017). Daarmee blijven kansen liggen om enige helderheid te bieden waar dat in de praktijk zo gewenst is.

Spanje erkent huisgenoten als asbestslachtoffer

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat voormalig asbestverwerker Uralita 360.000 euro moet uitkeren aan nabestaanden van twee vrouwen die door het wassen en strijken van de werkkleding van hun mannen in de jaren 60 t/m 80 van de vorige eeuw aan asbest zijn blootgesteld. Beiden zijn ten gevolge van deze blootstelling overleden. Bron: huffington post, 16 augustus 2017

Hof Den Haag: rederij niet aansprakelijk wegens verjaring

In hoger beroep vernietigt Hof Den Haag de uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam d.d. 22 mei 2015. Daarmee erkent het hof het beroep op verjaring van rederij Maersk als verweer tegen de vordering van de nabestaanden van een in 2013 aan mesothelioom overleden man. De man had van 1955 tot 1964 als scheepswerktuigkundige bij de rederij gewerkt. Met inachtneming van de zeven gezichtspunten uit het arrest Van Hese/De Schelde ziet het Hof onvoldoende grond voor doorbreking van het beroep op verjaring van de vordering. Bron: rechtspraak.nl, 15 september 2017

Aansprakelijk voor asbestblootstelling huisgenoot

De rechtbank Den Haag oordeelt de verzekeraar van een installatiebedrijf aansprakelijk voor de ziekte mesothelioom bij de moeder van een man die bij het bedrijf had gewerkt. De man had via zijn werk-overall asbestvezels mee naar huis genomen. Voor het wassen klopte de moeder de overall uit en werd daarbij aan asbest blootgesteld. Het installatiebedrijf had verzuimd maatregelen te nemen om te voorkomen dat de moeder met de besmette overall in contact zou komen. Bron: Rechtbank Den Haag, 13 september 2017

Medisch nieuws

Overzichtsstudies mesothelioom

Chen en Sun beschrijven de mogelijkheden van een aantal biomarkers voor diagnose en prognose van mesothelioom. Intensity modulated radiation therapy (IMRT) is volgens Rosenzweig een uitvoerbare, effectieve vorm van bestraling. Dragers van het BAP1-gen hebben een veel hoger risico op het ontwikkelen van mesothelioom of andere vormen van kanker. Dat concludeert Emri na onderzoek van inwoners van Turks Cappadocie, waar in 3 dorpen de helft van alle sterfgevallen door mesothelioom komt ten gevolge van blootstelling aan erioniet, een asbestachtige vezel die daar in de natuur voorkomt. Kim beschrijft de ontwikkelingen in de behandeling van buikvlies (peritoneaal) mesothelioom.

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Twee immuuntherapeutische medicijnen die in aanvang hoopvol leken hebben in vervolgonderzoek voor mesothelioom teleurstellende effecten laten zien. Dat melden de farmaceuten Bayer en AstraZeneca. Het gaat om de middelen Anetumab ravtansine en tremelimumab. Een ander middel, Apigenin werkt bij muizen. Het is een pigment dat in peterselie, selderij en kamille thee voorkomt. 

Milieu/Veiligheid nieuws

Breuken in asbestcementwaterleiding niet gevaarlijk

Breuken in waterleidingen met asbest zijn ongevaarlijk, omdat asbestdelen vastzitten in cement. Aldus Burgemeester en wethouders van Hengelo in antwoord op vragen van een gemeenteraadslid. Uit onderzoeken van de Wereld Gezondheid Organisatie, het Rijks Instituut Volksgezondheid Milieuhygiëne en het KWR Watercycle Research Institute blijkt dat transport van drinkwater door dit soort leidingen geen risico's oplevert voor de volksgezondheid. Bron: De Twentsche Courant Tubantia, 15 juli 2017.

Make up poeder met asbest

In de Verenigde Staten is asbest gevonden in make up poeder dat vooral door jongeren wordt gebruikt. Het product is inmiddels uit de schappen gehaald. Naast asbest bevat het product ook zware metalen. Bron: consumersafety.org, juli 2017

Australische asbestrisico's: klussen en afval

De Australische krant Sydney Morning Herald wijst op het risico vanasbestblootstelling bij contact met asbestafval en bij het klussen in en aan huis. Naar schatting bevat een op de drie Australische woningen van voor 1985 asbest. Vrouwen vormen de helft van de groep mesothelioompatienten bij wie niet beroepsgerelateerde asbestblootstelling als meest waarschijnlijke oorzaak wordt gezien. Bron: Sydney Morning Herald, 30 augustus 2017

Politiek nieuws

Makelaar speelt dubieuze rol bij illegale asbestsanering

Een Wassenaarse makelaar heeft een illegale asbestsaneerder aanbevolen bij 2 verkopers van particuliere woningen. De Inspectie SZW heeft 2 boetes opgelegd tegen de malafide saneerder. De huizenverkopers hebben een aanzienlijke financiële schade door het niet correct laten verwijderen van asbest. Bron: rijksoverheid.nl, 7 augustus 2017

Beurs voor onderzoek naar mesothelioom

De Asbestos Diseases Society of Australia stelt 60.000 australische dollar plus onkosten per jaar beschikbaar als beurs voor een onderzoeker die werkt aan het verbeteren van kennis en expertise over mesothelioom en andere asbestgerelateerde ziekten. Aanmelding mogelijk tot 31 oktober 2017. Bron: Asbestos Diseases Society of Australia, juli 2017

Hoge kosten van mesothelioom en asbestgerelateerde longkanker

De kosten van mesothelioom en asbestgerelateerde longkanker zijn substantieel voor een samenleving. Dat concluderen Canadese onderzoekers. Elke nieuw slachtoffer kost tussen de 350.000 en 650.000 Canadese dollar (ca. 235-435.000 euro). Dit ten gevolge van verlies van productiviteit, output en ziektekosten. Bron: Tompa, D. e.a. (2017)

Tweede Kamer over uitvoerbaarheid regels asbestsanering

Asbestmagazine beschrijft de reactie van staatssecretaris Dijksma van 4 september op problemen met het Landelijk Asbest Volgsysteem en met de uitvoering van binnen- en buitensaneringen bij de aanpak van asbestdaken.
Minister Asscher reageert op 12 september op kritiek op de uitvoerbaarheid van regels inzake het werken met hijskranen en werkbakken bij asbestsanering.

Campagne Elke vezel telt! gelanceerd

Op 19 september 2017 is de campagne Elke vezel telt! officieel van start gegaan. Deze campagne is het vervolg op “Veilig in elke Vezel” en “Doe jij luchtig over adembescherming?”. In de campagne “Elke vezel telt!” staat het belang van emissiearm werken in de asbestverwijdering centraal. Deze campagne loopt tot 31 december 2017 en is een initiatief van Stichting Ascert, VERAS en VVTB, medegefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bron: Asbestmagazine.nl, 19 september 2017