menu

Nieuwsbrief 47 - december 2016

Indirecte blootstelling reden voor schadevergoeding

Iemand kan beter niet in de buurt komen als er asbestvezels in de lucht dwarrelen. Deze wijsheid geldt voor iedereen. Het maakt niet uit of de persoon zelf met asbest werkt, dan wel dat hij of zij in de buurt is als het gebeurt. In de rechtszaal is het onderscheid tussen het zelf met asbest werken of zich op dat moment in de directe omgeving bevinden wel belangrijk. Voor een asbestslachtoffer die indirect is blootgesteld aan asbest, is het later bij ziekte moeilijker om aan te tonen dat hij recht heeft op schadevergoeding.

Lees verder

IAS nieuws

Werkwijze Nederlands Asbestose Panel

Wanda Hagmolen of ten Have beschrijft in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde de werkwijze en resultaten van het Nederlands Asbestose Panel (NAP) inzake de afhandeling van aanvragen voor financiële compensatie van patiënten met asbestose. Sinds april 2014 behandelt het IAS aanvragen voor schadevergoeding voor de ziekte asbestose. Tot 1 april 2016 heeft het NAP 207 aanvragen beoordeeld. Voor 70 aanvragen was de beoordeling ‘compatibel met asbestose’. Bron: Hagmolen of ten Have, W. e.a. (2016).
 

Nieuwe bedragen tegemoetkoming en schadevergoeding per 2017

Het bedrag voor de tegemoetkoming inzake de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) en Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS) is per 1 januari 2017 vastgesteld op 19.988 euro.Het normbedrag voor schadevergoeding wordt per 1 januari 2017 63.568 euro. Bron: IAS, Staatscourant december 2016

Epidemiologisch nieuws

Ziek door spelen in asbestafval

Een aboriginal man uit het Australische plaatsje Baryugil heeft mesothelioom gekregen doordat hij als kind op school in asbestafval speelde. Dit afval kwam van de voormalige witte asbestmijn vlakbij die tot 1976 in werking was. Het afval werd onder andere gebruikt om wegen mee te verharden. Eigenaar James Hardie zal waarschijnlijk geen vergoeding hoeven te betalen wegens een afspraak die het bedrijf in 2005 met de overheid van het Australische New South Wales maakte. Bron: abc.net.au, 8 september 2016

Asbest en darmkanker

Frans onderzoek wijst op een relatie tussen beroepsgerelateerde asbestblootstelling en het risico op darmkanker bij mannen die meer dan 40 jaar voordat ze de ziekte krijgen voor het eerst aan asbest zijn blootgesteld. Bron: Paris, C. e.a. (2016)

Ontwikkeling mesothelioom in Groot Britannie

In 2014 overleden 2515 Britten ten gevolge van mesothelioom (2101 mannen en 414 vrouwen), ongeveer evenveel als in 2013 (totaal 2556) en 2012 (2549).  Met name in de groep mannen boven de 75 jaar is een toename te zien. Mannen die in de bouw hebben gewerkt lopen het hoogste risico. In 2014 werd aan 2215 Britse mesothelioompatienten een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid toegekend (2145 in 2013). Naar schatting zullen dit decennium elk jaar ca. 2500 Britten door mesothelioom overlijden. Daarna wordt een afname verwacht. Bron: Health and Safety Executive, september 2016

Beroep en mesothelioom in Zweden

De Nordic Occupational Cancer Study (NOCCA) bevat gegevens van 6,78 miljoen Zweden over de periode 1961 tot 2009. Deze groep bevat 3716 mensen met mesothelioom, waarvan 21 % vrouwen. Bij 24 beroepen is een verhoogd risico op mesothelioom gevonden. Het beroep loodgieter laat bij mannen het hoogste risico zien. Bij vrouwen is een verhoogd risico te zien bij naaisters, inpaksters, schoonmaaksters en postbodes. Het verbod op asbest uit 1982 laat nog geen effect zien op de ontwikkeling van het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt in deze groep. De onderzoekers concluderen o.a. dat er geen reden is om aan te nemen dat asbestblootstelling de enige oorzaak van mesothelioom is. Bron: Plato, N. e.a. (2016)

Australie: incidentie mesothelioom door renovatie of sloop is onduidelijk

In Australie is veel aandacht voor een mogelijke derde golf asbestslachtoffers die mesothelioom zou krijgen door renovatie of sloop van gebouwen. Armstrong meldt dat nog onduidelijk is of er sprake is van een derde golf en zo ja welke omvang deze dan heeft. Bron: Armstrong, B. & Driscoll T (2016)

Dagelijks 6 asbestdoden in Engeland en Wales

Volgens de Britse Association of Personal Injury Lawyers (APIL) overlijden in Engeland en Wales dagelijks zes mensen ten gevolge van asbestblootstelling. De meeste slachtoffers wonen in het noordoosten in gebieden waar asbestverwerkende industrie in het verleden was. Bron: APIL, 3 november 2016

Zeldzame vormen van mesothelioom niet asbestgerelateerd

In minder dan 1% van de gevallen ontstaat mesothelioom in het hartzakje. Of bij de man rondom een testikel. Lowry en Weiss analyseerden de gegevens van deze patiënten in de Amerikaanse Surveillance, Epidemiology and End Results Database (SEER) over de periode 1973 tot 2011. Op basis van een klein aantal patiënten vonden zij geen bewijs voor een relatie met asbestblootstelling. Bron: Lowy, S.J & Weiss, N.S. (2016); Kanker.nl, december 2016

Asbest en Gezondheid nieuws

Mesothelioma is dure zoekterm op google

'Mesothelioma' is een van de duurste zoektermen op google. Weten wie die term intypt, is lucratieve informatie voor advocaten, vooral voor diegenen die zogeheten class-action rechtszaken opzetten (waarin vele gedupeerden hun klachten bundelen om gezamenlijk hun recht te halen.) Bron: financieel dagblad, 29 oktober 2016

De opkomst en ondergang van asbest stripfiguren

De opkomst en ondergang van Amerikaanse stripfiguren als Asbestos Lady en Asbestos Man laten zien hoe de kennis over de gezondheidsrisico’s zich in de Verenigde Staten ontwikkelde. Asbestos Lady en Asbestos Man waren twee slechteriken van de 40’er en 60’er jaren van de vorige eeuw. Asbestos Lady beroofde banken. Door branden te stichten en zich in asbestpakken te kleden kon ze de banken binnen zonder zelf schade te ondervinden. Bron: asbestos.com, 31 oktober 2016.

Asbestgerelateerde longkanker in de VS

In de Verenigde Staten wordt bij 4% van alle longkankerpatienten asbestblootstelling als belangrijkste oorzaak aangewezen. Asbestos.com geeft aan de hand van 10 vragen informatie over deze vorm van longkanker. Bron: asbestos.com, 21 november 2016

Juridisch nieuws

Asbest opruimen na brand: wie betaalt?

In principe is de veroorzaker verantwoordelijk voor het opruimen van asbest na een brand. In het meest gunstige geval wordt dit door de verzekering van de persoon of het bedrijf waar de brand was geregeld. Die persoon of dat bedrijf is de veroorzaker van het asbest in het milieu. Indien de veroorzaker niet bekend is, kan men mogelijk op de eigen opstal- of brandverzekering een beroep doen. Bron: sloopgids.nl/omroepbrabant, 26 september 2016

VS: asbestclaims huisgenoten vaker afgewezen

Steeds meer Amerikaanse staatsgerechtshoven wijzen claims in verband met asbestziekten bij huisgenoten af. Dit omdat werkgevers geen plicht hadden om niet-werknemers te waarschuwen voor de gevaren van asbest. Onlangs deed het Arizona Hof van Beroep een uitspraak die hierop neerkwam. Bron: The National Law Review, september 2016

Taakstraf voor roekeloze omgang met asbest

De rechtbank in Gelderland heeft twee mannen veroordeeld tot een taakstraf. Ze hadden in een voormalige steenfabriek in Dodewaard een activiteit georganiseerd terwijl ze wisten dat er asbest in het pand zat. De twee kregen ook voorwaardelijke gevangenisstraffen. Volgens het OM hebben ze honderden bezoekers in gevaar gebracht en het asbest bewust genegeerd. Inmiddels heeft staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) kamervragen over dit incident beantwoord. Bron: nos.nl, 20 oktober 2016 ; rechtbank Gelderland, 20 oktober 2016; antwoord kamervragen, 9 december 2016

Schadevergoeding door asbesthoudend talkproduct

Een Californische jury heeft 18 mln dollar schadevergoeding toegekend aan een man die mesothelioom heeft gekregen door asbesthoudende cosmetische talkproducten uit een kapsalon waar zijn vader werkte. Een rechter in Missouri heeft 70 mln dollar schadevergoeding toegekend aan een vrouw met eierstokkanker door langdurig gebruik van talkpoeder. Bron: insurancejournal.com, 27 oktober 2016;Mondaq Business Briefing, 16 november 2016

Steeds meer Amerikaanse staten verwerpen 1 vezel blootstellingstheorie

Steeds meer Amerikaanse staatsgerechtshoven (recent Florida) verwerpen de theorie dat mesothelioom veroorzaakt kan worden door elke hoeveelheid asbestblootstelling boven het achtergrondniveau dat in het milieu voorkomt. Daarvoor is onvoldoende betrouwbaar wetenschappelijk bewijs. Bron: Lloyd’s Asbestos Reporter, 26 oktober 2016

Defensie niet aansprakelijk voor blootstelling piloot

Een man heeft tussen 1954 en 1967 als piloot voor de luchtmacht gewerkt en is daarbij aan asbest blootgesteld. In 2012 kreeg hij de diagnose mesothelioom. In hoger beroep oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat niet gebleken is dat bij betrokkene sprake is geweest van een langdurige en intensieve blootstelling, die asbestose en longkanker tot gevolg kan hebben. Daarom heeft de minister zijn zorgplicht niet geschonden door veiligheidsmaatregelen achterwege te laten. Bron: Centrale Raad van Beroep, 22 september 2016 – 15/6568 AW

Australie: verschillende termijnen voor indienen asbestcompensatieclaims

In de Australische deelstaat Queensland hebben asbestslachtoffers na diagnose 6 weken de tijd om een claim voor schadevergoeding in te dienen. Zij vinden deze termijn te kort en doen een oproep om deze te verlengen. Ook omdat slachtoffers in New South Wales drie jaar tijd hiervoor hebben. Bron: couriermail.com, 19 november 2016

Hooggerechtshof Californie erkent huisgenoten als asbestslachtoffer

Bedrijven kunnen aansprakelijk gehouden worden als huisgenoten van hun werknemers ziek worden door de asbest die ze via hun werkkleding naar huis brengen. Aldus een unanieme uitspraak van het Californisch Hooggerechtshof op donderdag 8 december. Bron: latimes.com, 8 december 2016.

Medisch nieuws

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Onderdrukking van het eiwit uPAR kan het effect van chemotherapie met cisplatine en de overleving bij mesothelioom verbeteren, aldus Japans onderzoek. Bron: Wang, S. e.a. (2016)

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Onderdrukking van het eiwit uPAR kan het effect van chemotherapie met cisplatine en de overleving bij mesothelioom verbeteren, aldus Japans onderzoek. Bron: Wang, S. e.a. (2016)

Experimenteel onderzoek/Nieuwe medicijnen

Onderdrukking van het eiwit uPAR kan het effect van chemotherapie met cisplatine en de overleving bij mesothelioom verbeteren, aldus Japans onderzoek van Wang, S. e.a. (2016). Spatola rapporteert een positief resultaat met Intensity-modulated radiotherapy (IMRT), een doelgerichte vorm van bestraling. Tanaka ziet mogelijkheden in middelen die momenteel gebruikt worden om het cholesterol te verlagen. Volgens Walter bepaalt de reactie van het lichaam op de schade aan het DNA hoeveel effect een chemokuur zal hebben.

Groot Britannie werkt met gespecialiseerd verpleegkundigen voor mesothelioom

In Groot Brittannie worden in regio’s waar mesothelioom veel voorkomt gespecialiseerde verpleegkundigen aangesteld om patienten ondersteuning te bieden. Zo is kort geleden in Yorkshire de 12de specialist aan het werk gegaan. Zijn post wordt gefinancierd door Mesothelioma UK, een liefdadigheidsinstellling. Twee andere liefdadigheidsinstellingen steken samen 25.000 pond in kleinschalige onderzoeksstudies van verpleegkundigen naar ondersteunende en palliatieve zorg voor mesothelioom. Bron: Nursing Times.net, 15 september 2016 en 23 november 2016

Palliatieve zorg bij mesothelioom

Uit Italiaans onderzoek naar de symptomen bij mesothelioompatiënten komt het belang van palliatieve zorg naar voren. Driekwart van de patienten had last van pijnlijke symptomen, 20 patienten meldden gematigde en ernstige pijn ondanks zware pijnstillers. De meest frequente symptomen waren pijn, zwakheid, slechte eetlust, apathie en misselijkheid. Pijn werd het meest op de borst gevoeld. De onderzoekers concluderen dat palliatieve zorg al kort na de diagnose in de behandeling ingepast zou moeten worden. Bron: Mercadante, S. e.a. (2016)

5 miljoen pond voor onderzoek mesothelioom

Een Britse particuliere stichting doneert 5 miljoen pond aan de British Lung Foundation voor onderzoek naar mesothelioom. Dit bedrag komt overeen met het budget dat de Britse overheid voor het opzetten van een nationaal mesothelioom onderzoekscentrum heeft gereserveerd. Bron: British Lung Foundation, 1 november 2016

Kenmerken Amerikaanse mesothelioompatienten

Beebe Dimmer analyseerde de kenmerken van 1625 Amerikaanse mesothelioompatienten van wie tussen 2005 en 2009 gegevens in de Surveillance, Epidemiology, and End Results-Medicare (SEER) databank van het National Cancer Institute zijn vastgelegd. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 78 jaar bij diagnose. Bij 30% werd de tumor operatief verwijderd, 45% kreeg chemotherapie. De gemiddelde overleving was 8 maanden. Onafhankelijk of patiënten geopereerd waren, leefden patiënten die chemotherapie kregen gemiddeld langer dan patiënten die dat niet kregen. Patiënten die multimodale therapie kregen hadden een nog betere overleving: Bron: Beebe-Dimmer, J.L. e.a. (2016)

Overzichtsstudies mesothelioom

Andujar belicht de ontwikkelingen gedurende de afgelopen vijf jaar in kennis over de relatie tussen mesothelioom en blootstelling aan asbest. Een Chinese meta-analyse van gegevens van meer dan 3600 mesothelioompatienten meldt dat patienten die voor behandeling een hoge concentratie bloedplaatjes hebben, relatief korter leven dan patienten met gemiddelde niveaus. Armato belicht de ontwikkelingen in beeldvormende technieken bij de diagnostiek en behandeling van mesothelioom.

Analyse van asbestvezels in longen

De analyse van asbestvezels in longweefsel van mesothelioompatienten is een hulpmiddel om beroepsgerelateerde asbestblootstelling in kaart te brengen, maar kan dat alleen niet. Bron: Merler, E. e.a. (2016)

Milieu/Veiligheid nieuws

Waarom de meeste schepen nog steeds asbest bevatten

Volgens het Internationaal Ban Asbestos Secretariaat wordt nog steeds in 80% van de nieuwe schepen asbest aangetroffen. De belangrijkste reden is dat ‘asbestvrij’ in verschillende landen iets anders betekent. In Chinese marine-materialen die asbestvrij waren verklaard, is bijvoorbeeld tot 15% asbest gevonden. Om in Australie of Nederland geregistreerd te worden, moet de eigenaar van een schip eerst een asbestinventarisatie laten doen door een ISO17020 geaccrediteerd in de marine gespecialiseerd bedrijf: Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 22 augustus 2016

Asbest in Griekse goudmijn

Er zijn plannen om goud te gaan winnen in de Skouries mijn, op het schiereiland Haldiki in Noord Griekenland. Een Griekse mineraloog wijst op de risico’s omdat in de rotsen van de mijnen ook tremoliet asbest voorkomt, een amfibool asbestsoort. Bij explosies om bij het goud te komen, zal die asbest vrijkomen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 24 juli 2016

Toekomst Russisch stadje Asbest is onzeker

Het Belgische tv-programma Terzake ging op 16 september over het Russische plaatsje Asbest. De  mijn van Asbest is de grootste in zijn soort ter wereld. Gezondheidsproblemen worden door de overheid toegedekt. De hele stad is gebouwd rond de asbestindustrie en de toekomst daarvan is heel onzeker. Bron: vrtnieuws/terzake: 16 september 2016

Boswachters slaan alarm over dumpen asbest

Het radioprogramma Een Vandaag ging op 1 november over het dumpen van asbest in de natuur. Er wordt steeds vaker asbest gedumpt in de natuur. Boswachters in Brabant slaan alarm: in sommige gebieden worden wekelijks illegaal gedumpte partijen asbest aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om mensen die tuinhuisjes en andere bouwwerken in en om eigen huis slopen en af willen van het asbest. Ook in Australie wordt het probleem van illegale dumping in parken en bossen steeds groter, aldus de krant The Age. Bron: eenvandaag.nl, 1 november 2016  ; The Age, 15 oktober 2016

Asbesthoudende thermosflessen

In Groot Brittannie zijn in China geproduceerde thermosflessen ingevoerd die asbest bevatten. Ze zijn inmiddels teruggeroepen door de importeur. Bron: International ban asbestos Secretariaat, 20 oktober 2016

Vogels verspreiden asbest

Een opmerkelijke krantenkop: ‘Nestelende vogels verspreiden asbest’. In een Eindhovense woonwijk werd in 2015 asbest aangetroffen, afkomstig uit de verwarmingsbuizen van de nabijgelegen essent-centrale. Broedende vogels peuterden het isolatiemateriaal los en verspreidden zo het asbesthoudende materiaal. De gemeente Eindhoven reageerde direct. Bron: Kennisplatform Asbest, 25 november 2016

Begraafplaatsen gesloten wegens asbest

Tijdens het ruimen van een graf zijn op twee Velsense begraafplaatsen eternietplaten aangetroffen. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de asbest verwijderen. Uit voorzorg zijn de begraafplaatsen tijdelijk gesloten. Bron: Haarlems Dagblad, 29 november 2016

Deense rederij laat schepen slopen op stranden

Een grote Deense rederij gaat door met de sloop van schepen op dubieuze sloopstranden in India. De rederij streeft wel naar verbetering van de omstandigheden waaronder op die stranden wordt gewerkt. Het slopen van schepen op stranden wordt 'beaching' genoemd. De praktijk van het met geweld het strand op varen en vervolgens in stukken snijden van zeereuzen staat al jaren ter discussie. De methode is slecht voor het milieu, omdat er schadelijke stoffen als asbest en olie in zee terechtkomen. Maar er wordt ook vaak gewerkt onder gevaarlijke en mensonterende omstandigheden. Jaarlijks vallen er doden onder het vaak slecht betaalde en gehuisveste personeel. In 2009 zijn onder auspiciën van de Verenigde Naties (IMO) in Hongkong richtlijnen opgesteld om het beachen aan banden te leggen. Maar omdat nog te weinig landen deze Hongkong-conventie hebben ondertekend is het verdrag nog niet in werking. Ook Nederland heeft nog niet getekend. Bron: schuttevaer.nl, 2 november 2016

Politiek nieuws

Grenswaarde amfibool asbest naar 2000 vezels/m3

De grenswaarde voor amfibool asbest wordt op 1 januari 2017 verlaagd van 10.000 vezels/m³ naar 2000 vezels/m³. Dit heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in september gepubliceerd in het Staatsblad. Een verdere verlaging naar de door de Gezondheidsraad aanbevolen 300 vezels/m³ wordt op dit moment door de SER niet haalbaar geacht. Over maximaal vijf jaar zal de SER hier opnieuw onderzoek naar doen. Gevolgen van de verlaging worden beschreven in dit artikel. Bron: Search, Kennisplatform Asbest, 29 september 2016 ; Asbestmagazine.nl, 30 september 2016

Kritiek op asbestsanering Den Bosch na brand

Hoogleraar Ira Helsloot van de Radboud Universiteit in Nijmegen vindt dat de gemeente Den Bosch 'in overdrive' is gegaan na de brand aan de Westwal afgelopen zondag. Bij de brand kwam asbest vrij en de gemeente sloot een volle dag later alsnog straten af om daar schoon te gaan maken. Als overheid moet je volgens Helsloot niet een dag later nog iets gaan doen. Als er überhaupt al risico was, had de gemeente meteen alles af moeten zetten, aldus de hoogleraar Veiligheid. Helsloot is van mening dat elke vorm van incidentele blootstelling aan asbest geen gevaar oplevert, en alles wat een overheid dan doet disproportioneel is. Bron: omroepbrabant.nl, 27 september 2016

Nieuwe versie Landelijk Asbestvolgsysteem

Een nieuwe versie van het Asbestvolgsysteem (LAVS) is beschikbaar. Het gaat om LAVS versie 4.0. Het LAVS is een web-applicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest. Bron: Kenniscentrum Infomil, 29 september 2016 

Kritiek op asbestsanering Den Bosch na brand

Hoogleraar Ira Helsloot van de Radboud Universiteit in Nijmegen vindt dat de gemeente Den Bosch 'in overdrive' is gegaan na de brand aan de Westwal. Bij de brand kwam asbest vrij en de gemeente sloot een volle dag later alsnog straten af om daar schoon te gaan maken. Als overheid moet je volgens Helsloot niet een dag later nog iets gaan doen. Als er überhaupt al risico was, had de gemeente meteen alles af moeten zetten, aldus de hoogleraar Veiligheid. Helsloot is van mening dat elke vorm van incidentele blootstelling aan asbest geen gevaar oplevert, en dat alles wat een overheid dan doet disproportioneel is. Bron: omroepbrabant.nl, 27 september 2016

Spanje erkent strottenhoofdkanker

Voor het eerst heeft het Spaanse Nationale Instituut voor Sociale Zekerheid een man met strottenhoofd (larynx)kanker als beroepsgerelateerd asbestslachtoffer erkend. De man was in de scheepsbouw aan asbest blootgesteld en komt nu in aanmerking voor schadevergoeding. Naar verwachting zullen vanaf nu veel meer claims voor deze ziekte worden ingediend. Bron: International Ban Asbestos Secretariat/La voz de Galicia, 9 september 2016

Sri Lanka verbiedt asbest per 1 januari 2024

De regering van Sri Lanka heeft een voorstel tot controle van gebruik en import van asbest per 1 januari 2018 goedgekeurd. De productie van asbesthoudende materialen zal per 1 januari 2024 verboden zijn. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat/dailynews.lk, 7 september 2016

Asbestgerelateerde kanker in de EU

Het RIVM heeft de omvang van de ziektelast en de maatschappelijke schade door werkgerelateerde kanker in de EU in kaart gebracht.  85% van de gevallen van mesothelioom is werkgerelateerd. De ziekte mesothelioom is verantwoordelijk voor ca. 15% van de totale werkgerelateerde sterfte aan kanker in Europa en voor 10% van de nieuwe gevallen van werkgerelateerde kanker. Bron: Eurogip, juli 2016

Antwoord kamervragen asbest en vrijhandelsverdragen

Het gebruik, bewerken en de verkoop van asbest en asbesthoudende materialen is in de VS en Canada niet verboden. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) antwoordt op kamervragen over de gevolgen van de vrijhandelsverdragen CETA en TTIP voor asbesthoudende producten. Volgens de minister moeten alle producten die uit Canada of de Verenigde Staten in de EU worden geïmporteerd voldoen aan de producteisen die in de EU gelden. Conform de Europese stoffenverordening REACH is het in de handel brengen en het gebruik van asbest en van voorwerpen en mengsels waaraan asbest is toegevoegd verboden. Deze producten mogen dus niet geïmporteerd worden. CETA brengt hierin geen verandering, evenmin als TTIP dat zou doen. Bron: rijksoverheid.nl, 4 oktober 2016

Asbest en duurzame energie

De provincie Limburg gaat aan de slag met vier voorbeeldprojecten op het gebied van asbestsanering en duurzame energie. Het provinciebestuur wil het verwijderen van die daken koppelen aan verduurzaming en het opwekken van groene energie. Zo is het de bedoeling om in Parkstad een complete wijk met honderd woningen in één keer aan te pakken. Een tweede project heeft tot doel om collectief daken te saneren bij agrariërs in Noord-Limburg. Verder is er een project om 330 zogeheten dakscans uit te laten voeren bij bedrijven om de mogelijkheden voor sanering en duurzaamheid in beeld te brengen. Een vierde project gaat over de sanering van asbest in monumentale panden in het kloosterdorp Steyl. Bron: sloopgids.nl/1limburg.nl, 21 oktober 2016

Zwolle saneert gemeentelijke gebouwen

In 9 gemeentelijke gebouwen in Zwolle is of wordt op korte termijn asbest verwijderd. Na het asbestdebacle rond de verhuizing van de Zwolse bibliotheek (Stadkamer) heeft de gemeente besloten panden in eigendom van de lokale overheid te inspecteren. In deze eerste ronde zijn 184 gebouwen onder de loep genomen, 90 daarvan bevatten in meer of mindere mate asbest. Sport- en schoolgebouwen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Die worden in een volgende fase onderzocht. Bron: de Stentor, 10 november 2016

Canadese gebouwen met asbest online

Het Canadese ministerie van Publieke werken heeft een register ontwikkeld waarin alle departementsgebouwen zijn opgenomen met de informatie of deze asbest bevatten.Het nieuwsnetwerk CBC publiceert deze gebouwen op een kaart op haar website. Onlangs is dit bijgewerkt met honderden nieuwe gebouwen. Bron: CBC News, 3 oktober 2016

Canadese plaats Asbestos zoekt nieuwe identiteit

Van 1879 tot 2011 was het Canadese plaatsje Asbestos de locatie van Canada’s grootste asbestmijn. Nu is de plaats op zoek naar een nieuwe identiteit in de vorm van regionale diversificatie. De regering onder leiding van premier Trudeau heeft daarvoor 50 miljoen dollar beschikbaar gesteld. Bron: asbestos.com, 7 november 2016 

Omvang asbesthandel wereldwijd

Het International Ban Asbestos Secretariaat meldt voorlopige cijfers van de United States Geological Survey (USGS) over de wereldhandel in asbest in 2015. De cijfers komen ongeveer overeen met 2014. Te zien is dat Rusland alleen verantwoordelijk is voor bijna de helft van de totale asbestproductie wereldwijd. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 19 oktober 2016

Aantal asbestgerelateerde claims Amerikaanse verzekeraars neemt niet af

Verzekeraarskrediet-beoordelaar Best meldt dat het aantal asbestgerelateerde claims bij Amerikaanse verzekeraars niet afneemt. Verzekeraars moeten nog 15 miljard us-dollar extra reserveren om aan toekomstige claims te kunnen voldoen. Dit heeft o.a. te maken met duurdere medische behandelingen, hogere juridische kosten en de stijgende levensverwachting. Bron: Financial Times, 29 november 2016.

Pak eerst de slechtste asbestdaken aan

Pak eerst de slechtste daken aan en de financieel lastigste gevallen. Daar zijn de risico's het grootst, zegt Matthijs Wetterauw, consultant en opleider bij Arcadis. Arcadis vindt dat de koers van de sanering radicaal moet worden omgegooid. Wetterauw vraagt daarbij speciale aandacht voor één type object: leegstaande boerderijen.  Nog 130 miljoen vierkante meter asbestdak wacht in Nederland om opgeruimd te worden. De asbestdaken liggen vooral op stallen en schuren van boerderijen. Het verwijderen kost naar schatting 100 miljoen euro. De door het rijk bepaalde deadline van 2024 wordt sowieso niet gehaald, daarvoor ontbreekt het geld en voldoende geschoolde mankracht om het karwei veilig uit te voeren. Bron:tubantia.nl, 11 oktober 2016

10 mln pond voor asbestslachtoffers Britse scholen

32 Britse gemeenten hebben in de laatste 10 jaar totaal 10 mln pond compensatie uitgekeerd aan mensen die door asbest in Britse schoolgebouwen ziek zijn geworden. Volgens de National Union of Teachers overlijden jaarlijks tot 300 volwassenen ten gevolge van asbestblootstelling op school. Bron: bbc news, 2 december 2016