menu

Nieuwsbrief 46 - september 2016

Verjaring probleem voor driekwart van de asbestslachtoffers met mesothelioom

Als zestienjarig meisje werkte mevrouw Hesse in de jaren vijftig van de vorige eeuw enige tijd op de administratie van een fabriek van isolatiemateriaal. Op de afdeling waar met asbest werd verwerkt mocht ze niet komen. Toch heeft ze asbestvezels ingeademd, omdat de productiemedewerkers met hun kleding overal in het gebouw rondliepen. Zestig jaar later krijgt mevrouw Hesse mesothelioom.

Lees verder

IAS nieuws

Een bittere erfenis uit het verleden

De IAS Monitor laat zien dat de meeste dienstverbanden waarin asbestslachtoffers hebben gewerkt uit de bouw en installatie komen. In totaal gaat het om meer dan 4500 dienstverbanden waar in het verleden zeker of vermoedelijk blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden. Lees meer over het hoe en waarom in een blog van Jan Warning, directeur IAS. Bron: IAS, 17 augustus 2016

6de editie fietstocht voor asbestslachtoffers

Zondag 11 september vond de 6de editie plaats van de Christa Mensert Memorial Ride, een fietstocht vanuit Leiderdorp om geld in te zamelen voor asbestslachtoffers. Christa Mensert overleed in 2009 aan mesothelioom. Zij vroeg mensen geen bloemen mee te nemen naar haar begrafenis, maar een bijdrage te storten op de rekening van het Instituut Asbestslachtoffers. De jaarlijkse fietstocht is uit dit verzoek voortgekomen. De opbrengst zal door het IAS worden besteed aan onderzoek naar de behandeling van mesothelioom. Bron: christamensertride.nl, september 2016.

IAS lanceert Machiel van der Woude Stipendium

Het afscheid van Machiel van der Woude, de eerste directeur van het Instituut Asbestslachtoffers, was aanleiding voor de aankondiging van het Machiel van der Woude stipendium. Vanaf nu kunnen onderzoekers die in Nederland onderzoek doen naar het voorkomen, de oorzaak, diagnostiek of behandeling van asbest geïnduceerde aandoeningen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor deze toelage. Het stipendium bedraagt € 15.000,- zal jaarlijks worden uitgereikt en is bedoeld om nieuw onderzoek te stimuleren. Bron: IAS, september 2016

IAS Monitor geactualiseerd

De IAS Monitor is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2014 (NKR) en een deel van de IAS-cijfers over 2015. Te zien is dat in Nederland het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt stabiel is op ruim 500. Daarvan is bijna 90% man en meer dan 80% boven de 65 op het moment dat de diagnose werd gesteld. Bij verreweg het grootste deel is blootstelling in het werk de oorzaak van de ziekte. Als naar de ontwikkeling in de kenmerken van slachtoffers gekeken wordt, vallen de volgende zaken op. 

Epidemiologisch nieuws

Nog steeds toename mesothelioom in IJsland

Het aantal IJslanders dat jaarlijks mesothelioom krijgt, neemt nog steeds toe, ondanks een asbestverbod dat al in 1983 werd ingevoerd, 10 jaar eerder dan in Nederland. In 2014 ging het om 21,4 mannen en 5,6 vrouwen per miljoen inwoners (Nederland 2014: 38 mannen, 6 vrouwen per miljoen inwoners). De lange latentietijd is een verklaring voor deze bevinding. De latentietijd is volgens onderzoeker Tomasson relatief langer bij groepen die aan relatief lagere hoeveelheden asbest zijn blootgesteld. Bron: Tomasson, K. e.a. (2016), surviving mesothelioma, 28 juli 2016

Latentietijd bij buikvliesmesothelioom

Italiaans onderzoek bij (ex-)textielarbeiders met buikvlies (peritoneaal) mesothelioom laat zien dat bij deze groep het risico op mesothelioom net als bij longvlies (pleuraal) mesothelioom tot meerdere decennia (meer dan 35 jaar) na de asbestblootstelling toeneemt. Vroege asbestblootstelling is een mogelijke verklaring voor de lange latentietijd. Pira analyseerde tot 2013 de overlijdensgegevens van 1083 vrouwen en 894 mannen die tussen 1946 en 1984 in een asbesttextielfabriek in Noord Italië hadden gewerkt. Bron: Pira, E. e.a. (2016) 

Asbestziekten in Polen

Sinds 1997, vier jaar later dan Nederland, is het gebruik van asbest in Polen verboden. Asbestfabrieken zijn vanaf dat moment gesloten. Uit het Centrale Register voor Beroepsziekten blijkt dat tussen 2001 en 2014 2726 mensen een asbestgerelateerde beroepsziekte hebben gekregen. In 2000 introduceerde Polen een screeningsprogramma, genaamd Amiantus, gericht op voormalige arbeiders van asbestverwerkende fabrieken. Dit programma bood periodiek medisch onderzoek en gratis toegang tot medicijnen en behandelingen voor asbestziekten. De gemiddelde latentietijd is ca. 40 jaar dus het programma zal de komende jaren nog nodig zijn. Swiatkowska beschrijft de Poolse ervaring met dit programma.

Asbest en Gezondheid nieuws

Resultaten Nationale AsbestEnquete 2016

Bij 44% van de installatiebedrijven is minder dan een kwart van de uitvoerend medewerkers opgeleid in het herkennen van asbest. Daartegenover staat dat het overgrote deel van de woningcorporaties werknemers een opleiding biedt voor het herkennen van asbest. Dit zijn uitkomsten van de Nationale AsbestEnquete 2016. Deze enquete wordt jaarlijks in opdracht van asbestonderzoeksbureau SGS-Search gehouden onder professionals die met asbestbeheer te maken hebben. Een andere uitkomst is dat in 63% van de gemeente nog geen maatregelen genomen is om het saneren van asbestdaken voor 2024 te stimuleren. Bron: SGS Search, september 2016

Juridisch nieuws

Bakkersland in beroep tegen uitspraak

Bakkersland gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter over een oud-medewerker met mesothelioom die 20 jaar bij het bedrijf had gewerkt en jarenlang aan asbest zou zijn blootgesteld. Dit voorjaar veroordeelde de rechtbank het bedrijf tot het betalen van 65.000 euro immateriële schadevergoeding vanwege de asbestblootstelling. Bakkersland heeft de 65.000 euro inmiddels betaald, maar daarmee erkent het bedrijf de aansprakelijkheid niet. Het bakkersbedrijf blijft erbij dat de man niet binnen de fabriek aan asbest is blootgesteld en mogelijk elders mesothelioom heeft opgelopen. De rechter heeft dit argument eerder verworpen. Bron: omroepbrabant.nl, 16 augustus 2016; IAS Nieuws, 26 april 2016

Celstraf voor Italiaanse zakenman wegens asbestschandaal

De invloedrijke Italiaanse zakenman Carlo De Benedetti (81), die geldt als de zakelijke aartsrivaal van Silvio Berlusconi, is veroordeeld tot vijf jaar en twee maanden gevangenisstraf. De Benedetti stond in een slepende zaak terecht voor zijn rol in een asbestschandaal bij het computerbedrijf Olivetti, waar hij lang president van was. Veertien voormalige werknemers bij een fabriek van Olivetti zijn overleden aan mesothelioom. Naar verluidt was hun werkplaats besmet geweest met asbestvezels. Ze waren tientallen jaren in dienst geweest bij het bedrijf. Het bedrijf produceerde destijds computers, printers en andere kantoormachines. De Benedetti gaat in hoger beroep. Bron: nrc.nl, 18 juli 2016

Oproep tot protest tegen asbestdakenverbod

Vastgoedadvocaat Kim Aupers roept in het vakblad Boerderij boeren op zich te verenigen om een wijziging/beperking van het asbestdakenverbod tot stand te brengen. Het asbestdakenverbod is volgens de advocaat een groot probleem voor de agrarische sector en drukt op de liquiditeit van veel boerenondernemingen. De subsidie die geboden wordt voor verwijdering en het aanbrengen van zonnepanelen is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien ligt er dan nog geen nieuw dak op. In sommige provincies is de subsidiepot ook al leeg. Daarnaast zijn er geluiden uit de asbestbranche dat er onvoldoende capaciteit is om alle asbestdaken tijdig te vervangen. Dit zal de prijzen voor het saneren van asbestdaken alleen maar opdrijven. De bijdrage van €75 miljoen die de overheid tot nu toe beschikbaar heeft gesteld is véél te weinig. Het jaar 2024 is te vroeg. Verschillende boeren betogen dat hun asbestdaken nog in goede staat verkeren (daken kunnen langer mee) en nog niet aan vervanging toe zijn. Het huidige asbestdakenverbod biedt geen maatwerk. Ook wanneer er nog geen sprake is van verweerde asbestdaken, moeten deze daken vóór 2024 vervangen zijn. Bron: Boerderij Vandaag, 15 juli 2016

Rol genen in Amerikaanse mesothelioomrechtzaken

Een Amerikaans advocatenkantoor beschrijft op een juridisch forum welke rol genen kunnen spelen in rechtzaken over de oorzaak van mesothelioom: Bron: lexology.com, 8 september 2016

Verzekeraar hoeft niet te vergoeden

Een aansprakelijkheidsverzekeraar hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een loodgieter/eigenaar met mesothelioom die gedurende de periode van asbestblootstelling als bestuurder zelf bepaalde welke maatregelen tegen asbest genomen moesten worden. De man was van 1968 tot 1977 bij zijn vader in dienst en daarna zelf eigenaar van het bedrijf. Voor de periode dat de man werknemer was (tot 1977) slaagt het beroep op verjaring van de verzekeraar. Bron: Rechtbank Midden Nederland, 13 juli 2016

Medisch nieuws

Beste Amerikaanse mesothelioom behandelcentra

De top 10 van beste Amerikaanse kankerziekenhuizen bevat verschillende ziekenhuizen met een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van mesothelioom. Volgens een artikel kunnen alleen gespecialiseerde centra de nieuwste, multidisciplinaire zorg bieden die nodig is voor de behandeling van deze complexe en relatief zeldzame vorm van kanker. Bron: Asbestos.com, 11 augustus 2016

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Paul Baas, hoogleraar thoraxoncologie, bij het AMC in Amsterdam en het Nederlands Kanker Instituut (NKI) bespreekt in een interview de ontwikkelingen in de behandeling van mesothelioom. Hamamoto meldt dat het enzym OPRT bij mesthelioompatienten in extreem grote hoeveelheid voorkomt. Dit zou een nieuw doel voor de ontwikkeling van een behandeling kunnen zijn. Volgens Kuryk versterkt ONCOS-102 bij muizen het effect van een chemokuur met pemetrexed. ONCOS-102 is een medicijn dat ontwikkeld is op basis van een gemodificeerd virus dat verkoudheid veroorzaakt. Volgens Liu werkt een vaccin dat tegen pokken wordt gebruikt bij muizen ook tegen mesothelioom. Onconase is een medicijn dat uit extract van eieren van luipaardkikkers is gemaakt. Dit zou volgens Chinees onderzoek bij toediening in combinatie met het malariamedicijn DHA tegen mesothelioom werken. Italiaans onderzoek wijst op de mogelijke werking van dasatinib tegen mesothelioom. Dit middel wordt normaal gesproken tegen leukemie gebruikt.

Asbest en nierkanker

Ji, e.a. (2016) wijst op een mogelijke relatie tussen het voorkomen van mesothelioom in een familie en het risico op nier- en blaaskanker. Ook Chen vond een relatie met nierkanker. Erfelijke factoren kunnen hierbij een rol spelen. Meer onderzoek is nodig.

Overzichtsstudies asbestziekten

Een lage dosis spiraal-CT scan kan volgens Hofmann Preiss helpen bij het in een vroeg stadium ontdekken van longkanker bij mensen die met asbest hebben gewerkt. Bij de ziekte mesothelioom is de werking van deze techniek nog niet vastgesteld. Bonelli belicht de ontwikkelingen in nieuwe behandelingen voor pleuraal mesothelioom, o.a. doelgerichte- en immuuntherapie. Cha belicht de verschillende manieren waarop asbestos via beeldvormende technieken zichtbaar wordt.

Leeftijd geen bezwaar voor opereren bij mesothelioom

Leeftijd alleen zou volgens Sharkey geen criterium voor een longbesparende operatie bij mesothelioom moeten zijn. Yang constateerde dat zowel jongere als oudere (boven 70) mesothelioompatiënten gemiddeld langer leefden dan patiënten die niet geopereerd waren.

Relatie asbestblootstelling en mesothelioom

Er is te weinig bewijs voor een relatie tussen de bron en intensiteit van de asbestblootstelling en het type mesothelioom dat iemand krijgt. Dat concludeert Franklin na analyse van dossiers over de periode 1962 tot 2012 in het mesothelioomregister van West Australië. Salamatipour meldt dat asbest in droog materiaal veel meer ijzer bevat en daardoor gevaarlijker is dan asbest in nat materiaal.

Steun op afstand werkt

Lotgenotencontact via een besloten forum op internet en telefonisch contact werkt, is een conclusie van een Amerikaans project. Een verklaring voor het succes is dat de groep besloten was, alleen toegankelijk voor direct betrokkenen en door zorgprofessionals werd begeleid. Bron: Bates, G. e.a. (2016)

Milieu/Veiligheid nieuws

Zelf asbest opruimen kan soms

De Vereniging Eigen Huis wijst in een artikel in de Volkskrant burgers op de mogelijkheid zelf asbest te verwijderen. Een beetje handige klusser kan een kleinschalig (maximaal 35m2) karwei ook zelf aanpakken, zeker als de dakplaten nog van goede kwaliteit zijn, aldus een woordvoerder. Wel moet eerst een sloopvergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Of je mag slopen, hangt af van de mate van verwering van het materiaal die de kans bepaalt of er vezels zullen vrijkomen. Als je ervoor zorgt dat de platen heel van het dak komen, is er volgens de Vereniging Eigen Huis niet veel aan de hand. Grotere klussen zoals een dak van vijftig vierkante meter of een sterk verbrokkeld dak, moeten aan een erkend asbestsaneerder worden uitbesteed. Inclusief nieuwe dakbedekking komen de kosten dan op 8 tot 21.000 euro. Volkskrant, 6 augustus 2016

Zorgen over asbest, verpaupering en veiligheid Zeeuws platteland

Als de komende vijftien jaar duizend boeren in Zeeland stoppen met hun bedrijf, kan dat zorgen voor verpaupering en onveiligheid op het platteland. Alle politieke partijen in Zeeland vragen aandacht voor de asbest die is verwerkt in de meeste agrarische gebouwen die straks mogelijk leeg komen te staan. Bron: Omroep Zeeland.nl, 9 september 2016

De drie enige inwoners van Wittenoom

In de West-Australische plaats Wittenoom werd van 1943 tot 1966 het gevaarlijke blauwe asbest gewonnen (crocidoliet). De Australische nieuwssite ABC publiceert een verslag van gesprekken met de drie enig overgebleven inwoners van Wittenoom. Al sinds 2007 wil de overheid van West Australië het plaatsje van alle kaarten halen door de infrastructuur te verwijderen en bewoning te verbieden. Dit omdat de asbestvezelconcentratie er te hoog zou zijn door de omvangrijke hoeveelheden blauwe asbestafval overal in en rondom het plaatsje.. Deze drie inwoners weigerden te vertrekken. Bron: ABC.net, 5 september 2016; IAS Nieuws, 5 januari 2016

Zendpiraten gebruiken asbest tegen inspectie

Inspecteurs die illegale piratenzenders moeten opsporen, worden in hun activiteiten steeds vaker belemmerd door asbest. Begin september was het raak in het plaatsje Elim waar inspecteurs van het agentschap de zendcomputer van een radiostation hebben ontmanteld. Om de apparatuur heen waren asbestplaten geplaatst, zodat het voor de inspecteurs moeilijker was om de boel te ontmantelen. Om het asbest op te ruimen moest namelijk een specialistisch bedrijf worden ingeschakeld. Eerder gebeurde iets soortgelijks in Haaksbergen (Overijssel). Bron: Dagblad van het Noorden, 8 september 2016, IAS Nieuws, 5 januari 2016

Politiek nieuws

Antwoord Kamervragen over bericht schotschrift tegen asbesthysterie

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van de Kamerleden Remco Dijkstra en Moors (beiden VVD) over het bericht 'Schotschrift tegen asbesthysterie' . Zij schrijft o.a. dat de overheid het probleem van asbest in de woon-, werk- en leefomgeving nuchter en pragmatisch benadert. De verwachting dat er door het verbod op asbestdaken in 2024 200 tot 300 asbestslachtoffers minder vallen, is een aanname ten behoeve van de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). Het precieze aantal asbestslachtoffers is lastig om in te schatten omdat blootstelling aan asbest verschillende ziekten kan veroorzaken. Er kunnen ook ziekten ontstaan die niet direct aan blootstelling aan asbest gerelateerd worden, aldus de staatsscretaris. Bron: rijksoverheid.nl, 1 juli 2016

Noodweer komt goed uit bij asbestsanering

De provincie Limburg wil eigenaren van asbestdaken die beschadigd zijn door het hevige noodweer in de zomer van 2016, leningen met een lage rente ter beschikking stellen. Daarmee kunnen ze hun dak repareren en tegelijk duurzaam en asbestvrij maken. De provincie heeft daarvoor een meldpunt in het leven geroepen. De Brabantse gemeenten Someren en Bergeijk geven boeren met ingestorte stallen, waarbij asbest is vrijgekomen, zo snel mogelijk een verklaring van geen bezwaar om het asbest op te ruimen. Kleine stukjes asbest die op erven terecht zijn gekomen, mogen met de hand opgeruimd worden. De gemeenten raden aan om hierbij handschoenen aan te doen en het asbest nat te houden. Voor grotere resten moet een asbestverwerkingsbedrijf worden ingeschakeld. De Inspectie SZW raadt aan beschadigde asbesthoudende daken direct te vervangen in plaats van te repareren. Bron: 1Limburg.nl, 1 juli 2016; Eindhovens Dagblad, 26 juni 2016; Inspectie SZW, 1 juli 2016

Australie: afhandelingsduur asbestziekteclaims gehalveerd

De regering van de Australische deelstaat New South Wales meldt dat de gemiddelde afhandelingsduur voor mensen met een ziekte door blootstelling aan gevaarlijke stoffen is gedaald van 136 naar 66 dagen sinds vorig jaar wijzigingen in de procedure zijn aangebracht. Onduidelijk is nog welk effect de wijziging op het resultaat van de afhandeling heeft. Bron: The Sydney Morning Herald, 29 juni 2016

Antwoord kamervragen asbest in ovens

Het televisieprogramma Zembla maakte in januari 2014 melding van asbest in ovens van bakkerijen. Op 8 juni 2016 werd opnieuw aandacht geschonken aan het onderwerp. Minister Asscher antwoordt op diverse kamervragen die naar aanleiding van deze uitzending werden gesteld en verwijst daarbij eveneens naar de informatie die het IAS daarover heeft gegeven. De minister meldt o.a. dat op basis van de incidenten en de Zembla-uitzending van 2014 de betrokken werkgeversorganisaties met de betrokken inspectiediensten in overleg zijn gegaan. Op basis hiervan zijn stappen ondernomen om het risico op blootstelling aan asbest in de branches in kaart te brengen en met de achterban hierover in gesprek te gaan. De branches hebben een digitale brochure ontwikkeld. Het betreft een uitvoerige handreiking voor bedrijven om vast te stellen waar zich mogelijk asbesthoudend materiaal bevindt, de risico’s ervan te bepalen en de maatregelen vast te stellen die genomen kunnen worden. Partijen willen de bestaande branche RI&E hierop aanpassen en de huidige arbocatologus met het risico op blootstelling aan asbest aanvullen. Bron: rijksoverheid.nl, 7 juli 2016

Asbest veroorzaakt financiele strop

De verbouw van het voormalige pand van de Topografische Dienst in Emmen valt vier miljoen euro duurder uit dan verwacht. Achter alle gevelplaten van het gebouw zit asbest. Het Rijksvastgoedbedrijf ging ervan uit dat het zo’n vijftien miljoen euro zou kosten om het pand geschikt te maken voor de nieuwe gebruikers. Dit blijkt nu te optimistisch. Het pand is aan de buitenkant bedekt met grote grijze platen. Bij een nadere inspectie blijkt achter al deze platen asbest te zitten. Een andere strop betreft de verbouwing van het Gelders Provinciehuis in Arnhem, waarvoor veertig miljoen euro was uitgetrokken. Deze gaat door een onvoorziene asbestvondst zes miljoen euro extra kosten. Dat geld wordt gebruikt om de asbest indien mogelijk te verwijderen of anders in te kapselen. Bron: De Stentor, 16 juni; Dagblad van het Noorden, 17 augustus 2016

Pleidooi voor nationale asbestinventarisatie

Bob Ruers, bekend asbestadvocaat, eerste kamerlid SP en lid van de Raad van Toezicht van het IAS, pleit in de Limburgse media voor een nationale inventarisatie van alle panden die voor 1993 gebouwd zijn. In ongeveer 80 procent van die gebouwen zit volgens Ruers asbest, vaak zonder dat de bewoners dat weten. Ruers stelt voor controleurs in het hele land op pad te sturen om woningen te inspecteren op de aanwezigheid van asbest. Ruers wil burgers niet dwingen asbest te saneren, want op bepaalde plekken kan het geen kwaad. Wel is het belangrijk om te weten waar het zit, teneinde de mensen te beschermen. Dan kun je efficiënt werken, aldus Ruers. Bron: De Limburger, 1limburg.nl, 12 en 13 augustus 2016

Protocol bij asbestbrand moet onder de loep

De maatregelen na een brand in een volière in Munstergeleen, waarbij asbest vrij kwam, waren buiten proporties volgens burgemeester Cox van Sittard-Geleen. Hij wil daarom bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten een discussie op gang brengen of niet anders kan worden omgegaan met kleine incidenten. De maatregelen (het afzetten van een erg ruim gebied) in Munstergeleen wekten volgens Cox bovendien onterecht de indruk dat er iets ernstigs aan de hand was. Ook diverse media deden door de omvang van de maatregelen uitvoerig verslag. De volièrebrand kreeg zo zelfs landelijke aandacht. „Die maatregelen kosten tienduizenden euro's", zegt Cox. Volgens de burgemeester is keurig volgens protocol gehandeld, maar is het een discussie waard of bij een dergelijk klein asbestincident wel alles uit de kast moet worden getrokken, inclusief 'mannen in witte pakken' die de straten afzoeken naar asbestdeeltjes. Dagblad de Limburger, 6 juli 2016

Asbestverbod Nieuw Zeeland

Nieuw Zeeland heeft in juni een verbod ingevoerd op import van asbesthoudende materialen, veel later dan Australië (2003) en Nederland (1993). Sinds 1930 heeft het land asbest gebruikt. De import bereikte net als in Nederland in de jaren 70 een piek. Nu overlijden er jaarlijks 170 mensen aan asbestgerelateerde ziektes op een bevolking van totaal 4,5 miljoen (Nederland ca. 1000-1400 asbestdoden op 17 miljoen inwoners), Bron: Otago Daily Times, 27 juni 2016, IAS Editorial, september 2010.

Antwoord kamervragen asbest in bospaden

In antwoord op kamervragen over de vondst van bospaden met asbest rond Apeldoorn antwoordt staatssecretaris Dijksma dat in het verleden in heel Nederland asbesthoudend puin is gebruikt om wegen en paden te verstevigen. Het betreft fiets- en wandelpaden en wegen en erven van zowel private als publieke eigenaren in de voornamelijk agrarische buitengebieden. Onbekend is welke wegen op deze wijze zijn versterkt. De onverharde bospaden in het bos zijn verstevigd met puin waarin hechtgebonden asbest kan voorkomen. Sinds 1 januari 2000 zijn asbestwegen verboden. Ze dienen conform het Besluit asbestwegen gemeld te worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Jaarlijks worden er 100-150 wegen gemeld voor sanering. Bron: rijksoverheid.nl, 6 september 2016

Nederlands asbestvraagstuk vraagt gemeenschappelijke aanpak

Hou elkaar scherp en zet er sámen de schouders onder! Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat er over veertig jaar niemand meer overlijdt aan de gevolgen van asbest.’ Dat was de overkoepelende boodschap tijdens het Nationale AsbestFeitenCongres. In de Jaarbeurs in Utrecht ontmoetten ruim 400 asbestprofessionals elkaar om hun kennis en ervaring op het gebied van asbest te delen. Het thema van dit jaar was ‘Veilig werk(t)!’. De belangrijkste conclusie: asbest is een maatschappelijk probleem dat we met de hele keten moeten aanpakken. Bron: Searchbv.nl, 13 september 2016

Asbestslachtoffers dupe van verjaring

Driekwart van de oud-werknemers met de asbestziekte mesothelioom wordt geconfronteerd met verjaring als ze aanspraak maken op een schadevergoeding. ‘Onwenselijk’, vindt het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Minister Asscher vraagt het IAS eerst zelf oplossing te vinden. Hoe oordeelt straks de Hoge Raad in cassatie? Bron: vakblad Arbo, september 2016

Asbestgerelateerde kanker kost Canada jaarlijks bijna 2 miljard

De Canadese regering geeft jaarlijks 1,7 mln Canadese dollar uit aan kanker door beroepsgerelateerde asbestblootstelling. Samen met de niet-beroepsgerelateerde kankers worden de totale kosten geschat op 2 miljard Canadese dollar (ca. 1,3 miljard euro) per jaar. Bron: Asbestos.com, 29 juni 2016