menu

Nieuwsbrief 36 - Maart 2014

Ook asbestoseslachtoffers krijgen financiele tegemoetkoming

Mensen die door het werken met asbest stoflongen (asbestose) hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 april 2014 onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming voor immateriële schade krijgen van de overheid van ruim 19.000 euro. Ook een schadevergoeding tot ruim 55.000 euro behoort tot de mogelijkheden. Tot nu toe hadden alleen mensen met mesothelioom (asbestkanker)recht op een financiële tegemoetkoming. Die regeling wordt nu dus uitgebreid.

Lees verder

IAS nieuws

Asbestslachtoffers broodindustrie en bakkerijen

Verschillende media berichten half januari op basis van informatie van het programma Zembla dat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) sinds 2000 38 meldingen van bakkers met asbestkanker zou hebben gehad. Deze informatie was niet juist. Het IAS heeft van 2005 t/m 2012 drie aanvragen van mesothelioompatiënten gehad die volgens eigen verklaring in de broodindustrie of bakkerijsector zeker aan asbest waren blootgesteld. 28 aanvragers hadden verklaard dat zij in 35 dienstverbanden in de broodindustrie of bakkerijsector mogelijk aan asbest waren blootgesteld of wisten niet meer of ze daar of elders met asbest in aanraking zijn geweest. Deze informatie is afkomstig uit de IAS Monitor op de website van het IAS.   

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Mesothelioom in de Zweedse bouw en installatie sector

Jarvholm en Englund onderzochten de mesothelioomincidentie bij 367.568 mannen die in Zweden in de bouw- en installatiesector hadden gewerkt. Tussen 1972 en 2009 kregen in totaal 419 mensen pleuraal mesothelioom (longvlieskanker). Het gaat om 20% van alle mensen met mesothelioom in Zweden. Mensen die tussen 1935 en 1945 waren geboren, liepen het hoogste risico. De ziekte kwam het minst vaak voor bij mensen die met name in de open lucht hadden gewerkt. Isoleerders en loodgieters zijn de belangrijkste risicogroepen, gevolgd door elektriciens, plaatwerkers, schilders, betonwerkers, voormannen en houtwerkers. Opvallend voor de onderzoekers was de hoge incidentie bij elektriciens. Bron: Jarvholm, B en Englund A. (2014).

Asbest in de broodindustrie

Het grootste bakkersbedrijf van Nederland, Bakkersland, heeft vorig jaar zomer een partij brood teruggehaald omdat er asbest uit een oven in terecht was gekomen. Het brood lag al bij het distributiecentrum van een supermarkt, meldt het tv-programma Zembla begin januari. De afgelopen jaren zou al minstens twee keer vaker asbest zijn vrijgekomen. De direkteur van Bakkersland stelt dat er nooit een gevaar voor de volksgezondheid is geweest door het vrijkomen van asbest in ovens van zijn bedrijf. Dat is volgens longarts Joachim Aerts en epidemioloog Paul Swuste te stellig, omdat asbestvezels doorgaans niet zichtbaar zijn met het blote oog. In broodfabrieken en bakkerijen is asbest vooral gebruikt als isolatiemateriaal rond de ovens, vaak in de vorm van asbestmatrassen en asbestkoord. Bron: NOS, ANP, 9 januari 2014.

Aantal Belgische asbestslachtoffers toegenomen

Het Belgische Asbestfonds heeft vorig jaar 212 asbestslachtoffers met mesothelioom een uitkering toegekend. Het gaat om een stijging met 13 procent ten opzichte van 2012 en met bijna 25 procent in vergelijking tot 2011. Het Fonds keert uit aan asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose of hun nabestaanden. Bron: BELGA/ De Zondag, 19 januari 2014.

Risico verschillende asbestblootstellingsniveaus

Bij 58.729 Nederlandse mannen tussen de 55 en 69 jaar is nagegaan in hoeverre men beroepsmatig aan asbest was blootgesteld en hoeveel van hen na 17.3 jaar kanker hadden gekregen. Resultaat was 132 mannen met mesothelioom, 2324 mannen met longkanker en 166 mannen met strottenhoofdkanker. Bij deze ziekten werd een hoger dan gemiddeld risico op alle asbestblootstellingsniveaus gevonden. De onderzoekers concluderen dat blootstelling aan een lage hoeveelheid asbest mogelijk een relatie heeft met een hoger dan gemiddeld risico op pleuraal mesothelioom (longvlieskanker), longkanker en strottenhoofdkanker. Zij vonden geen rellatie tussen asbestblootstelling en roken. Bron: Offermans, N.S.M. e.a. (2014).

Overzichtsstudie kinderen en asbest

Kang analyseerde de resultaten van studies naar de relatie tussen asbestblootstelling als kind en het risico op mesothelioom of longkanker. Conclusie is dat er nog te weinig onderzoek is gedaan om aan te kunnen geven of die relatie er is. Bron: Kang, D. e.a. (2013).

Overzichtsstudie kinderen en asbest

Kang analyseerde de resultaten van studies naar de relatie tussen asbestblootstelling als kind en het risico op mesothelioom of longkanker. Conclusie is dat er nog te weinig onderzoek is gedaan om aan te kunnen geven of die relatie er is. Bron: Kang, D. e.a. (2013).

28 Japanse asbestslachtoffers door Amerikaanse Legerbasis

28 Japanse werknemers zijn ziek geworden doordat zij voor 1990 op een Amerikaanse legerbasis in het district Okinawa aan asbest zijn blootgesteld. Dat maakt het Japanse Ministerie voor Gezondheid, Werk en Welzijn bekend. 21 Van hen zijn inmiddels overleden. Bron: Japan Economic Newswire, 7 januari 2014.

Mesothelioom bij Scandinavische brandweermannen

Oudere Scandinavische brandweermannen krijgen vaker dan gemiddeld mesothelioom. Pukkala analyseerde de kankerincidentie bij 16.422 brandweermannen over de periode 1961-2005. 2536 mannen kregen kanker, waarvan 17 mesothelioom. Bron: Pukkala, E. e.a. (2014).

Mesothelioom bij Zweedse schoorsteenvegers

Van 6320 leden van de Zweedse schoorsteenvegersvakbond is nagegaan hoeveel van hen kanker kregen. Ze hadden een periode tussen 1918 en 2006 als schoorsteenveger gewerkt. 813 schoorsteenvegers hadden kanker gekregen, waarvan 9 pleuramesothelioom (longvlieskanker), statistisch meer dan verwacht. Zes van de negen hadden meer dan 30 jaar als schoorsteenveger gewerkt. Bron: Hogstedt, C. e.a. (2013).

Toename Ierse mesothelioomincidentie

In 15 jaar tijd is het aantal mensen dat in Ierland jaarlijks mesothelioom krijgt met 45% gestegen, van 4,98 per miljoen inwoners naar 7,24. In totaal gaat het over de periode 1994-2009 om 330 mensen, waarvan 88% mannen die in specifieke asbestrisicoberoepen hadden gewerkt als: bouwvakker, houtwerker, machinebankwerker, grondwerker, mijnwerker of in landbouw, visserij of bosbouw. Bron: Jennings, C.J. e.a. (2014).

Frankrijk: oorzaken mesothelioom

Lacourt analyseerde de asbestblootstellingsoorzaken bij 362 mannen en 75 vrouwen die tussen 1998 en 2002 mesothelioom hadden gekregen. Bij respectievelijk 87% van de mannen en 35% van de vrouwen werd een relatie met asbest gevonden. Minder dan de helft van de gevallen van pleuraal mesothelioom (longvlieskanker) bij vrouwen was beroepsgerelateerd. Bron: Lacourt, A. e.a. (2014).

Vergelijking asbest en mesothelioom in Groot Brittannie en Nederland

Naar schatting heeft Groot Brittannie in totaal 7 miljoen ton asbestvezels verbruikt, Nederland 1 miljoen ton. Verdeeld over de soorten ging het in beide landen over ca. 2% crocidoliet (blauw), 8% amosiet (bruin) en 90% chrysotiel (wit). Ten gevolge hiervan zijn in de eerste 10 jaar van deze eeuw in Groot Brittannie 22.471 mensen aan mesothelioom overleden, in Nederland 4.663. Bron: British Asbestos Newsletter winter 13-14, Harmsma, 2006, IAS Jaarverslag 2012.

Latentietijd bij mesothelioom

Frost concludeerde in 2013 dat er onvoldoende bewijs is dat een relatief hoge mate van asbestblootstelling tot gevolg heeft dat het korter duurt voordat de ziekte mesothelioom zich manifesteert. Mirabelli & Zugna stellen in een commentaar vraagtekens bij de analyse van Frost. Bron: Frost, G. (2013), Mirabelli, D. & Zugna, D. (2014).

Asbest en Gezondheid nieuws

Politie zoekt asbestdieven

De politie in Den Bosch is op zoek naar twee dieven die tijdens een inbraak mogelijk besmet zijn geraakt met asbest. Vanochtend braken de mannen in bij een fastfoodrestaurant waar asbest wordt verwijderd. Het pand was afgezet met lint en ook borden gaven aan dat er asbestgevaar was. Er is niets meegenomen door de verdachten.
De politie adviseert de onbekende verdachten om zich voor hun eigen bestwil te melden. Het advies is in ieder geval om geen enkel risico te nemen en een medische controle te ondergaan, zegt de politie.Bron: NOS, 22 januari 2014.

Asbestos: The Future Risk

Een boek dat een beschrijving geeft van de wereldwijde ontwikkeling in het asbestgebruik en de huidige patronen in de consumptie die aangeven waar de toekomstige slachtoffers zullen vallen. Daarnaast wordt ingegaan op de trends en ontwikkelingen in de compensatie van asbestslachtoffers wereldwijd. Bron: Iskaboo Publishing Ltd; Hadley, B. & Rennell, T. (2014).

Verwarring in Alkmaar over risico s asbest

De bewoners van acht woonboten in Alkmaar waar in de omgeving asbest is gevonden na een brand, moesten op 23 januari hun woning verlaten. Die zelfde avond mochten ze toch naar huis, maar op eigen risico. Op een bijeenkomst met 50 aanwezigen bleek dat de gemeente uiteenlopende adviezen had gekregen. Volgens de gemeente was de hoeveelheid asbest boven de norm, maar een arts zei dat de gevaren niet opwegen tegen de last van een verhuizing van een week. Achteraf zei een woordvoerder van de gemeente dat er geen reden voor alarm was. Bron: ANP, 24 en 25 januari 2014.

Juridisch nieuws

Asbest, toezicht en handhaving

Het boek Asbest, Toezicht en Handhaving biedt een juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving. De tweede, herziene druk geeft een overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle (nieuwe) relevante jurisprudentie. Bron: Huijbregts, P.A. & Segers (2014). Berghauserpont.nl, tweede druk.

34.000 euro boete voor blootstelling aan asbest

Een technisch installatiebureau moet van de Groningse bestuursrechter. een boete van ruim 34.000 euro betalen, omdat medewerkers van dat bedrijf in 2012 aan asbest zijn blootgesteld. Bij werkzaamheden in een gebouw viel een plaat met asbest naar beneden. Het personeel dat is blootgesteld heeft volgens de rechter een verhoogd risico op kanker. Het bedrijf in Roden had volgens de rechter kunnen weten dat er asbest in het gebouw zat omdat het pand dateert uit de zeventiger jaren. Bron: rtvdrenthel.nl, 13 februari 2014

Amerikaanse misstanden in longkankerclaims

Een opinie-artikel in de New York Times beschrijft de Amerikaanse misstanden in compensatieclaims ten gevolge van asbestblootstelling. Als belangrijkst voorbeeld signaleert de auteur het toenemende aantal claims van longkankerpatienten die stellen dat hun ziekte door asbestblootstelling komt, terwijl ze nog rookten op het moment dat al lang bekend was dat roken gevaarlijk was. Volgens de auteur is de relatie tussen asbestblootstelling en longkanker nog helemaal niet duidelijk. Desondanks vormen asbestgerelateerde longkankerclaims, volgens een ander artikel een nieuwe bedreiging voor verzekeraars, ook wel de derde golf genoemd. De eerste golf bestond uit mensen die in de asbestindustrie direct met asbest hadden gewerkt, de tweede golf uit mensen die beroepsmatig regelmatig met asbest in contact kwamen, bijvoorbeeld als loodgieter of timmerman. In 2012 hebben de verzekeraars door longkankerclaims 12% meer verlies geleden dan in 2011. Bron: New York Times, 3 december 2013, Class Action Reporter, 30 december 2013, Lloyd’s Asbestos Litigation Reporter, 13 februari 2014.

Amerikaanse misstanden in asbestcompensatieclaims

Garlock, een producent van adembeschermingsmaskers was ten gevolge van asbestcompensatieclaims bijna failliet, maar een Amerikaanse rechter heeft dit voorkomen. De rechter oordeelde het asbestrisico van de maskers laag in verhouding tot het aantal en de hoogte van de schadevergoedingen die het bedrijf eerder had toegekend en gaf het bedrijf toestemming diepgaand onderzoek te doen naar 15 claims die in zo'n schadevergoeding hadden geresulteerd. Het waren claims waarin de slachtoffers hadden gesteld alleen bij Garlock aan asbest te zijn blootgesteld. Uit het onderzoek kwam echter naar voren dat de slachtoffers na ontvangst van hun schadevergoeding vorderingen bij een dozijn andere asbestcompensatietrustfondsen hadden ingediend. Dit patroon kwam in elk van de 15 dossiers naar voren. Bron: The New York Times, 14 januari 2014

Japanse overheid aansprakelijk voor asbestblootstelling

Het Osaka Hooggerechtshof houdt de Japanse overheid aansprakelijk voor de asbestziekten bij 58 fabrieksarbeiders, omdat de overheid verzuimd heeft deze arbeiders tegen asbest te beschermen. In totaal is hen 340 miljoen yen (ca. 2,4 miljoen euro) schadevergoeding toegekend. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 25 december 2013.

Bouwbedrijf aansprakelijk voor korte blootstelling werknemer jaren 70

In hoger beroep oordeelt het Hof Den Bosch een bouwbedrijf aansprakelijk voor de ziekte mesothelioom bij een werknemer die in 1977/78 gedurende 4 a 5 uur onbeschermd chrysotiel (wit) asbesthoudende golfplaten had gezaagd. Voor het ontstaan van mesothelioom is, anders dan voor asbestose, niet nodig dat er sprake is van een langdurige blootstelling aan de inademing van asbeststof. Ten tijde van de blootstelling stond het risico van chrysotiel (wit) asbest nog ter discussie. Daarom treft het bouwbedrijf geen verwijt dat zij geen specifieke maatregelen had getroffen die erop gericht waren om door wit asbest veroorzaakte gezondheidsschade te voorkomen.Uitgangspunt is echter dan dat het bouwbedrijf destijds niet wist, noch behoorde te weten, dat de onderhavige platen slechts wit asbest bevatten, dat de geringste inademing daarvan mesothelioom kon veroorzaken en ook niet wist dat het risico van asbestose/longkanker in casu niet speelde. Het bouwbedrijf wist echter wel dat met asbestcementplaten werd gewerkt en wist ook, althans had destijds behoren te weten, dat inademing van asbestvezels tot asbestose/longkanker kan leiden. Bron: rechtspraak.nl; Hof Den Bosch, 11 maart 2014, zaaknr. HD 200.042.868-01.

Nieuwe kijk op verjaring door Europees Hof

In een voorlopig arrest oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak Moor/Zwitserland dat de verjaringstermijn van 10 jaar die Zwitserland bij mesothelioomclaims aanhoudt, verhindert dat slachtoffers hun recht kunnen halen. Dit omdat zij niet konden weten dat zij ziek zouden worden. De vraag is welke gevolgen een en ander voor de Nederlandse situatie zou kunnen hebben. De verjaringstermijn is in Nederland 30 jaar. Bron: EHRM, 11 maart 2014.

Medisch nieuws

Amerikaanse Mesothelioom Virtuele Bank zonder geld

De financiering van de Amerikaans Mesothelioom Virtuele Bank loopt gevaar nu het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) haar subsidie van 1 miljoen dollar per jaar heeft stopgezet. In deze databank worden monsters longweefsel van mesothelioompatienten opgeslagen zodat daarmee onderzoek naar de ziekte kan worden gedaan. Bron: Lloyds Asbestos Litigation Reporter, 4 januari 2014.

Nieuwe medicijnen

Tremelimumab is een middel dat probeert het immuunsysteem tegen mesothelioom in te zetten. Het middel amatuximab heeft in de EU de weesstatus gekregen voor de behandeling van mesothelioom. Weesgeneesmiddelen worden ontwikkeld voor preventie, diagnose of behandeling van zeldzame levensbedreigende ziekten. Amatuximab is gericht op de proteine mesotheline dat bij mesothelioompatienten in een gemiddeld hogere concentratie voorkomt. Bromelain, een ananasextract en Resveratrol, een rodewijnextract lijken het effect van chemo bij mesothelioom te kunnen verbeteren. Het middel vinorelbine kan mogelijk als tweede chemokuur helpen bij patienten die al een eerste kuur met pemetrexed hebben gehad. Bron: Calabro, L. e.a. (2013), Lee, Y e.a. (2014), pr newswire europe, 21 januari 2014, asbestos.com, 10 januari 2014. Zucali, P.A. e.a. (2013).

Effect bestraling bij mesothelioom onduidelijk

In sommige gevallen kan bestraling de pijn bij mesothelioom verlichten. Er is echter nog geen betrouwbaar onderzoek dat aangeeft wanneer en in welke dosis bestraling moet worden toegepast. Macleod pleit voor beter onderzoek naar het effect van deze vorm van behandeling voor mesothelioom. Bron: Macleod, N. e.a. (2013).

Overzichtsstudies mesothelioom

Volgens Charbotel zijn blootstelling aan asbest, erioniet en verf oorzaken van mesothelioom. De relatie met asbest werd in 1960 ontdekt. Bron: Charbotel, B. e.a. (2013).

Half miljoen dollar voor mesothelioomonderzoek

De Amerikaanse Meso Foundation heeft totaal 500.000 dollar subsidie toegekend voor vijf verschillende onderzoeken naar mesothelioom. Het gaat om onderzoeken naar bestraling, immuuntherapie en bepaalde markers. De Meso-Foundation is een non-profit stichting waarin nabestaanden, artsen, juristen en onderzoekers samenwerken in de strijd tegen mesothelioom. Bron: curemeso.org, 3 februari 2014.

350.000 euro lening voor onderzoek naar mesothelioom

Farmaceut Amphera krijgt van Red Medtech Ventures (RMTV) een lening van 350.000 euro voor onderzoek naar de behandeling van mesothelioom. Red Medtech Ventures (RMTV) is een consortium van universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en bedrijven dat zal bijdragen aan zowel de werkgelegenheid als aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de gezondheidszorg. Bron: Medicalfacts, 13 maart 2014.

Opereren bij mesothelioom

Italiaans onderzoek concludeert dat opereren bij mesothelioom voor de overleving geen voordelen biedt in vergelijking tot niet opereren. Volgens Britse onderzoekers moet een operatie voor een selecte groep patienten wel als behandelingsoptie in de afweging meegenomen worden. Bron: Bovolato, P. e.a. (2014), Lang Lazdunski, L. (2014).

Milieu/Veiligheid nieuws

Spuitasbest onder controle

In Nederland zouden nog zo’n 100 panden het gevaarlijke spuitasbest bevatten. Dat bleek uit een asbestinventarisatie van TNO uit 1997. Ruim 10 jaar geleden is daar verschillende keren onderzoek naar gedaan. Vorig jaar vroeg SP-Tweede Kamerlid Paulus Janssen hoe het stond met de aanwezigheid van spuitasbest in die gebouwen. Zijn motie was aanleiding voor een nieuw onderzoek, waarvan minister Asscher de resultaten in september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Conclusies: van de lijst met 100 gebouwen die volgens de Inspectie mogelijk nog spuitasbest bevatten, blijkt dat 69 gebouwen vrij zijn van spuitasbest, zijn gesloopt of zijn vervangen door nieuwbouw. 24 gebouwen bevatten wel spuitasbest. Dit betreft toepassingen die mogelijk nog aanwezig zijn in de gebouwconstructie of spuitasbestlagen die volledig zijn afgeschermd, zodat geen actuele blootstellingsmeting is vereist. Bron: Inspectie SZW, december 2014.

Asbest in de Amerikaanse natuur

Een blog in de New York Times wijst op het risico van asbest in de natuur. In de Verenigde Staten worden steeds meer natuurlijke asbestvindplaatsen aangetroffen. Onlangs nog in Zuid Nevada, maar eerder al in Staten Island, in de bergen van Californie, in Montana, Minnesota en Wisconsin. In het oosten is de asbest in een miljard jaar oude aardlaag gevonden onder gebergtes als de Appalachen. In het westen lijkt de asbest door vulkanische activiteit te zijn ontstaan. Bron: The New York Times Blogs, 17 januari 2014.

Chinese asbesttreinen in Nieuw Zeeland

De Nieuwzeelandse Spoorwegen heeft 40 goederentreinen uit de roulatie genomen, nadat in een van de locomotieven asbest was gevonden. De helft van de treinen was vier jaar geleden ingevoerd, de andere helft in 2013. In het koopcontract stond dat de treinen zonder asbest of andere gevaarlijke stoffen geproduceerd hadden moeten worden. Die garantie was door de Chinezen ook nog eens gegeven nadat Australie vorig jaar hetzelfde had geconstateerd. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 28 februari 2014.

1 op 10 asbestsaneerders houdt zich niet aan de regels

Nog altijd gaat er veel te veel mis bij het verwijderen van asbest. Ondanks allerlei maatregelen. Het verwijderen van asbest gebeurt nog te vaak ondeskundig en bovendien onveilig. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met allerlei mensen in de branche. Asbestsaneerders zijn zeer terughoudend om openlijk over de misstanden te praten, omdat ze bang zijn daarop afgerekend te worden. Bron: nos.nl, 14 maart 2014.

Asbest in Spaanse natuur

In delen van de Spaanse regio Andalusie komt asbest in de natuur voor. Het gaat om chrysotiel (wit) en tremoliet asbest. Het komt o.a voor aan de Costa del Sol en in het gebergte rond Ronda. In het verleden heeft Spanje getracht deze asbest te winnen. Op dit moment onderkennen de autoriteiten het risico van deze vindplaatsen nog niet. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 16 december 2013.

Politiek nieuws

100.00 euro boete wegens illegale asbestverwijdering

De Inspectie SZW heeft aan een stichting voor jeugdzorg en hulpverlening een boete opgelegd van 100.800 euro voor het illegaal verwijderen van asbesthoudende panelen van woonunits in Venlo. De technische dienst van de Stichting had de panelen zelf gerepareerd. Losliggende stukjes van de betreffende panelen lagen verspreid in de omgeving rondom de gebouwen en in het grasveld. De asbesthoudende panelen hadden verwijderd moeten worden door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Er zijn dan ook verschillende overtredingen begaan. Zo zijn de werkzaamheden niet gemeld bij de Inspectie SZW, is er geen inventarisatierapport opgesteld, zijn er geen passende adembescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt en is het asbesthoudend afval niet op de juiste wijze verpakt en afgevoerd. Bron: Inspectie SZW, 7 januari 2014.

Overijssel verwijdert 1.000.000 m2 asbest

De provincie Overijssel loopt voor de troepen uit: waar landelijk pas in 2024 alle asbest verwijderd moet zijn uit alle daken, wil Overijssel dat bedrijfsdaken de komende jaren asbestvrij worden . Onder andere een subsidie moet bedrijven over de streep trekken. Bron: Inspectie SZW, december 2013.

Invoering nieuwe grenswaarden asbest

In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Asscher (SZW) dat hij streeft naar een verlaging van de grenswaarde voor chrysotiel (wit) asbest per 1 juli 2014 naar 2000 vezels/m3. Voor amfibool (blauw, bruin) asbest wil de minister een grenswaardeverlaging naar 300 vezels/m3 per 1 januari 2015. Deze laatste grenswaarde wordt daarmee iets lager dan oorspronkelijk geadviseerd door de SER. Daarmee zullen de grenswaarden voor blootstelling op de werkplek en voor milieublootstelling gelijk getrokken worden. In de praktijk doen zich namelijk veel overgangssituaties voor tussen milieu- en werkpleksituaties en daardoor kon onduidelijkheid over te hanteren normen ontstaan. Bron: Brief SZW d.d. 21 januari 2014.

Sancties voor certificerende en keurende instellingen asbestsector

Certificerende en keurende instellingen (cki’s) in de asbestsector zijn de afgelopen jaren terughoudend geworden als het gaat om het opleggen van sancties. Daarmee worden de strengere regels voor het verwijderen van asbest, die per 1 februari 2012 gelden, niet goed toegepast. Dit concludeert de Inspectie SZW uit een onderzoek nadat sinds februari 2012 een nieuw certificatieschema asbestverwijdering van kracht is gegaan. De minister van SZW meldt hierop in een brief naar de Tweede Kamer dat de onderzoeksresultaten voor hem aanleiding zijn om op korte termijn maatregelen te nemen naar de cki s . De Inspectie SZW zal de uitvoering hiervan op zich nemen. Nadat de maatregelen opgelegd zijn, zal de minister de Kamer hierover informeren. Bron: Inspectie SZW en rijksoverheid.nl, 20 januari 2014.

Asbest in de broodindustrie - Kamervragen

In antwoord op SP-kamervragen asbest in de broodindustrie meldt minister Asscher (SZW) dat het de verantwoordelijkheid van werkgevers is om mogelijke arbeidsrisico’s in kaart te brengen en adequate beheersmaatregelen te treffen. Dit alles in het kader van de zorg voor de gezondheid en veiligheid van het personeel. De beheersmaatregelen op dit punt dekken over het algemeen ook de risico’s voor de consument voldoende af. Op verzoek van twee werkgevers-organisaties in de (industriele) bakkerssector gaat de Inspectie SZW met hen in overleg over een brancheaanpak. Voor de Voedsel- en Warenauthoriteit (NVWA) is het voorkomen van contaminatie van levensmiddelen een speerpunt van het beleid. Specifieke contaminatie, zoals in dit geval asbest uit verouderde ovens, zal onder de aandacht gebracht worden bij inspecteurs zodat het beoordeeld wordt bij toekomstige audits en inspecties. De minister meldt bovendien dat het RIVM op basis van epidemiologische studies concludeert dat geen duidelijk verband kan worden aangetoond tussen het eten van asbest (orale blootstelling) en een verhoogde kankerincidentie. In dierenexperimenten zijn geen carcinogene effecten waargenomen na orale blootstelling. Bron: rijksoverheid.nl 10 februari 2014.

Openbaarmaking inspectiegegevens asbestovertreders

De Inspectie SZW gaat de inspectiegegevens van individuele bedrijven stapsgewijs meer openbaar maken. Doel hiervan is om volledige en betrouwbare informatie over controles te bieden. Dat schrijft minister Asscher aan de Tweede Kamer. In eerste instantie gaat het om het openbaar maken van overtredingen waar milieu-informatie een rol speelt, zoals bedrijven die de regels inzake asbestsanering overtreden. De Inspectie SZW verwacht in het tweede kwartaal van 2014 te beginnen met het openbaar maken van deze gegevens. Bron: rijksoverheid.nl, inspectie szw.nl, 21 februari 2014.

Transparantie asbestbranche vereist

Nadat twee jaar geleden de Nationale Ombudsman al oordeelde dat de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de asbestbranche meer transparant moet zijn, kwam ook de rechtbank eind 2012 tot oordeel dat dit orgaan op onhoudbare gronden informatie achterhield. De Raad is een bestuursorgaan dat in opdracht van het Ministerie van SZW toezicht uitvoert op laboratoria. Dit toezicht onttrekt zich echter volledig aan het blikveld van de burger. Nadat asbestvewijderaar Horyon een klacht over een laboratorium bij de RvA had Ingediend, wilde de Raad in eerste instantie niets aan Horyon kwijt vanuit de gedachte dat klagers zoals Horyon zogenaamde derden zouden zijn met wie zij niet wenste te communiceren inzake bevindingen over klanten. Bron: asbestenbouw.com, 15 januari 2014.

Malafide asbestverwijdering op waddeneiland

De Inspectie SZW heeft een aannemersbedrijf uit Overijssel een boete opgelegd van 48.600 euro voor malafide verwijdering van asbesthoudende materialen op een locatie op het eiland Terschelling.Tijdens een controle constateert de inspectie dat op een bouwlocatie allerlei beschadigingen aan asbesthoudende golfplaten zijn aangebracht. Werknemers van het aannemersbedrijf hebben deels een asbesthoudend golfplatendak (circa 760 m2) afgebroken. Ze zijn daarbij met grof materiaal (hamers) te werk gegaan. De Inspectie SZW constateerde tien verschillende overtredingen van de arbowet en regelgeving, waardoor er een boete van in totaal 48.600 euro is gegeven aan het bedrijf. Bron: Inspectie SZW, 4 februrari 2014.

Geen regeling asbestsanering ovens bakkerijen

Bakkers die nog werken met ovens waarin asbest is verwerkt, draaien zelf op voor de kosten van vervanging of revisie daarvan. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) laat desgevraagd weten dat er geen overheidsregeling is voor de sanering van asbest in bakkerij-ovens. De vervanging van oude ovens komt voor rekening van de bakker zelf. De Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) verwacht dat het niet nodig is om de politiek aan te sporen een dergelijke regeling voor de bakkerij in het leven te roepen. Volgens een woordvoerder trekt de overheid voor dit soort zaken over het algemeen alleen geld uit als er sprake is van een wezenlijk probleem. Binnen de ambachtelijke bakkerij is dit, zoals het er nu naar uitziet, niet aan de orde. Bron: bakkerswereld.nl, 23 januari 2014.

Belgisch Asbestfonds erkent bijna 2000 slachtoffers

Het Belgische Asbestfonds heeft tussen 1 april 2007 en 31 december 2013 bijna 2000 mensen erkend als asbestslachtoffer. In totaal gaat het om 1360 mensen met pleuraal mesothelioom (longvlieskanker) en 699 mensen met asbestose. Van de mesothelioomslachtoffers zijn 993 mensen via het werk aan asbest blootgesteld. Het meest getroffen zijn mensen die ruwe asbest verwerkten, maar onder de slachtoffers zijn ook loodgieters, lassers, metaalarbeiders, bouwvakkers of dokwerkers. Bron: Fonds voor Beroepsziekten, 28 januari 2014.

Kritiek op asbestpolitiek

De politiek heeft in het asbestdossier tonnen boter op het hoofd, aldus een handhavingsjurist in Trouw. Eerst een bekend gevaarlijke stof veel te lang toestaan ten faveure van het bedrijfsleven, vervolgens het grotendeels privatiseren van het toezicht op asbestverwijdering, met desastreuze gevolgen. Als klap op de vuurpijl stimuleert en subsidieert de overheid de sanering van niet zo heel gevaarlijk asbest (de golfplaten daken) en worden de veel gevaarlijker inpandige toepassingen als amosietplaten en asbestkoord (als in die ovens) grotendeels ongemoeid gelaten. De discussie over asbestbrood zweeft naar zijn mening geheel in de lucht. Het is volstrekt onduidelijk welke soort asbest, in welke hoeveelheid en in welke vorm is vrijgekomen en/of vrijkomt in deze ovens. Dat betekent dat er geen zinnig woord te zeggen is over de eventuele risico's die daarmee samenhangen. Bron: Trouw, 15 januari 2014.

VK: terugvordering kosten medische behandeling

In Wales en Schotland zijn wetsvoorstellen ingediend die het de National Health Service mogelijk maakt de kosten van behandeling van asbestslachtoffers bij aansprakelijke bedrijven en verzekeraars terug te vorderen. De Associatie van Britse Verzekeraars heeft tegen de rechtmatigheid van deze voorstellen bezwaar aangetekend. Bron: Lloyds Asbestos Litigation Reporter, 4 januari 2014., The Times, 22 februari 2014

India compenseert asbestoseslachtoffers

Voor het eerst heeft de Indiase overheid een schadevergoeding toegekend aan 14 mijnwerkers met asbestose (stoflongen door asbest). De mannen hadden in een asbestmijn gewerkt. Bron: The Times of India, 21 december 2013.

Asbestverbod in Hong Kong

Per 1 april zal in Hong Kong handel in en gebruik van alle soorten asbest verboden zijn. Uitzondering zijn asbesthoudende producten die als Chinees medicijn zijn geregistreerd. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 4 april 2014.

Meer Britse mesothelioompatienten ontvangen schadevergoeding

Per 1 april 2014 kunnen Britse mesothelioompatienten die geen werkgever aansprakelijk kunnen houden in aanmerking komen voor een schadevergoeding van gemiddeld 123.000 pond en daarbovenop een vergoeding van 7.000 pond voor juridische kosten. Tot nu toe kwam hun vergoeding in het algemeen niet boven de 20.000 pond uit. De uitkering komt ten laste van de Britse verzekeraars en bedraagt 80% van het gemiddelde bedrag dat in civiele procedures wordt toegekend. Slachtoffers moeten aantonen dat zij via het werk door nalatigheid van de werkgever aan asbest zijn blootgesteld en dat zij hun werkgever daarvoor niet meer aansprakelijk kunnen houden. Het fonds heeft daarvoor de komende jaren totaal 380 miljoen pond beschikbaar. Bron: bbc, 6 maart 2014.

90.000 euro boete voor malafide asbestsaneerder

De Inspectie SZW heeft aan een bedrijf uit Zuid Holland een boete opgelegd van 90.000 euro voor malafide verwijdering van asbesthoudende materialen uit een kantoorpand in Rotterdam. Een bedrijf gespecialiseerd in brandpreventie was aan het werk is in een - deels bewoond- kantoorpand. Er werden luchtkanalen verwijderd en er wordt brandwerende coating aangebracht. De inspecteurs constateerden dat er her en der asbesthoudend koord verspreid lag en legden vervolgens het werk onmiddellijk stil. De eigenaar van het pand heeft op bevel van de Inspectie SZW een besmettingsonderzoek laten uitvoeren en alsnog een inventarisatierapport laten opstellen. De asbestsanering moet in opdracht van de gebouweigenaar eerst door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd voordat andere werkzaamheden weer voortgezet mogen worden. Bron: rijksoverheid.nl, 17 maart 2014.

35 miljoen pond voor asbestslachtoffers scheepswerf

Het Britse Ministerie van Defensie heeft tussen 2001 en 2013 35 miljoen pond schadevergoeding uitgekeerd aan arbeiders die door asbestblootstelling op een scheepswerf in Plymouth ziek zijn geworden. Tussen 2006 en 2013 ging het om 273 slachtoffers. De hoogste vergoeding was 719.000 pond, de laagste 3.700 pond. Bron: The Plymouth Herald, 3 maart 2014.