U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffers
Redactie
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Simone Aarendonk
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T (070) 349 97 54

www.asbestslachtoffers.nl

Woord vooraf

Dit is de 60ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid dat op de IAS website is geplaatst tussen december 2019 en april 2020. In juli ontvangt u het 61ste nummer. 

Asbestslachtoffers in tijden van corona

Het is inmiddels een cliché om te zeggen dat we bijzondere tijden meemaken. De effecten van de coronacrisis op onze gezondheid, het persoonlijk leven en de economie zijn ongekend. Ook voor asbestslachtoffers en bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) verandert er veel.

Lees verder »

IAS nieuws

Jaarverslag IAS 2019 meldt 631 aanvragen voor schadevergoeding

Bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) hebben zich in 2019 631 asbestslachtoffers gemeld. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vandaag verschijnt. Dit aantal is iets lager dan in 2018, maar hoger dan in 2017. Het aantal asbestslachtoffers blijft hiermee op een stabiel en onverminderd hoog niveau. In 2019 meldde zich het tienduizendste asbestslachtoffer sinds de oprichting van het instituut in 2000. Bron: Instituut Asbestslachtoffers, Persbericht 14 april 2020

Stipendium voor onderzoek naar verbetering afweer tegen longvlieskanker

Stipendium voor onderzoek naar verbetering afweer tegen longvlieskanker

Kan het afweersysteem van het lichaam op een tumor worden verbeterd door eerst de tumor te verkleinen met behulp van chirurgie? Dit is de centrale vraag van het prijswinnende onderzoeksvoorstel voor het Machiel van der Woudestipendium. 

Lees verder »

Epidemiologisch nieuws

Asbestblootstelling en leukemie

Een grootschalig Deens onderzoek laat een verband zien tussen langdurige beroepsgerelateerde asbestblootstelling en het risico op leukemie. Meer onderzoek is nodig om na te gaan of dit verband vaker voorkomt. Bron: Toft Wurtz, E. (2020)

Onvoldoende bewijs voor relatie asbest met slokdarmkanker

Op basis van een overzichtsstudie concludeert Peterson dat er onvoldoende bewijs is dat asbestblootstelling slokdarmkanker kan veroorzaken. Bron: Peterson e.a. (2020)

Mesothelioom bij zeelieden en vissers

Deense onderzoekers melden dat Scandinavische zeelieden en vissers een groter dan gemiddeld risico op mesothelioom hebben. Bron:Petersen e.a. (2020); surviving mesothelioma.com, 10 januari 2020

Italie verwacht piek mesothelioom tussen 2020 en 2024

In Italië wordt tussen 2020 en 2024 een piek verwacht in het aantal mensen dat aan mesothelioom zal overlijden. Het gaat om ongeveer 7000 mensen in vijf jaar tijd. De afname daarna zal langzaam gaan. Naar verwachting zullen de komende 20 jaar (2020-2039) in Italië nog ca. 26000 mensen mesothelioom krijgen. Bron: Oddone, E. e.a. (2020)asbestos.com 

Info Asbest en Gezondheid

Niet bang voor afval voormalige Thetford asbestmijn

Niet bang voor afval voormalige Thetford asbestmijn

Inwoners van het stadje Thetford genaamd naar de voormalige asbestmijn zijn niet bang voor het afval van de voormalige mijn. Maar 5% van de respondenten aan een onderzoek zegt dat het gevaarlijker is om in de buurt van de oude mijn te wonen dan elders in Quebec. Bron: radio canada, februari 2020

Medisch nieuws

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Een recent onderzoek uit Australië suggereert dat het mineraal zeoliet  mogelijk bescherming biedt tegen de toxische effecten van asbest. Bij onderzoek van mesothelioomcellen in het lab constateerden Zwitserse onderzoekers dat een bepaalde pesticide de ontwikkeling van de tumor remde. Volgens Amerikaanse onderzoekers zou een veel gebruikt antibioticum de respons op bestraling bij mesothelioom kunnen verbeteren. Een Brits casus-onderzoek meldt dat bepaalde ontstekingsremmers mogelijk de groei van een mesothelioomtumor kunnen remmen. 

Milieu/Veiligheid nieuws

Dodelijk sloopwerk in India

Dodelijk sloopwerk in India

The Guardian vertelt over Mollah en andere Indiase scheepsslopers die op de talrijke scheepswerven schepen ontmantelen en daarbij aan allerlei gevaarlijke stoffen, zoals asbest blootstaan. Bron: the guardian.com/foto Getty, 31 januari 2020

Asbest in sommige soorten marmer en steen

De Britse Health and Safety Autoriteit wijst op een mogelijk risico van asbest in sommige soorten marmer en steen. Bepaalde gesteenten en mineralen als marmer en basalt, kunnen af en toe zeer kleine hoeveelheden natuurlijk voorkomend asbest bevatten. Bron: hse.gov.uk, februari 2020

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite