U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffers
Redactie
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Simone Aarendonk
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T (070) 349 97 54

www.asbestslachtoffers.nl

Woord vooraf

Dit is de 63ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid dat tussen september en december 2020 op de IAS website is geplaatst. In april 2021 ontvangt u het 64ste nummer. Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2021. 

Asbestkaart vernieuwd

Asbestslachtoffers worden ziek lang nadat het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Op dat moment zijn zij zich opeens pijnlijk bewust hoe het verleden ook fysiek sporen nalaat. Op welke manier is er contact met asbest geweest? Daarvoor moeten zij 30 tot 60 jaar terug in het geheugen graven. Sinds 2004 bestaat de Asbestkaart, een digitale geheugensteun voor iedereen die wil weten hoe asbestblootstelling in het verleden in bedrijfstakken en beroepen heeft plaatsgevonden. In 2020 is de Asbestkaart vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt. 

Lees verder »

Epidemiologisch nieuws

Mesothelioom komt vooral in rijke landen voor

In landen met een hoog of gemiddeld inkomen per inwoner overlijden meer mensen aan mesothelioom dan in lage inkomenslanden is de conclusie van een internationaal onderzoek. De auteurs verwachten dat de aantallen mesothelioom in de nabije toekomst eerst in de  midden inkomen-landen toe zullen nemen en uiteindelijk in de armste landen. Bron: Chimed-Ochir e.a. 2020

Mesothelioomsterfte in Japan

Hoewel de onlangs gepubliceerde jaarcijfers een lichte daling laten zien, verwacht het Japanse ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn dat het jaarlijkse aantal sterfgevallen door mesothelioom de komende jaren toe zal nemen. In 2019 overleden in Japan 1466 mensen door mesothelioom, vergeleken met 1.512 in 2018. De sterftecijfers zijn het hoogst in Osaka (148), Tokio (123) en Hyogo (107). Sinds 1995 zijn in Japan in totaal 26.608 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom: Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 5 oktober 2020

De wereldwijde asbestepidemie groeit nog steeds

De wereldwijde sterfte door asbestgerelateerde ziekten blijft toenemen. In 2019 ging het totaal om 241.764 mensen, meer dan in 2016 en 2017 (respectievelijk 224.918 en 234.904). Bron: The Lancet, 17 oktober 2020

Juridisch nieuws

Geen rectificatie in asbestzaak Hema

Geen rectificatie in asbestzaak Hema

Actualiteitenprogramma EenVandaag hoeft een uitzending waarin het claimt dat make-upproducten van HEMA asbest bevatten niet te rectificeren. Dat besliste de rechtbank in Amsterdam in een kort geding over de kwestie. In vervolgpublicaties moet Eenvandaag wel melding maken van de conclusie van TNO dat nader onderzoek nodig is alvorens te kunnen bepalen of er asbest in de make-up zit. Bron: ANP-RD.nl, 27 november 2020

Medisch nieuws

Nieuw inzicht in hoe asbest mesothelioom veroorzaakt

Veel mesotheelcellen gaan dood als ze in aanraking komen met asbest, maar niet alle. Sommige mesotheelcellen overleven en veranderen in kankercellen. Recent onderzoek bij muizen laat zien dat blokkering van het eiwit HMGBI deze verandering in kankercellen kan tegengaan. Bron: surviving mesothelioma, 5 oktober 2020

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Gouden nanobuisjes, 1000 x zo klein als een mensenhaar, zouden volgens onderzoekers van Cambridge University kunnen worden gebruikt voor de behandeling van mesothelioom. Een in Italië uitgevoerd onderzoek suggereert dat vitamine D3 kan helpen voorkomen dat mesothelioomcellen groeien en zich verspreiden. Een gemodificeerd herpes virus kan mogelijk de groei van een mesothelioomgezwel remmen, aldus Brits onderzoek. Het eiwit UHRF1 speelt volgens Amerikaans onderzoek mogelijk een rol bij de overlevingsduur van mesothelioompatiënten. Ander Amerikaans onderzoek wijst op een mogelijk effect van een medicijn tegen leukemie (Ponatinib) bij de behandeling van mesothelioom. Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv hebben een gen-bewerkingstechnologie genaamd CRISPR ontwikkeld die de genen van kankercellen verandert zodat ze niet kunnen repliceren.

Milieu/Veiligheid nieuws

Onderzoek VS: sommige talkproducten bevatten asbest

Onderzoek VS: sommige talkproducten bevatten asbest

Bijna 15% van de op talk gebaseerde cosmetische producten die in een recent onderzoek in de Verenigde Staten zijn geanalyseerd, bevatte asbest. De Environmental Working Group (EWG) - een Amerikaanse non-profitorganisatie die opdracht gaf tot de tests en de analyse uitvoerde - zei dat de methoden die door de cosmetica-industrie worden gebruikt om talkvoorraden te screenen, ontoereikend zijn. De vrijwillige testmethode die door de industrie is ontwikkeld, is niet gevoelig genoeg om op asbest te screenen in vergelijking met elektronenmicroscopie, aldus de groep. Amazon en Ebay hebben inmiddels bepaalde producten uit hun aanbod verwijderd. Bron: consumer.healthday.com, 30 november 2020

Asbest kan uitstoot CO2 tegengaan

Asbest kan uitstoot CO2 tegengaan

In een recent rapport van MIT Technology Review hebben onderzoekers vastgesteld dat asbest kan worden gebruikt als een nieuwe methode om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Bron: sciencetimes.com/technology review, 24 oktober 2020

Drie keer zo veel asbestafval naar Portugal in 2019

De hoeveelheid asbesthoudend afval dat vanuit het buitenland naar Portugese stortplaatsen is verscheept, is vorig jaar meer dan verdrievoudigd. Dit alarmeert zowel milieuactivisten als de lokale bevolking. Het Portugese milieuagentschap APA meldt dat in 2019 1.684 ton asbesthoudend puin en bouwafval in 2019 het land is binnengekomen vanuit Griekenland, Malta, Nigeria en Oman. Veel meer dan de 496 ton in 2018. Reden is de lage afvalverwerkingskosten. Bron: reuters.com, 19 oktober 2020

Politiek nieuws

Helft agrariers kan en wil asbestdak saneren

Ongeveer 50% van de agrariërs en bedrijven zijn bereid om asbestdaken te saneren en hebben daar de financiële middelen voor. Dat blijkt uit een onderzoek van Sira in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 30% wil wel saneren, maar heeft het geld er niet voor, 15% moet nog overtuigd worden van de noodzaak van de sanering. Bron: boerderij.nl, 17 december 2020

Verzekeren asbestdaken steeds lastiger

Hoewel een wetsvoorstel voor een verbod van asbestdaken in de Eerste Kamer verworpen werd, bieden steeds meer verzekeraars  geen of slechts beperkte dekking voor asbestdaken. Sommige verzekeren alleen tegen bepaalde voorwaarden. Bron: Pluimveeweb.nl, 7 december 2020

144000 pond voor Britse mesothelioomslachtoffers

Het Diffuse Mesothelioma Compensation Scheme heeft vorig jaar 315 aanvragen voor schadevergoeding van Britse mesothelioompatiënten in behandeling genomen. 79% werd toegekend. De gemiddelde vergoeding was 144.000 pond. Sinds de regeling in 2014 van start ging, hebben 1.500 mensen met mesothelioom een ​​schadevergoeding ontvangen. Het gaat om slachtoffers die geen werkgever of verzekeraar meer aansprakelijk kunnen houden voor hun ziekte. Bron: Department for Work & Pensions, 26 november 2020  

Frankrijk erkent 2881 beroepsgerelateerde asbestslachtoffers in 2019

Asbestgerelateerde beroepsziekten stonden in 2019 in Frankrijk op de tweede plaats van de erkende beroepsziekten (na aandoeningen van spier en skelet). Het betreft 2.881 erkende slachtoffers, waarvan 1800 met asbestgerelateerde kanker. In de meeste gevallen gaat het om gepensioneerde werknemers. In de loop van het jaar heeft het Fonds Vergoeding Asbestslachtoffers (FIVA) € 260 miljoen uitgekeerd. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 4 november 2020

Antwoord kamervragen beperkte dekking asbestdaken

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de antwoorden op de schriftelijke vragen over de beperkte dekking van asbestdaken. Bron: rijksoverheid.nl, 15 december 2020 

Vlaanderen investeert recordbedrag in asbestverwijdering uit woningen

De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir gaat de komende twee jaar een recordbedrag van 124 miljoen euro investeren in asbestverwijdering uit woningen. Anno 2020 bevatten nog ruim 2,7 miljoen woningen in Vlaanderen de kankerverwekkende stof. Om asbestverwijdering te versnellen in particuliere woningen komt er voor het eerst een verhoogde premie wanneer isoleren gepaard gaat met asbestverwijdering. Bron: nieuwsblad.be, 9 november 2020

Aanpassingen asbestregelgeving

In een brief informeert de Staatssecretaris van SZW de Tweede Kamer over een aantal aanpassingen om de asbestregelgeving meer risicogericht en eenduidiger te maken. De wijzigingen zijn gebaseerd op een rapport van TNO dat in september 2019 werd gepresenteerd. Hierop is een aantal reviews uitgevoerd door onafhankelijke experts. Bron: rijksoverheid.nl, 7 oktober 2019 en 9 november 2020

20.000 euro voor slachtoffers van werk met gevaarlijke stoffen

20.000 euro voor slachtoffers van werk met gevaarlijke stoffen

Per 1 juli 2022 kunnen slachtoffers van werk met gevaarlijke stoffen een tegemoetkoming krijgen van 20 duizend euro. Dat geld komt uit een nieuw, nationaal fonds dat werkgevers gaan vullen. Bron: volkskrant.nl, 10 november 2020

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite