menu

Laatste nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Mesothelioom komt vooral in rijke landen voor

26-11-2020 16:54

In landen met een hoog of gemiddeld inkomen per inwoner overlijden meer mensen aan mesothelioom dan in lage inkomenslanden is de conclusie van een internationaal onderzoek. De auteurs verwachten dat de mesothelioomlasten zich in de nabije toekomst zullen verschuiven naar midden inkomen-landen en uiteindelijk naar de armste landen. Bron: Chimed-Ochir e.a. 2020